Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

War : no comment : [фотоальбом] / Упр. комунікацій та преси М-ва оборони України, Газета «Народна армія» ; авт. світлин О. Клименко [та ін.]. — Київ : Huss, 2017?. — 96 с. : фот.

УДК:
355.4(477)АТО"2014/..." W26
Автор:

З початком російської агресії проти України українці стали на захист найдорожчого — своєї рідної землі та незалежності. Саме завдяки українським героям ми тепер маємо тверду віру в те, що Україна не відступить і утвердить власну державність, відновить територіальну цілісність. Заради цієї мети та вільного майбутнього своїх дітей українці зі зброєю в руках, ризикуючи власними життями, четвертий рік ведуть боротьбу з агресором. За час протистояння нам вдалося зупинити ворога на Сході та не дозволити йому просунутися в глиб країни. Але боротьба українського народу за незалежність триває. Ця книжка — розповідь про події на Сході України через об’єктив фотоапарата, це трагізм ситуації, який несе війна, це миттєвості важкої солдатської роботи, це обличчя наших воїнів, їхні погляди, що показують незламність нашої нації. Це збірка світлин 13 авторів, серед яких як цивільні професійні фотографи, так і журналісти військових ЗМІ. Перебуваючи в зоні бойових дій, вони зафіксували моменти, події, свідками яких стали, обличчя героїв, з котрими вдалося познайомитися. У когось ці знімки викликатимуть сльози, хтось із ностальгією згадуватиме минуле, а декого вони таки переконають, що незалежність країни варто цінувати, за неї варто боротися!

  Since the beginning of Russian aggression against Ukraine Ukrainians made a stand for the most valuable thing — their native land and independence. It is Ukrainian heroes who gave us a strong faith that Ukraine won’t retreat and will assert its statehood and renew territorial integrity. For four years Ukrainians with the arms in their hands at the risk of their lives fight an aggressor for free future for their children. During the struggle we managed to stop the enemy in the East and prevented him moving inland. And Ukrainian nation is continuing its fight for independence. This book tells about events in Eastern Ukraine through a camera lens, shows the tragedy of situation caused by war, presents moments of hard soldier’s work, faces of our warriors and their eyes which shows perseverance of our nation. It is a collection of 13 authors, involving civilian professional photographers as well as military media journalists. While carrying out their duty in the war zone they captured moments and events they witnessed, faces of heroes they got acquainted with. These pictures will bring tears to someone’s eyes, evoke a sense of nostalgia for someone, and convince someone to appreciate the country’s independence and fight for it!

Читати повністю

Jain A. K. Textbook of Physiology. Vol. 2 / A. K. Jain. — 9th ed. — New Delhi : Avichal, 2021 — 501 p. : il.

УДК:
612 J19
Автор:
Jain A. K.

In the new edition of the “Textbook of Physiology”, a significant attempt has been made to meet all the goals as per newly framed MCI guidelines. It furnishes* a complete coverage of the subject for students of all disciplines of the medical profession.

.

.

Читати повністю

Jain A. K. Textbook of Physiology. Vol. 1 / A. K. Jain. — 9th ed. — New Delhi : Avichal, 2021 — 560 p. : il.

УДК:
612 J19
Автор:
Jain A. K.

In the new edition of the “Textbook of Physiology”, a significant attempt has been made to meet all the goals as per newly framed MCI guidelines. It furnishes a complete coverage of the subject for students of all disciplines of the medical profession.

.

.

Читати повністю

Jain, A. K. QA Physiology (Complimentary with Textbook of Physiology) / A. K. Jain. — 2nd ed. — New Delhi : Avichal, 2021

УДК:
УДК 612 J19
Автор:
Jain, A. K.

The purpose of this book «QA Physiology» remains same as it was in its previous edition that is the last minute quick revision of the text just prior to the viva-voce examination. It should at No stage be taken as replacement to any textbook in Physiology.

.

.

Читати повністю

30 війн із Zаклятим сусідом / кер. проєкту В. Саранцев ; авт. тексту Є. В. Букет ; худож. оформ. С. М. Поліщук. — Київ : Мега-Поліграф, 2022. — 64 с. : іл.

УДК:
355.48(477) Т 67
Автор:

Протистояння України з росією триває не одне століття. Наш героїчний народ і його лицарі-полководці вже багато разів доводили північно-східним сусідам, що є господарями на своїй Богом даній землі. Арміяіпїогт представляє коротку історію 30 збройних конфліктів.

.

.

Читати повністю

Халмурадов Б. Д. Медицина надзвичайних ситуацій : підручник / Б. Д. Халмурадов, П. Б. Волянский ; Нац. авіац. ун-т. — Київ : Центр учбової літ., 2020. — 208 с.

УДК:
614.88 Х-17
Автор:
Халмурадов Б. Д.

У підручнику наведено загально прийняті підходи, що застосовуються при наданні домедичної допомоги в надзвичайних ситуаціях. Виствітлено медико-тактичну характеристику надзвичайних ситуацій. Представлено стислий опис анатомії та фізіології людини, що сприяє кращому опановуванню дисципліни «Медицина надзвичайних ситуацій». Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів, напряму підготовки «Цивільна безпека», «Пожежна безпека», а також для викладачів цієї дисципліни. Може бути корений керівному та командно-начальницькому складу аварійно-рятувальних служб об’єктів економіки при підготовці та проведенні відповідних занять з підлеглими.

Читати повністю

Біологічна хімія : підруч. для студентів закл. вищ. мед. освіти / Ю. І. Губський [та ін.] ; ред. І. В. Ніженковська. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 648 с. : іл. — (Національний підручник)

УДК:
612.015 Б 63
Автор:

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми навчальної дисципліни «Біологічна хімія» затвердженої для студентів закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти. В тексті підручника на основі новітніх досягнень біохімії розглянуто структуру та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул — білків, нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлено засади молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу приділено сучасним даним про молекулярні механізми функціонування клітин крові, печінки, м’язів, кісток, нирок, імунної й нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, нервової систем, імунодефіцитних станів та спадкових захворювань людини. Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного матеріалу, набір тестових завдань та питань для самоперевірки і контролю рівня засвоєння знань студентами. Видання може використовуватися спеціалістами, аспірантами та науковцями, що працюють у галузі загальної і медичної біохімії, фізіології, фармакології, імунології та інших біомедичних наук.

Читати повністю

Kuchma M. Krok 1. Dentistry : test practice book / M. Kuchma, O. Kolodnytska. — Ternopil : Ukrmedknyha, 2021. — 235 p.

УДК:
61:378 K89
Автор:
Kuchma M.

The manual includes thematic practical tasks and tests from “Krok 1. Dentistry” It aims at improvement of habits and skills in written English. The manual is composed in accordance with syllabus of Elective course “English medical terminology” and is suggested for the students and English teachers of medical educational institutions.

.

.

Читати повністю

Сокрут М. В. Елементоз при патології суглобів та ендопротезуванні : монографія / М. В. Сокрут ; Донец. НМУ. — Слов’янськ : Друкарський двір, 2021. — 218 с.

УДК:
616.72 С 59
Автор:
Сокрут М. В.

В монографії висвітлена проблема елементозів при захворюваннях суглобів та ендопротезуванні. Показано вплив екологічно-забруднених ґрунтів України важкими металами на порушення параметрів гомеокінеза та формування різних клінічних проявів суглобового синдрому у жителів цих регіонів. Доказана залежність елементозу від «вегетативного паспорта» пацієнта. На базі отриманих результатів розроблена «вегето-гомеокінетична» теорія патології суглобів. Проаналізовані патогенетичні особливості формування водно-електролітних порушень при різних формах артропатій та коморбідних станах на етапах до та після ендопротезування великих суглобів. Запропонований вибір ендопротезів з урахуванням хімічного складу та способу операції в залежності від фонового захворювання: остеопорозу (кальцій-дефіцитна коморбідність на тлі аутоімунної агресії), чи атеросклерозу (кальцій-надлишкова коморбідність на тлі оксидантного стресу). Розроблені замісні дієти харчування з урахуванням типу «металозу» на етапах реабілітації після ендопротезування великих суглобів. Монографія може бути корисною для ортопедів-травматологів та лікарів інших спеціальностей при лікуванні артропатії у пацієнтів.

Читати повністю

Економіка охорони здоров’я : підручник / В. Д. Парій [та ін.]. ; ред. В. Д. Парій ; Нац. МУ ім. О. О. Богомольця. — Житомир : Бук-друк, 2021. — 288 с.

УДК:
614.2(477) Е 45
Автор:

У підручнику висвітлені основні економічні механізми в сфері охорони здоров’я, описані зміни у фінансуванні, запроваджені під час реформування галузі, окреслені питання оцінки медичних технологій, наведені нові організаційно-правові форми господарювання закладів охорони здоров’я, особливості формування ринкових відносин, організації маркетингової діяльності медичного закладу. Підручник розрахований для студентів, слухачів циклів безперервної професійної освіти, керівників медичних закладів, аспірантів, магістрів, інтернів, лікарів та менеджерів сфери охорони здоров’я.

Читати повністю

Неттер Френк Г. Атлас анатомії людини з латинською термінологією / Ф. Неттер ; ред.: Л. Р. Матещук-Вацеба, Л. Ю. Смольська, Д. Ю. Коваль-Гнатів ; ред.-конс. Карлос А. Г. Мачадо [та ін.] ; ред.-конс. з латин. мови: Пол Е. Нойманн, Н. Апайдин ; пер. з англ.: Л. Ю. Смольська, Дз. Ю. Коваль-Гнатів. — Пер. 7-го англ. вид. — Київ : Медицина, 2023. — 655 с. : il., табл. — Пер.вид.: Atlas of human anatomy with Latin Terminology / Netter, Frank H. -7th ed.

УДК:
611 Н 57
Автор:
Неттер Френк Г.

«Атлас анатомії людини з латинською термінологією» Френка Г. Неттера належить до найвідоміших зібрань ілюстрацій анатомії людини в галузях медицини й охорони здоров’я. Крім знаменитого доробку Неттера 7-е видання містить майже 100 кольорових ілюстрацій Карлоса А.Г Мачадо, одного з провідних сучасних медичних ілюстраторів. Авторству Мачадо належать зображення «Атласу» в анатомічних проекціях, які набули клінічної значущості протягом останніх років і стали можливими завдяки поліпшеним методам анатомування та сучасної візуалізації. Видання також містить понад 50 ретельно відібраних рентгенівських зображень, що допомагають зіставити ідеалізовані анатомічні ілюстрації з живою анатомією, якою її бачать у щоденній практиці.В ілюстрації й таблиці внесено багато змін. Зокрема деякі ілюстрації викладено в абсолютно новій проекції, інші — з використанням нових засобів візуалізації. Ці зображення допоможуть читачам зрозуміти основні елементи макроскопічної анатомії. Для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

Читати повністю

Акушерсько-гінекологічна допомога та збереження репродуктивного здоров’я жінок в умовах збройного конфлікту : монографія / Ю. Г. Антипкін [та ін.] ; ред. В. І. Цимбалюк. — Львів, 2020. — 160 с.

УДК:
61:355 А 44
Автор:

Колективна монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми щодо акушерсько-гінекологічної допомоги та збереження репродуктивного здоров’я у жінок в умовах збройного конфлікту. Розвиток цього напряму вимагає цілісного уявлення про здоров’я жінок, що проходять військову службу та з числа внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, висвічуються особливості захворюваності серед жінок — військовослужбовців, надання їм медичної допомоги, тендерні аспекти впливу умов військової служби та перебування у зоні бойових дій на їх психологічний стан. Питання про становлення та інволюцію репродуктивної функції у жінок з огляду на стрес- асоційований характер розладів репродуктивного здоров’я і досі залишається відкритим, а розробка підходів до їх профілактики потребує врахування комплексного впливу факторів воєнного середовища ще на етапі підготовки жінок до військової служби. Монографія висвітлює ці питання і позначає основні шляхи вирішення наявних проблем. Ця праця буде корисною у практичній роботі лікарів-гінекологів та інших фахівців амбулаторно-поліклінічної, госпітальної та санаторно-курортної ланки.

Читати повністю

Голл Джон. Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом = Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology : підручник : у 2 т. Т. 1 / Д. Е. Голл, М. Е. Голл ; наук. ред. укр. вид. С. Вадзюк ; наук. ред. пер.: К. Тарасова, І. Міщенко. — пер. з 14-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2022. — 633 с. : іл.

УДК:
612 М 42
Автор:
Голл Джон

Підручник «Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом» витримав уже 14 видань і відомий завдяки чіткому викладу матеріалу від імені одного автора. Основну увагу приділено інформації, найбільш корисній для студентів на клінічному й доклінічному етапах навчання. Такий формат забезпечує максимально ефективне вивчення й опанування складних понять. Базову інформацію надруковано великим шрифтом, а допоміжні дані, зокрема приклади з клінічної практики, — меншим шрифтом на блідо-бузковому тлі. Завдяки цьому читач може швидко переглянути основні відомості або глибше вивчити матеріал. Своєю популярністю серед студентів у всьому світі підручник завдячує саме такому підходу, а також іншим важливим особливостям. • Матеріал, що об’єднує фізіологію і патофізіологію, підготовлено з огляду на клінічну практику та орієнтовано переважно на студентів клінічного й доклінічного етапів навчання. • Основну увагу сфокусовано на фундаментальній інформації та особливостях підтримання гомеостазу в організмі людини з метою запобігання захворюванням, а також важливих принципах, які допоможуть ухвалювати рішення в подальшій клінічній практиці. • Матеріал стисло викладено в коротких розділах, стиль його подання легкий для вивчення та запам’ятовування. • Понад 1200 ретельно виконаних повнокольорових рисунків і схем, що полегшують розуміння фізіології. • Ширше охоплення клінічних випадків, включно з ожирінням, метаболічними й серцево-судинними захворюваннями, хворобою Альцгеймера та іншими дегенеративними станами. Для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, аспірантів, науковців, фахівців-практиків.

Читати повністю

Єдиний медичний простір України : правовий вимір : монографія / Нац. акад. правових наук України, НАМНУ, Київ. регіонал. центр НАПрН України ; ред. С. Г. Стеценко. — Харків : Право, 2022. — 672 с.

УДК:
614.2:34(477) Е 33
Автор:

У монографії розташую актуальні проблеми створення та функціонування в Україні єдиного медичного простору. Зосереджено увагу на питаннях cvraocri, ознак, характеристик єдиного медичного простору, його базових принципах. Акцентовано на особливостях функціонування державних, комунальних, відомчих і приватних медичних закладів в умовах медичної реформи. Проаналізовано нормативно-правове забезпечення формування єдиного медичного простору України та позитивний зарубіжний досвід реалізації такого роду проектів.

  Представлена колективна праця стала логічним продовженням низки наукових заходів медико-правового спрямування, організованих Центром медико-правових досліджень НАПрН України та НАМИ України, зокрема науково-практичної конференції «Єдиний медичний простір України: правові засади інтеграції потенціалів державної та приватної медицини», яку 15 травня 2019 р. було проведено в Києві на базі клініки «Аксімед». Для науковців, які досліджують проблематику медичного права, викладачів юридичних і медичних закладів вищої освіти, організаторів охорони здоров’я, практикуючих юристів і лікарів.

Читати повністю

Елевіт. Розставимо всі крапки над «і» : монографія про бренд / Д. Г. Коньков [та ін.] ; літ. ред. Ю. В. Пакулова-Троцька. — Київ, 2022. — 127 с.

УДК:
615.356 Е 50
Автор:

Дана монографія містить ключову інформацію по комплексах вітамінів, мінералів та інших нутрієнтів для тих, хто планує вагітність, вагітних і годувальниць, українські та світові статистичні дані щодо патологій репродуктивної системи та ускладнень вагітності, огляд основних світових та українських клінічних рекомендацій з мікронутриціальної підтримки жінки від преконцепції до лактації. Монографія також містить відповіді провідних експертів галузі акушерства і гінекології на низку актуальних питань практикуючих лікарів та довідкову інформацію для акушера-гінеколога.

Читати повністю

Шутурмінський В. Г. Довідник з ортопедичної стоматології : навч. посіб. для підгот. до тестового іспиту / В. Г. Шутурмінський, І. А. Серединко ; Міжнар. гуманітар. ун-т. — Одеса : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. — 116 с.

УДК:
616.314-089.23 Ш 97
Автор:
Шутурмінський В. Г.

Посібник містить розгорнуті та ілюстровані відповіді на зразки тестових завдань, що публікувалися Центром тестування МОЗ України протягом 20 років. Навчальний посібник розроблено в ілюстративній формі, що дозволить активно застосовувати матеріал в процесі дуальної освіти та дистанційного навчання. Для студентів, інтернів та викладачів медичних спеціальностей вищих навчальних закладів. Викладений матеріал може бути корисним при підготовці до складання тестового іспиту «Крок-2. Стоматологія» та «Крок-3. Стоматологія».

Читати повністю

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Vol. 2 : with South Asia Content / eds.: V. Kumar, A. K. Abbas, J. C. Aster. — 10th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2021. — 683 p. : il.

УДК:
616 R66
Автор:

Readable and highly illustrated, Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 10th Edition presents an in-depth, state-of-the-art overview of human diseases and their cellular and molecular basis. This best-selling text delivers the latest, most essential pathology knowledge in a readable, interesting manner, ensuring optimal understanding of the latest basic science and clinical content. More than 1,000 highquality photographs and full-color illustrations highlight new information in molecular biology, disease classifications, new drugs and drug therapies, and much more.

Читати повністю

Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. Vol. 1 : with South Asia Content / eds.: V. Kumar, A. K. Abbas, J. C. Aster. — 10th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2021. — 672 p. : il.

УДК:
616 R66
Автор:

Readable and highly illustrated, Robbins & Cotran Pathologic Basis of Disease, 10th Edition presents an in-depth, state-of-the-art overview of human diseases and their cellular and molecular basis. This best-selling text delivers the latest, most essential pathology knowledge in a readable, interesting manner, ensuring optimal understanding of the latest basic science and clinical content. More than 1,000 highquality photographs and full-color illustrations highlight new information in molecular biology, disease classifications, new drugs and drug therapies, and much more.

Читати повністю

Garg Gobind Rai. Review of Pharmacology / Gobind Rai Garg, Sparsh Gupta. — 14th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2020. — 619 p.

УДК:
615 G19
Автор:
Garg Gobind Rai

Cracking the ‘National eligibility-cum-entrance test (NEET)’ and other important PG entrance examinations require a thorough knowledge and understanding of the subject. Readers of this book have got an edge over others because of strong theory and conceptual questions. This along with the key points given under the headings of various boxes in the chapters has helped many students to get extremely good ranks in AIIMS, PGI Chandigarh, all India, JIPMER, nimhans and various other PG entrance examinations. As one-liner questions are being asked in the NEET, the students need to revise the most important information in the last few days. Keeping this in mind, we have added Golden points at the end of theory of each brChapter apart from this, ‘high yield points’ are given separately as boxes in the text. Boxes are LA be led as key points, new drugs, and mnemonics. In our constant endeavour to improvise the book, we have fully colored the book and added large number of images to make the learning easier and interesting. There has been incorporation of important additions in almost all chapters. For quick revision, we have added ‘Golden points’ and ‘drug of choice’ sections in every brChapter annexures have been added on ‘history of pharmacology’, ‘teratogenic drugs’ and ‘drug of choice’. in this new edition, we have added a lot of mnemonics, diagrams and flowcharts to make learning interesting and easier. The question Bank of every brChapter has been divided into subtopics. It will help students to solve MCQs after reading the theory of a particular topic of a brChapter the section of image based Questions has been greatly enhanced to incorporate around 100 such questions. These images have been added Chapter-wise to retain concepts for longer period. Recently, in several entrance exams, numerical questions are being asked. To help students to prepare thoroughly for such type of questions, several numerical questions with explanations have been incorporated in the brChapter of General pharmacology. Questions from latest entrance examinations of AIIMS and NEET pattern have been added.

Читати повністю

Manipal Manual of Surgery / ed.: Rajgopal K. Shenoy, A. Shenoy. — 5th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2020. — 1316 p. : il.

УДК:
617-089 M24
Автор:

The fifth edition of Manipal Manual of Surgery, authored by Dr К Rajgopal Shenoy and Dr Anitha Shenoy (Nileshwar), has completely revamped the earlier edition, which in its own right, was a runaway success. The earlier edition had readership across the country referred to by medical undergraduate students and surgical residents. A good textbook should not merely be informative, but should motivate the student to study the speciality in depth. I can see glimpses of this trait in Dr Shenoy’s book. The plethora of simple sketches and tables, clinical notes and photographs have the power of demystifying the speciality and captivating the reader. With the changes and improvements brought into this Edition, I am confident that the text will soon adorn the libraries of most medical schools in the world

Читати повністю

Hall John E. Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology / John E. Hall, Michael E. Hall. — 14th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2021. — 1132 p. : il.

УДК:
612 H19
Автор:
Hall John E.

Known for its clear presentation style, single-author voice, and focus on content most relevant to clinical and pre-clinical students, Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology, 14th Edition, employs a distinctive format to ensure maximum learning and retention of complex concepts. A larger font size emphasizes core information, while supporting information, including clinical and examples are detailed in smaller font and highlighted in pale lavender — making it easy to quickly skim the essential text or pursue more in-depth study. This two-tone approach, along with other outstanding features, makes this bestselling text a favorite of students worldwide.

Читати повністю

Marwah Deepak. FMGE Solutions for MCI Screening Examibation / D. Marwah, S. Ahmad. — 5th ed., fully colored. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2020. — 1380 p. : il.

УДК:
61:378 M35
Автор:
Marwah Deepak

This book contains questions based on topics asked in previous years’ MCI Screening Exams. Often repeated topics and sub-topics have been included for students’ benefit. We do not claim that these questions are exact or similar to the questions asked in MCI Exams. If any such similarity is found, it is purely coinicidental and by chance

We convey our sincere regards and thanks to all our readers for the huge response to the previous edition of FMGE Solutions and also for making it the best book for FMGE aspirants. In order to improvise further we are coming up with the fifth edition of the book. Here once again we are providing you the best text for your preparation in most updated form possible, keeping in mind the structure and level of examination at present. Medical Council of India (MCI) screening examination has always been a tough nut to crack because the examination pattern is very unpredictable ranging from single one liner to long case-based questions. Keeping that in mind we have added multiple additional image-based questions as per the recent pattern and another separate section for clinical-pattern questions. Your preparation level should start from the basics and then gradually it should reach the maximum height. The preparation should be started from the very beginning and with perseverance, and thankfully, persistence is a great substitute for talent.

Читати повністю

Kazi Shoukat N. Exam-Oriented Anatomy : questions and Answers. Vol. 4 : Brain. Thorax / S. N. Kazi. — 2nd ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2021. — 305 p. : il.

УДК:
611 K26
Автор:
Kazi Shoukat N.

Medical Council of India has reduced the duration of First Year MBBS by 6 months and introduced new pattern of questions which include long answer questions, short notes, short answer questions, clinical problems and multiple choice questions. Students are expected to know all the topics as well as specific information and minute, relevant details haying clinical importance.

There is no source for the definition and the extent of confents of the various terms used in the theory questions.The author has extensively discussed these terms with eminent anatomists in India and attempted to define these terms. He is aware of the limitations and has high regard about others’views.

Читати повністю

Kazi Shoukat N. Exam-Oriented Anatomy : questions and answers. Vol. 3 : Head. Neck. Face / S. N. Kazi. — 2nd ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2021. — 396 p. : il.

УДК:
611 K26
Автор:
Kazi Shoukat N.

Medical Council of India has reduced the duration of First Year MBBS by 6 months and introduced new pattern of questions which include long answer questions, short notes, short answer questions, clinical problems and multiple choice questions. Students are expected to know all the topics as well as specific information and minute, relevant details haying clinical importance.

There is no source for the definition and the extent of confents of the various terms used in the theory questions.The author has extensively discussed these terms with eminent anatomists in India and attempted to define these terms. He is aware of the limitations and has high regard about others’views.

Читати повністю

Kazi Shoukat N. Exam-Oriented Anatomy : questions and Answers. Vol. 2 : General Embriology. Genetics. Abdomen. Pelvis / S. N. Kazi. — 2nd ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2021. — 390 p. : il.

УДК:
611 K26
Автор:
Kazi Shoukat N.

Medical Council of India has reduced the duration of First Year MBBS by 6 months and introduced new pattern of questions which include long answer questions, short notes, short answer questions, clinical problems and multiple choice questions. Students are expected to know all the topics as well as specific information and minute, relevant details haying clinical importance.

There is no source for the definition and the extent of confents of the various terms used in the theory questions.The author has extensively discussed these terms with eminent anatomists in India and attempted to define these terms. He is aware of the limitations and has high regard about others’views.

Читати повністю

Kazi Shoukat N. Exam-Oriented Anatomy : questions and Answers. Vol. 1 : General Anatomy. General Histology. Lower Limb. Upper Limb / S. N. Kazi. — 2nd ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2021. — 395 p. : il.

УДК:
611 K26
Автор:
Kazi Shoukat N.

Medical Council of India has reduced the duration of First Year MBBS by 6 months and introduced new pattern of questions which include long answer questions, short notes, short answer questions, clinical problems and multiple choice questions. Students are expected to know all the topics as well as specific information and minute, relevant details haying clinical importance.

There is no source for the definition and the extent of confents of the various terms used in the theory questions.The author has extensively discussed these terms with eminent anatomists in India and attempted to define these terms. He is aware of the limitations and has high regard about others’views.

Читати повністю

Baveja, C. P. Complete Microbiology for MBBS (Including Clinical Case Presentations and MCQs) / C. P. Baveja, V. Baveja. — 7th ed. — New Delhi : Avichal, 2021. — 926 p.

УДК:
616:579.61 B32
Автор:
Baveja, C. P.

This book has many student-friendly features, some of which includes: The language is easy to understand. Preview and ‘Specific Learning Objectives’ have been included at the beginning of each chapter. A comprehensive description of each clinical infective syndrome has been included in a specific chapter. Parasitology has been incorporated to make it a complete textbook for undergraduates. Separate chapters on Ethics, Confidentiality and National Health Programmes have been incorporated. Details of COVID-19 have been included to understand the most catastrophic diseases in the world. Clinical case presentations in various chapters have been added to help students for an integrated learning approach. Clinical Significance emphasises the role of microbiology in patient care. A chapter on ‘Essentials of Microbiology at Glance’ has been added which helps students recapitualte the important aspects of Microbiology in no time.

Читати повністю

Satyanarayana, U. Biochemistry (with Medical Concepts, Clinical Correlates & Case Studies) / U. Satyanarayana, U. Chakrapani. — 6th ed. — New Delhi : Elsevier, 2021. — 777 p.

УДК:
612.015 S24
Автор:

Is an amalgamation of Medical and basic sciences, and is comprehensively written, revised, and updated to meet the curriculum requirements of Medical, Pharmacy, Dental, Veterinary, Biotechnology, Agriculture, Life sciences, and others studying Biochemistry as one of the subjects. is written in a lucid style with the subject being presented as an engaging story, growing from elementary information to the most recent advances, and with theoretical discussions being supplemented with illustrations, tables, Medical concepts, clinical correlates, and case studies for easy understanding of Biochemistry. has each chapter beginning with a four-line verse followed by the text with clinical correlates, a summary, and self-assessment exercises. the lively illustrations and text with appropriate headings and sub-headings in bold type faces facilitate reading path clarity and quick recall. All this will help the students to master the subject and boldly face the examinations. describes a variety of case studies with Medical correlations. the case studies are listed at the end of relevant chapters for immediate reference, quick review, and better understanding of Biochemistry. contains the basics (Bioorganic and Biophysical Chemistry, Tools of Biochemistry, Immunology, and Genetics) for beginners to learn easily Biochemistry, origins of biochemical words, confusables in Biochemistry, principles of Practical Biochemistry, and clinical Biochemistry Laboratory.

Читати повністю

Essays on Neurophysiology by Platon Kostyuk and His Students / National Academy of Sciences of Ukraine, Bogomoletz Institute of Physiology ; eds.: O. A. Krishtal, E. A. Lukyanetz. — Kyiv : Akademperiodyka, 2020. — 306 p.

УДК:
612.8(477) E80
Автор:

This monograph is dedicated to the anniversary of the birth of the great Ukrainian world-famous neurophysiologist, biophysicist Academician Platon Grigoryevich Kostyuk. The monograph includes sections written by P.G. Kostyuk and his students who worked directly with him in the department or defended dissertations under his supervision. The monograph was prepared for a long time, so some authors have already passed away, like Platon Grigoryevich himself. The monograph presents memoirs and scientific data of research in modern molecular, cellular and theoretical neurophysiology and biophysics. The chapters are presented mostly in chronological order of his students’ collaboration with Kostyuk. The monograph will be especially useful for specialists in neurophysiology, biophysics, and medicine: scientists, teachers, graduate students, and students involved in biology and medicine.

Читати повністю

Inderbir Singh’s Human Embriology / ed. V. S. Devi. — 12th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2021. — 420 p.

УДК:
611.013 I-58
Автор:

The 12th edition is revised and updated as per the Medical Council of India (MCI) prescribed competencies in embryology. This new edition includes reorganization of chapters, more clinical images, flowcharts, tables, chapter-wise highlights, multiple choice questions (MCQs), etc., for the benefit of students and teachers. Further several interesting and simple learning resources shall be available along with the book.

.

Читати повністю

Medical Review Auschwitz : Medicine Behind the Barbed Wire : conference proceedings 2021, 4-9 October 2021, Kraków, Poland : online conference / eds.: M. Ciesielska, P. Gajewski, J. Antosz-Rekucki. — Kraków : Polish Institute for Evidence Based Medicine, 2021. — 188 s.

УДК:
61(091) M46
Автор:

It is with great pleasure that we present the volume of proceedings of the 3rd International Conference Medical Review Auschwitz: Medicine Behind the Barbed Wire. This Conference is an integral part of the Medical Review Auschwitz project, which we launched in 2017. Our addressee is the  international medical community, first and foremost doctors and medical students, as well as bioethicists and historians of medicine.

.

Читати повністю

Dutau, Guy. Zakażenia układu oddechowego u dzieci : przewodnik / G. Dutau. — Wyd. 1. — Gdańsk : Via Medica, 2002. — 196 s.

УДК:
616.2-053.2 D94
Автор:
Dutau Guy.

Pomimo ogromnego postępu medycyny infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych są wciąż jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Ponieważ cechuje je skłonność do nawracania, przeważnie budzą niepokój rodziców, osłabiając ich wiarę w skuteczność terapii. Niniejsza książka jest przeznaczona przede wszystkim dla klinicystów, lekarzy rodzinnych i pediatrów, którzy muszą dbać o to, by utrzymać ciągłość leczenia małych pacjentów i dobry kontakt z ich rodzicami. Zawiera ona niezbędne informacje o patogenezie, rozpoznawaniu i leczeniu infekcji dróg oddechowych. Pomaga podjąć rozsądne decyzje diagnostyczno-terapeutyczne, tak by z jednej strony uniknąć wykonywania niepotrzebnych badań lub stosowania nieodpowiednich leków, a z drugiej nie przeoczyć objawów cięższego schorzenia. Przejrzysty układ książki oraz indeks haseł umożliwiają szybkie dotarcie do poszukiwanych tematów. Wszystkie te cechy powodują, że niniejszy podręcznik powinien stać się obowiązkową pozycją w biblioteczce każdego lekarza diagnozującego i leczącego małych pacjentów.

Читати повністю

Медицина в Україні : біобібліогр. слов. / Нац. наук. мед. б-ка України. — Київ. — 2021. — (Медична біографістика) Вип. 2 : Друга половина ХІХ — початок ХХ століття. Літери Т — Я : до 90-річчя засн. Нац. наук. мед. б-ки України / авт.-упоряд.: С. М. Булах, В. В. Харченко. — 2021. — 896 с.

УДК:
016:61(477) М 42
Автор:

Про роль вивчення історії науки видатний український вчений європейського масштабу, засновник біогеохімії, академік В. І. Вернадський писав: «Минуле наукової думки малюється нам кожного разу у цілком іншій і все новій перспективі. Кожне наукове покоління відкриває в цьому минулому нові риси і усталені уявлення про хід наукового розвитку. Випадкове і неважливе в очах вчених одного десятиріччя отримує в очах іншого часто велике і глибоке значення. У той же час блякнуть і стираються раніше усталені віхи наукової свідомості».

  Обличчя кожної епохи найбільш яскраво проступає насамперед через постаті видатних представників різних сфер людського буття. «Рух вперед обумовлюється тривалою, непомітною і неусвідомленою підготовчою працею поколінь» і краєзнавство — саме те духовне підґрунтя, що забезпечує безперервність розвитку людства, інтеграцію регіонального аспекту в загальнонаціональний і, зрештою — загальнолюдський контекст. Тим паче, що «для України краєзнавство завжди було не лише міцним фундаментом історичної пам’яті, але й формою самозахисту від ударів долі» (академік Петро Тронько).

Читати повністю

Червяк П. І. Медицина України та Польщі — поєднання долями : біобібліогр. довід. / П. І. Червяк ; ред. Т. А. Остапенко ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. наук. мед. б-ка України, Польська мед. б-ка ім. проф. Збіґнєва Реліґи. — Київ : Фенікс, 2021. — 289 с.

УДК:
016:61(477+438) Ч-45
Автор:

Відносини та вазємодія між Польщею та Україною, зокрема в галузі медицини, обумовлені їх геополітичним становищем, глибокими історичними, культурними та економічними зв’язками. Книга містить короткі нариси життя й дані про внесок у медицину своїх країн та світову медицину лікарів та вчених-медиків України і Польщі, які упродовж свого життєвого шляху в різні часи працювали чи взаємодіяли на медичних теренах цих країн.

.

Читати повністю

Медичне забезпечення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил : наук.-допом. бібліограф. покажч. / Нац. наук. мед. б-ка України; упоряд.: Л. Є. Корнілова, Л. І. Самчук ; наук. консультант М. П. Бойчак ; авт. вступ. ст.: В. О. Жаховський, В. Г. Лівінський, М. П. Бойчак. — Київ. – 2021 Вип. 1 : До 30-річчя Незалежності України. — 2021. — 392 с.

УДК:
016:61(477) М 42
Автор:

Перший випуск науково-допоміжного бібліографічного покажчика «Медичне забезпечення анти- терористичної операції та операції Об’єднаних сил» присвячено актуальним проблемам розвитку системи медичного забезпечення Збройних Сил України під час проведення АТО/ООС (2014-2020). У виданні представлено нормативно-правову базу з досліджуваного питання, вміщено матеріали, в яких розкрито організаційні засади надання медичної допомоги пораненим і хворим, особливості організації хірургічної та терапевтичної допомоги, здійснено ґрунтовний аналіз проблеми негативних психічних станів військовослужбовців, посттравматичного стресового розладу, медичної та медико-психологічної допомоги і реабілітації учасників АТО/ООС. В окремих розділах відображено публікації, в яких описано досвід виконання судово-медичних експертиз у випадках загибелі учасників АТО/ООС, визначено основні завдання, які стоять перед санітарно-епідеміологічною службою МО України, відображено публікації про організацію медичного постачання (медичної логістики) в районах проведення АТО/ООС. У заключному розділі представлено бібліографічні посібники з актуальних питань медичного забезпечення АТО/ООС. Видання адресовано науковим працівникам, військовим і цивільним лікарям, здобувачам медичної освіти, фахівцям інформаційної та бібліотечної справи й усім, хто цікавиться питаннями медичного забезпечення АТО/ООС.

Читати повністю

Польсько-українська військова співпраця протягом історії : матеріали конф., 16 груд. 2015, Київ : збірник / Нац. ун-т Києво-Могилянська академія, Центр дослідж. історії та культури східноєвроп. т-ва, Центр європ. гуманітар. дослідж. ; ред. О. Алфьоров ; пер. з пол. Ю. Рудницький. — Київ : Дух і літера, 2018. — 264 с.

УДК:
94(477+438) П 53
Автор:

До збірки увійшли тексти доповідей учасників конференції, що проходила у Посольстві Республіки Польща у Києві 16 грудня 2015 р. Тема конференції була присвячена польській та українській військовій історії, військовому та політичному успіху такої співпраці. Конференція було розділена на дві панелі, перша з яких об’єднала теми періоду Речі Посполитої, друга розкривала умови та наслідки військової співпраці в XX столітті.

.

Читати повністю

Корнійчук О. П. Соціально-економічні пріорітети реформування сфери охорони здоров’я України / О. П. Корнійчук ; Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. — Київ, 2021. — 496 с.

УДК:
614.2(477) К 67
Автор:
Корнійчук О. П.

Книга містить теоретико-методологічні засади і практичні рекомендації щодо формування і реалізації ефективної політики збереження, підтримання здоров’я населення і лікування хвороб. Обґрунтовано економічний механізм системи охорони здоров’я на принципах соціальної доступності та справедливості на основі пріоритетного розвитку первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини. Значна увага приділена формуванню її дієвої інфраструктури в умовах адміністративно-територіальної реформи та реформи місцевого самоврядування. Книга розрахована на фахівців у сфері охорони здоров’я, економістів, юристів, управлінців, урядовців, студентів, аспірантів, викладачів, усіх, хто цікавиться проблемами розбудови нової системи охорони здоров’я.

Читати повністю

Кударь О. І. Фуркаційна гінгіво та алопластика : [монографія] / О. І. Кударь. — Мелітополь : Вид. буд. Мелітопол. міськ. друкарні, 2021. — 164 с.

УДК:
616.31-089.844 К 88
Автор:
Кударь О. І.

Перша частина монографії присвячена розв’язанню проблем, що виникають при пародонтологічних ускладненнях в течії пародонтиту, пародонтозу та вікової атрофії альвеолярного відростка — втягненні кишені у фуркацію багато кореневого зуба. Описані анатомічні умови фуркаційної ділянки зуба, які визначають можливості і об’єм оперативного втручання, а також патофізіологічні зміни у фуркації,що обумовлюють варіанти утворення гінгівопластикою ясенного пиптика. Окремі глави присвячені опису пародонтологічних хірургічних і фуркаційним інструментам, показанням до їх застосування. Надано ряд оперативних способів ясенних пиптиків, їх формуванню, та іммобілізації, описані варіанти кріплення їх до внутрішніх поверхонь коренів і склепіння. Запропоновано поєднання вільних трансплантатів з місцевих тканин з гінгівопластикою в утворенні фуркаційного ясенного пиптика. В другій частині книги висвітлені загальні принципи алопластичних втручань, описані внутрішньо і зовнішньо зубні способи алопластики фуркаційного прозору. Книга розрахована на лікарів-стоматологів, студентів медичних університетів. В книзі представлено світлин — 19, фігур — 80, малюнків — 80.

Читати повністю

Як організувати, провести та представити наукові дослідження в медицині (на прикладі наукової спеціальності «травматологія та ортопедія») : наук.-метод. посіб. / І. М. Зазірний [та ін.] ; Клін. лікарня «Феофанія», Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Людмила, 2021. — 112 с

УДК:
61:001 Я 44
Автор:
Зазірний та ін.

У цій роботі описується процес прийняття рішень, що лежать в основі планування проектів фундаментальних досліджень, а також рекомендації щодо найкращого способу аналізу та інтерпретації результатів фундаментальних досліджень. В ній пояснюються всі доступні інструменти та методи розробки проектів фундаментальних досліджень, а також описуються очікувані результати та способи проведення належного статистичного аналізу результатів.

.

.

Читати повністю

Компедіум зі спеціальної гістології та ембріології : посіб. для студентів мед., мед.-псих. та стомат. ф-тів / О. М. Грабовий [та ін.] ; ред. Ю. Б. Чайковський. — Київ : Книга-плюс, 2020. — 344 с.

УДК:
611.018 К 63
Автор:

Навчальний посібник створено на основі курсу лекцій і методичних розробок до практичних занять кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця. Призначено для студентів медичного, медико-психологічного та стоматологічного факультетів. У ньому представлені матеріали пов’язані з ембріологічним розвитком, будовою і функціями органів та систем організму людини. Зміст посібника відповідає Програмі з гістології, цитології та ембріології для студентів медичних, стоматологічного та медико-психологічного факультетів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації. Автори висловлюють щиру вдячність рецензентам за цінні зауваження, висловлені під час рецензування навчального посібника. Автори також вдячні колективу кафедри гістології та ембріології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця за постійну допомогу при підготовці рукопису до друку. При написанні Компендіуму були використані матеріали навчального посібника «Частная гистология и эмбриология. Краткий курс» авторів Яременко Л.М., Божко О.Г., Грабового О.М., Чайковського Ю.Б. Мікрофотографії, що представлені у навчальному посібнику зроблені авторами на кафедрі гістології та ембріології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця.

Читати повністю

Петрушанко Т. О. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології = Clinical practicum in therapeutic dentistry : навч. посіб. для студентів стомат. ф-тів вищ. навч. закл. МОЗ України / Т. О. Петрушанко, Л. Й. Островська, Н. М. Іленко ; Укр. мед. стомат. акад. МОЗ України, каф. терапевт. стоматології. — Київ : Центр учбової літ., 2019. — 260 с.

