Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

«Microbiology and immunology — the development outlook in the 21st century», intern. sci. conf. (3 ; 2018 ; Kyiv). «Microbiology and immunology — the development outlook in the 21st century», III international scientific conference [Text] : abstracts book : April 19-20, 2018 / R. M. Bektemirova [et al.] ; eds.: L. M. Skivka, V. V. Shepelevych, I. V. Dombrovska. — Kyiv : [s. n.], 2018. — 192 p.

УДК:
616:579.61 M65
Автор:

Abstracts book contains the results of scientific work of specialists, working in the field of microbiology and immunology. The book is intended for the researchers and specialists in applied biomedicine. The authors are responsible for the trustworthiness of scientific results and for the text of abstracts.

.

.

Читати повністю

«Microbiology and immunology — the development outlook in the 21st century», intern. sci. conf. (2 ; 2016 ; Kyiv). «Microbiology and immunology — the development outlook in the 21st century», II international scientific conference [Text] : abstracts book : April 14-15, 2016 / O. A. Nazarchuk [et al.] ; ed.: L. M. Skivka, V. V. Shepelevych, I. V. Dombrovska. — Kyiv : [s. n.], 2016. — 168 p.

УДК:
616:579.61 M65
Автор:

Abstracts book contains the results of scientific work of specialists, working in the field of microbiology and immunology. The book is intended for the researchers and specialists in applied biomedicine. The authors are responsible for the trustworthiness of scientific results and for the text of abstracts.

.

.

Читати повністю

«Actual Problems of Microbiology and Biotechnology», intern. conf. for young scientists (2015 ; Odesa). «Actual Problems of Microbiology and Biotechnology», Abstracts of the International conference for young scientists, 1-4 june, 2015 [Text] / I. Kovalenko [et al.] ; eds. V. O. Ivanytsia [et al.]. — Odesa : [s. n.], 2015. — 75 p.

УДК:
616:579.61 A19
Автор:

The abstract book contains abstracts of young scientists’ reports and posters presented on a conference. The authors are responsible for the accuracy and reliability of all factual reports and opinions.

.

.

.

Читати повністю

Грін Олександр. Основи фармацевтичного права : альбом схем : навч. посіб. / О. О. Грін. — Ужгород : Сабов А. М., 2020. — 211 с.

УДК:
615.1:34 Г 85
Автор:
Грін О.

Навчальний матеріал подано відповідно до змісту навчальної програми дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» для студентів фармацевтичних та медичних факультетів ВНЗ 4 рівня акредитації, фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, інтернів та слухачів курсів післядипломної освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» спеціальності 226 «Фармація», затвердженої наказом МОЗ України від 26.07.2016 р.  В основу написання навчального посібника покладено матеріали, які містяться в національному підручнику «Основи права та законодавства у фармації», який видано відповідно до наказу МОЗ України 22.06.2010 р.  Навчальний посібник розрахований також на студентів, які навчаються за спеціальностями «Стоматологія», «Правознавство», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів. Видання може бути корисним керівникам та працівникам практичної фармації, організаторам охорони здоров’я, керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями фармацевтичного права.

Читати повністю

Неттер Френк. Атлас анатомії людини / Ф. Неттер ; наук. ред. пер. Л. Р. Матещук-Вацеба [та ін.] ; ред.-конс. Карлос А. Г. Мачадо [та ін.]. — Пер. 7-го англ. вид. : двомов. вид. — Київ : Медицина ; New York : Elsevier, 2020. — 736 с.

УДК:
611 Н 57
Автор:
Неттер Ф.

«Атлас анатомії людини» Френка Г. Неттера належить до найвідоміших зібрань ілюстрацій анатомії людини в галузях медицини й охорони здоров’я. У ньому ви знайдете визнані світом винятково чіткі зображення людського тіла з урахуванням клінічної перспективи. Крім знаменитого матеріалу Неттера видання містить майже 100 кольорових ілюстрацій Карлоса А. Г. Мачадо, одного з провідних сучасних медичних ілюстраторів. Авторству Мачадо належать зображення «Атласу» в анатомічних проекціях, які набули клінічної значущості протягом останніх років і стали можливими завдяки поліпшеним методам анатомування та сучасної візуалізації. Видання також містить понад 50 ретельно відібраних рентгенівських зображень, що допомагають зіставити ідеалізовані анатомічні ілюстрації з живою анатомією, якою її бачать у щоденній практиці.

Читати повністю

Blinder O. O. General Microbiology and Basics of Immunology [Text] : textbook / O. O. Blinder, L. Y. Sydorchuk, O. A. Olenovich ; Bukovinian State Medical University. — Chernivtsi : [s. n.], 2016. — 219 p.

УДК:
616:579.61 B66
Автор:
Blinder O. O.

У посібнику послідовно розглянуті питання загальної мікробіології: основні методи дослідження мікроорганізмів, їх морфологія, ультраструктура, класифікація, фізіологія бактерій, вплив окремих факторів зовнішнього середовища на мікробів, генетика мікроорганізмів, протимікробні препарати та поняття про інфекцію. Окрема частина посібника присвячена розгляду питань імунології: неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна відповідь, алергія та інші види імунних реакцій, імунопрофілактика та імунотерапія. Посібник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, лікарів-імунологів, мікробіологів, інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей, які опановують дисципліну англійською мовою.

Читати повністю

Dutta, Durlav Chandra. D. C Dutta`sTextbook of Gynecology including Contraception / D. C. Dutta ; ed. Hiralal Konar. — 7th. ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2016. — XX, 574 p. : il.

УДК:
618.1 D94
Автор:
Dutta Durlav Chandra

Medical knowledge and practice change constantly. This book is designed to provide accurate, authoritative information about the subject matter in question. However, readers are advised to check the most current information available on procedures included and check information from the manufacturer of each product to be administered, to verify the recommended dose, formula, method and duration of administration, adverse effects and contraindications. It is the responsibility of the practitioner to take all appropriate safety precautions. Neither the publisher nor the author(s)/editor(s) assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising from or related to use of material in this book.

Читати повністю

Sanghani Sonia. Stumps & Cranks. An Introduction to Amputee Cycling / S. Sanghani. — Maidenhead : Meyer & Meyer Sport (UK), 2016. — 376 p. : il.

УДК:
615.825 S20
Автор:
Sanghani S.

Sonia Sanghani, UK, will tell you quite frankly that she has been a rather boring non-cyclist amputee for over 10 years. As a fairly enthusiastic beginner, she decided she wanted to read a book about amputees who cycle. Sometimes, if you want something you have to go out and get it and that is exactly what she did. A lot of emails, phone calls, and typing later, here is the result: a cycling book for amputees. It is a compilation of cycling experiences from around 50 amputees of all backgrounds at various stages of their cycling ability. Some are absolute beginners and others are Paralympians; all share a deep passion for cycling and can’t wait to share that enjoyment with others. These stories are sourced from all over the globe.

Many amputees want to know how it feels to be able to cycle, and some even want to be professional amputee cyclists. The disability market offers many options for amputee cycling. This book shows you how to get started and take those exciting first steps on your way to a higher level of mobility and independence. The contributions in this collection are written by some of the best-known amputee cyclists in the world, including Margaret Biggs, Rajesh Durbal, Mark Inglis, and Keira Roche. Their achievements are nothing short of remarkable—whether cycling around a velodrome at the Paralympics or around the world raising funds for charity. This guide offers great advice from experts and ordinary cyclists alike for arm, leg, combination, and all matters of amputee cycling. The book includes tips not only on the vast arrangement of two wheelers, but also tricycles, recumbents, handbikes, tandems, unicycles, electric bikes, and more specialized cycling forms designed for the disability market. The book offers practical tips and stories, imagery, photographs, and much more to help you or a loved one firmly connect with cycling as an activity that can be done despite a disability.

Читати повністю

Bases of physical rehabilitation in medicine / A. V. Mahlovanyy [et al.]. — Lviv, 2019. — 70 p. : fig., tab.

УДК:
615.82 B29
Автор:

The textbook provides a history of the emergence of physical rehabilitation in the world and in Ukraine, sets out modem views on physical rehabilitation, presents, likewise, information as to the basic means of physical rehabilitation, highlights the purpose, tasks and timing of their application. Based on clinical and physiological positions, the necessity of using physical therapy, therapeutic massage, physiotherapy, mechano-therapy, occupational therapy in hospital and post-hospital period of rehabilitation in the physical rehabilitation of patients. In accordance with the requirements of the WHO, there is a sequence and methodology for the use of physical rehabilitation facilities. Indications and contraindications regarding the use of physical rehabilitation facilities are provided. The material outlined in the textbook creates a complete picture of the use of physical rehabilitation in the complex treatment of patients. This educational and methodical manual is designed for students of higher educational institutions of education and science of Ukraine of III-IV level of accreditation in which the subject «Physical rehabilitation» is taught, teachers and specialists on medical physical training, sports medicine and physical rehabilitation.

Читати повністю

Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок : посібник / [В. В. Лазоришинець та ін.] ; під заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. Цимбалюка В. І. ; Нац. акад. мед. наук України, Терноп. НМУ ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль : ТНМУ, 2019. — 428 с.

УДК:
617-089:355 Б 77
Автор:

У посібнику детально висвітлено особливості вогнепальних поранень, епідеміологію, патофізіологію, діагностику та лікування закритої й відкритої травм серця, специфічні ускладнення, які виникають при пораненнях грудної клітки з ураженням судин. Особлива увага приділена хірургічному лікуванню травми серця, в тому чисті на високоспеціалізованому рівні надання медичної допомоги, особливостям анестезіологічної та післяопераційної підтримки і психологічній реабілітації перших годин. Значна увага приділена висвітленню патофізіології й балістики бойових травм магістральних судин кінцівок, діагностиці й веденню пацієнтів з таким пораненням. Описані операційні доступи до магістральних артерій і вен кінцівок, хірургічні та фармакологічні методи лікування, можливі ускладнення, а також супровід після виписки зі стаціонару. Видання призначене для лікарів-хірургів, інтернів, широкого кола спеціалістів охорони здоров’я.

Читати повністю

Tropical infections : manual for English-speaking students of V-VI courses of higher medical education institutions / M. A. Andreichyn [et al.] ; eds.: M. A. Andreichyn, V. D. Moskaliuk. — Lviv : Magnolia 2006, 2019. — 220 p. : il.

УДК:
616.9-036.25 T87
Автор:

The manual covers 30 the most relevant to the tropics infectious diseases related to viroses, rickettsioses, protozoiases and helminthiases. The current data on their etiology, epidemiology, pathogenesis, pathological anatomy, clinical manifestations, complications, diagnosis, treatment and prevention are given. The learning of text information is facilitated by photos, charts and tables. It is assigned for English speaking students of medical educational institutions of the lll-IV levels of accreditation.

Читати повністю

Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy / eds.: A. N. Sidawy, B. A. Perler. — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2019 — . — Vol. 2. — 2019. — XLIII, 1315-2577 p. : il.

УДК:
616.13/.14-089 R96
Автор:

Through nine outstanding editions, Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy has been the gold standard text in this fast-changing, complex field. Published in association with the Society for Vascular Surgery, this state-of-the-art reference by Drs. Anton N. Sidawy and Bruce A. Perler is a must-have for vascular surgeons, interventionalists, vascular medicine specialists, and trainees, as well as general surgeons, interventional radiologists, and cardiologists that depend upon «Rutherford’s» in their practice. It offers authoritative guidance from the most respected and innovative global thought leaders and clinical and basic science experts in the diagnosis and treatment of circulatory disease.

Читати повністю

Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy / eds.: A. N. Sidawy, B. A. Perler. — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2019 — . — Vol. 1. — 2019. — XLIII, 1314 p. : il.

УДК:
616.13/.14-089 R96
Автор:

Through nine outstanding editions, Rutherford’s Vascular Surgery and Endovascular Therapy has been the gold standard text in this fast-changing, complex field. Published in association with the Society for Vascular Surgery, this state-of-the-art reference by Drs. Anton N. Sidawy and Bruce A. Perler is a must-have for vascular surgeons, interventionalists, vascular medicine specialists, and trainees, as well as general surgeons, interventional radiologists, and cardiologists that depend upon «Rutherford’s» in their practice. It offers authoritative guidance from the most respected and innovative global thought leaders and clinical and basic science experts in the diagnosis and treatment of circulatory disease.

Читати повністю

Holcomb and Ashcraft’s Pediatric Surgery / eds. G. W. Holcomb [et al.]. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XX, 1291 p. : il.

УДК:
617-089-053.2 H75
Автор:

Known for its readability, portability, and global perspectives, Holcomb and Ashcraft’s Pediatric Surgery remains the most comprehensive, up-to-date, single-volume text in its field. As technology and techniques continue to evolve, the 7th Edition provides state-of-the-art coverage—both in print and on video—of the full range of general surgical and urological problems in infants, children, and adolescents, equipping you to achieve optimal outcomes for every patient.

Читати повністю

De Maere Jan. The Masterpiece and the Brain. Neuroaesthetics and the Art Experience a Stabilized Neural Ambiguity : course in neuroaesthetics / J. De Maere ; University of Art & Design. — Cluj-Napoca : [s. n.], 2018. — 178 p. : фот. цв., il.

УДК:
612.82 D29
Автор:
De Maere Jan

This essay explains the importance of the limitations imposed by the laws of the brain on our expedience of art, when looking at paintings. The first part describes the importance of painted masterpieces for human culture and the history of art from a neural point of view. Creativity is an essential  communication tool revealing the self. Art, beauty, mind, soul, emotion and taste will be addressed from a neural perspective. The second part explores some essential functions of the brain involved in cognitive perception of art. The physiology of the self, consciousness, learning, memory, creativity and bias will be discussed. We all select our own masterpieces following our emotions, the self, domain knowledge and our private acceptance of social norms, which educate our personal taste. Connoisseurship, aesthetics, the market, authenticity and peer review are examined in the third part; as well as a short survey of masterpieces and Contemporary art to illustrate how great artists’ works exploited unconsciously the laws of the brain.

Читати повністю

Основи педіатрії за Нельсоном : підручник : у 2 т. / Л. М. Аллен [та ін.] ; ред.: К. Дж. Маркданте, Р. М. Клігман ; наук. ред. пер.: В. С. Березенко, Т. В. Починок ; пер. з англ. Т. О. Ванханова [та ін.]. — Пер. 8-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2019. — ISBN 978-617-505-763-6 Т. 1. — 2019. — XIV, 378 с. : іл. — Пер.вид.: Nelson essentials of pediatrics / Marcdante, Karen J. /ed/ , Kliegman, Robert M. /ed/ . — Покажч.: с. 369-377.

УДК:
616-053.2 О-75
Автор:

«Основи педіатрії за Нельсоном» (8-е видання) належить до найкращих видань Нельсона з педіатрії. Матеріал відповідає вимогам Ради з медичної освіти студентів з педіатрії (COMSEP). У підручнику висвітлено особливості нормального росту й розвитку дитини, діагностику, лікування та профілактику поширених дитячих захворювань і розладів. Особливу увагу приділено базовим знанням, а також останнім досягненням у педіатрії. У кожному розділі докладно розкрито окрему тему. Наприкінці розділів стисло подано ключові положення для лікарів-практиків, зокрема особливості клінічної картини та лікування захворювань. Підручник ілюстровано кольоровими малюнками і таблицями для візуалізації складної інформації. Наведено приклади з лікарської практики авторів, які також працюють над програмами субординатури. Отримані знання та навички допоможуть як у практичній діяльності лікаря, так і в підготовці до іспитів майбутніх педіатрів. Для студентів-медиків, резидентів і субординаторів із педіатрії, медичних сестер, а також для інтернів, магістрів, які готуються до іспитів.

Читати повністю

Кумар Віней. Основи патології за Роббінсом : у 2 т. : для лікарів-практиків, науковців, а також студентів і лікарів-інтернів / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; наук. ред. пер.: І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко ; худож. Дж. Перкінс . — Пер.10-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2019. — ISBN 978-617-505-724-7 Т. 2. — Chicago ; San Francisco ; Boston : Elsevier, 2020. — XII, 532 с. : іл. — Пер.вид.: Robbins basic phatology. -10 ed. — Предм. покажч.: с. 523-531

УДК:
616-091 К 90
Автор:
Кумар В., Аббас А. К., Астер Дж. К.

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію.

Читати повністю

Стенозуючі захворювання стравоходу. Сучасна стратегія лікування = Стенозирующие заболевания пищевода = Stenosing esophageal disease : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2019. — 96 с.

УДК:
616.329-089 С 79
Автор:

У монографії узагальнено досвід лікування різних за етіологією та клінічним перебігом хворих на стенозуючі захворювання стравоходу. Видання присвячено надзвичайно актуальній проблемі, адже пацієнти нерідко госпіталізуються до загальнохірургічних стаціонарів переважно в ургентному порядку, стан яких надзвичайно тяжкий, як внаслідок прогресування основного захворювання, так і в результаті декомпенсації адаптивних механізмів системи гомеостазу. Все це потребує адекватної реанімаційно- анестезіологічної підтримки, своєчасної діагностики причин стенозування та обрання адекватної стратегії та тактики хірургічного лікування. В роботі висвітлено можливості мініінвазивних оперативних втручань, які використовуються в клініці в якості самостійного лікування, так і в комплексі хірургічних реконструктивно- відновних операцій. Обсяги медичної допомоги індивідуалізовано до конкретної хірургічної ситуації. Наведено техніку оперативних втручань та рекомендації щодо передопераційної підготовки та післяопераційного ведення таких пацієнтів. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, реаніматологів, ендоскопістів, гастроентерологів. У книзі атлас складає 19 рис., бібліографія — 138 джерел.

Читати повністю

Gard Paul R. Human Endocrinology / P. R. Gard. — Wallington : Taylor & Francis, 2005. — X, 188 p. — (Life Lines).

УДК:
616.43 G19
Автор:
Gard Paul R.

The endocrine system is an efficient means of controlling, via hormones, large numbers of cells at many different sites in the body and it is the most important factor in the control of the basic processes of the individual, such as metabolism, growth and reproduction. Human Endocrinology is a concise lucid explanation of how hormones are secreted by various glands into the blood and dispersed to cells within the body. Each hormone group is described in a separate chapter dealing with the factors affecting the hormones secretion and the use of particular hormones in the treatment of disease. Disorders of the endocrine system, such as diabetes and some forms of dwarfism and the use of hormones in medicine (such as oral contraceptives) are covered. The illegal use of hormonal drugs, for example anabolic steroids, in sport is also discussed. The author’s accessible style and extensive use of figures and tables make this a valuable text for all students studying the subject as part of many bioscience courses including medicine, nursing, physiology, pharmacy pharmacology and biomedical science.

Читати повністю

Reddy, K. S. Narayan. The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology / K. S. N. Reddy, O. P. Murty. — 33rd ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2014. — 689 p. : il.

УДК:
61:34 R32
Автор:
Reddy K. S. Narayan.

The Essentials of Forensic Medicine and Toxicology 33rd Edition, authored by Dr. K. S. Narayan Reddy and Dr. O. P. Murthy, provides students with a comprehensive coverage of the subject. It is essential for undergraduate medical students who want to have a better understanding of the subject.

.

.

.

Читати повністю

Sharma V. N. Essentials of Pharmacology : basic principles and general concepts / V. N. Sharma. — 3rd. ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2007. — XVI, 784 p. : il.

УДК:
615 S53
Автор:
Sharma V. N.

This book covers the whole gamut of pharmacology including basic principles brief review of pathophysiology of major diseases and pharmacological basis of therapeutics. Each chapter opens with a list of contents at a glance. The coverage in the text includes pharmacokinetics pharmacological actions mode of action clinical applications preparations dosages drug interactions contra indications and adverse effects. At the end of each chapter study questions as well as references as guide are given for further reading. The level of integrative approach closely matches the needs of medical pharmacy and dental students.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 7th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2016 — . Vol. 4 : Brain-Neuroanatomy. — 2016. — XVIII, 206 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Widely acclaimed as a standard text in view of its simple language, comprehensive coverage and attractive presentation, BD Chaurasia’s Human Anatomy remains an ideal and the most preferred textbook in India and abroad. The seventh edition of the book has been rewritten, thoroughly revised and updated, to make it still more student-friendly. The seventh edition now features : Newly drawn diagrams, redesigned on the basis of reader-teacher perceptions, in vivid colours, imposing dimensions, with clarity of depiction, using fresh labeling, Enhanced and well illustrated clinical anatomy given along with each concerned topic to increase the book’s utility to the student during the clinical years, Volume 3 presents reinforced material on Head and Neck, Volume 4 now highlights Brain and Neuroanatomy. A CD containing respective videos on osteology and soft parts for better orientation of these topics and FAQs with answers and diagrams for proper preparation for the examinations, accompanies each volume. Many new chapters added to lend flavour to learning anatomy with enhanced interest.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 7th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2016 — . — Vol. 3 : Head and Neck. — 2016. — XIV, 338 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Widely acclaimed as a standard text in view of its simple language, comprehensive coverage and attractive presentation, BD Chaurasia’s Human Anatomy remains an ideal and the most preferred textbook in India and abroad. The seventh edition of the book has been rewritten, thoroughly revised and updated, to make it still more student-friendly. The seventh edition now features : Newly drawn diagrams, redesigned on the basis of reader-teacher perceptions, in vivid colours, imposing dimensions, with clarity of depiction, using fresh labeling, Enhanced and well illustrated clinical anatomy given along with each concerned topic to increase the book’s utility to the student during the clinical years, Volume 3 presents reinforced material on Head and Neck, Volume 4 now highlights Brain and Neuroanatomy. A CD containing respective videos on osteology and soft parts for better orientation of these topics and FAQs with answers and diagrams for proper preparation for the examinations, accompanies each volume. Many new chapters added to lend flavour to learning anatomy with enhanced interest.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 7th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2016 — . — Vol. 2 : Lower limb, Abdomen and Pelvis. — 2016. — XXII, 490 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Widely acclaimed as a standard text in view of its simple language, comprehensive coverage and attractive presentation, BD Chaurasia’s Human Anatomy remains an ideal and the most preferred textbook in India and abroad. The seventh edition of the book has been rewritten, thoroughly revised and updated, to make it still more student-friendly. The seventh edition now features : Newly drawn diagrams, redesigned on the basis of reader-teacher perceptions, in vivid colours, imposing dimensions, with clarity of depiction, using fresh labeling, Enhanced and well illustrated clinical anatomy given along with each concerned topic to increase the book’s utility to the student during the clinical years, Volume 3 presents reinforced material on Head and Neck, Volume 4 now highlights Brain and Neuroanatomy. A CD containing respective videos on osteology and soft parts for better orientation of these topics and FAQs with answers and diagrams for proper preparation for the examinations, accompanies each volume. Many new chapters added to lend flavour to learning anatomy with enhanced interest.

Читати повністю

Chaurasia’s Human Anatomy : regional and Applied. Dissection and Clinical / ed. Krishna Garg. — 7th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2016 — . — Vol. 1 : Upper Limb and Thorax. — 2016. — XV, 328 p. : il.

УДК:
611.9 C50
Автор:

Widely acclaimed as a standard text in view of its simple language, comprehensive coverage and attractive presentation, BD Chaurasia’s Human Anatomy remains an ideal and the most preferred textbook in India and abroad. The seventh edition of the book has been rewritten, thoroughly revised and updated, to make it still more student-friendly. The seventh edition now features : Newly drawn diagrams, redesigned on the basis of reader-teacher perceptions, in vivid colours, imposing dimensions, with clarity of depiction, using fresh labeling, Enhanced and well illustrated clinical anatomy given along with each concerned topic to increase the book’s utility to the student during the clinical years, Volume 3 presents reinforced material on Head and Neck, Volume 4 now highlights Brain and Neuroanatomy. A CD containing respective videos on osteology and soft parts for better orientation of these topics and FAQs with answers and diagrams for proper preparation for the examinations, accompanies each volume. Many new chapters added to lend flavour to learning anatomy with enhanced interest.

Читати повністю

Свінціцький А. С. Методи діагностики в клініці внутрішньої медицини : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і студентів мед. закл. вищ. освіти] / А. С. Свінціцький. — Київ : Медицина, 2019. — 1008 с. : іл.

УДК:
616.1/.4-07 С 24
Автор:
Свінціцький А. С.

У навчальному посібнику висвітлено сучасну інформацію про методи діагностики в клініці внутрішньої медицини з урахуванням рекомендацій провідних світових та європейських наукових товариств. Детально розглянуто питання фізикального, лабораторного та інструментального дослідження основних систем організму (серцево-судинної, дихальної, травної, опорно-рухової, сечовидільної, кровотвірної) та при алергійних захворюваннях. Для лікарів-практиків терапевтичного профілю (лікарів загальної практики — сімейної медицини, терапевтів, кардіологів, пульмонологів, гастроентерологів, ревматологів, нефрологів, гематологів, алергологів), аспірантів, лікарів-інтернів, резидентів і студентів медичних закладів вищої освіти.

Читати повністю

Клінічна фармакологія : навч. посіб. / Є. І. Шоріков [та ін.] ; Буковин. ДМУ. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 512 с.

УДК:
615.03 К 49
Автор:

Навчальний посібник створений для підготовки студентів медичних факультетів до практичних занять з клінічної фармакології згідно з рекомендованою програмою і містить теоретичну інформацію по кожній з тем, які вивчаються. Виходячи з принципів клінічної фармакології та доказової медицини, в посібнику викладаються загальні клініко-патогенетичні питання для кожної з тем, основні фармакокінетичні та фармакодинамічні особливості груп лікарських засобів, які знайшли своє використання у лікуванні певного переліку захворювань, клініко-фармакологічні підходи до вибору й оцінки ефективності та безпеки дії препаратів для лікування хворих. Наведено інформацію про клініко-фармакологічні аспекти застосування лікарських засобів. Автори сподіваються, книга буде корисною для навчання інтернів, аспірантів та лікарів різних спеціальностей.

Читати повністю

Emergency and Urgent Medical Care : student training manual / О. Ю. Будулев [та ін.] ; ред. Д. А. Шкурупій. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 200 p. : іл., табл.

УДК:
614.88 E50
Автор:

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни “Екстрена та невідкладна медична допомога”, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготований відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності “Медицина”. Посібник може бути корисний студентам спеціальностей “Педіатрія”, “Стоматологія”.

.

.

Читати повністю

Bobyrov, V. M. Bases of bioethics and biosafety = Основи біоетики та біобезпеки : study guide / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. — 2nd ed., stereotype. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. — 248 p. : il.

УДК:
614.253 B69
Автор:
Bobyrov V. M., Vazhnicha O. M., DevyatkinaT. O.

Навчальний посібник для студентів 3-го курсу вищих медичних навчальних закладів МОЗ України складено згідно з програмою з біоетики та адресовано студентам з агломовною формою навчання. У посібнику викладено основні питання біомедичної етики та наведено тести для самоконтролю.

.

.

Читати повністю

Сілкіна Ю. В. Медична ембріологія з основами тератології : [навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. МОЗ україни] / Ю. В. Сілкіна, М. П. Веропотвелян, Н. О. Данкович ; ред. Ю. Б. Чайковський. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 208 с.

УДК:
611.013 С 36
Автор:
Сілкіна Ю. В.

У навчальному посібнику представлено матеріал з основ медичної ембріології, викладений відповідно до програми навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія та ембріологія”. Обсяг матеріалу стосовно спадкових вад та основ тератології відповідає навчальній програмі з патологічної фізіології. Важливим у представленому посібнику є матеріал, який стосується принципів пренатального моніторингу розвитку дитини із зазначенням критеріїв його оцінки та строків скринінгових обстежень. Посібник насичений оригінальним ілюстративним матеріалом, частина якого представлена оригінальними фотографіями з архіву “Міжобласний центр медичної генетики імені П. М. Веропотвеляна” ДОР (м. Кривий Ріг), “Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та дитини ім. проф. М. Ф. Руднєва” ДОР, анатомічного музею кафедри анатомії людини Дніпропетровської медичної академії МОЗ України. Призначений для студентів медичних навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації, а також для викладачів, інтернів, сімейних лікарів, педіатрів, дитячих хірургів, акушерів-гінекологів, репродуктологів, генетиків, спеціалістів з пренатальної діагностики та інших.

Читати повністю

Лабораторна діагностика : [навч. посіб. для студентів фармацевт. ф-тів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України] / І. Г. Купновицька [та ін.] ; за ред. проф.: І. Г. Купновицької, А. М. Ерстенюк ; Івано-Франків. НМУ. — 2-ге вид., стер. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 320 с.

УДК:
616-074/-078 Л 12
Автор:

У посібнику на сучасному рівні представлено основні відомості про анатомію і фізіологію морфологічних елементів крові, органів і систем, які беруть участь у процесах виділення, утворення харкотиння, травлення, лабораторні й біохімічні показники крові в нормі та при патології, лабораторні показники сечі людини в нормі і при патології, методи дослідження шлункового і дуоденального вмісту, дослідження калу. Коротко подано історію розвитку клінічної лабораторної діагностики, характеристику матеріалу для досліджень, методи його отримання і вимоги до роботи в клініко-діагностичних лабораторіях. Представлено роль клінічних і лабораторних методів дослідження хворого як критеріїв ефективності й безпечності лікарських препаратів, шляхи можливого впливу ліків на лабораторні показники. Посібник відповідає навчальній програмі з лабораторної діагностики і вимогам Болонського процесу, призначений для студентів фармацевтичних факультетів вищих медичних навчальних закладів, лікарів, лікарів-лаборантів, провізорів, клінічних провізорів.

Читати повністю

Misulis, Karl E. Netter’s Concise Neurology / K. E. Misulis, T. C. Head ; ill. F. H. Netter. — updated ed. — Philadelphia : Elsevier, 2017. — XIX, 555 p. : il.

УДК:
616.8 M75
Автор:

More than 200 exquisite, hand-painted illustrations — created by, and in the style of, master medical illustrator Frank H. Netter, MD — capture the essential clinical aspects of over 200 major neurologic disorders seen in hospital and office practice

With its masterful combination of artwork, succinct text, and tables, and its compact format, Netter’s Concise Neurology delivers quick and convenient access to vital clinical knowledge!

.

.

Читати повністю

Manual of Endocrinology and Metabolism / ed. N. Lavin. — 5th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — XXVI, 1166 p. : il.

УДК:
616.43 M26
Автор:

Ideal for all health care professionals who evaluate, diagnose, treat, or refer patients with endocrine disease or disorders, Manual of Endocrinology and Metabolism, Fifth Edition , brings together nearly 150 global authorities who share their knowledge and expertise on endocrine disorders in children, adolescents, and adults. Using a concise outline format, this thoroughly updated manual presents clinical information and protocols needed in everyday practice, with an emphasis on diagnosis and treatment. Succinct chapters and an abundance of tables and diagrams make complex information easy to find and understand.

.

Читати повністю

Chaurasia, Bhagwan Din Handbook of General Anatomy / B. D. Chaurasia ; ed. Krishna Garg. — 5th ed. — New Delhi : CBS Publishers & Distributors, 2015. — XIV, 370 p.

УДК:
611 C50
Автор:

This edition of the Handbook aims to meet the requirements of students of medical and dental sciences, Ayurveda, homeopathy, physiotherapy, occupational therapy, Yoga, Unani, Siddha and alternative medicine, who are newly admitted to their respective professional colleges. It thoroughly introduces the reader to the basics of human anatomy and anatomic terminology along with various structures which constitute the human body. As teaching of general anatomy lays down the foundation of the subjects of medicine and surgery with their allied counterparts, the text has been written in a simple and comprehensive language. All the chapters have been extensively illustrated by simple colour diagrams. Each chapter begins with a quotation giving a subtle meaning to the topic. A new chapter on basic genetics has been added to make the book more meaningful. Chapter on radiology has been expanded and revised by extensive addition of radio-images. A new section on biomechanics has been added in the chapter on joints, giving another dimension to the mechanism of the joints. Points to Remember given at the end of each chapter will help the student in quick revision of the topics. Self-evaluation of the learnt topics can be done by answering multiple choice questions put at the end of each chapter. The appendix on anatomical word meanings and historic names makes a rich source of information that is basic to the study of medicine. The size of the book is deliberately kept small, so that it fits into the apron’s pocket.

Читати повністю

Gunder McClary, Laura M. Essentials of Medical Genetics for Nursing and Health Professionals : an Interprofessional Approach / L. M. Gunder McClary. — New York : Jones & Bartlett Learning, 2020. — XVII, 345 p.

УДК:
61:575 G95
Автор:

Essentials of Medical Genetics for Nursing and Other Health Professionals: An Interprofessional Approach is a concise introduction to genetics clinically applicable to nursing students as well as students in other healthcare professions. The text employs an accelerated approach to understanding the fundamentals of genetics, even those with limited knowledge on the topic will find this a beneficial resource. The content is aligned to the ANA’s Essential Genetic and Genomic Competencies and begins with a review of DNA, RNA, protein synthesis, chromosomes, and inheritance patterns.

Читати повністю

Essentials of Clinical Infectious Diseases / ed. W. F. Wright. — 2nd ed. — New York : Demosmedical, 2018. — XI, 466 p.

УДК:
616.9 E80
Автор:

“Approaches near perfection…This is an excellent introduction to infectious diseases by a group of authors who take a straightforward and bullet-point approach to thinking and talking about clinical issues…”―Doody’s Reviews.

Updated second edition of the concise but comprehensive handbook of clinical infectious disease for students, residents, primary care medical providers, nurses, and PAs. Written in outline format with short, focused chapters, the book presents a systematic method for understanding basic mechanisms, establishing a diagnosis, and implementing appropriate treatment for commonly encountered problems. Essentials of Clinical Infectious Diseases, Second Edition begins with a general framework covering clinical reasoning, antimicrobial agents and microbiology, and antimicrobial stewardship. Individual chapters devoted to the broad range of infectious diseases are organized by body system and feature targeted presentation of pathogenesis and risk factors, microbial causes, clinical manifestations, patient work-up, diagnostic criteria, and medical, antimicrobial, and surgical management. The book also addresses important related topics including fever and neutropenia, approach to evaluating ectoparasite-related infections, sepsis and travel medicine, infection control, and hospital epidemiology. Designed for busy practitioners at any level looking to sharpen the clinical problem-solving skills required to provide the highest quality care to patients with infectious diseases.

Читати повністю

Основні технології виготовлення зубних протезів : навч. посіб. для самост. роботи студентів ІІ курсу стомат. ф-тів / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, Укр. мед. стомат. академія, Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського ; уклад. Е. В. Беляєв [та ін.]. — Вінниця : Твори, 2019. — 104 с.

УДК:
616.314-77 О-75
Автор:

Навчальний посібник відповідає змісту навчальної програми вибіркової дисципліни «Основні технології виготовлення зубних протезів» і орієнтований на активізацію самостійної творчої роботи студентів та формування професійно значущих умінь, що є передумовою для успішної навчальної діяльності. Для кращої орієнтації в обсязі викладеної інформації надано малюнки і запропоновано складання схем клініко-лабораторних етапів виготовлення відповідних ортопедичних конструкцій.

Читати повністю

Nelson Textbook of Pediatrics [Text] / R. M. Kliegman [et al.] ; ed. R. E. Behrman. — 21th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — Vol. 2. — LXXV, 1901-3827 p. : il.

УДК:
616-053.2 N38
Автор:

Welcome to the 21st Edition of Nelson Textbook of Pediatrics – the reference of choice among pediatricians, pediatric residents, and others involved in the care of young patients. This fully revised edition continues to provide the breadth and depth of knowledge you expect from Nelson, while also keeping you up to date with new advances in the science and art of pediatric practice. Authoritative and reader-friendly, it delivers the information you need in a concise, easy-to-use format for everyday reference and study. From rapidly changing diagnostic and treatment protocols to new technologies to the wide range of biologic, psychologic, and social problems faced by children today, this comprehensive 2-volume reference keeps you on the cutting edge of the very best in pediatric care.

Читати повністю

Nelson Textbook of Pediatrics / R. M. Kliegman [et al.] ; ed. R. E. Behrman. — 21th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — Vol. 1. — LXXV, 1900 p. : il.

УДК:
616-053.2 N38
Автор:

Welcome to the 21st Edition of Nelson Textbook of Pediatrics – the reference of choice among pediatricians, pediatric residents, and others involved in the care of young patients. This fully revised edition continues to provide the breadth and depth of knowledge you expect from Nelson, while also keeping you up to date with new advances in the science and art of pediatric practice. Authoritative and reader-friendly, it delivers the information you need in a concise, easy-to-use format for everyday reference and study. From rapidly changing diagnostic and treatment protocols to new technologies to the wide range of biologic, psychologic, and social problems faced by children today, this comprehensive 2-volume reference keeps you on the cutting edge of the very best in pediatric care.

Читати повністю

Кумар Віней. Основи патології за Роббінсом : пер.10-го англ. вид. : у 2 т. : для лікарів-практиків, науковців, а також для студентів і лікарів-інтернів / В. Кумар, А. К. Аббас, Дж. К. Астер ; наук. ред. пер.: І. Сорокіна, С. Гичка, І. Давиденко ; худож. Перкінс Джеймс. — Київ : Медицина. — 2019. — ISBN 978-617-505-724-7 Т. 1. розд. 1-10. — Chicago ; San Francisco ; Boston : Elsevier, 2019. — XII, 420 с. — Пер.вид.: Robbins basic phatology. -10 ed. — Бібліогр. в кінці розд. — Предм. покажч.: с. 413-419.

УДК:
616-091 К 90
Автор:
Кумар В., Аббас А. К., Астер Дж. К.

Книга «Основи патології за Роббінсом» належить до перевіреної часом англомовної серії медичних видань Роббінса і Котрана. В її підготовці брала участь професійна команда редакторів, що гарантує глибоке розуміння найважливіших понять патології. З використанням численних ілюстрацій наведено стислий огляд основних принципів патології людини, що ідеально відповідає сучасним потребам студентів. Десяте видання повністю перероблено, основну увагу приділено патогенезу і клінічній картині захворювань. Клінічні теми розширено й оновлено. До ілюстративного матеріалу додано нові малюнки та схеми для унаочнення основних патологічних процесів. Завдяки сучасним програмам матеріал проілюстровано якісними мікрофотографіями, зображеннями макропрепаратів і рентгенівськими знімками. Для зручності основну інформацію оформлено у вигляді окремих блоків із маркованими списками. По всьому тексту виділено відомості про патогенез, морфологію та патофізіологію. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, лікарів-практиків.

Читати повністю

Онкологія : [нац. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / Ю. В. Думанський [та ін.] ; ред.: Г. В. Бондар, А. І. Шевченко, І. Й. Галайчук. — 2-ге вид., перероб. та допов. — Київ : Медицина, 2019. — 520 с.

УДК:
616-006 О-58
Автор:

Національний підручник відповідає вимогам нової навчальної програми з онкології. У другому виданні особливу увагу приділено найважливішим та актуальним питанням вітчизняної і світової онкології, сучасним методам ранньої та доклінічної діагностики злоякісних пухлин. Розглянуто патогенез і клінічні прояви пухлин основних локалізацій, методи комбінованої терапії з урахуванням сучасних досягнень, методи реабілітації хворих онкологічного профілю і профілактики раку. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, сімейних лікарів, онкологів.

