Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Звіти бібліотеки

Звіт про роботу науковоїбібліотеки за 2015 рік