УДК:
616.31-085 П 31
Автор:
Петрушанко Т. О.

У навчальному посібнику викладено методологію алгоритмів виконання діагностичних та лікувальних маніпуляцій у клініці терапевтичної стоматології, передбачених списком 7 додатку Галузевого стандарту вищої освіти. Діагностичні алгоритми дозволять розвинути клінічне мислення студентів і уникнути діагностичних помилок. Алгоритми лікувальних маніпуляцій є запорукою якісного виконання місцевих втручань при проведенні лікування стоматологічних хвороб та показником ефективного застосування теоретичних знань. Клінічний практикум із терапевтичної стоматології дозволяє адаптувати теоретичні знання до чіткого виконання стоматологічних маніпуляцій. Посібник призначений для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти медичного спрямування III-IV рівнів акредитації.

  The manual highlights the methodology of algorithms for performing diagnostic and therapeutic procedures at the clinic of therapeutic dentistry, as recommended in the List No. 7 from the Sectoral Standard of Higher Education. Diagnostic algorithms will allow students to develop their clinical thinking and avoid diagnostic errors. Therapeutic algorithms are the key to the high quality treatment of dental diseases and the indicator of the effective use of theoretical knowledge. Clinical practicum in therapeutic dentistry aims to reinforce the ability to adapt theoretical knowledge for implementation at a dental clinic. The manual is intended for dental faculty students of higher educational institutions of the Ministry of Public Health of Ukraine.

Читати повністю

Пропедевтика внутрішньої медицини : підручник / Ю. І. Децик [та ін.] ; ред. О. Г. Яворський. — 6-те вид. — Київ : Медицина, 2020. — 552 с. : іл.

УДК:
616.1/.4 П 81
Автор:

Це видання «Пропедевтика внутрішньої медицини» за редакцією професора О.Г. Яворського є лідером серед підручників з пропедевтики внутрішньої медицини. У ньому детально викладено особливості обстеження хворих із патологією різних систем, наведені важливі синдроми, а також деякі нозологічні одиниці. На численних фото представлено й описано електрокардіограму в нормі і за наявності різних видів порушення ритму й розладів провідності. Наприкінці підручника подано схему історії хвороби, а також найважливіші лабораторні показники. Підручник проілюстрований якісними фотографіями. На особливу увагу студентів і викладачів заслуговує електронний додаток (автор проф. О.Г. Яворський). У ньому подано методику збирання анамнезу, огляд пацієнтів (наведено 111 фотографій з власних спостережень професора О.Г. Яворського), викладено аускультативні феномени, що трапляються під час вислуховування серця і легень, а також продемонстровано методику пальпації, перкусії та аускультації, висвітлено принципи загального догляду за хворими. Для студентів медичних закладів вищої освіти.

Читати повністю

Ткач О. М. Практикум з педіатрії : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл. І-ІІ рівнів акредитації / О. М. Ткач. — [б. м.], 2018. — 328 с.

УДК:
616-053.2 Т 48
Автор:
Ткач О. М.

Даний посібник створений для студентів вищих навчальних закладів України І-ІІ рівня акредитації з метою підвищення ефективності підготовки до практичних занять з педіатрії. Матеріал викладений у відповідності до програм з педіатрії, курсом дитячих інфекцій та основами імунопрофілактики, яка затверджена Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України.

.

.

Читати повністю

Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / О. В. Атаман. — 6-те вид., онов. і допов. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 568 с.

УДК:
616-092 А 92
Автор:

У посібнику у формі запитань і відповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію.

.

.

Читати повністю

Внутрішня медицина : підручник / Р. О. Сабадишин [та ін.] ; ред. Р. О. Сабадишин. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 552 с.

УДК:
616.1/.4 В 60
Автор:

У розділах книги викладено сучасні погляди на етіологію, патогенез, клініку та лікування захворювань внутрішніх органів. Особливу увагу звернено на клініку, детально проаналізовано основні ефективні методи лікування терапевтичної патології. Підручник написаний у відповідності з програмою, затвердженою Головним управлінням навчальних закладів, кадрів і науки МОЗ України і рекомендований для студентів медичних коледжів та училищ. Інформація, викладена в підручнику, може бути корисною для студентів медичних інститутів, академій, медичних факультетів університетів, а також для практикуючих лікарів.

.

Читати повністю

Хронічний панкреатит : клініко-патогенетичні особливості розвитку поєднаних захворювань та методи медикаментозної корекції : монографія / Т. М. Христич [та ін.]. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Чернівці, 2022. — 584 с.

УДК:
616.37-002 Х-94
Автор:
Христич Т. М., Телекі Я. М., Гонцарюк Д. О., Олійник О. Ю., Жигульова Е. О.

У монографії обговорюються питання епідеміології, етіології, значення у патогенезу, клініки та лікування ряду коморбідних із хронічним панкреатитом захворювань. Розглядаються особливості сучасних методів діагностики не тільки хронічного панкреатиту, а й ішемічної хвороби серця, хронічного обструктивного захворювання легень, ревматичних захворювань. Розкриваються особливості диференційованого підходу до лікування хворих із поєднаною патологією (хронічного панкреатиту з ІХС, XО3Л, ревматичними хворобами, метаболічними порушеннями, дисбіотичними розладами). Суттєвими для лікарів є розділи, присвячені веденню хворих із сучасними підходами, які засновані на результатах доказової медицини. Додатки включають відповіді на питання практичних лікарів. Монографія може бути корисною широкому колу спеціалістів — терапевтам, гастроентерологам, пульмонологам, сімейним лікарям, науковим співробітникам, лікарям-інтернам.

Читати повністю

Скавронський, Павло. Бердичівське єврейство в іменах : біографіч. нариси / П. Скавронський, Н. Кропивницька, А. Кулачок ; Музей історії міста Бердичів. — Бердичів : Мельник М. В., 2018. — 300 с. : іл. — (Музей історії міста Бердичева)

УДК:
908(477) С 42
Автор:
Скавронський П., Кропивницька Н., Кулачок А.

Книга складається з коротких біографічних нарисів представників єврейської громади міста Бердичева, які розкривають як розвиток єврейської культури взагалі, так і історію Бердичева зокрема в контексті загальносвітового розвитку. Розрахована на науковців, освітян, краєзнавців, музейних працівників, школярів і широке коло туристів, які подорожують нашим краєм і цікавляться історією Бердичева

.

.

Читати повністю

Impey L. Obstetrics & Gynecology / L. Impey, T. Child. — 5th ed. — [S. l.] : Wiley&Sons , 2017. — 362 p. : il.

УДК:
618 I-56
Автор:
Impey L.

The contents of this work are intended to further general scientific research, understanding, and discussion only and are not intended and should not be relied upon as recommending or promoting a specific method, diagnosis, or treatment by health science practitioners for any particular patient. The publisher and the author make no representations or warranties with respect to the accuracy or completeness of the contents of this work and specifically disclaim all warranties, including without limitation any implied warranties of fitness for a particular purpose. In view of ongoing research, equipment modifications, changes in governmental regulations, and the constant flow of information relating to the use of medicines, equipment, and devices, the reader is urged to review and evaluate the information provided in the package insert or instructions for each medicine, equipment, or device for, among other things, any changes in the instructions or indication of usage and for added warnings and precautions. Readers should consult with a specialist where appropriate. The fact that an organization or Website is referred to in this work as a citation and/or a potential source of further information does not mean that the authors or the publisher endorse the information the organization or Website may provide or recommendations it may make. Further, readers should be aware that internet websites listed in this work may have changed or disappeared between when this work was written and when it is read. No warranty may be created or extended by any promotional statements for this work. Neither the publisher nor the authors shall be liable for any damages arising herefrom

Читати повністю

Анатомія людини : підручник : в 3 т. Т. 3 / В. Г. Ковешніков [та ін.] ; ред. В. Г. Ковешніков ; рец.: Ю. Й. Гумінський, В. В. Кривецький, О. Г. Попадинець. — 2-ге вид., випр. і допов. – Львів : Магнолія 2006. – 2021.– 360 с. : іл.

УДК:
611 А 64
Автор:

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини — анатомії людини. Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної термінології, освітньо-професійної програми Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Видання розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня. У третьому томі запропонованого підручника за систематичним принципом викладені відомості з нормальної анатомії нервової, серцево-судинної і лімфатичної систем, а також органів чуття людини. Підручник призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

Читати повністю

Анатомія людини : підручник : в 3 т. Т.2 / В. Г. Ковешніков [та ін.] ; ред. В. Г. Ковешніков ; рец.: Ю. Й. Гумінський, В. В. Кривецький, О. Г. Попадинець. 2-ге вид., випр. і допов. — Львів : Магнолія 2006. — 2021.- 216 с. : іл.

УДК:
611 А 64
Автор:

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини — анатомії людини. Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної термінології, освітньо-професійної програми Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Видання розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня. У другому томі запропонованого підручника за систематичним принципом викладені відомості з нормальної анатомії травної, дихальної, сечової та статевих систем, а також залоз внутрішньої секреції людини. Підручник призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

Читати повністю

Анатомія людини : підручник : в 3 т. Т. 1 / В. Г. Ковешніков [та ін.] ; ред. В. Г. Ковешніков ; рец.: Ю. Й. Гумінський, В. В. Кривецький, О. Г. Попадинець. -2-ге вид., випр. і допов.- Львів : Магнолія 2006. — 2021 — 324 с. : іл.

УДК:
611 А 64
Автор:

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини — анатомії людини. Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної термінології, освітньо-професійної програми Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Видання розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня. В першому томі викладені відомості з загальної анатомії та будови опорно-рухового апарату. Підручник призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

Читати повністю

Tripathi, K. D. Essentials of Medical Pharmacology / K. D. Tripathi. — 8th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2019. — 1064 p. : il.

УДК:
615.03 T86
Автор:
Tripathi K. D.

Revised and updated chapters including new drugs and latest treatment guidelines. Wide range of topics from basic pharmacological concepts to practical therapeutics. A new chapter on ‘Nitric Oxide and Vasoactive Peptide Signal Molecules?; has been added along with novel drugs that act by modifying action/turnover of these molecules. Priority has been accorded to drugs that are marked in India and their leading brand names are mentioned along with dosage forms. List of abbreviations provided in the beginning of the book. All recently released drugs are included. Eye catching drug classification charts which help create pictorial memory. Several new figures, charts, tables and highlight boxes have been added. Focus on ‘evidence-based medicine’ by extensive reference to credible studies and endpoint trials. India-specific information on diseases, drugs and treatment guidelines, particularly for TB, leprosy, Hiv-Aids, malaria, kala-azar, etc. Therapeutic recommendations from eminent professional bodies and organizations. The Problem Directed Study at the end of most chapters provides an exercise in therapeutic decision making. Includes Appendices on Solution to Problem Directed Study; Prescribing in Pregnancy; Drugs in Breastfeeding; and Drugs and Fixed Dose Combinations Banned in India. A brief list of useful references for further reading is provided at the end of the book

The views and opinions expressed in this book are solely those of the original contributor(s)/author(s) and do not necessarily represent those of editor(s) of the book. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission in writing of the publishers. All brand names and product names used in this book are trade names, service marks, trademarks or registered trademarks of their respective owners. The publisher is not associated with any product or vendor mentioned in this book. Medical knowledge and practice change constantly. This book is designed to provide accurate, authoritative information about the subject matter in question. However, readers are advised to check the most current information available on procedures included and check information from the manufacturer of each product to be administered, to verify the recommended dose, formula, method and duration of administration, adverse effects and contraindications. It is the responsibility of the practitioner to take all appropriate safety precautions. Neither the publisher nor the author(s)/editor(s) assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising from or related to use of material in this book.

Читати повністю

Eroschenko, Victor P. diFiore’s Atlas of Histology with Functional Correlations / V. P. Eroschenko. — 12th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2013. — 603 p. : il.

УДК:
611.018 E71
Автор:
Eroschenko V. P.

diFiore’s Atlas of Histology with Functional Correlations explains basic histology concepts through realistic, full-color composite and idealized illustrations of histologic structures. Added to the illustrations are actual photomicrographs of similar structures, a popular trademark of the atlas. All structures are directly correlated with the most important and essential functional correlations, allowing students to efficiently learn histologic structures and their major functions at the same time.

Читати повністю

Human Anatomy : textbook : in three volumes Vol. 3 / V. G. Koveshnikov [et al.] ; ed. V. G. Koveshnikov ; rev.: U. I. Guminskyi, U. I. Kryvetskyi V. V., U. I. Popadunets O. H. — 2nd ed., corr. and suppl. — Lviv : Magnolia 2006, 2021. — 356 p. : il.

УДК:
611 H91
Автор:

The textbook is devoted to the fundamental field of medicine — human anatomy. The book is based on the International Anatomical Terminology, educational and professional program Medicine of the second (masters) degree of higher education on the specialty 222 “Medicine”, field of knowledge 22 “Healthcare”. The edition was developed in accordance with the Law of Ukraine On Higher Education”, the Standard of Higher Education of the second (master’s) degree. The third volume of textbook systematically presents the material on the nervous, the cardiovascular and the lymphatic systems, and human senses as well. The textbook is intended for students, interns, teachers of medical schools, scientists, general practitioners in all fields of medicine.

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини — анатомії людини. Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної термінології, освітньо- професійної програми Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Видання розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня. У третьому томі запропонованого підручника за систематичним принципом викладені відомості з нормальної анатомії нервової, серцево-судинної і лімфатичної систем, а також органів чуття людини. Підручник призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

Human Anatomy : textbook : in three volumes Vol. 2 / V. G. Koveshnikov [et al.] ; ed. V. G. Koveshnikov ; rev.: U. I. Guminskyi, U. I. Kryvetskyi V. V., U. I. Popadunets O. H. — 2nd ed., corr. and suppl. — Lviv : Magnolia 2006, 2021. — 212 p. : il.

УДК:
611 H91
Автор:

The textbook is devoted to the fundamental field of medicine — human anatomy. The book is based on the International Anatomical Terminology, educational and professional program Medicine of the second (masters) degree of higher education on the specialty 222 “Medicine”, field of knowledge 22 “Healthcare”. The edition was developed in accordance with the Law of Ukraine “On Higher Education”, the Standard of Higher Education of the second (master’s) degree. The second volume of the proposed textbook on a systematic basis presents information on the normal anatomy of the digestive, respiratory, urinary and genital systems, as well as the endocrine glands of man. The textbook is intended for students, interns, teachers of medical schools, scientists, general practitioners in all fields of medicine.

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини — анатомії людини. Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної термінології, освітньо- професійної програми Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Видання розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня. У другому томі запропонованого підручника за систематичним принципом викладені відомості з нормальної анатомії травної, дихальної, сечової та статевих систем, а також залоз внутрішньої секреції людини. Підручник призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

Human Anatomy : textbook : in three volumes Vol. 1. / V. G. Koveshnikov [et al.] ; ed. V. G. Koveshnikov ; rev.: U. I. Guminskyi, U. I. Kryvetskyi V. V., U. I. Popadunets O. H. — 2nd ed., corr. and suppl. — . — Lviv : Magnolia 2006, 2021. — 328 p. : il.

УДК:
611 H91
Автор:

The textbook is devoted to the fundamental field of medicine — human anatomy. The book is based on the International Anatomical Terminology, educational and professional program Medicine of the second (masters) degree of higher education on the specialty 222 “Medicine”, field of knowledge 22 “Healthcare”. The edition was developed in accordance with the Law of Ukraine “On Higher Education”, the Standard of Higher Education of the second (master’s) degree. The first volume contains the information on general anatomy and locomotor system. The textbook is intended for students, interns, teachers of medical schools, scientists, general practitioners in all fields of medicine.

Підручник присвячений фундаментальній галузі медицини — анатомії людини. Книга побудована з урахуванням Міжнародної анатомічної термінології, освітньо-професійної програми Медицина другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 222 «Медицина», галузі знань 22 «Охорона здоров’я». Видання розроблене відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Стандарту вищої освіти другого (магістерського) рівня. В першому томі викладені відомості з загальної анатомії та будови опорно-рухового апарату. Підручник призначений для студентів, лікарів-інтернів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, практичних лікарів з усіх галузей медицини.

Hrin O. Medical Law Basics : book of Diagrams : textbook for foreign students of medical universities / O. Hrin. — Uzhhorod : Sabov A. M., 2021. — 225 с.

УДК:
614.2:34(477) H 86
Автор:
Hrin Oleksandr.

The educational material is presented in accordance with the content of the curriculum of the discipline «Medical Law of Ukraine» for training foreign citizens, specialists of the second (master’s) educational level «Master of Medicine», qualification profile «Doctor», field of knowledge 22 «Health», specialty 222 » Medicine». The textbook is also designed for foreign students who obtain the qualification and educational level «Master of Dentistry» qualification profile «Dentist» specialty 221 «Dentistry», students majoring in «Law», specialty «Law», graduate students (interns) and teachers specified specialties of higher educational institutions and faculties. The publication can be useful for students and teachers of foreign universities studying the legal systems of Eastern Europe.

Читати повністю

Цимбалюк В. І. Світочі української медицини / В. І. Цимбалюк, П. І. Червяк ; НАМН України. — Наук. вид. — Київ : Просвіта, 2019. — 320 с. : іл.

УДК:
61(092)(477) Ц 61
Автор:
Цимбалюк В. І.

Книга містить короткі нариси життя та дані про внесок у медицину українських учених-медиків і лікарів. Через життєписи висвітлено визначальну роль українців у творенні медицини країн, у складі яких перебувала Україна, повертається історична справедливість про належність багатьох видатних учених-медиків до України. Також подано біографічні довідки про видатних учених і лікарів, яким за велінням долі довелося працювати не тільки в Україні, а й поза її межами.

Читати повністю

Ретинобластома : монография / Н. В. Пасечникова [и др.] ; ред. Н. Ф. Боброва ; Ин-т глазных болезней и тканевой терапии им. В. П. Филатова НАМНУ. — Одесса : Издат. центр, 2020. — 324 с.

УДК:
617.7-006 Р 44
Автор:

Международный авторский коллектив: ГУ «Институт глазных болезней и тканевой терапии НАМИ Украины» г. Одесса, онкологический центр «Клиника Спиженко» г. Киев, Украина; глазной госпиталь Жюля-Гонина, г. Лозанна, Швейцария, и глазной онкологический центр г. Сиена, Италия, представил монографию о современных аспектах диагностики и лечения высокозлокачественной внутриглазной опухоли детского возраста. Описаны новейшие диагностические методики визуализации опухоли (УЗ, СОКТ, ФАГ, МРТ). Изложены детали (особенности проведения, осложнения и результаты) I линии органосохранного лечения РБ — полихимиотерапии (системной, интракамеральной, интравитреальной, интраартериальной, сочетанной) и II линии — лучевой терапии. Описана РБ высокого риска диссеминации опухолевого процесса, новые методы энуклеации с использованием высокочастотной электросварки биологических тканей, что повышает абластичность вмешательства; профилактика и лечение анофтальмического синдрома. Представлены особенности регресса РБ, развития рецидивов опухоли и их лечения. Работа иллюстрирована 21 таблицей, 27 клиническими случаями и 322 цветными фотографиями. Для офтальмологов, детских офтальмологов, офтальмохирургов, семейных врачей

  The monograph consists of 7 sections, 27 chapters dedicated to modern worldwide achievements in retinoblastoma (RB): epidemiology, histopathology, classification, diagnosis, treatment and relapse.

Читати повністю

Mahapatra, Anil. Essentials of Medical Physiology (Including Hints on Practical) / A. B. S. Mahapatra. — 4th ed. — Kolkata : Current Books International, 2014. — 544 p. : il.

УДК:
612 M18
Автор:
Mahapatra A.

General Physiology ; The blood ; Digestive system ; Respiratory system ; Neuromuscular physiology ; Cardiovascular system ; Excretory system ; Metabolism, Energy balance and nutrition ; Endocrine system ; Reproductive system ; The nervous system ; Special senses.

.

.

Читати повністю

Kote Neelkanth. Practical Manual of Histology for Medical Students / N. Kote. — 2nd ed. — New Delhi : The Health Sciences Publishers, 2014. — 162 p. : il.

УДК:
611.018 K77
Автор:
Kote N.

Practical manual of histology for medical student is a concise book designed exclusively keeping undergraduates and their university examination in mind. It is an attempt to make histology as easy, palatable as possible for medical students. This book has most of the aspects of practical histology which an undergraduate medical student requires to have. However, this book is not written to replace any other standard books of histology. For the better understanding of the students the entire book is divided in to three sections. Section one contains the color atlas and list of all the examination slides with three identifications for each slide, a brief note on history of histology, general instructions to the medical students regarding their code and conduct in histology practical laboratory and study of compound microscope. Section two contains general histology which involves the study of basic forms of tissues like epithelial tissue, connective tissue, specialized connective tissue, muscular tissue and nervous tissue. A special care is taken to deal these chapters in depth for better understanding of systemic histology. Lymphoid system, circulatory system and integumentary system are also covered in the same section. Section three contains study of histology of different systems for the complete understanding of the histology of the human body. It includes study of histology of digestive system, renal system, respiratory system, endocrine system, reproductive system, central nervous system and organ of special sense (the eye). This book also contains the clinical histology part which gives clinical correlation of histology to the students and makes the subject more interesting. A very good quality real (photographic) as well as handmade diagrams are provided for better understanding of the subject. At the end of every chapter list of important questions provided which will help the students in preparing for theory as well as discussions in practical examination. In general Practical Manual of Histology for medical students is a student-friendly book which will help the medical students in performing well for both theory and practical examinations with confidence.

Читати повністю

Sembulingam K. Review of Medical Physiology / K. Sembulingam, P. Sembulingam. — 3rd ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2019. — 180 p.

УДК:
612 S46
Автор:
Sembulingam K.

This book is designed to provide accurate, authoritative information about the subject matter in question. However, readers are advised to check the most current information available on procedures included and check information from the manufacturer of each product to be administered, to verify the recommended dose, formula, method and duration of administration, adverse effects and contraindications. It is the responsibility of the practitioner to take all appropriate safety precautions. Neither the publisher nor the author(s)/editor(s) assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising from or related to use of material in this book.  This book is sold on the understanding that the publisher is not engaged in providing professional medical services. If such advice or services are required, the services of a competent medical professional should be sought. Every effort has been made where necessary to contact holders of copyright to obtain permission to reproduce copyright material. If any have been inadvertently overlooked, the publisher will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

Читати повністю

The MD Anderson Surgical Oncology Handbook / S. Atay [et al.] ; ed. B. W. Feig. — 6th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — 697 p.

УДК:
616-006-089 A54
Автор:

Publisher’s Note: Products purchased from 3rd Party sellers are not guaranteed by the Publisher for quality, authenticity or access to any online entitlements included with the product. The sixth edition of the MD Anderson Surgical Oncology Handbook focuses on multidisciplinary, cooperative approaches to issues confronting the surgical oncologist. Organized by disease and in full color for the first time, this volume is comprehensive yet concise and takes into account all of the oncologic issues you need to consider in order to fully understand each disease and its relevant treatments. Written by current and former MD Anderson surgical oncology fellows.  Each disease- or system-specific chapter covers epidemiology, pathology, staging, diagnosis, clinical presentation, surgical treatment and targeted therapies and more. Includes a new chapter on peritoneal malignancies and is updated with the latest staging and protocols. Ideal for surgical residents, medical students facing a surgical/oncology rotation and practicing surgeons. Enrich Your eBook Reading Experience with Enhanced Video, Audio and Interactive Capabilities! Read directly on your preferred device(s), such as computer, tablet or smartphone. Easily convert to audiobook, powering your content with natural language text-to-speech.  Adapt for unique reading needs, supporting learning disabilities, visual/auditory impairments, second-language or literacy challenges and more.

Читати повністю

The Washington Manual of Oncology / ed.: R. Govindan, D. Morgensztern. — 3rd ed. — New Delhi [etc.] : Wolters Kluwer, 2017. — 495 p.

УДК:
616-006 W29
Автор:

The Washington Manual and reg. of Oncology, 3rd Edition, an invaluable resource for the daily care of cancer patients. Better understand innovative developments in oncology with new chapters on Genome Sequencing, Personalized Therapy, Endocrine Tumors, Myelodysplastic Syndromes, Anti-emesis and Survivorship. Focus on new ideas in the field thanks to a greater emphasis on molecular diagnosis, genome sequencing and targeted therapies. Quickly locate key information in the appendices, such as body surface area, dose adjustments of chemotherapy agents in renal and hepatic failure and online resources for oncologists.

Читати повністю

Tripathi K. D. Еssentials of Medical Pharmacology / K. D. Tripathi . — 7th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013. — 1002 p. : il.

УДК:
615.03 T86
Автор:
Tripathi K. D.

In the 28 years of its existence, the Essentials of Medical Pharmacology is appearing as the 7th edition. Commensurate with tremendous transformation of pharmacology and clinical medicine in this period, the book has undergone successive changes to reflect the current status of pharmacological knowledge and therapeutic practices. Selection of the subject content of this edition places due emphasis on the understanding gained in mechanism of action of drugs, as well as on evidence based medicine. It abundantly quotes current guidelines issued by WHO and other eminent professional bodies as well as by Indian National Health Programmes to authenticate therapeutic recommendations.

Medical pharmacology is a unique synthesis of basic pharmacology with clinical pharmacology andpharmacotherapeutics.  The  subject  is  highly  dynamic.  Developments  are  occurring  both  in  definingmolecular targets for drug action and finding targeted drugs, as well as in accruing credible evidenceregarding  the  impact  of  different  treatment  modalities  on  therapeutic  outcomes.  These  efforts  havebegun  to  crystallize  into  evidence  based  medicine  and  clear  cut  therapeutic  guidelines.  The  presentedition  endeavours  to  amalgamate  the  developments  with  the  core  content  of  the  subject.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 6th ed. — Vol. 3 : Head — Neck — Brain. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2013. — 493 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

BD Chaurasia’s Human Anatomy Regional and Applied Dissection and Clinical: Head-Neck Brain: Vol. 3 Paperback Book Details  B. D. Chaurasia 9788123923321 Human Anatomy Volume 3 is a comprehensive book for students and professionals in the medical field. The contents include: Regional and Applied, and Dissection and Clinical. The book concentrates on the areas of the head-neck and the brain. About CBS CBS Publishers and Distributors Pvt, Ltd. is one of the leading publishers and distributors in India. The organization was established in 1972. It was founded by Satish Kumar Jain, and his vision and spirit has helped blossom CBS into an international organization. Today, they are known for quality textbooks in medical sciences and technology, and are a major source of procurement books. Several book published by them are running into various editions and reprints. Some books published by them are Civil Engineering: Through Objective Type Questions 3rd Edition, Economic Geology: Economic Mineral Deposits 2nd Edition, Basic Laws of Electromagnetism 1st Edition, Mechanics of Materials and Fundamental Laws of Mechanics 1st Edition.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 6th ed. — Vol. 2 : Lower Limb, Abdomen and Pelvis. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2013. — 461 p. : il. На титл. арк. назва: BD Chaurasia’s Human Anatomy

УДК:
611.9 C50
Автор:

Human anatomy , Vol. 2- lower limb, abdomen and pelvis, latest available information and guidelines are incorporated. Easy to understand and thorough content., Chaurasia B. Brd, CBS, paperback

.

.

.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 6th ed. — Vol. 1 : Upper Limb and Thorax. — New Delhi : CBS Publishers, 2013. — 311 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Human Anatomy Upper Limb Thorax is a comprehensive book for undergraduate students of Medicine. The book comprises of chapters on bones of upper limb, pectoral region, scapular region, forearm and hand, joints of upper limb, wall of thorax, thoracic cavity and the pleura, pericardium, and the heart. In addition, the book consists of several detailed diagrams and illustrations for the students to understand the concepts better. This book is essential for medical students preparing for various postgraduate medical entrance examinations.

Читати повністю

Ananthanarayan & Paniker`s Textbook of Microbiology : textbook / ed. A. Kapil. — 9th ed. — India : Universities Press, 2013. — 710 p. : il.

УДК:
616:579.61 A53
Автор:

This famous textbook was conceived in the early 1970s by two of the renowned Indian educators and professors of Microbiology. The first edition, published in 1978, was a masterpiece of clarity and uniformity of style. Although the format and presentation have seen many changes in the eight subsequent editions, the authors’ original vision and objectives remain. More than three and a half decades after its first publication, the book continues to inform and educate students and teachers. The ninth edition has been completely updated and revised. In accordance with advances in the field, the sections on Immunology, Mycology and Clinical Microbiology have been given due prominence. To better prepare students for clinical situations, case studies, approach to treating common diseases and algorithms and flowcharts have been included. Practice questions that mirror those that frequently appear in examinations have been provided at the end of every chapter. The presentation and layout has been tailored to help students absorb information quickly, as greater demands are placed on their time. Illustrations and photographs have been improved to enable ease of learning and retention of information.

Читати повністю

Kane Suzanne Amador. Introduction to Physics in Modern Medicine / S. A. Kane, B. A. Gelman. — 3rd ed. — Boca Raton [USA] : CRC Press, 2020. — 431 p.

УДК:
61:53 K19
Автор:
Kane Suzanne Amador

From x-rays to lasers to magnetic resonance imaging, developments in basic physics research have been transformed into medical technologies for imaging, surgery and therapy at an ever-accelerating pace. Physics has joined with genetics and molecular biology to define much of what is modern in modern medicine and allied health.

Covering a wide range of applications, Introduction to Physics in Modern Medicine, Third Edition builds further on the bestselling second edition. Based on the courses taught by the authors, the book provides medical personnel and students with an exploration of the physics-related applications found in state-of-the-art medical centers.

Requiring no previous acquaintance with physics, biology, or chemistry and keeping mathematics to a minimum, the application-dedicated chapters adhere to simple and self-contained qualitative explanations that make use of examples, illustrations, clinical applications, sample calculations, and exercises. With an enhanced emphasis on digital imaging and computers in medicine, the text gives readers a fundamental understanding of the practical application of each concept and the basic science behind it.

This book provides medical students with an excellent introduction to how physics is applied in medicine, while also providing students in physics with an introduction to medical physics. Each chapter includes worked examples and a complete list of problems and questions.

That so much of the technology discussed in this book was the stuff of dreams just a few years ago, makes this book as fascinating as it is practical, both for those in medicine as well as those in physics who might one day discover that the project they are working on is the basis for the next great medical application.

Читати повністю

Gadzhula N. Preclinical operative dentistry = Пропедевтика терапевтичної стоматології : textbook / N. Gadzhula ; Vinnitsia National Pirogov Memorial Medical University, Therapeutic department. — Vinnytsia : Nilan, 2015. — 240 p.

УДК:
616.31-085 G12
Автор:
Gadzhula N.

The Preclinical Operative Dentistry course introduces the students to the basic principles of operative dentistry techniques, focusing on various cavity preparation designs and indications, and the correct manipulation of numerous restorative materials. They will be ready to apply those basic principles and techniques to clinical practice.

У навчальному посібнику викладено історію терапевтичної стоматології, висвітлено анатомічну та гістологічну будову зубів, розглянуто питання організації й обладнання стоматологічного кабінету, наведено дані про пломбувальні матеріали, методи препарування та пломбування каріозних порожнин.

Читати повністю

Терапевтична стоматологія : підруч. для студентів стомат. ф-тів мед. закладів вищ. освіти : у 4 т. Т. 1 : Пропедевтика терапевтичної стоматології / / М. Ф. Данилевський [та ін.]. ред. А. В. Борисенко. — 4-те вид., перероб. та допов. с. : — Київ : Медицина. — 2020. — 456с. : мал., табл. ISBN 978-617-505-612-7

УДК:
616.31-085 Т 35
Автор:

У підручнику висвітлено історію терапевтичної стоматології, розглянуто питання анатомічної, гістологічної будови зубів та слизової оболонки ротової порожнини, наведено дані про матеріали для пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів зубів; методи препарування та пломбування каріозних порожнин і кореневих каналів. Видання доповнено новими відомостями щодо використання сучасної техніки, інструментарію, а також описано нові методики й матеріали для пломбування каналів, реставрації зубів і відновлення анатомічної функціональної коронки зуба. Для студентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти.

Читати повністю

Основи педіатрії за Нельсоном : підручник : у 2 т. Т. 2. / Л. М. Аллен [та ін.] ; ред.: К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман ; наук. ред. пер.: В. С. Березенко, Т. В. Починок ; пер. з англ. Т. О. Ванханова [та ін]. — 426 с. : іл. — Пер.вид.: Nelson essentials of pediatrics / Marcdante, Karen J. /ed/ , Kliegman, Robert M. /ed/ . — Київ : Медицина. — 2020. — ISBN 978-617-505-763-6

УДК:
616-053.2 О-75
Автор:

«Основи педіатрії за Нельсоном» (переклад 8-го англомовного видання 2019 року) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

Читати повністю

Чугунов В. В. Психотерапевтичний діагноз : навч. посіб. для студентів вищ. мед. закл., лікарів-інтернів та слухачів закл. післядип. освіти ІІІ-IV рівнів акредитації / В. В. Чугунов. — 4-те вид., допов. — Львів : Марченко Т. В., 2020. — 322 с. — Бібліогр.: с. 269-297

УДК:
615.851 Ч-83
Автор:
Чугунов В. В.

Навчальний посібник присвячено діагностиці в психотерапії (як загальній психодіагностиці, так і спеціальним діагностичним способам) і психотерапевтичному діагнозу (особливостям його логіки й семіотики, параметрам алгоритмізації й структурування, правилам формулювання та дизайну). Видання адресується лікарям, перш за все психотерапевтам, психіатрам і представникам суміжних дисциплін, а також фахівцям в галузі клінічної та нейропсихології, психофізіології, історії медицини, соціології, філософії, наукознавства, культурології і педагогіки.

Читати повністю

Чугунов В. В. Психопатологічна синдромологія: психтерапевтичні підходи : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл., лікарів-інтернів та слухачів закл. післядип. мед. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. В. Чугунов. — 6-те вид., допов. і розшир. — Львів : Марченко Т. В., 2020. — 360 с. — Бібліогр.: с. 307-335

УДК:
615.851 Ч-83
Автор:
Чугунов В. В.

Навчальний посібник присвячено діагностиці в психотерапії (як загальній психодіагностиці, так і спеціальним діагностичним способам) і психотерапевтичному діагнозу (особливостям його логіки й семіотики, параметрам алгоритмізації й структурування, правилам формулювання та дизайну). Видання адресується лікарям, перш за все психотерапевтам, психіатрам і представникам суміжних дисциплін, а також фахівцям в галузі клінічної та нейропсихології, психофізіології, історії медицини, соціології, філософії, наукознавства, культурології і педагогіки.

Читати повністю

Первинна медична допомога : у 2 т. : посібник. Т. 2 : Поліпрофільні питання у загальній лікарській практиці / Л. С. Бабінець [та ін.] ; ред. Л. С. Бабінець. — 2020. — 424 с. – — Львів : Магнолія 2006. — 2020 Бібліогр.: с. 418-423

УДК:
614.2:616.1/.9 П 26
Автор:

У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров’я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи E-Health, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингологи, урології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії. Видання буде корисним для лікарів загальної практики — сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.

Читати повністю

Первинна медична допомога : у 2 т. : посібник. Т. 1 : Загальні положення, внутрішні хвороби у загальній лікарській практиці / Л. С. Бабінець [та ін.] ; ред. Л. С. Бабінець. — 2020. — 580 с. – Львів : Магнолія 2006. Бібліогр.: с. 565-571

УДК:
614.2:616.1/.9 П 26
Автор:

У посібнику викладена найновіша інформація щодо організаційних аспектів надання медичної допомоги у світлі реформи системи охорони здоров’я України на засадах пріоритету первинної медичної допомоги, а також висвітлено актуальність введення у практику ПМД електронної системи E-Health, Міжнародної класифікації симптомів і проблем ІСРС-2. Посібник є мультидисциплінарним, у ньому зібрана інформація щодо найчастіших синдромів і нозологій внутрішньої медицини, загальної хірургії, отоларингологи, урології, неврології, психіатрії, акушерства і гінекології, офтальмології, шкірних хвороб і венерології, травматології, фтизіатрії, педіатрії. Видання буде корисним для лікарів загальної практики — сімейної медицини, дільничних терапевтів, педіатрів, лікарів інших спеціальностей, а також для студентів старших курсів та інтернів.

Читати повністю

Невідкладні стани в загальнолікарській практиці : навч. посіб. : у 2 т. Т. 2. / Β. Μ. Ждан [та ін.] ; ред. Β. Μ. Ждан ; Укр. мед. стомат. академія. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Львів : Магнолія 2006. — 2020. — 280 с. — Бібліогр.: с. 267-279

УДК:
616.1/.4-083.98 Н 40
Автор:

Навчальний посібник підготовлений для лікарів швидкої і невідкладної допомоги, загальної практики, лікарів різних спеціальностей, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних закладів.

.

.

.

Читати повністю

Невідкладні стани в загальнолікарській практиці : навч. посіб. : у 2 т. Т. 1. / Β. Μ. Ждан [та ін.] ; ред. Β. Μ. Ждан ; Укр. мед. стомат. академія. — 2-ге вид., допов. і перероб. — Львів : Магнолія 2006. — 2020- 256 с. — Бібліогр.: с. 248-255

УДК:
616.1/.4-083.98 Н 40
Автор:

Навчальний посібник підготовлений для лікарів швидкої і невідкладної допомоги, загальної практики, лікарів різних спеціальностей, лікарів-інтернів, студентів вищих навчальних закладів.

.

.

.

Читати повністю

Курило В. О. Клінічна медична психологія : навч. посіб. / В. О. Курило ; Запоріз. ДМУ, каф. психіатрії, заг. та мед. психології, наркології та сексології. — Львів. : Марченко Т. В., 2020. — 348 с. — Бібліогр.: с. 346-347

УДК:
61:159.9 К 93
Автор:
Курило В. О.

У даному навчальному посібнику детально висвітлені вікові особливості особистості. Особливо детально описані психічний розвиток дітей до вступу у школу та осіб молодшого шкільного віку, психологічні особливості підліткового та юнацького віку, що робить даний посібник актуальним не лише для студентів, що навчаються за програмою «Лікувальна справа», а й для тих, що навчаються за програмою «Педіатрія». Послідовно висвітлені питання психології людських взаємовідносин, особистості і хвороби, психогенних та психосоматичних захворювань, реагування особи на наявність соматичного захворювання, психології вмирання та суїцидальної поведінки. Детально описані основні форми психологічної взаємодії між лікарем і хворим, типи особистості хворого та ефективність психологічного контакту із ним, наведено основні напрями психотерапії та сформовано засади психокорекційної діяльності, показані психологічні аспекти психогігієни та психопрофілактики. Навчальний посібник призначений для студентів медичних вузів, лікарів-інтернів, психологів, психіатрів, лікарів загальної практики-сімейної медицини та інших спеціальностей.

Читати повністю

Медична мікробіологія : посібник з мікробних інфекцій: патогенез, імунітет, лабораторна діагностика та контроль : у 2 т. : Т. 1. / ред. М. Р. Барер [та ін.] ; наук. ред. пер.: С. Климнюк, В. Мінухін, С. Похил. — Пер. 19-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2020. — ISBN 978-617-505-804-6. — XIV, 434 с. — Пер.вид.: Medical microbiology : a guide to microbial infections: pathogenesis, immunity, laboratory investigation and control. — Amsterdam : Elsevier, 2019 . — с. 425-433

УДК:
616:579.61 М 42
Автор:

Пропонована книга — це переклад всесвітньо відомого посібника з медичної мікробіології, який витримав уже 19 видань і українською мовою виходить у 2 томах. Том 1 містить частини 1—3 («Біологія мікроорганізмів», «Інфекція та імунітет», «Бактеріальні збудники та зумовлені ними захворювання»), том 2 — частини 4—6 («Патогенез вірусних інфекцій та асоційованих хвороб», «Захворювання, спричинені патогенними грибами, паразитарні інфекції, медична ентомологія», «Діагностика, лікування та контроль поширення інфекцій»). У посібнику на сучасному науковому рівні висвітлено мікробну природу інфекцій, імунні реакції організму людини, патогенез, клінічні особливості, епідеміологію, методи профілактики і контролю захворювань, зумовлених патогенними збудниками. Особливу увагу приділено проблемі резистентності мікроорганізмів до антибіотиків і новим дослідженням, спрямованим на її подолання. Традиційний виклад матеріалу з медичної мікробіології поєднано із застосуванням передових технологій та клінічною практикою. На початку кожного розділу посібника стисло викладено відповідні ключові положення. Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, викладачів медичних закладів вищої освіти, науковців, фахівців-практиків у галузі медичної мікробіології.

Читати повністю

Optimization of clinical and laboratory stages of making of complete removable dentures depending on the condition of the tissues of foundation areas : manual / V. M. Dvornyk [et al.] ; Ukrainian medical stomatological academy. — Lviv : Publisher Marchenko T. V., 2020. — 148 p. : il.