Читати повністю

Pharmacology and Therapeutics for Dentistry / eds.: F. J. Dowd, B. S. Johnson, A. J. Mariotti. — 7th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2017. — XVIII, 713 p. : il.

УДК:
616.31-085 P56
Автор:

Gain a complete understanding of drugs affecting patient care! Pharmacology and Therapeutics for Dentistry, 7th Edition describes how to evaluate a patient’s health and optimize dental treatment by factoring in the drugs they take. It explores the basic principles of pharmacology, the ways that drugs affect the body, and the potential for adverse drug interactions. Developed by Frank Dowd, Barton Johnson, and Angelo Mariotti, with chapters from a team of expert contributors, this is the only book written by dental pharmacologists for the dental market. Whether you’re concerned about the drugs a patient is already taking or the drugs you prescribe for treatment, this book helps you reduce risk and provide effective dental care.

Читати повністю

Ophthalmology / eds.: M. Yanoff, J. S. Duker. — 5th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XXIII, 1411 p. : il.

УДК:
617.7 O-63
Автор:

Long considered one of ophthalmology’s premier texts, this award-winning title by Drs. Myron Yanoff and Jay S. Duker remains your go-to reference for virtually any topic in this fast-changing field. In a single, convenient volume, it offers detailed, superbly illustrated guidance on nearly every ophthalmic condition and procedure you may encounter, making it a must-have resource no matter what your level of experience. Extensive updates throughout keep you current with all that’s new in every subspecialty area of the field.

Читати повністю

Operative Otolaryngology — Head and Neck Surgery / eds.: E. N. Myers, C. H. Snyderman. — 3rd ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — Vol. 1. — XXVII, 765 p. : il.

УДК:
617.51/.53-089 O-63
Автор:

Evolving operative technologies and surgical approaches have transformed today’s otolaryngology-head and neck surgery and the 3rd Edition of Operative Otolaryngology brings you up to date with all that’s new in the field. You’ll find detailed, superbly illustrated guidance on all of the technological advances that now define contemporary operative OHNS — all in one comprehensive, two-volume reference.

Читати повністю

Medical informatics : textbook for students of higher medical education establishments / I. Ye. Bulakh [et al.]. — 4th ed. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng ; 368, 2018p.). — Bibliogr.: p. 361-367

УДК:
61:004 M46
Автор:

The textbook is based on the new version of the curriculum of the discipline Medical Informatics for the specialties Medical Care, Pediatrics, Medical and Preventative Care adjusted for the credit-module system requirements. The textbook structure allows using it both in traditional and distance learning. Each chapter ends with a summary and self-control questions. The textbook is intended for students of higher medical education establishments.

.

.

Читати повністю

Infectious diseases / eds.: J. Cohen, W. G. Powderly, D. V. Opal. — 4th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2017. — Vol. 2. — XXXVI, 812 — 1779 p. : il.

УДК:
616.9 I-60
Автор:

Drs. Cohen, Powderly and Opal, three of the most-respected names in infectious disease medicine, lead a diverse team of international contributors to bring you the latest knowledge and best practices. Extensively updated, the fourth edition includes brand-new information on advances in diagnosis of infection; Hepatitis C; managing resistant bacterial infections; and many other timely topics. An abundance of photographs and illustrations; a practical, clinically-focused style; highly-templated organization; and robust interactive content combine to make this clinician-friendly resource the fastest and best place to find all of the authoritative, current information you need.

Читати повністю

Infectious diseases / eds.: J. Cohen, W. G. Powderly, D. V. Opal. — 4th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2017. — Vol. 1. — XXXVI, 811 p. : il.

УДК:
616.9 I-60
Автор:

Drs. Cohen, Powderly and Opal, three of the most-respected names in infectious disease medicine, lead a diverse team of international contributors to bring you the latest knowledge and best practices. Extensively updated, the fourth edition includes brand-new information on advances in diagnosis of infection; Hepatitis C; managing resistant bacterial infections; and many other timely topics. An abundance of photographs and illustrations; a practical, clinically-focused style; highly-templated organization; and robust interactive content combine to make this clinician-friendly resource the fastest and best place to find all of the authoritative, current information you need.

Читати повністю

Mattle Heinrich. Fundamentals of Neurology : an illustrated guide / H. Mattle, M. Mumenthaler. — 2nd rev. and updated ed. — Stuttgart [etc.] : Thieme, 2017. — XV, 438 p. : il.

УДК:
616.8 M40
Автор:
Mattle H., Mumenthaler M.

The second edition of this practical guide provides a thorough introduction to the essential concepts of clinical neurology. Coverage includes history-taking; the neurological examination and ancillary tests; topical diagnosis and differential diagnosis of typical syndromes; the diseases of the central nervous system, peripheral nerves, autonomic nervous system, and muscles; epilepsy; and inflammatory diseases such as multiple sclerosis.

Central to the book are the lucid structuring of complex contents allowing efficient learning, even without prior knowledge of the subject; and the vital link between theory and clinical practice, with essential information on history-taking, the clinical examination, and additional tests, all supported by informative graphics and appropriate computed tomography or magnetic resonance imaging studies.

Читати повністю

First Aid for the USMLE Step 2 CS (Clinical Skills) : a student-to-student guide / Tao Le [et al.]. — 6th ed. — New York : McGraw-Hill Medical, 2018. — XVII, 621 p. : il.

УДК:
61:378 F56
Автор:

The Sixth Edition of First Aid for the USMLE Step 2 CS has been updated to reflect the latest NBME exam format and worksheet items, and incorporates feedback from recent US and international test-takers. This high-yield review delivers a thorough exam preparation guide for the USMLE Step 2 CS, offering a solid review of frequently test CS cases, along with proven study and exam strategies for clinical encounters.

.

.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology / eds. A. J. Wein [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — Vol. 4. — XXXII, 2822 — 3598 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologists, residents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

.

.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology / eds. A. J. Wein [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — Vol. 3. — XXXII, 1597 — 2822 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologists, residents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

.

.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology / eds. A. J. Wein [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — Vol. 2. — XXXII, 997 — 1595 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologists, residents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology / eds. A. J. Wein [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — Vol. 1. — XXII, 996 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Internationally lauded as the preeminent text in the field, Campbell-Walsh Urology continues to offer the most comprehensive coverage of every aspect of urology. Perfect for urologists, residents, and practicing physicians alike, this updated 4-volume set highlights all of the essential concepts necessary for every stage of your career, from anatomy and physiology through the latest diagnostic approaches and medical and surgical treatments.

.

.

Читати повністю

Biological and Bioorganic Chemistry : in 2 books : national textbook for students of higher medical education establishments-medical universities, institutes end academies. Book 1 : Bioorganic chemistry : textbook for students of higher education establishments / B. S. Zimenkovsky [et al.] ; eds.: B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko. – 2nd ed. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng. – 2019. – 288 p.

УДК:
612.015 B60
Автор:

The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids). This textbook is recommended for students and teachers of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.

Читати повністю

Атлас інфекційних хвороб / М. А. Андрейчин [та ін.] ; ред. М. А. Андрейчин. — 3-тє вид., випр. і допов. — Львів : Магнолія 2006, 2019. — 296 с. : іл.

УДК:
616.9 А 92
Автор:

Третє видання атласу інфекційних хвороб виправлене і доповнене основними клінічними відомостями про важливі вірусні, бактерійні, рикетсійні, хламідійні, протозойні, гельмінтні хвороби та інфестації. На знімках зображено симптоми різних клінічних форм інфекційних захворювань, їх ускладнень і вигляд збудників. Всього нараховується 561 фотоілюстрація. Для інфекціоністів, лікарів загальної практики і сімейної медицини, терапевтів, педіатрів, дерматологів, науковців, а також студентів старших курсів медичних університетів та академій, інтернів і лікарів післядипломної освіти.

Читати повністю

Шаповал С. Д. Гнійно-септична хірургія : [навч. посіб. для лікарів-інтернів, слухачів, студентів ст. курсів мед. ун-тів та акад., лікарів-практиків і наук. хір. та тер. профілю] / С. Д. Шаповал. — Київ : Медицина, 2019. — 192 с.

УДК:
617-089-002.3 Ш 24
Автор:
Шаповал С. Д.

У навчальному посібнику розглянуто питання хірургічної інфекції, а саме — гнійно-септичної хірургії. Погіршення епідеміологічної ситуації, нераціональне використання антибіотиків, селекція особливо вірулентних госпітальних штамів, формування стійкості мікроорганізмів до лікарських засобів, зростаючий ризик ускладнень інвазивних діагностичних і лікувальних процедур, великі економічні втрати від гнійно-септичних ускладнень та погіршення соціально-економічних умов в Україні роблять проблему гнійної інфекції все більш економічно та соціально значущою.

Читати повністю

Pathomorphology : textbook / I. V. Sorokina [et al.] ; eds.: I. V. Sorokina, V. D. Markovskyi, D. I. Halata. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng, 2019. — 328 p.

УДК:
616-091 P32
Автор:

The textbook is written by a group of authors of the pathological anatomy department of Kharkiv National Medical University. The modern actual information on general and special pathomorphology is presented in English. The textbook consists of two parts. The first part is devoted to general pathological processes: damage of cells and tissues, regeneration and adaptation, circulation disorders, inflammation, immune pathology, basics of oncology and tanatology. The second part covers the pathomorphology of diseases according to the nosological principle. The morphological manifestations of pathological processes are described using the newest research methods at the organ, tissue, cellular and subcellular levels, with highquality illustrations (see colour inserts) of macro- and microspecimens. The edition is supplemented with the chapter Oral Pathology, which allows it to be of use for students of the dentistry faculty. For English-speaking students of higher medical education establishments of Ukraine in the specialties «general medicine», «dentistry».

Читати повністю

Mykhailychenko B. V. Forensic medicine : textbook for students of higher medical education establishments-medical universities, institutes and academies / B. V. Mykhailychenko, A. M. Biliakov, I. G. Savka. – 2nd ed. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng, 2019. — 224 p.

УДК:
61:34 M99
Автор:

The textbook briefly highlights both the history of forensic medicine and organization and arbitration principles of forensic medical examination. Forensic and medical thanatology issues as well as diagnostics of various environmental injuries and health conditions are scrutinized in view of current scientific advancements. The data on lager radiation injuries and information on biological factor influence on the human body are introduced. Peculiarities of examining the injured and accused parties and other persons are described according to the Criminal Code of Ukraine. Current possibilities of forensic medical examination of material evidence are considered. Legal aspects of health care provision and legal responsibilities of physicians as health care providers for malpractice are provided according to the Criminal Code of Ukraine. All the chapters end with a list of questions for self-control. For students of higher medical educational establishments, as well as for internship doctors and beginners at forensic medical expert examination.

Читати повністю

Тестові завдання і ситуаційні задачі з охорони праці в медичній галузі : навч. посіб. для студентів мед. закл. вищої освіти , лікарів-інтернів та практичних лікарів / О. П. Яворовський [та ін.] ; ред.: О. П. Яворовський, І. В. Сергета ; наук. ред. Ю. О. Паустовський [та ін.] ; рец.: В. С. Тарасюк, М. О. Сидоренко. — Київ : Медицина, 2019. — 224 с

УДК:
613.6 Т 36
Автор:

Навчальний посібник підготовлено фахівцями провідних медичних закладів вищої освіти України. Тестові завдання і ситуаційні задачі розроблено до всіх тем практичних занять з охорони праці в медичній галузі відповідно до нових навчальних програм із цієї дисципліни. Значну увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах та виробничій безпеці медичного персоналу. Для студентів медичних закладів вищої освіти, лікарів-інтернів та практичних лікарів.

Читати повністю

Operative Otolaryngology — Head and Neck Surgery / eds.: E. N. Myers, C. H. Snyderman. — 3rd ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — Vol. 2. — XXV, 766 — 1486 p. : il.

УДК:
617.51/.53-089 O-63
Автор:

Emergent operative technologies and surgical approaches have transformed today’s otolaryngology-head and neck surgery, and the 3rd Edition of Operative Otolaryngology brings you up to date with all that’s new in the field. You’ll find detailed, superbly illustrated guidance on all of the endoscopic, microscopic, laser, surgically-implantable, radio-surgical, neurophysiological monitoring, and MR- and CT-imaging technological advances that now define contemporary operative OHNS – all in one comprehensive, two-volume reference.

Covers everything from why a procedure should be performed to the latest surgical techniques to post-operative management and outcomes – from experts in otolaryngology, plastic surgery, oral and maxillofacial surgery, neurological surgery, and ophthalmology.

Читати повністю

Oxford Textbook of Geriatric Medicine / eds. J. -P. Michel [et al.]. — 3rd ed. — New York : Oxford University Press, 2018. — XXXI, 1357 p.

УДК:
616-053.9 O-97
Автор:

Over the past two decades there has been a marked change in global age demographics, with the number of over-60s increasing by 82% and the number of centenarians by 715%. This new-found longevity is testament to the success of recent advances in medicine, but poses significant challenges to multiple areas of health care concerning older patients

Building upon its predecessor’s reputation as the definitive resource on the subject, this new edition of the Oxford Textbook of Geriatric Medicine offers a comprehensive and multinational examination of the field. Fully revised to reflect the current state of geriatric medicine, it examines the medical and scientific basis of clinical issues, as well as the ethical, legal, and socio-economic concerns for healthcare policy and systems

Over 170 chapters are broken up into 16 key sections, covering topics ranging from policy and key concepts through to infection, cancer, palliative medicine, and healthy ageing. New material includes focus on the evolving concepts of malnutrition, sarcopenia, frailty, and related geriatric syndromes and integration of geriatric principles from public health, primary and specialized care, and transitional stages from home to emergency, medicine and surgery, rehabilitation, and long term care

The Oxford Textbook of Geriatric Medicine brings together specialists from across the globe to provide every physician involved in the care of older patients with a comprehensive resource on all the clinical problems they are likely to encounter, as well as on related psychological, philosophical, and social issues.

Читати повністю

Pathology illustrated / eds.: F. Roberts, E. MacDuff. — 8th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XII, 714 p. : il.

УДК:
616 P32
Автор:

Generations of medical and other health science students have been helped to pass their exams by the illustrated books. The visual presentation of the subject matter, divided in to one-page units, makes for easy learning and recall. Now fully revised in this eighth edition, Pathology illustrated covers all the essential information in as clear and concise a way as possible, focussing on what is most clinically important. Pathology remains central to the study of medicine and forms the bridge between the basic sciences and clinical medicine, making this book an essential purchase for today’s student.

Читати повністю

Oyebode, Femi Sims’ Symptoms in the Mind : textbook of Descriptive Psychopathology / F. Oyebode. — 6th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — VIII, 336 p. : il.

УДК:
616.89 O-98
Автор:

Since its first edition in 1988, this book has become the leading introductory textbook on clinical psychopathology. Now fully revised and updated, it is an invaluable reference for psychiatrists of all levels as well as clinical psychologists, allied mental health professionals and researchers in this field.

.

.

.

Читати повністю

Moore Keith L. The Developing Human: Сlinically Oriented Embriology / K. L. Moore, T. V. N. Persaud, M. G. Tortora. — 11th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XIII, 503 p. : il.

УДК:
611.013 M83
Автор:
Moore K. L., Persaud T. V. N. , Tortora M. G.

Extensively revised to incorporate recent research and current clinical practice, The Developing Human: Clinically Oriented Embryology, 11th Edition, covers all aspects of normal and abnormal embryonic and fetal development. In a clear, concise manner and lavishly illustrated throughout, this textbook is designed to successfully meet the needs of medical and health sciences profession students, as well as those in graduate programs. It provides an easy-to-digest, comprehensive review of what can be a complex and challenging subject. BONUS online features such as multiple-choice questions and narrated animations further support student success.

Читати повністю

Underwood’s Pathology : a clinical approach / ed. S. S. Cross. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XVIII, 754 p. : il.

УДК:
616 U51
Автор:

highly acclaimed textbook, written and designed principally for students of medicine and the related health sciences. Pathology is presented in the context of modern cellular and molecular biology and contemporary clinical practice. After a clear introduction to basic principles, it provides comprehensive coverage of disease mechanisms and the pathology of specific disorders ordered by body system. An unrivalled collection of clinical photographs, histopathology images and graphics complement the clear, concise text.

For this seventh edition, the entire book has been revised and updated. Well-liked features to assist problem-based learning — including body diagrams annotated with signs, symptoms and diseases and a separate index of common clinical problems — have been retained and refreshed. The advent of whole genome sequencing and increased knowledge of the genetics of disease has been recognised by updated sections in many chapters.

Читати повністю

New Age Herbals. Resource, Quality and Pharmacognosy / eds.: B. Singh, K. V. Peter. — Singapore : Springer, 2018. — XIV, 464 p.

УДК:
615.322.03(540) N52
Автор:

Importance of herbs (medicinal plants) can hardly be overemphasized. They are exploited for manyfold applications, ranging from phytopharmaceuticals, to nutraceuticals, to cosmetics and many others. Keeping in view the richness of herbs and their vast potential, this book collates the most up-to-date knowledge of important herbs and herbals. The book also gives an overview of some issues causing hindrance in the promotion of herbals. This book attempts to compile the rich experience of experts working on various herbs. New age single plant species, having multiple medicinal traits worth exploiting i.e. Hippophae rhamnoides (seabuckthorn), and Morinda citrifolia (noni) also find place as full chapters in the book.

Читати повністю

Ronner Peter. Netter’s Essential Biochemistry / P. Ronner ; ill. F. H. Netter. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XII, 482 p. : il.

УДК:
612.015 R76
Автор:
Ronner P.

Clear, concise writing, a focus on clinical applications, and superb illustrations make Netter’s Essential Biochemistry the perfect choice for a basic understanding of biochemistry, as an overview of the subject, or as a supplement to lectures. A single expert voice, informed by the insights of a team of reviewers, provides continuity throughout the text, presenting essentials of biochemical principles step by step. Summary diagrams help you grasp major concepts quickly, and end-of-chapter questions reinforce key points.

Читати повністю

Miller’s Anesthesia Review / eds.: l. M. Sdrales, Ronald D. Miller. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XIV, 601 p. : il. — ISBN 978-0-323-40054-1

УДК:
617.5-089.5 M70
Автор:

Encompassing all anesthesia topics from basic to advanced, Miller’s Anesthesia Review, 3rd Edition, by Drs. Lorraine M. Sdrales and Ronald D. Miller, is an ideal study guide to assess your knowledge and deepen your understanding. This easy-to-use resource is conveniently cross-referenced to the newest edition of Miller & Pardo: Basics of Anesthesia. Hundreds of questions cover everything from physiologic and pharmacologic principles through anesthetic machine systems, anesthetic delivery in a variety of settings, and anesthesia administration for a full range of disease states.

Читати повністю

Medical Microbiology / ed. M. R. Barer [et al.]. — 19th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XV, 7483 p. : il.

УДК:
616:579.61 M46
Автор:

Medical microbiology concerns the nature, distribution and activities of microbes and their impact on health and wellbeing. In spite of the introduction of many antimicrobial agents and immunisations, we continue to face major challenges in combatting infection, not least the gathering crisis in antimicrobial resistance. Now in a fully revised and updated 19th edition, Medical Microbiology provides comprehensive coverage of infection from the microbial perspective, combining a clear introduction to key principles with a focus explicitly geared to modern clinical practice. It provides ideal coverage for medical and biomedical students – with ‘Key Points’ boxes throughout to highlight the essentials – and sufficient detail to also inform specialists in training.

Читати повністю

Marks James G. Lookingbill and Marks` Principles of Dermatology / J. G. Marks, J. J. Miller. — 6th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — 482 p. : il.

УДК:
616.5 M31
Автор:
Marks J. G., Miller J. J.

Intuitively organized by appearance rather than etiology, Lookingbill and Marks’ Principles of Dermatology, 6th Edition, by Drs. James G. Marks, Jr. and Jeffrey J. Miller, is a concise, abundantly illustrated everyday reference for dermatologic diagnosis and therapy. It offers expert guidance and overviews of essential information in dermatology, including key points, clinical pearls, differential diagnosis, and tables of first- and second-line treatments. Superb clinical photographs, full-color histopathology images, and corresponding cross-sectional line diagrams provide details on cause and condition.

Читати повністю

Ross Michael H. Histology : a Text and Atlas : with Correlated Cell and Molecular Biology / Michael H. Ross, Wojciech Pawlina. — 8th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2020. — XVI, 1045 p. : il.

УДК:
611.018 R80
Автор:
Ross Michael H., Wojciech Pawlina

Easy to read and rich with full-color illustrations, this bestselling resource combines a comprehensive, up-to-date histology textbook (including cellular and molecular correlations) and a complete atlas of high-resolution photomicrographs all in one volume. Clear, concise writing, timesaving study tools, and vibrant images work together to give you a confident grasp of the clinical and functional correlates of histology and a vivid understanding of the structural and functional details of cells, tissues, and organs.

Читати повністю

Oats, Jeremy Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology [Text] : Llewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology / J. Oats, S. Abraham. — 10th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. — VII, 375 p. : il.

УДК:
618 O-11
Автор:

The tenth edition ofLlewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecologycarries on the mission of Derek Llewellyn-Jones (encapsulated in the first edition of this book, published in 1969) to support the WHO’s target to ensure women worldwide have good healthcare, safe deliveries and healthy children. In his words: ‘It is our hope to continue to meet the needs of today’s medical students and students of nursing and midwifery; and to encourage self-learning skills while providing essential information in a readable manner’. Intervention rates continue to climb; women in the developed world embark on pregnancy later in life and with more complex medical disorders. The need to know and apply the best available standards of care is ever more critical. The tenth edition brings this highly regarded book completely up to date whilst retaining its characteristic concision and readability

The book starts off with a chapter on history taking and examination which is a good introduction to this speciality. From there, the normal physiology of menstruation right through to child birth is well explained. This seems like a logical progression. Chapters focus on complications and diseases, firstly in obstetrics and then in gynaecology. In all of the chapters there are numerous diagrams, tables and photographs to help explain the topic more clearly. The anatomy is also mentioned within chapters and in a stand-alone chapter at the end which is very useful. … This is the best book in this speciality that I have come across and I would highly recommend it.

Читати повністю

Evidence-Based Urology [Text] / eds.: P. Dahm, R. R. Dmochowski. — 2nd ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell, 2018. — XV, 598 p. : il.

УДК:
616.6 E94
Автор:

The revised and updated second edition of Evidence-Based Urology offers the most current information on the suitability of both medical and surgical treatment options for a broad spectrum of urological conditions based on the best evidence available. The text covers each of the main urologic areas in specific sections such as general urology, oncology, female urology, trauma/reconstruction, pediatric urology, etc. All the evidence presented is rated for quality using the respected GRADE framework.  Throughout the text, the authors highlight the most patient-important, clinical questions likely to be encountered by urologists in day-to-day practice.

Читати повністю

Andrews’ Diseases of the Skin : clinical dermatology / W. D. James [et al.]. — 13th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — X, 975 p. : il.

УДК:
616.5 A55
Автор:

Now in a fully revised thirteenth edition, Andrews’ Diseases of the Skin remains your single-volume, must-have resource for core information in dermatology. From residency through clinical practice, this award-winning title ensures that you stay up to date with new tools and strategies for diagnosis and treatment, new entities and newly recognized diseases, and current uses for tried-and-true and newer medications. It’s the reference you’ll turn to again and again when faced with a clinical conundrum or therapeutically challenging skin disease.

Читати повністю

Bradley’s Neurology in Clinical Practice. Vol. 2 / eds. R. B. Daroff [et al.]. — 7th ed. — London : Elsevier, 2016. — 713 — 2008 p. : il. – ISBN 978-0-323-28783-8.

УДК:
616.8 B84
Автор:

Comprehensive, easy to read, and clinically relevant, Bradley’s Neurology in Clinical Practice provides the most up-to-date information presented by a veritable «Who’s Who» of clinical neuroscience. Its unique organization allows users to access content both by presenting symptom/sign and by specific disease entities―mirroring the way neurologists practice. A practical, straightforward style; templated organization; evidence-based references; and robust interactive content combine to make this an ideal, dynamic resource for both practicing neurologists and trainees.

Читати повністю

Bradley’s Neurology in Clinical Practice . Vol. 1. / eds. R. B. Daroff [et al.]. — 7th ed. — London : Elsevier, 2016. — 712 p. : il. – ISBN 978-0-323-28783-8.

УДК:
616.8 B84
Автор:

Comprehensive, easy to read, and clinically relevant, Bradley’s Neurology in Clinical Practice provides the most up-to-date information presented by a veritable «Who’s Who» of clinical neuroscience. Its unique organization allows users to access content both by presenting symptom/sign and by specific disease entities―mirroring the way neurologists practice. A practical, straightforward style; templated organization; evidence-based references; and robust interactive content combine to make this an ideal, dynamic resource for both practicing neurologists and trainees.

Читати повністю

Jagiellonian University Medical College [Text] / ed. E. Pedracka-Kwaskowska. — Cracow : [б. в.], 2001. — 56 с.

УДК:
61(091)(438) J17
Автор:

Welcome to Krakow, a magical city full of charming nooks and narrow paved back-streets, and awash with signature artifacts and landmarks: the gas lanterns at Cloth Hall and the masks in the Hall’s attic; the towers of St. Mary’s Church; the exquisite Renaissance Royal Castle; the magnificent sculptures of Krakow’s burghers at the ceiling of a castle chamber; and figures captivated in lime wood in the altar by Wit Stwosz. Here, one can admire great monuments of our national culture, art, and science. For over 600 years, this city has housed Jagiellonian University, the oldest university in Poland and one of the oldest in Europe. Here, one can also witness an unusual phenomenon: the meeting of the past and the present twenty-first century. Through the pages of this guide, we invite you to learn more about the Faculty of Medicine (one of the three oldest faculties of Jagiellonian University), the much younger Faculty of Pharmacy and the recently created Faculty of Health Care. Together, the three faculties comprise Jagiellonian University’s Medical College. This publication will guide you through the history of the medical faculties and the people who created them, the latter indeed parts of the history. You will meet the most outstanding representatives of medical and pharmaceutical sciences educated here, who hoped to share their experiences with younger colleagues and students. A doctor is someone who helps us in our most difficult moments — in the past, using very primitive methods, equipment and mixtures, while now profiting from modern diagnostic methods and medical technologies.

Читати повністю

Agur Anne. Grant’s Atlas of Anatomy / A. M. R. Agur, A. F. Dalley. — 12th ed. — Philadelphia ; Baltimore ; New York : Lippincott Williams & Wilkins, 2009. — 864 p.

УДК:
611 A26
Автор:
A. M. R. Agur, A. F. Dalley

A cornerstone of gross anatomy since 1943, Grant’s Atlas of Anatomy continues to reach students worldwide with its realistic illustrations, detailed surface anatomy photos, clinical relevance, and muscle tables. Renowned for its accuracy, pedagogy, and clinical relevance, the new edition of this classic anatomy atlas features many improvements, including updated artwork, more vital tissue colors, new conceptual diagrams, vibrantly re-colored illustrations, and a more consistent art style. Clinical integration has been greatly enhanced in this edition, with clinical material clearly highlighted for easy identification. In addition, the organization within each chapter has been updated to provide a clearer and more consistent approach. Medical and health professions students as well as faculty and practitioners continue to rely on Grant’s Atlas for its accuracy and comprehensiveness. See what this new edition has to offer.

The authors, editors, and publisher have exerted every effort to ensure that drug selection and dosage set forth in this text are in accordance with the current recommendations and practice at the time of publication. However, in view of ongoing research, changes in government regulations, and the constant flow of information relating to drug therapy and drug reactions, the reader is urged to check the package insert for each drug for any change in indications and dosage and for added warnings and precautions. This is particularly important when the recommended agent is a new or infrequently employed drug. Some drugs and medical devices presented in this publication have Food and Drug Administration (FDA) clearance for limited use in restricted research settings. It is the responsibility of the health care provider to ascertain the FDA status of each drug or device planned for use in their clinical practice.

Читати повністю

The Comprehensive Neurosurgery Board Preparation Book: illustrated questions and answers / P. V. Birinyi [et al.]. — New York [etc.] : Thieme, 2017. — XIV, 434 p.

УДК:
616.8-089 C73
Автор:

Board certification by the American Board of Neurological Surgery is considered the gold standard for neurosurgeons practicing in the U.S. The ABNS primary examination requires many months of preparation, and passing it is both a significant accomplishment and integral component in becoming board certified. Contributions from current neurosurgical residents and seasoned practitioners infuse this book with a well-rounded perspective. Having been there and done that, the authors incorporated what they felt was missing from board review books when they sat for the exam – resulting in a “bucket list” study guide. The review is organized by neurosurgical topic with 20 chapters equally divided among questions followed by answers. Starting with physiology and anatomy, each chapter methodically covers core topics including radiology, neurology, pathology/histology, ophthalmology, and more. The authors provide brief explanations and pearls that accompany each question, which provide a solid springboard for delving deeper into any given topic. The easy-to-follow format enables residents to partake in long study sessions or tackle just a question or two in the midst of a busy day of neurosurgical service.

Читати повністю

Robbins Basic Pathology / eds.: Vinay Kumar, Abul K. Abbas, J. C. Aster ; ill. J. A. Perkins. — 10th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XIV, 936 p. : іл.

УДК:
616 K91
Автор:

The tenth edition is an important milestone in the life of a textbook. This occasion is a propitious time to look back on the origins of Basic Pathology, which are summed up best by quoting Stanley Robbins from the preface of the first edition (1971): «Of books as well as men, it may be observed that fat ones contain thin ones struggling to get out. In a sense, this book bears such a relationship to its more substantial progenitor, Robbins Pathology. It arose from an appreciation of the modem medical student’s dilemma. As the curriculum has become restructured to place greater emphasis on clinical experience, time for reading is correspondingly curtailed..In writing this book, rare and esoteric lesions are omitted without apology, and infrequent or trivial ones described only briefly. We felt it important, however, to consider rather fully the major disease entities.» While the goals of «baby Robbins» remain true to the vision of Stanley Robbins, this edition has been revised on the basis of a few additional principles.

Читати повністю

Principles of medical physiology / S. Sircar. — 2nd ed. — Delhi[etc.] : Thieme, 2014. — 836 p. : il.

УДК:
УДК 612 S64
Автор:
Sircar Sabyasachi.

This book provides a concise, concept-rich, and well-illustrated text of medical physiology. Written primarily for undergraduate medical students, the lucidity of the text should also appeal to a large section of health professionals.

.

. Читати повністю

Netter’s Gastroenterology / M. H. Floch [et al.] ; ill. F. H. Netter. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2020. — XIV, 672 p. : il.

УДК:
УДК 616.3 N47
Автор:

Perfect for residents, generalists, medical students, nurses, and other healthcare professionals who need a practical, working knowledge of gastroenterology, Netter’s Gastroenterology, 3rd Edition, provides a concise overview highlighted by unique, memorable Netter illustrations. This superb visual resource showcases the well-known work of Frank H. Netter, MD, and his successor, Carlos Machado, MD, a physician who has created clear, full-color illustrations in the Netter tradition. Up-to-date coverage of the full range of digestive diseases―including gastroenterology, hepatology, and nutrition― keeps you current with the latest information in the field.

Читати повністю

Netter’s Neurology / ed. J. Srinivasan [et al.] ; ill. F. H. Netter. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2020. — XVI, 748 p. : il.

УДК:
УДК 616.8 N47
Автор:

Perfect for residents, medical students, generalists, nurses, and other healthcare professionals who need a practical, working knowledge of neurology, Netter’s Neurology, 3rd Edition, provides a concise overview highlighted by unique, memorable Netter illustrations. This award-winning visual resource showcases the well-known work of Frank H. Netter, MD, and his successor, Carlos Machado, MD, a physician who has created clear, full-color illustrations in the Netter tradition.

Читати повністю

Physiology/ L. S. Costanzo. — 6th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — 516 p. : il.

УДК:
УДК 612 C83
Автор:
Costanzo Linda.

Renowned physiology instructor Dr. Linda Costanzo’s friendly, logical, easy-to-follow writing style makes Physiology, 6th Edition ideal for coursework and USMLE preparation. Well-designed figures and tables provide handy visuals for procedures or physiologic equations, and step-by-step explanations clarify challenging concepts. This full-color, manageably-sized text offers a comprehensive and consistent overview of core physiologic concepts at the organ system and cellular levels, making complex principles easy to understand.

Читати повністю

MIMS’ Medical Microbiology and Immunology/ R. V. Goering [et al.]. — 6th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2019. — XV, 552 p. : il.

УДК:
УДК 616:579.61 M72
Автор:

Learn all the microbiology and basic immunology concepts you need to know for your courses and exams. Now fully revised and updated, Mims’ clinically relevant, systems-based approach and abundant colour illustrations make this complex subject easy to understand and remember.

.

.

Читати повністю

Pharmacology / eds.: K. Whalen, C. Feild, R. Radhakrishnan. — 7th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — 594 p. : il. — (International edition) (Lippincott’s Illustrated Reviews).

УДК:
УДК 615 P 56
Автор:

Lippincott- Illustrated Reviews: Pharmacology, Seventh Edition presents current drug information in an accessible format ideal for a fast, effective refresher on the essentials of medical pharmacology. This concise resource features clear, effective writing and hundreds of illustrations that break down complex information for rapid review. Sequential images detail how drugs work in dynamic detail, and enhanced review questions with answers equip you for success on your exams and beyond.

Читати повністю

Gray’s Anatomy for students / R. L. Drake, A. W. Vogl, A. W. M. Mitchell. — 4th ed. — Philadelphia : Churchill Livingstone, 2020. — XXII, 1154 p. : il.

УДК:
УДК 611 D80
Автор:
Drake Richard L.

Easy to read, superbly illustrated, and clinically relevant, Gray’s Anatomy for Students, 4th Edition, is medical students’ go-to text for essential information in human anatomy. This fully revised volume focuses on the core information students need to know, in an easy-access format and with additional multimedia tools that facilitate effective study and mastery of the material. A team of expert authors and global advisors share their extensive teaching and clinical experience, highlighted by more than 1,000 innovative, original illustrations throughout the text.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 2 CK (Clinical Knowledge): a student-to-student guide / T. Le [et al.]. — 10th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XV, 638 p. : il.

УДК:
УДК 61:378 F56
Автор:

The expert author team that guided students to success on the USMLE® Step 1 presents the latest edition of this skill-sharpening review for the USMLE® Step 2 CK. With an easy-to-follow bulleted presentation of must-know diseases and disorders, this one-of-a-kind study companion offers the most current overview of all core areas on the boards. Included is a host of learning tools, from key facts and mnemonics to full-color illustrations and proven test-taking strategies—everything students need to pass the exam with flying colors.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 1. 2019 : a student-to-student guide / ed. T. Le [et al.]. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XXII, 792 p. : il.

УДК:
УДК 61:378 F56
Автор:

A global bestseller year after year, this annually updated, landmark guide offers the most complete and current framework for USMLE® Step 1 preparation and coursework. Featuring a refreshed design and updated throughout with new mnemonics and high-yield facts, First Aid for the® USMLE® Step 1 2019 is co-authored by students who excelled in their Step 1 exam and is reviewed for accuracy by a team of expert faculty advisors and nationally recognized USMLE instructors. Taken together, it’s a blueprint for exam success no other resource can match.

Читати повністю

Інфекційні хвороби: підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти : у 2 т. Т. 2 / Харків. МА післядипломної освіти, Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин. — Львів : Магнолія 2006, 2018. — 726 с.

УДК:
УДК 616.9 І 74
Автор:

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

Читати повністю

Інфекційні хвороби: підручник для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти : у 2 т. Т. 1 / Харків. МА післядипломної освіти, Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського; ред.: В. П. Малий, М. А. Андрейчин. — Львів : Магнолія 2006, 2018. — 652 с.

УДК:
УДК 616.9 І 74
Автор:

Підручник призначений для лікарів, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України. У виданні наведена інформація, необхідна лікарю для безперервної медичної післядипломної освіти. Висвітлені найважливіші нозологічні форми, які трапляються в Україні та за її межами, у тому числі діагностика, методи лікування й профілактика. Видання містить сучасну інформацію про надання медичної допомоги інфекційним хворим в Україні, організацію інфекційної служби в умовах реформування медичної галузі, а також про основні напрямки боротьби з інфекційними хворобами. У підготовці цього видання брали участь провідні фахівці. Підручник призначений для лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України, а також буде корисний для студентів медичних університетів і науковців.

Читати повністю

Hampton John The ECG Made Easy / J. Hampton, J. Hampton. — 9th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XII, 194 p. : il.

УДК:
УДК 616.12-073.7 H21
Автор:
J. Hampton, J. Hampton.

For forty-five years The ECG Made Easy has been regarded as the classic introductory guide to the ECG. With three-quarters of a million sales and translations into more than a dozen languages, this book, hailed by the British Medical Journal as a “medical classic”, has been a favourite of generations of medical students and nurses. This Ninth Edition will prove invaluable to all medical and health care staff who require clear, basic knowledge about the ECG.

Oxford University Press makes no representation, express or implied, that the drug dosages in this book are correct. Readers must therefore always check the product information and clinical procedures with the most up-to-date published product information and data sheets provided by the manufacturers and the most recent codes of conduct and safety regulations. The authors and the publishers do not accept responsibility or legal liability for any errors in the text or for the misuse or misapplication of material in this work. Except where otherwise stated, drug dosages and recommendations are for the non-pregnant adult who is not breast-feeding

Links to third party websites are provided by Oxford in good faith and for information only. Oxford disclaims any responsibility for the materials contained in any third party website referenced in this work.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 3: a resident-to-resident guide / T. Le, K. C. Lee, M. Boushra. — 5th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XVIII, 492 p. : il.

УДК:
УДК 61:378 F56
Автор:

First Aid for the USMLE® Step 3, Fifth Edition provides busy residents with thousands of high-yield facts, mnemonics, and full-color visual aids to help them pass the last of the required USMLE® examinations. Also included are the reader-acclaimed “mini-cases” designed to help residents pass the case portion of the examination. First Aid for the USMLE® Step 3, Fifth Edition is carefully written to focus on high-yield, top-priority information, most likely to be included on the exam.

.

Читати повністю

Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics : foundations / eds.: R. E. Pyeritz, B. R. Korf, W. W. Grody. — 7th ed. — London : Academic Press, 2019. — IXIII, 508 p.

УДК:
УДК 61:575 E50
Автор:

For decades, Emery and Rimoin’s Principles and Practice of Medical Genetics and Genomics has served as the ultimate resource for clinicians integrating genetics into medical practice. With detailed coverage in contributions from over 250 of the world’s most trusted authorities in medical genetics and a series of 11 volumes available for individual sale, the Seventh Edition of this classic reference includes the latest information on seminal topics such as prenatal diagnosis, genome and exome sequencing, public health genetics, genetic counseling, and management and treatment strategies to complete its coverage of this growing field for medical students, residents, physicians, and researchers involved in the care of patients with genetic conditions. This comprehensive yet practical resource emphasizes theory and research fundamentals related to applications of medical genetics across the full spectrum of inherited disorders and applications to medicine more broadly.

