Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Серцем, розумом, душею : біобібліогр. покажч. до ювілею професора Незгоди Ірини Іванівни / уклад.: Л. В. Сухарєва, Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2020. – 100 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).

Біобібліографічний покажчик присвячений ювілею І. І. Незгоди, професора, завідувача кафедри дитячих інфекційних хвороб ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Видання розраховане на науково-педагогічних працівників, лікарів, педіатрів, краєзнавців, бібліотечних працівників, студентів і може бути використане в науково-дослідній, науково-педагогічній та професійній діяльності медиків.

.

.