УДК:
616.314-77 O-66
Автор:

Issues of functional and topographic anatomy of the dental system after the complete loss of natural teeth highlighted in the manual presented by the team of authors of the department of orthopedic dentistry with implantology. Based on the analysis of the data in this discipline, the essence and sequence of clinical and laboratory stages of complete removable dentures fabrication are reviewed, taking into account individual features of the structure of the foundation area and use elaborations of the department’s staff aimed at improving the fixation and stabilization of dentures. The manual is intended for students of dental faculties of higher education institutions, interns and English-speaking dentists.

Читати повністю

Immunology: questions and answers : manual / O. V. Hancho [et al.] ; Ukrainian medical stomatological academy. — Lviv : Publisher Marchenko T. V., 2020. — 120 p. : il.

УДК:
616:612.017 I-55
Автор:

Handbook for practical classes in Microbiology, Virology and Immunology for classroom and extracurricular work of English-speaking students. It can be used to prepare for practical classes, current control of knowledge, final modular control of the subject. The manual is an intellectual property and may not be copied or reproduced in whole or in part, except in manuscript form, without the written permission of the authors. Copyright is protected by the Law of Ukraine ‘On Copyright and Related Rights”.

Читати повністю

Physical Rehabilitation / eds.: S. B. O’Sullivan, T. J. Schmitz, G. Fulk. — 7th ed. — Philadelphia : F. A. Davis Company, 2019. — XXI, 1476 p. : il. — Bibliogr. at the end of the chap. — ISBN 978-0-8036-6162-2

УДК:
615.8 P59
Автор:

As new scientific information becomes available through basic and clinical research, recommended treatments and drug therapies undergo changes. The author(s) and publisher have done everything possible to make this book accurate, up to date, and in accord with accepted standards at the time of publication. The author(s), editors, and publisher are not responsible for errors or omissions or for consequences from application of the book, and make no warranty, expressed or implied, in regard to the contents of the book. Any practice described in this book should be applied by the reader in accordance with professional standards of care used in regard to the unique circumstances that may apply in each situation. The reader is advised always to check product information (package inserts) for changes and new information regarding dose and contraindications before administering any drug. Caution is especially urged when using new or infrequently ordered drugs.

Читати повністю

Лікувально-реабілітаційний масаж : навч. посіб. / Д. В. Вакуленко [та ін.]. — Київ : Медицина, 2020. — 568 с. : іл.

УДК:
615.82 Л 56
Автор:

У навчальному посібнику висвітлено сучасні погляди на зміст, класифікацію, відмінні особливості, фізіологічні механізми впливу, види масажу; техніку і методику виконання прийомів масажу та масажу окремих ділянок тіла, самомасаж; біоенергетичний захист та економізацію праці масажиста. Детально описано техніку і методику лікувально-реабілітаційного масажу при окремих захворюваннях (у терапії, неврології, хірургії, травматології, урології, педіатрії, дерматології; при захворюваннях ендокринної, статевої систем, порушенні обміну речовин). При енурезі, кривошиї, опіковій хворобі, склеродермії, лактостазі, хворобі Рейно — описано вперше. Висвітлено клінічну характеристику, протипоказання до призначення, завдання, план, техніку, методичні особливості масажу при конкретному захворюванні на різних етапах реабілітації. Значну увагу приділено застосуванню заспокійливого та збуджувального методів впливу, а також сегментарно-рефлекторного масажу (підготовлено малюнки з ділянками впливу при окремих захворюваннях). Запропоновано алгоритмічне моделювання процесу призначення і проведення лікувально-реабілітаційного масажу та інформаційні технології для їх втілення в практику. Створено ситуаційні задачі з прикладами їх покрокового алгоритмічного вирішення, що разом з численними таблицями, малюнками, додатками полегшить навчання. Для магістрів: лікарів із фізичної та реабілітаційної медицини, фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, вчителів-реабілітологів з навчальної дисципліни «Лікувально-реабілітаційний масаж». Буде корисним при підготовці бакалаврів (асистентів фізичного терапевта, ерготерапевта), для фахівців із сімейної медицини, медико-соціальної реабілітації, лікарів вузьких спеціалізацій.

Читати повністю

Cherkasov, Viktor G. Human anatomy : textbook for students of higher med. institutions / V. G. Cherkasov, S. U. Kravchuk, L. R. Mateshuk-Vatseba ; Bogomolets National Medical University, Bukovinian State Medical University, Danylo Halytsky Lviv National Medical University. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. — 656 p.

УДК:
611 C51
Автор:

This illustrated edition is convenient to use: the material is divided into sections by systems. An overview of bones, joints, muscles, tissues, organs, blood supply and innervation of organs is given. Illustrations add clarity. The book is intended for a wide range of readers, will also be useful to English-speaking students of medical universities and colleges, and professionals working in the medical industry.

Це ілюстроване видання зручне у використанні: матеріал поділений у секції за системами. Висвітлено такі питання з анатомії: кістки, суглоби, м’язи, тканини, органи, кровопостачання та іннервація органів. Ілюстрації додають наочності. Ця книга призначена для широкого кола читачів. Буде корисна для англомовних студентів медичних університетів та коледжів, а також професіоналам, які працюють у галузі медицини.

Читати повністю

Pathophysiology : textbook for students of higher medical education / N. V. Krishtal [et al.] ; ed.: N. V. Krishtal, V. A. Mikhnev. — 3rd ed. — Kyiv : Medicine, 2019. — 656 p.

УДК:
616-092 P32
Автор:

The textbook is prepared by a team of staff at higher educational establishments and academic research institutions of Ukraine, who are recognized experts in various aspects of pathophysiology that gives reason this basic textbook to be national. It is recommended for English-speaking students of higher medical educational establishments. The textbook can be useful for teachers and physicians of all specialties.

Читати повністю

Stomatology : in 2 books : textbook for postgraduate education / M. M. Rozhko [et al.] ; ed. M. M. Rozhko. — Kyiv : Medicine, 2020 — . Book 1. — color ed. — 2020. — 792 p. : il.

УДК:
616.31 S86
Автор:

The textbook presents modem aspects of clinical materials science, diagnosis, clinical pattern and treatment methods for teeth and dentition defects, advanced technologies for prosthetic appliances manufacturing, the issues on diagnosis, treatment and prevention of common dental pediatric diseases, provides current information regarding practical cases in dental prosthetics, pediatric dentistry and orthodontics. The textbook is intended for use by dental specialists, internship dentists, undergraduates, dental residents, students of postgraduate education.

Читати повністю

Tendances méthode de français. A1 / J. Girardet [et al.]. — [S. l.] : CLE International, 2016. — 160 p. + 1 електрон. опт. диск. — Додаток:Tendances méthode de français. A1.

УДК:
811.133.1 T35
Автор:

Avec Tendances, le français est pratiqué activement, on partage des savoirs, on découvre des modes de vie… grâce à des outils efficaces au service d’un enseignement facile à mettre en oeuvre. Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, rien que ce qui est utile. Une méthodologie résolument pratique : on poursuit des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. Un enseignement simple et efficace grâce à une organisation en double-page «prête à l’emploi» et à un déroulement des leçons linéaire et transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant. Un parcours d’évaluation bien balisé et une préparation graduée au DELF. Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests réels menés dans des classes du monde entier.

Читати повністю

Girardet Jacky. Tendances méthode de français. A1 : cahier d’activiés / J. Girardet, J. Pécheur. — [S. l.] : CLE International, 2016. — 119 p. + 24 бр. – Додаток: Tendances méthode de français. A1. Сorrigés et transcriptions

УДК:
811.133.1 G49
Автор:

Avec Tendances, le français est pratiqué activement. On partage des savoirs et on découvre des modes de vie grâce à des outils efficaces au service d’un enseignement facile à mettre en uvre. Un apprentissage ancré à la vie de tous les jours pour un apprenant soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, rien que ce qui est utile.  Une méthodologie résolument pratique: on poursuit des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets.  Un enseignement simple et efficace grâce à une organisation en double-page «prête à l’emploi» et à un déroulement des leçons linéaire et transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant. Un parcours d’évaluation bien balisé et une préparation graduée au DELF. Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests réels menés dans des classes du monde entier.

Читати повністю

Barriére Isabelle. Tendances méthode de français. A1 : liure du professeur / I. Barriére, J. Girardet, M. -L. Parizet. — [S. l.] : CLE International, 2016. — 264 p. : il. — На обкл. автори: M. -L. Parizet, J. Girardet, I. Barriére. — ISBN 978-209-038527-4

УДК:
811.133.1 B26
Автор:

Avec Tendances, le français est pratiqué activement, on partage des savoirs, on découvre des modes de vie… grâce à des outils efficaces au service d’un enseignement facile à mettre en oeuvre. Un apprentissage ancré à la vie pour un apprenant soucieux d’apprendre tout ce qui est utile, rien que ce qui est utile. Une méthodologie résolument pratique : on poursuit des buts, on accomplit des tâches, on réalise des projets. Un enseignement simple et efficace grâce à une organisation en double-page prête à l’emploi et à un déroulement des leçons linéaire et transparent pour l’enseignant et pour l’apprenant. Un parcours d’évaluation bien balisé et une préparation graduée au DELF. Une équipe d’auteurs très expérimentés et des tests réels menés dans des classes du monde entier.

Tendances, c’est encore beaucoup plus: une démarche actionnelle innovante de scénarios actionel en lien avec la vraie vie. une prise en compte des nouvelles pratiques sociales dans le choix des documents et supports de la classe. un environnement culturel francophone, riche et motivant, reflet de toutes les tendances. une offre numérique construite à partir des usages des enseignants, des apprenants et des institutions.

Читати повністю

Медицина за Девідсоном: принципи і практика : посібник : у 3 т. / ред. С. Г. Ралстон [та ін.] ; наук. ред. пер. В. Ждан [та ін.] ; пер. з англ. Н. Железнякова [та ін.]. — Пер. 23-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2020. — ISBN 978-617-505-796-4 Т. 1. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XXII, 258 с. : іл. — Пер.вид.: Davidson’s principles and practice of medicine / Ralston, Stuart H., Penman, Ian D., Strachan, Mark WJ. — Алф. покажч.: с. 253-257

УДК:
616.1/.4 М 42
Автор:

Від моменту першої публікації посібника «Медицина за Девідсоном: принципи і практика» кількість примірників, якими користуються студенти-медики, лікарі та інші фахівці галузі охорони здоров’я в усьому світі, сягає двох мільйонів. У 23-му виданні висвітлено патофізіологію та клінічні прояви найважливіших станів з основних спеціальностей внутрішньої медицини, описано методи обстеження пацієнтів, а також діагностику та лікування цих захворювань. Книга, створена на основі славетних лекційних нотаток сера Стенлі Девідсона, і досі актуальна, оскільки автори постійно відстежують досягнення сучасної медицини і подають важливу інформацію у зручному для сприйняття, стислому та прекрасно ілюстрованому форматі. У том 1 увійшли перші дві частини посібника. У частині І «Основи медицини» викладено базові знання з генетики, імунології, інфекційних хвороб і громадського здоров’я, а також розглянуто принципи прийняття клінічних рішень та засади раціональної фармакотерапії. У частині II «Екстрена і невідкладна допомога» висвітлено заходи невідкладної допомоги при отруєннях, укусах специфічних тварин й основи екологічної медицини. Новий розділ присвячено загальним принципам невідкладної допомоги, а також діагностиці та лікуванню критичних станів. Для студентів, лікарів-інтернів, резидентів, субординаторів і магістрів медичних закладів вищої освіти, лікарів-практиків різних спеціальностей.

  Особливості 23-го видання: Українське видання, перекладене з англійської, складається із трьох томів.

Читати повністю

Неврологія : нац. підруч. для студентів мед. закл. вищ. освіти / І. А. Григорова [та ін.] ; ред.: І. А. Григорова, Л. І. Соколова. — 3-тє вид., перероб. та допов. — Київ : Медицина, 2020. — 640 с. : іл.

УДК:
616.8 Н 40
Автор:

У національному підручнику з позицій класичної медицини та сучасних наукових досягнень подано топічну діагностику захворювань нервової системи та основні розділи клінічної неврології. Детально розглянуто головні топічні принципи будови центральної та периферичної нервової системи, симптоматику ураження черепних нервів, питання нейрофізіології, її особливості в дитячому віці. Викладено засади сучасної діагностики нервових хвороб та її методи (електрофізіологічні, ультразвукові, комп’ютерно-томографічні, біохімічні), що дають змогу досліджувати структуру і функції нервової системи, її метаболізм, гемодинаміку в умовах фізіології та патології. У підручнику наведено нові класифікації епілепсії та головного болю. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-неврологів, сімейних лікарів.

Читати повністю

Ортопедична стоматологія : нац. підруч. для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, резидентів. стомат. ф-тів мед. закл. вищ. освіти та практ. лікарів-стоматологів, наук. співробітників у галузі стоматології / М. М. Рожко [та ін.] ; ред.: М. М. Рожко, В. П. Неспрядько. — Київ : Медицина, 2020. — 720 с. : іл.

УДК:
616.314-089.23 О-70
Автор:

У національному підручнику висвітлено клінічну біомеханіку зубо-щелепної системи, методи обстеження пацієнтів, сучасні засоби знеболювання під час ортопедичного лікування. Розглянуто клінічну картину та ортопедичне лікування пацієнтів в разі часткової та повної відсутності зубів, а також клініко-лабораторні етапи виготовлення конструкцій зубних протезів. Текст підручника поділено на відповідні модулі і доповнено багатим оригінальним ілюстративним матеріалом. Для студентів, лікарів-інтернів, магістрів, резидентів стоматологічних факультетів медичних закладів вищої освіти та стоматологів-практиків, наукових співробітників, які працюють у галузі стоматології.

Читати повністю

Основи педіатрії за Нельсоном : підручник : у 2 т. Т. 2. / Л. М. Аллен [та ін.] ; ред.: К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман ; наук. ред. пер.: В. С. Березенко, Т. В. Починок ; пер. з англ. Т. О. Ванханова [та ін.]. — Пер. 8-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2019. — ISBN 978-617-505-763-6

УДК:
616-053.2 О-75
Автор:

«Основи педіатрії за Нельсоном» (переклад 8-го англомовного видання 2019 року) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

Читати повністю

Ніженковська І. В. Токсикологічна хімія : підруч. для студентів мед. (фармацевт.) закл. вищ. освіти / І. В. Ніженковська, О. В. Вельчинська, М. М. Кучер. — 3-тє вид. — Київ : Медицина, 2020. — XII, 372 с.

УДК:
615.9:54 Н 61
Автор:
Ніженковська І. В.

У підручнику розглянуто закономірності токсикодинаміки й токсикокінетики в організмі, особливості біотрансформації отруйних речовин органічного і неорганічного походження, хімічні та фізико-хімічні методи якісного виявлення і кількісного визначення отрут і їхніх метаболітів в організмі живої людини або трупному матеріалі, галузь використання отруйних речовин, симптоматику інтоксикацій і способи першої допомоги при отруєннях. Для студентів фармацевтичних закладів вищої освіти і фармацевтичних факультетів медичних закладів вищої освіти.

Читати повністю

Studio [express] — Der Kompaktkurs Deutsch. Deutsch als Fremdsprache. A1 : kursbuch, übungsbuch / ed.: H. Funk, C. Kuhn. — Berlin : Cornelsen Verlag, 2017. — 176 s. : il. — Wörterliste: p. 160-172.

УДК:
811.112.2 S90
Автор:

Der Kompaktkurs für Studium und BerufWer beim Deutschlernen sein Ziel klar vor Augen hat und schnell dorthin will, liegt mit Studio [express] richtig. Der dreibändige Kompaktkurs richtet sich an lerngewohnte Erwachsene, die sich auf ein Studium oder einen Beruf in Deutschland vorbereiten wollen. Er enthält eine Fülle an interaktiven Online-Übungen für selbstständiges Sprachtraining unterwegs und zu Hause.Studio [express] basiert auf dem renommierten Konzept von Studio [21], einem Lehrwerk, das sich weltweit in DaF-Kursen einen guten Namen gemacht hat.Zyklische Grammatik mit HandlungsbezugLernsequenzen statt isoliertem Training von TeilkompetenzenKompetenz- und AufgabenorientierungAuthentizität, z. B. bei den Textsorten und SprechanlässenExplizites Sprech- und Aussprachetraining, das die Lernenden schnell flüssig und sicher sprechen lässt].

Читати повністю

Phthisiology : textbook for students of higher education establishments / V. I. Petrenko [et al.] ; ed. V. I. Petrenko. — 2nd ed. — Kyiv : Medicine, 2018. — 416 p. : il.

УДК:
616-002.5 P58
Автор:

Professional training of medical professionals of the general practicioners network is a very important task, since they are an important element in addressing the TB epidemic. Therefore there was a need for a national textbook of tuberculosis involving Ukrainian and foreign highly skilled professionals in this field, who have invaluable clinical, teaching and research experience. Textbook meets the requirements of the Bologna process. It provides information about the etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of tuberculosis. Texbook expounds latest achievements of national and international scientists, WHO standardized protocols in compliance with consistency and volume of standard provision of specialized care for TB patients. For students in higher education institutions.

Читати повністю

Pediatric Surgery: textbook / V. A. Dihtiar [et al.] ; eds.: V. A. Dihtiar, V. I. Sushko, D. Yu. Kryvchenia. — Kyiv : Medicine, 2019. — 368 p.

УДК:
617-089-053.2 P36
Автор:

Textbook on the modern level described clinical picture of nosological units, which were included to the curriculum on the speciality «Pediatric Surgery». Methods of diagnosis and treatment were proposed. It was shown basic malformations and diseases in children, described their causes, clinical course, differential diagnosis, methods of examination and treatment. Textbook was focused on the issues of pyo-inflammatory diseases, traumatic injuries of the abdominal cavity and retroperitoneal space, benign and malignant tumors in children. For foreign students of the higher medical education establishments, master’s degree and postgraduate students.

Читати повністю

Medical chemistry : national texbook / V. O. Kalibabchuk [et al.] ; ed. V. O. Kalibabchuk. — 7th ed. — Kyiv : Medicine, 2020. — 224 p.

УДК:
61:54 M46
Автор:

The textbook outlines the fundamentals of bioenergetics and cybernetics of bioche¬mical reactions; describes the properties of solutions and their role in biochemical pro¬cesses; presents modern concepts of electrode processes; explains peculiarities of surface phenomena and their value for the vital activity of the body; dwells on the properties of dispersion systems and biopolymer solutions. Special emphasis is placed on biogenic ele¬ments and their properties viewed through the spectacle of modern concepts of atomic and molecular structure, and chemical bonds.  The authors touch upon topical problems of ecology. The textbook is intended for English-speaking students of higher education estab-lishments — medical universities, institutes, and academies, pharmaceutical, biological, and eco¬logical specialties.

Читати повністю

General and Inorganic Chemistry : textbook for students of higher education establishments / V. O. Kalibabchuk [et al.] ; ed. V. O. Kalibabchuk. — Kyiv : Medicine, 2019. — 456 p. : il.

УДК:
54 G36
Автор:

The textbook briefly reviews the basic concepts and laws of chemistry, the structure of substances, their properties, the energy and kinetics of chemical reactions. On the basis of this material, the properties of solutions and regularities of the processes occurring in them are presented. The textbook describes the properties of chemical elements, their simple and complex substances, the biological role and application in medicine. The textbook is intended for students of higher pharmaceutical education establishments and pharmaceutical faculties of higher medical education establishments.

Читати повністю

Biological and Bioorganic chemistry : in 2 books : national textbook / B. S. Zimenkovsky [et al.] ; eds.: B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko. — 3rd ed. — Kyiv : Medicine, 2020 — . Book 1 : Bioorganic chemistry : textbook for students of higher education establishments. — 2020. — 288 p.

УДК:
612.015 B60
Автор:

The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids). This textbook is recommended for students and teachers of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.

Читати повністю

Orthopaedic Dentistry: lecture course : lecture training text-book for IV-V academic years students of stomatological faculty with English language form of study / V. Novikov [etal.]. ; eds.: V. Novikov, V. Dvornyk ; Ukrainian medical stomatological academy = Ортопедична стоматологія : (курс лекцій) / ред.: В. М. Новіков, В. М. Дворник. — Lviv : Magnolia 2006, 2020. — 205 p. : il.

УДК:
616.314-089.23 O-81
Автор:

Навчальний посібник призначений для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів англомовної форми навчання 4-5 курсів стоматологічного факультету, що навчаються за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». Навчальний посібник сприятиме підвищенню якості теоретичної та практичної підготовки студентів, клінічних ординаторів та слухачів курсів післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Читати повністю

Schwartz’s Principles of Surgery. Vol. 2 / eds.: F. C. Brunicardi, D. K. Andersen, T. R. Billiar. — 11th ed. — New York : McGraw-Hill. — 2019. — XXII, 1166-2195 p.

УДК:
617-089 S39
Автор:

For half-a-century, no other text has provided such a solid grounding in basic science, anatomy, operative techniques, and more recently, professional development and leadership training, as Schwartz’s Principles of Surgery. Written by the world’s foremost surgeons, this landmark reference offers distinctly modern and all-encompassing coverage of every important topic in general surgery.

Enhanced by a new two volume presentation, the Eleventh Edition has been completely updated and refreshed with an emphasis on state-of-the-art, evidence-based surgical care.  You will find an exciting array of new contributors from around the world, new chapters on cutting-edge topics, plus the acclaimed learning aids that make the material easier to understand and memorize. This outstanding content is bolstered by more than 800 photographs and 1,300 line drawings, most in full color.

Читати повністю

Schwartz’s Principles of Surgery. Vol. 1 / eds.: F. C. Brunicardi, D. K. Andersen, T. R. Billiar. — 11th ed. — New York : McGraw-Hill. — 2019. — XXII, 1165 p.

УДК:
617-089 S39
Автор:

For half-a-century, no other text has provided such a solid grounding in basic science, anatomy, operative techniques, and more recently, professional development and leadership training, as Schwartz’s Principles of Surgery. Written by the world’s foremost surgeons, this landmark reference offers distinctly modern and all-encompassing coverage of every important topic in general surgery.

Enhanced by a new two volume presentation, the Eleventh Edition has been completely updated and refreshed with an emphasis on state-of-the-art, evidence-based surgical care.  You will find an exciting array of new contributors from around the world, new chapters on cutting-edge topics, plus the acclaimed learning aids that make the material easier to understand and memorize. This outstanding content is bolstered by more than 800 photographs and 1,300 line drawings, most in full color.

Читати повністю

Rook’s Textbook of Dermatology : in 4 vol. Vol. 4 / eds. C. Griffiths. — 9th ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell. — 2017. — XXII, 118.1-160.12 pp.

УДК:
616.5 R77
Автор:

Universally respected, Rook’s Textbook of Dermatology is the most comprehensive, definitive and best-illustrated reference work for dermatologists of all levels worldwide and has been at the forefront of international dermatology publishing since first appearing in 1968.

The Ninth Edition has been radically re-engineered to match the modern day challenges faced by dermatologists. Once again it has been published as a combined digital and print resource, but with a new online platform enabling easier and faster navigation.

A common structure to describe and discuss each disorder has been adopted throughout, whilst maintaining the depth of information for which Rook is renowned. A high priority has been placed on the ease of extracting key information quickly: diagnostic algorithms and management ladders help the reader choose appropriate treatment strategies. More images than ever – over 5000 in total – aid diagnosis by displaying variations in disease manifestations according to body location, skin type and severity. The section on aesthetic dermatology has been greatly expanded with more coverage of procedures in this rapidly developing field.

Читати повністю

Rook’s Textbook of Dermatology : in 4 vol. Vol. 3 / eds. C. Griffiths. — 9th ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell. — 2017. — XXII, 87.1-117.25 pp.

УДК:
616.5 R77
Автор:

Universally respected, Rook’s Textbook of Dermatology is the most comprehensive, definitive and best-illustrated reference work for dermatologists of all levels worldwide and has been at the forefront of international dermatology publishing since first appearing in 1968.

The Ninth Edition has been radically re-engineered to match the modern day challenges faced by dermatologists. Once again it has been published as a combined digital and print resource, but with a new online platform enabling easier and faster navigation.

A common structure to describe and discuss each disorder has been adopted throughout, whilst maintaining the depth of information for which Rook is renowned. A high priority has been placed on the ease of extracting key information quickly: diagnostic algorithms and management ladders help the reader choose appropriate treatment strategies. More images than ever – over 5000 in total – aid diagnosis by displaying variations in disease manifestations according to body location, skin type and severity. The section on aesthetic dermatology has been greatly expanded with more coverage of procedures in this rapidly developing field.

Читати повністю

Rook’s Textbook of Dermatology : in 4 vol. Vol. 2 / eds. C. Griffiths. — 9th ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell. — 2017. — XXII, 35.1-86.40 pp.

УДК:
616.5 R77
Автор:

Universally respected, Rook’s Textbook of Dermatology is the most comprehensive, definitive and best-illustrated reference work for dermatologists of all levels worldwide and has been at the forefront of international dermatology publishing since first appearing in 1968.

The Ninth Edition has been radically re-engineered to match the modern day challenges faced by dermatologists. Once again it has been published as a combined digital and print resource, but with a new online platform enabling easier and faster navigation.

A common structure to describe and discuss each disorder has been adopted throughout, whilst maintaining the depth of information for which Rook is renowned. A high priority has been placed on the ease of extracting key information quickly: diagnostic algorithms and management ladders help the reader choose appropriate treatment strategies. More images than ever – over 5000 in total – aid diagnosis by displaying variations in disease manifestations according to body location, skin type and severity. The section on aesthetic dermatology has been greatly expanded with more coverage of procedures in this rapidly developing field.

Читати повністю

Rook’s Textbook of Dermatology: in 4 vol. Vol. 1/ eds. C. Griffiths. — 9th ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell. — 2017. — XXII, 1.1-34.57 pp.

УДК:
616.5 R77
Автор:

Universally respected, Rook’s Textbook of Dermatology is the most comprehensive, definitive and best-illustrated reference work for dermatologists of all levels worldwide and has been at the forefront of international dermatology publishing since first appearing in 1968.

The Ninth Edition has been radically re-engineered to match the modern day challenges faced by dermatologists. Once again it has been published as a combined digital and print resource, but with a new online platform enabling easier and faster navigation.

A common structure to describe and discuss each disorder has been adopted throughout, whilst maintaining the depth of information for which Rook is renowned. A high priority has been placed on the ease of extracting key information quickly: diagnostic algorithms and management ladders help the reader choose appropriate treatment strategies. More images than ever – over 5000 in total – aid diagnosis by displaying variations in disease manifestations according to body location, skin type and severity. The section on aesthetic dermatology has been greatly expanded with more coverage of procedures in this rapidly developing field.

Читати повністю

Pediatric Surgery. Vol. 2 / eds. A. G. Coran [et al.]. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders — 2012. — XXVIII, 771-1738 p.

УДК:
617-089-053.2 P36
Автор:

Pediatric Surgery, 7th Edition — edited by Arnold G. Coran, Anthony Caldamone, N. Scott Adzick, Thomas M. Krummel, Jean-Martin Laberge, and Robert Shamberger — features comprehensive, up-to-date guidance on all aspects of childhood surgery, including congenital malformations, tumors, trauma, and urologic problems. Apply the latest developments in fetal surgery, adolescent bariatric surgery, minimally invasive surgery in children, and tissue engineering for the repair of congenital anomalies, such as the separation of conjoined twins.

Читати повністю

Pediatric Surgery. Vol. 1 / eds. A. G. Coran [et al.]. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders. — 2012. — XXVIII, 767 p.

УДК:
617-089-053.2 P36
Автор:

Pediatric Surgery 7th Edition — edited by Arnold G. Coran Anthony Caldamone N. Scott Adzick Thomas M. Krummel Jean-Martin Laberge and Robert Shamberger — features comprehensive up-to-date guidance on all aspects of childhood surgery including congenital malformations tumors trauma and urologic problems. Apply the latest developments in fetal surgery adolescent bariatric surgery minimally invasive surgery in children and tissue engineering for the repair of congenital anomalies such as the separation of conjoined twins. you can also access the fully searchable text online at www.expertconsult.com making this definitive resource more accessible than ever.

Читати повністю

Pediatric Surgery / eds.: P. Puri , M. E. Hollwarth. — 2nd ed. — Berlin : Springer-Verlag, 2019. — XVIII, 664 p.

УДК:
617-089-053.2 P36
Автор:

This is the second edition of a leading international reference on the surgical management of congenital and acquired conditions in infants and children. The editors have assembled outstanding pediatric surgeons and pediatric urologists from all five continents to analyze current practice and provide comprehensive details on both surgical techniques and pre- and postoperative management. The text is organized in a systematic manner, providing step-by-step, detailed practical guidance. Individual sections are devoted to the head and neck; esophagus; chest; abdomen; liver, pancreas, and spleen; spina bifida and hydrocephalus; tumors; and urology. The important advances that have occurred since the first edition in 2006 are all covered, with nine new chapters as well as more than 60 additional figures.The most unique feature of the book is the generous use of high quality color illustrations to clarify and simplify various operative techniques. This atlas will be an invaluable reference for pediatric surgeons, paediatric urologists and for general surgeons with a special interest in pediatric surgery.

Читати повністю

Paediatric Dentistry / eds.: R. Welbury, M. S. Duggal, M. T. Hosey. — 5th ed. — [S. l.] : Oxford University Press, 2018. — XVII, 389 p.

УДК:
616.31-053.2 P13
Автор:

This new edition of Paediatric Dentistry is a trustworthy guide to the essentials of paediatric dentistry for both students and practitioners alike.

Written in a user-friendly style, this textbook contains over 18 fully up-to-date and comprehensive chapters. All content has been carefully structured to ensure the reader is provided with both key theoretical and practical information on paediatric dental care. Chapter content ranges from dental trauma and child safeguarding through to prevention and restorative treatments, in addition to further content on oral surgery and paediatric oral medicine. Each chapter is complemented by the use of key point boxes, full colour illustrations, and photographs to enhance the understanding clinical technique. With recommended further reading and extensive key references, this core text also encourages students to critically analyse and evaluate evidence.

Edited by a team of experts in the field, this is an excellent introduction to the field of paediatric dentistry for both undergraduate and post-graduate students as well as a key source of reference for practising clinicians.

Читати повністю

William C. Cockerham. Medical Sociology / William C. Cockerham. — 14th ed. — New York [etc.] : Routledge (Taylor & Francis), 2017. — XV, 435 p.

УДК:
614.2 W69
Автор:
William C. Cockerham.

The most thorough major academic textbook available, this classic text presents the most important research studies in the field. The author also integrates engaging first-person accounts from patients, physicians, and other health care providers throughout the text. A much greater number of first person accounts and updated examples are added to the new fourteenth edition.

Читати повністю

Patel Pradip R. Lecture Notes: Radiology / P. R. Patel. — 3rd ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell ; Chichester : John Wiley & Sons, 2010. — VI, 324 p.

УДК:
616-073.7 P32
Автор:
Patel Pradip R.

Radiology plays an invaluable role in the initial diagnosis and subsequent management of patients and this fully revised and updated new edition of Lecture Notes: Radiology presents the essential core knowledge needed by medical students, junior doctors on the Foundation Programme, specialist nurses and staff in the radiology department.

Organized by body systems, it provides a fundamental understanding of radiology as it focuses on imaging techniques, basic film interpretation, and specialized radiological investigation. It emphasizes the pattern of disease as seen on commonly used X-rays and contrast examinations, with explanatory notes on further investigations by imaging techniques such as ultrasound, CT and MRI.

Lecture Notes: Radiology contains new and updated images and illustrations, an expansion of the skeletal trauma section, ‘Key points’ boxes, and increased use of bulleted text, making it ideal for study and revision.

Читати повністю

Handbook of Medical Sociology / eds.: C. E. Bird , P. Conrad, A. M. Fremon. — 6th ed. — Nashville : Vanderbilt University Press, 2010. — XIII, 457 p.

УДК:
614.2 H22
Автор:

Composed entirely of specially commissioned chapters by many outstanding scholars in medical sociology, this edition reflects important changes in the study of health and illness. In addition to updated and reconceived chapters on the impacts of gender, race, and inequality on health, this volume has new chapters.

.

.

.

Читати повністю

Greenspan’s Basic and Clinical Endocrinology / eds.: D. Gardner , D. Shoback. — 10th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2018. — XXI, 916 p.

УДК:
616.43 G78
Автор:

A full-color guide to the entire field of clinical endocrinology and its scientific underpinnings – updated with the latest breakthroughs and developments.

Greenspan’s Basic & Clinical Endocrinology delivers a succinct, leading-edge overview of the underlying molecular biology of the endocrine system and the latest perspectives on the diagnosis and treatment of specific diseases and disorders. Featuring an enhanced design that includes hundreds of full-color illustrations and clinical photographs, Greenspan’s is a true must-have during traditional or integrated courses in endocrinology, endocrinology rotation, or exam prep in internal medicine and endocrinology and as reference for disease management.

Greenspan’s provides clinically relevant coverage of metabolic bone disease, pancreatic hormones and diabetes mellitus, hypoglycemia, obesity, geriatric endocrinology, and many other diseases and disorders. Supporting this essential material is a handy appendix of normal hormone reference ranges across the lifespan.

Читати повністю

Simon Roger P. Clinical Neurology / R. P. Simon, M. J. Aminoff, D. A. Greenberg. — 10th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2018. — VII, 438 p.

УДК:
616.8 S61
Автор:
Simon Roger P.

The classic text that covers both the basic and clinical aspects of neurology – updated with the latest therapeutic advances.

Since 1989, Clinical Neurology has helped students, residents, and clinicians understand the link between basic neuroscience and current approaches in diagnosis and treatment. Applauded for its practice-oriented approach to neurology based on the patient’s presenting symptoms, this full-color resource delivers the clearest and most efficient introduction to the field available today.

As with each new edition, the authors have retained and refined the instructional material relating to the function of the nervous system in health and disease and have updated the text with the latest diagnostic and therapeutic advances. Recent discoveries in molecular biology and immunology have led to the approval of new drugs for the treatment of multiple sclerosis (alemtuzumab), spinal muscular atrophy (nusinersen), amyotrophic lateral sclerosis (edaravone), and Huntington’s disease (deutetrabenazine). These and other therapeutic advances are included in this new edition.

Presented in full color, Clinical Neurology is enhanced by chapter outlines that facilitate a quick review of each topic, an emphasis on the neurologic examination and history taking as the cornerstone of diagnosis, and treatment protocols that reflect the most recent advances in the field. If you are in need of a clear, well-written introduction to neurology as practiced on the wards and in an outpatient setting, your search ends here.

Читати повністю

Biology: a Global Approach / N. A. Neil A. Campbell [et al.]. — 11th ed., global ed. — New York : Pearson, 2018. — 1342 p. : il.

УДК:
57 B60
Автор:

Broschiertes BuchFor courses in general biology. The world’s most successful majors biology text and media program are better than ever! The 11th Edition of the best-selling Biology: A Global Approach, Global Edition, sets students on the path to success in biology through its clear and engaging narrative, superior skills instruction, innovative use of art and photos, and fully integrated media resources to enhance teaching and learning. To engage learners in developing a deeper understanding of biology, the 11th Edition challenges them to apply their knowledge and skills to a variety of new hands-on activities and exercises in the text and online. Content updates throughout the text reflect rapidly evolving research, and new learning tools include Problem-Solving Exercises, Visualizing Figures, Visual Skills Questions, and more. MasteringBiology® is not included . Students, if MasteringBiology is a recommended/mandatory component of the course, please ask your instructor for the correct ISBN. MasteringBiology should only be purchased when required by an instructor. Instructors, contact your Pearson representative for more information. MasteringBiology is an online homework, tutorial, and assessment program designed to work with this text to engage students and improve results. Interactive, self-paced tutorials provide individualized coaching to help students stay on track. With a wide range of activities available, students can actively learn, understand, and retain even the most difficult concepts.

Читати повністю

Magner Lois N. A History of Medicine / L. N. Magner, O. J. Kim. — 3rd ed. — Boca Raton [USA] : CRC Press, 2018. — XIII, 445 p.

УДК:
61(091) M17
Автор:
Magner Lois N.

This book contains information obtained from authentic and highly regarded sources. While all reasonable efforts have been made to publish reliable data and information, neither the author[s] nor the publisher can accept any legal responsibility or liability for any errors or omissions that may be made. The publishers wish to make clear that any views or opinions expressed in this book by individual editors, authors or contributors are personal to them and do not necessarily reflect the views/ opinions of the publishers. The information or guidance contained in this book is intended for use by medical, scientific or health-care professionals and is provided strictly as a supplement to the medical or other professional’s own judgement, their knowledge of the patient’s medical history, relevant manufacturer’s instructions and the appropriate best practice guidelines. Because of the rapid advances in medical science, any information or advice on dosages, procedures or diagnoses should be independently verified. The reader is strongly urged to consult the relevant national drug formulary and the drug companies’ and device or material manufacturers’ printed instructions, and their websites, before administering or utilizing any of the drugs, devices or materials mentioned in this book. This book does not indicate whether a particular treatment is appropriate or suitable for a particular individual. Ultimately it is the sole responsibility of the medical professional to make his or her own professional judgements, so as to advise and treat patients appropriately. The authors and publishers have also attempted to trace the copyright holders of all material reproduced in this publication and apologize to copyright holders if permission to publish in this form has not been obtained. If any copyright material has not been acknowledged please write and let us know so we may rectify in any future reprint.

Читати повністю

Psychology and Sociology Applied to Medicine : an illustrated colour text / eds.: E. R. van Teijlingen, G. Humphris, C. Calderwood. — 4th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XII, 179 p.

УДК:
614.2 P96
Автор:

Now in its fourth edition, this definitive and popular introduction to human behaviour in the context of health and illness includes three new chapters, many new contributors and a new co-editor. It is arranged in nine sections to cover the core concepts of psychology and sociology as they apply to medicine.

.

Читати повністю

Chikwe J. Oxford Specialist Handbook of Cardiothoracic Surgery / J. Chikwe, D. T. Cook, A. Weiss. — 2nd ed. — Oxford : Oxford University Press, 2013. — XVIII, 846 p.

УДК:
617.54-089 C52
Автор:
Chikwe J.

Cardiothoracic Surgery covers all areas of adult and pediatric, cardiac and thoracic surgery and intensive care. This new edition, with updated cardiac surgery and thoracic sections, provides on-the-spot guidance to common and less common operative procedures.

Every chapter is divided into topics presented across two pages to enable easy reference, with pages on intensive care edged in red for immediate access. Completely updated with current evidence and guidelines, the book is practically oriented to provide reliable guidance in intensive care and in theatre. Fully indexed and lavishly illustrated, the book is a must for anyone seeking a comprehensive yet portable guide to all areas of cardiothoracic surgical practice.

Читати повністю

Laposata’s Laboratory Medicine : the Diagnosis of Disease in the Clinical Laboratory / ed. M. Laposata. — 3rd ed. — New York : McGraw-Hill, 2019. — XXXII, 560 p.

УДК:
616-074/-078 L29
Автор:

Laboratory Medicine is the most comprehensive, user-friendly, and well-illustrated guide available for learning how to order the correct laboratory test and understand the clinical significance of the results. The book features an easy-to-follow, consistent presentation for each disease discussed. Chapters begin with a brief description of the disorder followed by a discussion that includes tables detailing the laboratory evaluation of specific disorders, diagnosis, baseline tests to exclude diagnostic possibilities, and clinical indications that warrant further screening and special testing.

With new, increasingly expensive and complicated tests appearing almost daily, Laboratory Medicine, Third Edition is required reading for medical students, clinical laboratory scientists, and healthcare professionals who want to keep abreast of the latest testing procedures and maximize accuracy and patient safety.

Читати повністю

DiMaio Vincent J. M. Handbook of Forensic Pathology / V. J. M. Di Maio, S. E. Dana. — 2nd ed. — Boca Raton : CRC Press, 2007. — 298 p.

УДК:
61:34 D53
Автор:
DiMaio Vincent J. M.

Handbook of Forensic Pathology, Second Edition is an up-to-date, concise manual illustrating all core aspects of modern forensic pathology. This edition retains the outline format of the original, which allows for quick access and rapid assimilation. Written in no-nonsense, easily understandable language, this precise and thorough yet compact resource contains extensively detailed entries from two of the nation’s foremost authorities on gunshot wounds and forensic pathology. With numerous instructional charts and diagrams and color photographs, it organizes a wealth of instructional and immediately applicable information.

Features of the second edition include a chapter on nursing home death, added information on gunshot residue, and research on tasers, pepper spray, and excited delirium syndrome. Introducing medicolegal casework and documentation, this book explains protocols for the collection and recovery of evidence and DNA analysis and lists factors used to determine time of death and identity of the deceased. It identifies the natural causes of death in children and adults before devoting the remaining chapters to the myriad of non-natural causes including homicide, suicide, accidental, and undetermined.

With meticulous detail and instant access to extensive information, this handbook is an indispensable tool for forensic pathologists, law enforcement, and legal personnel, as well as pathologists in training.