Читати повністю

Kaplan & Sadock`s Concise Textbook of Clinical Psychiatry / B. J. Sadock, V. A. Sadock, P. Ruiz. — 4th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2017. — XVI, 1008 p. : il.

УДК:
УДК 616.89 S12
Автор:
Sadock Benjamin James.

Compact and easy to use, Kaplan & Sadock’s Concise Textbook of Clinical Psychiatry, Fourth Edition is an authoritative, affordable text that provides must-know information in clinical psychiatry. Containing the most relevant clinical material from the best-selling Kaplan and Sadock’s Synopsis of Psychiatry, Eleventh Edition, it offers step-by-step guidance on the clinical examination, the psychiatric report, medical assessment of the psychiatric patient, laboratory tests, and signs and symptoms, as well as all psychiatric and substance-related disorders, with special chapters on children, adolescents, and the elderly. It also covers special topics such as emergency psychiatry, forensic psychiatry, ethics, and palliative and end-of-life care.

Читати повністю

Cellular and Molecular Immunology / A. K. Abbas, A. H. Lichtman, S. Pillai ; . — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — X, 566 p. : il.

УДК:
УДК 616:612.017 A12
Автор:
Abbas Abul K.

This ninth edition of Cellular and Molecular Immunology includes substantial revisions, which we made to keep the textbook current with scientific advances and, at the same time, maintain the clear and readable style that has been typical of previous editions. Whenever we have added new information, we have focused primarily on important concepts and have not increased the length of the book. We have also rewritten many sections for increased clarity, accuracy, and completeness. A general theme in modern immunology is that the field is moving beyond establishing   fundamental principles of the mechanisms of immune responses to applying these principles to understand human disease and develop new therapies. The revolution in immunological therapies over the last twenty years has been extraordinary. It is especially satisfying for immunologists that some of the most innovative and effective immunotherapies have been developed because the basic science has matured and the complex mechanisms of immune activation and regulation have been elucidated in increasing detail. In this edition of the book, we have paid special attention to the clinical relevance of immunology and have emphasized how newly developed therapies work and what their strengths and pitfalls are.

Читати повністю

Cell Biology / T. D. Pollard [et al.]. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2017. — 882 p. : il.

УДК:
УДК 576 C38
Автор:

The much-anticipated third edition of Cell Biology delivers comprehensive, clearly written, and richly illustrated content to today’s students in a user-friendly format. Relevant to both research and clinical practice, this rich resource covers key principles of cellular function and uses them to explain how molecular defects lead to cellular dysfunction and cause human disease. Concise text and visually stunning graphics simplify complex information and help readers make the most of their study time.

.

Читати повністю

Braunwald’s Heart Disease : a textbook of cardiovascular medicine / ed. D. P. Zipes [et al.]. — 11th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — XXVIII, 1944 p. : il

УДК:
УДК 616.12 B84
Автор:

Trusted by generations of cardiologists for the latest, most reliable guidance in the field, Braunwald’s Heart Disease, Eleventh Edition, remains your #1 source of information on rapidly changing clinical science, clinical and translational research, and evidence-based medicine. This award-winning text has been completely updated, providing a superior reference for every aspect of this fast-changing field, including new material about almost every topic in cardiology.

.

Читати повністю

Berne & Levy Physiology / ed.: Bruce M. Koeppen, Bruce A. Stanton. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — 868 p. : il.

УДК:
УДК 612 B49
Автор:

Berne & Levy Physiology has long been respected for its scientifically rigorous approach – one that leads to an in-depth understanding of the body’s dynamic processes. The long-awaited 7th Edition continues this tradition of excellence. With integrated coverage of biophysics and neurophysiology, key experimental observations and examples, and full-color design and artwork, this mid-size text is «just right» for a strong understanding of this complex field.

Читати повністю

Профілактика стоматологічних захворювань : підручник для студентів стомат. факультетів закладів вищої мед. освіти / Л. Ф. Каськова [та ін.] ; ред. Л. Ф. Каськова ; Укр. мед. стомат. академія. — стер. вид. — Львів : Магнолія-2006, 2019. — 404 с.

УДК:
УДК 616.314-084 П 84
Автор:

В підручнику висвітлені анатомо-фізіологічні особливості будови щелепно-лицевої ділянки у дітей в різні вікові періоди, розвиток зубів, їх анатомія, гістологічна будова тканин зуба та роль факторів, які впливають на процеси їх формування. Детально представлені причини виникнення карієсу і захворювань тканин пародонта та шляхи їх усунення. Значна увага приділена предметам та засобам гігієни з можливістю їх використання в дитячому віці. Приведені заходи по гігієнічному навчанню населення, впровадженню комплексної системи профілактики стоматологічних захворювань у дітей. Друге перероблене і доповнене видання призначається для студентів стоматологічних факультетів закладів вищої освіти, інтернів та лікарів-стоматологів.

Читати повністю

Smith and Aitkenhead’s Textbook of Anaesthesia / ed.: J. Thompson, I. Moppett, M. Wiles. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XII, 948 p. : il.

УДК:
УДК 617.5-089.5 S68
Автор:

The book provides full coverage of the sciences underpinning practice in anaesthesia, critical care and pain management together with details of clinical anaesthesia and perioperative care. In combining these aspects, anaesthetists new to the specialty have found the textbook particularly useful during the first few years of training as well as when preparing for professional examinations. It has also proved a valuable day-to-day reference for allied professionals such as operating department practitioners and physician assistants who need an understanding of clinical practice in anaesthesia and related specialties.

Читати повністю

Rang and Dale’s Pharmacology / J. M. Ritter [et al.]. — 9th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2020. — XVI, 790 p. : il.

УДК:
УДК 615 R20
Автор:

Comprehensive yet easy to use, Rang and Dale’s Pharmacology has been providing core basic and clinical science information to students and healthcare practitioners worldwide for more than 25 years. The fully revised Ninth Edition keeps you up to date with all that’s new in the field, including new and emerging drugs and recent studies.

.

.

Читати повністю

Propaedeutics of ChildrenTherapeutic Dentistry: manual / L. F. Kaskova, I. Yu. Vashchenko, J. Ed. Berezhna ; Ukrainian medical stomatological academy. — Lviv : Magnolia 2006, 2019. — 202 p. : il. — Перевод заглавия: Пропедевтика дитячої терапевтичної стоматології

УДК:
УДК 616.31-053.2 K22
Автор:
Kaskova L. F.

Навчальний посібник складено у відповідності до типового навчального плану для студентів стоматологічного факультету. У посібнику висвітлюються питання організації стоматологічного кабінету, гістології та ембріології органів порожнини рота, топографо-анатомічної будови тимчасових і постійних зубів у дітей. Також можна виділити два великих розділи, один із яких присвячений роботі з каріозними порожнинами (особливості препарування, інструментарій та особливості пломбування), а другий висвітлює питання ендодонтичного лікування зубів (представлений інструментарій для роботи у кореневих каналах, описані сучасні методики та матеріали).

The study guide is composed in compliance with the typical academic plan for students of the Faculty of Dentistry. The study guide contains issues on organization of the dentist’s office, histology and embryology of the oral cavity organs, topographic and anatomical structure of deciduous and permanent teeth in children. Two large sections, one of which is devoted to manipulations with carious cavities (specificities of preparation, armamentarium and peculiarities of sealing), and the second one covers issues of endodontic treatment of teeth (presents instruments for manipulations in root canals; describes the state-of-the-art methods and materials) are of special interest.

Читати повністю

Oxford Handbook of Geriatric Medicine / L. K. Bowker [et al.]. — 3rd ed. — Oxford : Oxford University Press, 2018. — XVII, 734 p.

УДК:
УДК 616-053.9 O-97
Автор:

The Oxford Medical Handbooks are the market leading series of pocket handbooks, written for a broad medical readership, from students, junior doctors and specialist trainees, to nurses, dentists, paramedics, and allied health professionals.

Репутация «Оксфордских медицинских справочников» основана на том, что она содержит только самую качественную клинически значимую информацию. Каждая книга рецензируется людьми, которые соответствуют профилю предполагаемой аудитории, и каждая книга также проверяется предметными экспертами. Обширные исследования рынка позволяют удостовериться, что книги содержат самую свежую информацию о медицинской подготовке и практике, поэтому каждая книга серии дает именно то, что нужно читателям. Там, где это уместно, младшие соавторы обеспечивают, чтобы содержание оставалось актуальным для основной аудитории и отражало реальность повседневной медицинской практики.

Читати повністю

Orthopaedic Dentistry : lecture course : lecture training text-book for IV-V academic years students of stomatological faculty with English language form of study / V. Novikov [et al.]. ; eds.: V. Novikov, V. Dvornyk ; Ukrainian medical stomatological academy = Ортопедична стоматологія : (курс лекцій) / ред.: В. М. Дворник, В. М. Новіков. — Lviv : Magnolia 2006, 2019. — 205 p. : il.

УДК:
УДК 616.314-089.23 O-81
Автор:

Навчальний посібник призначений для підготовки до практичних занять та самостійної роботи студентів англомовної форми навчання 4-5 курсів стоматологічного факультету, що навчаються за спеціальністю «Ортопедична стоматологія». Навчальний посібник сприятиме підвищенню якості теоретичної та практичної підготовки студентів, клінічних ординаторів та слухачів курсів післядипломної освіти лікарів-стоматологів.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 3 : a resident-to-resident guide / T. Le, K. C. Lee, M. Boushra. — 5th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2019. — XVIII, 492 p. : il.

УДК:
УДК 61:378 F56
Автор:

First Aid for the USMLE® Step 3, Fifth Edition provides busy residents with thousands of high-yield facts, mnemonics, and full-color visual aids to help them pass the last of the required USMLE® examinations. Also included are the reader-acclaimed “mini-cases” designed to help residents pass the case portion of the examination. First Aid for the USMLE® Step 3, Fifth Edition is carefully written to focus on high-yield, top-priority information, most likely to be included on the exam

Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changes in treatment and drug therapy are required. The authors and the publisher of this work have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards accepted at the time of publication. However, in view of the possibility of human error or changes in medical sciences, neither the authors nor the publisher nor any other party who has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omissions or for the results obtained from use of the information contained in this work. Readers are encouraged to confirm the information contained herein with other sources. For example and in particular, readers are advised to check the product information sheet included in the package of each drug they plan to administer to be certain that the information contained in this work is accurate and that changes have not been made in the recommended dose or in the contraindications for administration. This recommendation is of particular importance in connection with new or infrequently used drugs.

Читати повністю

Essence of Anesthesia Practice / ed.: L. A. Fleisher, M. F. Roizen, J. D. Roizen. — 4th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XIIII, 556 p.

УДК:
УДК 617.5-089.5 E80
Автор:

Highly regarded by anesthesiologists, residents, and nurse anesthetists, Essence of Anesthesia Practice, 4th Edition by Drs. Lee A. Fleisher, Michael F. Roizen, and Jeffrey Roizen, is a trusted resource for point-of-care anesthesia management. Concise, easy-to-find summaries cover a single clinical topic for both common and rare conditions. A renewed focus on diseases and drugs makes this edition even more useful when formulating anesthesia plans and mastering the core knowledge of anesthesia practice.

Читати повністю

Творці Української науки. Т.1 / ред. Л. В. Деримедвідь [та ін.]. — Київ : АНАВІТ, 2019. — 196 с. — (Медичні науки). — ISBN 978-966-97635-2-5 : 80.00 грн.

УДК:
УДК 61:001](091)(477) Т 28
Автор:

Книга представляє історичне становлення та сучасні тенденції розвитку медичних наук. Це своєрідний довідник та посібник у галузі, що висвітлює напрями наукових досліджень та результати багаторічної роботи провідних науковців і колективів навчальних кафедр та відділень. Розрахована на студентів, аспірантів, науковців та людей, що працюють у сфері медицини, які зацікавлені в постійному процвітанні медичної галузі нашої країни, в яких є бажання продовжувати наукові здобутки своїх попередників та вчителів і виводити медичну сферу України та наукову думку на вищий європейський рівень.

Читати повністю

Підтримка дитини в умовах емоційного напруження : навч.-метод. посібник / А. В. Кабанцева, О. Л. Корнєєва. — Київ : КВІЦ, 2018. — 136 с.

УДК:
УДК 616.89-008.44-053.2 К 12
Автор:
Кабанцева А. В.

Посібник містить матеріали як теоретичного, так і практичного характеру з комплексної медико-психолого-педагогічної допомоги дітям, які переживають стани емоційного напруження. Призначений для практичних психологів, вихователів, лікарів та інших спеціалістів, які працюють із дітьми дошкільного віку.

.

.

Читати повністю

Очерки хирургии боевой травмы живота : сборник научных трудов / В. Я. Белый [и др.]. — Киев : Леся, 2016. — 212 с.

УДК:
УДК 617-089:355 О-95
Автор:

Целью этой монографии является разработка методических подходов по освещению одного из сложных вопросов медицины — военно-полевой хирургии. Авторы изложили личный опыт практической работы, проведенных научных исследований и системно проанализировали их. Книга предназначена для врачей-интернов, хирургов и медицинских руководителей.

.

Читати повністю

Микробиология, вирусология и иммунология [Текст] : руководство к практическим занятиям для студентов мед. и фарм. вузов / Н. В. Павленко ; Харьков. НМУ. — 2-е изд., перераб. и доп. — Харьков : ХНМУ, 2018. — 320 с. : ил.

УДК:
УДК 616:579.61 П 12
Автор:
Павленко Н. В.

Руководство охватывает специальную микробиологию, вирусологию и иммунологию согласно с программой преподавания, утвержденной Министерством здравоохранения Украины. В руководстве даны историческая справка, актуальность, характеристика морфологических, культуральных, биохимических, антигенных, токсигенных особенностей возбудителей инфекционных заболеваний; патогенез, современные схемы микробиологической диагностики, лечение, иммунитет, специфическая профилактика инфекционных болезней. Руководство предназначено для студентов медицинских и фармацевтических вузов, соответствующих кафедр институтов последипломного обучения, интернов, семейных врачей, врачей всех специальностей.

Читати повністю

Воєнно-польова хірургія / Я. Л. Заруцький [та ін.] ; ред.: Я. Л. Заруцький, В. Я. Білий ; М-во оборони України, МОЗ України. — Київ : Фенікс, 2018. — 552 с.

УДК:
УДК 617-089:355 В 61
Автор:

 «Воєнно-польова хірургія» є методологічним продовженням «Вказівок з воєнно-польової хірургії» (2014), підручника «Воєнно-польова хірургія» (2016). Праця приурочена до 25-річчя кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії, яка є опорною для вищих медичних навчальних закладів М 03 України.

Відповідає потребам практичних лікарів, які надають медичну допомогу в умовах бойових дій і надзвичайних ситуацій мирного часу як керівництво для дій, а також програмам з воєнно-польової хірургії та навчальним завданням підготовки слухачів Української військово-медичної академії, лікарів-інтернів. слухачів факультетів підвищення кваліфікації лікарів, закладів післядипломної освіти МОЗ України. Рекомендована як практичний і навчальний посібник для військових лікарів та лікарів системи охорони здоров’я України.

Harrison’s Principles of Internal Medicine. Vol. 2. / J. Larry Jameson [et al.]. — 20th. ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill, 2018. — XLI, 1648-3528, 1-214 p.

УДК:
УДК 616 H30
Автор:

This edition of Harrison is consisting of two volumes. It covers all the modern medical techniques and helps to build better decision making relatable images are there along with the content. It helps to remember and retain all the information by which a reader has gone through. Harrison is written by the pioneers of the medical field. They tried to gather all the latest topics, problems, diseases and their solutions in the book so this book is a must buy if you are a medical student or practitioner for flourishing your carrier. The consistency of writing will build an urge to read and learn the entire content. If we say that the Harrison 20th edition is worth paying so it won’t be wrong. Definitive yet clear answers are provided of each question and real-life cases are also the part of the content for the better explanation. Some new chapters are there which focuses on the well-being of the humans such as: promoting good health, differences of healthcare facilities in developed and non-developed countries etc.

Harrison’s Principles of Internal Medicine. Vol. 1. / J. Larry Jameson [et al.]. — 20th. ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill, 2018. — XXXIX,1648, 1-214 p.

УДК:
УДК 616 H30
Автор:

This edition of Harrison is consisting of two volumes. It covers all the modern medical techniques and helps to build better decision making relatable images are there along with the content. It helps to remember and retain all the information by which a reader has gone through. Harrison is written by the pioneers of the medical field. They tried to gather all the latest topics, problems, diseases and their solutions in the book so this book is a must buy if you are a medical student or practitioner for flourishing your carrier. The consistency of writing will build an urge to read and learn the entire content. If we say that the Harrison 20th edition is worth paying so it won’t be wrong. Definitive yet clear answers are provided of each question and real-life cases are also the part of the content for the better explanation. Some new chapters are there which focuses on the well-being of the humans such as: promoting good health, differences of healthcare facilities in developed and non-developed countries etc.

Sinitsyna A. V. Philosophy : teaching guide for foreign students / A. V. Sinitsyna, U. R. Mandryk. — Львів : Новий Світ — 2000, 2018. — 200 p.

УДК:
УДК 101 S62
Автор:
Sinitsyna A. V.

In teaching-methodical textbook the problems of normative philosophy courses in accordance with the programs and requirements of the Ministry of Education and Science for the Bologna system are considered. The authors offer a comprehensive material on issues submitted for discussion, meaningful concise statement of the basic material, original texts and quotes of famous philosophers. Recommended for international students, graduate students, external students, who are studying on not philosophical departments of universities, and for teachers of humanities subjects. Under the general editorship of Doctor of Philological Sciences, Prof. Volodymyr Kachkan (Department of Ukrainian Studies and of philosophy of Ivano-Frankivsk National Medical University)

Читати повністю

Промислова технологія лікарських засобів : баз. підруч. для студентів вищ. фармацевт. навч. закл.(фармацевт. ф-тів. ІV рівня акредитації) / Є. В. Гладух [та ін.] ; ред.: Є. В. Гладух, В. І. Чуєшов ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — Вид. 2-ге, випр. та допов. — Львів : Новий Світ — 2000, 2019. — 526 с. : іл. — (Національний підручник).

УДК:
615.4 П 81
Автор:

Підручник написано з урахуванням останніх досягнень фармацевтичної науки і практики: описано сучасні технології і обладнання, призначене для проведення технологічних процесів у промислових умовах. Розглянуто перспективні напрямки вдосконалення промислової технології лікарських засобів. Для студентів фармацевтичних спеціальностей вищих навчальних закладів освіти і факультетів.

Читати повністю

McCullagh Marie. Good Practice Communication Skills in English for the Medical Practitioner [Text] : teacher’s book / M. McCullagh, R. Wright. — Cambridge : Cambridge University Press, 2008. — 176 p.

УДК:
УДК 811.111 M12
Автор:
McCullagh Marie

Good Practice is a course for doctors and medical students who need to communicate with patients in English. The course is for upper-intermediate to advanced learners of English and can be used in the classroom or by the self-study student. Good Practice focuses on the language and communication skills that doctors need to make consultations more effective through a focus on five elements of good communication: verbal communication, active listening, voice management, non-verbal communication and cultural awareness. The course teaches learners how to sensitively handle a range of situations such as taking a patient history, breaking bad news, examining a patient and describing treatment options. It also prepares doctors for dealing with different types of patient, from children to the elderly. With reference to numerous medical communication experts, and through exposure to authentic clinical scenarios, Good Practice demonstrates the impact of good communication on the doctor-patient relationship and enables students to become confident and effective practitioners in English. The Teacher’s Book offers invaluable support for anyone wishing to use Good Practice in the classroom. As well as guiding the teacher through the activities and offering background information on each topic, it also includes 12 photocopiable reading activities plus photocopiable worksheets to use with the Good Practice DVD. For wordlists, language activities and extra reading material, visit www.cambridge.org/elt/goodpractice

Читати повністю

McCullagh Marie. Good Practice Communication Skills in English for the Medical Practitioner [Text] : student’s book / M. McCullagh, R. Wright. — 3rd printing. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 176 p. : il.

УДК:
УДК 811.111 M12
Автор:
McCullagh Marie

Good Practice is a course for doctors and medical students who need to communicate with patients in English. The course is for upper-intermediate to advanced learners of English and can be used in the classroom or by the self-study student. Good Practice focuses on the language and communication skills that doctors need to make consultations more effective through a focus on five elements of good communication: verbal communication, active listening, voice management, non-verbal communication and cultural awareness. The course teaches learners how to sensitively handle a range of situations such as taking a patient history, breaking bad news, examining a patient and describing treatment options. It also prepares doctors for dealing with different types of patient, from children to the elderly. The DVD enables students to observe a range of doctor-patient encounters, exploring the importance and impact of non-verbal communication. Online worksheets to accompany each scene help students to consolidate the language and communication strategies presented in the Student’s Book. With reference to numerous medical communication experts, and through exposure to authentic clinical scenarios, Good Practice demonstrates the impact of good communication on the doctor-patient relationship and enables students to become confident and effective practitioners in English. Course components: Student’s Book, Teacher’s Book, Audio CDs (2), DVD For DVD worksheets, wordlists, language activities and extra reading material, visit www.cambridge.org/elt/goodpractice

Читати повністю

Armer Tamzen. Cambridge English for Scientists [Text] / T. Armer ; series ed. J. Day. — Cambridge : Cambridge University Press, 2011. — 128 p. : il. + 2 эл. опт. диск (CD-ROM). — (Cambridge Professional English). — ISBN 978-0-521-1540-93

УДК:
УДК 811.111 A75
Автор:
Armer Tamzen

Cambridge English for Scientists develops the communication skills and specialist English language knowledge of science students and professionals, enabling them to communicate more confidently and effectively in their work or study environment. Uniquely, this course focuses on both spoken and written communication, with each of the ten units relating to a case study based on real, published research. This makes the course ideal for scientists from a wide range of scientific backgrounds. Cambridge English for Scientists also develops the learners’ language skills with practical reading and writing skills — such as applying for research funding or writing for publications — as well as with speaking and listening skills including ‘Describing and Reporting Problems With Experiments’ and ‘Presenting at a Conference’. Cambridge English for Scientists requires no specialist knowledge on the part of the teacher and comprehensive teacher’s notes are available online. The course is also ideal for self-study

Читати повністю

Фахова мова фармацевта : базовий підруч. для студентів вищого фармацевт. навч. закл. (фармацевт. ф-тів) IV рівня акредитації / Є. І. Світлична, А. А. Берестова, О. О. Тєлєжкіна ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — 2-ге вид., випр. та допов. — Харків : Золоті сторінки, 2017. — 312 с.

УДК:
615.1(03) Ф 29
Автор:

Підручник містить матеріал, укладений відповідно до програми курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» за кредитно-модульною системою організації навчання. Навчальний матеріал поділений на 5 змістових модулів, у яких основна увага приділяється особливостям усного й писемного професійного мовлення. У підручнику розглянуті різні аспекти професійного спілкування, мовного етикету, а також орфоепічні, лексичні, морфологічні, синтаксичні, стилістичні норми професійного мовлення. Ґрунтовно викладені правила складання й оформлення найбільш уживаних ділових паперів. Теоретичний матеріал супроводжується системою практичних завдань і вправ для закріплення та самостійної роботи. Дидактичний матеріал до вивчених тем пов’язаний із фармацевтичним фахом.  Підручник містить російсько-українські словники (термінологічний, дієприкметників і мовних зворотів) і практичний порадник, де матеріал узагальнено в таблицях.  Підручник призначений для здобувачів вищої освіти фармацевтичних навчальних закладів, а також стане у пригоді тим, хто прагне підвищити рівень культури професійного мовлення.

Читати повністю

National Academy of Sciences of Ukraine, statistical and scientometric analysis of effectiveness of scientific potential [Text] / B. A. Malitsky [et al.] ; ed. V. L. Bogdanov. — Kyiv : Phoenix, 2018. — 344 p.

УДК:
УДК 001.895(477) N27
Автор:

The guide provides basic statistical data on scientific and technical potential and performance of the National Academy of Sciences of Ukraine. Representation of the place and the role of the National Academy of Sciences of Ukraine in the system of scientific organizations of the state, including in the context of the sector and in the global context is given. Statistical data mainly covers the period from 2012 and 2017. In preparing the guide benefited the State Statistics Service of Ukraine, the annual reports of the National Academy of Sciences of Ukraine and international scientometric databases and scientific publications. The publication is intended for representatives of public authorities, researchers, university students, journalists and the general public.

Читати повністю

Human anatomy [Text] : textbook for students of higher med. institutions / [V. G. Cherkasov et al.]. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 464 p. : ill., color. fig. — (Національний підручник). — Rec. by the Academic Board of I. Horbachevsky Ternopil State Medical University (report № 12 on 30th of October 2018)

УДК:
УДК 611 H91
Автор:

This illustrated edition is convenient to use: the material is divided into sections by systems. An overview of bones, joints, muscles, tissues, organs, blood supply and innervation of organs is given. Color illustrations add clarity. The book is intended for a wide range of readers, will also be useful to English-speaking students of medical universities and colleges, and professionals working in the medical industry.

.

Це ілюстроване видання зручне у використанні: матеріал поділений у секції за системами. Висвітлено такі питання з анатомії: кістки, суглоби, м’язи, тканини, органи, кровопостачання та іннервація органів. Кольорові ілюстрації додають наочності. Ця книга призначена для широкого кола читачів. Також буде корисна для англомовних студентів медичних університетів та коледжів, а також професіоналам, які працюють в галузі медицини

Читати повністю

«Репресовані» щоденники». Голодомор 1932 — 1933 років в Україні / Укр. ін-т національної пам’яті ; упоряд., авт. вступ. ст., ред. Я. Файзулін. — Київ : Фенікс, 2018. — 352 с. : іл. — (Меморіал жертв Голодомору).

УДК:
94(477):341.485]"19" Р 41
Автор:

Про Голодомор 1932-1933 років в Україні публікацій уже не бракує. Однак ця книжка — унікальна. Писали її не історики, не архівісти, не публіцисти — її авторами були звичайні люди: селянин, учителька, студент, партієць… Свої нотатки вони робили не сподіваючись, що ті колись будуть опубліковані, що їх прочитають тисячі й тисячі людей. Вони не ставили перед собою цілі написати історії Голодомору, а лише фіксували побачене, почуте, прожите та пережите

Парадоксально, але ті записи вціліли донині завдяки радянським спецслужбам. Для чекістів вони були «вещдоками» — речовими доказами, промовистими свідченнями «контрреволюційної діяльності» авторів. У конвертах при їхніх кримінальних справах і збереглися ці сім історій людей, записаних в режимі реального часу на тлі апокаліпсису — Голодомору, з усіма його «декора ціями»-жахіттями. Герої в ті роки катастрофи проживають свої особисті історії — із найнесподіванішими сюжетними лініями й поворотами. І то такими, що не спали б на думку й найгеніальнішому драматургові

На сторінках цих щоденників, попри пекельно-смертельне лихоліття, коли їх писано, людське життя триває у всій повноті: з радістю від народження дітей і болем від утрати рідних, з коханням та інтригами, з прикладами небаченої жертовності та відразливої ницості. Тут багато безцінних свідчень «із перших уст» про стратегії виживання людей у ті страшні часи. У спустошених голодом українських селах, містечках і містах.

Читати повністю

Енциклопедія Голодомору 1932 — 1933 років в Україні / Нац. музей “Меморіал жертв Голодомору” ; вступ. Слово Є. Нищука ; передм. , авт. текст В. Морочко. — Дрогобич : Коло, 2018. — 576 с. — (Меморіал жертв Голодомору)

УДК:
94(477):341.485]"19" Е 68
Автор:

Науково-меморіальне видання інформативно відтворює причини, обставини, соціально- психологічні та статистично-демографічні наслідки Голодомору-геноциду в Україні. «Е.Г.» має понад тисячу статей, які стосуються персоналій, подій, явищ, термінологічного, історіографічного, меморіально-історичного, демографічного, антропологічного дискурсів Голодомору.

Загальна хірургія : підруч. для студентів вищ. навч. закл. / В. П. Андрющенко [та ін.] ; ред. Я. С. Березницький [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 344 с. : іл. — (Національний підручник).

УДК:
617-089 З-14
Автор:

Зміст підручника відповідає затвердженій МОЗ України програмі підготовки лікаря загальної практики з питань вивчення та засвоєння основних розділів загальної хірургії. Поряд з питаннями організації хірургічної допомоги, обстеження та нагляду за хірургічним хворим, у підручнику наведено основні термінологічні, діагностичні та лікувальні принципи надання медичної допомоги хворим з проявами основних, соціально значущих хірургічних захворювань. Матеріал у підручнику структурований, із чіткім виділенням основних розділів теми, і викладений відповідно до професійно орієнтованих завдань, затверджених галузевих стандартів. Кожний розділ теми представлений в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, повинно сприяти кращому засвоєнню матеріалу студентами при використанні кредитно-модульної системи навчання. Підручник розрахований на студентів 3 курсів вищих навчальних закладів медичного профілю III–IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Запорожан В. М. Симуляційна медицина. Досвід. Здобуття. Перспективи : практ. порадник / В. М. Запорожан, О. О. Тарабрін. — Суми : Університет. книга, 2018. — 240 с.

УДК:
61:378(477) З-33
Автор:
Запорожан В. М.

Практичні навички клінічної роботи до застосування їх на реальних пацієнтах мають опановуватися в спеціальних центрах, оснащених високотехнологічними тренажерами та комп’ютеризованими манекенами, що дозволяють моделювати клінічні ситуації. Однією з важливих передумов в реалізації даного принципу є створення сучасних симуляційних центрів. У пропонованому посібнику обговорюються проблеми, які необхідно вирішити для успішного й ефективного впровадження симуляційного навчання в медичну освіту, а також поради з побудови занять зі студентами, інтернами та лікарями-курсантами різних спеціальностей.

Читати повністю

Правознавство : підручник / Г. І. Балюк [та ін.] ; відп. ред. О. В. Дзера ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — 11-те вид., перероб. і допов. — Київ : Юрінком Інтер, 2018. — 639 с.

УДК:
34(477) П 68
Автор:

У підручнику висвітлено історію виникнення держави і права, розкрито поняття держави, права, правореалізації, розглянуто основи основних галузей права, а також системи судових, правоохоронних та правозахисних органів України, основи юридичної деонтології.  Підручник розрахований на учнів профільних (правових) класів загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та інших навчальних закладів; на студентів, які вивчають право в неюридичних вищих і середніх навчальних закладах; на викладачів загальноосвітніх шкіл.

.

.

Читати повністю

Pharmaceutical Calculations [Text] / H. C. Ansel, Sh. J. Stocton. — 15th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2014. — XII, 455 p. : il. — (International edition). — Index: p. 445-452. — ISBN 978-1-4963-3962-1

УДК:
615.015.3 A61
Автор:
Ansel Howard C.

This work is no substitute for individual patient assessment based upon healthcare professionals’ examination of each patient and consideration of, among other things, age, weight, gender, current or prior medical conditions, medication history, laboratory data and other factors unique to the patient. The publisher does not provide medical advice or guidance and this work is merely a reference tool. Healthcare professionals, and not the publisher, are solely responsible for the use of this work including all medical judgments and for any resulting diagnosis and treatments.

Given continuous, rapid advances in medical science and health information, independent professional verification of medical diagnoses, indications, appropriate pharmaceutical selections and dosages, and treatment options should be made and healthcare professionals should consult a variety of sources. When prescribing medication, healthcare professionals are advised to consult the product information sheet (the manufacturer’s package insert) accompanying each drug to verify, among other things, conditions of use, warnings and side effects and identify any changes in dosage schedule or contraindications, particularly if the medication to be administered is new, infrequently used or has a narrow therapeutic range. To the maximum extent permitted under applicable law, no responsibility is assumed by the publisher for any injury and/or damage to persons or property, as a matter of products liability, negligence law or otherwise, or from any reference to or use by any person of this work.

Читати повністю

Mosby’s Dental Drug Reference [Text] / ed. A. H. Jeske. — 12th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XVI, 1494 p. : il.

УДК:
616.31-085(03) M88
Автор:

With an emphasis on dental-specific considerations, this comprehensive drug reference profiles the most commonly used drugs in dentistry. No dental office should be without this quick-reference drug guide! Mosby’s Dental Drug Reference, 12th Edition profiles the most commonly used drugs in dentistry, with emphasis on dental-specific considerations. More than 800 drug monographs make it easy to find information such as dosages, indications, contraindications, interactions, precautions, side effects, and serious reactions. Online resources include over 100 additional drug monographs, photos of common oral complications, patient education guides, and more. From lead editor Arthur Jeske, a well-known researcher and author in dental pharmacology, this pocket-sized reference provides the current, concise drug information you need at the point of care.

Читати повністю

Pharmaceutical Practice [Text] / ed.: J. A. Rees, I. Smith, J. Watson. — 5th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier ; [S. l.] : Churchill Livingstone, 2014. — XVII, 552 p. : il.

УДК:
УДК 615.1 P56
Автор:

The fifth edition of Pharmaceutical Practice has been totally overhauled and restructured to bring the contents completely up to date and to reflect emerging new roles for pharmacists both within the traditional employment areas of hospital and community pharmacy, as well as other developing roles supporting the public health agenda, governance, risk management, prescribing and pharmacoeconomics. It covers a wide range of subjects relevant to pharmacy practice, including communication skills, managing a business, quality assurance, dispensing, calculations, packaging, storage and labeling of medicines, sterilization, prescriptions, hospital-based services, techniques and treatments, adverse drug reactions, cost-benefit, and medicines management.

Читати повністю

Curry Stephen H. Introduction to Drug Disposition and Pharmacokinetics [Text] / S. H. Curry, R. Whelpton. — New York : John Wiley & Sons, 2017. — XI, 323 p. : il

УДК:
Автор:
Curry Stephen H.

The application of knowledge of drug disposition, and skills in pharmacokinetics, are crucial to the development of new drugs and to a better understanding of how to achieve maximum benefit from existing ones. The book takes the reader from basic concepts to a point where those who wish to will be able to perform pharmacokinetic calculations and be ready to read more advanced texts and research papers

The book will be of benefit to students of medicine, pharmacy, pharmacology, biomedical sciences and veterinary science, including those who have elected to study the topic in more detail, such as via electives and special study modules. It will be of benefit to those involved in drug discovery and development, pharmaceutical and medicinal chemists, as well as budding toxicologists and forensic scientists who require the appropriate knowledge to interpret their findings and as an introductory text for clinical pharmacologists.

Читати повністю

Harty’s Endodontics in Clinical Practice [Text] / ed. Bun San Chong. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier Saunders, 2017. — XIII, 333 p. : il.

УДК:
УДК 616.314 H31
Автор:

Maintaining the practicality and usefulness of previous editions, the new edition of the classic Harty’s Endodontics in Clinical Practice has been revised and updated to include the latest developments in the field

Under the editorship of Bun San Chong, a team of international experts have come together to present the scientific basis of current endodontic practice together with ‘hands-on’ advice on what to do, and when and how to do it. Perfectly tailored for undergraduate dental students and those pursuing specialist training, including extended skills in endodontics, all chapters reflect the latest clinical and scientific developments in the field with topics ranging from diagnosis and treatment planning to the management of the primary dentition, trauma and the relationship between endodontics and periodontal and systemic disease. Areas of debate are explained while other chapters also look at infection control, pharmacological advances and the management of pain.

Читати повністю

Clinical Textbook of Dental Hygiene and Therapy [Text] / ed. S. L. Noble. — 2nd ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell, 2018. — XVI, 414 p. : il.

УДК:
УДК 616.31 C61
Автор:

Fully revised and updated to reflect changes in clinical practice, legislation and regulation, this groundbreaking textbook intertwines the subjects of dental hygiene and dental therapy to provide a comprehensive resource for students of these courses, as well as those studying new degree programmes in oral health science. The Clinical Textbook of Dental Hygiene and Therapy is designed as a dedicated companion text for these disciplines and should enable students to streamline their primary reading. Following course developments and an expansion in the remits of both hygienists and therapists, this book is written not only for students, but also as a revision aid for those already in practice. Interactive questions on a companion website allow the reader to test their knowledge and understanding.

Читати повністю

Medical biology [Text] : textbook / Yu. I. Bazhora [et al.]. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 448 p. : il.

УДК:
УДК 61:57 M46
Автор:

The basic questions of general and medical biology are highlighted in this textbook. The general laws of life, the study of the cell including fundamentals of the human cytogenetics, the study of heredity and variability including the human genetics, laws of phylogenetic development of organisms, fundamentals of general parasitology, biology of the most meaningful human parasites, way of transmission, diagnosis and prophylaxis of parasitogenic diseases are presented. The content of textbook is organized according to the Program on Medical Biology for the first year English-speaking medical students.

Читати повністю

Infectious diseases [Text] : textbook / O. A. Holubovska [et al.] ; ed. O. A. Holubovska. — Kyiv : Medicine, 2018. — 664 p. : il. — Approved by the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter № 1/11-8095, 28 May 2012). Approved by the Ministry of Health of Ukraine (the letter № 23-01-8/130, 15 June 2012). — Bibliogr.: p. 655-660. — Index: p. 661-662. — ISBN 978-617-505-727-8

УДК:
УДК 616.9 I-60
Автор:

Up-to-date notions of the most widespread infectious and parasitic diseases are stated in the textbook. A particular attention is paid to diseases that occur on the territory of Ukraine, diseases that represent a significant global danger and are regulated by International Health Regulations, infectious and parasitic diseases that can be imported to the territory of our country and represent a problem of travel medicine and tropical medicine. General problems of infectology, principles of classification of infectious diseases, diagnosis, treatment and prophylaxis, including immunoprophylaxis are elucidated. In preparation of the textbook, modem materials and WHO recommendations, foreign publications of leading specialists were used. Classification of infectious and parasitic diseases is given in accordance with International Classification of Diseases of 10th review. Methods of diagnosis, treatment and prophylaxis are stated on the base of international guidelines and consensus. Presented material is well adapted to the content of modules of approved typical programs on the course unit of “Infectious diseases” for prediploma training of specialists on specialities “Medical care”, “Pediatrics”, “Medical preventive care”, “Stomatology”, “Medical psychology”. All sections of the textbook contain main provisions, questions and tests for self-training according to the principles of the up-to-date educational trend — a credit-transfer system of organization of the educational process. A book is supplied with coloured illustrations of the most widespread infectious diseases. The majority of anatomical terms are given according to International Anatomic Nomenclature approved by IV Congress of anatomists, histologists, embryologists and topographic anatomists of Ukraine. For students of higher medical (pharmaceutical) educational establishments, internship doctors and trainees of faculties of postgraduate education, as well as family doctors, specialists of emergency medicine, infectious disease specialists.

Читати повністю

Практична мікробіологія : навч. посіб. до практ. занять для студентів закл. вищ. освіти МОЗ України / С. І. Климнюк [та ін.] ; ред.: С. І. Климнюк, В. П. Широбоков. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 576 с.

