Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Онкологія : підруч. для студентів вищ. мед. навч. закл. / А. І. Шевченко [та ін.] ; ред. А. І. Шевченко. — Вінниця : Нова Книга, 2020. — 488 с.

Підручник для студентів вищих медичних закладів ІІІ–ІV рівнів акредитації, інтернів, онкологів і сімейних лікарів. У підручнику висвітлено сучасні положення епідеміології, етіології, клініки, діагностики, лікування злоякісних новоутворень і реабілітації онкологічних хворих. Текст посібника написано у повній відповідності до програми викладання онкології. Суттєвою відмінністю від існуючих видань є наявність багатого ілюстративного матеріалу та посилань на відповідні сайти мережі Інтернет, що забезпечує можливість додаткового отримання інформації з онкології. Є також можливість здійснення самоконтролю і оперативного контролю викладачем засвоєння вивченого матеріалу за допомогою тестів. Підручник має електронний додаток.