Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Структура бібліотеки

Адміністрація

Фото Неля Миколаївна _MG_0087……  DSC06529 - копия

Директор бібліотеки

Кравчук Неліна Миколаївна

 тел. (0432) 55-39-40

e-mail: libvnmu@gmail.com

Заступник директора з наукової роботи

Мельник Майя Ігорівна

           тел. (0432) 55-39-42   

  e-mail: libvnmu@gmail.com 

Заступник директора з ІТ

Шаповалова Вікторія Юріївна  

  тел. (0432) 55-39-47

e-mail: libvnmu@gmail.comНауково-методичний відділ

Завідувач – Бондарчук Ярослава СергіївнаЯрослава на сайт

 тел. 55-39-42

e-mail: libvnmu@gmail.com

          Основними функціями відділу є:

 • надання методичної та практичної допомоги працівникам бібліотеки та бібліотекам ВНЗ міста з основних напрямів діяльності;
 • організація системи підвищення кваліфікації бібліотечних працівників на базі бібліотек ВНЗ міста;
 • організація роботи методичної ради бібліотеки, засідань методичного об’єднання та «Експрес університету».
 • підготовка методичних матеріалів та нормативно-технологічної документації;
 • організація та наповнення БД «Професійні видання», «Методичні рішення», «Бібліотечні кадри»);
 • аналіз звітів і планів роботи бібліотеки та бібліотек методичного об’єднання;

.


Інформаційно-бібліографічний відділ

Завідувач – Сухарєва Людмила ВалентинівнаФото ІБО на сайт

тел. 55-39-43

e-mail: elbibinfo@gmail.com

Основними функціями відділу є:

 • здійснення довідково-бібліографічного обслуговування читачів:
 • здійснення інформаційного обслуговування підрозділів університету за системою вибіркового розповсюдження інформації;
 • наповнення БД «Вища освіта»;
 • тематичний пошук інформації в ЕК;
 • підготовка бібліографічних покажчиків та інформаційних видань для науковців університету;
 • підготовка інформаційного видання «Бібліокур’єр»;
 • щотижневе інформування кафедр університету про нові надходження;
 • щомісячне інформування кафедр університету від УкрІНТЕІ;
 • обслуговування по МБА;
 • підготовка і проведення бібліографічних оглядів, бесід;
 • проведення індивідуальних та групових лекцій курсу «Інформаційна культура» для аспірантів, клінічних ординаторів та магістрів;

Відділ комплектування документів

Завідувач – Димченко Марина Павлівна КФ

тел. 55-39-48

Основними функціями відділу є:

 • відбір і придбання творів друку та інших видів документів відповідно до завдань навчальної, наукової та виховної роботи університету;
 • облік бібліотечного фонду;
 • розподіл нових надходжень між структурними підрозділами бібліотеки;
 • рекаталогізація бібліотечного фонду

Відділ культурно-просвітницької роботи

Завідувач –Гулик Інна Вікторівнаред1

  тел. 55-39-42

          Основними функціями відділу є:

 • координація культурно-просвітницьких заходів структурних підрозділів бібліотеки;
 • забезпечення повного та оперативного задоволення запитів читачів на різножанрову літературу;
 • сприяння підвищенню культури читання;
 • проведення соціологічних досліджень читацьких інтересів з метою оптимального їх задоволення;
 • видання рекомендаційного списку літератури «Світ медицини в художньому слові»;
 • проведення культурно-просвітницької роботи: організація виставок, книжкових переглядів літератури, календарів знаменних дат
 • надання методичної та практичної допомоги в організації та проведенні культурно-просвітницьких заходів;
 • співпраця зі студентським клубом, кафедрами та деканатами університету;
 • організація дозвілля студентської молоді – робота клубів за інтересами;
 • оформлення фотоматеріалів та ведення альбомів «Історія бібліотеки в особах».

Відділ наукової обробки документів та організації каталогів

Завідувач – Мельник Олена Петрівна6

тел. 55-39-44

Основними функціями відділу є:

 • систематизація та предметизація літератури;
 • організація, ведення, редагування традиційних і електронного каталогів.

 


Відділ обслуговування іноземною літературою

Завідувач – Лозан Світлана МихайлівнаФОТО відділу

тел. 55-39-42

Основними функціями відділу є:

 • обслуговування студентів, наукових працівників, викладачів, співробітників та інших категорій читачів вузу літературою  відповідно до їх інформаційних запитів у читальному залі та абонементі;
 • формування фонду відповідно до профілю вузу та потреб читачів;
 • реєстрація читачів, ознайомлення з правилами користування та можливостями відділу;
 • організація книжкових та електронних виставок;
 • вивчення стану книгозабезпеченності з метою приведення у взаємозалежність інформаційних потреб читачів і складу фондів;
 • здійснення  раціонального розміщення фондів, їх зберігання та реставрацію

Відділ обслуговування навчальною літературою

Завідувач – Іванчук Олена Романівна

тел. 55-39-44

     Основними функціями відділу є:

 • обслуговування користувачів навчальною літературою;
 • проведення роботи з попередження і ліквідації читацької заборгованості;
 • аналіз книгозабезпеченості читачів навчальними виданнями

Відділ обслуговування науковою літературою із секторами

Завідувач – Горбенко Олена В’ячеславівна

 тел. 55-39-43


        Сектор абонементу

        Завідувач – Старчеус Галина МихайлівнаНА

        тел. 55-39-43

       Основними функціями абонементу є:

 • обслуговування професорсько-викладацького складу та студентів університету науковою літературою;
 • формування та зберігання фоду наукової літератури;
 • реєстрація та перереєстрація користувачів в АБІС;
 • попередження і ліквідація читацької заборгованості;
 • аналіз забезпеченості читачів науковими виданнями.

       Сектор рідкісних книг та рукописів

       Завідувач – Щукіна Лариса Борисівна ФРК

       тел. 55-39-43

      Основними функціями сектору є:

 • обслуговування користувачів;
 • формування бази даних «Рідкісні та цінні видання»;
 • створення колекцій подарованих видань;
 • створення музею стародруків.

      Сектор краєзнавчих виданьDSC06460

      Завідувач – Юрчишина Ольга Анатоліївна

 

 

 


      Сектор читального залу

     Дівчата редагована – копія

      тел. 55-39-41

      Основними функціями сектору є:

 • забезпечення читачів довідковою, цінною та малочисельною літературою різноманітної тематики;
 • виконання тематичних запитів з медицини та суміжних областей знань;
 • зберігання фонду періодичних видань (газет) протягом 3 років;
 • створення комфортного бібліотечного середовища для навчання.