УДК:
616:579.61 П 69
Автор:

Матеріал посібника подано відповідно до навчальної програми з курсу мікробіології, імунології та вірусології. Висвітлені сучасні дані про організацію і режим роботи бактеріологічних лабораторій, методи дослідження морфології, фізіології, екології та генетики мікроорганізмів, визначення чутливості їх до антибіотиків. Значна увага присвячена імунологічній діагностиці інфекційних хвороб, методам їх специфічної профілактики та лікування, зокрема стосовно збудників поширених бактеріальних, вірусних, грибкових та протозойних інфекцій. Посібник збагачений оригінальними ілюстраціями та наглядними мікрофотографіями. Призначений для студентів закладів вищої освіти МОЗ України, а також для фахівців-мікробіологів.

Читати повністю

Хемптон Джон Р. ЕКГ у практиці = The ECG in Practice = ЭКГ в практике : навч. посіб. для навч. процесу в мед. закл. вищ. освіти : пер. 6 англ. вид. / Дж. Р. Хемптон, Д. Едлем ; наук. ред. пер. з англ.: Η. Μ. Середюк, О. З. Скакун ; пер. з англ. О. І. Ромаскевич. — Київ : Медицина, 2018. — 539 с. : іл. — Пер.вид.: The ECG in Practice / Hampton John R., Adlem David. — Edinburgh [etc.], 2013.

УДК:
616.12-073.7 Х 37
Автор:
Хемптон Джон Р.

У клінічно-орієнтованому посібнику «ЕКГ у практиці» висвітлено особливості використання ЕКГ для діагностики та лікування пацієнтів із симптомами серцево-судинних захворювань. Це переклад уже шостого видання посібника, однак основоположні принципи залишаються незмінними: ЕКГ слід інтерпретувати з урахуванням анамнезу і даних фізикального обстеження. Враховано особливості діагностики хворих з імплантованими електрокардіостимуляторами та дефібриляторами. Глави посібника містять інформацію стосовно електрофізіології та призначення електричних пристроїв, що дасть змогу лікарям провести попередню діагностику стану пацієнтів із різноманітними функціональними розладами. Детально подано ЕКГ у 12 відведеннях. Для студентів, а також лікарів-інтернів, лікарів загальної практики, кардіологів, лікарів функціональної діагностики, терапевтів, ревматологів і лікарів, які починають свою практичну діяльність і бажають професійно вивчити електрокардіографію.

Читати повністю

Donovan Edward W. Essentials of Pathophysiology [Text] / E. W. Donovan. — New York : Macmillan Publishing Company, 1985. — 365 p. : il.

УДК:
УДК 616-092 D72
Автор:
Donovan Edward W.

This textbook is based on courses that I have developed for numerous educational and health care centers. With modifications in course content to accommodate differing levels of educational background, these courses, seminars, workshops, and lecture series have been presented to undergraduates and to licensed professionals in the fields of nursing and allied health. Essentials of Pathophysiology is designed to serve the dual functions of (1) providing an introduction to the undergraduate and (2) furnishing a review of basic material for the professional

I have based the writing of this book on the experience gained from nearly a decade of teaching the courses. Its conceptual framework is simple in that it seeks to categorize some of the states of aberrant physiology into types of malfunctions and maladaptations that arise within the human organ systems. Thus pathophysiology is presented as abnormal physiology. Whenever possible, the underlying bases of these aberrations in function are further presented in terms of their chemistry and physics. The entire approach is a mechanistic one, and it is hoped that such an approach will reduce the need for memorization of states of illness by demonstrating to the student where such states “fit” into the normal physiologic pathways. It is also hoped that this approach will further the concept of the wellness-illness continuum and holistic clinical practice

Although broad in its inclusion of organ systems, the text avoids the cataloging of large numbers of pathophysiologic states while concentrating on the major entities. The illustrations are original, with one exception, many of them having been generated on site in lectures to help clarify problem areas. As teaching devices, they have proven their value on many occasions. As with the content of the chapters, the illustrations have been evaluated by a large number of students.

Читати повністю

Nwaobi Victor. Сlinical scalpel [Text] : key reference book to basic clinical surgery / V. Nwaobi, I. Sani. — Vinnytsia : TVORU, 2018. — 110 p. : il.

УДК:
УДК 617-089(03) N96
Автор:
Nwaobi Victor

It’s the dawn of a new era in surgery. This is a collection of ideas from a wide range of surgeons across the globe. Hence, we do not take all the credit for this work, but sincerely acknowledge the great work of surgeons and medical personnel of past and present. It’s indeed a privilege to make a historic contribution towards the advancement of the medicine in general. Clinical scalpel is an innovative surgical reference book carefully reviewed, focusing on major problems -edical students, interns as well as doctors faces and the critical judgement needed to solve them -sing a basic and ingenious mode of medical thinking.

Читати повністю

Хірургія серцевих ушкоджень: особливості сучасної доктрини = Хирургия сердечних повреждений = Surgery of hesrt injuries. Features of modern concept : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2015. — 156 с. : іл.

УДК:
616.12-089 Х 50
Автор:

У монографії узагальнено досвід надання хірургічної допомоги хворим із ушкодженнями серця. Подаються основні положення анатомічних передумов різних поранень та залежність від них клініки, діагностики й лікування постраждалих. Викладається класифікація таких ушкоджень, зазначені алгоритми, які оптимізують діагностичні й лікувальні заходи. Осмислюється хірургічна доктрина медичної допомоги в хірургічних стаціонарах загального профілю, можливість поліпшеного лікування пацієнтів у спеціалізованих клініках. Особливу увагу приділено хірургічній тактиці, спрямованій на своєчасне й ефективне виявлення ушкоджень внутрішньосерцевих структур, відновлення цілісності життєво важливих судин і тканин, зокрема з використанням технології штучного кровообігу. Описано хірургічну техніку з погляду локалізації та обсягу пошкоджень, подані рекомендації з реанімаційної й анестезіологічної підтримки на всіх етапах лікування постраждалих із пораненнями серця. Наведено безпосередні результати хірургічного лікування постраждалих із травматичними пошкодженнями серця. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, кардіохірургів та кардіологів. У книзі атлас складає 65 рис., 10табл., бібліографія — 381 назва

  The monograph summarizes experience in providing surgical care for patients with heart injuries. Represented data about anatomical prerequisites of various injuries of the heart and related to them clinical features, diagnostical and medical options. Discussed generally accepted surgical principles, classification of such injuries, optimized diagnostic and therapeutic algorithm measures. Summarized the main surgical doctrine implemented in general surgical hospitals and possibilities of improving the outcome. Particular attention is paid to the timely and effective surgical strategy for detection of the intracardiac injuries, repairment of main vessels and heart structures using the technology of circulatory support. We describe the surgical technique depending on the localization and extent of the injury, recommendations for intensive care and anesthesia support at all stages of the treatment of patients with injuries of the heart. Represented shortterm results of surgical treatment of patients with traumatic injuries of the heart. The book is designed for surgeons, cardiac surgeons and cardiologists. The book is 65 atlas Fig., 10 tabl. Bibliography — 381 name.

Читати повністю

Комбіновані операції на легенях і серці: особливості сучасної доктрини = Combined operations on the lungs and heart. Features of modern concept : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2016. — 160 с. : іл.

УДК:
616.24-006-089 К 63
Автор:

У монографії узагальнено досвід лікування хворих із поєднанням захворювань легень і серця. Обговорено принципову можливість одночасного виконання таких операцій при онкологічній патології легень, набутих вадах та ішемічній хворобі серця. Визначено оптимальну хірургічну тактику з використанням міні-інвазивних «відкритих» та гібридних операцій. Індивідуалізовано хірургічні доступи та обсяг оперативних втручань залежно від конкретної ситуації з урахуванням оперативного ризику та локалізації патологічних осередків. Описано техніку поєднаних оперативних втручань з урахуванням стадії пухлинного ураження, задіяності лімфатичних колекторів і характеристик серцевих захворювань. Дано рекомендації щодо реанімаційно-анестезіологічних заходів та післяопераційного ведення таких хворих. Накопичений досвід, аналіз безпосередніх та віддалених результатів хірургічного лікування хворих з поєднанням патології серця та легень свідчать про доцільність запропонованої в інституті тактики та високу ефективність комбінованих операцій, спрямованих на повну корекцію виявлених порушень кардіореспіраторної системи. Монографія розрахована на лікарів-хірургів, онкологів, кардіологів. У книзі атлас складає 78 рис., з табл., бібліографія — 141 джерело

  The book summarizes the experience of treating patients with a combination of lung and heart diseases. Debated principal possibility of simultaneous execution of such operations in cancer of lung, acquired heart diseases and ischemic diseases. Determined the optimal surgical approach using minimally invasive, open and hybrid operations. The technique of simultaneous surgical interventions, taking into account the stage of the tumor lesions and peculiarity of heart disease. The accumulated experience, analysis of the immediate and long-term results of surgical treatment of patients with a combination of heart disease and lung indicate the feasibility of the proposed institute in tactics and high efficiency of the combined operations to complete the correction of detected disorders cardiorespiratory system. The book is designed for surgeons, oncologists and cardiologists.

Читати повністю

Артефіціальний шлунок: пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника = Артефициальный желудок = Artificial stomach. Gastroplasty by ileocecal segment of small bovel : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2014. — 124 с. : іл.

УДК:
616.33-006-089 А 86
Автор:

У монографії узагальнено досвід застосування ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку після гастректомії, виконаної з приводу раку шлунка. Обговорено принципову можливість виконання цієї операції при злоякісних новоутвореннях шлунку з інвазією в поперечно-обвідну кишку. Обговорено загальні питання виконання гастректомії і лімфодисекції при раку шлунка. Підкреслено необхідність індивідуалізованого вибору обсягу операції при конкретній клінічній ситуації. Описано техніку різних хірургічних утручань з урахуванням місцевого поширення пухлини на прилеглі органи і тканини. Дано рекомендації з післяопераційного ведення таких хворих. Безпосередні і віддалені результати застосування ілеоцекальної пластики як відновлювального етапу після гастректомії свідчать про те, що ця операція супроводжується меншою кількістю післяопераційних ускладнень, більш сприятливими функціональними результатами у порівнянні з традиційними, що дозволяє рекомендувати її як операцію вибору. У монографії детально обговорюються показання до виконання ілеоцекальної гастропластики у якості відновлювального етапу операції після гастректомії. Розглянуто різні варіанти виконання комбінованих і розширених оперативних утручань при місцево розповсюдженому раку шлунка. Представлено рекомендації з ведення післяопераційного періоду, реабілітації оперованих пацієнтів із застосуванням ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку. Монографія розрахована на лікарів-хірургів і онкологів, гастроентерологів. У книзі атлас складає 53 рис., 5 табл., бібліографія — по назв.

  Indications for ileocecal gastroplasty as restoration stage.after gastrectomy are discussed in detail in monography. Different variants of combined and extended operations in locally spread gastric cancer are proposed. Recommendations regarding postoperative care, follow-up of patients after ileocecal gastroplasy are presented. For sungeons, oncologists, gastroenterologasts.

Читати повністю

Чакыр Барыш. Эстетическая септоринопластика / Б. Чакыр ; пер. с англ. под ред. А. В. Глушко. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 444 с. : цв. ил. — Пер.вид.: Aesthetic septorhinoplasty / Çakir, Bariş

УДК:
616.211-089.844 Ч-16
Автор:
Чакыр Барыш

Это великолепно иллюстрированное издание посвящено хирургической технике, разработанной доктором Роллином Даниелем для открытой ринопластики, и возможности ее адаптации для проведения закрытой ринопластики. По мнению автора, сочетание этих методов позволяет улучшить результаты оперативного вмешательства, сократить время заживления и уменьшить количество рубцов. Приведено исчерпывающее описание предоперационной подготовки, включающей оценку эстетики носа с точки зрения концепции многогранников как эстетических субъединиц, используемых как для определения существующих дефектов носа, так и для эстетических целей. Разработанные и модифицированные хирургические техники, применяемые для достижения желаемого внешнего вида, описаны шаг за шагом и показаны большим количеством цветных фотографий. Они отображают, как применение новых методов рассечения и реконструкции тканей уменьшает время заживления и улучшает исходы оперативного вмешательства: представлено большое количество случаев, позволяющих оценить преимущество данного подхода.Книга написана в формате справочника, что позволит пластическим хирургам быстро освоить технику закрытой ринопластики для получения наилучшего эстетического результата. Издание предназначено для пластических и челюстно-лицевых хирургов.

Читати повністю

Трансплантология : учебник / П. М. Богопольский [и др.] ; ред. М. Ш. Хубутия. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 320 с. : ил. — Библиогр.: с. 312. — Предм. указ.: с. 313-314

УДК:
617-089.843 Т 65
Автор:

В издании отражены история развития, основные достижения, организационные составляющие, диагностические, терапевтические и хирургические методы, используемые в современной клинической трансплантологии, а также перспективы развития этого научного направления. В конце глав приведены контрольные вопросы для закрепления материала. Учебник предназначен для студентов медицинских вузов старших курсов, клинических ординаторов, аспирантов и врачей, изучающих вопросы трансплантологии.

Читати повністю

Делорм, Стефан. Руководство по ультразвуковой диагностике / С. Делорм, Ю. Дебю, К. -В. Йендерка ; пер. с нем. В. Ю. Халатов. — Москва : МЕДпресс-информ, 2016. — 408 с. : ил. — Пер.вид.: Sonografie / Delorm Stefan , Debus Jürgen , Jenderka Klaus-Vitold

УДК:
616-073.432.19 Д 29
Автор:
Делорм Стефан

Книга представляет собой исчерпывающее руководство по ультразвуковой диагностике, составленное в очень удобной форме. Материал объединен в 3 раздела; в первом приводятся сведения о физике улътразвука и основы УЗИ. Во втором разделе собраны данные о нормальном состоянии органов и систем при УЗИ, возможные ошибки и трудности исследования. Третий раздел посвящен УЗ-картине при различных заболеваниях. Книга снабжена необходимым иллюстративным материалом, все важнейшие положения вынесены в отдельные блоки на полях. Руководство предназначено для врачей, применяющих УЗИ в повседневной практике, оно также будет полезным для студентов медицинских вузов и факультетов, интересующихся вопросами ультразвуковой диагностики.

Читати повністю

Грэй, Майкл Л. Патология при КТ и МРТ : практ. рук. / М. Л. Грэй, Д. М. Эйлинэни ; пер. с англ. под ред. Э. Д. Акчуриной. — 2-е изд. — Москва : МЕДпресс-информ, 2017. — 456 с. : ил. — Пер.вид.: CT & MRT pathology / Grey, Michael L., Ailinani, Jagan M.

УДК:
616-073.7 Г 91
Автор:

Данная книга позволяет быстро получить основную информацию об этиологии, эпидемиологии, лечении и прогнозе заболевания, а также о данных методов визуализации и предпочтительном способе исследования. Представлено 180 нозологических единиц, иллюстрированных самыми современными изображениями. Книга предназначена для специалистов лучевой диагностики, но также будет полезна врачам всех специальностей и студентам-медикам.

Читати повністю

Партико З. В. Основи наукових досліджень: підготовка дисертацій : навч. посіб. / З. В. Партико. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Ліра-К, 2017. — 232 с. : рис., -табл.

УДК:
001.817 П 18
Автор:
Партико З. В.

Описано науку, псевдонауку, паранауку та їх відмінності. Подано універсальні вимоги до науки, а також специфічні вимоги до природничих, суспільно-гуманітарних, формальних, мистецтвознавчих, філософських і теологічних наук. Визначено основні характеристики дисертаційного дослідження, подано типову композиційну будову дисертації. Викладено технологію інформаційного пошуку джерел. Детально розглянута методологія, аргументація та обґрунтування дисертаційного дослідження. Описано, як формулювати захищувані положення, а також визначати їх новизну. Враховано особливості захисту дисертацій на сучасному етапі розвитку науки в Україні. Призначений для здобувачів наукових ступенів (аспірантів, докторантів). Може бути корисним для керівників та консультантів дисертаційних досліджень, а також для членів спеціалізованих вчених рад.

Читати повністю

Осложнения и последствия инсультов. Диагностика и лечение ранних и поздних нарушений функции / ред. Г. Я. Юнгехюльзинг ; ред. М. Эндрес ; пер. с нем. под ред. Л. В. Стаховской. — Москва : МЕДпресс-информ, 2017. — 264 с. : ил. — Пер.вид.: Komplikationen und Folgeerkrankungen nach Schlaganfall

УДК:
616.831-005.1 О-74
Автор:

Книга посвящена актуальной проблеме современной медицины — осложнениям и последствиям инсультов, занимающих третье место в структуре общей смертности и первое — среди причин стойкой утраты трудоспособности. Несмотря на относительно небольшой объем, книга насыщена по содержанию, охватывает практически все аспекты этой многогранной проблемы и выделяется новизной приводимых данных, отражая концепции и подходы, которые разработаны в лечении инсультов в последние годы. Книгу можно условно разделить на три части, охватывающие соответственно неспецифические (нарушения сердечной деятельности, постинсультную пневмонию, дисфункцию желудочно-кишечного тракта и др.) и неврологические осложнения, включая еще недостаточно разработанные психиатрические аспекты инсультов, в частности делирий, который часто остается незамеченным, но отягощает прогноз, деменцию и т.д. В книге рассматриваются также вопросы медицинской этики при лечении больных инсультом и освещается юридическая сторона лечения, включая уход из жизни, правила ведения умирающих больных, оказание паллиативной помощи, реабилитация больных инсультом, принципы организации инсультного отделения и возможности оказания помощи больным инсультом на периферии с использованием технических достижений последних лет, в частности телемедицины. Главы рубрифицированы по единому принципу; приводимые эпидемиологические данные новы и убедительны; подробно анализируются факторы риска каждой группы осложнений, возможность модифицировать их; кроме того, авторы активно используют оценочные шкалы — как широко известные, так и еще не укоренившиеся в отечественной практической медицине. Книга предназначена для широкого круга врачей, и особенно неврологов, нейрохирургов и терапевтов, а также научных сотрудников, занимающихся проблемой инсультов; интернов, специализирующихся в области неврологии; студентов старших курсов медицинских вузов.

Читати повністю

Общая оториноларингология — хирургия головы и шеи : практ. рук. : [в 2 т.] / Э. П. Склафани [и др.] ; ред.: Ю. К. Янов, С. В. Рязанцев ; пер. с англ. Д. А. Воробьев. — Москва : Изд-во Панфилова. — 2017. — ISBN 978-5-91839-076-4 Т. 1. — 2017. — XVI, 736 с. : ил. — Пер.вид.: Total otolarungology — head and neck surgery / Sclafani Antony P., Duleski Robin A., Pitman Michael J.

УДК:
616.21-089 О-28
Автор:

В двухтомном издании подробно освещены неотложные состояния в оториноларингологии, вопросы хирургии головы и шеи, пластической хирургии лица, ларингологии, ринологии и отиатрии, а также все аспекты общей и детской оториноларингологии. Книга является современным практическим руководством для ординаторов и молодых врачей, а также всеобъемлющим справочником для практикующих оториноларингологов.

Читати повністю

Общая оториноларингология — хирургия головы и шеи : практ. рук. : [в 2 т.] / Э. П. Склафани [и др.] ; ред.: Ю. К. Янов, С. В. Рязанцев ; пер. с англ. Д. А. Воробьев. — Москва : Изд-во Панфилова. — 2017. — ISBN 978-5-91839-076-4 Т. 2. — 2017. — XVI, 592 с. : ил. — Пер.вид.: Total otolarungology — head and neck surgery / Sclafani Antony P., Duleski Robin A., Pitman Michael J.

УДК:
616.21-089 О-28
Автор:

В издании подробно освещены неотложные состояния в оториноларингологии, вопросы хирургии головы и шеи, пластической хирургии лица, ларингологии, ринологии и отиатрии, а также все аспекты общей и детской оториноларингологии. Книга является современным практическим руководством для ординаторов и молодых врачей, а также всеобъемлющим справочником для практикующих оториноларингологов.

Читати повністю

Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану : [в 3 т.] / В. Кумар [и др.] ; пер. с англ. под ред. Е. А. Коган [и др.] ; пер. с англ. Ю. С. Глянцева [и др.]. — Москва : Логосфера. — 2014 Т. 3 : гл. 21 — 29. — 2016. — XIX, 500 с. : ил. — Пер.вид.: Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Kumar Vinay , Abbas Abul K., Fausto Nelson

УДК:
616 О-75
Автор:

Данная книга — восьмое издание одного из самых популярных медицинских учебников в мире. Она содержит современные знания по патологии, представленные в полном объеме ведущими экспертами в этой области; раскрывает основные концепции и понятия в простой форме, обеспечивает читателя информацией о патологических основах заболеваний с клинико­морфологическими сопоставлениями, в т.ч. на основе последних достижений клеточной и молекулярной биологии. Как и в предыдущих изданиях, подробно обсуждаются нерешенные проблемы, чтобы привлечь читателя к поиску ответов. Данное издание переработано и дополнено, а некоторые главы изменены полностью. Учебник проиллюстрирован более чем 1600 цветными фотографиями, рисунками и таблицами, что упрощает освоение материала. Книга предназначена как для студентов медицинских учебных заведений, так и для практикующих врачей.

Читати повністю

Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану : [в 3 т.] / В. Кумар [и др.] ; науч. ред. пер. с англ. Е. А. Коган [и др.] ; пер. с англ. Е. А. Дубова [и др.]. — Москва : Логосфера. — 2014 Т. 2 : гл. 11 — 20. — 2016. — XIX, 616 с. : ил. — Пер.вид.: Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Kumar Vinay , Abbas Abul K., Fausto Nelson

УДК:
616 О-75
Автор:

Данная книга — восьмое издание одного из самых популярных медицинских учебников в мире. Она содержит современные знания по патологии, представленные в полном объеме ведущими экспертами в этой области; раскрывает основные концепции и понятия в простой форме, обеспечивает читателя информацией о патологических основах заболеваний с клинико­морфологическими сопоставлениями, в т.ч. на основе последних достижений клеточной и молекулярной биологии. Как и в предыдущих изданиях, подробно обсуждаются нерешенные проблемы, чтобы привлечь читателя к поиску ответов. Данное издание переработано и дополнено, а некоторые главы изменены полностью. Учебник проиллюстрирован более чем 1600 цветными фотографиями, рисунками и таблицами, что упрощает освоение материала. Книга предназначена как для студентов медицинских учебных заведений, так и для практикующих врачей.

Читати повністю

Основы патологии заболеваний по Роббинсу и Котрану : [в 3 т.] / В. Кумар [и др.] ; пер. с англ.под ред. Е. А. Коган [и др.]; пер. с англ. Е. Е. Всемирнова [и др.] . — Москва : Логосфера. — 2014 Т. 1 : гл. 1 — 10. — 2014. — XX, 624 с. : ил. — Пер.вид.: Robbins and Cotran pathologic basis of disease / Kumar Vinay , Abbas Abul K., Fausto Nelson. — Библиогр. в конце глав

УДК:
616 О-75
Автор:

Данная книга — восьмое издание одного из самых популярных медицинских учебников в мире. Она содержит современные знания по патологии, представленные в полном объеме ведущими экспертами в этой области; раскрывает основные концепции и понятия в простой форме, обеспечивает читателя информацией о патологических основах заболеваний с клинико­морфологическими сопоставлениями, в т.ч. на основе последних достижений клеточной и молекулярной биологии. Как и в предыдущих изданиях, подробно обсуждаются нерешенные проблемы, чтобы привлечь читателя к поиску ответов. Данное издание переработано и дополнено, а некоторые главы изменены полностью. Учебник проиллюстрирован более чем 1600 цветными фотографиями, рисунками и таблицами, что упрощает освоение материала. Книга предназначена как для студентов медицинских учебных заведений, так и для практикующих врачей.

Читати повністю

Сахарный диабет и нарушения углеводного обмена : руководство / Г. М. Кроненберг [и др.] ; пер. с англ. под ред. И. И. Дедова, Г. А. Мельниченко. — Москва : Рид Элсивер, 2010. — 448 с. : ил. — (Эндокринология по Вильямсу). — Пер.вид.: Williams Textbook of Endocrinology / Kronenberg Henry M., Melmed Snlomo, Polonsky Kenneth S.

УДК:
616.379-008.64 С 22
Автор:

В книге представлены четыре главы из фундаментального руководства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные сахарному диабету и нарушению углеводного обмена. Вниманию читателей предлагаются обзорные статьи, в которых полностью освещены проблемы сахарного диабета 1-го и 2-го типа, диабетические осложнения и состояние гипо- и гипергликемии. Приведены также последние методы лечения сахарного диабета и его осложнений. Руководство предназначено для врачей-эндокринологов, студентов медицинских вузов, ординаторов, интернов и аспирантов, специализирующихся на лечении эндокринологических расстройств, и сахарного диабета в частности.

.

.

Читати повністю

Репродуктивная эндокринология : фунд. рук : избр.17, 18, 19, 20 гл. 13 изд. / Ш. Мелмед [и др.] ; ред., пер. с англ. И. И. Дедов, Г. А. Мельниченко. — 2 изд. на рус. яз. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2018. — 504 с. : ил. — (Эндокринология по Вильямсу). — Пер.вид.: Williams textbook of endocrinology / Melmed Shlomo, Polonsky Kenneth S., Larsen R. Reed

УДК:
616.43 Р 41
Автор:

В книге представлены главы из фундаментального руководства «Эндокринология по Вильямсу», посвященные заболеваниям репродуктивной системы. Затронуты особенности физиологии, гормональной регуляции, биохимических процессов репродуктивной системы мужчин и женщин. Отдельно рассмотрены вопросы контрацепции, заболевания мужских половых желез и яичек, бесплодие и снижение фертильности. Отдельная глава посвящена сексуальной дисфункции у мужчин и женщин.

.

Читати повністю

Виганд М. Э. Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа / М. Э. Виганд, Х. Иро ; пер. с англ. Р. В. Кочкин [и др.]. — Москва : Мед. лит., 2014. — XV, 296 с. : ил. — Пер.вид.: Endoscopic surgery of the paranasal sinuses and anterior skull base / Wigand M. E., Iro Heinrich

УДК:
616.216-089 В 41
Автор:
Виганд М. Э.

Перевод на русский язык монографии немецких авторов «Эндоскопическая хирургия околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа» является важным событием для отечественной ринологии. В книге отражены самые последние достижения эндоскопической хирургии околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа. В первую очередь, эта книга адресована хирургам-оториноларингологам и представителям смежных хирургических дисциплин — нейрохирургии и челюстно-лицевой хирургии. Вместе с тем, знакомство с данным изданием принесёт несомненную пользу и ЛОР-врачам терапевтического профиля, позволяя таким образом реализовать принцип преемственности как при направлении пациента на оперативное лечение, так и при его долечивании в амбулаторных условиях после уже проведенной операции.

Читати повністю

Герсдорф М. Хирургия среднего уха : атлас / М. Герсдорф, Ж. Жерар ; ред. В. М. Зайцев ; пер. с англ. А. М. Гаврилов. — Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2018. — 152 с. : ил. — Пер.вид.: Atlas of middle ear surgery / Gersdorff M., Gerard Jean-Marc

УДК:
616.28-089 Г 39
Автор:
Герсдорф М.

Издание снабжено множеством полноцветных рисунков с четкими обозначениями. Оно познакомит читателей с наиболее распространенными и инновационными хирургическими манипуляциями, используемыми для лечения патологий среднего уха. Авторы, эксперты в этой технически сложной области, начинают повествование с практической информации о хирургической анатомии и патофизиологии среднего уха, а затем дают краткое описание анестезии и правил работы в операционной. В пошаговой форме, которая отлично подходит для обучения, продемонстрированы различные хирургические методы. Рассмотрены последние достижения хирургического лечения аномалий барабанной перепонки, хронического отита, холестеатомы и дисфункций цепи слуховых косточек. В каждой главе приведены информационные блоки, которые содержат ключевые советы, особенности и «подводные камни» лечения. Для врачей-оториноларингологов, студентов медицинских вузов, ординаторов и аспирантов, специализирующихся в оториноларингологии.

Читати повністю

Неврология : нац. рук. : в 2 т. / ред.: Е. И. Гусев, А. Н. Коновалов, В. И. Скворцова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : ГЭОТАР-Медиа. — 2018. — (Национальные руководства) Т. 1. — 2018. — 880 с. : рис., табл.

УДК:
616.8 Н 40
Автор:

Во втором издании национального руководства значительное внимание уделено современным методам профилактики, диагностики, фармакотерапии заболеваний нервной системы, а также немедикаментозным методам их лечения. Отдельные разделы посвящены клиническим рекомендациям по основным синдромам и заболеваниям. В подготовке настоящего издания принимали участие ведущие специалисты-неврологи. Руководство предназначено неврологам, нейрохирургам, кардиологам, терапевтам, врачам общей практики и представителям других медицинских дисциплин, а также студентам старших курсов медицинских высших учебных заведений, интернам, ординаторам, аспирантам.

.

Читати повністю

Розадо-де-Кристенсон Мелиса. Лучевая диагностика. Опухоли органов грудной клетки / М. Л. Розадо-де-Кристенсон, Б. В. Картер ; пер. с англ. А. А. Пашков. — Перевод 1-го изд. — Москва : Изд-во Панфилова, 2018. — 608 с. : ил. — (Лучевая диагностика). — Пер.вид.: Specialialty imagind thoracic neoplasms / Rosado-de-Christenson Melissa L. Rosado, Brett W. Carter

УДК:
616.23/.27-006-073.7 Р 64
Автор:
Розадо-де-Кристенсон Мелиса.

В книге использован компактный стиль представления информации с большим количеством иллюстративного материала (более 1600 изображений). Подробно описаны новообразования легких, дыхательных путей, средостения (в том числе тимуса и пищевода), сердца, крупных сосудов, плевры и грудной стенки. Особого внимания заслуживают разделы, посвященные подробному обзору всех форм рака легких и лимфом органов грудной клетки, а также оценке распространенности злокачественных опухолей и эффективности терапии.  Книга предназначена для специалистов по лучевой диагностике, онкологов и пульмонологов.

Читати повністю

Лучевая диагностика заболеваний желудочно-кишечного тракта : руководство / ред. Чхве Пён Ин ; пер. с англ.: Ю. Б. Цединова, В. Н. Вишняков. — Москва : Изд-во Панфилова, 2018. — 496 с. : ил. — Пер.вид.: Radiology illustrated: gastrointestinal tract

УДК:
616.32/.35-073.7 Л 87
Автор:

Всеобъемлющее руководство по лучевой диагностике заболеваний пищевода, желудка, кишечника и брыжейки, включая врожденные аномалии, функциональные расстройства, сосудистые заболевания, доброкачественные и злокачественные опухоли и воспалительные состояния. Здесь также рассматриваются случаи аномалий брюшной стенки, грыжи, послеоперационные изменения и осложнения. В книге представлено около 400 клинических случаев с 1400 тщательно подобранными и классифицированными иллюстрациями.

Читати повністю

Доути Доналд Б. Кардиохирургия. Техника выполнения операций / Доналд Б. Доути, Джон Р. Доути ; пер. с англ. [Ю. Радцев] ; под ред. Р. С. Ачкурина. — Москва : МЕДпресс-информ, 2014. — 628 с. : цв. ил., цв. фот. — Пер.вид.: Cardiac Surgery. Operative technique / Doty Donald B., Doty John R.

УДК:
616.12-089 Д 71
Автор:
Доути Доналд Б.

Данное издание представляет собой иллюстрированное руководство-атлас по оперативной кардиохирургии. Книга включает в себя поэтапное описание и цветные авторские рисунки хирургических вмешательств на сердце и крупных сосудах. Для того чтобы лучше продемонстрировать анатомию сердца, морфологию дефектов сердца или элементы операций, авторы добавили в книгу фотографии анатомических препаратов сердца, а также снимки, сделанные в ходе операций. Книга будет полезна кардиохирургам, а также студентам медицинских вузов и факультетов.

.

Читати повністю

Визуальная педиатрия : учеб. пособие / ред.: В. А. Доскин, М. В. Лещенко, Е. А. Деринова. — Москва : МИА, 2017. — 400 с. : ил.

УДК:
616-053.2 В 42
Автор:

«Визуальная педиатрия» — уникальное издание, в котором обобщен многолетний опыт специалистов в области изучения феноменологии и диагностики заболеваний у детей. Широко представлены наглядные материалы по пропедевтике детских болезней, общим закономерностям роста и развития ребенка, питанию здоровых и больных детей, приводятся фотографии и рисунки из клинических разделов педиатрии и смежных областей медицины. Кроме того, дана информация по современным подходам к комплексной оценке состояния здоровья детей и применению лекарственной терапии в педиатрии.

.

Читати повністю

Сапін М. Р. Атлас нормальної анатомії людини : навч. посіб. : пер. з рос. / М. Р. Сапін, Д. Б. Нікітюк, Е. В. Швецова ; ред. В. Г. Черкасов. — Москва : МЕДпресс-информ, 2017. — 636 с. : іл.

УДК:
611 С 19
Автор:
Сапін М. Р.

Атлас нормальної анатомії людини містить кольорові інформативні рисунки з позначеннями й підписами українською і латинською мовами й текст, що роз’яснює ці рисунки. В атласі надано 839 рисунківорганів опорно-рухового апарату (кісток і їхніх з’єднань, скелетних м’язів), органів травневої і дихальної систем, органів сечово-статевого апарату, імунної та лімфотичної систем, ендокринних залоз, серця і кровоносних судин, нервової системи та органів чуття, включаючи їхні мікроскопічні рисунки. Атлас призначається для студентів медичних та інших вищих і середніх учбових закладів, для лікаорів різних спеціальностей.

.

Читати повністю

Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядип. освіти / І. Л. Басенко [та ін.] ; ред.: А. С. Владика, О. О. Тарабрін. — Суми : Університет. книга, 2018. — 584 с.

УДК:
616.1/.4-083.98 А 66
Автор:

Навчальні плани МОЗ України та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Медицина невідкладних станів» передбачають навчання інтернів на кафедрах анестезіології та інтенсивноі терапії й стажування в базових установах охорони здоров’я. Пропонований посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболювання, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також фундаментальні відомості про клінічні методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх наукову обґрунтованість, технічну та фармацевтичну оснащеність, що забезпечує знання та вміння для досягнення основної мети інтернатури – готовності випускників до позитивних результатів складання екзамену «Крок‑3» і до самостійної лікарської роботи.

Читати повністю

Sobotta. Атлас анатомии человека : в 2 т. / ред.: Р. Путц, Р. Пабст; конс. Р. Путц; пер. с англ. под ред. ред. В. В. Куликова. — Москва : Рид Элсивер. — 2010 Т. 2 : Туловище. Внутренние органы. Нижняя конечность = Band 2. Rumpf, eingeweide, untere extremität. — 2011. — 4168 с. : 704-цв. ил. — Пер.вид.: Sobotta. Atlas der anatomie des menshen

УДК:
611 S70
Автор:

«Атлас анатомии человека», созданный Йоханнесом Соботта, директором Анатомического института Боннского университета, и изданный впервые более ста лет назад, стал для многих поколений врачей самым фундаментальным источником сведений по макроскопической анатомии, а также ценнейшим справочником для студентов, проходящих обучение клиническим дисциплинам, и врачей, получающих постдипломное образование. В новое издание, детально освещающее всю макроскопическую анатомию и содержащее около 2000 иллюстраций высокого качества, включены более 200 новых рисунков, в первую очередь клинического характера, в том числе изображения, созданные с помощью новых методов визуализации (рентгенография, МРТ, КТ и т.д.), эндоскопические картины, интраоперационные цветные фотографии внутренних органов, изображения больных с типичными параличами и т.п. Атлас построен по регионарному принципу, что соответствует темам учебных сертификационных циклов. Упрощенные схемы вводного характера и общие обзоры помогают понять более сложные рисунки и связи. Ко второму тому атласа прилагается брошюра с таблицами по мышцам, суставам и нервам, содержащими краткую информацию об их анатомии и функциях. Издание в полной мере соответствует реформированному учебному плану высшего медицинского образования, в котором особое значение придается клинической направленности преподавания доклинических дисциплин.

Читати повністю

Sobotta. Атлас анатомии человека : в 2 т. / ред.: Р. Путц, Р. Пабст; конс. Р. Путц; пер.с англ. под ред. В. В. Куликова. — Москва : Рид Элсивер. — 2010 Т. 1 : Голова. Шея. Верхняя конечность = Band 1. Kopf, hals, obere extremität. — 2010. — 418 с. : 727-цв. ил. — Пер.вид.: Sobotta. Atlas der anatomie des menshen

УДК:
611 S70
Автор:

Атлас анатомии человека», созданный Йоханнесом Соботта, директором Анатомического института Боннского университета, и изданный впервые более ста лет назад, стал для многих поколений врачей самым фундаментальным источником сведений по макроскопической анатомии, а также ценнейшим справочником для студентов, проходящих обучение клиническим дисциплинам, и врачей, получающих постдипломное образование. В новое издание, детально освещающее всю макроскопическую анатомию и содержащее около 2000 иллюстраций высокого качества, включены более 200 новых рисунков, в первую очередь клинического характера, в том числе изображения, созданные с помощью новых методов визуализации (рентгенография, МРТ, КТ и т.д.), эндоскопические картины, интраоперационные цветные фотографии внутренних органов, изображения больных с типичными параличами и т.п. Атлас построен по регионарному принципу, что соответствует темам учебных сертификационных циклов. Упрощенные схемы вводного характера и общие обзоры помогают понять более сложные рисунки и связи. Ко второму тому атласа прилагается брошюра с таблицами по мышцам, суставам и нервам, содержащими краткую информацию об их анатомии и функциях. Издание в полной мере соответствует реформированному учебному плану высшего медицинского образования, в котором особое значение придается клинической направленности преподавания доклинических дисциплин.

Читати повністю

Abraham Jame. The Bethesda Handbook of Clinical Oncology [Text] / J. Abraham, J. Gulley. — 5th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2019. — XIV, 807 p. : il.

УДК:
УДК 616-006(03) A16
Автор:
Abraham Jame.

 The Bethesda Handbook of Clinical Oncology is a comprehensive review of the management of numerous cancer types, emphasizing practical information that can be applied in everyday, fast-moving patient care situations. With contributions from experts and scholars at the National Cancer Institute, National Institutes of Health, Cleveland Clinic, and other renowned institutions, this latest edition has been thoroughly revised with new content and continues to provide practical guidance on how to evaluate, diagnose, and treat cancer patients.

Designed for quick and easy accessibility of clinically relevant information. Features a new comprehensive chapter on the principles and practice of immunotherapy. Disease-specific chapters now include information on relevant and appropriate immunotherapeutic drugs. Covers a range of solid-tumor, blood, and other cancers, as well as infection management, nutrition, and palliative care. Combines concise and clear information with tables, images, and algorithms; now with even more algorithms to help fine-tune clinical decision-making. Useful for oncologists, oncology nurses, oncology fellows, residents, and allied health professionals. Enrich Your eBook Reading Experience with Enhanced Video, Audio and Interactive Capabilities! Read directly on your preferred device(s), such as computer, tablet, or smartphone. Customize for your language, including right-to-left reading, vertical writing, and enhanced annotation in over 30 languages. Easily convert to audiobook, powering your content with natural language text-to-speech. Adapt for unique reading needs, supporting learning disabilities, visual/auditory impairments, second-language or literacy challenges, and more.