Читати повністю

Serhiychuk V. Genocide-Holodomor 1932-1933 of Ukrainians / V. Serhiychuk. — Vyschgorod : Serhiychuk M. I., 2018. — 170 p.

УДК:
94(477):341.485]"19" S49
Автор:
Serhiychuk V.

This scientific research is based on previously unknown archival documents. The documents are the main basis used in our attempt to establish the true number of victims of the Genocide-Holodomor 1932-1933. The information contained in this book is intendedfor the use of researchers and those who are interested in the history of this Ukrainian catastrophe. Every victim counts and deserves to be counted.

.

.

Читати повністю

Rosner B. Fundamentals of Biostatistics / B. Rosner. — 8th ed. — [S. l.] : Cengage Learning, 2016. — XVII, 927 p.

УДК:
614.1 R79
Автор:
Rosner B.

FUNDAMENTALS OF BIOSTATISTICS leads you through the methods, techniques, and computations of statistics necessary for success in the medical field. Every new concept is developed systematically through completely worked out examples from current medical research problems.

.

Читати повністю

Endocrine Secrets / ed. M. T. McDermott. — 7th ed. — Missouri : Elsevier, 2020. — XIV, 577 p.

УДК:
616.43 E54
Автор:

For more than 30 years, the highly regarded Secrets Series® has provided students and practitioners in all areas of health care with concise, focused, and engaging resources for quick reference and exam review. Endocrine Secrets, 7th Edition, features the Secrets’ popular question-and-answer format that also includes lists, tables, pearls, memory aids, and an easy-to-read style – making inquiry, reference, and review quick, easy, and enjoyable.

.

.

Читати повністю

ABC of Kidney Disease / eds.: D. Goldsmith, S. Jayawardene, P. Ackland. — 2nd ed. [S. l.] : Wiley-Blackwell ; Chichester : John Wiley & Sons,, 2013. — 99 p.

УДК:
616.61 A12
Автор:

The ABC of Kidney Disease, Second Edition is a practical guide to the most common renal diseases to help healthcare professionals screen, identify, treat and refer renal patients appropriately and to provide the best possible care.

Covering the common renal presentations in primary care this highly illustrated guide provides guidance on symptoms, signs and treatments, which tests to use, measures to prevent progression, and when and how to refer. Fully revised in accordance with current guidelines, it also includes organizational aspects of renal disease management, dialysis and transplantation. The appendices contain an explanatory glossary of renal terms, guidance on anaemia management and information on drug prescribing and interactions.

The ABC of Kidney Disease, Second Edition is an ideal practical reference for GPs, GP registrars, junior doctors, medical students and for anyone working with patients with renal related conditions.

Читати повністю

Неонатологія : підручник : у 3 т. Т. 3 / Т. К. Знаменська [та ін.] ; ред. Т. К. Знаменська ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМНУ, Асоц. неонатологів України. — Львів : Марченко Т. В. — 2020. — 380 с.

УДК:
616-053.31 Н 52
Автор:

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

Читати повністю

Неонатологія : підручник : у 3 т. Т. 2 / Т. К. Знаменська [та ін.] ; ред. Т. К. Знаменська ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМНУ, Асоц. неонатологів України. — Львів : Марченко Т. В. — 2020. — 456 с.

УДК:
616-053.31 Н 52
Автор:

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

Читати повністю

Неонатологія : підручник : у 3 т. Т. 1 / Т. К. Знаменська [та ін.] ; ред. Т. К. Знаменська ; Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової НАМНУ, Асоц. неонатологів України. — Львів : Марченко Т. В. — 2020. — 408 с.

УДК:
616-053.31 Н 52
Автор:

У підручнику інтегровано інформацію з основних питань неонатології, зокрема стосовно анатомо-фізіологічних особливостей новонароджених різного гестаційного віку, новітні дані щодо патогенезу, діагностики, лікувально-профілактичних та організаційних заходів при патології періоду новонародженості. Загальні й окремі питання провідні фахівці України висвітлили з урахуванням міжнародного та вітчизняного досвіду, міжнародних клінічних рекомендацій і стандартів надання медичної допомоги новонародженим на засадах доказової медицини та на основі національних наказів Міністерства охорони здоров’я України. Усі викладені матеріали пройшли етап незалежного рецензування. Для лікарів-неонатологів, педіатрів, студентів вищих медичних навчальних закладів, інтернів, лікарів суміжних спеціальностей різних рівнів підготовки, які надають медичну допомогу новонародженим дітям.

Читати повністю

Лікування та профілактика COVID-19. Охорона психічного здоров’я в умовах пандемії : навч. посіб. / О. Є. Абатуров [та ін.] ; ред.: О. Є. Абатуров, С. О. Крамарьов, Л. М. Юр’єва. — Львів : Марченко Т. В., 2020. — 252 с.

УДК:
616.98 Л 56
Автор:

У навчальному посібнику висвітлені сучасні погляди на етіологію, патогенез, лікування та питання охорони психічного здоров’я в умовах пандемії COVID-19. Цей міждисциплінарний навчальний посібник є першим в Україні. Посібник рекомендується для студентів закладів вищої освіти України, педіатрів, інфекціоністів, сімейних лікарів, психіатрів, медичних психологів та психотерапевтів.

.

Читати повністю

Курило В. О. Загальна та медична психологія : навч. посіб. / В. О. Курило ; Запоріз. ДМУ, каф. психіатрії, заг. та мед. психології, наркології та сексології. — Львів. : Марченко Т. В., 2020. — 362 с.

УДК:
61:159.9 К 93
Автор:
Курило В. О.

Медична психологія — наука, що вивчає психологічні особливості людей, які страждають різними захворюваннями, методи та способи діагностики психічних відхилень, диференціації психологічних феноменів і психопатологічних симптомів, психологію взаємин пацієнта і медичного працівника, психопрофілактичні, психокорекційні та психотерапевтичні засоби допомоги пацієнтам, а також теоретичні аспекти психосоматичних і соматопсихічних взаємовпливів.

  Поява підручників з медичної психології в системі медичної освіти України свідчить про значні зміни, від ігнорування психологічної науки в середині XX століття до визнання медичного психолога в якості необхідного партнера лікар.

Читати повністю

DeVita, Hellman, and Rosenberg`s Cancer : Principles & Practice of Oncology / eds.: V. T. DeVita, T. S. Lawrence, S. A. Rosenberg. — 11th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — xli, 2390 p.

УДК:
616-006 D49
Автор:

Now updated online for the life of the edition, DeVita, Hellman, and Rosenberg’s Cancer: Principles & Practice of Oncology, 11th Edition keeps you up to date in this fast-changing field. Every quarter, your eBook will be updated with late-breaking developments in oncology, including new drugs, clinical trials, and more.

.

.

Читати повністю

Current Diagnosis & Treatment Pediatrics / eds. W. W. William W. Hay [et al.]. — 24th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education (Lange), 2018. — XXXI, 1488 p.

УДК:
616-053.2 C95
Автор:

A concise, yet comprehensive source of current information on the medical problems of children — from birth through adolescence. A practical, up-to-date well-referenced guide to the diagnosis and treatment of the most commonly seen medical conditions in children. 46 chapters cover a wide range of topics, including neonatal medicine, child development and behavior, emergency and critical care medicine, and diagnosis and treatment of specific disorders according to major problems, etiologies, and organ systems. A wealth of tables and figures provide quick access to important information, such as acute and critical care procedures in the delivery room, the office, the emergency room, and the critical care unit; anti-infective agents, drug dosages, immunization schedules, differential diagnoses, and developmental disorders.

Читати повністю

Greenberg Mark S. Handbook of Neurosurgery / M. S. Greenberg. — 9th ed. — New York [etc.] : Thieme, 2020. — 1781 p.

УДК:
616.8-089(03) G78
Автор:
Greenberg Mark S.

Now in an updated ninth edition, Handbook of Neurosurgery by Mark Greenberg is synonymous with the most classic neurosurgical handbook published to-date. It has enjoyed legendary status as the go-to manual for legions of neurosurgeons for more than a quarter century. The comprehensive and conveniently compact book brings together a wide range of clinical practice guidelines from disparate sources into an amazing one-stop resource.

Renowned for its depth and breadth, the updated text with nearly 1,800 pages encompasses the entire spectrum of neurosurgery including anatomy, physiology, differential diagnosis, and current principles of nonsurgical and surgical management. The text covers a huge scope of inherited, developmental, and acquired neurological disorders impacting pediatric to geriatric patients. The easy-to-navigate print and electronic formats provide an intuitive foundation for studying the field of neurosurgery.

Читати повністю

Current Medical Diagnosis & Treatment. 2020 / eds.: Maxine A. Papadakis, Stephen J. McPhee. — 59th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill, 2020. — XV, 1915 p.

УДК:
616.1/.9 C95
Автор:

CURRENT Medical Diagnosis & Treatment is the most comprehensive, reliable, and timely reference available to answer common questions that arise in everyday clinical practice. Written by clinicians renowned in their respective fields, this trusted classic offers expert advice on all aspects of outpatient and inpatient medical care. You’ll find authoritative, evidence-based coverage of more than 1,000 diseases and disorders including concise, yet thorough synopsis of diagnosis and treatment. Presented in full-color, this single source reference has been fully updated with the latest developments and breakthroughs in medicine, guidelines, references, drug prices, and more

Gawkrodger David J. Dermatology : an illustrated colour text / D. J. Gawkrodger, M. R. Ardern-Jones. — 6th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. — XXIII, 141 p. : il.

УДК:
616.5 G27
Автор:
Gawkrodger David J.

Dermatology: An Illustrated Colour Text is an ideal resource for today’s medical student, hospital resident, specialty registrar in dermatology or internal medicine, specialist nurse or family doctor. It presents the subject as a series of two page ‘learning units’, each covering important aspects of clinical dermatology. These units use an unsurpassed collection of colour clinical photographs of all major dermatological conditions, concise yet comprehensive text and key point boxes to aid quick access to information and examination preparation. They incorporate summaries of the essential skin biology and associated basic sciences that underpin clinical practice, as well as advice on established and emerging dermatological treatments, reflecting the ever expanding use of technology. Guidance is also given to dermatological emergencies and to the most useful online resources for updates and further reference. Building on previous success, this sixth edition has been fully revised throughout. A major advance is the accompanying downloadable eBook version — this delivers new, interactive features and invaluable additional content, making it a more complete and engaging resource than ever before.

Читати повністю

Ganong’s Review of Medical Physiology / S. M. Barman [et al.]. — 26th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — X, 742 p. : il. — (International edition)

УДК:
612 G17
Автор:

For more than four decades, Ganong.s Review of Medical Physiology has been helping those in the medical field understand human and mammalian physiology. Applauded for its interesting and engagingly written style, Ganong.s concisely covers every important topic without sacrificing depth or readability, and delivers more detailed, high-yield information per page than any other similar text or review. Thoroughly updated to reflect the latest research and developments in important areas such as chronic pain, reproductive physiology, and acid-base homeostasis, Ganong.s Review of Medical Physiology, Twenty-Sixth Edition incorporates examples from clinical medicine to illustrate important physiologic concepts. Ganong’s will prove valuable to students who need a concise review for the USMLE, or physicians who want to keep pace with the ever-changing world of medical physiology.

Читати повністю

Goodman and Gilman’s the Pharmacological Basis of Therapeutics / eds.: L. L. Brunton, R. Hilal-Dandan, B. C. Knollmann. — 13th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2018. — XIII, 1419 p.

УДК:
615.03 G64
Автор:

The gold-standard of pharmacology texts – completely updated to reflect the latest research and developments. Goodman & Gilman’s: The Pharmacological Basis of Therapeutics, Thirteenth Edition represents the pinnacle of authority and accuracy in describing the actions and uses of therapeutic agents in relation to physiology and pathophysiology. Goodman & Gilman’s careful balance of basic science and clinical application has guided thousands of practitioners and students to a clear understanding of the drugs essential to preventing, diagnosing, and treating disease. The Thirteenth Edition includes more than 500 color illustrations, with many new figures emphasizing mechanisms of drug action.  More than 30 new contributors have added to this edition, while the focus on basic principles is undiminished.

Читати повністю

Current Diagnosis & Treatment Otolaryngology – Head and Neck Surgery / ed. A. K. Lalwani . — 4th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill (Lange), 2020. — XIX, 1241 p.

УДК:
617.51/.53-089 C95
Автор:

A complete, concise review of the science and clinical practice of otolaryngology — head and neck surgery — with a new full-color presentation. The acclaimed one-stop clinician’s guide to treating all major diseases of the ear, nose, throat, and neck. Emphasizes the practical features of clinical diagnosis and patient management. Conveniently organized by anatomic region.

.

.

Читати повністю

Salmon John F. Kanski’s Clinical Ophthalmology : a systematic approach / J. F. Salmon. — 9th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2020. — XIII, 941 p. : il. — (International edition).

УДК:
617.7 S17
Автор:
Salmon John F.

Through eight outstanding editions, Kanski’s Clinical Ophthalmology has been the classic specialty textbook, providing the perfect ophthalmology foundation for trainees and a valuable reference source for experienced practitioners. Building on the previous edition by Dr. Brad Bowling, Dr. John Salmon from Oxford University has comprehensively revised the textbook. The 9th Edition retains Dr. Kanski’s highly effective format of succinct text and visually dynamic presentation, providing authoritative, focused guidance on the diagnosis and management of ophthalmic disorders. Extremely well organized and comprehensive in scope, this visually stunning book reflects the latest advances in the field, facilitating quick comprehension to enhance learning, aid exam preparation and guide clinical practice. As a general ophthalmic textbook, this is the gold standard.

Читати повністю

Lee’s K. J. Essential Otolaryngology : Head and Neck Surgery / eds.: Y. Chan, J. Goddard. — 12th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill, 2019. — XXVIII, 1313 p.

УДК:
617.51/.53-089 L47
Автор:
Lee's K. J.

Since the first edition was published in 1973, K. J. Lee’s Essential Otolaryngology has stayed true to its original intent: to serve as a guide for board preparation, as well as a practical and concise reference text reflecting contemporary concepts in clinical otolaryngology. Senior medical students, residents, fellows, board-eligible and board-certified otolaryngologists, primary care physicians, and specialists in other fields will find this acclaimed resource to be completely up to date, authoritative, concise, and well written.

Читати повністю

Murray Patrick R. Medical Microbiology / P. M. Murray, K. S. Rosenthal, Michael A. Pfaller. — 9th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2021. — X, 855 p. : il.

УДК:
616:579.61 M96
Автор:
Murray Patrick R.

The foremost text in this complex and fast-changing field, Medical Microbiology, 9th Edition, provides concise, up-to-date, and understandable explanations of key concepts in medical microbiology, immunology, and the microbes that cause human disease. Clear, engaging coverage of basic principles, immunology, laboratory diagnosis, bacteriology, virology, mycology, and parasitology help you master the essentials of microbiology―effectively preparing you for your coursework, exams, and beyond.

Читати повністю

Merritt’s Neurology / eds.: E. D. Louis, S. A. Mayer, L. P. Rowland. — 13th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2015. — XXIII, 1402 p. : il. — Bibliogr. at the end of the sect.

УДК:
616.8 M59
Автор:

Completely updated and in brilliant full color, Merritt’s Neurology, 13th Edition, remains your reference of choice for outstanding guidance on neurologic protocols, treatment guidelines, clinical pathways, therapeutic recommendations, and imaging. Greatly reorganized for ease of use, the 13th Edition features more than 30 new chapters that keep will you up to date with every aspect of your field. Now for the first time, you’ll find dozens of video clips online that demonstrate the clinical signs and symptoms of neurologic disorders.

Читати повністю

Pagana Kathleen Deska. Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests / K. D. Pagana, T. J. Pagana. — 6th ed. — Missouri : Elsevier, 2018. — XXIII, 1137 p. : il.

УДК:
616-07 P14
Автор:
Pagana Kathleen Deska

Writing care plans, understanding and performing tests, and interpreting test results is made easier with Mosby’s Manual of Diagnostic and Laboratory Tests, 6th Edition. This essential resource provides clear, concise overage of over 700 of the most commonly performed diagnostic and laboratory tests. Valuable in academic and clinical settings alike, it is beloved for its full-color design, user-friendly organization, and illustrations that help clarify keep concepts. Updated and streamlined content with new tests ensures you have the most relevant information. A new Diagnostic Testing for the Most Common Diseases section highlights the integration of medical testing as it relates to the top diseases or clinical syndromes.

Читати повністю

Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine / eds.: G. D. Hamme, S. J. McPhee. — 8th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XIV, 814 p. : il. — (a LANGE medical book) (International edition).

УДК:
616-092 P32
Автор:

The goal of Pathophysiology of Disease: An Introduction to Clinical Medicine, as outlined in the introductory chapter (Chapter 1), is to introduce students to clinical medicine by reviewing the pathophysiologic basis of the symptoms and signs of various common diseases.

The book has proved useful as a text for both Pathophysiology and Introduction to Clinical Medicine courses in medical schools, and it has been popular in similar courses in nursing schools, physician assistants’ training programs, and other allied health programs. It is valuable to students early in their medical school years by highlighting the clinical relevance of their basic science courses, and in preparation for their USMLE Step 1 examinations. The book is also helpful to students engaged in their internal medicine and surgery clerkships, and to house officers as an up-to-date summary of relevant physiology and a source of key references.

Читати повністю

Рenn Clinical Manual of Urology / eds. P. M. Hanno [et al.]. — 2nd ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2014. — XXI, 937 p. : il.

УДК:
616.6 P41
Автор:

Concise and practical, the Penn Clinical Manual of Urology is an indispensable guide to the daily practice of urology. This one-volume medical reference book presents the key clinical information you need to diagnose and treat urologic disorders quickly and effectively, featuring brief, well-illustrated chapters and an easy-to-read format. Essential for clinical questions and answers, the Penn Clinical Manual of Urology deserves a place on the bookshelf of not only every urologist, but every provider treating urologic problems.

.

.

Читати повністю

Glatt Stephen J. Schizophrenia / S. J. Glatt, S. V. Faraone, M. T. Tsuang. — 4th ed. — [S. l.] : Oxford University Press, 2019. — XIII, 139 p. — (the facts).

УДК:
616.895.8 G51
Автор:
Glatt Stephen J.

Schizophrenia is one of the most traumatic psychiatric disorders, both for the affected persons and their families. It also carries an unfortunate stigma and suffers from frequent misinterpretation by the popular media. The disorder usually manifests itself through significant periods of hallucinations, bizarre delusions, and disorganized behaviour, but the individuals are not generally violent, and have periods of remission. However it is often difficult for these individuals to maintain a regular lifestyle and many individuals with schizophrenia end up unable to live independently or, worse, homeless.

This book provides a concise and up-to-date account of the underlying causes and symptoms of schizophrenia. It looks at current theories about the disorder, treatment options, both medical and psychological, and the role of the family and the community in caring for individuals. The fourth edition has been fully updated to reflect recent scientific developments, particularly in genetics and neurobiology, and includes new figures to aid understanding. The authors are experienced psychiatrists and psychologists with many years’ experience in the treatment and study of schizophrenia. This book will provide a welcome source of information for individuals with schizophrenia, their family members, and those involved in caring for them.

Читати повністю

Каліксарени як модулятори АТР-гідролазних систем гладеньком’язових клітин / С. О. Костерін [та ін.]. — Київ : Наукова думка, 2019. — 256 с. — (Проект «Наукова книга»).

УДК:
612.015 К 17
Автор:

У монографії узагальнено, проаналізовано і систематизовано літературні та власні експериментальні результати, отримані співробітниками відділу біохімії м’язів Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна та відділу хімії фосфоранів Інституту органічної хімії НАН України при вивченні дії циклічних олігомерів фенолів – каліксаренів на мембранозв’язані Mg2+-залежні АТР-гідролазні катіонтранспортувальні та механохімічні системи гладеньких м’язів. Описані результати, що були отримані на стику біохімії (ензиматичний каталіз, біохімічна мембранологія, біохімічна кінетика), біохімії in silico, біофізичної, органічної та супрамолекулярної хімії. В ній наведено дані щодо синтезу, фізико-хімічних властивостей та біологічної активності каліксаренів, розглянуто експериментальні результати стосовно каліксаренів як ефекторів мембранозв’язаних катіонтранспортувальних АТР-гідролазних систем, закцентовано увагу на дії каліксаренів як ефекторів АТР-гідролазної системи скоротливих протеїнів гладеньких м’язів, описано феномен каліксареніндукованого неензиматичного гідролізу АТР, висвітлено дію каліксаренів на механокінетику процесу скорочення–розслаблення гладеньких м’язів.

Для фахівців у галузі біохімії, біофізики, біофізичної хімії м’язів, системної біології м’язової клітини, біохімічної мембранології та фармакології, органічної й супрамолекулярної хімії, а також для студентів та аспірантів – біохіміків, біофізиків, фізіологів, фармакологів.

Читати повністю

Williams Manual of Hematology / M. A. Lichtman [et al.]. — 9th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2017. — IX, 656 p. : il.

УДК:
616.15 W69
Автор:

Williams Manual of Hematology, Ninth Edition provides a quick-access summary of the epidemiology, etiology, pathogenesis, diagnostic criteria, differential diagnosis, and therapy of blood cell and coagulation protein disorders. The 93 chapters of the Manual are a distillation of the disease- and therapy-focused chapters from the Ninth Edition of Williams Hematology. The book has been carefully edited to deliver only the most clinical point-of-care facts, making differential diagnosis faster, easier, and more efficient.

.

Читати повністю

Nabarro Laura. Peters’ Atlas of Tropical Medicine and Parasitology / L. Nabarro, S. Morris-Jones, D. A. J. Moore. — 7th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2019. — XI, 357 p.

УДК:
616.9-036.25 N11
Автор:
Nabarro Laura.

Newly organized and featuring new editors and hundreds of new images, Peters’ Atlas of Tropical Medicine and Parasitology, Seventh Edition, brings you up to date with today’s greatest challenges in tropical medicine. Increased global travel, climate change, human conflict, short-term/large-scale human assemblies, potent therapeutic agents, drug resistance, and vaccine misinformation have contributed to a greatly changed landscape in this complex field. This practical, highly visual guide provides more than 1,300 stunning illustrations, making it an authoritative parasitology resource for accurate diagnosis of complex diseases.

Читати повністю

Jorde Lynn B. Medical Genetics / L. B. Jorde, J. B. Carey, M. J. Bamshad. — 6th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2020. — X, 342 p. : il.

УДК:
61:575 J77
Автор:
Jorde Lynn B.

Up to date and extensively revised to reflect recent advances in the genetics of common diseases as well as current progress in gene therapy Medical Genetics 6th Edition delivers easy-to-read highly visual coverage of this rapidly changing field. This accessible practical text integrates key concepts with clinical practice highlighted by numerous illustrations tables concept summaries and more – all designed to enhance effective learning and retention of complex material.

Читати повністю

Mandell, Douglas, and Bennett’s Infectious disease essentials / ed.: J. E. Bennett, R. Dolin, M. J. Blaser. — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2020. — Vol. 2. — 2020. — XXXVI, 1795-3839 p.

УДК:
616.9 M24
Автор:

For four decades, physicians and other healthcare providers have trusted Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases to provide expert guidance on the diagnosis and treatment of these complex disorders. The 9th Edition continues the tradition of excellence with newly expanded chapters, increased global coverage, and regular updates to keep you at the forefront of this vitally important field. Meticulously updated by Drs. John E. Bennett, Raphael Dolin, and Martin J. Blaser, this comprehensive, two-volume masterwork puts the latest information on challenging infectious diseases at your fingertips.

Читати повністю

Mandell, Douglas, and Bennett’s Infectious Diseases / ed.: J. E. Bennett, R. Dolin, M. J. Blaser. — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2020. — Vol. 1. — 2020. — XXXVIII, 1794 p. : il.

УДК:
616.9 M24
Автор:

For four decades, physicians and other healthcare providers have trusted Mandell, Douglas, and Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases to provide expert guidance on the diagnosis and treatment of these complex disorders. The 9th Edition continues the tradition of excellence with newly expanded chapters, increased global coverage, and regular updates to keep you at the forefront of this vitally important field. Meticulously updated by Drs. John E. Bennett, Raphael Dolin, and Martin J. Blaser, this comprehensive, two-volume masterwork puts the latest information on challenging infectious diseases at your fingertips.

Читати повністю

Essential Surgery: Problems, Diagnosis and Management / eds.: C. R. G. Quick, S. M. Biers, T. H. A. Arulampalam. — 6th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XIII, 698 p. : il. — (International edition).

УДК:
617-089 E80
Автор:

Essential Surgery is well-established as one of the leading textbooks of surgery for medical students, core surgical trainees and those in professions allied to medicine. Covering general surgery, trauma, orthopaedics, vascular surgery, urology, paediatric surgery, cardiothoracic surgery, neurosurgery, maxillofacial surgery and ENT, it also incorporates appropriate levels of basic science throughout. The book is ideal to accompany clinical courses, as well as being a practical manual for readers at more advanced levels requiring a revision aid for exams. Its main aim is to stimulate the reader to a greater enjoyment and understanding of the practice of surgery.

Читати повністю

Clinical Biochemistry: Metabolic and Clinical Aspects / eds. W. J. Marshall [et al.]. — 3rd ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier Saunders, 2014. — X, 932 p. : il.

УДК:
612.015 C61
Автор:

Now fully revised and updated, Clinical Biochemistry, third edition is essential reading for specialty trainees, particularly those preparing for postgraduate examinations. It is also an invaluable current reference for all established practitioners, including both medical and scientist clinical biochemists.

Building on the success of previous editions, this leading textbook primarily focuses on clinical aspects of the subject, giving detailed coverage of all conditions where clinical biochemistry is used in diagnosis and management – including nutritional disorders, diabetes, inherited metabolic disease, metabolic bone disease, renal calculi and dyslipidaemias. The acquisition and interpretation of clinical biochemical data are also discussed in detail.

Читати повністю

Berman’s Pediatric Decision Making / eds. L. Bajaj [et al.]. — 5th ed. — Philadelphia : Elsevier Mosby, 2011. — XX, 1137 p.

УДК:
616-053.2 B48
Автор:

Diagnose and manage common clinical problems from infancy through adolescence using the latest evidence incorporated into flow charts for each presenting complaint or specific disorder.

Berman’s Pediatric Decision Making uses an algorithmic, structured approach to lead you to the right diagnosis and treatment every time. Drs. Lalit Baja, Simon Hambidge, Ann-Christine Nyquist, and Gwendolyn Kerby use evidence-based research and flow charts for each presenting complaint or specific disorder to provide quick access to the information you need for effective decision making. With updated drug tables, revised algorithms, and full-text online access at www.expertconsult.com, this streamlined new edition makes it even easier for you to diagnose and manage common clinical problems from infancy through adolescence.

Читати повністю

Chatterjea M. N. Textbook of Medical Biochemistry M. N. Chatterjea, R. Shinde. — 8th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012. — XVII, 876 p.

УДК:
612.015 C49
Автор:
Chatterjea M. N.

The eighth edition of Textbook of Medical Biochemistry provides a concise, comprehensive overview of biochemistry, with a clinical approach to understand disease processes. Beginning with an introduction to cell biology, the book continues with an analysis of biomolecule chemistry, molecular biology and metabolism, as well as chapters on diet and nutrition, biochemistry of cancer and AIDS, and environmental biochemistry. Each chapter includes numerous images, multiple choice and essay-style questions, as well as highlighted text to help students remember the key points.

Читати повністю

Kovalyova O. M. Propedeutics of Internal Medicine [Text] : textbook / O. M. Kovalyova, S. O. Shapovalova, O. O. Nizhegorodtseva. — 5th ed. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. Pt. 2 : Syndromes and diseases = Синдроми та хвороби. — 2020. — 264 p.

УДК:
616.1/.4 K79
Автор:
Kovalyova O. M.

The textbook focuses от syndromes and diseases of respirator), cardiovascular, digestive, kidneys and urinary, blood, and endocrine system organs. The texbook is intended for medical students, intern-doctors, and doctors of ge¬neral practice.

Підручник присвячено синдромам та захворюванням органів дихальної, серцево-судинної системи, системи органів травлення, нирок та сечовивідної системи, а також, системи крові та ендокринної системи. Підручник призначено для студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів та лікарів загальної практики.

Читати повністю

Kovalyova, O. M. Propedeutics of Internal Medicine = Пропедевтика внутрішньої медицини : textbook / O. M. Kovalyova T. V. Ashcheulova. — 5th ed. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2020. Pt. 1 : Diagnostics = Діагностика. — 2020. — 424 p.

УДК:
616.1/.4 K79
Автор:
Kovalyova T. V.

The textbook focuses on diagnostic methods of internal organs pathology. The basic aim of this textbook is to describe the various skills involved in taking a history, performing a physical examination: inspection, palpation, percussion and auscultation. Semiological meaning of symptoms is represented. Laboratory and instrumental methods of examination are also described. The textbook is intended for medical students, intern- doctors, and doctors of general practice

.

Читати повністю

Neurosurgery / V. I. Tsymbaliuk [et al.] ; ed. V. I. Tsymbaliuk. — 2nd ed., revised and updated. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. — 192 p.

УДК:
616.8-089 N50
Автор:

In the manual, according to a new program, problems of traumatic brain injury, pathology of brain vessels are stated. Prominence is given to the descriptrion of brain and spinal cord tumours, hydrocephalus, osteochondrosis of the spine. Types and methods of treating traumatic damages of the spine and spinal cord are considered. Functional and restorative surgery are broadly presented. For students of higher medical educational establishments of III-IV levels of

.

Читати повністю

Sembulingam K. Essentials of Medical Physiology / K. Sembulingam, Prema Sembulingam. — 8th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2019. — XXI, 1162 p.

УДК:
612 S46
Автор:
Sembulingam K.

The eighth edition strives to keep the core subject matter in physiology up-to-date. Many tables and boxes have been added for more clarity and detail. The book has been updated with recent findings in physiology and more pathophysiological facts in accordance with modern curriculum of medical education

.

.

Читати повністю

Ataman O. Crash Course in Pathophysiology. Questions & Answers / O. Ataman. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. — 520 p.

УДК:
616-092 A90
Автор:
Ataman O.

У посібнику у формі запитань і відповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію.

.

.

Читати повністю

Gubskyi Yu. I. Biological chemistry : textbook / Yu. I. Gubskyi. — 3rd ed. — Vinnytsya : Nova Knyha, 2020. — 488 p.

УДК:
612.015 G92
Автор:
Gubskyi Yu. I.

The textbook in Biological Chemistry consists of 30 chapters made up of text material and plentiful illustrations, including chemical formulas, reaction equations, drawings depicting complicated intracellular transformations of biomolecules, and metabolic “charts”. The textbook is intended for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine.

Підручник з біологічної хімії складається з 30 розділів і містить текстові матеріали та велику кількість ілюстрацій, у тому числі хімічні формули, реакції та їх рівняння, рисунки складених внутрішньоклітинних перетворень біомолекул і метаболічні “схеми”. Підручник призначений для студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.

Читати повністю

Wintrobe’s Clinical Hematology / eds. J. P. Greer [et al.]. — 14th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — XXX, 2346 p. : il.

УДК:
616.15 W74
Автор:

This extensive title, which combines scientific principles with up-to-date clinical procedures, has been thoroughly updated for the fourteenth edition. You’ll find in-depth material on the biology and pathophysiology of lymphomas, leukemias, platelet destruction, and other hematological disorders as well as the procedures for diagnosing and treating them.

.

.

Читати повністю

Treatment Response and Resistance in Schizophrenia / ed. O. Howes. — Oxford : Oxford University Press, 2018. — X, 206 p. : il. — (Oxford Psychiatry Library).

УДК:
616.895.8 T84
Автор:

Treatment resistant schizophrenia (TRS) is common, affecting approximately a third of patients diagnosed. Despite the prevalence of TRS, the best approach to practical management is often unclear to clinicians and patients.

Treatment Response and Resistance in Schizophrenia offers a practical, clinically focused guide to TRS and the real-world challenges faced by those impacted. Over 14 chapters this resource covers the principles and practice of TRS, from the definition, epidemiology, and clinical assessment, to the pharmacological, physical, and psychological management of treatment resistance.

All chapters have been written by internationally leading experts in the field to ensure busy clinicians have high-quality, applicable content that is rooted in real clinical experiences. A chapter of case studies is included to link real-life scenarios to each of the instructive chapters, illustrating approaches to practical management and application. Part of the Oxford Psychiatry Library, this useful pocket book is an invaluable resource and quick reference for psychiatrists, psychiatry trainees, and other mental health practitioners, as well as clinical psychologists, primary care physicians, and specialist nurses.

Читати повністю

Davidovits Paul. Physics in Biology and Medicine / P. Davidovits. — 4th ed. — Amsterdam [etc.] : Elsevier, 2013. — XVI, 331 p. : il.

УДК:
612.014 D26
Автор:
Davidovits Paul.

Physics in Biology and Medicine, Fourth Edition, covers topics in physics as they apply to the life sciences, specifically medicine, physiology, nursing and other applied health fields. This is a concise introductory paperback that provides practical techniques for applying knowledge of physics to the study of living systems and presents material in a straightforward manner requiring very little background in physics or biology. Applicable courses are Biophysics and Applied Physics.

This new edition discusses biological systems that can be analyzed quantitatively, and how advances in the life sciences have been aided by the knowledge of physical or engineering analysis techniques. The volume is organized into 18 chapters encompassing thermodynamics, electricity, optics, sound, solid mechanics, fluid mechanics, and atomic and nuclear physics. Each chapter provides a brief review of the background physics before focusing on the applications of physics to biology and medicine. Topics range from the role of diffusion in the functioning of cells to the effect of surface tension on the growth of plants in soil and the conduction of impulses along the nervous system. Each section contains problems that explore and expand some of the concepts. The text includes many figures, examples and illustrative problems and appendices which provide convenient access to the most important concepts of mechanics, electricity, and optics in the body.

Читати повністю

Macleod’s Clinical Examination / eds.: J. A. Innes, A. R. Dover, K. Fairhurst. — 14th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — XVI, 383 p. : il. — (International edition).

УДК:
616-07 M14
Автор:

This classic textbook aims to assist clinicians develop the consultation skills required to elicit a clear history, and the practical skills needed to detect clinical signs of disease. Where possible, the physical basis of clinical signs is explained to aid understanding. Formulation of a differential diagnosis from the information gained is introduced, and the logical initial investigations are included for each system.

.

.

Читати повністю

Cornelissen Cynthia Nau. Microbiology / C. N. Cornelissen, M. M. Hobbs. — 4th. ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2020. — 450 p. : il. — (International edition) (Lippincott’s Illustrated Reviews). — : Lippincott’s Illustrated Reviews: Microbiology.

УДК:
616:579.61 C80
Автор:
Cornelissen Cynthia Nau.

Mastering essential microbiology concepts is easier with this vividly illustrated review resource. Part of the popular Lippincott® Illustrated Reviews series, this proven approach uses clear, concise writing and hundreds of dynamic illustrations to take students inside various microorganisms and ensure success on board exams.

Straightforward lecture-style outlines streamline the review process, accompanied by hundreds of colorful illustrations that make complex concepts more accessible and bring microorganisms to life in vibrant detail. This edition makes exam preparation more efficient than ever with an emphasis on exam-relevant content, as well as hundreds of board-style review questions that help students confidently prepare for the USMLE.

Читати повністю

Sadler T. W. Langman’s Medical Embryology / T. W. Sadler. — 14th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — XXII, 432 p. : il. — (International edition).

УДК:
611.013 S12
Автор:
Sadler T. W.

Vibrantly illustrated with full-color diagrams and clinical images, Langman’s Medical Embryology, Fourteenth Edition helps medical, nursing, and health professions students confidently develop a basic understanding of embryology and its clinical relevance. Concise chapter summaries, captivating clinical correlates boxes, clinical problems, and a clear, concise writing style make the subject matter accessible and engaging to students throughout their courses.

Updated content reflects the latest clinical findings on the effects of the Zika virus, urogenital system disorders, and more. Clinical Correlates boxes tie clinically relevant content to case-based scenarios students may encounter in practice. More than 400 full-color illustrations, micrographs, and clinical images clarify key aspects of embryonic development. Problems to Solve with accompanying answers help assess student understanding. Chapter summaries and an expanded glossary reinforce understanding of key development stages, terms, and clinical conditions. Illustrated Development Chart provides visually guides students through the stages of embryonic development at a glance. Updated online review questions with answers help students test their understanding and identify areas of weakness. eBook available for purchase. Fast, smart, and convenient, today’s eBooks can transform learning. These interactive, fully searchable tools offer 24/7 access on multiple devices, the ability to highlight and share notes, and more.

Читати повністю

Harper’s Illustrated Biochemistry / V. W. Rodwell [et al.]. — 31st ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Book Education, 2018. — X, 790 p. : il. — (International edition).

УДК:
612.015 H29
Автор:

Thirty-First Edition of Harper’s Illustrated Biochemistry continues to emphasize the link between biochemistry and the understanding of disease states, disease pathology, and the practice of medicine. Featuring a full-color presentation and numerous medically relevant examples, Harper’s presents a clear, succinct review of the fundamentals of biochemistry that every student must understand in order to succeed in medical school. All 58 chapters help you understand the medical relevance of biochemistry: — Full-color presentation includes more than 600 illustrations — Case studies emphasize the clinical relevance of biochemistry — NEW CHAPTER on Biochemistry of Transition Metals addresses the importance and overall pervasiveness of transition metals — Review Questions follow each of the eleven sections — Boxed Objectives define the goals of each chapter — Tables encapsulate important information — Every chapter includes a section on the biomedical importance of a given topic NEW TO THIS EDITION: — Emphasis throughout on the integral relationship between biochemistry and disease, diagnostic pathology, and medical practice — Hundreds of references to disease states throughout — New chapter addressing the biochemical roles of transition metals — Many updated review questions — Frequent tables summarizing key links to disease states — New text on cryo-electron microscopy (cryo-EM) — Cover picture of the protein structure of the Zika virus, solved by cryo-EM Applauded by medical students and online reviewers for its currency and engaging style, Harper’s Illustrated Biochemistry is essential for USMLE(R) review and the single-best reference for learning the clinical relevance of any biochemistry topic.

Читати повністю

Young Paul A. Basic Clinical Neuroscience / P. A. Young, P. H. Young, D. L. Tolbert. — 3rd ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2015. — X, 432 p. : il.

УДК:
616.8 Y70
Автор:
Young Paul A.

Clinically oriented and student-friendly, Basic Clinical Neuroscience provides the anatomic and pathophysiologic basis necessary to understand neurologic abnormalities. This concise but comprehensive text emphasizes the localization of specific medically important anatomic structures and clinically important pathways, using anatomy-enhancing illustrations. Updated throughout to reflect recent advances in the field, the Third Edition features new clinical boxes, over 100 additional review questions, and striking full color artwork.

Читати повністю

Дифференциальный диагноз при КТ и МРТ = Practical Differential Diagnosis for CT and MRI / Ю. С. Лин [и др.] ; пер. с англ.: В. В. Ипатов, А. Л. Сапего. — Москва : Мед. лит., 2017. — 368 с.

УДК:
616-079.4 Д 50
Автор:

Книга «Дифференциальный диагноз при КТ и МРТ» под редакцией специалистов из нескольких университетских клинических центров США представляет собой компактное систематизированное руководство по дифференциальному диагнозу как широко распространенных, так и редких лучевых признаков, и патологических состояний всех регионов человеческого тела. Для каждого симптома и диагноза книга предоставляет полный список дифференциальных диагнозов, а также деталей, помогающих клиницисту дифференцировать заболевания со сходными чертами и признаками. Лаконичные текстовые описания помогают идентифицировать ключевые симптомы, обнаруженные при МРТ и КТ. Книга снабжена понятными в использовании таблицами и списками, которые облегчают обзор важной информации о лучевых находках, дифференцирующих признаках и существующих заболеваниях. Для специалистов лучевой диагностики и врачей других специальностей.

Читати повністю

Мёллер Т. Б. Карманный атлас рентгенологической анатомии = Pocket Atlas of Radiographic Anatomy / Т. Б. Мёллер, Э. Райф ; пер. с англ. А. А. Митрохин. — 6-е изд., испр. и доп. — Москва : Лаборатория знаний, 2018. — 399 с. : ил., фот.

УДК:
616-073.7(03) М 11
Автор:
Мёллер Т. Б.

В карманном атласе приведена нормальная рентгенологическая анатомия, необходимая для толкования общепринятой рентгенографии. Представлены стандартные рентгенограммы 177 рентгенографических исследований в различных проекциях, которые точно сопоставлены с рисунками, что облегчает определение анатомических структур. Во всей книге использована как общепринятая анатомическая номенклатура, так и привычная рентгенологическая терминология, что повышает ее практическую ценность. Для врачей различных специальностей и студентов старших курсов медицинских вузов.

.

Читати повністю

Родионов А. Н. Клиническая дерматология : иллюстрированное руководство для врачей / А. Н. Родионов, Д. В. Заславский, А. А. Сыдиков ; ред. А. Н. Родионов. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 712 с. : цв. ил.

УДК:
616.5 Р 60
Автор:
Родионов А. Н.

