Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Науково-практична конференція "Інформаційна діяльність бібліотек ЗВО в умовах суспільних змін"

Дата проведення: 2 листопада 2023 р.………………………………………………………………………………………………………………………….

База проведення: Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Читати повністю

Науково-практична конференція "Бібліотечні компетентності в умовах нових викликів"

Дата проведення:  5 жовтня 2022 р.………………………………………………………………………………………………………………………….

База проведення: Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Читати повністю

Науково-практична конференція "Сучасні аспекти оновлення університетських бібліотек”

Дата проведення:  29 жовтня 2021 р.………………………………………………………………………………………………………………………….

База проведення: Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Читати повністю

Науково-практична конференція «Бібліотека – місце традицій, простір іновацій».

Дата проведення:  9 грудня 2020 р.………………………………………………………………………………………………………………………….

База проведення: Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Читати повністю

«Комунікаційний простір сучасної бібліотеки» (семінар)

Дата проведення:  24 жовтня 2018 р.……………………………………………………………………………………………

База проведення: Бібліотека Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Читати повністю

«Актуальні аспекти в діяльності бібліотек: сучасний погляд, практичний досвід»

Дата проведення: 20 березня 2018 р.

Місце проведення: Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Читати повністю

«Кадровий потенціал у бібліотечному середовищі» (семінар)

Дата проведення: 24 жовтня 2017 р.

Місце проведення: бібліотека Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Фото. Читати повністю

Науково-практична конференція «Бібліотека як сервіс: очікування користувачів та можливості бібліотеки»

Дата проведення: 25 квітня 2017 р.

Місце проведення: Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова Читати повністю

Науково-практична конференція "Місце бібліотек ВНЗ у міжнародному науковому інформаційному просторі"

Дата проведення: 29 листопада 2016 р.

Місце проведення: бібліотека Вінницького національного аграрного університету

Читати повністю

Краєзнавство – шлях до формування іміджу бібліотеки (семінар)

Дата проведення: 12 квітня 2016 р.

Місце проведення: бібліотека Вінницького кооперативного інституту

Читати повністю

"Статистика бібліотечних процесів" (семінар)

Дата проведення:  27 жовтня 2015 р.

База проведення: Бібліотека Вінницького торговельно-економічного інституту КНТЕУ

Читати повністю

"Інформаційна діяльність бібліотек ВНЗ в роботі зі cтудентською молоддю"

Дата проведення:  28 квітня 2015 р.

База проведення: Бібліотека Вінницького національно медичного університеру ім. М.І.Пирогова
Читати повністю

"Новий погляд на традиційні напрями наукової діяльності бібліотеки"

Дата проведення:  25 квітня 2014 р.

База проведення: Бібліотека Вінницького державного педагогічного університеру імені Михайла Коцюбинського.

Читати повністю

"Інформаційні ресурси бібліотек: від системи формування до якості послуг та ефективного використання"

Дата проведення:  20 листопада 2013 р.

База проведення: Бібліотека Вінницького національно медичного університеру ім. М.І. Пирогова.

Читати повністю

"Співпраця та партнерство медичних бібліотек України в сучасному інформаційному просторі" (міжнародна науково-практична конференція)

Дата проведення: 15-16 травня 2013 р.

База проведення: Бібліотека Вінницького національно медичного університеру ім. М.І. Пирогова,

Вінницька обласна наукова медична бібліотека Читати повністю

"Моделі маркетингових рішень в управлінні бібліотекою ВНЗ" (семінар-практикум)

Дата проведення: 6 грудня 2012 р.

База проведення: Бібліотека Вінницького торгівельно-економічного інституту КНТЕУ

Читати повністю

"Сучасні тенденції діяльності бібліотек ВНЗ в умовах інформаційного суспільства" (Міжвузівська науково-практична конференція)

Дата проведення: 4 квітня 2012р.

База проведення: Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету Читати повністю

«Стратегії збереження бібліотечних фондів» (Міжвузівська науково-практична конференція)

Дата проведення: 26 жовтня 2011 р.

База проведення: Бiблiотека ВНАУ Читати повністю

"Бібліотека ВНЗ як середовище інтелектуального та творчого розвитку молоді" (Семінар)

Дата проведення: 19 квiтня 2011 р.

База проведення: Бiблiотека ВДПУ iм. М. М. Коцюбинського Читати повністю

«Університетська бібліотека: від традицій до інновацій»

Дата проведення: 17 листопада 2010р.

База проведення: Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова Читати повністю

«Сучасні інформаційні технології на допомогу науковому та освітньому процесам в діяльності бібліотек ВНЗ» (Міжвузівська науково-практична конференція)

Дата проведення : Квітень 2009р.

База проведення: Бібліотека ВНМУ ім. М.І.Пирогова

Читати повністю