Читати повністю

Golan David E. Principles of Pharmacology [Text] : the Pathophysiologic Basis of Drug Therapy / D. E. Golan, E. J. Armstrong, A. W. Armstrong. — 4th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2017. — XIX, 1020 p. : il. — (International edition).

УДК:
УДК 615 G60
Автор:
Golan David E.

Highly regarded by both students and instructors, Principles of Pharmacology: The Pathophysiologic Basis of Drug Therapy, 4th Edition, offers an integrated mechanism-based and systems-based approach to contemporary pharmacology and drug development. An easy-to-follow format helps first- and second-year students grasp challenging concepts quickly and efficiently. Each chapter presents a clinical vignette illustrating a therapeutic problem within a physiologic or biochemical system; followed by a discussion of the biochemistry, physiology, and pathophysiology of the system; and concluding with a presentation of the pharmacology of the drugs and drug classes that activate or inhibit the system by interacting with specific molecular and cellular targets. Chapters are integrated into sections that focus on organ systems and therapeutic areas of highest importance. Clear, concise illustrations highlight key points, and drug summary tables offer quick access to essential information. The Fourth Edition features: Comprehensive updates to all chapters, including recently approved drugs. Nearly 40 popular and practical Drug Summary Tables with state-of-the-art information on clinical applications, serious and common adverse effects, contraindications, and therapeutic considerations. A new chapter on drug transporters, and extensively revised information on drug-receptor interactions, pharmacodynamics, drug toxicity, and pharmacogenomics. Key changes to Section 1: Fundamental Principles of Pharmacology, which now provides a comprehensive framework for material in all subsequent chapters. Hundreds of meticulously updated and colorized illustrations, including many that are new or substantially modified to highlight new understanding of physiologic, pathophysiologic, and pharmacologic mechanisms.

Читати повністю

Lerma Edgar V. Nephrology secrets [Text] / E. V. Lerma, M. A. Sparks, J. M. Topf. — 4th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — XXIII, 630 p. : il.

УДК:
УДК 616.61 L57
Автор:
Lerma Edgar V.

For more than 30 years, the highly regarded Secrets Series® has provided students and practitioners in all areas of health care with concise, focused, and engaging resources for quick reference and exam review. Nephrology Secrets, 4th Edition, features the Secrets’ popular question-and-answer format that also includes lists, tables, and an easy-to-read style — making reference and review quick, easy, and enjoyable.

.

.

.

Читати повністю

Fisher Randall G. Moffet’s Pediatric Infectious Diseases [Text] : a problem-oriented approach / R. G. Fisher, T. G. Boyce, A. G. Correa. — 5th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2017. — X, 683 p. : il.

УДК:
УДК 616.9-053.2 F58
Автор:
Fisher Randall G.

Staying true to the unique, problem-oriented approach of Dr. Hugh Moffet’s previous editions, the fifth edition of Moffet’s Pediatric Infectious Diseases walks the reader step by step through diagnosis and management using a signs and symptoms approach. This patient-oriented structure leads to a logical development of a differential diagnosis and evaluation and treatment plan, offering clear steps to confirm the diagnosis and provide appropriate therapy.

Key Features:

*A patient-focused, problem-oriented approach helps you develop the thought process that leads to more accurate diagnoses and better patient care — no matter how complex the patient presentation.

*Greatly revised content throughout, including new medications, new names of known pathogens, new practice guidelines, and extensive revisions to chapters on urinary syndromes, hepatitis syndromes, and HIV infection and AIDS.

*Newly streamlined format features the most notable suggested readings, more boxes and tables, new clinical pearls, and new key points that summarize must-know information in each chapter.

*New two-color design and updated and expanded illustrations bring the text visually up to date and facilitate faster and easier mastery of the material.

*An experienced author team now includes Dr. Armando Correa, a pediatric infectious diseases physician who practices general pediatrics. Your book purchase includes a complimentary download of the enhanced eBook for iOS, Android, PC & Mac. Take advantage of these practical features that will improve your eBook experience:

*The ability to download the eBook on multiple devices at one time — providing a seamless reading experience online or offline

*Powerful search tools and smart navigation cross-links allow you to search within this book, or across your entire library of VitalSource eBooks

*Multiple viewing options offer the ability to scale images and text to any size without losing page clarity as well as responsive design

*The ability to highlight text and add notes with one click.

Читати повністю

Emergency and Trauma Radiology [Text] : a teaching file / ed. D. B. Nissman [et al.]. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2016. — XIX, 242 p. : il. — (Teaching Files).

УДК:
УДК 616-083.98-073.7 E50
Автор:

Part of the popular Teaching Files series, Emergency and Trauma Radiology: A Teaching File is an exceptional resource for radiology trainees and practicing radiologists who are interested in reviewing the basics of this diverse and challenging field. 300 cases, both in print and online, are portrayed through high-quality images similar to those you see in daily practice. Each emergency or trauma case includes images, along with descriptions of clinical history, findings, differential diagnosis, a discussion of diagnosis, relevant questions with appropriate answers, reporting requirements, and key information to relay to the treating physician. It s an ideal review tool both for practicing clinicians as well as those studying for board and certification exams.

«Key Features». More than 300 cases (100 in print and an additional 200 in the interactive eBook) help you make accurate and informed diagnoses and study for exams. Actual cases have been taken from extensive teaching files in major medical centers. Each case is presented as an unknown, and in random order, for a close approximation to daily decision-making. Cases follow the same consistent format: a brief clinical history, several images, relevant findings, differential diagnosis, and final diagnosis, followed by a discussion of the case. Realistic case discussions mimic those between residents and faculty members in all radiology departments. Now with the print edition, enjoy the bundled interactive eBook edition, which can be downloaded to your tablet and smartphone or accessed online and includes features like: Complete content with enhanced navigation. Powerful search tools and smart navigation cross-links that pull results from content in the book, your notes, and even the webCross-linked pages, references, and more for easy navigation. Highlighting tool for easier reference of key content throughout the text. Ability to take and share notes with friends and colleagues. Quick reference tabbing to save your favorite content for future use.

Читати повністю

Craig’s Restorative Dental Materials [Text] / ed.: R. Sakaguchi, J. Ferracane, J. Powers. — 14th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — XII, 340 p.

УДК:
УДК 616.314-77 C87
Автор:

Master the use of dental materials with this all-in-one guide to restorative materials and procedures! Craig’s Restorative Dental Materials, 14th Edition covers everything you need to know to understand the science of selecting dental materials when designing and fabricating restorations. It begins with fundamentals and moves on to advanced skills in the manipulation of dental materials, providing insight on the latest advances and research along the way. From an expert author team led by Ronald Sakaguchi, this comprehensive resource is considered to be the standard in the field of dental restorations.

Читати повністю

Advanced Operative Dentistry [Text] : a practical approach / ed.: D. Ricketts, D. Bartlett. — Edinburgh [etc.] : Churchill Livingstone, 2011. — X, 264 p.

УДК:
УДК 616.314-089 A22
Автор:

Prepared by editors and contributors of international renown, this volume places unique emphasis on the biological basis of effective treatment planning by describing the diagnosis, aetiology, risk assessment and preventive management of diseases and disorders and how these factors are integral to predictable long-term patient outcomes

Advanced Operative Dentistry: A Practical Approach also gives clear advice on the selection and use of modern dental materials and describes how teeth are prepared – and to what extent – for indirect restorations such as crowns, bridges, veneers, inlays and onlays. The book also explores the use of complex indirect fixed prosthodontics which brings with it specific issues of restoration design, retention and occlusal management. Recognising that great deal of emphasis is placed on aesthetic dentistry by patient and dentist alike, this text also discusses factors which can impact upon aesthetics and how the aesthetic demands of patients can be met in a realistic and ethical manner.

Clearly written and fully illustrated throughout, this practical step-by-step guide will be ideal for undergraduate dental students, vocational trainees and practitioners undertaking post-graduate exams.

Читати повністю

Sanford Chistopher A. The Travel and Tropical Medicine Manual [Text] / Chistopher A. Sanford, Paul S. Pottinger, Elaine C. Jong. — 5th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. — XIV, 646 p. : il.

УДК:
УДК 614.4:616.9 S20
Автор:
Chistopher A. Sanford, Paul S. Pottinger, Elaine C. Jong

Prevent, evaluate, and manage diseases that can be acquired in tropical environments and foreign countries with The Travel and Tropical Medicine Manual. This pragmatic, pocket-sized resource equips medical providers with the knowledge they need to offer effective aid, covering key topics in pre- and post-travel medicine, caring for immigrants and refugees, and working in low-resource settings. It’s also the perfect source for travelers seeking quick, easy access to the latest travel medicine information.

.

.

Читати повністю

McCance Kathryn L. Study Guide for Pathophysiology [Text] : the Biologic Basis for Disease in Adults and Children / Kathryn L. McCance, Sue E. Huether. — 8th ed. — St. Louis : Mosby Elsevier, 2019. — 339 p. : il.

УДК:
УДК 616-092 M44
Автор:
Kathryn L. McCance, Sue E. Huether

Learn, understand, and master pathophysiology! Corresponding to the chapters in Pathophysiology: The Biologic Basis for Disease in Adults and Children, 8th Edition, this study guide offers practical activities to help you review and remember basic pathophysiology. Interactive questions provide you with a working knowledge of disease etiology and disease processes – giving you practice applying what you’ve learned to clinical practice.

.

.

Читати повністю

Qayed Emad. Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease [Text] : review and assessment / Emad Qayed, Shanthi Srinivasan, Nikrad Shahnavaz. — 10th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2017. — XVIII, 328 p. : il.

УДК:
УДК 616.3 Q10
Автор:
Emad Qayed, Shanthi Srinivasan, Nikrad Shahnavaz

For certification and recertification preparation, look no further than the all-new 10th Edition of Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease Review and Assessment. This all-new test preparation book, by Drs. Emad Qayed, Shanthi Srinivasan, and Nikrad Shahnavaz, contains more than 1,000 new single-best-answer multiple-choice questions that test your medical knowledge, clinical reasoning, interpretation, and problem solving skills. Whether used alone or alongside the Sleisenger and Fordtran’s Gastrointestinal and Liver Disease text, this review guide will help you fully prepare for your exam.

Читати повністю

Friedman Neil J. Review of Ophthalmology [Text] / N. J. Friedman, P. K. Kaiser, W. B. Trattler. — 3rd ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — VII, 413 p. : il.

УДК:
УДК 617.7 F92
Автор:
Friedman N. J., Kaiser P. K., Trattler W. B.

Designed to maximize easy retention and quick recall, Review of Ophthalmology, 3rd Edition, by Drs. Neil J. Friedman, Peter K. Kaiser, and William B. Trattler, is the best-selling review book you can trust to get you successfully through your exams. An efficient, easy-to-digest format distills key information into highly relevant bullet points. You’ll quickly master what you need to know in all subspecialty areas, including the latest information on today’s standard diagnostic techniques, medical treatments, and surgical options.

Читати повністю

Weinberger Steven E. Principles of Pulmonary Medicine [Text] / Steven E. Weinberger, Barbara A. Cockrill, Jess Mandel. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — XII, 410 p. : il.

УДК:
УДК 616.24 W46
Автор:
Steven E. Weinberger, Barbara A. Cockrill, Jess Mandel

With an emphasis on the pathophysiologic basis of pulmonary disease, Principles of Pulmonary Medicine, 7th Edition, by Drs. Steven E Weinberger, Barbara A Cockrill, and Jess Mandel, provides a superbly illustrated introduction to this fast-changing field. This essential text employs a concise and understandable approach, integrating clinical topics with underlying physiologic, pathophysiologic, and basic science concepts critical for medical students, trainees, and those looking for a practical update on both acute and chronic pulmonary diseases.

Читати повністю

Miller Mark D. Miller’s Review of Orthopaedics [Text] / Mark D. Miller, Stephen R. Thompson. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — XVII, 891 p. : il.

УДК:
УДК 617.3 M70
Автор:
Miller Mark D.

For nearly a quarter century Miller’s Review of Orthopaedics and the accompanying annual Miller Review Course (www.MillerReview.org) have been must-have resources that residents and practitioners have turned to for efficient and effective exam preparation. This 7th Edition continues to provide complete coverage of the field’s most-tested topics, now reorganized to be more intuitive, more user-friendly, and easier to read.

.

.

Читати повністю

Harriott Melphine. Microbiology in Your Pocket [Text] : quick pathogen review / Melphine Harriott. — New York [etc.] : Thieme, 2018. — XII, 288, A 19 p. : 313-il.

УДК:
УДК 616:579.61 H30
Автор:
Harriott Melphine

Microbiology in Your Pocket: Quick Pathogen Review by Melphine Harriott is a concise guide to common and rare bacteria, viruses, fungi, and parasites that begins with pathogens that infect the nervous system and ends with pathogens infecting multiple organs. The presentation of material by organ system facilitates easy organization and provides versatility of use.

Each card presents similar information with variations due to inherent pathogen differences. On the front is an introduction to each pathogen with clinical vignettes and images. The back provides the taxonomy or morphology, infections, pathogenesis, epidemiology, diagnosis, prevention, treatment options, and an explanation.

Читати повністю

Goldberger Ary L. Goldberger’s Clinical Electrocardiography [Text] : a simplified approach / Ary L. Goldberger, Zachary D. Goldberger, Alexei Shvilkin. — 9th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XII, 276 p. : il.

УДК:
УДК 616.12-073.7 G60
Автор:
Goldberger Ary L., Zachary D. Goldberger, Alexei Shvilkin

Ideal for students and as a review for practicing clinicians, Goldberger’s Clinical Electrocardiography explains the fundamentals of ECG interpretation and analysis, helping facilitate an understanding of rhythm disorders and the relevant clinical outcomes. The authors take readers through the nuts and bolts of ECG, using Dr. Ary Goldberger’s award-winning teaching style to clarify complex concepts in an easy-to-read manner. You’ll learn simple waveform analysis and beyond to present ECGs as they are used in hospital wards, outpatient clinics, emergency departments, and most especially intensive care units — where the recognition of normal and abnormal patterns is the starting point in patient care.

Читати повністю

Forensic Toxicology [Text] / ed. Max M. Houck. — London : Academic Press, 2018. — X, 400 p. : il. — (Advanced Forensic Science Series ; vol. 12).

УДК:
УДК 61:34 F75
Автор:

Forensic Toxicology, the latest release in the Advanced Forensic Science Series that grew out of recommendations from the 2009 NAS Report, Strengthening Forensic Science: A Path Forward will serve as a graduate level text for those studying and teaching forensic toxicology. It is also an excellent reference for the forensic practitioner’s library or for use in their casework. Coverage includes a wide variety of methods used, along with pharmacology and drugs and professional issues they may encounter. Edited by a world-renowned, leading forensic expert, this updated edition is a long overdue solution for the forensic science community.

Читати повністю

Bull Tony R. Color Atlas of ENT Diagnosis [Text] / Tony R. Bull, John Almeyda. — 5th ed. — Stuttgart [etc.] : Thieme, 2010. — VIII, 288 p. : 637-il.

УДК:
УДК 616.21 B93
Автор:
Bull Tony R., John Almeyda

Returning in a new edition, this popular color atlas is a concise visual guide for the diagnosis of the full range of ENT conditions. Incorporating the latest developments in the field, this edition opens with an overview of examination techniques, providing descriptions of instruments, imaging, and diagnostic tests. Separate sections cover common and uncommon disorders of the ear, nose, pharynx and larynx, and the head and neck. High-quality photographs are complemented by guidelines for the effective diagnosis and treatment of each clinical problem.

Читати повністю

Skin Disease [Text] : diagnosis and treatment / Thomas P. Habif [et al.]. — 4th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — VIII, 674 p. : il.

УДК:
УДК 616.5 S66
Автор:

Get practical guidance from renowned dermatologist Dr. Thomas Habif and his expert team of co-authors in this user-friendly, focused text. Written specifically for the non-specialist, this easy-to-follow reference offers precisely the diagnostic and treatment information you need to quickly identify the 250 skin disorders you’re most likely to see. It’s an ideal resource for any medical practitioner who’d rather treat than refer patients with skin disease, as well as an excellent review for board preparation.

.

.

Читати повністю

Marwick, Katie. Psychiatry [Теxt] / K. Marwick, S. Birrell. — Edinburgh [etc.] : Mosby Elsevier, 2015. — XIII, 294 p. : il. — (Crash course : 4th ed.) (Study smart with student consult).

УДК:
УДК 616.89 M35
Автор:

The (printed) ‘Updated Edition’ now comes with added value access to the complete, downloadable eBook version via Student Consult.  Search, read and revise whilst on the move and use the interactive self-assessment to test your understanding.  Crash Course — a more flexible, practical learning package than ever before.

Crash Course – your effective every day study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be assured you have all the core information you need in one place to excel on your course and achieve exam success.

A winning formula now for over 15 years, each series volume has been fine tuned and fully updated, with an improved layout tailored to make your life easier. Especially written by junior doctors – those who understand what is essential for exam success – with all information thoroughly checked and quality assured by expert Faculty Advisers, the result is a series of books which exactly meets your needs and you know you can trust.

Psychiatry can present a unique and sometimes daunting set of challenges to those approaching the specialty for the first time. This substantially revised fourth edition provides an accessible yet comprehensive introduction to this fascinating field. Ideal both as a revision aid and for preparation for work in A&E, the wards, clinics or GP surgeries, this book is full of practical hints and tips which will inspire confidence and to guide you towards systematic assessments, rational diagnoses and evidence based management plans.

Читати повністю

Principles and Practice of Surgery [Text] / ed.: James O. Garden, Rowan W. Parks. — 7th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2018. — XII, 568 p. : il. — (International edition).

УДК:
УДК 617-089 P92
Автор:

This comprehensive textbook for the surgical student and trainee, guides the reader through the core surgical topics which are encountered throughout an integrated medical curriculum as well as in subsequent clinical practice. The comprehensive text will enable the student to appreciate both the medical and surgical implications of diseases encountered in surgical wards.

.

.

Читати повністю

Netter’s Sports Medicine [Text] / ed. Christopher C. Madden [et al.]. — 2nd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XXII, 794 p. : il.

УДК:
УДК 61:796/799 N47
Автор:

Edited by past presidents of the American Medical Society for Sports Medicine, Netter’s Sports Medicine, 2nd Edition, is a superbly illustrated, go-to sports medicine resource for the outpatient office, the training room, on the sideline, and for certification preparation. Designed for quick reference, this interdisciplinary reference by Drs. Christopher Madden, Margot Putukian, Eric McCarty, and Craig Young, is organized by both topic and sport, so you can find what you need quickly. New Expert Consult online access includes the fully searchable eBook, example downloadable medical forms, videos, downloadable patient education handouts, and handy links to consensus statements.

Whether you are a primary care physician managing a common or unique musculoskeletal injury in an ambulatory setting … an orthopaedic surgeon gaining insight about a medical or psychological problem foreign to the cast or operating room … an athletic trainer figuring out a diagnosis in the training room … or a physical therapist pursuing further in-depth sports medicine knowledge, this reference gives you the guidance you need to keep athletes and other active patients at the top of their game.

Читати повністю

Smith, Roger P. Netter’s Obstetrics & Gynecology [Text] / Roger P. Smith ; ill. Frank H. Netter. — 3rd ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XII, 601 p. : il.

УДК:
УДК 618 S68
Автор:
Smith Roger P.

Now fully up to date with numerous new chapters and Expert Consult online access, Netter’s Obstetrics and Gynecology, 3rd Edition , by Roger P. Smith, MD, provides superbly illustrated coverage of the common conditions and problems most often encountered in ob/gyn practice. Classic Netter images are paired with concise, evidence-based descriptions of common diseases, conditions, diagnostics, treatments, and protocols. Large, clear illustrations and short, to-the-point text make this the perfect reference for everyday clinical practice as well as staff and patient education.

Читати повністю

Baynes, John W. Medical Biochemistry [Text] / John W. Baynes, Marek H. Dominiczak. — 5th ed. — [S. l.] : Elsevier, 2019. — XXVI, 682 p. : il.

УДК:
УДК 612.015 B33
Автор:
Baynes John W.

Now fully revised, this acclaimed textbook efficiently links basic biochemistry with the day-to-day practice of medicine. You will learn basic science concepts and see them illustrated by clinical cases that describe patients you will likely encounter in your clinical training. You will also learn about the use of laboratory tests to diagnose and monitor the most important conditions. Brought to you in a thorough yet accessible manner, this new edition of Medical Biochemistry highlights the latest developments in regulatory and molecular biology, signal transduction, biochemistry and biomarkers of chronic disease, and bioinformatics and the ‘-omics’. It highlights the most important global medical issues: diabetes mellitus, obesity and malnutrition, cancer and atherosclerotic cardiovascular disease, and addresses the role of nutrition and exercise in medicine.

Читати повністю

Manual of Clinical Oncology [Text] / ed.: Bartosz Chmielowski, Mery Territo. — 8th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2017. — XV, 884 p. : il.

УДК:
УДК 616-006 M26
Автор:

Concise, portable, and packed with essential information, Manual of Clinical Oncology is an indispensable resource for understanding basic science, clinical findings, and available technology as they relate to the diagnosis and management patients with cancer. The practical format provides high-yield content useful for participating in rounds ad making diagnostic and therapeutic decisions at the bedside. Edited by Dr. Bartosz Chmielowski and Dr. Mary Territo, both from UCLA School of Medicine, this eighth edition carries on the tradition of excellence set forth by longtime editor Dr. Dennis Casciato.

Читати повністю

Handbook of General Hospital Psychiatry [Text] / T. A. Stern [et al.] ; Massachusetts General Hospital. — 7th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — XXII, 638 p. : il.

УДК:
УДК 616.89 H22
Автор:

For generations of practitioners, the Massachusetts General Hospital Handbook of General Hospital Psychiatry has been and is the «gold standard» guide to consultation-liaison psychiatry and psychosomatic medicine. The fully updated 7th Edition, by Drs. Theodore A. Stern, Oliver Freudenreich, Felicia A. Smith, Gregory L. Fricchione, and Jerrold F. Rosenbaum, provides an authoritative, easy-to-understand review of the diagnosis, evaluation, and treatment of psychiatric problems experienced by adults and children with medical and surgical conditions.

Читати повністю

Fundamentals of Pediatric Surgery [Текст] / ed. P. Mattei [et al.]. — 2nd ed. — Berlin : Springer, 2017. — XXV, 935 p. : il.

УДК:
УДК 617-089-053.2 F97
Автор:

The previous edition of this book was based on a simple but essential philosophy: provide a practical and up-to-date resource for the practicing surgeon detailing the specific needs and special considerations surrounding the surgical care of children. The second edition of Fundamentals of Pediatric Surgery stays true to the philosophy of the original with several significant enhancements.  As well as encompassing the most up-to-date and practical clinical information for the experienced surgeon written in a straightforward narrative style, each chapter provides a rationale for the proposed approach based on the scientific evidence available in the literature and the author’s personal clinical experience, supplies a detailed algorithm or clinical protocol in a graphic format, initiates a discussion regarding unanswered questions and proposals for future studies, and includes a list of suggested readings. Chapters cover in great detail a broad range of pediatric general surgery topics, including disorders of all major organ systems of the abdomen and thorax, congenital anomalies presenting in the newborn period, and a variety of maladies germane to the growing field of fetal surgery.  The authors also provide authoritative discussions of therapeutic methods and surgical techniques that range from the traditional to the modern, including time-honored open operations, contemporary minimally invasive interventions, and emerging technologies such as single-site and robotic surgery.  Written by experts in the field, Fundamentals of Pediatric Surgery, Second Edition is a definitive source of readily available clinical information that residents, fellows or attending surgeons can use to take care of actual patients in real time.

Читати повністю

Netter, Frank H. Atlas of Human Anatomy [Text] / F. H. Netter. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — XVI, 535, I-42 p. : il. — (International edition).

УДК:
УДК 611 N47
Автор:
Netter Frank H.

The only anatomy atlas illustrated by physicians, Atlas of Human Anatomy, 7th edition, brings you world-renowned, exquisitely clear views of the human body with a clinical perspective. In addition to the famous work of Dr. Frank Netter, you’ll also find nearly 100 paintings by Dr. Carlos A. G. Machado, one of today’s foremost medical illustrators. Together, these two uniquely talented physician-artists highlight the most clinically relevant views of the human body. In addition, more than 50 carefully selected radiologic images help bridge illustrated anatomy to living anatomy as seen in everyday practice.

Читати повністю

Polin Richard A. Workbook in Practical Neonatology / Richard A. Polin, Mervin C. Yoder. — 5th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2015. — XIII, 378 p. : il.

УДК:
616-053.31 P80
Автор:
Polin Richard A.

Workbook in Practical Neonatology provides authoritative guidance on neonatal evaluation and management of the problems that you are most likely to see in practice. Meticulous revisions and updates incorporate advances in neonatal care, including hypotension, mechanical ventilation, and early discharge. An ideal learning tool for beginners and a valuable reference for experienced healthcare professionals, its interactive, case-based approach allows you see to diagnosis and treatment in a clinical context and test your knowledge with review questions and answers for each topic.

.

Читати повністю

Levine Mark D. The Washington Manual of Emergency Medicine / Mark D. Levine, W. Scott Gilmore. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2018. — XXII, 668 с. — (Lippincott manual).

УДК:
614.88 L62
Автор:
Levine Mark D.

Each high-quality volume in the esteemed Washington Manual series brings together contributions from faculty and residents at the Washington University School of Medicine in St. Louis. The Washington Manual of Emergency Medicine, the latest addition to the series, focuses on practical content on how physicians actually practice emergency care. Comprehensive and concise, it also acts as a handy quick-reference, delivering need-to-know information at your fingertips, even in point-of-care situations.

.

.

Читати повністю

The Mont Reid Surgical Handbook / The University of Cincinnati Surgical Residents ; ed. Jeffrey M. Sutton [et al.]. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XIV, 400 p. : il.

УДК:
617-089(03) T44
Автор:

 Essential reading for residents and medical students, this popular handbook is a must-have resource for convenient, quick access to information on managing common surgical problems. Written by current surgery residents at the University of Cincinnati, the completely updated 7th Edition focuses on the surgical treatments, guidelines, procedures, and topics you need to know – both in print and online.

.

.

.

Читати повністю

Goljan Edward F. Rapid Review Pathology / E. F. Goljan. — 5th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2019. — VI, 858 p. : il.

УДК:
616 G60
Автор:
Goljan Edward F.

Whether you’re preparing for the USMLE Step 1, Step 2, or studying for course exams, Rapid Review Pathology, 5th Edition by acclaimed author Dr. Edward Goljan is your go-to guide for up-to-date, essential pathology information throughout medical school. User-friendly features that make this comprehensive review tool the top choice of students worldwide include an outline format, full-color layout, High-Yield Margin Notes, Key Points, and a strong clinical correlation throughout  Student Consult™ eBook version included with purchase. This enhanced eBook experience allows you to search all of the text, figures, references, and animations, designed to produce a more rounded learning experience. You’ll also find approximately 500 new and updated USMLE-style questions, as well as new Integration Links that provide online access to additional images and schematics for further visual supplement to key areas of the text.

Читати повністю

Choudhury Subhasis Roy. Pediatric Surgery : a quick guide to decision-making / Subhasis Roy Choudhury. — Singapore : Springer, 2018. — XXXI, 401 p. : il.

УДК:
617-089-053.2 C55
Автор:
Choudhury Subhasis Roy.

This book covers all the common surgical diseases affecting children, reflecting the latest available information. In addition, it discusses recent advances in pediatric surgery, including fetal interventions and minimally invasive surgery. The text is presented in a concise and reader-friendly style and complemented by numerous photographs and illustrations to aid in comprehension. Each chapter is structured in a systematic uniform pattern, examining the embryology, incidence, and approach to diagnosis and management, along with flow charts and algorithms where appropriate. The book is primarily intended for fellows-in-training and surgeons in pediatric surgery and pediatric specialties. In addition to familiarizing readers with common pediatric surgical conditions and helping them plan simple approaches to their management, it also offers an essential on-the-go guide.

Читати повністю

Callahan Tamara L. Obstetrics & Gynecology / T. L. Callahan, A. B. Caughey. — 7th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2018. — XV, 590 p. : il. — (Blue prints). — Index: p. 571-590

УДК:
618 C16
Автор:
Callahan Tamara L.

 This best-selling Blueprints title is an ideal resource for the obstetrics and gynecology rotation and board preparation. This is the perfect companion for quick study breaks during rotation downtime, with concise chapters that appeal to students who want a review of key concepts, research, and therapies in today’s practice. Blueprints are also utilized by students in physician assistant, nurse practitioner, and osteopathic programs, as well as residents preparing for USMLE Step 3.

.

.

Читати повністю

Papanikitas Andrew. Medical Ethics and Sociology / А. Papanikitas. — Edinburgh [etc.] : Mosby Elsevier, 2015. — XIV, 198 p. : il. — (Crash course : 2nd ed.).

УДК:
614.253 P23
Автор:
Papanikitas Andrew.

Crash Course – your effective everyday study companion PLUS the perfect antidote for exam stress! Save time and be assured you have all the core information you need in one place to excel on your course and achieve exam success

  The importance of ethics and sociology as applied cannot be underestimated, within both the medical curriculum and everyday modern clinical practice. Medical students and junior doctors cannot hope to experience every dilemma first hand, but are expected to deal with new and problematic clinical situations in a reasoned, professional and systematic way. This volume, which accounts for the revised core curriculum in Medical Ethics and Law, will prove an indispensable companion.

Читати повністю

Fundamentals of Pharmacognosy and Phytotherapy / Michael Heinrich [et al.]. — 3rd ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2018. — XVI, 360 p. : il. — (International edition).

УДК:
615.32 F97
Автор:

 Pharmacognosy the science of biogenic or nature-derived pharmaceuticals and poisons has been an established basic pharmaceutical science taught in institutions of pharmacy education for over two centuries. Over the past 20 years though it has become increasingly important given the explosion of new drugs, phytomedicines (plant medicines), nutraceuticals and dietary supplements – all of which need to be fully understood, tested and regulated.

.

.

Читати повністю

Turnpenny Peter D. Emery’s Elements of Medical Genetics / P. D. Turnpenny, S. Ellard. — 15th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2017. — X, 400 p. : il. — (Study smart with student consult).

УДК:
61:575 T95
Автор:
Turnpenny Peter D.

Everything a student needs to know about medical genetics is here in the 15th edition of this award-winning textbook. Thoroughly updated and revised throughout to map a fast-moving area, the 15th edition continues Emery’s enviable reputation for successfully balancing up-to-dateness in a rapidly developing field with a strong basis in practical clinical genetics for medical students. With MCQs and Case-Based Review Questions, end of chapter summaries and convenient online access, it is the essential tool for this complex but foundational topic for all medical undergraduates, as well as postgraduates seeking to improve their understanding and knowledge.

Читати повністю

Moore Keith L. Clinical Anatomy by Regions / K. L. Moore, A. F. Dalley, A. M. R. Agur. — 8th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2018. — XXXV, 1153 p. : il. — (International edition).

УДК:
611.9 M83
Автор:
Moore Keith L.

Renowned for comprehensive coverage, the best-selling Clinically Oriented Anatomy guides students from initial anatomy and foundational science courses through clinical training and practice. The eighth edition reflects significant new information and updates and maintains the highest standards for scientific and clinical accuracy. Comprehensive updates reflect changes in the clinical application of anatomy as well as new imaging technologies, focusing on the anatomy that students need to know.

.

.

Читати повністю

Pardo Manuel C. Basics of Anesthesia / Manuel C. Pardo, Ronald D. Miller. — 7th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2018. — XX, 914 p. : il.

УДК:
616-089.5 P25
Автор:
Pardo Manuel C.

The undisputed leading text in its market, Basics of Anesthesia, 7th Edition, provides comprehensive coverage of both basic science and clinical topics in anesthesiology. Drs. Manuel C. Pardo, Jr. and Ronald D. Miller, in conjunction with many new contributors, have ensured that all chapters are thoroughly up to date and reflect the latest advances in today’s practice. Unparalleled authorship, concise text, easy-to-read chapters, and a user-friendly format make this text the #1 primer on the scope and practice of anesthesiology.

.

Читати повністю

Probst Rudolf. Basic Otorhinolaryngology : a step-by-step learning Duide / Rudolf Probst, Gerhard Grevers, Heinrich Iro. — 2nd ed. — Stuttgart [etc.] : Thieme, 2018. — VIII, 422 p. : il.

УДК:
616.21 P93
Автор:
Probst Rudolf.

 Basic Otorhinolaryngology: A Step-by-Step Learning Guide, Second Edition, is an accessible introduction to the core concepts and potentially complex interrelationships in otorhinolaryngology and head and neck surgery. The fully revised new edition includes latest developments and up-to-date terminology, up-to-date diagnostic and treatment methods, and succinct overviews of important international consensus documents and position papers in the field. The book presents material in an engaging and user-friendly format, with chapters divided into study units that follow a consistent structure. Readers will also find a wealth of figures, tables, and flowcharts to facilitate quick comprehension of topics.

Читати повністю

Aulton’s Pharmaceutics. The design and Manufacture of Medicines / ed.: Michael E. Aulton, Kevin M. G. Taylor. — 5th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2018. — 641 p.

УДК:
615.4 A92
Автор:

Pharmaceutics is one of the most diverse subject areas in all of pharmaceutical science. It is concerned with the scientific and technological aspects of the design and manufacture of dosage forms or medicines. An understanding of pharmaceutics is therefore essential for all pharmacists and those pharmaceutical scientists who are involved with converting a drug or a potential drug into a high quality medicine that can be delivered safely, effectively and conveniently to the patient. Now in its fifth edition, this best-selling textbook in pharmaceutics has been comprehensively updated to reflect the rapid advances in formulation science and drug delivery methodologies for small molecules, biopharmaceuticals and nanomedicines. At the same time the editors have striven to maintain the accessibility of the text for students of pharmacy and pharmaceutical science, preserving the balance between a suitably pitched introductory text and a clear reflection of the state of the art.

Читати повністю

The Washington Manual of Surgery / ed. Mary E. Klingensmith [et al.]. — 7th ed. — Philadelphia [etc.] : Wolters Kluwer, 2016. — XV, 984 p.

УДК:
617-089 T44
Автор:

 Concise, portable, and user-friendly, The Washington Manual of Surgery, 7th Edition, focuses on the essential information you need to know for successful care of patients with surgical disease.  This bestselling reference presents brief, logical approaches to the management of patients with comprehensive surgical problems. Throughout the manual, content has been completely updated, including new review questions, new chapters, and new treatment algorithms. This 7th Edition provides a clear view of the challenges surgical residents face, practical solutions, and expert guidance – all in one convenient and easily accessible source.

.

.

Читати повністю

Practical Periodontics / ed.: Kenneth Eaton, Philip Ower. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. — XII, 357 p.

УДК:
616.314.17-008.1 P90
Автор:

 Covering the essentials of periodontics in an accessible, easy-to-read manner, Practical Periodontics — an innovative new publication from Elsevier — examines all aspects of the speciality which range from the aetiology of periodontal disease through to diagnosis and treatment planning, non-surgical and surgical disease management and the interface of periodontics with other disciplines. Fully referenced and evidenced-based throughout, readers will learn about macro- and microanatomy, host-response and susceptibility, the role of biofilms and systemic and local risk factors. Classification and assessment and the relationship of periodontitis with systemic disease are also explored. Chapters also examine instrumentation, the use of antibiotics, the assessment of treatment outcomes and the use of supportive periodontal therapy. Richly illustrated in full colour by the Gray’s Anatomy team, each chapter of the book offers a set of clear learning objectives and contains useful ‘key point boxes’ to highlight essential facts, practical tips and common pitfalls.

Читати повністю

Gault Janice A. Ophthalmology secrets in colour / Janice A. Gault, James F. Vander . — 4th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — XIV, 445 p. : il.

УДК:
617.7 G26
Автор:
Gault Janice A.

Portable and high yield, Ophthalmology Secrets in Color is perfect for use in clerkships, for exam prep, or as a handy clinical reference. From basic science to problems of the aging eye, it covers everything you need to stay abreast of the latest in this broad specialty. A bestselling volume in the popular Secret Series®, its Q&A format, helpful lists and tables, and informal tone combine to make reference fast, easy, and enjoyable.

.

.

.

Читати повністю

Medical Microbiology / ed. M. R. Barer [et al.]. — 19th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2018. — XV, 7483 p. : il. — (International edition).

УДК:
616:579.61 M46
Автор:

Medical microbiology concerns the nature, distribution and activities of microbes and their impact on health and wellbeing. In spite of the introduction of many antimicrobial agents and immunisations, we continue to face major challenges in combatting infection, not least the gathering crisis in antimicrobial resistance. Now in a fully revised and updated 19th edition, Medical Microbiology provides comprehensive coverage of infection from the microbial perspective, combining a clear introduction to key principles with a focus explicitly geared to modern clinical practice. It provides ideal coverage for medical and biomedical students – with ‘Key Points’ boxes throughout to highlight the essentials – and sufficient detail to also inform specialists in training.

Читати повністю

Harrison’s Principles of Internal Medicine / ed. T. R. Harrison [et al.]. — 19th. ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill. — 2015. — ISBN 0-07-180213-4 Vol. 1 / ed. : D. L. Kasper [et al.]. — 2015. — XXXVIII, 465, I-200 p. (Continuing pagination)

УДК:
616 H30
Автор:

The landmark guide to internal medicine-updated and streamlined for today’s students and clinicians. All eChapters in the Nineteenth Edition are accessible online as well as on the DVD packaged within the print volumes, so you have the flexibility of using the method of access most convenient to you.

The first volume is more a general review of medicine covering the basics, as well as the symptoms and signs. It will be of great use to medical students and postgraduates, who will find in this book an excellent review of basic clinical skills, knowledge and understanding.

The text reads well, is clear, accessible, clinically focused and seemingly comprehensive. It is an ideal reference source and a superb general medical resource.

Читати повністю

Harrison’s Principles of Internal Medicine / ed. T. R. Harrison [et al.]. — 19th. ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill. — 2015. — ISBN 0-07-180213-4 Vol. 2 / ed. : D. L. Kasper [et al.]. — 2015. — XXXVIII, 467-2770, I-200 p.

УДК:
616 H30
Автор:

Through six decades, no resource has matched the authority, esteemed scholarship, and scientific rigor of Harrison’s Principles of Internal Medicine. Capturing the countless advances and developments across the full span of medicine, the new 19th edition of Harrison’s provides a complete update of essential content related to disease pathogenesis, clinical trials, current diagnostic methods and imaging approaches, evidence-based practice guidelines, and established and newly approved treatment methods. Volume 2 is much bigger and covers diseases in the standard and usual format. It is a clever and I think useful distinction which will allow a user to gain more from this impressive resource.

Читати повністю

Handbook of Pediatric Dentistry / ed.: Angus C. Cameron, Richard P. Widmer. — 4th ed. — Edinburgh [etc.] : Mosby Elsevier, 2013. — XX, 542 p. : il.

УДК:
616.31-053.2 H22
Автор:

Suitable for students and practitioners alike, the Handbook of Paediatric Dentistry is a concise, practical and highly illustrated guide to the day-to-day management of child dental patients.This book covers a lot of ground, is easy to navigate, points you elsewhere if you need more detail, and is enjoyable to read as well. Whether you are an undergraduate, a postgraduate or a general dental practitioner, this would be a useful text to have close at hand.The book provides many clear illustrations that are easily understood and very useful for practice. There is a special chapter talking about paedo-endodontics and a huge chapter on dental trauma which gives us references to manage the case should we ever meet one.