Во втором издании руководства представлены новые сведения о клинических и патоморфологических изменениях кожи при дерматологических заболеваниях. Подробно рассмотрены их этиология, патогенез, патоморфология, дифференциальная диагностика, прогноз и терапия, основанные на доказательной медицине. Большой раздел книги посвящен изменениям кожи, проявляющимся при заболеваниях внутренних органов, инфекциях, мальабсорбциях и опухолях, а также при беременности и так называемых экзематозных (спонгиотических) дерматозах. Изложение сопровождается детальными клиническими и гистопатологическими иллюстрациями. Книга предназначена практикующим врачам – дерматовенерологам, патоморфологам, онкологам, педиатрам, а также семейным врачам.

Читати повністю

Конвиссар Роберт А. Лазеры в стоматологии. Фундаментальные основы и клиническая практика = Principles & Practice of Lazer Dentistry / Р. А. Конвиссар ; пер. с англ., ред. А. С. Каспаров. — 2-е изд. — Москва : ТАРКОММ, 2020. — 474 с. : ил.

УДК:
616.31-085.849.19 К 64
Автор:
Конвиссар Роберт А.

Книга поможет читателю разобраться в быстро развивающихся методах использования лазеров в стоматологии. С помощью красочных иллюстраций, интуитивно понятных схем и диаграмм, а также великолепных текстовых описаний Роберт А. Конвиссар и команда его соавторов представили максимально подробное учебно-практическое пособие по всем направлениям лазерной стоматологии. В книгу включены протоколы работы в рамках нехирургической, хирургической регенеративной пародонтологии, различных патологических состояний полости рта, съёмного и несъёмного протезирования, косметических вмешательств, эндодонтии, неотложной и детской стоматологии, ортодонтии и черепно-челюстно-лицевой хирургии. Подробно описана история развития лазерной технологии применительно к стоматологии, освещены важные аспекты и тенденции современных научных исследований с точки зрения доказательной медицины, большое внимание уделено особенностям выбора и внедрения конкретных лазерных аппаратов в стоматологическую практику. Также представлены особенности протоколов работы с различными типами лазерных устройств в клинической практике. Для врачей-стоматологов всех специализаций, преподавателей высших учебных заведений и программ повышения квалификации, врачей-оториноларингологов, стоматоневрологов.

Читати повністю

МРТ. Органы живота : рук. для врачей / ред.: Г. Е. Труфанов, В. А. Фокин. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 512 с. : ил. — (Практическая магнитно-резонансная томография).

УДК:
617.55-073.763.5 М 88
Автор:

В руководстве представлена нормальная и магнитно-резонансная анатомия паренхиматозных органов брюшной полости и забрюшинного пространства, а также аспекты методики проведения исследования. Подробно изложена МР-семиотика наиболее часто встречающихся заболеваний и повреждений печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы, селезенки, органов мочевыделительной системы и надпочечников. Даны рекомендации по тактике МР-исследования, приведена дифференциальная диагностика. Рассмотрены вопросы этиологии, патогенеза, морфологии и клинические проявления заболеваний. Книга предназначена специалистам по лучевой диагностике, врачам смежных специальностей, практикующим в области абдоминальной радиологии, а также может быть рекомендована для подготовки врачей в системе последипломного профессионального образования.

Читати повністю

Непроходимость желудочно-кишечного тракта у детей : нац. руководство / ред.: Ю. А. Козлов, В. В. Подкаменев, В. А. Новожилов. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 752 с. : ил. — (Национальные руководства).

УДК:
616.34-007.272-053.2 Н 53
Автор:

Руководство является первым обобщенным изданием в нашей стране, посвященным вопросам непроходимости желудка и кишечника в детском возрасте. На основании собственного опыта и данных литературы рассмотрены эмбриология желудочно- кишечного тракта, эпидемиология и классификация непроходимости желудочно-кишечного тракта, патофизиология органных и системных реакций организма ребенка в ответ на кишечную обструкцию. Особое внимание уделено лучевой диагностике врожденной и приобретенной форм непроходимости желудочно-кишечного тракта у детей. Наряду с традиционными способами лечения подробно описаны минимально инвазивные лапароскопические технологии выполнения операций. Изложены особенности хирургического лечения при различных вариантах непроходимости желудочно-кишечного тракта, включая ее редкие формы. Освещены возможные послеоперационные осложнения и способы их исправления. Издание предназначено для неонатологов, акушеров-гинекологов, педиатров, хирургов общей практики, детских хирургов.

Читати повністю

Скибчик В. А. Практичні аспекти сучасної кардіології / В. А. Скибчик, Т. М. Соломенчук. — вид. 2-ге, допов. — Львів : Мс, 2019. — 42416 с. : іл.

УДК:
616.12 С 42
Автор:
Скибчик В. А.

У виданні розглянуто визначення, епідеміологію, етіологію, класифікацію, клінічну картину, діагностику, формулювання клінічного діагнозу, прогноз і підходи до лікування найбільш поширених кардіологічних захворювань згідно з останніми рекомендаціями національних та міжнародних кардіологічних товариств. Автори також висвітлили окремі розділи, з яких у кардіологів та лікарів інших спеціальностей часто виникають питання у повсякденній клінічній практиці: кардіоваскулярна профілактика, дисліпідемії, цукровий діабет, коронарографія і стентування, серцево-легенева реанімація, хвороби серцево-судинної системи і вагітність, периоперативне ведення кардіологічних хворих. Видання призначене насамперед для лікарів-кардіологів, але може бути корисним для терапевтів, лікарів загальної практики — сімейної медицини, фахівців суміжних спеціальностей, лікарів-інтернів, студентів старших курсів медичних університетів.

Читати повністю

Терапевтическая стоматология : нац. руководство / ред.: Л. А. Дмитриева, Ю. М. Максимовский. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2019. — 888 с. — (Национальные руководства).

УДК:
616.31-085 Т 35
Автор:

Второе издание национального руководства по терапевтической стоматологии входит в серию практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного дополнительного образования. В настоящем руководстве освещены современные вопросы профилактики, диагностики, фармакотерапии и лечения стоматологических заболеваний в терапевтической стоматологии

Во второе издание включены гнатологические аспекты комплексного лечения пародонтологических больных, малоинвазивные методы лечения кариеса, новинки в реставрации, методиках коррекции цвета зубов и эндодонтии. Авторами руководства раскрыты актуальные вопросы пародонтологии и болезней периапикальных тканей. В материалы данной книги внесены актуальные для терапевтической стоматологии сведения о зубосохраняющих технологиях, новых аспектах гигиены полости рта. В подготовке настоящего издания в качестве авторов и рецензентов принимали участие ведущие специалисты-стоматологи страны. Руководство предназначено врачам-стоматологам, студентам старших курсов медицинских вузов, интернам, ординаторам, аспирантам.

Читати повністю

Сенча А. Н. Ультразвуковая диагностика. Поверхностно-расположенные органы / А. Н. Сенча. — Москва : Видар-М, 2015. — 512 с. : ил., фот.

УДК:
616-073.432.19 С 31
Автор:
Сенча А. Н.

В основу книги положены материалы собственных исследований автора и практический опыт комплексного использования новейших методик ультразвукового исследования в диагностике заболеваний щитовидной, околощитовидных, молочных, слюнных желез, состояния основных регионарных лимфатических коллекторов, освещены и детализированы технологии эхографии с контрастным усилением, ультразвуковые аспекты при проведении диагностических и диапевтических манипуляций при различных видах патологии органов, проанализирован опыт других отечественных и зарубежных исследователей. Особое внимание уделено технике и методологии выполнения эхографии, вариантам нормы в различные возрастные периоды, ранней диагностике очаговой и диффузной патологии у взрослых, дифференциальной диагностике опухолей, практическому использованию градации очаговой патологии молочных и щитовидной желез по классификациям BI-RADS и TI-RADS, Bethesda, комплексному анализу результатов базовых и инновационных технологий УЗИ. Монография будет интересна начинающим специалистам ультразвуковой диагностики и специалистам со стажем. Цель книги — помочь практикующим врачам ультразвуковой диагностики, эндокринологам, маммологам, онкологам, хирургам, терапевтам систематизировать знания по основам комплексной первичной и дифференциальной диагностики патологии поверхностно-расположенных органов, принципам и технике выполнения контрастной эхографии, малоинвазивных манипуляций, проводимых под ультразвуковым контролем. Издание прекрасно иллюстрировано. Имеется большое количество схем, таблиц, рисунков, эхограмм. Предназначено для специалистов ультразвуковой диагностики, эндокринологов, маммологов, онкологов, хирургов, терапевтов.

Читати повністю

Физиология человека с основами патофизиологии = Physiologie des Menschen. mit Pathophysiologie : в 2 т. / ред.: Р. Ф. Шмидт, Ф. Ланг, М. Хекманн ; пер. с нем. В. М. Ковальзон [и др.]. — Москва : Лаборатория знаний, 2019. — Пер. вид.: Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie. — Heidelberg, 2011. — ISBN 978-5-906828-30-9. Т. 1. — 2019. — 537 с. : ил.

УДК:
612 Ф 50
Автор:

Почему возникает жажда? Почему мы должны спать? Почему без дыхания мы не проживем и пяти минут? В этой, ставшей для многих настольной, книге вы узнаете, как «работает» человеческий организм. В ней раскрывается множество тем, в частности физиология клеточного дыхания, работы головного мозга, сердца и почек. Студенты найдут здесь все, что необходимо для учебы. Авторы, эксперты с общемировой известностью, знают и умеют объяснять свой предмет, как никто другой. В специальных информационных блоках кратко представлены ключевые понятия, более 1100 иллюстраций помогают закреплять знания визуально, а обсуждение свыше 200 клинических примеров окажет неоценимую поддержку будущим врачам в их повседневной клинической практике. Новое издание послужит идеальным руководством для обучения и повторения материала перед экзаменом. Для студентов медицинских, биологических вузов, врачей различных специальностей.

Читати повністю

Физиология человека с основами патофизиологии = Physiologie des Menschen mit Pathophysiologie : в 2 т. / ред.: Р. Ф. Шмидт, Ф. Ланг, М. Хекманн ; пер. с нем. В. М. Ковальзон [и др.]. — Москва : Лаборатория знаний, 2019. — ISBN 978-5-906828-30-9. Т. 2. — 2019. — 494 с. : цв. ил.

УДК:
612 Ф 50
Автор:

Почему возникает жажда? Почему мы должны спать? Почему без дыхания мы не проживем и пяти минут? В этой, ставшей для многих настольной, книге вы узнаете, как «работает» человеческий организм. В ней раскрывается множество тем, в частности физиология клеточного дыхания, работы головного мозга, сердца и почек. Студенты найдут здесь все, что необходимо для учебы. Авторы, эксперты с общемировой известностью, знают и умеют объяснять свой предмет, как никто другой. В специальных информационных блоках кратко представлены ключевые понятия, более 1100 иллюстраций помогают закреплять знания визуально, а обсуждение свыше 200 клинических примеров окажет неоценимую поддержку будущим врачам в их повседневной клинической практике. Новое издание послужит идеальным руководством для обучения и повторения материала перед экзаменом. Для студентов медицинских, биологических вузов, врачей различных специальностей.

Читати повністю

Khurana, A. K. Comprehensive Ophtalmology : [textbook] / A. K. Khurana, Aruj K. Khurana, Bhawna P. Khurana. — 7th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2019. — X, 662 p. : il.

УДК:
617.7 K42
Автор:
Khurana A. K.

Medical knowledge and practice change constantly. This book is designed to provide accurate, authoritative information about the subject matter in question. However, readers are advised to check the most current information available on procedures included and check information from the manufacturer of each product to be administered, to verify the recommended dose, formula, method and duration of administration, adverse effects and contraindications. It is the responsibility of the practitioner to take all appropriate safety precautions. Neither the publisher nor the author(s)/editor(s) assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising from or related to use of material in this book.

.

Читати повністю

Koshechkin V. A. Phthisiatry / V. A. Koshechkin = Фтизиатрия / Кошечкин В. А. : textbook. — Moscow : GEOTAR-Media Publishing Group, 2017. — 256 p.

УДК:
616-002.5 K76
Автор:
Koshechkin V. A.

In the textbook «Fhthisiatry» basic information is presented on etiology, clinical picture, diagnostics, methods of treatment, prevention of ТВ in accordance with the tuberculosis program of the medical schools adopted by the Federal state educational standard of higher professional education (specialty 060101). Special attention is devoted to current important issues of ТВ: drug-resistance and tuberculosis/HIV coinfection. The textbook assembled in Russian and English in separate editions. Exposition of the basic materials in two languages has different goals. For foreign students who are learning phthisiatry in English to help to obtain the material in Russian language. For foreign students studying phthisiatry in Russian to give the opportunity to understand material more deeply. For Russian students to give the opportunity for perfection of their English, which is the language for professional communication in international medical forums. The textbook is designed for medical students.

Читати повністю

Khurana A. K. Review of Ophtalmology : quick text review & MCQs / A. K. Khurana, Aruj K. Khurana, Bhawna P. Khurana. — 7th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2019. — X, 216 p. : il.

УДК:
617.7 K42
Автор:
Khurana A. K.

AK Khurana ms, (London), Senior Professor and Ex-Head, Regional Institute of Ophthalmology, Postgraduate Institute of Medical Sciences (PGIMS), University of Health Sciences, Rohtak, Haryana, India. He has been teaching ophthalmology for the last about four decades. In addition to this book, he has written many popular books. His other books, namely Practical Ophthalmology, Anatomy and Physiology of Eye, Theory and Practice of Squint and Orthoptics, Ophthalmic Nursing and Modern System of Ophthalmology (MSO) series, have been well received by the medical students

Dr Khurana has published about 200 scientific papers in national and international journals of repute. He has also contributed several chapters for postgraduate reference books published in India and abroad. He has also been Editor of Haryana Journal of Ophthalmology, and Indian Journal of Strabismus and Pediatric Ophthalmology (IJSPO) and North Zone Journal of Ophthalmology. He was awarded WHO Fellowship for higher studies at Moorfields Eye Hospital, London. He was also selected for a course and awarded certificate in Tropical Ophthalmology at International Centre for Eye Health, Institute of Ophthalmology, University of London, UK. He has been honored with Distinguished Author Award by the Federation of Educational Publishers of India, HOS Award for Excellence in Ophthalmology, Excellence Award by Strabismological Society of India, Gold Medal by Intraocular Implant, Refractive Society of India, Lifetime Achievement Award by HOS and National Lifetime Achievement Award by Uttarakhand State Ophthalmological Society (UKSOS), and Fellowship of All India Collegium of Ophthalmology (FAICO).

Читати повністю

Vascular Medicine / Thomas Cissarek [et al.]. — New York [etc.] : McGraw-Hill, 2011. — XI, 420 p. : il.

УДК:
616.13/.14 V30
Автор:

Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changes in treatment and drug therapy are required. The authors and the publisher of this work have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in acccn with the standards accepted at the time of publication. However, in view of the possibility of human error с: changes in medical sciences, neither the authors nor the publisher nor any other party wrho has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omissions or for the results obtained from use of the information contained in this work. Readers are encouraged to confirm the information contained herein with other sources. For example and in particular, readers are advised to check the product information sheet included in the package of each drug they plan to administer to be certain that the information contained in this work is accurate and that changes have not been made in the recommended dose or in the contraindications for administration. This recommendation is of particular importance in connection with new or infrequently used drugs.

Vascular Medicine presents the current state of diagnosis and treatment in every field of angiology. Enriched by the experience of nearly fifty contributing authors, taking current guidelines into account, and analyzing the latest research data, this resource offers an unmatched mix of authoritative instruction and clinical utility. Reflecting the growing collaboration between internists, surgeons, and radiologists, Vascular Medicine focuses on presenting the relevant treatment procedures, including conservative, endovascular, and surgical. Discussion of conservative drug therapy is matched in detail with cardiovascular catheter treatment and surgical treatment options.

Читати повністю

Блок Бертольд. Гастроскопия / Б. Блок, Г. Шахшаль, Г. Шмидт ; ред.: И. В. Маев, С. И. Емельянов ; пер. с нем. М. И. Секачева. — 3-е изд. — Москва : МЕДпресс-информ, 2019. — 216 с. : ил., фот. цв

УДК:
616.33-072.1 Б 70
Автор:
Блок Бертольд

Широкое внедрение в клиническую практику эндоскопических методов послужило фактором, инициирующим необходимость обобщения опыта в этой области и создания руководств, способствующих освоению техники проведения исследования. Настоящее издание относится к числу таких пошаговых руководств, в котором большое место отведено практическим рекомендациям по работе с эндоскопом и оценке наиболее часто встречающихся патологических изменений. Задачу освоения метода облегчают многочисленные иллюстрации эндоскопической картины, сопровождающиеся графическими схемами. В книге приводятся показания и противопоказания к проведению гастродуоденоскопии, ее особенности при различных заболеваниях и состояниях, раскрываются возможности метода при проведении лечебной эндоскопии. Книга предназначена как для врачей, начинающих освоение техники эндоскопического исследования верхних отделов желудочно-кишечного тракта, так и для тех, кто уже имеет некоторый опыт в этой области. Руководство также может представлять интерес для студентов старших курсов медицинских вузов.

Читати повністю

Бадалян Л. О. Детская неврология : учеб. пособие : [по специальности 060103.65 «Педиатрия»] / Л. О. Бадалян. — 5-е изд. — Москва : МЕДпресс-информ, 2019. — 608 с. : ил.

УДК:
616.8-053.2 Б 15
Автор:
Бадалян Л. О.

Издание включает сведения по семиотике поражения нервной системы у детей и основным нозологическим формам неврологических заболеваний детского возраста. В разделе семиотики приведены данные по пропедевтике нервных болезней, методике исследования нервной системы у детей разного возраста и основным неврологическим симптомокомплексам при поражении головного и спинного мозга, периферической нервной системы. Главы, посвященные основным заболеваниям нервной системы у детей, дополнены современными данными по этиологии, патогенезу, клинике, диагностике и лечению. Издание предназначено для студентов педиатрических факультетов медицинских вузов.

.

Читати повністю

Епифанов В. А. Медико-социальная реабилитация пациентов с различной патологией : [учеб. пособие по специальности 31.02.01. «Лечебное дело»] / В. А. Епифанов, А. В. Епифанов. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. — 592 с. : ил. — (Учебное пособие для медицинских институтов и колледжей).

УДК:
614.2:616-036.86 Е 67
Автор:
Епифанов В. А.

В учебном пособии с современных научных позиций рассмотрены вопросы реабилитации больных с заболеваниями и повреждениями различных органов и систем. Достаточно подробно представлено клинико-физиологическое обоснование применения средств реабилитации в комплексном лечении больных и инвалидов. Основу книги составляют современные принципы назначения различных средств медицинской реабилитации (программы реабилитации) с использованием двигательного режима, различных методов лечебно-физической культуры и массажа, мануальной и физиотерапии, психотерапии, эрготерапии, иппотерапии, кинезиотейпирования и т.д.

Широко освещены и представлены в программах реабилитации методики, получившие наибольшее распространение при различных заболеваниях и повреждениях центральной и периферической нервной системы. Рассмотрены частные методики применения средств реабилитации при болезнях сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, а также при заболеваниях и повреждениях костно-мышечной системы, обмена веществ и метаболических заболеваниях. Каждая глава включает описание клинической симптоматики и диагностики основного заболевания (повреждения), что позволяет индивидуализировать программы реабилитации. Издание предназначено студентам медицинских училищ и колледжей, обучающимся по специальности 31.01.01 «Лечебное дело».

Читати повністю

Матешук-Вацеба Леся. Нормальна анатомія : навч.-метод. посіб. / Леся Матешук-Вацеба ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Наук. т-во ім. Шевченка. — 2-ге вид. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 4321 с. : цв. ил.

УДК:
611 М 34
Автор:
Матешук-Вацеба Леся.

У посібнику стисло подано сучасні відомості про будову організму людини, викладено мінімум необхідних даних про опорно-руховий апарат, нутрощі, ендокринний апарат, імунну, серцево-судинну та нервову системи, органи чуття. Латинські терміни наведено у відповідності з Міжнародною анатомічною номенклатурою. Посібник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, і призначений для студентів медичних вузів.

.

.

Читати повністю

Практическое руководство по ультразвуковой диагностике. Общая ультразвуковая диагностика / Ю. М. Александров [и др.] ; ред. В. В. Митьков. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Видар-М, 2019. — 756 с. : ил., фот.

УДК:
616-073.432.19 П 69
Автор:

Фундаментальное клиническое руководство подготовлено коллективом ведущих специалистов ультразвуковой диагностики. В книге представлены разделы, посвященные ультразвуковым диагностическим системам, физическим принципам ультразвуковой диагностики, ультразвуковой диагностике заболеваний печени, желчевыводящей системы, поджелудочной железы, пищевода, желудка, кишечника, селезенки, почек, мочевого пузыря, предстательной железы и семенных пузырьков, надпочечников, органов мошонки, лимфатической системы, молочных, щитовидной, околощитовидных и слюнных желез, органов грудной клетки.

Читати повністю

Терновой С. К. Томография сердца : [руководство] / С. К. Терновой. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 296 с. : ил.

УДК:
616.12-073.756.8 Т 35
Автор:
Терновой С. К.

В руководстве изложены все аспекты практического применения компьютерной и магнитно-резонансной томографии сердца. Большое внимание уделено техническим особенностям проведения исследований. В отдельных главах подробно описаны КТ и МРТ сердца в норме. Представлены возможности методов в диагностике важнейших заболеваний сердца. Показана роль и место каждого из методов в диагностическом алгоритме. Обоснован подход к применению томографических методов диагностики в кардиологической практике с позиции врача-кардиолога. Иллюстративный материал, используемый в книге, получен на аппаратах экспертного класса. Даны рекомендации по внедрению методов томографии в широкую клиническую практику. Книга предназначена врачам-рентгенологам, кардиологам, кардиохирургам, терапевтам и семейным врачам, будет полезна также преподавателям, аспирантам, клиническим ординаторам и студентам медицинских вузов.

Читати повністю

Галникіна Світлана. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом / С. Галникіна. — 2-е вид., переробл. та допов. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. — 424 с. : цв. ил.

УДК:
616.5 Г 16
Автор:
Галникіна С.

У другому виданні підручника висвітлено нову інформацію, напрацьовану з часу першого видання. Крім класичних знань з дерматовенерології описано новітні методи, які увійшли в практику нещодавно, — дерматоскопія, трихоскопія, панч-біопсія тощо. Наведено сучасну класифікацію дерматологічних і венерологічних захворювань та принципи їх лікування згідно з протоколами, затвердженими МОЗ України та міжнародними протоколами. Включено розділи з галузей дерматології, які отримали значний розвиток останніми роками — трихологія, косметологія. Значний обсяг матеріалу систематизовано у схемах і  таблицях, що суттєво полегшує його сприйняття. . Підручник призначеній дія лікарів-інтернів та студентів, які навчаються за фахом «Дерматовенерологія », лікарів загальної практики — сімейної медицини та інших спеціалістів.

Читати повністю

Дентальная имплантация : нац. руководство / Центр. НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ; ред. А. А. Кулаков. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 400 с. : ил. — (Национальные руководства).

УДК:
616.314-089.843 Д 33
Автор:

Национальные руководства — первая в России серия практических руководств по основным медицинским специальностям, включающих всю основную информацию, необходимую врачу для непрерывного последипломного образования. В отличие от большинства других руководств в национальных руководствах равное внимание уделено профилактике, диагностике, фармакотерапии и немедикаментозным методам лечения.

Первое издание национального руководства «Дентальная имплантация» содержит современную и актуальную информацию об организации стоматологической хирургической помощи, методах диагностики, планирования и лечения пациентов с отсутствием зубов. В руководстве подробно описаны все этапы подготовки пациентов к имплантации, проведения хирургического и ортопедического лечения, рассмотрены вопросы анестезиологического обеспечения, организации, диспансеризации и коррекции осложнений. Издание предназначено врачам-стоматологам, ординаторам.

Читати повністю

Мягков О. П. Атлас променевої діагностики пухлин кісток і м’яких тканин : [навч. посіб.] / О. П. Мягков, С. О. Мягков. — Запоріжжя : Шамрай Г. С., 2017. — 296 с. : рис., табл., фот.

УДК:
616.7-006-073 М 99
Автор:
Мягков О. П.

Атлас є першим вітчизняним виданням, у якому представлені зображення практично всіх пухлин опорно-рухового апарата, отримані променевими методами, та можливості їхньої диференціальної діагностики з іншими новоутвореннями й непухлинними захворюваннями м’яких тканин. У першій частині наведені дані радіологічних досліджень доброякісних і злоякісних пухлин кісток, проміжних пухлин з локально агресивним зростанням. Друга частина присвячена майже не описаній у вітчизняній літературі променевій діагностиці пухлин м’яких тканин і непухлинних захворювань м’ягких тканин. Матеріал наведено відповідно до нової класифікації ВООЗ (2013). Книга призначена для фахівців із променевої діагностики, онкологів, лікарів інших спеціальностей, студентів медичних навчальних закладів.

Читати повністю

«Microbiology and immunology — the development outlook in the 21st century», intern. sci. conf. (3 ; 2018 ; Kyiv). «Microbiology and immunology — the development outlook in the 21st century», III international scientific conference [Text] : abstracts book : April 19-20, 2018 / R. M. Bektemirova [et al.] ; eds.: L. M. Skivka, V. V. Shepelevych, I. V. Dombrovska. — Kyiv : [s. n.], 2018. — 192 p.

УДК:
616:579.61 M65
Автор:

Abstracts book contains the results of scientific work of specialists, working in the field of microbiology and immunology. The book is intended for the researchers and specialists in applied biomedicine. The authors are responsible for the trustworthiness of scientific results and for the text of abstracts.

.

.

Читати повністю

«Microbiology and immunology — the development outlook in the 21st century», intern. sci. conf. (2 ; 2016 ; Kyiv). «Microbiology and immunology — the development outlook in the 21st century», II international scientific conference [Text] : abstracts book : April 14-15, 2016 / O. A. Nazarchuk [et al.] ; ed.: L. M. Skivka, V. V. Shepelevych, I. V. Dombrovska. — Kyiv : [s. n.], 2016. — 168 p.

УДК:
616:579.61 M65
Автор:

Abstracts book contains the results of scientific work of specialists, working in the field of microbiology and immunology. The book is intended for the researchers and specialists in applied biomedicine. The authors are responsible for the trustworthiness of scientific results and for the text of abstracts.

.

.

Читати повністю

«Actual Problems of Microbiology and Biotechnology», intern. conf. for young scientists (2015 ; Odesa). «Actual Problems of Microbiology and Biotechnology», Abstracts of the International conference for young scientists, 1-4 june, 2015 [Text] / I. Kovalenko [et al.] ; eds. V. O. Ivanytsia [et al.]. — Odesa : [s. n.], 2015. — 75 p.

УДК:
616:579.61 A19
Автор:

The abstract book contains abstracts of young scientists’ reports and posters presented on a conference. The authors are responsible for the accuracy and reliability of all factual reports and opinions.

.

.

.

Читати повністю

Грін Олександр. Основи фармацевтичного права : альбом схем : навч. посіб. / О. О. Грін. — Ужгород : Сабов А. М., 2020. — 211 с.

УДК:
615.1:34 Г 85
Автор:
Грін О.

Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ 4 рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація», затвердженої наказом МОЗ України від 26.07.2016 р.  В основу написання навчального посібника покладено матеріали, які містяться в національному підручнику «Основи права та законодавства у фармації», який видано відповідно до наказу МОЗ України 22.06.2010 р.  Навчальний посібник розрахований також на студентів, які навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Правознавство», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів. Видання може бути корисним керівникам та працівникам практичної фармації, організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями фармацевтичного права.

Читати повністю

Неттер Френк. Атлас анатомії людини / Ф. Неттер ; наук. ред. пер. Л. Р. Матещук-Вацеба [та ін.] ; ред.-конс. Карлос А. Г. Мачадо [та ін.]. — Пер. 7-го англ. вид. : двомов. вид. — Київ : Медицина ; New York : Elsevier, 2020. — 736 с.

УДК:
611 Н 57
Автор:
Неттер Ф.

«Атлас анатомії людини» Френка Г. Неттера належить до найвідоміших зібрань ілюстрацій анатомії людини в галузях медицини й охорони здоров’я. У ньому ви знайдете визнані світом винятково чіткі зображення людського тіла з урахуванням клінічної перспективи. Крім знаменитого матеріалу Неттера видання містить майже 100 кольорових ілюстрацій Карлоса А. Г. Мачадо, одного з провідних сучасних медичних ілюстраторів. Авторству Мачадо належать зображення «Атласу» в анатомічних проекціях, які набули клінічної значущості протягом останніх років і стали можливими завдяки поліпшеним методам анатомування та сучасної візуалізації. Видання також містить понад 50 ретельно відібраних рентгенівських зображень, що допомагають зіставити ідеалізовані анатомічні ілюстрації з живою анатомією, якою її бачать у щоденній практиці.

Читати повністю

Blinder O. O. General Microbiology and Basics of Immunology [Text] : textbook / O. O. Blinder, L. Y. Sydorchuk, O. A. Olenovich ; Bukovinian State Medical University. — Chernivtsi : [s. n.], 2016. — 219 p.

УДК:
616:579.61 B66
Автор:
Blinder O. O.

У посібнику послідовно розглянуті питання загальної мікробіології: основні методи дослідження мікроорганізмів, їх морфологія, ультраструктура, класифікація, фізіологія бактерій, вплив окремих факторів зовнішнього середовища на мікробів, генетика мікроорганізмів, протимікробні препарати та поняття про інфекцію. Окрема частина посібника присвячена розгляду питань імунології: неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна відповідь, алергія та інші види імунних реакцій, імунопрофілактика та імунотерапія. Посібник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, лікарів-імунологів, мікробіологів, інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей, які опановують дисципліну англійською мовою.

Читати повністю

Dutta, Durlav Chandra. D. C Dutta`sTextbook of Gynecology including Contraception / D. C. Dutta ; ed. Hiralal Konar. — 7th. ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2016. — XX, 574 p. : il.

УДК:
618.1 D94
Автор:
Dutta Durlav Chandra

Medical knowledge and practice change constantly. This book is designed to provide accurate, authoritative information about the subject matter in question. However, readers are advised to check the most current information available on procedures included and check information from the manufacturer of each product to be administered, to verify the recommended dose, formula, method and duration of administration, adverse effects and contraindications. It is the responsibility of the practitioner to take all appropriate safety precautions. Neither the publisher nor the author(s)/editor(s) assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising from or related to use of material in this book.

Читати повністю

Sanghani Sonia. Stumps & Cranks. An Introduction to Amputee Cycling / S. Sanghani. — Maidenhead : Meyer & Meyer Sport (UK), 2016. — 376 p. : il.

УДК:
615.825 S20
Автор:
Sanghani S.

Sonia Sanghani, UK, will tell you quite frankly that she has been a rather boring non-cyclist amputee for over 10 years. As a fairly enthusiastic beginner, she decided she wanted to read a book about amputees who cycle. Sometimes, if you want something you have to go out and get it and that is exactly what she did. A lot of emails, phone calls, and typing later, here is the result: a cycling book for amputees. It is a compilation of cycling experiences from around 50 amputees of all backgrounds at various stages of their cycling ability. Some are absolute beginners and others are Paralympians; all share a deep passion for cycling and can’t wait to share that enjoyment with others. These stories are sourced from all over the globe.

Many amputees want to know how it feels to be able to cycle, and some even want to be professional amputee cyclists. The disability market offers many options for amputee cycling. This book shows you how to get started and take those exciting first steps on your way to a higher level of mobility and independence. The contributions in this collection are written by some of the best-known amputee cyclists in the world, including Margaret Biggs, Rajesh Durbal, Mark Inglis, and Keira Roche. Their achievements are nothing short of remarkable—whether cycling around a velodrome at the Paralympics or around the world raising funds for charity. This guide offers great advice from experts and ordinary cyclists alike for arm, leg, combination, and all matters of amputee cycling. The book includes tips not only on the vast arrangement of two wheelers, but also tricycles, recumbents, handbikes, tandems, unicycles, electric bikes, and more specialized cycling forms designed for the disability market. The book offers practical tips and stories, imagery, photographs, and much more to help you or a loved one firmly connect with cycling as an activity that can be done despite a disability.

Читати повністю

Bases of physical rehabilitation in medicine / A. V. Mahlovanyy [et al.]. — Lviv, 2019. — 70 p. : fig., tab.

УДК:
615.82 B29
Автор:

The textbook provides a history of the emergence of physical rehabilitation in the world and in Ukraine, sets out modem views on physical rehabilitation, presents, likewise, information as to the basic means of physical rehabilitation, highlights the purpose, tasks and timing of their application. Based on clinical and physiological positions, the necessity of using physical therapy, therapeutic massage, physiotherapy, mechano-therapy, occupational therapy in hospital and post-hospital period of rehabilitation in the physical rehabilitation of patients. In accordance with the requirements of the WHO, there is a sequence and methodology for the use of physical rehabilitation facilities. Indications and contraindications regarding the use of physical rehabilitation facilities are provided. The material outlined in the textbook creates a complete picture of the use of physical rehabilitation in the complex treatment of patients. This educational and methodical manual is designed for students of higher educational institutions of education and science of Ukraine of III-IV level of accreditation in which the subject «Physical rehabilitation» is taught, teachers and specialists on medical physical training, sports medicine and physical rehabilitation.

Читати повністю

Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок : посібник / [В. В. Лазоришинець та ін.] ; під заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. Цимбалюка В. І. ; Нац. акад. мед. наук України, Терноп. НМУ ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль : ТНМУ, 2019. — 428 с.

УДК:
617-089:355 Б 77
Автор:

У посібнику детально висвітлено особливості вогнепальних поранень, епідеміологію, патофізіологію, діагностику та лікування закритої й відкритої травм серця, специфічні ускладнення, які виникають при пораненнях грудної клітки з ураженням судин. Особлива увага приділена хірургічному лікуванню травми серця, в тому чисті на високоспеціалізованому рівні надання медичної допомоги, особливостям анестезіологічної та післяопераційної підтримки і психологічній реабілітації перших годин. Значна увага приділена висвітленню патофізіології й балістики бойових травм магістральних судин кінцівок, діагностиці й веденню пацієнтів з таким пораненням. Описані операційні доступи до магістральних артерій і вен кінцівок, хірургічні та фармакологічні методи лікування, можливі ускладнення, а також супровід після виписки зі стаціонару. Видання призначене для лікарів-хірургів, інтернів, широкого кола спеціалістів охорони здоров’я.

Читати повністю

Tropical infections : manual for English-speaking students of V-VI courses of higher medical education institutions / M. A. Andreichyn [et al.] ; eds.: M. A. Andreichyn, V. D. Moskaliuk. — Lviv : Magnolia 2006, 2019. — 220 p. : il.

УДК:
616.9-036.25 T87
Автор:

The manual covers 30 the most relevant to the tropics infectious diseases related to viroses, rickettsioses, protozoiases and helminthiases. The current data on their etiology, epidemiology, pathogenesis, pathological anatomy, clinical manifestations, complications, diagnosis, treatment and prevention are given. The learning of text information is facilitated by photos, charts and tables. It is assigned for English speaking students of medical educational institutions of the lll-IV levels of accreditation.

Читати повністю

Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy / eds.: A. N. Sidawy, B. A. Perler. — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2019 — . — Vol. 2. — 2019. — XLIII, 1315-2577 p. : il.

УДК:
616.13/.14-089 R96
Автор:

Through nine outstanding editions, Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy has been the gold standard text in this fast-changing, complex field. Published in association with the Society for Vascular Surgery, this state-of-the-art reference by Drs. Anton N. Sidawy and Bruce A. Perler is a must-have for vascular surgeons, interventionalists, vascular medicine specialists, and trainees, as well as general surgeons, interventional radiologists, and cardiologists that depend upon «Rutherford’s» in their practice. It offers authoritative guidance from the most respected and innovative global thought leaders and clinical and basic science experts in the diagnosis and treatment of circulatory disease.

Читати повністю

Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy / eds.: A. N. Sidawy, B. A. Perler. — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2019 — . — Vol. 1. — 2019. — XLIII, 1314 p. : il.

УДК:
616.13/.14-089 R96
Автор:

Through nine outstanding editions, Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy has been the gold standard text in this fast-changing, complex field. Published in association with the Society for Vascular Surgery, this state-of-the-art reference by Drs. Anton N. Sidawy and Bruce A. Perler is a must-have for vascular surgeons, interventionalists, vascular medicine specialists, and trainees, as well as general surgeons, interventional radiologists, and cardiologists that depend upon «Rutherford’s» in their practice. It offers authoritative guidance from the most respected and innovative global thought leaders and clinical and basic science experts in the diagnosis and treatment of circulatory disease.

Читати повністю

Holcomb and Ashcraft’s Pediatric Surgery / eds. G. W. Holcomb [et al.]. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XX, 1291 p. : il.

УДК:
617-089-053.2 H75
Автор:

Known for its readability, portability, and global perspectives, Holcomb and Ashcraft’s Pediatric Surgery remains the most comprehensive, up-to-date, single-volume text in its field. As technology and techniques continue to evolve, the 7th Edition provides state-of-the-art coverage—both in print and on video—of the full range of general surgical and urological problems in infants, children, and adolescents, equipping you to achieve optimal outcomes for every patient.

Читати повністю

De Maere Jan. The Masterpiece and the Brain. Neuroaesthetics and the Art Experience a Stabilized Neural Ambiguity : course in neuroaesthetics / J. De Maere ; University of Art & Design. — Cluj-Napoca : [s. n.], 2018. — 178 p. : фот. цв., il.

УДК:
612.82 D29
Автор:
De Maere Jan

This essay explains the importance of the limitations imposed by the laws of the brain on our expedience of art, when looking at paintings. The first part describes the importance of painted masterpieces for human culture and the history of art from a neural point of view. Creativity is an essential  communication tool revealing the self. Art, beauty, mind, soul, emotion and taste will be addressed from a neural perspective. The second part explores some essential functions of the brain involved in cognitive perception of art. The physiology of the self, consciousness, learning, memory, creativity and bias will be discussed. We all select our own masterpieces following our emotions, the self, domain knowledge and our private acceptance of social norms, which educate our personal taste. Connoisseurship, aesthetics, the market, authenticity and peer review are examined in the third part; as well as a short survey of masterpieces and Contemporary art to illustrate how great artists’ works exploited unconsciously the laws of the brain.

Читати повністю

Основи педіатрії за Нельсоном : підручник : у 2 т. / Л. М. Аллен [та ін.] ; ред.: К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман ; наук. ред. пер.: В. С. Березенко, Т. В. Починок ; пер. з англ. Т. О. Ванханова [та ін.]. — Пер. 8-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2019. — ISBN 978-617-505-763-6 Т. 1. — 2019. — XIV, 378 с. : іл. — Пер.вид.: Nelson essentials of pediatrics / Marcdante, Karen J. /ed/ , Kliegman, Robert M. /ed/ . — Покажч.: с. 369-377.

УДК:
616-053.2 О-75
Автор:

«Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

Читати повністю

Кумар Віней. Основи патології за Роббінсом : у 2 т. : для лікарів-практиків, науковців, а також студентів і лікарів-інтернів / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; наук. ред. пер.: І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко ; худож. Дж. Перкінс . — Пер.10-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2019. — ISBN 978-617-505-724-7 Т. 2. — Chicago ; San Francisco ; Boston : Elsevier, 2020. — XII, 532 с. : іл. — Пер.вид.: Robbins basic phatology. -10 ed. — Предм. покажч.: с. 523-531

УДК:
616-091 К 90
Автор:
Кумар В., Аббас А. К., Астер Дж. К.

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію.

Читати повністю

Стенозуючі захворювання стравоходу. Сучасна стратегія лікування = Стенозирующие заболевания пищевода = Stenosing esophageal disease : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2019. — 96 с.

УДК:
616.329-089 С 79
Автор:

У монографії узагальнено досвід лікування різних за етіологією та клінічним перебігом хворих на стенозуючі захворювання стравоходу. Видання присвячено надзвичайно актуальній проблемі, адже пацієнти нерідко госпіталізуються до загальнохірургічних стаціонарів переважно в ургентному порядку, стан яких надзвичайно тяжкий, як внаслідок прогресування основного захворювання, так і в результаті декомпенсації адаптивних механізмів системи гомеостазу. Все це потребує адекватної реанімаційно- анестезіологічної підтримки, своєчасної діагностики причин стенозування та обрання адекватної стратегії та тактики хірургічного лікування. В роботі висвітлено можливості мініінвазивних оперативних втручань, які використовуються в клініці в якості самостійного лікування, так і в комплексі хірургічних реконструктивно- відновних операцій. Обсяги медичної допомоги індивідуалізовано до конкретної хірургічної ситуації. Наведено техніку оперативних втручань та рекомендації щодо передопераційної підготовки та післяопераційного ведення таких пацієнтів. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, реаніматологів, ендоскопістів, гастроентерологів. У книзі атлас складає 19 рис., бібліографія — 138 джерел.

