Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Структура бібліотеки

Адміністрація

директор заст
Директор бібліотеки 

Кравчук Неліна Миколаївна

 тел. (0432) 55-39-40

e-mail: libvnmu@gmail.com

Заступник директора 

Мельник Майя Ігорівна 

 тел. (0432) 55-39-42

e-mail: libvnmu@gmail.com

  


Відділ методичної роботи

Завідувач – Головко Надія Сергіївна2

 тел. 55-39-42

e-mail: libvnmu@gmail.com

          Основними функціями відділу є:

 • надання методичної та практичної допомоги працівникам бібліотеки та бібліотекам ВНЗ міста з основних напрямів діяльності;
 • організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників на базі бібліотек ВНЗ міста;
 • організація роботи методичної ради бібліотеки, засідань методичного об’єднання та «Експрес університету».
 • підготовка методичних матеріалів та нормативно-технологічної документації;
 • організація та наповнення БД «Професійні видання», «Методичні рішення», «Бібліотечні кадри»);
 • аналіз звітів і планів роботи бібліотеки та бібліотек методичного об’єднання;

Інформаційно-бібліографічний відділ

Завідувач – Сухарєва Людмила Валентинівна

1

тел. 55-39-43

e-mail: elbibinfo@gmail.com

Основними функціями відділу є:

 • здійснення довідково-бібліографічного обслуговування читачів:
 • здійснення інформаційного обслуговування підрозділів університету за системою вибіркового розповсюдження інформації;
 • наповнення БД «Вища освіта», «Політематичної бази статей»;
 • тематичний пошук інформації в ЕК;
 • підготовка бібліографічних покажчиків;
 • підготовка інформаційних видань для науковців університету;
 • підготовка інформаційного видання «Бібліокур’єр»;
 • щотижневе інформування кафедр університету про нові надходження;
 • щомісячне інформування кафедр університету від УкрІНТЕІ;
 • обслуговування по МБА;
 • підготовка і проведення бібліографічних оглядів, бесід;
 • проведення індивідуальних та групових лекцій курсу «Інформаційна культура» для аспірантів, клінічних ординаторів та магістрів;

Відділ комплектування

Завідувач – Димченко Марина Павлівна 3

тел. 55-39-44

Основними функціями відділу є:

 • відбір і придбання творів друку та інших видів документів відповідно до завдань навчальної, наукової та виховної роботи університету;
 • облік бібліотечного фонду;
 • розподіл нових надходжень між структурними підрозділами бібліотеки;
 • рекаталогізація бібліотечного фонду

Відділ автоматизації бібліотечних процесів

Завідувач – Шаповалова Вікторія Юріївна

тел. 55-39-44

Основними функціями відділу є:

 • забезпечення комп’ютеризації бібліотечних процесів роботи;
 • забезпечення автоматизованого обслуговування користувачів бібліотеки;
 • налагодження і підтримка корпоративних відносин з іншими бібліотеками;
 • автоматизація обліково-статистичних операцій;
 • організація обслуговування комп’ютерної техніки;
 • організація і надання методичної допомоги працівникам бібліотеки та методичного об’єднання, які безпосередньо виконують свої функції за допомогою АБІС «IRBIS»;
 • адміністрування сайту бібліотеки.

Сектор  культурно-просвітницької  роботиIMG_20150923_125720

Завідувач – Лізановська Лілія Федорівна 

  тел. 55-39-42

          Основними функціями сектору є:

 • координація культурно-просвітницьких заходів структурних підрозділів бібліотеки;
 • надання методичної та практичної допомоги в організації та проведенні культурно-просвітницьких заходів;
 • співпраця зі студентським клубом, кафедрами та деканатами університету;
 • організація дозвілля студентської молоді – робота клубів за інтересами:    творче об’єднання «Літературна вежа», гурток з вивчення польської мови;
 • допомога і підтримка студентів – поетів-початківців;
 • популяризація творів поетів-початківців в періодичних виданнях та оформлення поетичних збірок членів «Літературної вежі»;
 • оформлення фотоматеріалів та ведення альбомів » Історія бібліотеки в особах», «Таланти і їх прихильники»;
 • ведення робочих картотек: «Знаменні і пам’ятні дати календаря», “Творче об’єднання: від початку до сьогодення».

Сектор наукової обробки літератури7

Завідувач – Ліфанова Тетяна Іванівна

тел. 55-39-44

Основними функціями сектору є:

 • систематизація та предметизація літератури;
 • організація, ведення, редагування традиційних і електронного каталогів редагування записів електронного каталогу;
 • рекаталогізація бібліотечного фонду

 


Сектор рідкісних та цінних видань

Завідувач – Щукіна Лариса Борисівна 

тел. 55-39-43

Основними функціями сектору є:

 • обслуговування користувачів;
 • формування бази даних «Рідкісні та цінні видання»;
 • створення колекцій подарованих видань;
 • створення музею стародруків.

Сектор літератури іноземними мовами6

Завідувач – Кривешко Тетяна Петрівна

тел. 55-39-42

Основними функціями сектору є:

—         обслуговування студентів, наукових працівників, викладачів, співробітників та інших категорій читачів вузу літературою відповідно до їх інформаційних запитів у читальному залі            та абонементі .
—         формування фонду відповідно до профілю вузу та потреб читачів.
—         реєстрація читачів, ознайомлення з правилами користування та можливостями відділу.
—         здійснення профілактичних заходів щодо ліквідації заборгованості читачів
—         організація книжкових та електронних виставок
—         вивчення стану книгозабезпеченності з метою приведення у взаємозалежність інформаційних потреб читачів і складу фондів.
—         здійснення  раціонального розміщення фондів, їх зберігання та реставрацію


Абонемент навчальної літератури8

Завідувач – Іванчук Олена Романівна

тел. 55-39-44

     Основні функції абонементу:

 • обслуговування користувачів навчальною літературою;
 • проведення роботи з попередження і ліквідації читацької заборгованості;
 • аналізує забезпеченність читачів навчальними виданнями

Абонемент наукової літератури 

Завідувач – Старчеус Галина Михайлівна          5  

 тел. 55-39-43

Основними функціями абонементу є:

 • обслуговування професорсько-викладацького складу та студентів університету науковою літературою;
 • формування та зберігання фоду наукової літератури;
 • реєстрація та перереєстрація користувачів в АБІС;
 • попередження і ліквідація читацької заборгованості;
 • аналіз забезпеченості читачів науковими виданнями.

 


Абонемент художньої літератури9

Завідувач – Кравцова Меланія Іванівна

тел. 55-39-43

Основні функції абонементу:

 • забезпечення повного та оперативного задоволення запитів читачів на різножанрову літературу;
 • сприяння підвищенню культури читання;
 • проведення соціологічних досліджень читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення;
 • видання рекомендаційного списку літератури «Світ медицини в художньому слові»;
 • проведення культурно-просвітницької роботи: організація виставок, книжкових переглядів літератури, календарів знаменних дат

Читальна зала10

Завідувач – Горбенко Олена В‘ячеславівна

тел. 55-39-41

Основними функціями відділу є:

 • забезпечення читачів довідковою, цінною та малочисельною літературою різноманітної тематики;
 • збереження фонду авторефератів та дисертацій.