.

Читати повністю

Cobourne Martyn. Handbook of Ortodontics / M. Cobourne, A. DiBiase. — 2th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2016. — XII, 571 p. : il.

УДК:
616.314-089.23 C65
Автор:
Cobourne Martyn

The second edition of this popular textbook covers the theoretical basis and clinical practice of orthodontics, with particular focus on an evidence-based approach. Characterised by a clear writing style and use of pedagogic features designed to make learning easy, the Handbook of Orthodontics 2e contains numerous ‘pull-out’ boxes to aid retention of key facts as well as highlighted essential-references within the text to indicate the associated research. A useful detailed explanation of the key papers is also provided within the bibliography. Exploring the concepts of occlusion and malocclusion, craniofacial development and postnatal growth, the Handbook of Orthodontics 2e explores orthodontic tooth movement, patient examination and diagnosis, and treatment planning — including the use of contemporary removable and fixed appliances. Chapters then explore the management of problems in the mixed and permanent dentitions in detail, as well as different treatment modalities, and orthognathic surgery. Cleft lip and palate, and common syndromes affecting the craniofacial region, are also included. This new edition of the Handbook of Orthodontics is ideal for final year dental undergraduates, postgraduate orthodontic students and orthodontic therapists, as well as general dental practitioners with an interest in the field. Moreover, the layout makes it an ideal reference book for practitioners of all levels and experience.

Читати повністю

Oats Jeremy. Fundamentals of Obstetrics and Gynaecology / J. Oats, S. Abraham. — 10th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. — VII, 375 p. : il. — (International edition)

УДК:
618 O-11
Автор:
Oats Jeremy

The tenth edition ofLlewellyn-Jones Fundamentals of Obstetrics and Gynaecologycarries on the mission of Derek Llewellyn-Jones (encapsulated in the first edition of this book, published in 1969) to support the WHO’s target to ensure women worldwide have good healthcare, safe deliveries and healthy children. In his words: ‘It is our hope to continue to meet the needs of today’s medical students and students of nursing and midwifery; and to encourage self-learning skills while providing essential information in a readable manner’. Intervention rates continue to climb; women in the developed world embark on pregnancy later in life and with more complex medical disorders. The need to know and apply the best available standards of care is ever more critical. The tenth edition brings this highly regarded book completely up to date whilst retaining its characteristic concision and readability.

Читати повністю

Gordis Leon. Epidemiology / Leon Gordis. — 5th ed. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2014. — XV, 392 p. : il.

УДК:
614.4 G65
Автор:
Gordis Leon.

Epidemiology, by award-winning educator and epidemiologist Leon Gordis, is a best-selling introduction to this complex science. Dr. Gordis leverages his vast experience teaching this subject in the classroom to introduce the basic principles and concepts of epidemiology in a clear, uniquely memorable way. He guides you from an explanation of the epidemiologic approach to disease and intervention, through the use of epidemiologic principles to identify the causes of disease, to a discussion of how epidemiology should be used to improve evaluation and public policy. It’s your best choice for an accessible yet rich understanding of epidemiology.

Читати повністю

Davidson’s Principles and Practice of medicine / ed. Stuart H. Ralston [et al.]. — 23rd ed. — Edinburgh : Elsevier, 2018. — XX, 1417 p. : il. — (International edition)

УДК:
616 D26
Автор:

More than two million medical students, doctors and other health professionals around the globe have owned a copy of Davidson’s Principles and Practice of Medicine since it was first published. Now in its 23rd Edition, this textbook describes the pathophysiology and clinical features of the most frequently encountered conditions in the major specialties of adult medicine and explains how to recognise, investigate, diagnose and manage them. Taking its origins from Sir Stanley Davidson’s much-admired lecture notes, Davidson’s has endured because it keeps pace with how modern medicine is taught and provides a wealth of information in an easy-to-read, concise and beautifully illustrated format. This book will serve readers everywhere as a core text that integrates medical science with clinical medicine, conveying key knowledge and practical advice in a highly accessible and readable format.

Читати повністю

Clinical Pharmacology / M. J. Brown [et al.]. — 12th ed. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2019. — XIII, 706 p. : il. — (International edition).

УДК:
615.03 C61
Автор:

The twelfth edition of this long-established textbook of clinical pharmacology (first published in 1960) continues its fine tradition of balancing science and practice for improved evidence-based drug therapy and good prescribing in therapeutic settings increasingly complicated by intercurrent disease and polypharmacy.

.

.

Читати повністю

Clinical Medicine / ed.: P. Kumar , M. Clark. — 9th ed., international. — Edinburgh [etc.] : Elsevier, 2017. — XIV, 1437 p. — (International edition).

УДК:
616 C61
Автор:

The ninth edition of this best-selling textbook of clinical medicine builds even further on its formidable, prize-winning formula of excellence, comprehensiveness and accessibility. This book is stunning in its breadth and ease-of-use. It still remains the «gold standard», thorough guide to clinical medicine its forefathers were.’ BMA Medical Book Awards judges.

Читати повністю

Campbell-Walsh Urology eleventh edition review / ed. W. Scott McDougal [et al.]. — 2th ed. — Philadelphia : Elsevier, 2016. — XX, 595 p. : il.

УДК:
616.6 C18
Автор:

Following the same chapter structure as the authoritative Campbell-Walsh Urology, 11th Edition, this trusted review covers all the core material you need to know for board exam preparation and MOC exams. Drs. W. Scott McDougal, Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi, Alan W. Partin, and Craig A. Peters provide more than 3,000 multiple-choice questions with detailed answers that help you master the most important elements in urology, while interactive questions, self-assessment tools, an extensive image bank, and more are available on Expert Consult. Prepare for the written boards and MOC exams with the most reliable, efficient review available, from the same team that has made Campbell-Walsh Urology the most trusted clinical reference in the field.

Читати повністю

Українська мова для студентів-іноземців медичного профілю (з англійською мовою навчання) [Текст] : навч. посіб. / А. А. Силка. — Суми : Університет. книга, 2017. — 128 с.

УДК:
УДК 811.161.2 С 36
Автор:
Силка А. А.

Посібник адресовано студентам-іноземцям, які здобувають медичну освіту в Україні англійською мовою. Метою посібника є допомога студентам у вивченні української мови як для вирішення навчальних завдань (спілкування з хворими під час практики; розуміння основ медичної документації тощо), так і для задоволення їхніх соціально-культурних потреб, пов’язаних з адаптацією в реальній мовній ситуації країни, в якій вони навчаються. Для студентів-іноземців та викладачів української мови вищих навчальних закладів медичного профілю.

Читати повністю

Українська мова для іноземних студентів [Текст] : посібник / І. І. Гаврищак [та ін.] ; ред. М. П. Тишковець ; Терноп. ДМУ ім. І. Я. Горбачевського, каф. української мови. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2017. — 328 с.

УДК:
УДК 811.161.2 У 45
Автор:

У посібнику подано лексико-граматичний матеріал, різні види текстів, комунікативні вправи та практичні завдання для засвоєння української мови іноземними студентами. Курс складається із 32 тем. Завершує тему словник лексем і мовних виразів. Матеріал посібника забезпечить базові комунікативні потреби чужоземних студентів у побутовій та навчально-професійній сферах. Призначений для вивчення української мови студентами-іноземцями вищих медичних закладів.

Читати повністю

Українська мова для іноземних студентів [Текст] : посібник / В. М. Винник [та ін.]. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2013. — 288 с.

УДК:
УДК 811.161.2 У 45
Автор:

Посібник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Містить фонетичний та лексичний матеріал, відомості з граматики української мови, сталі висловлювання мовного етикету, багатомовний словник. Основні теоретичні матеріали наведені українською, французькою та англійською мовами. Посібник відрізняється наочністю і містить численні пояснювальні схеми, таблиці та ілюстрації. Призначений для початкового вивчення української мови студентами-іноземцями вищих навчальних закладів.

Читати повністю

Inderbir Singh`s Textbook of Human Histology. With Colour Atlas and Practical Guide [Text] / ed.: Neelam Vasudeva, Sabita Mishra. — 8th ed. — New Delhi : Jaypee Brothers Medical Publishers, 2016. — XII, А40, 302 p. : il. — Index: p. 293-302. — ISBN 978-93-85999-32-1

УДК:
УДК 611.018 I-58
Автор:

The eighth edition of Inderbir Singh’s Textbook of Human Histology has been fully revised to provide undergraduate medical students with the most recent developments in the field. The book begins with a colour atlas presenting more than 80 slides providing an overview of histology and a quick revision aid. The following chapters discuss the histology of different parts of the body. Each topic has been fully updated and the new edition includes a new chapter on light microbiology and tissue preparation to help students learn the basics of histology. Histological plates have been added to each section to aid recognition of salient features seen under the microscope. All figures have been redrawn and many new illustrations have been added, as well as clinical and pathological correlations.

Читати повністю

Lecture Notes: General Surgery [Text] / H. Ellis, R. Calne, Ch. Watson. — 12th ed. — [S. l.] : Wiley-Blackwell, 2011. — XXII, 420 p. — Index: p. 391-419. — ISBN 978-1-4443-3440-1

УДК:
УДК 617-089 E46
Автор:
Ellis, Harold.

The 12th edition of General Surgery Lecture Notes introduces the student to the principles of common surgical operations and systematically covers all clinical problems where surgical intervention is indicated. Now in full colour throughout and fully-supported by a website of self-assessment questions and answers, this popular and classic text will appeal to all medical students and junior doctors who want.

Читати повністю

DiFiore’s Atlas of Histology with Functional Correlations [Text] / V. P. Eroschenko. — 11th ed. — Philadelphia [et al.] : Wolters Kluwer : Lippincott Williams & Wilkins, 2008. — XVII, 532 p.

УДК:
УДК 611.018 E71
Автор:
Eroschenko, Victor P.

This publication contains information relating to general principles of medical care that should not be construed as specific instructions for individual patients. Manufacturers’ product information and package inserts should be reviewed for current information, including contraindications, dosages, and precautions.

.

.

.

Читати повністю

Clinical Anatomy by Regions [Text] / R. S. Snell. — 8th ed. — Philadelphia [etc.] : Lippincott Williams & Wilkins ; [S. l.] : Wolters Kluwer, 2008. — 926 p. : il. — Index: p. 901-926. — ISBN 978-0-7817-6404-9

УДК:
УДК 611.9 S69
Автор:
Snell, Richard S.

The first day that you look at or place your hand on a patient, you require a basic knowledge of anatomy to interpret your observations. It is in the anatomy department that you learn the basic medical vocabulary that you will carry with you throughout your professional career and that will enable you to converse with your colleagues. Anatomy can be a boring subject; clinical anatomy is fascinating. In an era of unprecedented technological advances and automation, remember that your patient is a human being like yourself and should always receive the personal attention, respect, and care that you would wish to receive in similar circumstances. Your knowledge of anatomy may save his or her life.

Читати повністю

Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів : навч. посіб. / М. І. Бадюк [та ін.] ; ред. М. І. Бадюк ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Чалчинська Н. В., 2018. — 204 с.

УДК:
61:355 Е 45
Автор:

В навчальному посібнику вперше в Українї висвітлюються основні аспекти надання екстреної медичної допомоги військовослужбовцям в бойових умовах. Наведено алгоритми і протоколи екстреної медичної допомоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі в умовах збройного конфлікту, для розробки яких використано стандарти НАТО, зокрема АМеdP — 24 (STANAG 2549) та окремі медико-технологічні документи Міністерства охорони здоров’я України. Навчальний посібник укладений відповідно до вимог Примірної програми модулю» Медична допомога пораненим на догоспітальному етапі» для здобувачів другого (магістерського) рівня, галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за військово-обліковими спеціальностями. Навчальний посібник призначений для громадян України, які вивчають військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби на кафедрах Української військово-медичної академії і кафедрах медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів України. Алгоритми і протоколи екстреної медичної допомоги військовослужбовцям можуть використовуватись у практичній роботі лікарів та медичного персоналу військових частин сил оборони України при наданні медичної допомоги пораненим на догоспітальному етапі як у повсякденній діяльності військ, так і в бойових умовах.

Читати повністю

Воєнно-польова терапія : підруч. для лікарів—інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядип. освіти / Г. В. Осьодло [та ін.] ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Чалчинська Н. В., 2017. — 620 с. — (Серія «Бібліотека військового лікаря»)

УДК:
616.1/.4:355 В 63
Автор:

У підручнику, який підготовлено відповідно до навчальних програм з воєнно-польової терапії, висвітлено основні положення теорії та практичної діяльності лікаря-терапевта при бойовій терапевтичній патології внаслідок збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій мирного часу. Особливу увагу приділено хворобам внутрішніх органів при пораненнях та ураженнях (променевих, токсичних, біологічних). Наведено основні поняття бойової психічної травми. Описано види та рівні реорганізації в умовах проведення АТО. Підручник відповідає програмі «Воєнно-польова терапія» і навчально-методичним комплексам підготовки лікарів-інтернів і лікарів — слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти та слухачів Української військово-медичної академії.

Читати повністю

Військова токсикологія, радіологія, медичний захист : підручник / О. Є. Левченко [та ін.] ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Чалчинська Н.В., 2017. — 788 с.

УДК:
61:355 В 42
Автор:

У підручнику розглядаються питання, що стосуються токсикології бойових та сильнодіючих отруйних речовин, характеристики дії іонізуючого випромінювання на організм людини, радіаційних уражень при дії ядерної зброї, при ядерних аваріях, описано складові елементи державної системи захисту особового складу збройних сил від хімічних і радіаційних факторів масового ураження мирного і воєнного часу. Матеріал підручника дозволяє вивчити медичні засоби захисту, опанувати організацію і проведення заходів захисту, засвоїти особливості роботи медичної служби при застосуванні хімічної і ядерної зброї, а також в умовах техногенних хімічних і радіаційних аварій. Підручник розрахований на студентів вищих медичних навчальних закладів та лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної медичної освіти.

Читати повністю

Педіатрія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації / О. В. Тяжка [та ін.] ; за ред. О. В. Тяжкої ; Нац. МУ ім. О. О. Богомольця МОЗ України. — Вид. 5-те, випр. та допов. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 1152 с.

УДК:
616-053.2 П 24
Автор:

У підручнику представлено матеріали з пропедевтики педіатрії (розділ І), найбільш поширених дитячих соматичних хвороб (розділ ІІ), дитячих інфекційних хвороб (розділ ІІІ) та дитячого туберкульозу (розділ ІV). Тематика підручника викладена у межах навчальної програми для студентів медичного факультету, які вивчають педіатрію на ІІІ–VІ курсах. До кожної представленої теми подані питання, які мають бути засвоєні студентом при вивченні даного матеріалу, і тестові завдання з їх вирішенням для контролю засвоєння теми. Підручник рекомендується для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, а також для інтернів і лікарів.

Читати повністю

Biological chemistry [Text] : textbook for students of medical and pharmaceutical faculties / Yu. I. Gubskyi. — 2nd ed. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 488 p.

УДК:
612.015 G92
Автор:
Gubskyi, Yu. I.

The textbook in Biological Chemistry consists of 30 chapters made up of text material and plentiful illustrations, including chemical formulas, reaction equations, drawings depicting complicated intracellular transformations of biomolecules, and metabolic “charts”. The textbook is intended for students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine.

.

.

Читати повністю

Фармацевтична хімія : підруч. для студентів вищ. фармацевт. навч. закл. і фармацевт. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІІІ-IV рівнів акредитації / П. О. Безуглий [та ін.] ; ред. П. О. Безуглий ; Нац. фармацевт. ун-т. — Вид. 3-тє, випр., доопрац. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 456 с.

УДК:
615.011:54 Ф 24
Автор:

У підручнику охарактеризовано предмет і завдання фармацевтичної хімії, розглянуто класичні методи встановлення чистоти та ідентифікації лікарських засобів, подано приклади одержання лікарських речовин і наведено методи їх кількісного визначення. Матеріал розглянуто на прикладі найбільш характерних представників окремих груп лікарських речовин. Підручник призначений для вивчення фармацевтичної хімії студентами фармацевтичних вузів і факультетів.

Читати повністю

Інфекційні хвороби : підруч. для студентів віщ. мед. навч. закл. / О. А. Голубовська [та ін.] ; ред. О. А. Голубовська. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Київ : Медицина, 2018. — 688 с.

УДК:
616.9 І-74
Автор:

У підручнику викладено сучасні уявлення про найпоширеніші інфекційні й паразитарні хвороби. Особливу увагу приділено захворюванням, які трапляються на території України, хворобам, що становлять значну світову небезпеку та підлягають регуляції Міжнародними медико-санітарними правилами 2005 року, інфекційним і паразитарним хворобам, які можуть бути завезені на територію нашої країни й становлять проблему медицини подорожей і тропічної медицини. Висвітлено загальні питання інфектології, принципи класифікації інфекційних хвороб, діагностики, лікування і профілактики, у тому числі імунопрофілактики. Для підготовки підручника використано сучасні матеріали і рекомендації ВООЗ, зарубіжні публікації провідних фахівців. Класифікацію інфекційних і паразитарних хвороб викладено на основі Міжнародної класифікації хвороб 10-го перегляду. Методи діагностики, лікування і профілактики наведено в повній відповідності із чинними міжнародними рекомендаціями і консенсусами. Наданий матеріал повністю адаптований до змістових модулів затверджених типових програм з навчальної дисципліни «Iнфекційні хвороби» для переддипломної підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія», «Медична психологія». Усі розділи підручника містять основні положення, питання й тести для самопідготовки відповідно до засад сучасного навчального напряму — Болонського процесу. У книзі надано кольорові ілюстрації найпоширеніших інфекційних хвороб. Більшість анатомічних термінів викладені згідно з Міжнародною анатомічною номенклатурою, затвердженою IV з’їздом анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів України. Для студентів вищих навчальних медичних (фармацевтичних) закладів, лікарів-інтернів і курсантів факультетів післядипломної освіти, а також сімейних лікарів, фахівців медицини невідкладних станів, лікарів-інфекціоністів.

Читати повністю

Ендокринологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації / П. М. Боднар [та ін.] ; ред. П. М. Боднар ; авт. передм. В. М. Мороз ; Нац. акад. мед. наук України. — Вид. 4-те, онов. та допов. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 456 с. : іл. — (Національний підручник)

УДК:
616.43 Е 62
Автор:

Четверте видання (оновлене та доповнене) підручника відповідає навчальній програмі з внутрішньої медицини. Його основу складають 12 розділів, у яких на сучасному рівні викладені етіологія, патогенез, клініка, діагностика і лікування основних ендокринних захворювань. Істотно перероблено матеріали з питань цукрового діабету, захворювань щитоподібної залози, історії розвитку ендокринології. Значно розширено авторський колектив. Для студентів старших курсів, лікарів-інтернів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації та всіх, хто цікавиться ендокринологією.

Читати повністю

Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. МОЗ України / М. І. Швед [та ін.] ; ред. М. І. Швед. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. — 312 с.

УДК:
616.1/.4-083.98 Е 45
Автор:

У навчальному посібнику викладено матеріал з основ організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вигляді запитань і відповідей. Видання відповідає типовій навчальній програмі «Екстрена і невідкладна медична допомога», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). У ньому подано основні протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори посібника адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Наведені діагностично-лікувальні алгоритми застосовують при більшості передбачених навчальною програмою невідкладних станів, вони дозволяють встановити головні типові синдроми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги і на їх основі вибрати протокол з медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування. Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів з медицини невідкладних станів та загальної практики — сімейної медицини, викладачів профільних кафедр.

Читати повністю

Гістологія. Цитологія. Ембріологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України / О. Д. Луцик [та ін.] ; ред.: О. Д. Луцик, Ю. Б. Чайковський. — Вінниця : Нова Книга, 2018. — 592 с. — (Національний підручник).

УДК:
611.018 Г 51
Автор:

Підручник створений із залученням широкого кола авторитетних фахівців – гістологів та ембріологів – з різних регіонів України з урахуванням найновішої редакції Міжнародної гістологічної термінології (Київ, 2010). Виклад матеріалу гармонізовано з типовою програмою нормативної навчальної дисципліни “Гістологія, цитологія, ембріологія”, затвердженою МОЗ України 14.05.2013 р., з урахуванням кращих зарубіжних аналогів. Порівняно з попередніми виданнями у книзі представлені повноколірні ілюстрації та мікрофотографії, переважна більшість яких є оригінальними напрацюваннями видавництва та колективу українських морфологів. Крім того, книга збагачена прикладами практичного застосування знань із цитології, гістології та ембріології для глибшого розуміння патологічних процесів, якими може бути уражений організм людини. У кінці кожного розділу в ієрархічному порядку наведено список термінів, які студент повинен засвоїти та вміти використовувати у своїй подальшій навчальній і практичній діяльності.

Читати повністю

Oral and maxillofacial surgery [Text] / V. Malanchuk [et al.] ; ed. V. Malanchuk. — 2nd ed., updated. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — Пер.загл.: Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Pt. 2. — 2018. — 296 p. : іl. — Adopted by the Ministry of Education and Science of Ukraine (letter № 1/11-10388 of 10.11.2010 ).

УДК:
616.31-089 O-68
Автор:

This textbook (the second part of a full edition) represents the contemporary theoretical views and operating techniques in the field of oral and maxillofacial surgery based on investigations and achievements of Ukrainian and world’s science. All materials fully match new study program developed at the Department of Oral and Maxillofacial Surgery of the Bogomolets National Medical University as leading school in Ukraine. It is intended for IV-V course students of stomatological faculties of medical universities and practicing doctors.

Читати повністю

Oral and maxillofacial surgery [Text] / V. Malanchuk [et al.] ; ed. V. Malanchuk. — 2nd ed., updated. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — Пер.загл.: Хірургічна стоматологія та щелепно-лицева хірургія. Pt. 1. — 2018. — 440 p. : іл. — ISBN 978-966-382-672-1

УДК:
616.31-089 O-68
Автор:

This textbook (the first part of full edition) represents the contemporary theoretical views and operating techniques in the field of oral and maxillofacial surgery based on investigations and achievements of world’s science. All materials fully match new study program developed at the Department of Oral and Maxillofacial surgery of Bogomolets National Medical University as leading school in Ukraine. It is intended for III—IV course students of dental faculties of medical universities and practicing doctors.

Читати повністю

Obstetrics and Gynecology [Text] : textbook for students of higher medical education establishments : in 2 vol. / V. I. Gryshchenko [et al.] ; ed.: V. I. Gryshchenko, M . O. Shcherbina. — 2nd ed. — Kyiv : Medicine, 2018. Vol. 2 : Gynecology. — 2018. — 352 p. — Allowed by the Ministry of Public Health of Ukraine ; Published in accordance with the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 502 of 22 June 2010.

УДК:
618 O-17
Автор:

Improvement of the quality of training the students of higher medical institutions is connected with the improvement of forms and methods of teaching subjects, as well as the introduction of the latest achievements of modern forms, learning the high standard and control of the level of knowledge. The materials presented in this textbook are based on the program of studying the subject “Obstetrics and Gynecology” on the position of evidence-based medicine and the transition to the Bologna process. Orders of Ministry of Public Health of Ukraine “On the Organization of Inpatient Obstetric and Neonatal Care in Ukraine”, as well as mo­dern methods of diagnosis and treatment of gynecological patients are used in the textbook. Each unit contains test tasks and clinical cases with answers to check up the students’ know­ledge. At the end of each subunit there is the list of practical skills that the students should master. For students of higher medical education institutions of the 3rd–4th levels of accreditation.

Читати повністю

Obstetrics and Gynecology [Text] : textbook for students of higher medical education establishments : in 2 vol. / V. I. Gryshchenko [et al.] ; ed.: V. I. Gryshchenko, M . O. Shcherbina. — Kyiv : Medicine, 2018. Vol. 1 : Obstetrics. — 2018. — 392 p. — Allowed by the Ministry of Public Health of Ukraine ; Published in accordance with the Order of the Ministry of Health of Ukraine № 502 of 22 June 2010.

УДК:
618 O-17
Автор:

Under current conditions in the sphere of improvement of the quality of student training at higher medical education institutions and deepening of their knowledge in the field of obstetrics it becomes absolutely necessary to publish textbooks, which cover the issues of obstetrics and correspond to current education programs. The textbook has been created according to the new obstetrics curriculum and in accordance with the Bologna process requirements. The book describes the latest achievements of Ukrainian and world obstetric science, deals with physiological aspects of pregnancy and childbirth, major factors of etiology, pathogenesis, clinical presentation, diagnosis, treatment and prevention of diseases during pregnancy, labor and postpartum period. Fundamentals of obstetric care in Ukraine are presented considering orders of the MPH of Ukraine, clinical protocols, standards of medical education. For students of higher medical education institutions of the 3rd–4th levels of accreditation.

Читати повністю

Clinical neurology [Text] / V. A. Gryb [et al.] ; ed. V. A. Gryb ; Ivano-Frankivsk National Medical University. — [S. l. : s. n.], 2016. — 324 p. : il. — Rec. by Commission of therapeutic disciplines of Ivano-Frankivsc National Medical University (protocol № 22 of June 22, 2016) and decision of the Ivano-Frankivsc National Medical University Academic Council (protocol № 15 of August 30, 2016).

УДК:
616.8 C61
Автор:

This manual highlights the key areas of clinical neurology, which are represented in the program for the maintenance of educational process on discipline «Neurology», specialty 7.12010001 Medicine of the Medical Faculty. Essential for university students, interns, doctors, neurologists.

Читати повністю

Basics of anesthesiology and intensive care [Text] = Основи анестезіології та інтенсивної терапії : handbook for English speaking students of Hiqner Medical Establishments of IV level of accreditation / L. Kovalchuk [et al.]. — Ternopil : Ukrmedknyha, 2014. — 220 p. — Rec. by the Ministry of Education and Science of Ukraine

УДК:
616-089.5 B29
Автор:

This textbook contains modern anesthesiology and intensive care standards and algorithms of most important intensive care skills, including the latest С PR protocol. It can be used by medical students and junior doctors, who want to get basic anesthetic and intensive care knowledge.

Читати повністю

Bases of Dentistry [Text] : textbook for students of higher med. education establishments with III-VIth levels of accreditation / V. O. Malanchuk [et al.] ; ed. O. M. Malanchuk. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2018. — 616 p. — Rec. by the Ministry of Public Health of Ukraine.

УДК:
616.31 B29
Автор:

In work of General Practitioner / Doctor of Family Medicine occur situations when it is necessary to get advice of a professional Dentist and set diagnosis and provide emergency dental care immediately, particularly in such diseases as acute pulpitis, periodontitis, abscesses, phlegmon of maxillofacial area, and in cases of maxillofacial trauma. The material presented in the textbook corresponds to the new Program “Basics of Dentistry” and “Educational-Qualification Characteristic of Specialist”. Diseases and their treatment presented in this textbook are described at the level sufficient not only for students but also for beginning General Practitioners / Doctors of Family Medicine. The textbook is intended for students of Medical, Medical Care, Pediatric and Pharmaceutical Departments of higher medical institutions with IVlh level of accreditation.

Читати повністю

Principles of internal medicine (cardiology, rheumatology, nephrology) [Text] : study guide for 5th course students / S. I. Smiyan [та ін.] ; ed. S. I. Smiyan = Основи внутрішньої медицини (кардіологія, ревматологія, нефрологія) : посібник для студентів 5-го курсу / Ред. С. І. Сміян. — 2nd ed. revised and enlarqed. — Ternopil : Ukrmedknyha, 2016. — 398 p.

УДК:
616.1/.9 P 92
Автор:

The study guide is issued with a view to teach technical approach, diagnostic fundamentals, which are based on thorough knowledge of pathogenesis and diagnostic criteria of cardiological, rheumatologi с a! and nephrological diseases, using modem achievements in internal medicine. When studying the subject readers can check the knowledge gained by means of this study guide by themselves by passing the test; at the end of each chapter. The study guide broadens the awareness and skills of the students in diagnostics and treatment of cardiological, rheumatological and nephrological diseases.

Читати повністю

Brook-Hart, Guy. Complete first. B2 English Profile [Text] : student’s book with answers : for revised exam from 2015 / G. Brook-Hart. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — 250 p. : il. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). — (Cambridge English). — ISBN 978-1-107-65617-8 : 360.00 грн. — Додатки: 1. Complete first. Class Audio CD 1 : for revised exam from 2015 / G. Brook-Hart 2. Complete first. Class Audio CD 2 : for revised exam from 2015 / G. Brook-Hart 3. Complete first. Student`s CD-ROM

УДК:
811.111 B 87
Автор:
Brook-Hart G.

Complete First Second edition is an official preparation course for Cambridge English: First, also known as First Certificate in English (FCE). It combines the very best in contemporary classroom practice with first-hand knowledge of the challenges students face. The information, practice and advice contained in the course ensure that they are fully prepared for all parts of the test, with strategies and skills to maximise their score. Informed by Cambridge’s unique searchable database of real exam candidates’ answer papers, the Cambridge English Corpus, Complete First Second edition trains students to avoid common exam mistakes, guaranteeing teachers and students the most authoritative preparation for Cambridge English: First.

Читати повністю

Thomas, Barbara. Complete first. B2 English Profile [Text] : workbook with answers : for revised exam from 2015 / B. Thomas, A. Thomas. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — 80 p. : il. — (Cambridge English). — ISBN 978-1-107-66339-8

УДК:
811.111 T 46
Автор:
Thomas B.

It combines the very best in contemporary classroom practice with first-hand knowledge of the challenges students face. The information, practice and advice contained in the course ensure that they are fully prepared for all parts of the test, with strategies and skills to maximise their score. Informed by Cambridge’s unique searchable database of real exam candidates’ answer papers, the Cambridge English Corpus, Complete First Second edition trains students to avoid common exam mistakes, guaranteeing teachers and students the most authoritative preparation for Cambridge English: First.

Face2face. [Electronic resource] : pre-intermediate Self-study DVD-ROM / N. Tims [et al.]. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — 1 эл. опт. диск (DVD-ROM).

УДК:
811.111 F12
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations. Each double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

 

Redston, Chris. Face2face. B1 English Profile [Text] : pre-intermediate student’s book / Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — 168 p. : il. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). — ISBN 978-1-107-42207-0

УДК:
811.111 R 32
Автор:
Redston Chris.

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations. Each double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

Читати повністю

Tims, Nicholas. Face2face. B1 English Profile [Теxt] : pre-intermediate workbook with key / Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — 88 p.

УДК:
811.111 T 58
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course  for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations.

Читати повністю

Melnyk, Nataliia. Histology, cytology and embryology [Text] : texbook / Nataliia Melnyk. — Kiev : Kniga-plus, 2017. — 416 p.

УДК:
611.01 M 52
Автор:
Melnyk N.

The textbook has been written to comply with the curriculum in histology, cytology and embryology for the medical and dentist faculties of a broad range of institutions of higher education of the 3th and 4th levels of accreditation. The textbook contains main chapters of histology, cytology and embryology, outlines the principal characteristics of each tissues and system of organs. The presented material was based on the most recent developments of the world histology, cytology and embryology, taking advantage of terminology in accordance with the requirements to the international nomenclature (histological, anatomical and physiological).

Читати повністю

Petrushenko, Viktor. Lectures in Philosophy [Text] : tutorial book in english / V. Petrushenko, O. Petrushenko . — Lviv : Magnolia 2006, 2018. — 284 p.

УДК:
101 P 51
Автор:
Petrushenko V., Petrushenko O.

The tutorial book is addressed to English-speaking students of higher educational institutions of Ukraine. Its structure corresponds to the practice of teaching philosophy at universities and to the historical development of this discipline. The tutorial book is characterized by a concise, but the logically connected recount of the material, which expands according to the principle «from simple to complex». At the basis of this logic is the task to trace the historical development of human thinking and cognition. At the same time, the theoretical statements are accompanied by references to the practice.

Читати повністю

Short course of pathomorphology [Text] : textbook for students in higher medical institutions of IV level accreditation / Ya. Bodnar [et al.]. — Ternopil : Ukrmedknyha, 2018. — 526 p.

УДК:
616-091 S 55
Автор:

This textbook was written in conformance with new training program in pathological morphology for higher educational establishments of Ukraine TV level Accreditation on the specialty 7.110101″Medical business” and 7.110106 “Stomatology” Direction of preparation 1101 “MEDICINE”, as well as educational-qualification characteristics and educational-professional programs training of specialists, approved by Order of MPH of Ukraine at 31/05/2011. The material of the book was worked out based on European credit-transfer system principles. Textbook is structured by modules. Its first part covers one module- general pathologic processes and tumors growth. Notional modules include theoretical knowledge base, self-control system and artwork of pathologic processes macroscopic and microscopic manifestations, guiding student to reach specific objects in creative way,try loans by loansgreen. The aim of the book is clearly and easily assist student to acquire habits of synthetic generalization of pathologic processes demonstration and their interpretation in cause-effect correlations. The book is intended for English medium medical Students.

Читати повністю

Терапевтична стоматологія : у 4 т. : [підруч. для студентів стомат. ф-тів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів, акад.] / М. Ф. Данилевський [та ін.] ; ред. А. В. Борисенко. — Київ : Медицина. — ISBN 978-617-505-612-7 Т. 3 : Захворювання пародонта. — 2-ге вид., перероб. і допов. — 2018. — 624 с.

УДК:
616.31-085 Т 35
Автор:

Видання присвячено найпоширенішим патологічним станам у стоматології — захворюванням пародонта. У підручнику розглянуто питання анатомії та фізіології пародонта, клініки й діагностики, лікування й профілактики захворювань пародонта. Особливу увагу приділено медикаментозному, хірургічному лікуванню (кюретаж, гінгівектомія, клаптеві операції тощо), фізіотерапевтичним методам лікування (електролікування, ультразвукова терапія, вакуум-терапія, масаж тощо). В окремому розділі викладено методи обстеження хворого. У другому виданні з урахуванням настанов Міжнародної федерації стоматологів подано лікування захворювань пародонта згідно з вимогами доказової медицини. Анатомічні терміни подано за Міжнародною анатомічною номенклатурою. У контексті Болонського процесу наведено тести для самостійного контролю знань і відповіді до них.  Для студентів стоматологічних факультетів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Читати повністю

Охорона праці в медичній галузі : [навч.-метод. посіб. для студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів та акад.] / О. П. Яворовський [та ін.]. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 208 с.

УДК:
613.6 О-92
Автор:

Навчально-методичний посібник підготовлений фахівцями кафедри гігієни праці і професійних хвороб Національного медичного університету імені О.О. Богомольця. У ньому викладено загальні і спеціальні питання охорони праці в медичній галузі. Велику увагу приділено правовим і організаційним аспектам охорони праці; питанням гігієнічної характеристики умов праці медичних працівників, атестації робочих місць; розслідуванню та обліку професійних захворювань, нещасних випадків та аварій у лікувально-профілактичних закладах; гігієні та охороні праці в медичних закладах і виробничій безпеці медичного персоналу. Для студентів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів та академій, лікарів-інтернів і лікарів-практиків.

Читати повністю

Невідкладні стани у стоматологічній практиці : [навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-курсантів закл. (ф-тів) післядип. освіти, студентів вищ. навч. закл. — мед. ун-тів, ін-тів й акад.] / І. М. Скрипник [та ін.]. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 224 с.

УДК:
616.31-083.98 Н 40
Автор:

У навчальному посібнику висвітлено особливості клінічної картини, діагностичні критерії та алгоритми надання невідкладної допомоги при загрозливих для життя хворого станах, із якими найчастіше має справу у своїй практиці лікар стоматолог. Наведено фармакологічні препарати, їх дозування шляхи введення та послідовність застосування, а також не медикаментозні методи надання невідкладної допомоги. Для лікарів стоматологів, лікарів-інтернів та лікарів-курсантів, магістрантів, клінічних ординаторів з фахів стоматологічного профілю, а також для студентів старших курсів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів.

Читати повністю

Stomatology [Text] : in 2 books : textbook for postgraduate education / M. M. Rozhko [et al.] ; ed. M. M. Rozhko. — Kyiv : Medicine, 2018 — . Book 2. — color ed. — 2018. — 960 p.

УДК:
616.31 S86
Автор:

In the textbook, main problems of dental service, therapeutic and surgical dentistry are eluci­dated. Sections of the textbook correspond to the curriculum and program of training in the internship on the specialty of “Stomatology”. Basic prin­ciples of delivering dental care for population, clinical picture, methods of diagnosis and treatment of hard dental tissues, perio­dontal tissues and mucous membrane of the oral cavity are stated. Problems of clinical picture, diagnosis and treatment of surgical pathology of the maxillofacial area are considered. Text of the textbook is accompanied by rich original illustrative material. It is intended for interns­stomatologists of faculties of post­diploma education, students of the Master’s course, post­graduates, resident physicians, doctors­ stomatologists.

Читати повністю

Pharmaceutical Chemistry. Analysis of the Medicinal Substances According to Functional Groups [Text] : study guide for students of higher medical education establishments / O. O. Tsurkan, I. V. Nizhenkovska, O. O. Hlushachenko. — Kyiv : Medicine, 2018. — 152 p.

УДК:
615.011:54 T89
Автор:
Tsurkan, O. O., Nizhenkovska I. V., HlushachenkoO. O.

The study guide combines theoretical and methodological specific data for the quality control of pharmaceutical substances. It is recommended for senior students of pharmaceutical faculties, interns, graduate students of higher medical educational establishments — universities, institutes, and academies. The tutorial will be useful for pharmacists, and analysts-pharmacies and control-analytical laboratories, chemical-pharmaceutical production, because it contains data for the choice of indicators of quality in the formation, and pre-registration testing of analytical regulatory documents.

Читати повністю

Periodontal and Oral mukoca diseases [Text] : in 2 vol. : textbook for students of higher medical education establishments / M. Yu. Antonenko [et al.] ; ed. A. V. Borysenko. — Kyiv : Medicine, 2018 — . — ISBN 978-617-505-292-1. Vol. 2. — color ed. — 2018. — 624 p.

УДК:
616.31 P43
Автор:

The textbook presents the part of therapeutic stomatology which deals with problems of etiology, pathogenesis, clinical course, diagnosis, treatment, prevention and general questions of periodontal and oral mucosa diseases. The textbook deals with issues of anatomy and physiology of the periodontium and oral mucosa, clinical features, diagnosis, treatment and prevention of periodontal and oral mucosa diseases. Special attention is given to medicamental, surgical treatment (curettage, gingivectomy, flap operations etc.), physiotherapy (electrotherapy, ultrasound therapy, vacuum therapy, massage and so on). A separate chapter describes methods of examination of the patient. Self-control tests with answer keys are given for knowledge assessment. Textbook is established in accordance with the approved educational program and curriculum in therapeutic dentistry for students of higher education establishments. The textbook is intended for students of dental faculty of higher medical education establishments, interns, dentists.

Читати повністю

Otorhinolaryngology [Text] : textbook for students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies / Y. Mitin [et al.] ; ed.: Y. Mitin, Y. Deyeva. — 5th ed. — Kyiv : Medicine, 2018. — 264 p.