Читати повністю

Gard Paul R. Human Endocrinology / P. R. Gard. — Wallington : Taylor & Francis, 2005. — X, 188 p. — (Life Lines).

УДК:
616.43 G19
Автор:
Gard Paul R.

The endocrine system is an efficient means of controlling, via hormones, large numbers of cells at many different sites in the body and it is the most important factor in the control of the basic processes of the individual, such as metabolism, growth and reproduction. Human Endocrinology is a concise lucid explanation of how hormones are secreted by various glands into the blood and dispersed to cells within the body. Each hormone group is described in a separate chapter dealing with the factors affecting the hormones secretion and the use of particular hormones in the treatment of disease. Disorders of the endocrine system, such as diabetes and some forms of dwarfism and the use of hormones in medicine (such as oral contraceptives) are covered. The illegal use of hormonal drugs, for example anabolic steroids, in sport is also discussed. The author’s accessible style and extensive use of figures and tables make this a valuable text for all students studying the subject as part of many bioscience courses including medicine, nursing, physiology, pharmacy pharmacology and biomedical science.

Читати повністю

Reddy, K. S. Narayan. The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology / K. S. N. Reddy, O. P. Murty. — 33rd ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2014. — 689 p. : il.

УДК:
61:34 R32
Автор:
Reddy K. S. Narayan.

The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology 33rd Edition, authored by Dr. K. S. Narayan Reddy and Dr. O. P. Murthy, provides students with a comprehensive coverage of the subject. It is essential for undergraduate medical students who want to have a better understanding of the subject.

.

.

.

Читати повністю

Sharma V. N. Essentials of Pharmacology : basic principles and general concepts / V. N. Sharma. — 3rd. ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2007. — XVI, 784 p. : il.

УДК:
615 S53
Автор:
Sharma V. N.

This book covers the whole gamut of pharmacology including basic principles brief review of pathophysiology of major diseases and pharmacological basis of therapeutics. Each chapter opens with a list of contents at a glance. The coverage in the text includes pharmacokinetics pharmacological actions mode of action clinical applications preparations dosages drug interactions contra indications and adverse effects. At the end of each chapter study questions as well as references as guide are given for further reading. The level of integrative approach closely matches the needs of medical pharmacy and dental students.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 7th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2016 — . Vol. 4 : Brain-Neuroanatomy. — 2016. — XVIII, 206 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Widely acclaimed as a standard text in view of its simple language, comprehensive coverage and attractive presentation, BD Chaurasia’s Human Anatomy remains an ideal and the most preferred textbook in India and abroad. The seventh edition of the book has been rewritten, thoroughly revised and updated, to make it still more student-friendly. The seventh edition now features : Newly drawn diagrams, redesigned on the basis of reader-teacher perceptions, in vivid colours, imposing dimensions, with clarity of depiction, using fresh labeling, Enhanced and well illustrated clinical anatomy given along with each concerned topic to increase the book’s utility to the student during the clinical years, Volume 3 presents reinforced material on Head and Neck, Volume 4 now highlights Brain and Neuroanatomy. A CD containing respective videos on osteology and soft parts for better orientation of these topics and FAQs with answers and diagrams for proper preparation for the examinations, accompanies each volume. Many new chapters added to lend flavour to learning anatomy with enhanced interest.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 7th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2016 — . — Vol. 3 : Head and Neck. — 2016. — XIV, 338 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Widely acclaimed as a standard text in view of its simple language, comprehensive coverage and attractive presentation, BD Chaurasia’s Human Anatomy remains an ideal and the most preferred textbook in India and abroad. The seventh edition of the book has been rewritten, thoroughly revised and updated, to make it still more student-friendly. The seventh edition now features : Newly drawn diagrams, redesigned on the basis of reader-teacher perceptions, in vivid colours, imposing dimensions, with clarity of depiction, using fresh labeling, Enhanced and well illustrated clinical anatomy given along with each concerned topic to increase the book’s utility to the student during the clinical years, Volume 3 presents reinforced material on Head and Neck, Volume 4 now highlights Brain and Neuroanatomy. A CD containing respective videos on osteology and soft parts for better orientation of these topics and FAQs with answers and diagrams for proper preparation for the examinations, accompanies each volume. Many new chapters added to lend flavour to learning anatomy with enhanced interest.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 7th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2016 — . — Vol. 2 : Lower limb, Abdomen and Pelvis. — 2016. — XXII, 490 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Widely acclaimed as a standard text in view of its simple language, comprehensive coverage and attractive presentation, BD Chaurasia’s Human Anatomy remains an ideal and the most preferred textbook in India and abroad. The seventh edition of the book has been rewritten, thoroughly revised and updated, to make it still more student-friendly. The seventh edition now features : Newly drawn diagrams, redesigned on the basis of reader-teacher perceptions, in vivid colours, imposing dimensions, with clarity of depiction, using fresh labeling, Enhanced and well illustrated clinical anatomy given along with each concerned topic to increase the book’s utility to the student during the clinical years, Volume 3 presents reinforced material on Head and Neck, Volume 4 now highlights Brain and Neuroanatomy. A CD containing respective videos on osteology and soft parts for better orientation of these topics and FAQs with answers and diagrams for proper preparation for the examinations, accompanies each volume. Many new chapters added to lend flavour to learning anatomy with enhanced interest.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 7th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2016 — . — Vol. 1 : Upper Limb and Thorax. — 2016. — XV, 328 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Widely acclaimed as a standard text in view of its simple language, comprehensive coverage and attractive presentation, BD Chaurasia’s Human Anatomy remains an ideal and the most preferred textbook in India and abroad. The seventh edition of the book has been rewritten, thoroughly revised and updated, to make it still more student-friendly. The seventh edition now features : Newly drawn diagrams, redesigned on the basis of reader-teacher perceptions, in vivid colours, imposing dimensions, with clarity of depiction, using fresh labeling, Enhanced and well illustrated clinical anatomy given along with each concerned topic to increase the book’s utility to the student during the clinical years, Volume 3 presents reinforced material on Head and Neck, Volume 4 now highlights Brain and Neuroanatomy. A CD containing respective videos on osteology and soft parts for better orientation of these topics and FAQs with answers and diagrams for proper preparation for the examinations, accompanies each volume. Many new chapters added to lend flavour to learning anatomy with enhanced interest.

Читати повністю

Свінціцький А. С. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і студентів мед. закл. вищ. освіти] / А. С. Свінціцький. — Київ : Медицина, 2019. — 1008 с. : іл.

УДК:
616.1/.4-07 С 24
Автор:
Свінціцький А. С.

У навчальному посібнику висвітлено сучасну інформацію про методи діагностики в клініці внутрішньої медицини з урахуванням рекомендацій провідних світових та європейських наукових товариств. Детально розглянуто питання фізикального, лабораторного та інструментального дослідження основних систем організму (серцево-судинної, дихальної, травної, опорно-рухової, сечовидільної, кровотвірної) та при алергійних захворюваннях. Для лікарів-практиків терапевтичного профілю (лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, ревматологів, нефрологів, гематологів, алергологів), аспірантів, лікарів-інтернів, резидентів і студентів медичних закладів вищої освіти.

Читати повністю

Клінічна фармакологія : навч. посіб. / Є. І. Шоріков [та ін.] ; Буковин. ДМУ. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 512 с.

УДК:
615.03 К 49
Автор:

Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожної з тем, основні фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості груп лікарських засобів, які знайшли своє використання у лікуванні певного переліку захворювань, клініко-фармакологічні підходи до вибору й оцінки ефективності та безпеки дії препаратів для лікування хворих. Наведено інформацію про клініко-фармакологічні аспекти застосування лікарських засобів. Автори сподіваються, книга буде корисною для навчання інтернів, аспірантів та лікарів різних спеціальностей.

Читати повністю

Emergency and Urgent Medical Care : student training manual / О. Ю. Будулев [та ін.] ; ред. Д. А. Шкурупій. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 200 p. : іл., табл.

УДК:
614.88 E50
Автор:

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни “Екстрена та невідкладна медична допомога”, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготований відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності “Медицина”. Посібник може бути корисний студентам спеціальностей “Педіатрія”, “Стоматологія”.

.

.

Читати повністю

Bobyrov, V. M. Bases of bioethics and biosafety = Основи біоетики та біобезпеки : study guide / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. — 2nd ed., stereotype. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. — 248 p. : il.

УДК:
614.253 B69
Автор:
Bobyrov V. M., Vazhnicha O. M., DevyatkinaT. O.

Навчальний посібник для студентів 3-го курсу вищих медичних навчальних закладів МОЗ України складено згідно з програмою з біоетики та адресовано студентам з агломовною формою навчання. У посібнику викладено основні питання біомедичної етики та наведено тести для самоконтролю.

.

.

Читати повністю

Сілкіна Ю. В. Медична ембріологія з основами тератології : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. МОЗ україни] / Ю. В. Сілкіна, М. П. Веропотвелян, Н. О. Данкович ; ред. Ю. Б. Чайковський. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 208 с.

УДК:
611.013 С 36
Автор:
Сілкіна Ю. В.

У навчальному посібнику представлено матеріал з основ медичної ембріології, викладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія та ембріологія”. Обсяг матеріалу стосовно спадкових вад та основ тератології відповідає навчальній програмі з патологічної фізіології. Важливим у представленому посібнику є матеріал, який стосується принципів пренатального моніторингу розвитку дитини із зазначенням критеріїв його оцінки та строків скринінгових обстежень. Посібник насичений оригінальним ілюстративним матеріалом, частина якого представлена оригінальними фотографіями з архіву “Міжобласний центр медичної генетики імені П. М. Веропотвеляна” ДОР (м. Кривий Ріг), “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва” ДОР, анатомічного музею кафедри анатомії людини Дніпропетровської медичної академії МОЗ України. Призначений для студентів медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, а також для викладачів, інтернів, сімейних лікарів, педіатрів, дитячих хірургів, акушерів-гінекологів, репродуктологів, генетиків, спеціалістів з пренатальної діагностики та інших.

Читати повністю

Лабораторна діагностика : [навч. посіб. для студентів фармацевт. ф-тів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України] / І. Г. Купновицька [та ін.] ; за ред. проф.: І. Г. Купновицької, А. М. Ерстенюк ; Івано-Франків. НМУ. — 2-ге вид., стер. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 320 с.

УДК:
616-074/-078 Л 12
Автор:

У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесах виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні й біохімічні показники крові в нормі та при патології, лабораторні показники сечі людини в нормі і при патології, методи дослідження шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Коротко подано історію розвитку клінічної лабораторної діагностики, характеристику матеріалу для досліджень, методи його отримання і вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях. Представлено роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники. Посібник відповідає навчальній програмі з лабораторної діагностики і вимогам Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, лікарів-лаборантів, провізорів, клінічних провізорів.

Читати повністю

Misulis, Karl E. Netter’s Concise Neurology / K. E. Misulis, T. C. Head ; ill. F. H. Netter. — updated ed. — Philadelphia : Elsevier, 2017. — XIX, 555 p. : il.

УДК:
616.8 M75
Автор:

More than 200 exquisite, hand-painted illustrations — created by, and in the style of, master medical illustrator Frank H. Netter, MD — capture the essential clinical aspects of over 200 major neurologic disorders seen in hospital and office practice

With its masterful combination of artwork, succinct text, and tables, and its compact format, Netter’s Concise Neurology delivers quick and convenient access to vital clinical knowledge!

.

.

Читати повністю

Manual of Endocrinology and Metabolism / ed. N. Lavin. — 5th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — XXVI, 1166 p. : il.

УДК:
616.43 M26
Автор:

Ideal for all health care professionals who evaluate, diagnose, treat, or refer patients with endocrine disease or disorders, Manual of Endocrinology and Metabolism, Fifth Edition , brings together nearly 150 global authorities who share their knowledge and expertise on endocrine disorders in children, adolescents, and adults. Using a concise outline format, this thoroughly updated manual presents clinical information and protocols needed in everyday practice, with an emphasis on diagnosis and treatment. Succinct chapters and an abundance of tables and diagrams make complex information easy to find and understand.

.

Читати повністю

Chaurasia, Bhagwan Din Handbook of General Anatomy / B. D. Chaurasia ; ed. Krishna Garg. — 5th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2015. — XIV, 370 p.

УДК:
611 C50
Автор:

This edition of the Handbook aims to meet the requirements of students of medical and dental sciences, Ayurveda, homeopathy, physiotherapy, occupational therapy, Yoga, Unani, Siddha and alternative medicine, who are newly admitted to their respective professional colleges. It thoroughly introduces the reader to the basics of human anatomy and anatomic terminology along with various structures which constitute the human body. As teaching of general anatomy lays down the foundation of the subjects of medicine and surgery with their allied counterparts, the text has been written in a simple and comprehensive language. All the chapters have been extensively illustrated by simple colour diagrams. Each chapter begins with a quotation giving a subtle meaning to the topic. A new chapter on basic genetics has been added to make the book more meaningful. Chapter on radiology has been expanded and revised by extensive addition of radio-images. A new section on biomechanics has been added in the chapter on joints, giving another dimension to the mechanism of the joints. Points to Remember given at the end of each chapter will help the student in quick revision of the topics. Self-evaluation of the learnt topics can be done by answering multiple choice questions put at the end of each chapter. The appendix on anatomical word meanings and historic names makes a rich source of information that is basic to the study of medicine. The size of the book is deliberately kept small, so that it fits into the apron’s pocket.

Читати повністю

Gunder McClary, Laura M. Essentials of Medical Genetics for Nursing and Health Professionals : an Interprofessional Approach / L. M. Gunder McClary. — New York : Jones & Bartlett Learning, 2020. — XVII, 345 p.

УДК:
61:575 G95
Автор:

Essentials of Medical Genetics for Nursing and Other Health Professionals: An Interprofessional Approach is a concise introduction to genetics clinically applicable to nursing students as well as students in other healthcare professions. The text employs an accelerated approach to understanding the fundamentals of genetics, even those with limited knowledge on the topic will find this a beneficial resource. The content is aligned to the ANA’s Essential Genetic and Genomic Competencies and begins with a review of DNA, RNA, protein synthesis, chromosomes, and inheritance patterns.

Читати повністю

Essentials of Clinical Infectious Diseases / ed. W. F. Wright. — 2nd ed. — New York : Demosmedical, 2018. — XI, 466 p.

УДК:
616.9 E80
Автор:

“Approaches near perfection…This is an excellent introduction to infectious diseases by a group of authors who take a straightforward and bullet-point approach to thinking and talking about clinical issues…”―Doody’s Reviews.

Updated second edition of the concise but comprehensive handbook of clinical infectious disease for students, residents, primary care medical providers, nurses, and PAs. Written in outline format with short, focused chapters, the book presents a systematic method for understanding basic mechanisms, establishing a diagnosis, and implementing appropriate treatment for commonly encountered problems. Essentials of Clinical Infectious Diseases, Second Edition begins with a general framework covering clinical reasoning, antimicrobial agents and microbiology, and antimicrobial stewardship. Individual chapters devoted to the broad range of infectious diseases are organized by body system and feature targeted presentation of pathogenesis and risk factors, microbial causes, clinical manifestations, patient work-up, diagnostic criteria, and medical, antimicrobial, and surgical management. The book also addresses important related topics including fever and neutropenia, approach to evaluating ectoparasite-related infections, sepsis and travel medicine, infection control, and hospital epidemiology. Designed for busy practitioners at any level looking to sharpen the clinical problem-solving skills required to provide the highest quality care to patients with infectious diseases.

Читати повністю

Основні технології виготовлення зубних протезів : навч. посіб. для самост. роботи студентів ІІ курсу стомат. ф-тів / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, Укр. мед. стомат. академія, Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. Е. В. Беляєв [та ін.]. — Вінниця : Твори, 2019. — 104 с.

УДК:
616.314-77 О-75
Автор:

Навчальний посібник відповідає змісту навчальної програми вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів» і орієнтований на активізацію самостійної творчої роботи студентів та формування професійно значущих умінь, що є передумовою для успішної навчальної діяльності. Для кращої орієнтації в обсязі викладеної інформації надано малюнки і запропоновано складання схем клініко-лабораторних етапів виготовлення відповідних ортопедичних конструкцій.

Читати повністю

Nelson Textbook of Pediatrics [Text] / R. M. Kliegman [et al.] ; ed. R. E. Behrman. — 21th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — Vol. 2. — LXXV, 1901-3827 p. : il.

УДК:
616-053.2 N38
Автор:

Welcome to the 21st Edition of Nelson Textbook of Pediatrics – the reference of choice among pediatricians, pediatric residents, and others involved in the care of young patients. This fully revised edition continues to provide the breadth and depth of knowledge you expect from Nelson, while also keeping you up to date with new advances in the science and art of pediatric practice. Authoritative and reader-friendly, it delivers the information you need in a concise, easy-to-use format for everyday reference and study. From rapidly changing diagnostic and treatment protocols to new technologies to the wide range of biologic, psychologic, and social problems faced by children today, this comprehensive 2-volume reference keeps you on the cutting edge of the very best in pediatric care.

Читати повністю

Nelson Textbook of Pediatrics / R. M. Kliegman [et al.] ; ed. R. E. Behrman. — 21th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — Vol. 1. — LXXV, 1900 p. : il.

УДК:
616-053.2 N38
Автор:

Welcome to the 21st Edition of Nelson Textbook of Pediatrics – the reference of choice among pediatricians, pediatric residents, and others involved in the care of young patients. This fully revised edition continues to provide the breadth and depth of knowledge you expect from Nelson, while also keeping you up to date with new advances in the science and art of pediatric practice. Authoritative and reader-friendly, it delivers the information you need in a concise, easy-to-use format for everyday reference and study. From rapidly changing diagnostic and treatment protocols to new technologies to the wide range of biologic, psychologic, and social problems faced by children today, this comprehensive 2-volume reference keeps you on the cutting edge of the very best in pediatric care.

Читати повністю

Кумар Віней. Основи патології за Роббінсом : пер.10-го англ. вид. : у 2 т. : для лікарів-практиків, науковців, а також для студентів і лікарів-інтернів / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; наук. ред. пер.: І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко ; худож. Перкінс Джеймс. — Київ : Медицина. — 2019. — ISBN 978-617-505-724-7 Т. 1. розд. 1-10. — Chicago ; San Francisco ; Boston : Elsevier, 2019. — XII, 420 с. — Пер.вид.: Robbins basic phatology. -10 ed. — Бібліогр. в кінці розд. — Предм. покажч.: с. 413-419.

УДК:
616-091 К 90
Автор:
Кумар В., Аббас А. К., Астер Дж. К.

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Читати повністю

Онкологія : [нац. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / Ю. В. Думанський [та ін.] ; ред.: Г. В. Бондар, А. І. Шевченко, І. Й. Галайчук. — 2-ге вид., перероб. та допов. — Київ : Медицина, 2019. — 520 с.

УДК:
616-006 О-58
Автор:

Національний підручник відповідає вимогам нової навчальної програми з онкології. У другому виданні особливу увагу приділено найважливішим та актуальним питанням вітчизняної і світової онкології, сучасним методам ранньої та доклінічної діагностики злоякісних пухлин. Розглянуто патогенез і клінічні прояви пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методи реабілітації хворих онкологічного профілю і профілактики раку. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, онкологів.

Читати повністю

Pharmacology and Therapeutics for Dentistry / eds.: F. J. Dowd, B. S. Johnson, A. J. Mariotti. — 7th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2017. — XVIII, 713 p. : il.

УДК:
616.31-085 P56
Автор:

Gain a complete understanding of drugs affecting patient care! Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 7th Edition describes how to evaluate a patient’s health and optimize dental treatment by factoring in the drugs they take. It explores the basic principles of pharmacology, the ways that drugs affect the body, and the potential for adverse drug interactions. Developed by Frank Dowd, Barton Johnson, and Angelo Mariotti, with chapters from a team of expert contributors, this is the only book written by dental pharmacologists for the dental market. Whether you’re concerned about the drugs a patient is already taking or the drugs you prescribe for treatment, this book helps you reduce risk and provide effective dental care.

Читати повністю

Ophthalmology / eds.: M. Yanoff, J. S. Duker. — 5th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XXIII, 1411 p. : il.

УДК:
617.7 O-63
Автор:

Long considered one of ophthalmology’s premier texts, this award-winning title by Drs. Myron Yanoff and Jay S. Duker remains your go-to reference for virtually any topic in this fast-changing field. In a single, convenient volume, it offers detailed, superbly illustrated guidance on nearly every ophthalmic condition and procedure you may encounter, making it a must-have resource no matter what your level of experience. Extensive updates throughout keep you current with all that’s new in every subspecialty area of the field.

Читати повністю

Operative Otolaryngology — Head and Neck Surgery / eds.: E. N. Myers, C. H. Snyderman. — 3rd ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — Vol. 1. — XXVII, 765 p. : il.

УДК:
617.51/.53-089 O-63
Автор:

Evolving operative technologies and surgical approaches have transformed today’s otolaryngology-head and neck surgery and the 3rd Edition of Operative Otolaryngology brings you up to date with all that’s new in the field. You’ll find detailed, superbly illustrated guidance on all of the technological advances that now define contemporary operative OHNS — all in one comprehensive, two-volume reference.

Читати повністю

Medical informatics : textbook for students of higher medical education establishments / I. Ye. Bulakh [et al.]. — 4th ed. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng ; 368, 2018p.). — Bibliogr.: p. 361-367

УДК:
61:004 M46
Автор:

The textbook is based on the new version of the curriculum of the discipline Medical Informatics for the specialties Medical Care, Pediatrics, Medical and Preventative Care adjusted for the credit-module system requirements. The textbook structure allows using it both in traditional and distance learning. Each chapter ends with a summary and self-control questions. The textbook is intended for students of higher medical education establishments.

.

.

Читати повністю

Infectious diseases / eds.: J. Cohen, W. G. Powderly, D. V. Opal. — 4th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2017. — Vol. 2. — XXXVI, 812 — 1779 p. : il.

УДК:
616.9 I-60
Автор:

Drs. Cohen, Powderly and Opal, three of the most-respected names in infectious disease medicine, lead a diverse team of international contributors to bring you the latest knowledge and best practices. Extensively updated, the fourth edition includes brand-new information on advances in diagnosis of infection; Hepatitis C; managing resistant bacterial infections; and many other timely topics. An abundance of photographs and illustrations; a practical, clinically-focused style; highly-templated organization; and robust interactive content combine to make this clinician-friendly resource the fastest and best place to find all of the authoritative, current information you need.

Читати повністю

Infectious diseases / eds.: J. Cohen, W. G. Powderly, D. V. Opal. — 4th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2017. — Vol. 1. — XXXVI, 811 p. : il.

УДК:
616.9 I-60
Автор:

Drs. Cohen, Powderly and Opal, three of the most-respected names in infectious disease medicine, lead a diverse team of international contributors to bring you the latest knowledge and best practices. Extensively updated, the fourth edition includes brand-new information on advances in diagnosis of infection; Hepatitis C; managing resistant bacterial infections; and many other timely topics. An abundance of photographs and illustrations; a practical, clinically-focused style; highly-templated organization; and robust interactive content combine to make this clinician-friendly resource the fastest and best place to find all of the authoritative, current information you need.

Читати повністю

Mattle Heinrich. Fundamentals of Neurology : an illustrated guide / H. Mattle, M. Mumenthaler. — 2nd rev. and updated ed. — Stuttgart [etc.] : Thieme, 2017. — XV, 438 p. : il.

УДК:
616.8 M40
Автор:
Mattle H., Mumenthaler M.

The second edition of this practical guide provides a thorough introduction to the essential concepts of clinical neurology. Coverage includes history-taking; the neurological examination and ancillary tests; topical diagnosis and differential diagnosis of typical syndromes; the diseases of the central nervous system, peripheral nerves, autonomic nervous system, and muscles; epilepsy; and inflammatory diseases such as multiple sclerosis.

Central to the book are the lucid structuring of complex contents allowing efficient learning, even without prior knowledge of the subject; and the vital link between theory and clinical practice, with essential information on history-taking, the clinical examination, and additional tests, all supported by informative graphics and appropriate computed tomography or magnetic resonance imaging studies.

Читати повністю

First Aid for the USMLE Step 2 CS (Clinical Skills) : a student-to-student guide / Tao Le [et al.]. — 6th ed. — New York : McGraw-Hill Medical, 2018. — XVII, 621 p. : il.

УДК:
61:378 F56
Автор:

The Sixth Edition of First Aid for the USMLE Step 2 CS has been updated to reflect the latest NBME exam format and worksheet items, and incorporates feedback from recent US and international test-takers. This high-yield review delivers a thorough exam preparation guide for the USMLE Step 2 CS, offering a solid review of frequently test CS cases, along with proven study and exam strategies for clinical encounters.

.

.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology / eds. A. J. Wein [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — Vol. 4. — XXXII, 2822 — 3598 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologists, residents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

.

.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology / eds. A. J. Wein [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — Vol. 3. — XXXII, 1597 — 2822 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologists, residents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

.

.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology / eds. A. J. Wein [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — Vol. 2. — XXXII, 997 — 1595 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologists, residents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology / eds. A. J. Wein [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — Vol. 1. — XXII, 996 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologists, residents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

.

.

Читати повністю

Biological and Bioorganic Chemistry : in 2 books : national textbook for students of higher medical education establishments-medical universities, institutes end academies. Book 1 : Bioorganic chemistry : textbook for students of higher education establishments / B. S. Zimenkovsky [et al.] ; eds.: B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko. – 2nd ed. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng. – 2019. – 288 p.

УДК:
612.015 B60
Автор:

The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids). This textbook is recommended for students and teachers of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.

Читати повністю

Атлас інфекційних хвороб / М. А. Андрейчин [та ін.] ; ред. М. А. Андрейчин. — 3-тє вид., випр. і допов. — Львів : Магнолія 2006, 2019. — 296 с. : іл.

УДК:
616.9 А 92
Автор:

Третє видання атласу інфекційних хвороб виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань, їх ускладнень і вигляд збудників. Всього нараховується 561 фотоілюстрація. Для інфекціоністів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, дерматологів, науковців, а також студентів старших курсів медичних університетів та академій, інтернів і лікарів післядипломної освіти.

Читати повністю

Шаповал С. Д. Гнійно-септична хірургія : [навч. посіб. для лікарів-інтернів, слухачів, студентів ст. курсів мед. ун-тів та акад., лікарів-практиків і наук. хір. та тер. профілю] / С. Д. Шаповал. — Київ : Медицина, 2019. — 192 с.

УДК:
617-089-002.3 Ш 24
Автор:
Шаповал С. Д.

У навчальному посібнику розглянуто питання хірургічної інфекції, а саме — гнійно-септичної хірургії. Погіршення епідеміологічної ситуації, нераціональне використання антибіотиків, селекція особливо вірулентних госпітальних штамів, формування стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів, зростаючий ризик ускладнень інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, великі економічні втрати від гнійно-септичних ускладнень та погіршення соціально-економічних умов в Україні роблять проблему гнійної інфекції все більш економічно та соціально значущою.

Читати повністю

Pathomorphology : textbook / I. V. Sorokina [et al.] ; eds.: I. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng, 2019. — 328 p.

УДК:
616-091 P32
Автор:

The textbook is written by a group of authors of the pathological anatomy department of Kharkiv National Medical University. The modern actual information on general and special pathomorphology is presented in English. The textbook consists of two parts. The first part is devoted to general pathological processes: damage of cells and tissues, regeneration and adaptation, circulation disorders, inflammation, immune pathology, basics of oncology and tanatology. The second part covers the pathomorphology of diseases according to the nosological principle. The morphological manifestations of pathological processes are described using the newest research methods at the organ, tissue, cellular and subcellular levels, with highquality illustrations (see colour inserts) of macro- and microspecimens. The edition is supplemented with the chapter Oral Pathology, which allows it to be of use for students of the dentistry faculty. For English-speaking students of higher medical education establishments of Ukraine in the specialties «general medicine», «dentistry».

Читати повністю

Mykhailychenko B. V. Forensic medicine : textbook for students of higher medical education establishments-medical universities, institutes and academies / B. V. Mykhailychenko, A. M. Biliakov, I. G. Savka. – 2nd ed. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng, 2019. — 224 p.

УДК:
61:34 M99
Автор:

The textbook briefly highlights both the history of forensic medicine and organization and arbitration principles of forensic medical examination. Forensic and medical thanatology issues as well as diagnostics of various environmental injuries and health conditions are scrutinized in view of current scientific advancements. The data on lager radiation injuries and information on biological factor influence on the human body are introduced. Peculiarities of examining the injured and accused parties and other persons are described according to the Criminal Code of Ukraine. Current possibilities of forensic medical examination of material evidence are considered. Legal aspects of health care provision and legal responsibilities of physicians as health care providers for malpractice are provided according to the Criminal Code of Ukraine. All the chapters end with a list of questions for self-control. For students of higher medical educational establishments, as well as for internship doctors and beginners at forensic medical expert examination.

Читати повністю

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі : навч. посіб. для студентів мед. закл. вищої освіти , лікарів-інтернів та практичних лікарів / О. П. Яворовський [та ін.] ; ред.: О. П. Яворовський, І. В. Сергета ; наук. ред. Ю. О. Паустовський [та ін.] ; рец.: В. С. Тарасюк, М. О. Сидоренко. — Київ : Медицина, 2019. — 224 с

УДК:
613.6 Т 36
Автор:

Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання і ситуаційні задачі розроблено до всіх тем практичних занять з охорони праці в медичній галузі відповідно до нових навчальних програм із цієї дисципліни. Значну увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах та виробничій безпеці медичного персоналу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та практичних лікарів.

Читати повністю

Operative Otolaryngology — Head and Neck Surgery / eds.: E. N. Myers, C. H. Snyderman. — 3rd ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — Vol. 2. — XXV, 766 — 1486 p. : il.

УДК:
617.51/.53-089 O-63
Автор:

Emergent operative technologies and surgical approaches have transformed today’s otolaryngology-head and neck surgery, and the 3rd Edition of Operative Otolaryngology brings you up to date with all that’s new in the field. You’ll find detailed, superbly illustrated guidance on all of the endoscopic, microscopic, laser, surgically-implantable, radio-surgical, neurophysiological monitoring, and MR- and CT-imaging technological advances that now define contemporary operative OHNS – all in one comprehensive, two-volume reference.

Covers everything from why a procedure should be performed to the latest surgical techniques to post-operative management and outcomes – from experts in otolaryngology, plastic surgery, oral and maxillofacial surgery, neurological surgery, and ophthalmology.

Читати повністю

Oxford Textbook of Geriatric Medicine / eds. J. -P. Michel [et al.]. — 3rd ed. — New York : Oxford University Press, 2018. — XXXI, 1357 p.

УДК:
616-053.9 O-97
Автор:

Over the past two decades there has been a marked change in global age demographics, with the number of over-60s increasing by 82% and the number of centenarians by 715%. This new-found longevity is testament to the success of recent advances in medicine, but poses significant challenges to multiple areas of health care concerning older patients

Building upon its predecessor’s reputation as the definitive resource on the subject, this new edition of the Oxford Textbook of Geriatric Medicine offers a comprehensive and multinational examination of the field. Fully revised to reflect the current state of geriatric medicine, it examines the medical and scientific basis of clinical issues, as well as the ethical, legal, and socio-economic concerns for healthcare policy and systems

Over 170 chapters are broken up into 16 key sections, covering topics ranging from policy and key concepts through to infection, cancer, palliative medicine, and healthy ageing. New material includes focus on the evolving concepts of malnutrition, sarcopenia, frailty, and related geriatric syndromes and integration of geriatric principles from public health, primary and specialized care, and transitional stages from home to emergency, medicine and surgery, rehabilitation, and long term care

The Oxford Textbook of Geriatric Medicine brings together specialists from across the globe to provide every physician involved in the care of older patients with a comprehensive resource on all the clinical problems they are likely to encounter, as well as on related psychological, philosophical, and social issues.

Читати повністю

Pathology illustrated / eds.: F. Roberts, E. MacDuff. — 8th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XII, 714 p. : il.

УДК:
616 P32
Автор:

Generations of medical and other health science students have been helped to pass their exams by the illustrated books. The visual presentation of the subject matter, divided in to one-page units, makes for easy learning and recall. Now fully revised in this eighth edition, Pathology illustrated covers all the essential information in as clear and concise a way as possible, focussing on what is most clinically important. Pathology remains central to the study of medicine and forms the bridge between the basic sciences and clinical medicine, making this book an essential purchase for today’s student.

Читати повністю

Oyebode, Femi Sims’ Symptoms in the Mind : textbook of Descriptive Psychopathology / F. Oyebode. — 6th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — VIII, 336 p. : il.

УДК:
616.89 O-98
Автор:

Since its first edition in 1988, this book has become the leading introductory textbook on clinical psychopathology. Now fully revised and updated, it is an invaluable reference for psychiatrists of all levels as well as clinical psychologists, allied mental health professionals and researchers in this field.

.

.

.

Читати повністю

Moore Keith L. The Developing Human: Сlinically Oriented Embriology / K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Tortora. — 11th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XIII, 503 p. : il.

УДК:
611.013 M83
Автор:
Moore K. L., Persaud T. V. N. , Tortora M. G.

Extensively revised to incorporate recent research and current clinical practice, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 11th Edition, covers all aspects of normal and abnormal embryonic and fetal development. In a clear, concise manner and lavishly illustrated throughout, this textbook is designed to successfully meet the needs of medical and health sciences profession students, as well as those in graduate programs. It provides an easy-to-digest, comprehensive review of what can be a complex and challenging subject. BONUS online features such as multiple-choice questions and narrated animations further support student success.

Читати повністю

Underwood’s Pathology : a clinical approach / ed. S. S. Cross. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XVIII, 754 p. : il.

УДК:
616 U51
Автор:

highly acclaimed textbook, written and designed principally for students of medicine and the related health sciences. Pathology is presented in the context of modern cellular and molecular biology and contemporary clinical practice. After a clear introduction to basic principles, it provides comprehensive coverage of disease mechanisms and the pathology of specific disorders ordered by body system. An unrivalled collection of clinical photographs, histopathology images and graphics complement the clear, concise text.

For this seventh edition, the entire book has been revised and updated. Well-liked features to assist problem-based learning — including body diagrams annotated with signs, symptoms and diseases and a separate index of common clinical problems — have been retained and refreshed. The advent of whole genome sequencing and increased knowledge of the genetics of disease has been recognised by updated sections in many chapters.

Читати повністю

New Age Herbals. Resource, Quality and Pharmacognosy / eds.: B. Singh, K. V. Peter. — Singapore : Springer, 2018. — XIV, 464 p.

УДК:
615.322.03(540) N52
Автор:

Importance of herbs (medicinal plants) can hardly be overemphasized. They are exploited for manyfold applications, ranging from phytopharmaceuticals, to nutraceuticals, to cosmetics and many others. Keeping in view the richness of herbs and their vast potential, this book collates the most up-to-date knowledge of important herbs and herbals. The book also gives an overview of some issues causing hindrance in the promotion of herbals. This book attempts to compile the rich experience of experts working on various herbs. New age single plant species, having multiple medicinal traits worth exploiting i.e. Hippophae rhamnoides (seabuckthorn), and Morinda citrifolia (noni) also find place as full chapters in the book.

Читати повністю

Ronner Peter. Netter’s Essential Biochemistry / P. Ronner ; ill. F. H. Netter. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XII, 482 p. : il.

УДК:
612.015 R76
Автор:
Ronner P.

Clear, concise writing, a focus on clinical applications, and superb illustrations make Netter’s Essential Biochemistry the perfect choice for a basic understanding of biochemistry, as an overview of the subject, or as a supplement to lectures. A single expert voice, informed by the insights of a team of reviewers, provides continuity throughout the text, presenting essentials of biochemical principles step by step. Summary diagrams help you grasp major concepts quickly, and end-of-chapter questions reinforce key points.

Читати повністю

Miller’s Anesthesia Review / eds.: l. M. Sdrales, Ronald D. Miller. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XIV, 601 p. : il. — ISBN 978-0-323-40054-1

УДК:
617.5-089.5 M70
Автор:

Encompassing all anesthesia topics from basic to advanced, Miller’s Anesthesia Review, 3rd Edition, by Drs. Lorraine M. Sdrales and Ronald D. Miller, is an ideal study guide to assess your knowledge and deepen your understanding. This easy-to-use resource is conveniently cross-referenced to the newest edition of Miller & Pardo: Basics of Anesthesia. Hundreds of questions cover everything from physiologic and pharmacologic principles through anesthetic machine systems, anesthetic delivery in a variety of settings, and anesthesia administration for a full range of disease states.

Читати повністю

Medical Microbiology / ed. M. R. Barer [et al.]. — 19th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XV, 7483 p. : il.

УДК:
616:579.61 M46
Автор:

Medical microbiology concerns the nature, distribution and activities of microbes and their impact on health and wellbeing. In spite of the introduction of many antimicrobial agents and immunisations, we continue to face major challenges in combatting infection, not least the gathering crisis in antimicrobial resistance. Now in a fully revised and updated 19th edition, Medical Microbiology provides comprehensive coverage of infection from the microbial perspective, combining a clear introduction to key principles with a focus explicitly geared to modern clinical practice. It provides ideal coverage for medical and biomedical students – with ‘Key Points’ boxes throughout to highlight the essentials – and sufficient detail to also inform specialists in training.

Читати повністю

Marks James G. Lookingbill and Marks` Principles of Dermatology / J. G. Marks, J. J. Miller. — 6th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — 482 p. : il.

УДК:
616.5 M31
Автор:
Marks J. G., Miller J. J.

Intuitively organized by appearance rather than etiology, Lookingbill and Marks’ Principles of Dermatology, 6th Edition, by Drs. James G. Marks, Jr. and Jeffrey J. Miller, is a concise, abundantly illustrated everyday reference for dermatologic diagnosis and therapy. It offers expert guidance and overviews of essential information in dermatology, including key points, clinical pearls, differential diagnosis, and tables of first- and second-line treatments. Superb clinical photographs, full-color histopathology images, and corresponding cross-sectional line diagrams provide details on cause and condition.

Читати повністю

Ross Michael H. Histology : a Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology / Michael H. Ross, Wojciech Pawlina. — 8th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2020. — XVI, 1045 p. : il.

УДК:
611.018 R80
Автор:
Ross Michael H., Wojciech Pawlina

Easy to read and rich with full-color illustrations, this bestselling resource combines a comprehensive, up-to-date histology textbook (including cellular and molecular correlations) and a complete atlas of high-resolution photomicrographs all in one volume. Clear, concise writing, timesaving study tools, and vibrant images work together to give you a confident grasp of the clinical and functional correlates of histology and a vivid understanding of the structural and functional details of cells, tissues, and organs.

Читати повністю

Oats, Jeremy Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology [Text] : Llewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology / J. Oats, S. Abraham. — 10th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. — VII, 375 p. : il.

УДК:
618 O-11
Автор:

The tenth edition ofLlewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecologycarries on the mission of Derek Llewellyn-Jones (encapsulated in the first edition of this book, published in 1969) to support the WHO’s target to ensure women worldwide have good healthcare, safe deliveries and healthy children. In his words: ‘It is our hope to continue to meet the needs of today’s medical students and students of nursing and midwifery; and to encourage self-learning skills while providing essential information in a readable manner’. Intervention rates continue to climb; women in the developed world embark on pregnancy later in life and with more complex medical disorders. The need to know and apply the best available standards of care is ever more critical. The tenth edition brings this highly regarded book completely up to date whilst retaining its characteristic concision and readability

The book starts off with a chapter on history taking and examination which is a good introduction to this speciality. From there, the normal physiology of menstruation right through to child birth is well explained. This seems like a logical progression. Chapters focus on complications and diseases, firstly in obstetrics and then in gynaecology. In all of the chapters there are numerous diagrams, tables and photographs to help explain the topic more clearly. The anatomy is also mentioned within chapters and in a stand-alone chapter at the end which is very useful. … This is the best book in this speciality that I have come across and I would highly recommend it.

Читати повністю

Evidence-Based Urology [Text] / eds.: P. Dahm, R. R. Dmochowski. — 2nd ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell, 2018. — XV, 598 p. : il.

УДК:
616.6 E94
Автор:

The revised and updated second edition of Evidence-Based Urology offers the most current information on the suitability of both medical and surgical treatment options for a broad spectrum of urological conditions based on the best evidence available. The text covers each of the main urologic areas in specific sections such as general urology, oncology, female urology, trauma/reconstruction, pediatric urology, etc. All the evidence presented is rated for quality using the respected GRADE framework.  Throughout the text, the authors highlight the most patient-important, clinical questions likely to be encountered by urologists in day-to-day practice.

Читати повністю

Andrews’ Diseases of the Skin : clinical dermatology / W. D. James [et al.]. — 13th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — X, 975 p. : il.

УДК:
616.5 A55
Автор:

Now in a fully revised thirteenth edition, Andrews’ Diseases of the Skin remains your single-volume, must-have resource for core information in dermatology. From residency through clinical practice, this award-winning title ensures that you stay up to date with new tools and strategies for diagnosis and treatment, new entities and newly recognized diseases, and current uses for tried-and-true and newer medications. It’s the reference you’ll turn to again and again when faced with a clinical conundrum or therapeutically challenging skin disease.

Читати повністю

Bradley’s Neurology in Clinical Practice. Vol. 2 / eds. R. B. Daroff [et al.]. — 7th ed. — London : Elsevier, 2016. — 713 — 2008 p. : il. – ISBN 978-0-323-28783-8.

УДК:
616.8 B84
Автор:

Comprehensive, easy to read, and clinically relevant, Bradley’s Neurology in Clinical Practice provides the most up-to-date information presented by a veritable «Who’s Who» of clinical neuroscience. Its unique organization allows users to access content both by presenting symptom/sign and by specific disease entities―mirroring the way neurologists practice. A practical, straightforward style; templated organization; evidence-based references; and robust interactive content combine to make this an ideal, dynamic resource for both practicing neurologists and trainees.

Читати повністю

Bradley’s Neurology in Clinical Practice . Vol. 1. / eds. R. B. Daroff [et al.]. — 7th ed. — London : Elsevier, 2016. — 712 p. : il. – ISBN 978-0-323-28783-8.

УДК:
616.8 B84
Автор:

Comprehensive, easy to read, and clinically relevant, Bradley’s Neurology in Clinical Practice provides the most up-to-date information presented by a veritable «Who’s Who» of clinical neuroscience. Its unique organization allows users to access content both by presenting symptom/sign and by specific disease entities―mirroring the way neurologists practice. A practical, straightforward style; templated organization; evidence-based references; and robust interactive content combine to make this an ideal, dynamic resource for both practicing neurologists and trainees.

Читати повністю

Jagiellonian University Medical College [Text] / ed. E. Pedracka-Kwaskowska. — Cracow : [б. в.], 2001. — 56 с.

УДК:
61(091)(438) J17
Автор:

Welcome to Krakow, a magical city full of charming nooks and narrow paved back-streets, and awash with signature artifacts and landmarks: the gas lanterns at Cloth Hall and the masks in the Hall’s attic; the towers of St. Mary’s Church; the exquisite Renaissance Royal Castle; the magnificent sculptures of Krakow’s burghers at the ceiling of a castle chamber; and figures captivated in lime wood in the altar by Wit Stwosz. Here, one can admire great monuments of our national culture, art, and science. For over 600 years, this city has housed Jagiellonian University, the oldest university in Poland and one of the oldest in Europe. Here, one can also witness an unusual phenomenon: the meeting of the past and the present twenty-first century. Through the pages of this guide, we invite you to learn more about the Faculty of Medicine (one of the three oldest faculties of Jagiellonian University), the much younger Faculty of Pharmacy and the recently created Faculty of Health Care. Together, the three faculties comprise Jagiellonian University’s Medical College. This publication will guide you through the history of the medical faculties and the people who created them, the latter indeed parts of the history. You will meet the most outstanding representatives of medical and pharmaceutical sciences educated here, who hoped to share their experiences with younger colleagues and students. A doctor is someone who helps us in our most difficult moments — in the past, using very primitive methods, equipment and mixtures, while now profiting from modern diagnostic methods and medical technologies.

Читати повністю

Agur Anne. Grant’s Atlas of Anatomy / A. M. R. Agur, A. F. Dalley. — 12th ed. — Philadelphia ; Baltimore ; New York : Lippincott Williams & Wilkins, 2009. — 864 p.

УДК:
611 A26
Автор:
A. M. R. Agur, A. F. Dalley

A cornerstone of gross anatomy since 1943, Grant’s Atlas of Anatomy continues to reach students worldwide with its realistic illustrations, detailed surface anatomy photos, clinical relevance, and muscle tables. Renowned for its accuracy, pedagogy, and clinical relevance, the new edition of this classic anatomy atlas features many improvements, including updated artwork, more vital tissue colors, new conceptual diagrams, vibrantly re-colored illustrations, and a more consistent art style. Clinical integration has been greatly enhanced in this edition, with clinical material clearly highlighted for easy identification. In addition, the organization within each chapter has been updated to provide a clearer and more consistent approach. Medical and health professions students as well as faculty and practitioners continue to rely on Grant’s Atlas for its accuracy and comprehensiveness. See what this new edition has to offer.

The authors, editors, and publisher have exerted every effort to ensure that drug selection and dosage set forth in this text are in accordance with the current recommendations and practice at the time of publication. However, in view of ongoing research, changes in government regulations, and the constant flow of information relating to drug therapy and drug reactions, the reader is urged to check the package insert for each drug for any change in indications and dosage and for added warnings and precautions. This is particularly important when the recommended agent is a new or infrequently employed drug. Some drugs and medical devices presented in this publication have Food and Drug Administration (FDA) clearance for limited use in restricted research settings. It is the responsibility of the health care provider to ascertain the FDA status of each drug or device planned for use in their clinical practice.

Читати повністю

The Comprehensive Neurosurgery Board Preparation Book: illustrated questions and answers / P. V. Birinyi [et al.]. — New York [etc.] : Thieme, 2017. — XIV, 434 p.

УДК:
616.8-089 C73
Автор:

Board certification by the American Board of Neurological Surgery is considered the gold standard for neurosurgeons practicing in the U.S. The ABNS primary examination requires many months of preparation, and passing it is both a significant accomplishment and integral component in becoming board certified. Contributions from current neurosurgical residents and seasoned practitioners infuse this book with a well-rounded perspective. Having been there and done that, the authors incorporated what they felt was missing from board review books when they sat for the exam – resulting in a “bucket list” study guide. The review is organized by neurosurgical topic with 20 chapters equally divided among questions followed by answers. Starting with physiology and anatomy, each chapter methodically covers core topics including radiology, neurology, pathology/histology, ophthalmology, and more. The authors provide brief explanations and pearls that accompany each question, which provide a solid springboard for delving deeper into any given topic. The easy-to-follow format enables residents to partake in long study sessions or tackle just a question or two in the midst of a busy day of neurosurgical service.

Читати повністю

Robbins Basic Pathology / eds.: Vinay Kumar, Abul K. Abbas, J. C. Aster ; ill. J. A. Perkins. — 10th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XIV, 936 p. : іл.

УДК:
616 K91
Автор:

The tenth edition is an important milestone in the life of a textbook. This occasion is a propitious time to look back on the origins of Basic Pathology, which are summed up best by quoting Stanley Robbins from the preface of the first edition (1971): «Of books as well as men, it may be observed that fat ones contain thin ones struggling to get out. In a sense, this book bears such a relationship to its more substantial progenitor, Robbins Pathology. It arose from an appreciation of the modem medical student’s dilemma. As the curriculum has become restructured to place greater emphasis on clinical experience, time for reading is correspondingly curtailed..In writing this book, rare and esoteric lesions are omitted without apology, and infrequent or trivial ones described only briefly. We felt it important, however, to consider rather fully the major disease entities.» While the goals of «baby Robbins» remain true to the vision of Stanley Robbins, this edition has been revised on the basis of a few additional principles.

Читати повністю

Principles of medical physiology / S. Sircar. — 2nd ed. — Delhi[etc.] : Thieme, 2014. — 836 p. : il.

УДК:
УДК 612 S64
Автор:
Sircar Sabyasachi.

This book provides a concise, concept-rich, and well-illustrated text of medical physiology. Written primarily for undergraduate medical students, the lucidity of the text should also appeal to a large section of health professionals.

.

. Читати повністю

Netter’s Gastroenterology / M. H. Floch [et al.] ; ill. F. H. Netter. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2020. — XIV, 672 p. : il.

УДК:
УДК 616.3 N47
Автор:

Perfect for residents, generalists, medical students, nurses, and other healthcare professionals who need a practical, working knowledge of gastroenterology, Netter’s Gastroenterology, 3rd Edition, provides a concise overview highlighted by unique, memorable Netter illustrations. This superb visual resource showcases the well-known work of Frank H. Netter, MD, and his successor, Carlos Machado, MD, a physician who has created clear, full-color illustrations in the Netter tradition. Up-to-date coverage of the full range of digestive diseases―including gastroenterology, hepatology, and nutrition― keeps you current with the latest information in the field.

Читати повністю

Netter’s Neurology / ed. J. Srinivasan [et al.] ; ill. F. H. Netter. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2020. — XVI, 748 p. : il.

УДК:
УДК 616.8 N47
Автор:

Perfect for residents, medical students, generalists, nurses, and other healthcare professionals who need a practical, working knowledge of neurology, Netter’s Neurology, 3rd Edition, provides a concise overview highlighted by unique, memorable Netter illustrations. This award-winning visual resource showcases the well-known work of Frank H. Netter, MD, and his successor, Carlos Machado, MD, a physician who has created clear, full-color illustrations in the Netter tradition.

Читати повністю

Physiology/ L. S. Costanzo. — 6th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — 516 p. : il.

УДК:
УДК 612 C83
Автор:
Costanzo Linda.

Renowned physiology instructor Dr. Linda Costanzo’s friendly, logical, easy-to-follow writing style makes Physiology, 6th Edition ideal for coursework and USMLE preparation. Well-designed figures and tables provide handy visuals for procedures or physiologic equations, and step-by-step explanations clarify challenging concepts. This full-color, manageably-sized text offers a comprehensive and consistent overview of core physiologic concepts at the organ system and cellular levels, making complex principles easy to understand.

Читати повністю

MIMS’ Medical Microbiology and Immunology/ R. V. Goering [et al.]. — 6th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2019. — XV, 552 p. : il.

УДК:
УДК 616:579.61 M72
Автор:

Learn all the microbiology and basic immunology concepts you need to know for your courses and exams. Now fully revised and updated, Mims’ clinically relevant, systems-based approach and abundant colour illustrations make this complex subject easy to understand and remember.

.

.

Читати повністю

Pharmacology / eds.: K. Whalen, C. Feild, R. Radhakrishnan. — 7th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — 594 p. : il. — (International edition) (Lippincott’s Illustrated Reviews).

УДК:
УДК 615 P 56
Автор:

Lippincott- Illustrated Reviews: Pharmacology, Seventh Edition presents current drug information in an accessible format ideal for a fast, effective refresher on the essentials of medical pharmacology. This concise resource features clear, effective writing and hundreds of illustrations that break down complex information for rapid review. Sequential images detail how drugs work in dynamic detail, and enhanced review questions with answers equip you for success on your exams and beyond.

Читати повністю

Gray’s Anatomy for students / R. L. Drake, A. W. Vogl, A. W. M. Mitchell. — 4th ed. — Philadelphia : Churchill Livingstone, 2020. — XXII, 1154 p. : il.

УДК:
УДК 611 D80
Автор:
Drake Richard L.

Easy to read, superbly illustrated, and clinically relevant, Gray’s Anatomy for Students, 4th Edition, is medical students’ go-to text for essential information in human anatomy. This fully revised volume focuses on the core information students need to know, in an easy-access format and with additional multimedia tools that facilitate effective study and mastery of the material. A team of expert authors and global advisors share their extensive teaching and clinical experience, highlighted by more than 1,000 innovative, original illustrations throughout the text.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 2 CK (Clinical Knowledge): a student-to-student guide / T. Le [et al.]. — 10th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XV, 638 p. : il.

УДК:
УДК 61:378 F56
Автор:

The expert author team that guided students to success on the USMLE® Step 1 presents the latest edition of this skill-sharpening review for the USMLE® Step 2 CK. With an easy-to-follow bulleted presentation of must-know diseases and disorders, this one-of-a-kind study companion offers the most current overview of all core areas on the boards. Included is a host of learning tools, from key facts and mnemonics to full-color illustrations and proven test-taking strategies—everything students need to pass the exam with flying colors.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 1. 2019 : a student-to-student guide / ed. T. Le [et al.]. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XXII, 792 p. : il.

УДК:
УДК 61:378 F56
Автор:

A global bestseller year after year, this annually updated, landmark guide offers the most complete and current framework for USMLE® Step 1 preparation and coursework. Featuring a refreshed design and updated throughout with new mnemonics and high-yield facts, First Aid for the® USMLE® Step 1 2019 is co-authored by students who excelled in their Step 1 exam and is reviewed for accuracy by a team of expert faculty advisors and nationally recognized USMLE instructors. Taken together, it’s a blueprint for exam success no other resource can match.

Читати повністю

Інфекційні хвороби: підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти : у 2 т. Т. 2 / Харків. МА післядипломної освіти, Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин. — Львів : Магнолія 2006, 2018. — 726 с.

УДК:
УДК 616.9 І 74
Автор:

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

Читати повністю

Інфекційні хвороби: підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти : у 2 т. Т. 1 / Харків. МА післядипломної освіти, Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин. — Львів : Магнолія 2006, 2018. — 652 с.

УДК:
УДК 616.9 І 74
Автор:

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

Читати повністю

Hampton John The ECG Made Easy / J. Hampton, J. Hampton. — 9th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XII, 194 p. : il.

УДК:
УДК 616.12-073.7 H21
Автор:
J. Hampton, J. Hampton.

For forty-five years The ECG Made Easy has been regarded as the classic introductory guide to the ECG. With three-quarters of a million sales and translations into more than a dozen languages, this book, hailed by the British Medical Journal as a “medical classic”, has been a favourite of generations of medical students and nurses. This Ninth Edition will prove invaluable to all medical and health care staff who require clear, basic knowledge about the ECG.

Oxford University Press makes no representation, express or implied, that the drug dosages in this book are correct. Readers must therefore always check the product information and clinical procedures with the most up-to-date published product information and data sheets provided by the manufacturers and the most recent codes of conduct and safety regulations. The authors and the publishers do not accept responsibility or legal liability for any errors in the text or for the misuse or misapplication of material in this work. Except where otherwise stated, drug dosages and recommendations are for the non-pregnant adult who is not breast-feeding

Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. Oxford disclaims any responsibility for the materials contained in any third party website referenced in this work.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 3: a resident-to-resident guide / T. Le, K. C. Lee, M. Boushra. — 5th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XVIII, 492 p. : il.

УДК:
УДК 61:378 F56
Автор:

First Aid for the USMLE® Step 3, Fifth Edition provides busy residents with thousands of high-yield facts, mnemonics, and full-color visual aids to help them pass the last of the required USMLE® examinations. Also included are the reader-acclaimed “mini-cases” designed to help residents pass the case portion of the examination. First Aid for the USMLE® Step 3, Fifth Edition is carefully written to focus on high-yield, top-priority information, most likely to be included on the exam.

.

Читати повністю

Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics : foundations / eds.: R. E. Pyeritz, B. R. Korf, W. W. Grody. — 7th ed. — London : Academic Press, 2019. — IXIII, 508 p.

УДК:
УДК 61:575 E50
Автор:

For decades, Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics has served as the ultimate resource for clinicians integrating genetics into medical practice. With detailed coverage in contributions from over 250 of the world’s most trusted authorities in medical genetics and a series of 11 volumes available for individual sale, the Seventh Edition of this classic reference includes the latest information on seminal topics such as prenatal diagnosis, genome and exome sequencing, public health genetics, genetic counseling, and management and treatment strategies to complete its coverage of this growing field for medical students, residents, physicians, and researchers involved in the care of patients with genetic conditions. This comprehensive yet practical resource emphasizes theory and research fundamentals related to applications of medical genetics across the full spectrum of inherited disorders and applications to medicine more broadly.

Читати повністю

Kaplan & Sadock`s Concise Textbook of Clinical Psychiatry / B. J. Sadock, V. A. Sadock, P. Ruiz. — 4th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2017. — XVI, 1008 p. : il.

УДК:
УДК 616.89 S12
Автор:
Sadock Benjamin James.

Compact and easy to use, Kaplan & Sadock’s Concise Textbook of Clinical Psychiatry, Fourth Edition is an authoritative, affordable text that provides must-know information in clinical psychiatry. Containing the most relevant clinical material from the best-selling Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry, Eleventh Edition, it offers step-by-step guidance on the clinical examination, the psychiatric report, medical assessment of the psychiatric patient, laboratory tests, and signs and symptoms, as well as all psychiatric and substance-related disorders, with special chapters on children, adolescents, and the elderly. It also covers special topics such as emergency psychiatry, forensic psychiatry, ethics, and palliative and end-of-life care.

Читати повністю

Cellular and Molecular Immunology / A. K. Abbas, A. H. Lichtman, S. Pillai ; . — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — X, 566 p. : il.

УДК:
УДК 616:612.017 A12
Автор:
Abbas Abul K.

This ninth edition of Cellular and Molecular Immunology includes substantial revisions, which we made to keep the textbook current with scientific advances and, at the same time, maintain the clear and readable style that has been typical of previous editions. Whenever we have added new information, we have focused primarily on important concepts and have not increased the length of the book. We have also rewritten many sections for increased clarity, accuracy, and completeness. A general theme in modern immunology is that the field is moving beyond establishing   fundamental principles of the mechanisms of immune responses to applying these principles to understand human disease and develop new therapies. The revolution in immunological therapies over the last twenty years has been extraordinary. It is especially satisfying for immunologists that some of the most innovative and effective immunotherapies have been developed because the basic science has matured and the complex mechanisms of immune activation and regulation have been elucidated in increasing detail. In this edition of the book, we have paid special attention to the clinical relevance of immunology and have emphasized how newly developed therapies work and what their strengths and pitfalls are.

Читати повністю

Cell Biology / T. D. Pollard [et al.]. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2017. — 882 p. : il.

УДК:
УДК 576 C38
Автор:

The much-anticipated third edition of Cell Biology delivers comprehensive, clearly written, and richly illustrated content to today’s students in a user-friendly format. Relevant to both research and clinical practice, this rich resource covers key principles of cellular function and uses them to explain how molecular defects lead to cellular dysfunction and cause human disease. Concise text and visually stunning graphics simplify complex information and help readers make the most of their study time.

.

Читати повністю

Braunwald’s Heart Disease : a textbook of cardiovascular medicine / ed. D. P. Zipes [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — XXVIII, 1944 p. : il

УДК:
УДК 616.12 B84
Автор:

Trusted by generations of cardiologists for the latest, most reliable guidance in the field, Braunwald’s Heart Disease, Eleventh Edition, remains your #1 source of information on rapidly changing clinical science, clinical and translational research, and evidence-based medicine. This award-winning text has been completely updated, providing a superior reference for every aspect of this fast-changing field, including new material about almost every topic in cardiology.

.

Читати повністю

Berne & Levy Physiology / ed.: Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — 868 p. : il.

УДК:
УДК 612 B49
Автор:

Berne & Levy Physiology has long been respected for its scientifically rigorous approach – one that leads to an in-depth understanding of the body’s dynamic processes. The long-awaited 7th Edition continues this tradition of excellence. With integrated coverage of biophysics and neurophysiology, key experimental observations and examples, and full-color design and artwork, this mid-size text is «just right» for a strong understanding of this complex field.

Читати повністю

Профілактика стоматологічних захворювань : підручник для студентів стомат. факультетів закладів вищої мед. освіти / Л. Ф. Каськова [та ін.] ; ред. Л. Ф. Каськова ; Укр. мед. стомат. академія. — стер. вид. — Львів : Магнолія-2006, 2019. — 404 с.

УДК:
УДК 616.314-084 П 84
Автор:

В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування. Детально представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Друге перероблене і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів.

Читати повністю

Smith and Aitkenhead’s Textbook of Anaesthesia / ed.: J. Thompson, I. Moppett, M. Wiles. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XII, 948 p. : il.

УДК:
УДК 617.5-089.5 S68
Автор:

The book provides full coverage of the sciences underpinning practice in anaesthesia, critical care and pain management together with details of clinical anaesthesia and perioperative care. In combining these aspects, anaesthetists new to the specialty have found the textbook particularly useful during the first few years of training as well as when preparing for professional examinations. It has also proved a valuable day-to-day reference for allied professionals such as operating department practitioners and physician assistants who need an understanding of clinical practice in anaesthesia and related specialties.

Читати повністю

Rang and Dale’s Pharmacology / J. M. Ritter [et al.]. — 9th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XVI, 790 p. : il.

УДК:
УДК 615 R20
Автор:

Comprehensive yet easy to use, Rang and Dale’s Pharmacology has been providing core basic and clinical science information to students and healthcare practitioners worldwide for more than 25 years. The fully revised Ninth Edition keeps you up to date with all that’s new in the field, including new and emerging drugs and recent studies.

.

.

Читати повністю

Propaedeutics of ChildrenTherapeutic Dentistry: manual / L. F. Kaskova, I. Yu. Vashchenko, J. Ed. Berezhna ; Ukrainian medical stomatological academy. — Lviv : Magnolia 2006, 2019. — 202 p. : il. — Перевод заглавия: Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

УДК:
УДК 616.31-053.2 K22
Автор:
Kaskova L. F.

Навчальний посібник складено у відповідності до типового навчального плану для студентів стоматологічного факультету. У посібнику висвітлюються питання організації стоматологічного кабінету, гістології та ембріології органів порожнини рота, топографо-анатомічної будови тимчасових і постійних зубів у дітей. Також можна виділити два великих розділи, один із яких присвячений роботі з каріозними порожнинами (особливості препарування, інструментарій та особливості пломбування), а другий висвітлює питання ендодонтичного лікування зубів (представлений інструментарій для роботи у кореневих каналах, описані сучасні методики та матеріали).

The study guide is composed in compliance with the typical academic plan for students of the Faculty of Dentistry. The study guide contains issues on organization of the dentist’s office, histology and embryology of the oral cavity organs, topographic and anatomical structure of deciduous and permanent teeth in children. Two large sections, one of which is devoted to manipulations with carious cavities (specificities of preparation, armamentarium and peculiarities of sealing), and the second one covers issues of endodontic treatment of teeth (presents instruments for manipulations in root canals; describes the state-of-the-art methods and materials) are of special interest.

Читати повністю

Oxford Handbook of Geriatric Medicine / L. K. Bowker [et al.]. — 3rd ed. — Oxford : Oxford University Press, 2018. — XVII, 734 p.

УДК:
УДК 616-053.9 O-97
Автор:

The Oxford Medical Handbooks are the market leading series of pocket handbooks, written for a broad medical readership, from students, junior doctors and specialist trainees, to nurses, dentists, paramedics, and allied health professionals.

Репутация «Оксфордских медицинских справочников» основана на том, что она содержит только самую качественную клинически значимую информацию. Каждая книга рецензируется людьми, которые соответствуют профилю предполагаемой аудитории, и каждая книга также проверяется предметными экспертами. Обширные исследования рынка позволяют удостовериться, что книги содержат самую свежую информацию о медицинской подготовке и практике, поэтому каждая книга серии дает именно то, что нужно читателям. Там, где это уместно, младшие соавторы обеспечивают, чтобы содержание оставалось актуальным для основной аудитории и отражало реальность повседневной медицинской практики.

Читати повністю

Orthopaedic Dentistry : lecture course : lecture training text-book for IV-V academic years students of stomatological faculty with English language form of study / V. Novikov [et al.]. ; eds.: V. Novikov, V. Dvornyk ; Ukrainian medical stomatological academy = Ортопедична стоматологія : (курс лекцій) / ред.: В. М. Дворник, В. М. Новіков. — Lviv : Magnolia 2006, 2019. — 205 p. : il.

УДК:
УДК 616.314-089.23 O-81
Автор:

Навчальний посібник призначений для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів англомовної форми навчання 4-5 курсів стоматологічного факультету, що навчаються за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». Навчальний посібник сприятиме підвищенню якості теоретичної та практичної підготовки студентів, клінічних ординаторів та слухачів курсів післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 3 : a resident-to-resident guide / T. Le, K. C. Lee, M. Boushra. — 5th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XVIII, 492 p. : il.

УДК:
УДК 61:378 F56
Автор:

First Aid for the USMLE® Step 3, Fifth Edition provides busy residents with thousands of high-yield facts, mnemonics, and full-color visual aids to help them pass the last of the required USMLE® examinations. Also included are the reader-acclaimed “mini-cases” designed to help residents pass the case portion of the examination. First Aid for the USMLE® Step 3, Fifth Edition is carefully written to focus on high-yield, top-priority information, most likely to be included on the exam

Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changes in treatment and drug therapy are required. The authors and the publisher of this work have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards accepted at the time of publication. However, in view of the possibility of human error or changes in medical sciences, neither the authors nor the publisher nor any other party who has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omissions or for the results obtained from use of the information contained in this work. Readers are encouraged to confirm the information contained herein with other sources. For example and in particular, readers are advised to check the product information sheet included in the package of each drug they plan to administer to be certain that the information contained in this work is accurate and that changes have not been made in the recommended dose or in the contraindications for administration. This recommendation is of particular importance in connection with new or infrequently used drugs.

Читати повністю

Essence of Anesthesia Practice / ed.: L. A. Fleisher, M. F. Roizen, J. D. Roizen. — 4th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XIIII, 556 p.

УДК:
УДК 617.5-089.5 E80
Автор:

Highly regarded by anesthesiologists, residents, and nurse anesthetists, Essence of Anesthesia Practice, 4th Edition by Drs. Lee A. Fleisher, Michael F. Roizen, and Jeffrey Roizen, is a trusted resource for point-of-care anesthesia management. Concise, easy-to-find summaries cover a single clinical topic for both common and rare conditions. A renewed focus on diseases and drugs makes this edition even more useful when formulating anesthesia plans and mastering the core knowledge of anesthesia practice.

Читати повністю

Творці Української науки. Т.1 / ред. Л. В. Деримедвідь [та ін.]. — Київ : АНАВІТ, 2019. — 196 с. — (Медичні науки). — ISBN 978-966-97635-2-5 : 80.00 грн.

УДК:
УДК 61:001](091)(477) Т 28
Автор:

Книга представляє історичне становлення та сучасні тенденції розвитку медичних наук. Це своєрідний довідник та посібник у галузі, що висвітлює напрями наукових досліджень та результати багаторічної роботи провідних науковців і колективів навчальних кафедр та відділень. Розрахована на студентів, аспірантів, науковців та людей, що працюють у сфері медицини, які зацікавлені в постійному процвітанні медичної галузі нашої країни, в яких є бажання продовжувати наукові здобутки своїх попередників та вчителів і виводити медичну сферу України та наукову думку на вищий європейський рівень.

Читати повністю

Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навч.-метод. посібник / А. В. Кабанцева, О. Л. Корнєєва. — Київ : КВІЦ, 2018. — 136 с.

УДК:
УДК 616.89-008.44-053.2 К 12
Автор:
Кабанцева А. В.

Посібник містить матеріали як теоретичного, так і практичного характеру з комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги дітям, які переживають стани емоційного напруження. Призначений для практичних психологів, вихователів, лікарів та інших спеціалістів, які працюють із дітьми дошкільного віку.

.

.

Читати повністю

Очерки хирургии боевой травмы живота : сборник научных трудов / В. Я. Белый [и др.]. — Киев : Леся, 2016. — 212 с.

УДК:
УДК 617-089:355 О-95
Автор:

Целью этой монографии является разработка методических подходов по освещению одного из сложных вопросов медицины — военно-полевой хирургии. Авторы изложили личный опыт практической работы, проведенных научных исследований и системно проанализировали их. Книга предназначена для врачей-интернов, хирургов и медицинских руководителей.

.

Читати повністю

Микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : руководство к практическим занятиям для студентов мед. и фарм. вузов / Н. В. Павленко ; Харьков. НМУ. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков : ХНМУ, 2018. — 320 с. : ил.

УДК:
УДК 616:579.61 П 12
Автор:
Павленко Н. В.

Руководство охватывает специальную микробиологию, вирусологию и иммунологию согласно с программой преподавания, утвержденной Министерством здравоохранения Украины. В руководстве даны историческая справка, актуальность, характеристика морфологических, культуральных, биохимических, антигенных, токсигенных особенностей возбудителей инфекционных заболеваний; патогенез, современные схемы микробиологической диагностики, лечение, иммунитет, специфическая профилактика инфекционных болезней. Руководство предназначено для студентов медицинских и фармацевтических вузов, соответствующих кафедр институтов последипломного обучения, интернов, семейных врачей, врачей всех специальностей.

Читати повністю

Воєнно-польова хірургія / Я. Л. Заруцький [та ін.] ; ред.: Я. Л. Заруцький, В. Я. Білий ; М-во оборони України, МОЗ України. — Київ : Фенікс, 2018. — 552 с.

УДК:
УДК 617-089:355 В 61
Автор:

 «Воєнно-польова хірургія» є методологічним продовженням «Вказівок з воєнно-польової хірургії» (2014), підручника «Воєнно-польова хірургія» (2016). Праця приурочена до 25-річчя кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, яка є опорною для вищих медичних навчальних закладів М 03 України.

Відповідає потребам практичних лікарів, які надають медичну допомогу в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій мирного часу як керівництво для дій, а також програмам з воєнно-польової хірургії та навчальним завданням підготовки слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів. слухачів факультетів підвищення кваліфікації лікарів, закладів післядипломної освіти МОЗ України. Рекомендована як практичний і навчальний посібник для військових лікарів та лікарів системи охорони здоров’я України.

Harrison’s Principles of Internal Medicine. Vol. 2. / J. Larry Jameson [et al.]. — 20th. ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill, 2018. — XLI, 1648-3528, 1-214 p.

УДК:
УДК 616 H30
Автор:

This edition of Harrison is consisting of two volumes. It covers all the modern medical techniques and helps to build better decision making relatable images are there along with the content. It helps to remember and retain all the information by which a reader has gone through. Harrison is written by the pioneers of the medical field. They tried to gather all the latest topics, problems, diseases and their solutions in the book so this book is a must buy if you are a medical student or practitioner for flourishing your carrier. The consistency of writing will build an urge to read and learn the entire content. If we say that the Harrison 20th edition is worth paying so it won’t be wrong. Definitive yet clear answers are provided of each question and real-life cases are also the part of the content for the better explanation. Some new chapters are there which focuses on the well-being of the humans such as: promoting good health, differences of healthcare facilities in developed and non-developed countries etc.

Harrison’s Principles of Internal Medicine. Vol. 1. / J. Larry Jameson [et al.]. — 20th. ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill, 2018. — XXXIX,1648, 1-214 p.

УДК:
УДК 616 H30
Автор:

This edition of Harrison is consisting of two volumes. It covers all the modern medical techniques and helps to build better decision making relatable images are there along with the content. It helps to remember and retain all the information by which a reader has gone through. Harrison is written by the pioneers of the medical field. They tried to gather all the latest topics, problems, diseases and their solutions in the book so this book is a must buy if you are a medical student or practitioner for flourishing your carrier. The consistency of writing will build an urge to read and learn the entire content. If we say that the Harrison 20th edition is worth paying so it won’t be wrong. Definitive yet clear answers are provided of each question and real-life cases are also the part of the content for the better explanation. Some new chapters are there which focuses on the well-being of the humans such as: promoting good health, differences of healthcare facilities in developed and non-developed countries etc.

Sinitsyna A. V. Philosophy : teaching guide for foreign students / A. V. Sinitsyna, U. R. Mandryk. — Львів : Новий Світ — 2000, 2018. — 200 p.

УДК:
УДК 101 S62
Автор:
Sinitsyna A. V.

In teaching-methodical textbook the problems of normative philosophy courses in accordance with the programs and requirements of the Ministry of Education and Science for the Bologna system are considered. The authors offer a comprehensive material on issues submitted for discussion, meaningful concise statement of the basic material, original texts and quotes of famous philosophers. Recommended for international students, graduate students, external students, who are studying on not philosophical departments of universities, and for teachers of humanities subjects. Under the general editorship of Doctor of Philological Sciences, Prof. Volodymyr Kachkan (Department of Ukrainian Studies and of philosophy of Ivano-Frankivsk National Medical University)

Читати повністю

Промислова технологія лікарських засобів : баз. підруч. для студентів вищ. фармацевт. навч. закл.(фармацевт. ф-тів. ІV рівня акредитації) / Є. В. Гладух [та ін.] ; ред.: Є. В. Гладух, В. І. Чуєшов ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Львів : Новий Світ — 2000, 2019. — 526 с. : іл. — (Національний підручник).

УДК:
615.4 П 81
Автор:

Підручник написано з урахуванням останніх досягнень фармацевтичної науки і практики: описано сучасні технології і обладнання, призначене для проведення технологічних процесів у промислових умовах. Розглянуто перспективні напрямки вдосконалення промислової технології лікарських засобів. Для студентів фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і факультетів.

Читати повністю

McCullagh Marie. Good Practice Communication Skills in English for the Medical Practitioner [Text] : teacher’s book / M. McCullagh, R. Wright. — Cambridge : Cambridge University Press, 2008. — 176 p.

УДК:
УДК 811.111 M12
Автор:
McCullagh Marie

Good Practice is a course for doctors and medical students who need to communicate with patients in English. The course is for upper-intermediate to advanced learners of English and can be used in the classroom or by the self-study student. Good Practice focuses on the language and communication skills that doctors need to make consultations more effective through a focus on five elements of good communication: verbal communication, active listening, voice management, non-verbal communication and cultural awareness. The course teaches learners how to sensitively handle a range of situations such as taking a patient history, breaking bad news, examining a patient and describing treatment options. It also prepares doctors for dealing with different types of patient, from children to the elderly. With reference to numerous medical communication experts, and through exposure to authentic clinical scenarios, Good Practice demonstrates the impact of good communication on the doctor-patient relationship and enables students to become confident and effective practitioners in English. The Teacher’s Book offers invaluable support for anyone wishing to use Good Practice in the classroom. As well as guiding the teacher through the activities and offering background information on each topic, it also includes 12 photocopiable reading activities plus photocopiable worksheets to use with the Good Practice DVD. For wordlists, language activities and extra reading material, visit www.cambridge.org/elt/goodpractice

Читати повністю

McCullagh Marie. Good Practice Communication Skills in English for the Medical Practitioner [Text] : student’s book / M. McCullagh, R. Wright. — 3rd printing. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 176 p. : il.

УДК:
УДК 811.111 M12
Автор:
McCullagh Marie

Good Practice is a course for doctors and medical students who need to communicate with patients in English. The course is for upper-intermediate to advanced learners of English and can be used in the classroom or by the self-study student. Good Practice focuses on the language and communication skills that doctors need to make consultations more effective through a focus on five elements of good communication: verbal communication, active listening, voice management, non-verbal communication and cultural awareness. The course teaches learners how to sensitively handle a range of situations such as taking a patient history, breaking bad news, examining a patient and describing treatment options. It also prepares doctors for dealing with different types of patient, from children to the elderly. The DVD enables students to observe a range of doctor-patient encounters, exploring the importance and impact of non-verbal communication. Online worksheets to accompany each scene help students to consolidate the language and communication strategies presented in the Student’s Book. With reference to numerous medical communication experts, and through exposure to authentic clinical scenarios, Good Practice demonstrates the impact of good communication on the doctor-patient relationship and enables students to become confident and effective practitioners in English. Course components: Student’s Book, Teacher’s Book, Audio CDs (2), DVD For DVD worksheets, wordlists, language activities and extra reading material, visit www.cambridge.org/elt/goodpractice

Читати повністю

Armer Tamzen. Cambridge English for Scientists [Text] / T. Armer ; series ed. J. Day. — Cambridge : Cambridge University Press, 2011. — 128 p. : il. + 2 эл. опт. диск (CD-ROM). — (Cambridge Professional English). — ISBN 978-0-521-1540-93

УДК:
УДК 811.111 A75
Автор:
Armer Tamzen

Cambridge English for Scientists develops the communication skills and specialist English language knowledge of science students and professionals, enabling them to communicate more confidently and effectively in their work or study environment. Uniquely, this course focuses on both spoken and written communication, with each of the ten units relating to a case study based on real, published research. This makes the course ideal for scientists from a wide range of scientific backgrounds. Cambridge English for Scientists also develops the learners’ language skills with practical reading and writing skills — such as applying for research funding or writing for publications — as well as with speaking and listening skills including ‘Describing and Reporting Problems With Experiments’ and ‘Presenting at a Conference’. Cambridge English for Scientists requires no specialist knowledge on the part of the teacher and comprehensive teacher’s notes are available online. The course is also ideal for self-study

Читати повністю

Фахова мова фармацевта : базовий підруч. для студентів вищого фармацевт. навч. закл. (фармацевт. ф-тів) IV рівня акредитації / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — 2-ге вид., випр. та допов. — Харків : Золоті сторінки, 2017. — 312 с.

УДК:
615.1(03) Ф 29
Автор:

Підручник містить матеріал, укладений відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» за кредитно-модульною системою організації навчання. Навчальний матеріал поділений на 5 змістових модулів, у яких основна увага приділяється особливостям усного й писемного професійного мовлення. У підручнику розглянуті різні аспекти професійного спілкування, мовного етикету, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми професійного мовлення. Ґрунтовно викладені правила складання й оформлення найбільш уживаних ділових паперів. Теоретичний матеріал супроводжується системою практичних завдань і вправ для закріплення та самостійної роботи. Дидактичний матеріал до вивчених тем пов’язаний із фармацевтичним фахом.  Підручник містить російсько-українські словники (термінологічний, дієприкметників і мовних зворотів) і практичний порадник, де матеріал узагальнено в таблицях.  Підручник призначений для здобувачів вищої освіти фармацевтичних навчальних закладів, а також стане у пригоді тим, хто прагне підвищити рівень культури професійного мовлення.

Читати повністю

National Academy of Sciences of Ukraine, statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential [Text] / B. A. Malitsky [et al.] ; ed. V. L. Bogdanov. — Kyiv : Phoenix, 2018. — 344 p.

УДК:
УДК 001.895(477) N27
Автор:

The guide provides basic statistical data on scientific and technical potential and performance of the National Academy of Sciences of Ukraine. Representation of the place and the role of the National Academy of Sciences of Ukraine in the system of scientific organizations of the state, including in the context of the sector and in the global context is given. Statistical data mainly covers the period from 2012 and 2017. In preparing the guide benefited the State Statistics Service of Ukraine, the annual reports of the National Academy of Sciences of Ukraine and international scientometric databases and scientific publications. The publication is intended for representatives of public authorities, researchers, university students, journalists and the general public.

Читати повністю

Human anatomy [Text] : textbook for students of higher med. institutions / [V. G. Cherkasov et al.]. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 464 p. : ill., color. fig. — (Національний підручник). — Rec. by the Academic Board of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (report № 12 on 30th of October 2018)

УДК:
УДК 611 H91
Автор:

This illustrated edition is convenient to use: the material is divided into sections by systems. An overview of bones, joints, muscles, tissues, organs, blood supply and innervation of organs is given. Color illustrations add clarity. The book is intended for a wide range of readers, will also be useful to English-speaking students of medical universities and colleges, and professionals working in the medical industry.

.

Це ілюстроване видання зручне у використанні: матеріал поділений у секції за системами. Висвітлено такі питання з анатомії: кістки, суглоби, м’язи, тканини, органи, кровопостачання та іннервація органів. Кольорові ілюстрації додають наочності. Ця книга призначена для широкого кола читачів. Також буде корисна для англомовних студентів медичних університетів та коледжів, а також професіоналам, які працюють в галузі медицини

Читати повністю

«Репресовані» щоденники». Голодомор 1932 — 1933 років в Україні / Укр. ін-т національної пам’яті ; упоряд., авт. вступ. ст., ред. Я. Файзулін. — Київ : Фенікс, 2018. — 352 с. : іл. — (Меморіал жертв Голодомору).

УДК:
94(477):341.485]"19" Р 41
Автор:

Про Голодомор 1932-1933 років в Україні публікацій уже не бракує. Однак ця книжка — унікальна. Писали її не історики, не архівісти, не публіцисти — її авторами були звичайні люди: селянин, учителька, студент, партієць… Свої нотатки вони робили не сподіваючись, що ті колись будуть опубліковані, що їх прочитають тисячі й тисячі людей. Вони не ставили перед собою цілі написати історії Голодомору, а лише фіксували побачене, почуте, прожите та пережите

Парадоксально, але ті записи вціліли донині завдяки радянським спецслужбам. Для чекістів вони були «вещдоками» — речовими доказами, промовистими свідченнями «контрреволюційної діяльності» авторів. У конвертах при їхніх кримінальних справах і збереглися ці сім історій людей, записаних в режимі реального часу на тлі апокаліпсису — Голодомору, з усіма його «декора ціями»-жахіттями. Герої в ті роки катастрофи проживають свої особисті історії — із найнесподіванішими сюжетними лініями й поворотами. І то такими, що не спали б на думку й найгеніальнішому драматургові

На сторінках цих щоденників, попри пекельно-смертельне лихоліття, коли їх писано, людське життя триває у всій повноті: з радістю від народження дітей і болем від утрати рідних, з коханням та інтригами, з прикладами небаченої жертовності та відразливої ницості. Тут багато безцінних свідчень «із перших уст» про стратегії виживання людей у ті страшні часи. У спустошених голодом українських селах, містечках і містах.

Читати повністю

Енциклопедія Голодомору 1932 — 1933 років в Україні / Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору” ; вступ. Слово Є. Нищука ; передм. , авт. текст В. Морочко. — Дрогобич : Коло, 2018. — 576 с. — (Меморіал жертв Голодомору)

УДК:
94(477):341.485]"19" Е 68
Автор:

Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, обставини, соціально- психологічні та статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду в Україні. «Е.Г.» має понад тисячу статей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів Голодомору.