УДК:
616.21 O-90
Автор:

The textbook covers the key issues of ear, nose and throat diseases. Special attention is paid to the anatomy, physiology, pathology and treat­ment of ENT diseases. The data of classical and modern scientific rese­arch in different otorhinolaryngology branches are presented.  The fifth edition contains tests, new summarizing material and basic illustrations of the textbook. The textbook is intended for English-speaking students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.

Читати повністю

Ophthalmology [Text] : textbook for students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies / O. P. Vitovska [et al.] ; ed. O. P. Vitovska. — Kyiv : Medicine, 2017. — 648 p.

УДК:
617.7 O-63
Автор:

The textbook Ophthalmology is intended to provide medical students, interns, ophthalmology residents, as well as primary care physicians with a general approach to eye exam and treatment of the most common ocular diseases and emergencies.

.

.

.

Читати повністю

Occupational health and safety for healthcare workers [Text] : study guide for students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies / O. P. Yavorovsky [et al.]. — 3rd ed. — Kyiv : Medicine, 2018. — 120 p.

УДК:
613.6 O-18
Автор:

The book was written from an occupational health perspective and covers the basic concepts and definitions of life safety as a discipline, the system of interactions of man and his environment, ways of ensuring the safety of human life, health and safety laws, and the basics of occupational safety for medical and pharmaceutical workers. This guide reflects typical curriculum requirements in Occupational Health and Safety for Healthcare Workers and conforms to the Bologna Declaration. The publication is recommended for medical, stomatological, and pharmaceutical students. Recommended for 1st and 2nd year students in higher education institutions of Ukraine of the 4th level of accreditation.

Читати повністю

Family medicine [Text] : in 3 books : national textbook / L. S. Babinets [et al.] ; ed.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. — Kyiv : Medicine Publishing, 2016 — . — ISBN 978-617-505-493-2. Book 2 : Symptoms and Syndromes in Clinical Course of Internal Diseases. — 2018. — 376 p.

УДК:
614.2:616.1/.9 F22
Автор:

The textbook is composed in accordance with curriculum in the specialty “General Practice — Family Medicine». The textbook presents the current approach to common problems in family physician practice, highlights the main symptoms and syndromes in cardiology, gastroenterology, pulmonology, nephrology, hematology, endocrinology as well as other syndromes that general practitioner-family physician most often manages in medical practical activity. Information on the causes, pathogenesis, clinical manifestations, diagnostic search algorithms in the presence of these syndromes, differential diagnosis of various diseases manifested by these symptoms and syndromes is provided in the textbook. Assessment and treatment algorithms, first aid managing and practical recommendations are proposed in detail. For students of higher education establishments — medical universities, institutes and academies, internship doctors in the specialty “General Practice — Family Medicine».

Читати повністю

Family medicine [Text] : in 3 books : national textbook / O. M. Hyrina [et al.] ; ed.: O. M. Hyrina, L. M. Pasiyeshvili. — Kyiv : Medicine, 2016 — . — ISBN 978-617-505-493-2. Book 1 : General issues of family medicine. — 2016. — 560 p.

УДК:
614.2:616.1/.9 F22
Автор:

The book explores the theoretical basis of family medicine. It also seeks to analyze the social preconditions of the need for family medicine, the main aspects of the family doctor’s practice, the working process problems as well as the means to solve them. The book summarizes years of experience in teaching family medicine at leading medical universities of Ukraine. The authors outline modern views in general practice and the concept of its devel-opment; describes the organization of outpatient care in the most widespread diseases of the therapeutic profile; study the methods of providing emergency assistance in life-threatening conditions. The textbook provides information on the diagnosis, treatment, prevention, prophylactic medical observation, examination of incapacity for work, which will allow the doctor to properly assess symptoms, determine a list of diseases for differential diagnosis, and in future — to formulate a diagnosis and plan treatment and rehabilitation activities.

Читати повністю

Clinical Anatomy and Operative Surgerty [Text] : textbook for students of higher medical education establishments / O. M. Slobodian [et al.] ; ed. V. Yu. Yershov. — color ed. — Kyiv : Medicine, 2018. — 504 p.

УДК:
617.5-089 C61
Автор:

The textbook contains a complete course of both operative surgery and clinical anatomy. It is aimed at higher medical schools’ students of «Medicine” specialty. The guide deals exhaustively with the key issues of the subject, its history, basic items of clinical anatomy, main principles of operative surgery as well as classical and advanced surgical techniques. An increased focus is put on the evolution of clinical anatomy and operative surgery in Ukraine. The present edition includes the introduction, historical review, introductory chapter of the general principles of clinical anatomy and operative surgery as well as 30 special chapters describing the clinical anatomy of the human body. The manual also comprises the basic and the most common techniques of surgical interference used in the area. The textbook contains color and black-and-white figures, tables and diagrams. This edition may be beneficial to the students, interns and doctors of surgical specialties.

Читати повністю

Biological and Bioorganic chemistry [Text] : in 2 books : national textbook / B. S. Zimenkovsky [et al.] ; ed.: B. S. Zimenkovsky, V. A. Muzychenko. — Kyiv : Medicine, 2018 — . Book 1 : Bioorganic chemistry : textbook for students of higher education establishments. — 2018. — 288 p.

УДК:
612.015 B60
Автор:

The textbook contains the information about the structure, chemical properties and biological role of organic compounds which take part in human metabolic processes: low-molecular bioregulators (vitamins, hormones, other natural and synthetic biologically active compounds, including certain medications and toxic compounds) and biopolymers (carbohydrates, proteins and nucleic acids). This textbook is recommended for students and teachers of higher education establishments — medical universities, institutes and academies.

Читати повністю

Веклич В. В. Управляемый чрескостный остеосинтез аппаратами внешней фиксации для детей и взрослых : монография / В. В. Веклич, В. И. Стецула. — Киев : Укр. конфедерация журналистов, 2017. — 592 с.

УДК:
616.71-001.5-089.2 В 26
Автор:
Веклич В. В., Стецула В. И. .

Основу монографии составляет многолетний практический опыт автора, полученный в результате лечения детей и взрослых с заболеваниями и травмами опорно-двигательной системы методом управляемого чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации. Первый раздел, подготовленный в соавторстве со Стецулой В.И., посвящен экспериментально-теоретическим и клиническим исследованиям. В нем представлена системная концепция взаимосвязей процесса заживления перелома с механизмом саморегуляции кровоснабжения поврежденной конечности, а также прослеживаются биологические последствия управляемых силовых воздействий, создаваемых в системе «аппарат-кость-конечность» при компрессии или дистракции. Во втором разделе рассматривается практическое применение управляемого чрескостного остеосинтеза аппаратами внешней фиксации, эволюция методик и модернизация самого аппарата. Подробно описана техника оперативных вмешательств, методика чрескостного остеосинтеза стержневыми аппаратами, а также представлен широкий спектр заболеваний, при лечении которых положительный результат достигнут практически на 95 %. Издание предназначено для практикующих ортопедов, травматологов, хирургов, а также может представлять значительный интерес для студентов-медиков профильных факультетов высших учебных заведений.

Читати повністю

Stupak, F. Ya. Нistory of Medicine [Text] : texbook / F. Ya. Stupak. — Kiev : Book-plus, 2018. — 128 p.

УДК:
61(091) S90
Автор:
Stupak F. Ya.

In textbook the formation and development of medico-hygienic knowledge in Primitive society are considered as well as formation of medicine of Ancient World, Middle ages, New and Modern time. For students of higher medical education institutions, historians of medicine and wide circle of readers.

.

.

Читати повністю

Lazurenko, Olena O. General and Medical Psychology [Теxt] : texbook / Olena O. Lazurenko, Oleksandr Yu. Tabachnikov. — Kyiv : Book-plus, 2018. — 232 p.

УДК:
61:159.9 L43
Автор:
Lazurenko O. O., Tabachnikov O. Yu.

The main principles of normative courses in General Psychology and Medical Psychology are presented in this book. General and Medical Psychology problems are studied at this training and methodical manual. A series of special task at the end of each part provides active and conscious learning of educational information. The textbook “General and Medical Psychology” is for the students of the higher medical educational establishments, where these courses are taught. Educational objectives: development of professional psychological competence of future doctor.

Читати повністю

Dental-Prosthetic Technique [Text] : textbook / M. M. Rozhko [et al.] ; ed.: M. M. Rozhko, V. P. Nespriydko. — Kiev : Book-plus, 2016. — 560 p.

УДК:
616.314-77 D43
Автор:

Textbook presents organization of work of dental technical laboratory, material supply and providing of dental technical production, modern material knowledge, clinical-laboratory stages in production of all spectrum of orthopedic constructions and the questions of labour protection. Sections of textbook correspond educational programs of training of dental technicians and stomatologists approved by the Ministry of Health of Ukraine. Textbook is accompanied by the vast illustrative materials. For students of stomatological faculties, intership doctors, clinical staff physicians, postgraduate students, stomatologists and dental technicians/

Читати повністю

Терапевтична стоматологія дитячого віку : [підруч. для студентів вищ мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / ред. Л. О. Хоменко. — 2-ге вид., стер. — Київ : Книга плюс. — 2016 Т. 2 / Л. О. Хоменко [та ін.]. — 2016. — 328 с

УДК:
616.31-053.2 Т 35
Автор:

У підручнику висвітлено питання клінічної картини, діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Розділи видання відповідають типовому навчальному плану і типовій навчальній програмі зі спеціальності «Стоматологія дитяча» затверджених Міністерством охорони здоров’я України.

.

.

 

Читати повністю

Терапевтична стоматологія дитячого віку : [підруч. для студентів вищ мед. навч. закл. ІІІ-ІV рівнів акредитації] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / ред. Л. О. Хоменко. — 2-ге вид., стер. — Київ : Книга плюс. — 2016 Т. 1 : Карієс зубів та його ускладнення / Л. О. Хоменко [та ін.]. — 2016. — 432 с.

УДК:
616.31-053.2 Т 35
Автор:

У підручнику висвітлено питання клініки, діагностики та лікування основних стоматологічних захворювань у дітей. Розділи підручника відповідають типовому навчальному плану і типовій навчальній програмі зі спеціальності «Стоматологія дитяча» затверджені Міністерством охорони здоров’я України. У першому томі викладено сучасні погляди щодо етіології і патогенезу карієсу зубів та його ускладнень у дітей. Особливу увагу приділено сучасним методам діагностики основних стоматологічних захворювань у дитячому віці. Наведено класифіка- циюі принципилікування некаріозних уражень твердих тканинзубів. Описано малоін- вазивні методики лікування карієсу зубів із застосуванням сучасних пломбувальних матеріалів. Окремий розділ підручника присвячено лікуванню карієсу та його ускладнень в умовах загального знеболення. Цей матеріал підготовлений співробітниками Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Згідно із сучасними вимогами до кожного розділу підручника включено контрольні запитання і тестові завдання. Текст підручника супроводжується значною кількістю ілюстративного клініко- рентгенологічного матеріалу. Для студентів стоматологічних факультетів, інтернів і стоматологів.

Читати повністю

Радіологія (променева діагностика та променева терапія) : [підруч. для студентів стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. МОЗ України] : присвяч. 175-річчю Нац. мед ун-ту ім. О. О. Богомольця / М. М. Ткаченко [та ін.] ; ред. М. М. Ткаченко. — Київ : Книга плюс, 2016. — 424 с.

УДК:
615.849 Р 15
Автор:

Підручник написано відповідно до програми з навчальної дисципліни «Радіологія (променева діагностика та променева терапія)» для студентів III курсу стоматологічних факультетів вищих медичних закладів освіти IV рівня акредитації. Представлені фізичні основи методів променевої діагностики, відомості з променевої анатомії, методи променевого дослідження органів і систем, променевої діагностики основних захворювань організму людини. Представлені методи променевого дослідження в стоматології, променева анатомія зубів і щелепно-лицьової ділянки; принципи аналізу рентгенограм і результатів інших променевих методів дослідження, зубощелепні аномалії, променева семіотика запальних і інших основних стоматологічних захворювань. Розглянуто питання променевої терапії.

Читати повністю

Face2face. B2 English Profile [Text] : upper intermediate workbook with key / Nicholas Tims [et al.]. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 88 p. — ISBN 978-1-107-60956-3

УДК:
811.111 F12
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations.

Читати повністю

Redston, Chris. Face2face. B1+ English Profile [Electronic resource] : intermediate / Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 3 эл. опт. диск (CD-ROM). — ISBN 978-1-107-42212-4

УДК:
811.111 R32
Автор:

face 2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations.

Tims, Nicholas. Face2face. B1+ English Profile [Text] : intermediate workbook with key / Nicholas Tims, Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 88 p.

УДК:
811.111 T58
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicat.e approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning anc teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening arc speaking in social situations.

Читати повністю

Redston, Chris. Face2face. B1+ English Profile [Text] : intermediate student’s book / Chris Redston, Gillie Cunningham. — 2nd ed. — Cambridge : Cambridge University Press, 2013. — 176 p. + 1 эл. опт. диск (DVD-ROM). — ISBN 978-1-107-60954-9 : 363.80 грн. — Додаток:Face2face : upper intermediate Self — study DVD-ROM / N. Tims, C. Redston, A. Greenwood, G. Cunningham

УДК:
811.111 R32
Автор:

face2face Second edition is a fully updated and redesigned edition of this best-selling general English course for adults and young adults who want to learn quickly and effectively in today’s world. Based on the communicative approach, it combines the best in current methodology with innovative new features designed to make learning and teaching easier. Vocabulary and grammar are given equal importance and there is a strong focus on listening and speaking in social situations. Each double-page lesson is easily teachable off the page with minimal preparation.

Читати повністю

First Aid for the USMLE Step 2 CS (Clinical Skills) : a student-to-student guide / Tao Le [et al.]. — 5th ed. — New York : McGraw-Hill Medical, 2014. — 574 p..

УДК:
61:378 F56
Автор:

The best-selling USMLE Step 2 CS review book—now completely updated to reflect the latest exam format! 44 full-length practice cases that simulate the real exam—including pediatric and telephone interviews as well as suggested closing statements for each case A revised and expanded set of minicases representing common complaints, designed to help you rapidly develop a set of differential diagnoses Updated content based on feedback from recent U.S. and international test takers Step-by-step strategies for interacting with standardized patients, including «difficult patients» Detailed descriptions of high-yield physical exam maneuvers that will win you points without costing time Time management advice to maximize your clinical encounters Proven study and exam strategies from students who passed the exam
Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changes in treatment and drug therapy are required. The authors and the pub- lisher of this work have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards accepted at the time of publication. However, in view of the possibility of human error or changes in medical sci- ences, neither the authors nor the publisher nor any other party who has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omis- sions or for the results obtained from use of the information contained in this work. Readers are encouraged to confirm the information contained herein with other sources. For example and in particular, readers are advised to check the product information sheet included in the package of each drug they plan to administer to be certain that the information contained in this work is accurate and that changes have not been made in the recommended dose or in the contraindications for administration. This recommendation is of particular importance in connection with new or infrequently used drugs.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 2 CK (Clinical Knowledge) : a student-to-student guide / Tao Le [et al.]. — 9th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2016. — 575 p..

УДК:
61:378 F56
Автор:

The trusted, one-stop resource for acing the Step 2 CK-written by students who excelled in the exam and reviewed by faculty for accuracy Clear, consistent summaries of more than 1,000 heavily tested topics maximize study efficiency Key facts and mnemonics in the margins reinforce key concepts Vignette-style Q&As in the margins give you a quick flash card option for testing yourself Hundreds of full-color photographs and illustrations highlight clinical findings and clarify essential concepts Updated Rapid Review section tests your knowledge of topics for last-minute cramming A listing of top-rated review sources based on the authors’ national survey of medical students helps you choose the best resources to maximize your study time.

Читати повністю

First aid for the USMLE Step 1. 2018 : a student-to-student guide / ed. Tao Le [et al.]. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2018. — XXII, 792 p.

УДК:
61:378 F56
Автор:

Score your highest on the USMLE Step 1 with help from the world’s most popular medical review book! An unmatched collection of more than 1,300 must-know facts and mnemonics provide a complete framework for your USMLE preparation and coursework. This annually updated review delivers a comprehensive collection of high-yield facts and mnemonics that pinpoint exactly what you need to know to pass the exam. Co-authored by medical students who recently took the boards, it provides a complete framework to help you prepare for the most stressful exam of your career.

Читати повністю

First Aid for the USMLE Step 3 : a resident-to-resident guide / Tao Le [et al.]. — 4th ed. — New York [etc.] : McGraw-Hill Education, 2016. — 530 p.

УДК:
61:378 F56
Автор:

Medicine is an ever-changing science. As new research and clinical experience broaden our knowledge, changes in treatment and drug therapy are required. The authors and the publisher of this work have checked with sources believed to be reliable in their efforts to provide information that is complete and generally in accord with the standards accepted at the time of publication. However, in view of the possibility of human error or changes in medical sciences, neither the authors nor the publisher nor any other party who has been involved in the preparation or publication of this work warrants that the information contained herein is in every respect accurate or complete, and they disclaim all responsibility for any errors or omissions or for the results obtained from use of the information contained in this work. Readers are encouraged to confirm the information contained herein with other sources. For example and in particular, readers are advised to check the product information sheet included in the package of each drug they plan to administer to be certain that the information contained in this work is accurate and that changes have not been made in the recommended dose or in the contraindications for administration. This recommendation is of particular importance in connection with new or infrequently used drugs.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed. C. Faselis. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Internal Medicine. — 2016. — 474 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed. E. P. Sakala. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Obstetrics & Gynecology. — 2016. — 289 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed.: W. G. Cvetnic, E. Pino. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Pediatrics. — 2016. — 268 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice, or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed.: A. Gonzales-Mayo, T. A. James. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Psychiatry. Epidemiology. Ethics. Patient safety. — 2016. — 237 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 2 CK. 2017 : lecture notes / ed.: Carlos Pestana, Adil Farooqui, Mark Nolan Hill. — New York : Kaplan Medical, 2016 — . Surgery. — 2016. — 250 p.

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 3. 2017-2018 : lecture notes. — New York : Kaplan Medical, 2017 – . Pediatrics. Obstetrics. Gynecology. Surgery. Epidemiology. Biostatistics. Patient safety / ed. E. Pino [et al.]. – 2017. – 474 p..

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice, or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

USMLE. Step 3. 2017-2018 : lecture notes. — New York : Kaplan Medical, 2017 – . Internal Medicine. Psychiatry. Ethics / ed. C. Faselis [et al.]. – 2017. – 488 p..

УДК:
61:378 U89
Автор:

This publication is designed to provide accurate information in regard to the subject matter covered as of its publication date, with the understanding that knowledge and best practice constantly evolve. The publisher is not engaged in rendering medical, legal, accounting, or other professional service. If medical or legal advice or other expert assistance is required, the services of a competent professional should be sought. This publication is not intended for use in clinical practice or the delivery of medical care. To the fullest extent of the law, neither the Publisher nor the Editors assume any liability for any injury and/or damage to persons or property arising out of or related to any use of the material contained in this book.

Читати повністю

Грін Олександр. Загальне медичне право : альбом схем : навч. посіб. / О. О. Грін. – Ужгород : Сабов А. М., 2017. – 208 с.

УДК:
614.2:34(477) Г 85
Автор:
Грін О. О.

Навчальний посібник з дисципліни розроблений відповідно до типової навчальної програми з дисципліни «Медичне право України» для студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації, що навчаються за напрямом підготовки «Право», за спеціальністю «Правознавство», затвердженої наказом МОЗ України від 23.09.2010 р. №808, затвердженої МОН 01.07.2011 р., 19.07.2011 р. та навчальної програми «Медичне право України» для студентів факультетів післядипломної освіти МОЗ України, затвердженої МОЗ України від 07.12.2011 р. Навчальний посібник розрахований на студентів, які навчаються за спеціальностями «Правознавство», «Лікувальна справа», «Стоматологія», аспірантів (інтернів) та викладачів вказаних спеціальностей вищих навчальних закладів і факультетів. Видання може бути корисним також керівникам медичних закладів та установ, практикуючим лікарям, середньому медичному персоналу, а також всім, хто цікавиться питаннями медичного права.

Читати повністю

Основи екології та профілактична медицина : [підруч. для студентів. мед. (фармацевт.) коледжів, училищ та ін-тів медсестринства] / Д. О. Ластков [та ін.]. — Київ : Медицина, 2017. — 472 с.

УДК:
613/614 О-75
Автор:

У підручнику подано сучасні знання з питань екології та профілактичної медицини з таких тем: гігієна повітря, гігієна води і водопостачання населених пунктів, гігієна ґрунту й очищення населених пунктів, гігієна житла, гігієна харчування, гігієна праці, гігієна дітей і підлітків, гігієна лікувально-профілактичних закладів, особиста гігієна. Висвітлено соціальні умови, природні й антропогенні чинники навколишнього середовища, які впливають на здоров’я і працездатність людини, а також заходи, спрямовані на усунення несприятливого впливу середовища, його оздоровлення, запобігання виникненню захворювань, зміцнення здоров’я і збільшення тривалості життя людини. Підручник відповідає програмі, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України, зі спеціальностей “Лікувальна справа”, “Акушерська справа”, “Сестринська справа”, “Лабораторна діагностика”. Для студентів вищих медичних навчальних закладів I—III рівнів акредитації.

Читати повністю

Оперативна хірургія та топографічна анатомія : [нац. підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / Ю. Т. Ахтемійчук [та ін.] ; ред. М. П. Ковальський. — 3-тє вид., випр. — Київ : Медицина, 2016. — 504 с.

УДК:
617.5-089 О-60
Автор:

Підручник створено з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України:  високий ступінь ілюстративності (423 малюнки, з них 78 — кольорові), використання логічних схем і таблиць;  наявність тестових завдань для самоконтролю студентів після кожного розділу (відкрита база) у форматі “Крок”. Частину питань, так звану якірну групу, відібрано з тестів для поточного та підсумкового модульного контролю, що має підвищити зацікавленість студентів в опануванні підручника; наявність розділів з трансплантації органів, лапароскопічної хірургії, операцій на судинах і нервах; структурованість тексту й ілюстрацій. Розділи з топографічної анатомії передують розділам з оперативної хірургії, що є традиційним у викладанні предмета і відповідає типовій навчальній програмі. Послідовність викладання топографічної анатомії та оперативної хірургії окремих ділянок тіла людини також збігається з класичною схемою його описання. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі (Сан- Пауло, 1997). Українські еквіваленти наведено за виданням “Міжнародна анатомічна номенклатура”, І.І. Бобрик, В. Г. Ковешніков (2001). Перевагу надано українським термінам, латинські вказано під час першого згадування. У підручнику наведено модифіковані малюнки з класичних анатомічних і топографоанатомічних підручників і атласів, значну частину взято з попередніх видань, також є оригінальні ілюстрації. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, лікарів-інтернів, а також лікарів хірургічного профілю.

Читати повністю

Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / Л. А. Мельник [та ін.]. — Київ : Бурнос С. О., 2017. — 112 с.

УДК:
616.0025 С 69
Автор:

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної і методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 24 березня 2017 року.

Читати повністю

Профілактика туберкульозу : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / В. І. Петренко [та ін.]. — Київ : Ріджи, 2017. — 88 с.

УДК:
616.0025 П 84
Автор:

Рекомендовано Міністерством охорони здоров’я України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів МОЗ України (протокол засідання Комісії для організації підготовки навчальної і методичної літератури для осіб, які навчаються у вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладах та закладах післядипломної освіти МОЗ України, від 24 березня 2017 p.).

Читати повністю

Основи права та законодавства у фармації : нац. підруч. для студентів вищ. навч. закл. / А. А. Котвіцька [та ін.] ; ред. А. А. Котвіцька ; Нац. фармацевт. ун-т МОЗ України. — Харків : Золоті сторінки ; Харків : НФаУ, 2016. — 528 с.

УДК:
610.2:34 О-75
Автор:

Викладено навчальний матеріал з основ права та законодавчого регулювання фармацевтичної діяльності відповідно до освітньої програми з дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство». Загальноправові положення представлено з урахуванням специфіки та особливостей фармацевтичної діяльності, що дозволяє засвоїти основні правові поняття та категорії й застосовувати їх у практичній діяльності. Програмні питання, що розглядаються, сприяють розширенню та систематизації знань з нормативно-правового регулювання фармацевтичного сектора галузі охорони здоров’я. Для здобувачів вищої освіти фармацевтичних та медичних ВНЗ, викладачів, працівників практичної фармації та організаторів охорони здоров’я.

.

Читати повністю

Анкин Н. Л. Травматология. Европейские стандарты диагностики и лечения / Н. Л. Анкин, Л. Н. Анкин. — Киев : Книга плюс, 2016. — 456 с.

УДК:
617.3 А 67
Автор:

В книге изложены основные научно-практические сведения, касающиеся этиологии, классификации, принципов диагностики, способов консервативного и хирургического лечения пострадавших с травмами. Уделено внимание новым технологиям, в частности технике малоинвазивного остеосинтеза, который становится современной концепцией лечения переломов. Для травматологов-ортопедов и хирургов.

.

Читати повністю

Дыдыкин С. С. Современные хирургические инструменты : справочник / С. С. Дыдыкин, Е. В. Блинова, А. Н. Щербюк. — Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. — 144 с.

УДК:
61(018)2 Д 87
Автор:
Дыдыкин С. С., Блинова Е. В., Щербюк А. Н.

Справочник предназначен для самостоятельного изучения хирургического инструментария студентами, обучающимися на кафедрах оперативной хирургии и топографической анатомии по специальностям «Лечебное дело» и «Педиатрия», ординаторами хирургического профиля, молодыми хирургами и операционными сестрами.

.

Читати повністю

Нефрологія : нац. підруч. / Л. А. Пиріг [та ін.] ; ред.: Л. А. Пиріг, Д. Д. Іванов ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Донецьк : Заславський О. Ю., 2014. — 316 с.

УДК:
616.61 Н 58
Автор:

У національному підручнику з нефрології розглядаються питання етіології, патогенезу, класифікації, діагностики та сучасних методів лікування з позицій сучасної медицини та згідно з останніми клінічними практичними настановами. Дотримано вимоги сучасної міжнародної номенклатури. Національний підручник складено відповідно до навчального плану й уніфікованої програми спеціалізації та передатестаційної підготовки за спеціальністю «Нефрологія».

Читати повністю

Неонатологія : нац. підруч. [для лікарів-інтернів і слухачів закл. (ф-тів) післядип. освіти] : в 2 т. / Є. Є. Шунько [та ін.] ; ред. Є. Є. Шунько ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Асоц. неонатологів України. — Київ. — 2014 Т. 2. — 2015. — 640 с.

УДК:
616.053 Н 52
Автор:

Національний підручник з неонатології містить сучасну інформацію з нормативно-правового забезпечення державної політики України щодо організації медичної допомоги дітям та матерям. У підручнику викладені питання фізіології і патології неонатального періоду, впровадження сучасних перинатальних технологій медичної допомоги новонародженим, вигодовування здорових новонароджених і передчасно народжених дітей, проведення парентерального харчування. Представлені сучасні дані щодо діагностики, лікування й профілактики перинатальних та неонатальних інфекцій. В окремих розділах розглянуті питання початкової і реанімаційної допомоги новонародженим, інтенсивної терапії новонароджених, стабілізації стану та транспортування новонароджених. Розглянуті особливості фармакотерапії новонароджених. Обговорюються біоетичні та деонтологічні питання в неонатології, медико-психологічна допомога родині при народженні дитини. Національний підручник рекомендується для лікарів-неонатологів, педіатрів, лікарів-інтернів, резидентів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів.

Читати повністю

Неонатологія : нац. підруч. [для лікарів-інтернів і слухачів закл. (ф-тів) післядипломної освіти] : в 2 т. / Є. Є. Шунько [та ін.] ; ред. Є. Є. Шунько ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, Асоц. неонатологів України. — Київ. — 2014 Т. 1. — 2014. — 960 с.

УДК:
616.053 Н 52
Автор:

Національний підручник з неонатології містить сучасну інформацію з нормативно-правового забезпечення державної політики України щодо організації медичної допомоги дітям та матерям. У підручнику викладені питання фізіології і патології неонатального періоду, впровадження сучасних перинатальних технологій медичної допомоги новонародженим, вигодовування здорових новонароджених і передчасно народжених дітей, проведення парентерального харчування. Представлені сучасні дані щодо діагностики, лікування й профілактики перинатальних та неонатальних інфекцій. В окремих розділах розглянуті питання початкової та реанімаційної допомоги новонародженим, інтенсивної терапії новонароджених, стабілізації стану й транспортування новонароджених. Розглянуті особливості фармакотерапії новонароджених. Обговорюються біоетичні та деонтологічні питання в неонатології, медико-психологічна допомога родині при народженні дитини. Національний підручник рекомендується для лікарів-неонатологів, педіатрів, лікарів-інтернів, резидентів, магістрів, клінічних ординаторів, аспірантів.

Читати повністю

Настанова з кардіології / Л. В. Безродна [та ін.] ; ред. В. М. Коваленко [та ін.] ; Нац. наук. центр «Ін-т кардіології ім. М. Д. Стражеска» АМНУ. — Київ : МОРІОН, 2009. — 1368 с.

УДК:
616.12 Н 32
Автор:

Книга «Настанова з кардіології» підготовлена колективом співробітників Національного наукового центру «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» АМН України. Це перший україномовний проект подібного масштабу, що охоплює широке коло найактуальніших питань кардіології. Настанова базується на сучасній медичній інформації, отриманій на основі принципів доказової медицини, і охоплює весь спектр проблем сучасної кардіології, починаючи з профілактики хвороб органів кровообігу й закінчуючи валідизованими підходами до терапії серцево-судинних захворювань. У цій настанові виклад фундаментальних поглядів медичної науки поєднується з докладним висвітленням прикладних питань клінічної кардіології. Враховуючи значне поширення серцево-судинних захворювань у розвинених країнах та їх суттєвий внесок у структуру смертності й інвалідності соціально активних груп населення, велику увагу в настанові приділено профілактичним аспектам кардіології. Оскільки успіх лікування будь-якого захворювання прямо залежить від своєчасної й точної його діагностики, особливий акцент у виданні зроблено на застосуванні сучасних клініко-інструментальних методів дослідження, у тому числі високоефективних візуалізуючих методик. Безсумнівний інтерес для практичних лікарів становить інформація про безпеку клінічного застосування ліків, що міститься в спеціальному розділі настанови. Враховуючи зростаючу роль інтервенційних процедур у загальній структурі надання допомоги хворим кардіологічного профілю, дані про нові малоінвазивні хірургічні втручання також виділено в самостійний розділ. Обґрунтованість рекомендованих діагностичних або лікувальних втручань спирається на результати останніх багатоцентрових міжнародних досліджень і рекомендації авторитетних міжнародних експертних груп. Книга «Настанова з кардіології» також містить вітчизняні методичні рекомендації щодо профілактики, діагностики й лікування хвороб органів кровообігу, впроваджені в практику охорони здоров’я відповідним наказом МОЗ України.

Читати повністю

Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии / пер. с англ. И. Чорного. — Москва : Э, 2016. — 320 с. — (Медицина без границ. Книги о тех, кто спасает жизнь). — Пер.вид.: Do no harm : stories of life, death, and brain surgery / Marsh, Henry, 2014

УДК:
И(Англ) М 30
Автор:
Марш, Генри.

Генри Марш — выдающийся нейрохирург, кавалер Ордена Британской империи и Королевской медицинской школы. Он спас несколько сотен жизней, дважды становился героем документальных фильмов от ВВС: «Ваши жизни в их руках» (2004) и «Английский хирург» (2007). Последний снимался в киевской больнице, а сам Марш активно помогает нашей стране, стал учредителем Международного центра нейрохирургии в Украине и даже участвовал в событиях на Майдане. Совершая ошибки или сталкиваясь с чужими, мы успокаиваем себя фразой «Человеку свойственно ошибаться». Но утешает ли она того, кто стал жертвой чужой некомпетентности? И утешает ли она врача, который не смог помочь? Нам хочется верить, что врач непогрешим на своем рабочем месте. В операционной всемогущ, никогда не устает и не чувствует себя плохо, не раздражается и не отвлекается на посторонние мысли. Но каково это на самом деле – быть нейрохирургом? Каково знать, что от твоих действий зависит не только жизнь пациента, но и его личность – способность мыслить и творить, грустить и радоваться? Рано или поздно каждый нейрохирург неизбежно задается этими вопросами, ведь любая операция связана с огромным риском. Генри Марш, всемирно известный британский нейрохирург, раздумывал над ними на протяжении всей карьеры, и итогом его размышлений стала захватывающая, предельно откровенная и пронзительная книга, главную идею которой можно уложить в два коротких слова: «Не навреди». Сборник «Не навреди. Истории о жизни, смерти и нейрохирургии» был впервые опубликован в 2014. За два года он был переведен на 17 языков и стал мировым бестселлером по версии New York Times.

Читати повністю

May the Light of Science Never Die [Text] / V. Shenderovsky ; transl. Myroslava Panas ; National Academy of Sciences of Ukraine. Institute of Physics = Нехай не гасне світ науки / В. Шендеровський. — Kyiv : Akademperiodyka, 2016. — 388 p.

УДК:
72.3(4Укр) S53
Автор:
Shenderovsky, Vasyl

This book contains 50 essays about Ukrainian scientists who have made a significant contribution to the world treasury of science and culture. The author narrates about prominent personalities whose names were silenced in the Soviet times, it was forbidden to write about them, and many of them were expunged from the scientific and cultural heritage of Ukraine. It is essential to publish biographies of famous Ukrainians because the history of world culture will not be complete without their accomplishments. Since only memory has a future, only a people knowing its history will never become a nation of the blind. This publication is aimed at pleasing a wide range of readers.

Читати повністю

Англійська мова за професійним спілкуванням для студентів-медиків = Professional english in general medicine : [підруч. для студентів мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. IV рівня акредитації] / О. С. Ісаєва [та ін.]. — Львів, 2013. — 546 с.

УДК:
81.432.1 А 64
Автор:

Підручник підготовлено на виконання наказу МОЗ України від 22.06.2010 №502 «Про затвердження робочих груп з питань підготовки національних підручників для студентів вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, підпорядкованих МОЗ України», як єдиний національний підручник з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» навчального плану фахівців відповідно до вимог програми з англійської мови для студентів-медиків. Мета підручника — сформувати навички читання оригінальної наукової медичної літератури фахового спрямування. У підручнику подано 29 розділів, до яких додаються англо-український словник, короткий граматичний довідник, абревіатури з їх тлумаченням і таблиці з основними терміноелементами та їх значеннями для активного засвоєння матеріалу, розвитку навичок комунікації у професійній сфері та навичок перекладу. При написанні національного підручника використано оригінальні текстові матеріали. Національний підручник призначений для студентів і викладачів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, може використовуватися у системі післядипломної освіти, аспірантури чи самостійно.

Читати повністю

Matthews, Philip. Advanced chemistry [Текст] / P. Matthews. — Cambridge : Cambridge University Press, 2003. — 976 p. : il. — Appendix: p. 913-921; Bibliogr.: p. 921-922; Index: p. 958-976. — ISBN 81-7596-156-2

УДК:
24 M40
Автор:
Matthews, Philip.

Advanced chemistry is an accessible, up-to-date textbook which has been written to appeal directly to А-level chemistry students. It covers the syllabuses of all the main examining boards offering A-level chemistry, and contains material suitable for students beginning undergraduate study. The author places the subject in context by discussing the nature and, where relevant, the economics of the chemical industry and the wider implications and applications of chemistry. The material is divided into four parts: physical, industrial, inorganic and organic chemistry. Each part is divided into short self-contained units, each of which develops a set of well-defined themes or concepts. Students may work through the units in order, or individual units may be used separately. Each unit is divided into sections, with short questions at the end of each section which may be used by students as a means of self-assessment. More extensive questions on the physical and industrial chemistry sections are given at the end of the book. These may be used to provide material for student assignments, and to provide students with practice in answering examination questions. This book is in copyright. Subject to Statutory exception and to the provision of relevant collective licensing agreements, no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press

Читати повністю

Світличний Е. В. Ультразвукова діагностика травми та її ускладнень : навч. посіб. / Е. В. Світличний, О. І. Гречаник ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ, 2016. — 215 с.

УДК:
616.073:617.9 С 24
Автор:
Світличний Е. В.

Навчальний посібник розроблений відповідно до програми підготовки та перепідготовки фахівців з ультразвукової діагностики Української військово-медичної академії. Основну увагу надано ультразвуковій діагностиці пошкоджень внаслідок поранень і травм органів грудної клітки, черевної порожнини, заочеревинного простору, судин. Розглянуті питання діагностики ранніх і пізніх інфекційних та неінфекційних ускладнень відповідно до перебігу травматичної хвороби, використання методів інтервенційної сонографії. В ознайомчому обсязі розкриті організаційні питання обстеження та надання допомоги пораненим під час військових дій і локальних збройних конфліктів. Навчальний посібник розрахований на слухачів Української військово-медичної академії, фахівців з ультразвукової діагностики та тих, які займаються лікуванням травми. Ілюстрації та малюнки, що надані у посібнику є авторськими.

Читати повністю

Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Адаптована клінічна настанова, заснована на доказах / Держ. експертний центр, Укр. ін-т стратегічних досліджень, Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Київ, 2016. — 115 с.

УДК:
616.902.1 П 84
Автор:

Клінічна настанова базується на оновлених та адаптованих рекомендаціях документів, що відображають основні сучасні тенденції щодо профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини (ППМД) та збереження здоров’я ВІЛ-інфікованих матерів та народжених ними дітей. Основні положення настанови відповідають сучасним науковим розробкам ВООЗ «Зведене керівництво з використання антиретровірусних препаратів для лікування та профілактики ВІЛ-інфекції» (2013 р.) та клінічного протоколу «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини. Оптимізація клінічної тактики та ефективні методи ліквідації нових випадків ВІЛ-інфекції у дітей. Клінічний протокол для європейського регіону ВООЗ» (2012 р.) Основною метою Клінічної настанови є обґрунтування ефективних технологічних підходів до надання якісної медичної допомоги з питань ППМД, надання лікарю та пацієнту в прийнятті обґрунтованого рішення щодо вибору методу профілактики. Рекомендації стосуються всіх етапів та рівнів надання допомоги при ВІЛ-інфекції, включаючи тестування, догляд та лікування. Видання розраховане на лікарів акушерів-гінекологів, лікарів загальної практики — сімейної медицини, лікарів-інфекціоністів, лікарів-педіатрів, лікарів-нарко- логів, лікарів центрів профілактики та боротьби зі СНІДом/кабінетів «Довіра», акушерок та медичних сестер, соціальних працівників, психологів, викладачів профільних дисциплін та студентів медичних закладів II-IV рівнів акредитації, пацієнтів, яких турбують питання попередження ВІЛ-інфекції у дітей. Клінічну настанову розроблено та видано в рамках реалізації Загальнодержавної цільової програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014 — 2018 роки за технічної підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.