Загальна хірургія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Андрющенко [та ін.] ; ред. Я. С. Березницький [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 344 с. : іл. — (Національний підручник).

УДК:
617-089 З-14
Автор:

Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Запорожан В. М. Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи : практ. порадник / В. М. Запорожан, О. О. Тарабрін. — Суми : Університет. книга, 2018. — 240 с.

УДК:
61:378(477) З-33
Автор:
Запорожан В. М.

Практичні навички клінічної роботи до застосування їх на реальних пацієнтах мають опановуватися в спеціальних центрах, оснащених високотехнологічними тренажерами та комп’ютеризованими манекенами, що дозволяють моделювати клінічні ситуації. Однією з важливих передумов в реалізації даного принципу є створення сучасних симуляційних центрів. У пропонованому посібнику обговорюються проблеми, які необхідно вирішити для успішного й ефективного впровадження симуляційного навчання в медичну освіту, а також поради з побудови занять зі студентами, інтернами та лікарями-курсантами різних спеціальностей.

Читати повністю

Правознавство : підручник / Г. І. Балюк [та ін.] ; відп. ред. О. В. Дзера ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 11-те вид., перероб. і допов. — Київ : Юрінком Інтер, 2018. — 639 с.

УДК:
34(477) П 68
Автор:

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто основи основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології.  Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл.

.

.

Читати повністю

Pharmaceutical Calculations [Text] / H. C. Ansel, Sh. J. Stocton. — 15th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2014. — XII, 455 p. : il. — (International edition). — Index: p. 445-452. — ISBN 978-1-4963-3962-1

УДК:
615.015.3 A61
Автор:
Ansel Howard C.

This work is no substitute for individual patient assessment based upon healthcare professionals’ examination of each patient and consideration of, among other things, age, weight, gender, current or prior medical conditions, medication history, laboratory data and other factors unique to the patient. The publisher does not provide medical advice or guidance and this work is merely a reference tool. Healthcare professionals, and not the publisher, are solely responsible for the use of this work including all medical judgments and for any resulting diagnosis and treatments.

Given continuous, rapid advances in medical science and health information, independent professional verification of medical diagnoses, indications, appropriate pharmaceutical selections and dosages, and treatment options should be made and healthcare professionals should consult a variety of sources. When prescribing medication, healthcare professionals are advised to consult the product information sheet (the manufacturer’s package insert) accompanying each drug to verify, among other things, conditions of use, warnings and side effects and identify any changes in dosage schedule or contraindications, particularly if the medication to be administered is new, infrequently used or has a narrow therapeutic range. To the maximum extent permitted under applicable law, no responsibility is assumed by the publisher for any injury and/or damage to persons or property, as a matter of products liability, negligence law or otherwise, or from any reference to or use by any person of this work.

Читати повністю

Mosby’s Dental Drug Reference [Text] / ed. A. H. Jeske. — 12th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XVI, 1494 p. : il.

УДК:
616.31-085(03) M88
Автор:

With an emphasis on dental-specific considerations, this comprehensive drug reference profiles the most commonly used drugs in dentistry. No dental office should be without this quick-reference drug guide! Mosby’s Dental Drug Reference, 12th Edition profiles the most commonly used drugs in dentistry, with emphasis on dental-specific considerations. More than 800 drug monographs make it easy to find information such as dosages, indications, contraindications, interactions, precautions, side effects, and serious reactions. Online resources include over 100 additional drug monographs, photos of common oral complications, patient education guides, and more. From lead editor Arthur Jeske, a well-known researcher and author in dental pharmacology, this pocket-sized reference provides the current, concise drug information you need at the point of care.

Читати повністю

Pharmaceutical Practice [Text] / ed.: J. A. Rees, I. Smith, J. Watson. — 5th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier ; [S. l.] : Churchill Livingstone, 2014. — XVII, 552 p. : il.

УДК:
УДК 615.1 P56
Автор:

The fifth edition of Pharmaceutical Practice has been totally overhauled and restructured to bring the contents completely up to date and to reflect emerging new roles for pharmacists both within the traditional employment areas of hospital and community pharmacy, as well as other developing roles supporting the public health agenda, governance, risk management, prescribing and pharmacoeconomics. It covers a wide range of subjects relevant to pharmacy practice, including communication skills, managing a business, quality assurance, dispensing, calculations, packaging, storage and labeling of medicines, sterilization, prescriptions, hospital-based services, techniques and treatments, adverse drug reactions, cost-benefit, and medicines management.

Читати повністю

Curry Stephen H. Introduction to Drug Disposition and Pharmacokinetics [Text] / S. H. Curry, R. Whelpton. — New York : John Wiley & Sons, 2017. — XI, 323 p. : il

УДК:
Автор:
Curry Stephen H.

The application of knowledge of drug disposition, and skills in pharmacokinetics, are crucial to the development of new drugs and to a better understanding of how to achieve maximum benefit from existing ones. The book takes the reader from basic concepts to a point where those who wish to will be able to perform pharmacokinetic calculations and be ready to read more advanced texts and research papers

The book will be of benefit to students of medicine, pharmacy, pharmacology, biomedical sciences and veterinary science, including those who have elected to study the topic in more detail, such as via electives and special study modules. It will be of benefit to those involved in drug discovery and development, pharmaceutical and medicinal chemists, as well as budding toxicologists and forensic scientists who require the appropriate knowledge to interpret their findings and as an introductory text for clinical pharmacologists.

Читати повністю

Harty’s Endodontics in Clinical Practice [Text] / ed. Bun San Chong. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier Saunders, 2017. — XIII, 333 p. : il.

УДК:
УДК 616.314 H31
Автор:

Maintaining the practicality and usefulness of previous editions, the new edition of the classic Harty’s Endodontics in Clinical Practice has been revised and updated to include the latest developments in the field

Under the editorship of Bun San Chong, a team of international experts have come together to present the scientific basis of current endodontic practice together with ‘hands-on’ advice on what to do, and when and how to do it. Perfectly tailored for undergraduate dental students and those pursuing specialist training, including extended skills in endodontics, all chapters reflect the latest clinical and scientific developments in the field with topics ranging from diagnosis and treatment planning to the management of the primary dentition, trauma and the relationship between endodontics and periodontal and systemic disease. Areas of debate are explained while other chapters also look at infection control, pharmacological advances and the management of pain.

Читати повністю

Clinical Textbook of Dental Hygiene and Therapy [Text] / ed. S. L. Noble. — 2nd ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell, 2018. — XVI, 414 p. : il.

УДК:
УДК 616.31 C61
Автор:

Fully revised and updated to reflect changes in clinical practice, legislation and regulation, this groundbreaking textbook intertwines the subjects of dental hygiene and dental therapy to provide a comprehensive resource for students of these courses, as well as those studying new degree programmes in oral health science. The Clinical Textbook of Dental Hygiene and Therapy is designed as a dedicated companion text for these disciplines and should enable students to streamline their primary reading. Following course developments and an expansion in the remits of both hygienists and therapists, this book is written not only for students, but also as a revision aid for those already in practice. Interactive questions on a companion website allow the reader to test their knowledge and understanding.

Читати повністю

Medical biology [Text] : textbook / Yu. I. Bazhora [et al.]. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 448 p. : il.

УДК:
УДК 61:57 M46
Автор:

The basic questions of general and medical biology are highlighted in this textbook. The general laws of life, the study of the cell including fundamentals of the human cytogenetics, the study of heredity and variability including the human genetics, laws of phylogenetic development of organisms, fundamentals of general parasitology, biology of the most meaningful human parasites, way of transmission, diagnosis and prophylaxis of parasitogenic diseases are presented. The content of textbook is organized according to the Program on Medical Biology for the first year English-speaking medical students.

Читати повністю

Infectious diseases [Text] : textbook / O. A. Holubovska [et al.] ; ed. O. A. Holubovska. — Kyiv : Medicine, 2018. — 664 p. : il. — Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter № 1/11-8095, 28 May 2012). Approved by the Ministry of Health of Ukraine (the letter № 23-01-8/130, 15 June 2012). — Bibliogr.: p. 655-660. — Index: p. 661-662. — ISBN 978-617-505-727-8

УДК:
УДК 616.9 I-60
Автор:

Up-to-date notions of the most widespread infectious and parasitic diseases are stated in the textbook. A particular attention is paid to diseases that occur on the territory of Ukraine, diseases that represent a significant global danger and are regulated by International Health Regulations, infectious and parasitic diseases that can be imported to the territory of our country and represent a problem of travel medicine and tropical medicine. General problems of infectology, principles of classification of infectious diseases, diagnosis, treatment and prophylaxis, including immunoprophylaxis are elucidated. In preparation of the textbook, modem materials and WHO recommendations, foreign publications of leading specialists were used. Classification of infectious and parasitic diseases is given in accordance with International Classification of Diseases of 10th review. Methods of diagnosis, treatment and prophylaxis are stated on the base of international guidelines and consensus. Presented material is well adapted to the content of modules of approved typical programs on the course unit of “Infectious diseases” for prediploma training of specialists on specialities “Medical care”, “Pediatrics”, “Medical preventive care”, “Stomatology”, “Medical psychology”. All sections of the textbook contain main provisions, questions and tests for self-training according to the principles of the up-to-date educational trend — a credit-transfer system of organization of the educational process. A book is supplied with coloured illustrations of the most widespread infectious diseases. The majority of anatomical terms are given according to International Anatomic Nomenclature approved by IV Congress of anatomists, histologists, embryologists and topographic anatomists of Ukraine. For students of higher medical (pharmaceutical) educational establishments, internship doctors and trainees of faculties of postgraduate education, as well as family doctors, specialists of emergency medicine, infectious disease specialists.

Читати повністю

Практична мікробіологія : навч. посіб. до практ. занять для студентів закл. вищ. освіти МОЗ України / С. І. Климнюк [та ін.] ; ред.: С. І. Климнюк, В. П. Широбоков. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 576 с.

УДК:
616:579.61 П 69
Автор:

Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Висвітлені сучасні дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Значна увага присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування, зокрема стосовно збудників поширених бактеріальних, вірусних, грибкових та протозойних інфекцій. Посібник збагачений оригінальними ілюстраціями та наглядними мікрофотографіями. Призначений для студентів закладів вищої освіти МОЗ України, а також для фахівців-мікробіологів.

Читати повністю

Хемптон Джон Р. ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике : навч. посіб. для навч. процесу в мед. закл. вищ. освіти : пер. 6 англ. вид. / Дж. Р. Хемптон, Д. Едлем ; наук. ред. пер. з англ.: Η. Μ. Середюк, О. З. Скакун ; пер. з англ. О. І. Ромаскевич. — Київ : Медицина, 2018. — 539 с. : іл. — Пер.вид.: The ECG in Practice / Hampton John R., Adlem David. — Edinburgh [etc.], 2013.

УДК:
616.12-073.7 Х 37
Автор:
Хемптон Джон Р.

У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» висвітлено особливості використання ЕКГ для діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак основоположні принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження. Враховано особливості діагностики хворих з імплантованими електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. Глави посібника містять інформацію стосовно електрофізіології та призначення електричних пристроїв, що дасть змогу лікарям провести попередню діагностику стану пацієнтів із різноманітними функціональними розладами. Детально подано ЕКГ у 12 відведеннях. Для студентів, а також лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів, ревматологів і лікарів, які починають свою практичну діяльність і бажають професійно вивчити електрокардіографію.

Читати повністю

Donovan Edward W. Essentials of Pathophysiology [Text] / E. W. Donovan. — New York : Macmillan Publishing Company, 1985. — 365 p. : il.

УДК:
УДК 616-092 D72
Автор:
Donovan Edward W.

This textbook is based on courses that I have developed for numerous educational and health care centers. With modifications in course content to accommodate differing levels of educational background, these courses, seminars, workshops, and lecture series have been presented to undergraduates and to licensed professionals in the fields of nursing and allied health. Essentials of Pathophysiology is designed to serve the dual functions of (1) providing an introduction to the undergraduate and (2) furnishing a review of basic material for the professional

I have based the writing of this book on the experience gained from nearly a decade of teaching the courses. Its conceptual framework is simple in that it seeks to categorize some of the states of aberrant physiology into types of malfunctions and maladaptations that arise within the human organ systems. Thus pathophysiology is presented as abnormal physiology. Whenever possible, the underlying bases of these aberrations in function are further presented in terms of their chemistry and physics. The entire approach is a mechanistic one, and it is hoped that such an approach will reduce the need for memorization of states of illness by demonstrating to the student where such states “fit” into the normal physiologic pathways. It is also hoped that this approach will further the concept of the wellness-illness continuum and holistic clinical practice

Although broad in its inclusion of organ systems, the text avoids the cataloging of large numbers of pathophysiologic states while concentrating on the major entities. The illustrations are original, with one exception, many of them having been generated on site in lectures to help clarify problem areas. As teaching devices, they have proven their value on many occasions. As with the content of the chapters, the illustrations have been evaluated by a large number of students.

Читати повністю

Nwaobi Victor. Сlinical scalpel [Text] : key reference book to basic clinical surgery / V. Nwaobi, I. Sani. — Vinnytsia : TVORU, 2018. — 110 p. : il.

УДК:
УДК 617-089(03) N96
Автор:
Nwaobi Victor

It’s the dawn of a new era in surgery. This is a collection of ideas from a wide range of surgeons across the globe. Hence, we do not take all the credit for this work, but sincerely acknowledge the great work of surgeons and medical personnel of past and present. It’s indeed a privilege to make a historic contribution towards the advancement of the medicine in general. Clinical scalpel is an innovative surgical reference book carefully reviewed, focusing on major problems -edical students, interns as well as doctors faces and the critical judgement needed to solve them -sing a basic and ingenious mode of medical thinking.

Читати повністю

Хірургія серцевих ушкоджень: особливості сучасної доктрини = Хирургия сердечних повреждений = Surgery of hesrt injuries. Features of modern concept : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2015. — 156 с. : іл.

УДК:
616.12-089 Х 50
Автор:

У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують діагностичні й лікувальні заходи. Осмислюється хірургічна доктрина медичної допомоги в хірургічних стаціонарах загального профілю, можливість поліпшеного лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках. Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу. Описано хірургічну техніку з погляду локалізації та обсягу пошкоджень, подані рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця. Наведено безпосередні результати хірургічного лікування постраждалих із травматичними пошкодженнями серця. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів. У книзі атлас складає 65 рис., 10табл., бібліографія — 381 назва

  The monograph summarizes experience in providing surgical care for patients with heart injuries. Represented data about anatomical prerequisites of various injuries of the heart and related to them clinical features, diagnostical and medical options. Discussed generally accepted surgical principles, classification of such injuries, optimized diagnostic and therapeutic algorithm measures. Summarized the main surgical doctrine implemented in general surgical hospitals and possibilities of improving the outcome. Particular attention is paid to the timely and effective surgical strategy for detection of the intracardiac injuries, repairment of main vessels and heart structures using the technology of circulatory support. We describe the surgical technique depending on the localization and extent of the injury, recommendations for intensive care and anesthesia support at all stages of the treatment of patients with injuries of the heart. Represented shortterm results of surgical treatment of patients with traumatic injuries of the heart. The book is designed for surgeons, cardiac surgeons and cardiologists. The book is 65 atlas Fig., 10 tabl. Bibliography — 381 name.

Читати повністю

Комбіновані операції на легенях і серці: особливості сучасної доктрини = Combined operations on the lungs and heart. Features of modern concept : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2016. — 160 с. : іл.

УДК:
616.24-006-089 К 63
Автор:

У монографії узагальнено досвід лікування хворих із поєднанням захворювань легень і серця. Обговорено принципову можливість одночасного виконання таких операцій при онкологічній патології легень, набутих вадах та ішемічній хворобі серця. Визначено оптимальну хірургічну тактику з використанням міні-інвазивних «відкритих» та гібридних операцій. Індивідуалізовано хірургічні доступи та обсяг оперативних втручань залежно від конкретної ситуації з урахуванням оперативного ризику та локалізації патологічних осередків. Описано техніку поєднаних оперативних втручань з урахуванням стадії пухлинного ураження, задіяності лімфатичних колекторів і характеристик серцевих захворювань. Дано рекомендації щодо реанімаційно-анестезіологічних заходів та післяопераційного ведення таких хворих. Накопичений досвід, аналіз безпосередніх та віддалених результатів хірургічного лікування хворих з поєднанням патології серця та легень свідчать про доцільність запропонованої в інституті тактики та високу ефективність комбінованих операцій, спрямованих на повну корекцію виявлених порушень кардіореспіраторної системи. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, кардіологів. У книзі атлас складає 78 рис., з табл., бібліографія — 141 джерело

  The book summarizes the experience of treating patients with a combination of lung and heart diseases. Debated principal possibility of simultaneous execution of such operations in cancer of lung, acquired heart diseases and ischemic diseases. Determined the optimal surgical approach using minimally invasive, open and hybrid operations. The technique of simultaneous surgical interventions, taking into account the stage of the tumor lesions and peculiarity of heart disease. The accumulated experience, analysis of the immediate and long-term results of surgical treatment of patients with a combination of heart disease and lung indicate the feasibility of the proposed institute in tactics and high efficiency of the combined operations to complete the correction of detected disorders cardiorespiratory system. The book is designed for surgeons, oncologists and cardiologists.

Читати повністю

Артефіціальний шлунок: пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника = Артефициальный желудок = Artificial stomach. Gastroplasty by ileocecal segment of small bovel : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2014. — 124 с. : іл.

УДК:
616.33-006-089 А 86
Автор:

У монографії узагальнено досвід застосування ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку після гастректомії, виконаної з приводу раку шлунка. Обговорено принципову можливість виконання цієї операції при злоякісних новоутвореннях шлунку з інвазією в поперечно-обвідну кишку. Обговорено загальні питання виконання гастректомії і лімфодисекції при раку шлунка. Підкреслено необхідність індивідуалізованого вибору обсягу операції при конкретній клінічній ситуації. Описано техніку різних хірургічних утручань з урахуванням місцевого поширення пухлини на прилеглі органи і тканини. Дано рекомендації з післяопераційного ведення таких хворих. Безпосередні і віддалені результати застосування ілеоцекальної пластики як відновлювального етапу після гастректомії свідчать про те, що ця операція супроводжується меншою кількістю післяопераційних ускладнень, більш сприятливими функціональними результатами у порівнянні з традиційними, що дозволяє рекомендувати її як операцію вибору. У монографії детально обговорюються показання до виконання ілеоцекальної гастропластики у якості відновлювального етапу операції після гастректомії. Розглянуто різні варіанти виконання комбінованих і розширених оперативних утручань при місцево розповсюдженому раку шлунка. Представлено рекомендації з ведення післяопераційного періоду, реабілітації оперованих пацієнтів із застосуванням ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку. Монографія розрахована на лікарів-хірургів і онкологів, гастроентерологів. У книзі атлас складає 53 рис., 5 табл., бібліографія — по назв.

  Indications for ileocecal gastroplasty as restoration stage.after gastrectomy are discussed in detail in monography. Different variants of combined and extended operations in locally spread gastric cancer are proposed. Recommendations regarding postoperative care, follow-up of patients after ileocecal gastroplasy are presented. For sungeons, oncologists, gastroenterologasts.

Читати повністю

Чакыр Барыш. Эстетическая септоринопластика / Б. Чакыр ; пер. с англ. под ред. А. В. Глушко. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 444 с. : цв. ил. — Пер.вид.: Aesthetic septorhinoplasty / Çakir, Bariş

УДК:
616.211-089.844 Ч-16
Автор:
Чакыр Барыш

Это великолепно иллюстрированное издание посвящено хирургической технике, разработанной доктором Роллином Даниелем для открытой ринопластики, и возможности ее адаптации для проведения закрытой ринопластики. По мнению автора, сочетание этих методов позволяет улучшить результаты оперативного вмешательства, сократить время заживления и уменьшить количество рубцов. Приведено исчерпывающее описание предоперационной подготовки, включающей оценку эстетики носа с точки зрения концепции многогранников как эстетических субъединиц, используемых как для определения существующих дефектов носа, так и для эстетических целей. Разработанные и модифицированные хирургические техники, применяемые для достижения желаемого внешнего вида, описаны шаг за шагом и показаны большим количеством цветных фотографий. Они отображают, как применение новых методов рассечения и реконструкции тканей уменьшает время заживления и улучшает исходы оперативного вмешательства: представлено большое количество случаев, позволяющих оценить преимущество данного подхода.Книга написана в формате справочника, что позволит пластическим хирургам быстро освоить технику закрытой ринопластики для получения наилучшего эстетического результата. Издание предназначено для пластических и челюстно-лицевых хирургов.

Читати повністю

Трансплантология : учебник / П. М. Богопольский [и др.] ; ред. М. Ш. Хубутия. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 с. : ил. — Библиогр.: с. 312. — Предм. указ.: с. 313-314

УДК:
617-089.843 Т 65
Автор:

В издании отражены история развития, основные достижения, организационные составляющие, диагностические, терапевтические и хирургические методы, используемые в современной клинической трансплантологии, а также перспективы развития этого научного направления. В конце глав приведены контрольные вопросы для закрепления материала. Учебник предназначен для студентов медицинских вузов старших курсов, клинических ординаторов, аспирантов и врачей, изучающих вопросы трансплантологии.

Читати повністю

Делорм, Стефан. Руководство по ультразвуковой диагностике / С. Делорм, Ю. Дебю, К. -В. Йендерка ; пер. с нем. В. Ю. Халатов. — Москва : МЕДпресс-информ, 2016. — 408 с. : ил. — Пер.вид.: Sonografie / Delorm Stefan , Debus Jürgen , Jenderka Klaus-Vitold

УДК:
616-073.432.19 Д 29
Автор:
Делорм Стефан

Книга представляет собой исчерпывающее руководство по ультразвуковой диагностике, составленное в очень удобной форме. Материал объединен в 3 раздела; в первом приводятся сведения о физике улътразвука и основы УЗИ. Во втором разделе собраны данные о нормальном состоянии органов и систем при УЗИ, возможные ошибки и трудности исследования. Третий раздел посвящен УЗ-картине при различных заболеваниях. Книга снабжена необходимым иллюстративным материалом, все важнейшие положения вынесены в отдельные блоки на полях. Руководство предназначено для врачей, применяющих УЗИ в повседневной практике, оно также будет полезным для студентов медицинских вузов и факультетов, интересующихся вопросами ультразвуковой диагностики.

Читати повністю

Грэй, Майкл Л. Патология при КТ и МРТ : практ. рук. / М. Л. Грэй, Д. М. Эйлинэни ; пер. с англ. под ред. Э. Д. Акчуриной. — 2-е изд. — Москва : МЕДпресс-информ, 2017. — 456 с. : ил. — Пер.вид.: CT & MRT pathology / Grey, Michael L., Ailinani, Jagan M.

УДК:
616-073.7 Г 91
Автор:

Данная книга позволяет быстро получить основную информацию об этиологии, эпидемиологии, лечении и прогнозе заболевания, а также о данных методов визуализации и предпочтительном способе исследования. Представлено 180 нозологических единиц, иллюстрированных самыми современными изображениями. Книга предназначена для специалистов лучевой диагностики, но также будет полезна врачам всех специальностей и студентам-медикам.

Читати повністю

Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертацій : навч. посіб. / З. В. Партико. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Ліра-К, 2017. — 232 с. : рис., -табл.

УДК:
001.817 П 18
Автор:
Партико З. В.

Описано науку, псевдонауку, паранауку та їх відмінності. Подано універсальні вимоги до науки, а також специфічні вимоги до природничих, суспільно-гуманітарних, формальних, мистецтвознавчих, філософських і теологічних наук. Визначено основні характеристики дисертаційного дослідження, подано типову композиційну будову дисертації. Викладено технологію інформаційного пошуку джерел. Детально розглянута методологія, аргументація та обґрунтування дисертаційного дослідження. Описано, як формулювати захищувані положення, а також визначати їх новизну. Враховано особливості захисту дисертацій на сучасному етапі розвитку науки в Україні. Призначений для здобувачів наукових ступенів (аспірантів, докторантів). Може бути корисним для керівників та консультантів дисертаційних досліджень, а також для членів спеціалізованих вчених рад.

Читати повністю

Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции / ред. Г. Я. Юнгехюльзинг ; ред. М. Эндрес ; пер. с нем. под ред. Л. В. Стаховской. — Москва : МЕДпресс-информ, 2017. — 264 с. : ил. — Пер.вид.: Komplikationen und Folgeerkrankungen nach Schlaganfall

УДК:
616.831-005.1 О-74
Автор:

Книга посвящена актуальной проблеме современной медицины — осложнениям и последствиям инсультов, занимающих третье место в структуре общей смертности и первое — среди причин стойкой утраты трудоспособности. Несмотря на относительно небольшой объем, книга насыщена по содержанию, охватывает практически все аспекты этой многогранной проблемы и выделяется новизной приводимых данных, отражая концепции и подходы, которые разработаны в лечении инсультов в последние годы. Книгу можно условно разделить на три части, охватывающие соответственно неспецифические (нарушения сердечной деятельности, постинсультную пневмонию, дисфункцию желудочно-кишечного тракта и др.) и неврологические осложнения, включая еще недостаточно разработанные психиатрические аспекты инсультов, в частности делирий, который часто остается незамеченным, но отягощает прогноз, деменцию и т.д. В книге рассматриваются также вопросы медицинской этики при лечении больных инсультом и освещается юридическая сторона лечения, включая уход из жизни, правила ведения умирающих больных, оказание паллиативной помощи, реабилитация больных инсультом, принципы организации инсультного отделения и возможности оказания помощи больным инсультом на периферии с использованием технических достижений последних лет, в частности телемедицины. Главы рубрифицированы по единому принципу; приводимые эпидемиологические данные новы и убедительны; подробно анализируются факторы риска каждой группы осложнений, возможность модифицировать их; кроме того, авторы активно используют оценочные шкалы — как широко известные, так и еще не укоренившиеся в отечественной практической медицине. Книга предназначена для широкого круга врачей, и особенно неврологов, нейрохирургов и терапевтов, а также научных сотрудников, занимающихся проблемой инсультов; интернов, специализирующихся в области неврологии; студентов старших курсов медицинских вузов.

Читати повністю

Общая оториноларингология — хирургия головы и шеи : практ. рук. : [в 2 т.] / Э. П. Склафани [и др.] ; ред.: Ю. К. Янов, С. В. Рязанцев ; пер. с англ. Д. А. Воробьев. — Москва : Изд-во Панфилова. — 2017. — ISBN 978-5-91839-076-4 Т. 1. — 2017. — XVI, 736 с. : ил. — Пер.вид.: Total otolarungology — head and neck surgery / Sclafani Antony P., Duleski Robin A., Pitman Michael J.

УДК:
616.21-089 О-28
Автор:

В двухтомном издании подробно освещены неотложные состояния в оториноларингологии, вопросы хирургии головы и шеи, пластической хирургии лица, ларингологии, ринологии и отиатрии, а также все аспекты общей и детской оториноларингологии. Книга является современным практическим руководством для ординаторов и молодых врачей, а также всеобъемлющим справочником для практикующих оториноларингологов.

Читати повністю

Общая оториноларингология — хирургия головы и шеи : практ. рук. : [в 2 т.] / Э. П. Склафани [и др.] ; ред.: Ю. К. Янов, С. В. Рязанцев ; пер. с англ. Д. А. Воробьев. — Москва : Изд-во Панфилова. — 2017. — ISBN 978-5-91839-076-4 Т. 2. — 2017. — XVI, 592 с. : ил. — Пер.вид.: Total otolarungology — head and neck surgery / Sclafani Antony P., Duleski Robin A., Pitman Michael J.

УДК:
616.21-089 О-28
Автор:

В издании подробно освещены неотложные состояния в оториноларингологии, вопросы хирургии головы и шеи, пластической хирургии лица, ларингологии, ринологии и отиатрии, а также все аспекты общей и детской оториноларингологии. Книга является современным практическим руководством для ординаторов и молодых врачей, а также всеобъемлющим справочником для практикующих оториноларингологов.

Читати повністю

Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану : [в 3 т.] / В. Кумар [и др.] ; пер. с англ. под ред. Е. А. Коган [и др.] ; пер. с англ. Ю. С. Глянцева [и др.]. — Москва : Логосфера. — 2014 Т. 3 : гл. 21 — 29. — 2016. — XIX, 500 с. : ил. — Пер.вид.: Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Kumar Vinay , Abbas Abul K., Fausto Nelson

УДК:
616 О-75
Автор:

Данная книга — восьмое издание одного из самых популярных медицинских учебников в мире. Она содержит современные знания по патологии, представленные в полном объеме ведущими экспертами в этой области; раскрывает основные концепции и понятия в простой форме, обеспечивает читателя информацией о патологических основах заболеваний с клинико­морфологическими сопоставлениями, в т.ч. на основе последних достижений клеточной и молекулярной биологии. Как и в предыдущих изданиях, подробно обсуждаются нерешенные проблемы, чтобы привлечь читателя к поиску ответов. Данное издание переработано и дополнено, а некоторые главы изменены полностью. Учебник проиллюстрирован более чем 1600 цветными фотографиями, рисунками и таблицами, что упрощает освоение материала. Книга предназначена как для студентов медицинских учебных заведений, так и для практикующих врачей.

Читати повністю

Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану : [в 3 т.] / В. Кумар [и др.] ; науч. ред. пер. с англ. Е. А. Коган [и др.] ; пер. с англ. Е. А. Дубова [и др.]. — Москва : Логосфера. — 2014 Т. 2 : гл. 11 — 20. — 2016. — XIX, 616 с. : ил. — Пер.вид.: Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Kumar Vinay , Abbas Abul K., Fausto Nelson

УДК:
616 О-75
Автор:

Данная книга — восьмое издание одного из самых популярных медицинских учебников в мире. Она содержит современные знания по патологии, представленные в полном объеме ведущими экспертами в этой области; раскрывает основные концепции и понятия в простой форме, обеспечивает читателя информацией о патологических основах заболеваний с клинико­морфологическими сопоставлениями, в т.ч. на основе последних достижений клеточной и молекулярной биологии. Как и в предыдущих изданиях, подробно обсуждаются нерешенные проблемы, чтобы привлечь читателя к поиску ответов. Данное издание переработано и дополнено, а некоторые главы изменены полностью. Учебник проиллюстрирован более чем 1600 цветными фотографиями, рисунками и таблицами, что упрощает освоение материала. Книга предназначена как для студентов медицинских учебных заведений, так и для практикующих врачей.

Читати повністю

Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану : [в 3 т.] / В. Кумар [и др.] ; пер. с англ.под ред. Е. А. Коган [и др.]; пер. с англ. Е. Е. Всемирнова [и др.] . — Москва : Логосфера. — 2014 Т. 1 : гл. 1 — 10. — 2014. — XX, 624 с. : ил. — Пер.вид.: Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Kumar Vinay , Abbas Abul K., Fausto Nelson. — Библиогр. в конце глав

УДК:
616 О-75
Автор:

Данная книга — восьмое издание одного из самых популярных медицинских учебников в мире. Она содержит современные знания по патологии, представленные в полном объеме ведущими экспертами в этой области; раскрывает основные концепции и понятия в простой форме, обеспечивает читателя информацией о патологических основах заболеваний с клинико­морфологическими сопоставлениями, в т.ч. на основе последних достижений клеточной и молекулярной биологии. Как и в предыдущих изданиях, подробно обсуждаются нерешенные проблемы, чтобы привлечь читателя к поиску ответов. Данное издание переработано и дополнено, а некоторые главы изменены полностью. Учебник проиллюстрирован более чем 1600 цветными фотографиями, рисунками и таблицами, что упрощает освоение материала. Книга предназначена как для студентов медицинских учебных заведений, так и для практикующих врачей.

Читати повністю

Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена : руководство / Г. М. Кроненберг [и др.] ; пер. с англ. под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. — Москва : Рид Элсивер, 2010. — 448 с. : ил. — (Эндокринология по Вильямсу). — Пер.вид.: Williams Textbook of Endocrinology / Kronenberg Henry M., Melmed Snlomo, Polonsky Kenneth S.

УДК:
616.379-008.64 С 22
Автор:

В книге представлены четыре главы из фундаментального руководства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные сахарному диабету и нарушению углеводного обмена. Вниманию читателей предлагаются обзорные статьи, в которых полностью освещены проблемы сахарного диабета 1-го и 2-го типа, диабетические осложнения и состояние гипо- и гипергликемии. Приведены также последние методы лечения сахарного диабета и его осложнений. Руководство предназначено для врачей-эндокринологов, студентов медицинских вузов, ординаторов, интернов и аспирантов, специализирующихся на лечении эндокринологических расстройств, и сахарного диабета в частности.

.

.

Читати повністю

Репродуктивная эндокринология : фунд. рук : избр.17, 18, 19, 20 гл. 13 изд. / Ш. Мелмед [и др.] ; ред., пер. с англ. И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. — 2 изд. на рус. яз. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 504 с. : ил. — (Эндокринология по Вильямсу). — Пер.вид.: Williams textbook of endocrinology / Melmed Shlomo, Polonsky Kenneth S., Larsen R. Reed

УДК:
616.43 Р 41
Автор:

В книге представлены главы из фундаментального руководства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные заболеваниям репродуктивной системы. Затронуты особенности физиологии, гормональной регуляции, биохимических процессов репродуктивной системы мужчин и женщин. Отдельно рассмотрены вопросы контрацепции, заболевания мужских половых желез и яичек, бесплодие и снижение фертильности. Отдельная глава посвящена сексуальной дисфункции у мужчин и женщин.

.

Читати повністю

Виганд М. Э. Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа / М. Э. Виганд, Х. Иро ; пер. с англ. Р. В. Кочкин [и др.]. — Москва : Мед. лит., 2014. — XV, 296 с. : ил. — Пер.вид.: Endoscopic surgery of the paranasal sinuses and anterior skull base / Wigand M. E., Iro Heinrich

УДК:
616.216-089 В 41
Автор:
Виганд М. Э.

Перевод на русский язык монографии немецких авторов «Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа» является важным событием для отечественной ринологии. В книге отражены самые последние достижения эндоскопической хирургии околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа. В первую очередь, эта книга адресована хирургам-оториноларингологам и представителям смежных хирургических дисциплин — нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. Вместе с тем, знакомство с данным изданием принесёт несомненную пользу и ЛОР-врачам терапевтического профиля, позволяя таким образом реализовать принцип преемственности как при направлении пациента на оперативное лечение, так и при его долечивании в амбулаторных условиях после уже проведенной операции.

Читати повністю

Герсдорф М. Хирургия среднего уха : атлас / М. Герсдорф, Ж. Жерар ; ред. В. М. Зайцев ; пер. с англ. А. М. Гаврилов. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2018. — 152 с. : ил. — Пер.вид.: Atlas of middle ear surgery / Gersdorff M., Gerard Jean-Marc

УДК:
616.28-089 Г 39
Автор:
Герсдорф М.

Издание снабжено множеством полноцветных рисунков с четкими обозначениями. Оно познакомит читателей с наиболее распространенными и инновационными хирургическими манипуляциями, используемыми для лечения патологий среднего уха. Авторы, эксперты в этой технически сложной области, начинают повествование с практической информации о хирургической анатомии и патофизиологии среднего уха, а затем дают краткое описание анестезии и правил работы в операционной. В пошаговой форме, которая отлично подходит для обучения, продемонстрированы различные хирургические методы. Рассмотрены последние достижения хирургического лечения аномалий барабанной перепонки, хронического отита, холестеатомы и дисфункций цепи слуховых косточек. В каждой главе приведены информационные блоки, которые содержат ключевые советы, особенности и «подводные камни» лечения. Для врачей-оториноларингологов, студентов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов, специализирующихся в оториноларингологии.

Читати повністю

Неврология : нац. рук. : в 2 т. / ред.: Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа. — 2018. — (Национальные руководства) Т. 1. — 2018. — 880 с. : рис., табл.

УДК:
616.8 Н 40
Автор:

Во втором издании национального руководства значительное внимание уделено современным методам профилактики, диагностики, фармакотерапии заболеваний нервной системы, а также немедикаментозным методам их лечения. Отдельные разделы посвящены клиническим рекомендациям по основным синдромам и заболеваниям. В подготовке настоящего издания принимали участие ведущие специалисты-неврологи. Руководство предназначено неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей практики и представителям других медицинских дисциплин, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.

.

Читати повністю

Розадо-де-Кристенсон Мелиса. Лучевая диагностика. Опухоли органов грудной клетки / М. Л. Розадо-де-Кристенсон, Б. В. Картер ; пер. с англ. А. А. Пашков. — Перевод 1-го изд. — Москва : Изд-во Панфилова, 2018. — 608 с. : ил. — (Лучевая диагностика). — Пер.вид.: Specialialty imagind thoracic neoplasms / Rosado-de-Christenson Melissa L. Rosado, Brett W. Carter

УДК:
616.23/.27-006-073.7 Р 64
Автор:
Розадо-де-Кристенсон Мелиса.

В книге использован компактный стиль представления информации с большим количеством иллюстративного материала (более 1600 изображений). Подробно описаны новообразования легких, дыхательных путей, средостения (в том числе тимуса и пищевода), сердца, крупных сосудов, плевры и грудной стенки. Особого внимания заслуживают разделы, посвященные подробному обзору всех форм рака легких и лимфом органов грудной клетки, а также оценке распространенности злокачественных опухолей и эффективности терапии.  Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике, онкологов и пульмонологов.

Читати повністю

Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта : руководство / ред. Чхве Пён Ин ; пер. с англ.: Ю. Б. Цединова, В. Н. Вишняков. — Москва : Изд-во Панфилова, 2018. — 496 с. : ил. — Пер.вид.: Radiology illustrated: gastrointestinal tract

УДК:
616.32/.35-073.7 Л 87
Автор:

Всеобъемлющее руководство по лучевой диагностике заболеваний пищевода, желудка, кишечника и брыжейки, включая врожденные аномалии, функциональные расстройства, сосудистые заболевания, доброкачественные и злокачественные опухоли и воспалительные состояния. Здесь также рассматриваются случаи аномалий брюшной стенки, грыжи, послеоперационные изменения и осложнения. В книге представлено около 400 клинических случаев с 1400 тщательно подобранными и классифицированными иллюстрациями.

Читати повністю

Доути Доналд Б. Кардиохирургия. Техника выполнения операций / Доналд Б. Доути, Джон Р. Доути ; пер. с англ. [Ю. Радцев] ; под ред. Р. С. Ачкурина. — Москва : МЕДпресс-информ, 2014. — 628 с. : цв. ил., цв. фот. — Пер.вид.: Cardiac Surgery. Operative technique / Doty Donald B., Doty John R.

УДК:
616.12-089 Д 71
Автор:
Доути Доналд Б.

Данное издание представляет собой иллюстрированное руководство-атлас по оперативной кардиохирургии. Книга включает в себя поэтапное описание и цветные авторские рисунки хирургических вмешательств на сердце и крупных сосудах. Для того чтобы лучше продемонстрировать анатомию сердца, морфологию дефектов сердца или элементы операций, авторы добавили в книгу фотографии анатомических препаратов сердца, а также снимки, сделанные в ходе операций. Книга будет полезна кардиохирургам, а также студентам медицинских вузов и факультетов.

.

Читати повністю

Визуальная педиатрия : учеб. пособие / ред.: В. А. Доскин, М. В. Лещенко, Е. А. Деринова. — Москва : МИА, 2017. — 400 с. : ил.

УДК:
616-053.2 В 42
Автор:

«Визуальная педиатрия» — уникальное издание, в котором обобщен многолетний опыт специалистов в области изучения феноменологии и диагностики заболеваний у детей. Широко представлены наглядные материалы по пропедевтике детских болезней, общим закономерностям роста и развития ребенка, питанию здоровых и больных детей, приводятся фотографии и рисунки из клинических разделов педиатрии и смежных областей медицины. Кроме того, дана информация по современным подходам к комплексной оценке состояния здоровья детей и применению лекарственной терапии в педиатрии.

.

Читати повністю

Сапін М. Р. Атлас нормальної анатомії людини : навч. посіб. : пер. з рос. / М. Р. Сапін, Д. Б. Нікітюк, Е. В. Швецова ; ред. В. Г. Черкасов. — Москва : МЕДпресс-информ, 2017. — 636 с. : іл.

УДК:
611 С 19
Автор:
Сапін М. Р.

Атлас нормальної анатомії людини містить кольорові інформативні рисунки з позначеннями й підписами українською і латинською мовами й текст, що роз’яснює ці рисунки. В атласі надано 839 рисунківорганів опорно-рухового апарату (кісток і їхніх з’єднань, скелетних м’язів), органів травневої і дихальної систем, органів сечово-статевого апарату, імунної та лімфотичної систем, ендокринних залоз, серця і кровоносних судин, нервової системи та органів чуття, включаючи їхні мікроскопічні рисунки. Атлас призначається для студентів медичних та інших вищих і середніх учбових закладів, для лікаорів різних спеціальностей.

.

Читати повністю