Читати повністю

Клиническая рентгеноанатомия с основами КТ-анатомии : руководство / Р. А. Антонова [и др.] ; ред. Г. Ю. Коваль. — 2-е изд., перераб. и доп. — Киев : Медицина Украины, 2014. — 652 с.

УДК:
616.073 К 49
Автор:

Данное руководство посвящено анатомическим особенностям строения органов и систем человеческого организма в рентгеновском (РГ), в том числе и компьютерно-томографическом (КТ) изображении. Представлены сведения по рентген- и КТ-анатомии: костно-суставно-мышечного аппарата (голова, позвоночник и шея, грудная клетка, верхняя и нижняя конечности), центральной нервной системы и органов чувств (головной и спинной мозг, глаз, ухо, нос и рот), органов полости грудной клетки (дыхательный аппарат, сердце и крупные сосуды), брюшной полости (пищевой канал, печень и желчные пути, поджелудочная железа, селезенка), таза и за- брюшинного пространства (органы мочеполовой системы и надпочечники). Описаны укладки и методические приемы, позволяющие получить рентгеновское изображение определенных анатомических образований в оптимальных условиях для их изучения. Внимание уделено возрастным особенностям строения и функционирования органов и систем. Акцентуированы анатомические варианты строения в рентгеновском изображении, что очень важно для дифференциации нормальных индивидуальных особенностей с начальными проявлениями патологических состояний. Представлены анатомические и метрические показатели границ нормы начала патологии, знание которых позволяет раньше распознать заболевания. Руководство переработано и дополнено. Книга полезна не только врачам-рентгенологам, но и специалистам смежных специальностей: хирургам, ортопедам-травматологам, отоларингологам, окулистам, невропатологам и нейрохирургам, терапевтам и фтизиатрам.

Читати повністю

Історія хірургії дитячого віку України = История хирургии детского возраста Украины : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядиплом. освіти / Д. С. Акмоллаєв [та ін.] ; ред. O. K. Толстанов [та ін.] ; Нац. МА післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2012. — 432 с.

УДК:
617.053 І-90
Автор:

У навчальному посібнику “Історія хірургії дитячого віку України” йдеться про витоки, становлення, досягнення та перспективи розвитку галузі дитячої хірургії України. Книга складається з чотирьох розділів. У першому показано становлення та розвиток медицини, зокрема хірургії, від часів Київської Русі до сьогодення, включаючи довоєнні роки (до 1941 року), і стан хірургії дитячого віку на окупованій території, розвиток хірургії дитячого віку в післявоєнні та радянські часи і роки незалежності України. Окремо зосереджено увагу на участі лікарів-дитячих хірургів України в гуманітарних місіях у світі та перспективах розвитку хірургії дитячого віку України. Перший розділ присвячено також видатним постатям України, які зробили значний внесок у розвиток хірургії дитячого віку всіх напрямків та всіх часів, зокрема княжні Зої — Євпраксїї Мстиславівні, М. І. Пирогову, В. Ф. Войно-Ясенецькому, І. В. Буяльському, М. В. Скліфосовському, М. М. Волковичу, Г. А. Баїрову та багатьом іншим. У другому розділі йдеться про становлення, розвиток та досягнення провідних інститутів МОЗ України й академічних установ НАМН України з надання спеціалізованої допомоги дітям із хірургічною патологією різних напрямків діяльності, зокрема травматологічної та ортопедичної, урологічної, онкологічної, отоларингологічної, торакальної, кардіохірургічної. У третьому розділі викладено історію відкриття, становлення та розвитку наукових інститутів і медичних вузів в Автономній Республіці Крим та областях України. У четвертому розділі розглянуто досягнення хірургів дитячого віку України — талановитих керівників галузі та підрозділів, науковців, які зробили значний внесок у розвиток і популяризацію наукових досягнень у медицині, зокрема М. М. Амосова, О. М. Авілової, М. Л. Дмитрієва, М. Б. Сітковського, М. Л. Куща та інших.

Уніфікований клінічний протокол первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Профілактика передачі ВІЛ від матері до дитини». — Київ, 2016. — 83 с.

УДК:
616.902.1 У 58
Автор:

Даний уніфікований клінічний протокол медичної допомоги (УКПМД) розроблений на основі адаптованої клінічної настанови «Передача ВІЛ від матері до дитини», яка грунтується на принципах доказової медицини з урахуванням сучасних міжнародних рекомендацій, відображених у клінічних настановах — третинних джерелах.

1

Читати повністю

Основы технологии операций в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии : [учеб. пособие для студентов стомат. фак. высш. учеб. заведений IV уровня аккредитации] / Г. П. Рузин, М. П. Бурых, Е. Н. Вакуленко. — Винница : Нова Книга, 2016. — 408 с.

УДК:
616.31-089 Р 83
Автор:
Рузин Г. П.

В книге представлены общий и специальный хирургический инструментарий, а также особенности оперативной техники в хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии. Каждое оперативное вмешательство излагается как определенный технологический процесс с учетом самостоятельного изучения студентами. Пособие дополнено иллюстративным материалом и полностью соответствует программе подготовки хирурга-стоматолога.

Читати повністю

Веклич, Виталий. Коррекция деформаций нижних конечностей аппаратами внешней фиксации : [учеб. пособие] / В. В. Веклич ; ред. В. В. Веклич ; сост. Н. А. Кононенко. — Киев : Укр. конфедерация журналистов, 2016. — 144 с.

УДК:
617.31 В 26
Автор:
Веклич В. В.

Основываясь на многолетнем, обширном практическом, хирургическом опыте по коррекции деформаций нижних конечностей аппаратами внешней фиксации, осуществляемой в Медицинском центре «Ладистен», приведены наиболее характерные заболевания, такие как болезнь Блаунта (Tibia vara), фосфат-диабет или почечная остеодистрофия (Renum rickets), Х-образная кривизна ног (Genu valgum), варусная деформация коленных суставов (Genu varum) одновременно с особенностями, этапностью и результатами лечения. Наряду с системно-структурированными пояснениями представлены фотоснимки пациентов до и после операционного периода, рентгенограммы во время хирургического лечения, а также иллюстрации о деятельности Медицинского центра «Ладистен», что способствует восприятию материала и расширяет его информативность. Также представлены материалы об уровне культуры и современных условиях пребывания пациентов, отмечено важное значение различного вида терапий с целью сокращения и ускорения периода окончательной реабилитации и восстановления. Книга ориентирована на практикующих врачей, клиницистов ортопедов-травматологов. В виде наглядного учебного пособия может быть полезной для студентов мединститутов хирургического направления.

Читати повністю

Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования реографии. Антропофизиологический аспект : монография / Г. С. Белкания [и др.] ; Нижегород. ГМА. — Нижний Новгород : НижГМА, 2016. — 220 с.

УДК:
616.071 К 21
Автор:

В книге рассматривается широкий собственный материал по использованию импедансометрических (реографических) методов исследования сердечно-сосудистой системы в экспериментальной и клинической практике. Приводятся обстоятельные данные по фазовому анализу сердечного цикла в сопоставлении импедансометрических характеристик грудной тетраполярной реографии с кардиодинамическими характеристиками референтных методов (электрокардиография, фонокардиография, УЗИ, катетеризация полостей сердца и сосудов). Обосновывается положение о том, что объектом импедансометрии грудной тетраполярной реографии является кардиодинамика функционального блока «правое сердце—легочная циркуляция». Рассматриваются информативные возможности и перспективы системного использования комплекса реографических методов в клинической практике для антропофизиологической диагностики гемодинамического обеспечения при разных соматических состояниях. Книга предназначена для кардиологов, специалистов по функциональной диагностике, научных сотрудников и врачей разной специализации

Читати повністю

Нові надходження літератури іноземною мовою до фонду бібліотеки у 2016 році

УДК:
Автор:
Кривешко Т. П.

У 2016 році фонди наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова поповнились виданнями англійською мовою.

 

Читати повністю

Клиническое обследование ребенка : [учеб.- метод. пособие для студентов высш. мед. учеб. заведений III-IV уровней аккредитации] / А. В. Катилов [и др.]. — Винница : Нова Книга, 2016. — 560 с.

УДК:
616.053 К 49
Автор:

В представленном учебном пособии, с учетом анализа концепций отечественных и зарубежных научных школ, изложены основы и принципы клинического обследования ребенка. Книга предназначена для студентов медицинских университетов, врачей- интернов и начинающих врачей-педиатров, а также врачей общей практики.

 

Читати повністю

Наркологія : нац. підруч. / І. К. Сосін [та ін.] ; ред.: І. К. Сосін, Ю. Ф. Чуєв. — Харків : Колегіум, 2014. — 1500 с. — (Національний підручник).

УДК:
616.89.1 Н 29
Автор:

Підручник «Наркологія» містить актуальні енциклопедичні знання, асоційовані з системою післядипломної підготовки лікарів-наркологів на циклах спеціалізації, тематичного удосконалення, передатестаційних та ін. Викладено дані стосовно патогенезу, клініки, діагностики, лікування, профілактики, експертизи та реабілітації при станах патологічної залежності від психоактивних речовин. Представлено сучасні погляди на епідеміологічні тенденції поширення, клінічний патоморфоз аддиктивної патології, нові форми залежності, а також перспективні наукові напрямки наркології майбутнього. Усвідомлюючи постійні зміни, які відбуваються у медичній та фармацевтичній науках, автори підручника рекомендують спеціалістам уточнювати дози лікарських засобів за відповідними офіційними інструкціями. Пацієнти не можуть використовувати інформацію підручника для діагностики та самолікування. Для лікарів-наркологів, психіатрів, психотерапевтів, медичних психологів, соматологів, реабілітологів, професорсько-викладацького складу медичних вузів, наукових співробітників, а також студентів-медиків, які обрали наркологію своєю майбутньою спеціальністю. Права на дане видання належать колективу авторів. Відтворення та поширення частини або видання в цілому не можуть бути здійснені без письмового дозволу видавничої групи.

Читати повністю

Стандарт підготовки / М-во оборони України. — 2015 Фахова підготовка санітарного інструктора роти (батареї) / розроб. М. І. Бадюк [та ін.]. — Вид. 1-ше. — Київ : Леся, 2015. — 416 с.

УДК:
61:355 С 76
Автор:

Стандарт підготовки передбачено для застосування Міністерством оборони України та Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями. Він може бути застосований в установах, закладах та організаціях усіх форм власності, що здійснюють підготовку (навчання) військовозобов’язаних та допризовників.

ф

ф

ф

 

Читати повністю

Токсикологія і радіологія у професійній патології : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. — Київ : Укр. військово-мед. акад.МО України, 2015. — 288 с.

УДК:
613.62 Л 38
Автор:
Левченко О. Є.

У посібнику наведено обставини виникнення, механізми розвитку гострих та хронічних професійних захворювань токсико-хімічної етіології та зумовлених впливом іонізуючого випромінювання. Описано суть і роль клініко-інструментальних та лабораторних методів діагностики. Розглянуто положення керівних документів щодо професійної захворюваності. Окремо надано характеристику ракетних палив, технічних рідин, як специфічних причин отруєнь військовослужбовців під час навчально — тренувального процесу, експлуатації воєнної техніки та застосування зброї. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Читати повністю

Токсиканти біологічного походження : навч. посіб. / О. Є. Левченко, В. І. Сагло ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Укр. військово-мед. акад. МО України, 2013. — 156 с.

УДК:
615.9 Л 38
Автор:
Левченко О. Є.

У посібнику розглянуті питання токсикології найбільш небезпечних токсикантів рослинного та тваринного походження, з огляду на розповсюдженість багатьох з них на території України, а також як ймовірних потенційних засобів біотероризму. Наведені токсинологічні класифікації біотоксикантів, обговорено хімічну будову, токсичні властивості різних біологічно активних речовин, що знаходяться в тканинах представників флори і фауни, описано механізми їх дії, патогенез та клінічні ознаки отруєння, ефективні методи профілактики, надання медичної допомоги і лікування уражених. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Читати повністю

Профілактична токсикологія і радіологія : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. Є. Левченко, В. Ю. Козачок. — Київ : Укр. військово-мед. акад.МО України, 2016. — 236 с.

УДК:
615.9 Л 38
Автор:
Левченко О. Є.

В посібнику головну увагу приділено викладенню гігієнічних регламентів, методик нормування хімічних речовин, іонізуючих випромінювань, організації профілактичних способів досягнення хімічної і радіаційної безпеки. Розглядаються також підходи до оцінки поліфакторної дії на організм людини шкідливих чинників довкілля, особливості в цих умовах процесів адаптації та дезадаптації організму, розвитку гострих та віддалених наслідкив таких впливів. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Читати повністю

Оцінка радіаційної і хімічної обстановки : [навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл.] / О. В. Левченко [та ін.] ; ред. О. В. Левченко. — Київ : Чалчинська Н. В., 2014. — 256 с.

УДК:
613.67 О-93
Автор:

У посібнику розглянуті послідовність та методики оцінки хімічної обстановки при застосуванні хімічної зброї або в ситуаціях виникнення аварій на хімічно небезпечних об’єктах та радіаційної обстановки в разі застосування ядерних боєприпасів або в умовах радіаційних аварій. Охарактеризовані типи хімічних та радіаційних вогнищ з урахуванням масштабів зараження, властивостей факторів масового ураження, особливостей формування, величини та структури санітарних втрат. Використання посібника при тренуваннях та в реальності дозволить, після оцінки, з’ясовувати ступінь впливу хімічної та радіаційної обстановки на життєдіяльність, робити адекватні висновки та приймати рішення на проведення ефективних заходів захисту. Посібник розрахований на лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів післядипломної освіти та студентів вищих медичних навчальних закладів.

Читати повністю

Організація медичного забезпечення військ : підруч. для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. освіти України III-IV рівнів акредитації / М. І. Бадюк, В. В. Солярик, В. П. Токарчук ; ред. М. І. Бадюк ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Вид. 2-ге, перероб. і допов. — Київ : Леся, 2014. — 492 с.

УДК:
61:355 Б 15
Автор:
Бадюк М. І.

У підручнику висвітлюються основні питання організації медичного забезпечення Збройних Сил України з врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. Окремі глави присвячені організації лікувально-евакуаційних, санітарно-гігієнічних і протиепідемічних заходів у військах. Більш детально розглянуті питання організації розшуку, надання першої медичної допомоги та евакуації поранених і хворих з поля бою; організації роботи медичної роти механізованої (танкової) бригади. Вперше подано основи організації медичного забезпечення українського миротворчого контингенту. Підручник відповідає Навчальній програмі, що затверджена Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством освіти та науки України та Міністерством оборони України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Небезпечні хімічні речовини. Аварії на хімічно небезпечних об’єктах : навч. посіб. / О. Є. Левченко, В. І. Сагло ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Укр. військово-мед. акад. МО України, 2014. — 196 с.

УДК:
615.9 Л 38
Автор:
Левченко О. Є.

У посібнику розглянуті питання про сучасні класифікації небезпечних хімічних речовин, хімічно небезпечні об’єкти та аварії на них, дано токсикологічну характеристику найбільш поширених небезпечних хімічних речовин. Наведено медико-тактичну характеристику вогнищ ураження, принципи оцінки хімічної обстановки. Описані обов’язки медичної служби, інших служб, що залучаються до ліквідації наслідків аварії та організація надання медичної допомоги і лікування. Посібник розрахований на студентів, лікарів-інтернів та слухачів вищих медичних навчальних закладів і закладів післядипломної освіти.

Читати повністю

Вказівки з воєнно-польової хірургії / С. А. Асланян [та ін.] ; ред.: Я. Л. Заруцький, А. А. Шудрак ; Військ.-мед. департамент МО України,. — Київ : Чалчинська Н. В., 2014. — 400 с.

УДК:
617.9 В 56
Автор:

Вказівки з воєнно-польової хірургії відображають спеціальні науково обґрунтовані положення щодо діагностики та лікування сучасної бойової хірургічної травми, призначені для забезпечення єдності хірургічної тактики, послідовності та наступності в наданні медичної допомоги пораненим та ураженим на етапах медичної евакуації. Вказівки з воєнно-польової хірургії розроблені колективом науково-педагогічних працівників кафедри військової хірургії Української військово-медичної академії у співробітництві з головними фахівцями МО України, призначені для медичного складу Збройних сил України та інших силових відомств.

Читати повністю

Військово-медична підготовка : підруч. для студентів вищ. мед. (фармацевт.) навч. закл. України I-IV рівня акредитації / М. І. Бадюк [та ін.] ; ред. М. І. Бадюк ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Вид. 2-ге, допов. — Київ : Леся, 2013. — 482 с.

УДК:
61:355 В 42
Автор:

Підручник містить системне викладення основних засад провідних розділів військової медицини — організації медичного забезпечення військ, військово-польової хірургії, військово-польової терапії, військової токсикології і радіології, військової гігієни, військової епідеміології та медичного постачання із врахуванням сучасних досягнень військової та військово-медичної науки. У підручнику викладені форми і методи організації медичного забезпечення частини (підрозділу) у сучасних умовах, а також розглянуті основи військово-польової хірургії і військово-польової терапії, принципи надання медичної допомоги пораненим і хворим в умовах застосування противником сучасної зброї, а також організація їх лікування на етапах медичної евакуації. Викладені основні положення санітарно-гігієнічного і протиепідемічного забезпечення військ. Наведені основи організації забезпечення медичним майном і технікою. Підручник відповідає Навчальним програмам, що затверджені Міністерством охорони здоров’я України і призначений для студентів вищих медичних (фармацевтичних) навчальних закладів України I-IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Державна Фармакопея України : у 3 т. / Держ. служба України з лік. засобів, Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів. — 2-ге вид. — Харків : Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів, 2014. — Т. 3. — 732 с.

УДК:
615.1 Д 36
Автор:

Пропонуємо вашій увазі том 3 Державної Фармакопеї України 2-го видання (ДФУ 2.0). Том 3 включає розділи з монографіями на вакцини та імуносироватки для застосування людиною, а також імуносироватки для застосування у ветеринарії; радіофармацевтичні лікарські засоби; шовні матеріали для застосування людиною та у ветеринарії; лікарську рослинну сировину (ЛРС) та лікарські рослинні засоби (Л РЗ); гомеопатичні лікарські засоби; готові лікарські засоби (ГЛЗ); лікарські засоби, виготовлені в аптеках (екстем- поральні лікарські засоби — ЕЛЗ), і дієтичні добавки (ДД). Матеріали 3-го тому ДФУ 2.0 гармонізовані з Європейською Фармакопеєю (ЄФ) 8.2. У томі З ДФУ 2.0 зберігається послідовність гармонізованих з ЄФ розділів. Окрім гармонізованих з ЄФ розділів, у цьому томі зібрані статті, що містять значні національні частини або є виключно національні. Зокрема, значно розширений перелік монографій на ГЛЗ, в окремий розділ винесені матеріали із загальними вимогами щодо якості та контролю якості ЕЛЗ. Вперше у вітчизняній практиці до Фармакопеї введена інформаційна загальна стаття з рекомендаціями до стандартів якості ДД. Ці стандарти ґрунтуються на досвіді провідних фармакопей світу та включають національний досвід фармацевтичної науки, виробництва та контролю якості.

Читати повністю

Державна Фармакопея України : у 3 т. / Держ. служба України з лік. засобів, Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів. — 2-ге вид. — Харків : Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів, 2014. — Т. 2. — 724 с.

УДК:
615.1 Д 36
Автор:

Вашій увазі пропонується 2-й том Державної Фармакопеї України 2 видання (ДФУ 2.0), присвячений монографіям на субстанції для фармацевтичного застосування (субстанції). До нього ввійшли усі монографії ДФУ 1 видання, які були актуалізовані, а також нові монографії. 2-й том ДФУ 2.0 гармонізований з Європейською Фармакопеєю 8.0 видання. Том 2 ДФУ 2.0 охоплює субстанції, які є найбільш використовуваними вітчизняними виробниками лікарських засобів, а також ті, які входять до складу готових лікарських засобів, описаних у ДФУ 2.0. Переважна більшість субстанцій, монографії, які включені до ДФУ 2.0, не виробляються вітчизняними виробниками, а імпортуються, тому ці монографії, як правило, не містять додаткових рекомендацій або альтернативних методик (національної частини). До ДФУ 2.0 включені також деякі суто національні монографії на субстанції, які є традиційними для України (наприклад, тіаміну гідробромід). Ці монографії розроблені з урахуванням світової фармакопейної практики. Координацією робіт та розробкою монографій на субстанції та деяку лікарську рослинну сировину, починаючи з випуску ДФУ 1.1, займалася Тетяна Михайлівна Тихоненко, якої, на жаль, з нами вже немає. Том 2 ДФУ 2.0 є її останньою працею.

Читати повністю

Державна Фармакопея України : у 3 т. / Держ. служба України з лік. засобів, Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів. — 2-ге вид. — Харків : Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів, 2015. — Т. 1. — 1128 с.

УДК:
615.1 Д 36
Автор:

Пройшло вже 14 років з моменту виходу першого видання Державної Фармакопеї України. За цей час вона стала наріжним каменем усієї системи стандартизації ліків, бо встановлює стандарт якості лікарських засобів, який наша держава гарантує своїм громадянам. Вашій увазі пропонується друге видання Державної Фармакопеї України. Воно якісно відрізняється від першого видання, бо це є Державна Фармакопея повноправного члена Європейської Фармакопеї, яким Україна стала 18 березня 2013 року. ДФУ другого видання підсумовує 24-річний розвиток медичної галузі нашої держави. Вона спирається на обов’язкове додержання належних практик на всіх етапах виробництва, дистриб’юції і застосування лікарських засобів і забезпечує громадянам України європейський рівень їх якості. Розробка і введення в дію Державної Фармакопеї України другого видання підтверджує високий рівень розвитку вітчизняної науки і промисловості, а також системи забезпечення і контролю якості лікарських засобів. Забезпечення населення якісними і безпечними ліками є одним із найважливіших завдань Міністерства охорони здоров’я. Тому дозвольте від щирого серця привітати фахівців, що брали участь у розробці другого видання Державної Фармакопеї України, і побажати їм подальших успіхів у розвитку нашої Державної Фармакопеї — конституції якості лікарських засобів.

Читати повністю

Аускультація пам’яті : спогади / уклад. Г. І. Томашкевич, ред., авт. ідеї Ю. М. Мостовий. — Київ : Центр ДЗК, 2016. — 192 с

УДК:
61(09)4Укр А 90
Автор:

Книга присвячена 80-річчю з дня заснування кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. В ній зібрані спогади випускників різних років. Видання буде цікавим для викладачів, випускників, сьогоднішніх та майбутніх студентів медуніверситету.

а

а

а

а

Поэзия / Г. А. Легин. — Винница, 2016. — 148 с

УДК:
У2 Л 38
Автор:
Легин, Геннадий

Геннадий Алексеевич Легин родился 5.02.1946 года в семье военнослужащего в г. Харьков. Детские годы Геннадий Алексеевич провел в Грузии в г. Кобулети, затем семья переехала по месту службы отца в г. Вальск на Волге. В Винницу переехали, когда отец вышел в отставку в 1957 году. Закончил Винницкую среднюю школу № 9 с золотой медалью. Писать и читать научился до школы, просил бабушку высылать ему вместо подарков книги. Читал очень много, за правило брал не меньше 50 страниц в день. Создал домашнюю библиотеку, увлекался философией. Занимался спортом. В 1963 году — 2 место спортакиаде УССР. Увлекался поэзией. Нет, наверное такого поэта, которого он ни читал. Любимыми были Н. Гумилев, А.Ахматова, Р. Рождественский, Е. Евтушенко, А Блок, Маяковский. Писал стихи, дружил с Анатолием Бортняком, который в этот период был его наставником. В 1964 году поступил в Винницкий медицинский институт, который закончил с красным дипломом в 1970 году. 13 июня 1970 года женился. После окончания института проходил службу во Львовском отряде погранвойск. В 1972 году после окончания службы зачислен на должность ассистента кафедры судебной медицины ВМИ им. Пирогова. В 1989 г. Защитил диссертацию. В 1993 году решением ученого Совета ВМИ — присвоено ученое звание доцента кафедры судебной медицины. Здесь он и работал до последних дней своей жизни…

.

Первинний головний біль та епізодичні синдроми асоційовані з мігренню (клініка, діагностика, лікування з позиції доказової медицини) : навч.-метод. посіб. для системи післядиплом. освіти лікарів / Л. В. Пипа [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, ф-т післядиплом. освіти. — Хмельницький : Цюпак А.А., 2015. — 237 с.

УДК:
616.8.06 П 26
Автор:
Пипа Л. В. та ін.

В навчально-методичному посібнику відображені сучасні погляди на етіологію і патогенез первинних цефалгій та епізодичних синдромів асоційованих з мігренню, висвітлені їх клінічні особливості, лікувальна тактика і профілактика на основі останніх світових даних і практичних рекомендацій. Посібник може бути використаний в роботі лікарів загальної практики, неврологів і педіатрів, в підготовці слухачів курсів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів.

Практична урогінекологія : курс лекцій : навч. посіб. / B. I. Горовий [та ін.]. — Вінниця : Книга-Вега, 2015. — 728 с.

УДК:
618.1 П 69
Автор:
Горовий B. I.

Навчальний посібник у вигляді лекційного матеріалу висвітлює сучасні підходи до діагностики та лікування основних урогінекологічних захворювань із урахуванням досвіду вітчизняних та закордонних колег, а також власних розробок. Пропонується для практичного використання урологам, акушер-гінекологам, хірургам, лікарям загальної практики, інтернам, а також студентам вищих медичних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації.

а

а

Раритети тваринного світу Поділля: стан, загрози, збереження : монографія / О. В. Мудрак [та ін.] ; Вінниц. ДПУ ім. М. Коцюбинського, Вінниц. нац. аграрний ун-т, Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Держ. екологічна інспекція у Вінниц. обл. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2015. — 564 с.

УДК:
28.6 Р 23
Автор:

У монографії подано загальну характеристику тваринного світу Поділля, видовий склад раритетної компоненти фауни, її короткий опис, сучасний стан, загрози існування, режим збереження і відтворення, заходи з охорони. У виданні враховані сучасні наукові дані щодо чисельності і поширення видів, положення міжнародних договорів, Стороною яких стала Україна впродовж останніх 15-20 років. Охарактеризовані види, які занесені до: Червоної книги Міжнародної спілки охорони природи, що перебувають під загрозою зникнення у світовому масштабі (2004); Європейського червоного списку (1991); Червоної книги України (2009); Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення (CITES, Вашингтонської конвенції, 1973); Конвенції про збереження дикої флори і фауни та природних середовищ існування в Європі (Бернської конвенції, 1979); Конвенції про збереження мігруючих видів диких тварин (CMS, Боннської конвенції, 1979) і її угод — Угоди про збереження кажанів в Європі (EUROBATS, 1994) й Угоди про збереження мігруючих афро-євразійських водно-болотних птахів (AEWA, 1999). Складено список видів, які зникли з території Поділля за історичний час (Чорний список) та видів, які потребують охорони на регіональному рівні. Для науковців, викладачів, студентів, вчителів, учнів, натуралістів, працівників департаментів екології та природних ресурсів, активістів Екологічного руху, всіх тих, хто цікавиться проблемами созології.

Зламаний цвіт : худож.-док. проза / О. М. Хращевська. — Львів : Сполом, 2012. — 240 с.

УДК:
У2 Х 90
Автор:
Хращевська, Оксана

У цьому романі немає довгих політичних роздумів чи нудних історичних розвідок. Це відкритий, де в чому наївний погляд молодої киянки, студентки медичного інституту, на жахливі події, які випали на її долю та долю її родини. У побутових замальовках щоденної боротьби за виживання у тюрмі, таборі й сибірському засланні, у згадках про проведене у роки голодомору дитинство та минулу під час фашистської окупації юність, читач знайде не тільки безцінний скарб цікавих історичних відомостей, а й захоплюючий життєствердний сюжет, списаний із власної долі автора. Для широкого кола читачів.

Читати повністю

Неспрядько В. П. Дентальная имплантология. Основы теории и практики : [учеб. пособие для студентов стомат. фак. высш. мед. учеб. заведений ІІІ-ІV уровней аккредитации] / В. П. Неспрядько, П. В. Куц ; Нац. МУ им. А. А. Богомольца. — Изд. 2-е. — Киев : Саммит-книга, 2016. — 348 с.

УДК:
616.314-089.2 Н 55
Автор:
Неспрядько В. П.

В учебном пособии освещаются вопросы одного из современных направлений стоматологии — дентальной имплантации. Разделы пособия отвечают учебному плану и учебной программе по специальности «Ортопедическая стоматология», утвержденной Министерством здравоохранения Украины и Министерством образования Украины. Детально изложены история использования имплантатов в мире и Украине, анатомия челюстей и височно-нижнечелюстного сустава, свойства биосовместимых материалов, особенности конструкций дентальных имплантатов и механизмы их интеграции с окружающими тканями, вопросы биомеханики, артикуляции и окклюзии при зубном протезировании на имплантатах. Освещены вопросы деонтологии, показания и противопоказания к применению дентальных имплантатов. В пособии представлены следующие разделы: обследование пациентов при планировании имплантации, имплантаты и материалы для их изготовления, современные хирургические протоколы имплантации, методики зубного протезирования на имплантатах. Описаны наиболее распространенные осложнения на разных этапах, методы их профилактики и лечения. С учетом современных требований в пособие включены тестовые задания и алгоритмы протезирования с использованием дентальных имплантатов. Текст пособия сопровождается достаточным иллюстрационным материалом. Издание рекомендуется для врачей-стоматологов, преподавателей и студентов стоматологических факультетов медицинских университетов, а также магистров, аспирантов, клинических ординаторов.

Читати повністю

Черешнюк Л. В. Особенности течения тропической малярии в практике семейного врача : пособие / Л. В. Черешнюк, Г. С. Черешнюк, А. А. Ахмедова. — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. — 80 с.

УДК:
616.936 Ч-46
Автор:
Черешнюк Л. В., Ахмедова А. А.

В пособии наведена основная информация об особенностях течения тропической малярии, которая будет полезна врачам, курсантам, клиническим ординаторам, аспирантам, магистрантам, врачам-интернам, студентам в т.ч. иностранным для которых языком обучения является русский язык

в

В

а

в

Читати повністю

Симуляционное обучение в медицине / ред. А. А. Свистунов ; сост. М. Д. Горшков. — Москва : Изд-во Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, 2013. — 288 с. : ил.

УДК:
61:378 С 37
Автор:
Свистунов А. А., Горшков М. Д.

Книга посвящена симуляционному обучению — современной методике практической подготовки медицинских кадров. В книге обсуждаются вопросы истории, методологии и принципов симуляционного тренинга, организации и управления симуляционно-аттестционным центром. Вторая половина книги состоит их глав, описывающих актуальные проблемы симуляционного тренинга в отдельных медицинских специальностях. Настоящее издание — первое в своем роде, вышедшее на русском языке. Книга предназначена для преподавателей клинических кафедр и симуляционных центров, руководителей медицинских учебных заведений и учреждений здравоохранения

Читати повністю

Пішак В. П. Медицина XX століття в постатях. До 100 — річчя Нобелівської премії : біогр. довід. / В. П. Пішак, С. С. Бачок, Б. С. Кушнір. — Чернівці : БДМА, 2001. — 192 с. — Алф. покажч. імен: с. 183-184. — Англ. покажч. імен.: с. 185-186.

УДК:
61(09) П 36
Автор:
Пішак В. П.

Ювілейне видання містить короткі відомості про життя та наукову діяльність вчених, чиї досягнення були удостоєні Нобелівської премії з біології та медицини за період з 1901 по 2000 роки. До книги поміщено фотографії цих вчених. У додатках міститься коротка інформація про Нобелівських лауреатів в інших галузях, котрі мали вплив на розвиток фізіології та медицини. Довідник буде корисним для студентів медичних та біологічних вищих навчальних закладів, викладачів біологічних наук та усіх, хто виявляє цікавість до вивчення історії науки взагалі та, зокрема, фізіології і медицини.

Читати повністю

Науково-освітній потенціал України. — Київ : Укр. рейтинг. — 2012 Кн. 2 : Наукові установи. Навчальні заклади. Відомі імена в освіті і науці. — 2012. — 288 с. : іл.

УДК:
74 Н 34
Автор:

Наука та освіта – надзвичайно важливі складові духовної культури людства, вони є факторами прогресу, піднімають державу на новий економічний та соціальний рівень. Авторитет та конкурентноспроможність України серед провідних країн світу, високий професіоналізм українських вчених заслуговує на суспільне визнання.
Видання інформує про наукові установи та відомі імена в освіті і науці. Зокрема, представлені визначні науковці Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова.

Читати повністю

Роксолана у світі : іст.-краєзн. зб. : до 500-річчя від часу народж. Роксолани / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Всеукр. спілка краєзнавців, Івано-Франк. обл. орг. ; авт.-упоряд. Б. Гаврилів, І. Ф. Миронюк. — Івано-Франківськ : Прикарпат. нац. ун-т, 2008. — 96 с. : іл.

УДК:
63.3(4Укр) Р66
Автор:
Гаврилів Б., Миронюк І. Ф.

Ім’я відомої українки Роксолани (Насті Лісовської), уродженки прикарпатського міста Рогатина, добре відоме не лише на Батьківщині, але й у світі. Свідченням цього є пропонований читачам ілюстрований історико-краєзнавчий збірник, де публікуються матеріали про життя та діяльність славетної галичанки Роксолани. Тут особливо звернуто увагу на популяризацію та вшанування її пам’яті в образотворчому й музичному мистецтві, історії, літературі завдяки художникам, історикам, письменникам, краєзнавцям, артистам, журналістам Італії, Туреччини, Франції, США, Канади й України.

Власне про такі, які ми знайшли, й раніше не відомі документальні портрети Роксолани італійських художників П. Веронезе й Тиціана вже йдеться в перших статтях збірника.

Видання підготовлено з нагоди 500-річчя від часу народження Роксолани для всіх, кому не байдужа наша історія і хто хоче дізнатися про минуле України. Читати повністю

Стандарти підготовки І-СТ-3 (видання 2): підготовка військовослужбовця з тактичної медицини / М-во оборони України. — Київ : Леся, 2015. — 148 с.

УДК:
61:35 С 76
Автор:

Стандарт підготовки передбачено для застосування Міністерством оборони України та Збройними Силами України, іншими військовими формуваннями. Він може бути застосований в установах, закладах та організаціях усіх форм власності, що здійснюють підготовку (навчання) військовозобов’язаних та допризовників.

 f

f

Читати повністю

Чекман І. С. Історія лікознавства / І. С. Чекман. — Київ : Задруга, 2015. — 256 с.

УДК:
615.5 Ч 37
Автор:
Чекман І. С.

У книзі узагальнені літературні відомості і результати власних досліджень автора, що стосуються історії створення окремих лікарських засобів, ретроспективних аспектів зародження й розвитку вчення про медичні препарати, їхні фармакологічні групи, а в ширшому аспекті — лікознавства. Також ідеться про сучасні медикаменти й пошуки нових хімічних сполук, що характеризуються вираженою лікувальною активністю і стануть ліками майбутнього. Автор вважав за доцільне викласти не тільки історію тих чи інших препаратів або фармакологічних груп медикаментів, а й висвітлити сучасні аспекти їхньої фармакокінетики, фармакодинаміки, показання і протипоказання щодо призначення. Такий підхід допоможе читачеві глибше зрозуміти внесок науковців у створення й дослідження властивостей та механізму дії лікарських засобів, а також впровадження в медичну практику медикаментів різних хімічних і фармакологічних груп.

Читати повністю

Микола Іванович Пирогов — видатний хірург, педагог і громадський діяч (до 200-річчя від дня народження) : біобібліогр. покажч. / Нац. акад. пед. наук України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: Л. О. Пономаренко, Н. А. Стельмах, С. П. Пєєва ; наук. ред. П. І. Рогова. — Київ : Пед. думка, 2011. — 124 с. : портр. — (Видатні педагоги світу ; Вип. 7).

УДК:
91.9:61 П 33
Автор:
Пономаренко Л. О., Стельмах Н. А., Пєєва С. П., Рогова П. І.

Сьомий випуск біобібліографічного покажчика серії «Видатні педагоги світу» присвячений науково-педагогічній, адміністративній та громадській діяльності Миколи Івановича Пирогова (1810-1881) — всесвітньо відомого хірурга, патологоанатома, педагога, просвітителя-демократа, громадського діяча, професора, члена-кореспондента Російської АН, основоположника воєнно-польової хірургії та хірургічної анатомії, професора й керівника Інституту практичної анатомії Петербурзької медико-хірургічної академії, учасника Севастопольської оборони 1854-1855 років, діяча народної освіти в Російській імперії, зокрема на українських землях, одного з реформаторів системи освіти. У покажчику представлено бібліографію праць М. І. Пирогова, які були опубліковані впродовж: 1856—2010pp., а також: дослідження, присвячені життю і діяльності вченого, що вийшли на традиційних та електронних носіях упродовж: зазначеного періоду. Покажчик адресовано вченим, аспірантам, докторантам, викладачам вищих навчальних закладів, студентам та всім, хто цікавиться науково-педагогічною спадщиною М. І. Пирогова.

Читати повністю

Герич І. Д. Хірургічні ускладнення ін’єкційної наркоманії: проблеми та особливості лікування / монографія ; Львів. НМУ ім. Данила Галицького, Буковин. ДМУ. — Чернівці : БУКРЕК, 2015. — 488 с. : іл.

УДК:
616.89.1 Г 37
Автор:
Герич І. Д.

Монографія присвячена актуальній проблемі — особливостям діагностики, лікування та наслідкам гнійно-септичних ускладнень ін’єкційної наркоманії. На підставі власних наукових досліджень нами розроблені та впроваджені в практику нові методи діагностики, профілактики і лікування цього захворювання. Вважаємо, що наша праця буде корисною для науковців та практичних хірургів, які займаються проблемою надання невідкладної хірургічної допомоги хворим з ускладненими формами ін’єкційної наркоманії.

Читати повністю

Віки живуть в старому фоліанті. Скарби медичної думки : до 85-річчя Нац. наук. мед. б-ки України / Нац. наук. мед. б-ка України ; уклад. Р. І. Павленко [та ін.]. — Київ : Коляда О.П., 2015. — 60 с. : іл.

УДК:
61(09) В 43
Автор:
Павленко Р. І., Остапенко Т. А., Харченко О. В., Булах С. М.

У виданні подаються відомості про стародруки, рідкісні та цінні видання, що знаходяться у фондах Національної наукової медичної бібліотеки — однієї з найбільших книгозбірень України. Розрахована на всіх, хто цікавиться питаннями історії України.

ааааааааааааааааааааа

аааааааааааааааааа

Читати повністю

Костенко, Ліна. Триста поезій : вибране / Л. В. Костенко ; [упоряд. : О. Пахльовська, І. Малкович]. — Київ : А-Ба-Ба-Га-Ла-Ма-Га, 2012. — 416 с. — (Українська поетична антологія)

УДК:
У2 К 72
Автор:
Костенко Л. В.

До книги Ліни Костенко — найулюбленішої української поетеси кінця другого-початку третього тисячоліття — увійшли найвідоміші ії поезії, а також уривки з історичних романів та поем. Це найповніше вибране поетеси за часів Незалежності.

ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff