Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Інформаційна діяльність бібліотек ЗВО в умовах суспільних змін : матеріали наук.-практ. конф., 2 листоп. 2023 р., Вінниця / Обл. метод. об-ня б-к ЗВО м. Вінниці, Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. М. І. Мельник ; ред. Л. В. Сухарєва ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2023. – 44 с

Доступно за посиланням

Бондарчук Я. Погляд на тенденції, що формують майбутнє українських бібліотек: контраверсійні роздуми / Я. Бондарчук // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2023. – № 2 (32). – С. 2–3.

Доступно за посиланням

Гаврілова В. Все про мобінг або правила виживання у токсичному колективі / В. Гаврілова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2023. – № 3 (33). – С. 51–54.

Доступно за посиланням

Мельник М. Історико-книгознавчі дослідження фонду бібліотеки з метою створення книжкових колекцій / М. Мельник // Бібліотечний форум України: історія, теорія, практика. – 2023. – № 2 (32). – С. 18–21.

Доступно за посиланням

Мельник М. Працюємо, вдосконалюємося та рухаємося вперед попри всі випробовування / М. Мельник // Бібліотечний форум України: історія, теорія, практика. – 2023. – № 3 (33). – С. 41–43.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. А. Василь Данилович Білик – ректор, почесний громадянин міста Вінниця. До 100-річчя від дня народження / О. А. Юрчишина // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2023. – Т. 27, № 2. – С. 352–354.

Доступно за посиланням

Кокус В. В. Кафедра шкірних та венеричних хвороб Вінницького державного медичного інституту: перші кроки діяльності / В. В. Кокус // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2023. – Т. 27, № 3. – С. 528–533.

Доступно за посиланням

Бібліотека і читач у ракурсі соціологічних досліджень / метод. об’єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2023. – 28 с.

Читати повністю

Бібліотечні компетентності в умовах нових викликів : матеріали наук.-практ. конф., 5 жовт. 2022 р., Вінниця / Метод. об-ня б-к ЗВО м. Вінниці, Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2022. – 60 с.

Читати повністю

Мазур О. П. Сторінки історії Вінницької психоневрологічної лікарні в книжкових пам’ятках / О. П. Мазур // Вісник Вінницького національного університету. – 2022. – Т. 26, № 3. ˜– С. 519-522. – Режим доступу: https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/1053/1008. – DOI https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(3)-30

Доступно за посиланням

Кокус В. В. Софроній Терентійович Новицький - завідувач кафедри оперативної хірургії і топографічної анатомії Вінницького державного медичного інституту (1937-1941 рр.) / В. В. Кокус // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2022. – № 2 (26). – С. 344–348. – Режим доступу: https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/article/view/1020/978. – DOI: 10.31393/reports-vnmedical-2022-26(2)-30.

Доступно за посиланням

Мазур О. П. Книжкові скарби: колекції сектору рідкісної книги та рукописів Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова / О. П. Мазур // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2022. – № 1 (26). – 165–169.

Доступно за посиланням

Гулик І. Студія «Вежа» – лабораторія самореалізації студентства та центр спілкування / І. Гулик // Бібліотечний форум України: історія, теорія і практика. – 2021. – № 4. – С. 30-33.

Доступно за посиланням

Кокус В. В. Олексій Юліанович Новицький – дослідник малакофауни Поділля / В. В. Кокус // Одинадцяті Богданівські читання : матеріали всеукр. наук. конф. : зб. наук. пр. / редкол.: Ю. Присяжнюк (гол. ред.) [та ін.]. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2021. – С. 100–104.

Доступно за посиланням

Кокус В. В. Борис Павлович Бруханський – видатний педіатр першої половини ХХ століття / В. В. Кокус // Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали всеукр. наук. історико-краєзн. конф., м. Хмельницький, 24 верес. 2021 / Редкол.: Баженов Л. В. (голова), Єсюнін С. М. (співголова, відповід. ред.) [та ін.]. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2021. – С. 425–432.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. Іполит Дмитрович Купріянов: лікар, науковець, театрал / О. Юрчишина // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2021. – № 25 (2). – С. 344–345.

Доступно за посиланням

Бондарчук Я. Нотатки з блокнота методиста (з досвіду роботи науково-методичного відділу Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова) / Я. Бондарчук // Бібліотечний форум України: історія, теорія і практика. – 2021. – № 3. – С.38–40.

Доступно за посиланням

Шаповалова В. Ю. Службові бази даних на допомогу бібліотечному фахівцю [Електронний ресурс] / В. Ю. Шаповалова // «Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку» : наук.-практ. конф., присвячена 100-річчю Наукової бібліотеки НФаУ, 24 верес. 2021 р. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://lib.nuph.edu.ua/library/wp-content/uploads/2021/09/%D0%A8%D0%90%D0%9F%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf (дата звернення: 05.10.2021), вільний. – Назва з екрана.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. М. Бібліотека на зрізі столітньої епохи: паралелі розвитку і досягнень [Електронний ресурс] / Н. М. Кравчук // «Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку» : наук.-практ. конф., присвячена 100-річчю Наукової бібліотеки НФаУ, 24 верес. 2021 р. – Електрон. текст. дані. – Режим доступу: https://lib.nuph.edu.ua/library/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%A7%D0%A3%D0%9A.pdf (дата звернення: 05.10.2021), вільний. – Назва з екрана.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. Науковій бібліотеці Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова – 100 років / Н. Кравчук // Бібліотечний форум України: історія, теорія і практика. – 2021. – № 4. – C. 59-62.

Доступно за посиланням

Коваленко В. Роль університетської бібліотеки у підтримці наукових досліджень та наукової комунікації / В. Коваленко // Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі : матеріали IV наук.-практ. конф., (Харків, 26–27 жовт. 2021 р.). – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 52–58.

Доступно за посиланням

Мельник М. Іміджеві заходи Наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова як фактор її успішного розвитку / М. Мельник // Бібліотеки і суспільство : рух у часі та просторі: матеріали IV наук.-практ. конф., (Харків, 26–27 жовтня 2021 р.). – Харків : ХНМУ, 2021. – С. 71–78.

Доступно за посиланням

Кокус В. В. Данилевський І. А. - перший завідувач кафедри очних хвороб Вінницького державного медичного інституту / В. В. Кокус // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2021. – № 3 (25). – 514–520.

Доступно за посиланням

Мазур О. П. Історія розвитку хірургічної науки (на основі видань із фонду рідкісних книг та рукописів) / О. П. Мазур // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2021. – № 4 (25). – 672–679.

Доступно за посиланням

Мельник М. І. Книжкова спадщина науковців–медиків Вінниці у фондовому зібранні Наукової бібліотеки ВНМУ імені М. І. Пирогова / М. І. Мельник // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., Київ–Ужгород, 19–20 трав. 2021 р. – Київ, 2021. – С. 23-25.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. А. Успішний проєкт «Вінниця – місто послідовників М. І. Пирогова»: від ідеї до реалізації / О. А. Юрчишина // Тенденції розвитку медичних бібліотек України і виклики сучасного інформаційного суспільства : матеріали ХХ ювіл. міжнар. наук.-практ. конф., Київ–Ужгород, 19–20 трав. 2021 р. – Київ, 2021. – С. 32-33.

Доступно за посиланням

Мельник М. Інформаційно-бібліографічне обслуговування в бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пирогова: традиції і іновації / М. Мельник // Молодий медик. – 2020. – № 1. – С. 4, 6, 8. – Помилка видавництва, правильна назва статті «Щоденні молодіжні зустрічі у бібліотеці»

Доспупно за посиланням

Мельник М. Тимбілдинг або «один у полі не воїн» / М. Мельник // Бібліотечний форум України. – 2020. – № 3. – С. 6-9

Доступно за посиланням

Бондарчук Я. Елементи бібліотечного маркетингу в діяльності Наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова / Я. Бондарчук // Бібліотечний форум України. – 2020. – № 4. – С. 14-16.

Доступно за посиланням

Коваленко В. Використання тайм-менеджменту в бібліотеці / В. Коваленко // Бібліотечний форум України. – 2020. – № 4. – С. 11-13.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. Віртуальний зв’язок з читачем та особистий біліотекар: як наукова бібліотека ВНМУ працює в умовах карантину / Н. Кравчук // Молодий медик. – 2020. – № 2 (вересень). – С. 6-7.

Доступно за посиланням

Мельник М. І. «Уміє слово мудре печаль лікувати» / М. І. Мельник // Медичні бібліотеки України: досвід, традиції, інновації : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 20-21 травня 2020 р.) / Ред. кол. : Т. А. Остапенко, І. В. Киричок, Н. М. Бортняк [та ін.] – Київ : ННМБУ ; Харків : ХНМУ, 2020. – С. 90-98. – Електон. версія. – Режим доступу: https://library.gov.ua/conference/index.html#p=86

Доступно за посиланням

Бібліотека – місце традицій, простір іновацій : матеріали наук.-практ. конф. / метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 52 с.

Читати повністю

Вебкомунікація та бібліотека: технології успішної взаємодії : метод. рек. / метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 36 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Бібліотечний менеджмент в контексті нового часу : аналіз опитування / метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 28 с.

Читати повністю

Професор Савостьянов Олександр Олександрович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. А. Юрчишина, В. В. Кокус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 76 с. : фот. – (Серія «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова»).

Видання містить інформацію про О. О. Савостьянова – визначного науковця, ботаніка, професора та першого завідувача кафедри біології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Матеріали підготовлені на основі біографічних та архівних документів. Рекомендовано науковцям, студентам, краєзнавцям, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться історією науки рідного краю.

Читати повністю

Медіаграмотність: практичні навики та перспективи розвитку : аналіз опитування / ВНМУ ім. М. І. Пирогова, Наукова бібліотека ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 28 с.

У виданні представлені результати дослідження рівня медіаграмотності, проведеного серед студентів та науковців ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Отримані результати стануть орієнтиром для подальшого розвитку сучасного простору медіаграмотності науковця та студента, допоможуть у створенні нових форм та сервісів бібліотечного супроводу під час здійснення наукових досліджень та появи нових проектів.

Читати повністю

Аналіз діяльності бібліотек ЗВО методичного об’єднання м. Вінниці / метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 40 с.

Аналіз діяльності бібліотек ЗВО методичного об’єднання м. Вінниці / метод. центр бібліотек ЗВО м. Вінниці, бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н.  М. Кравчук. – Вінниця, 2020. – 40 с.

.

.

Читати повністю

Літопис праці, успіхів, здобутків : біобібліогр. покажч. до ювілею Кравчук Неліни Миколаївни / уклад.: М. І. Мельник, Г. А. Біловус ; відп. за вип. М. І. Мельник ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – 34 с. : фот.

Читати повністю

Foreign Literature Department from the Student’s Point of View : questionnaire analysis = Відділ обслуговування літературою іноземними мовами з погляду студента : аналіз анкетування / уклад. С. М. Лозан ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2019. – 20 с.

Читати повністю

Гулик І. В. Гостинна бібліотека – візитівка університету / І. В. Гулик // Сучасна бібліотека: проблеми, досвід та вектори розвитку [Електронний ресурс] : матеріали наук.-практ. інтернет-конф. (Харків, 28-29 трав. 2019 р.) / Б-ка Нац. фармацевт. ун-ту. – Назва з екрана. – Харків, 2019. – Режим доступу: http://lib.nuph.edu.ua/fullis/konf_280519/Gulik.pdf

Доступно за посиланням

Кокус В. В. Б. Є. Балковський – відомий український флорист, біолог: (до 120-річчя від дня народження / В. В. Кокус // Інтродукція рослин: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку: до 215-річчя ботанічного саду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна: матеріали міжнар. наук. конф. (Харків, 14–15 трав. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 116-121. – Бібліогр. в кінці ст.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. А. Професор Іван Митрофанович Грабченко / О. А. Юрчишина // Вісник Вінницького нац. мед. ун-ту. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 184–186. – фот. – Бібліогр.: в кінці ст.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. Борис Соломонович Шкляр (1896–1961): особистість і науковець, крізь призму терапії / О. Юрчишина // Бердичівська земля як феномен розвитку європейської культури та мистецтва : наук. зб. «Велика Волинь» : праці Житомир. наук.-краєзн. т-ва дослідників Волині, Житомир. обл. орг. НСКУ : матеріали Всеукр. наук.-краєзн. конф., Бердичів, 21–22 трав. 2019 р. / упоряд. П. С. Скавронський. – Бердичів, 2019. – Вип. 58. – С. 251–256. – Бібліогр. в кінці ст.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. Вечір пам’яті Степана Руданського: теплота сердець і незабутні враження : до 185-річчя від дня народження лікаря й поета / О. Юрчишина // Кримська світлиця. – 2019. – 1лют. ( № 5). – Режим доступу: https://bit.ly/2MM4IiR.

Доступно за посиланням

Раздобудько Л. В. «Шануймо мову над усі боги, якщо ми хочем зватися народом» / Л. В. Раздобудько // Молодий медик. – 2019. – № 3. – С. 6.

Доступно за посиланням

Мельник М. І. День поезії об’єднав творчу молодь / М. І. Мельник // Молодий медик. – 2019. – № 3. – С. 5.

Доступно за посиланням

Лозан С. М. Бібліотека та іноземні студенти: грані взаємовідносин / С. М. Лозан // Молодий медик. – 2019. – № 1. – С. 8.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. М. Його девіз – служити дітям / Н. М. Кравчук // Молодий медик. – 2019. – № 2 (лютий-березень). – С. 5.

Доступно за посиланням

Біловус Г. А. Інформаційно-бібліографічне обслуговування в бібліотеці ВНМУ ім. М. І. Пирогова: традиції та інновації / Г. А. Біловус // Молодий медик. – 2019. – № 8. – С. 5.

Доступно за посиланням

Бібліопростір: інформаційний вісник методичного об'єднання бібліотек ЗВО м. Вінниці / відп. за вип. Н. М. Кравчук ; гол. ред. М. І. Мельник ; ред. Я.С. Бондарчук ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2019. – Вип. 7. – 23 с.

Читати повністю

Кравчук Н. М. Бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова: формат взаємодії та партнерства / Н. М. Кравчук, М. І. Мельник // Мед. б-ки України в глобалізованому світі науки, освіти та культури : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 16–17 трав. 2019 р., Львів. – Київ ; Львів, 2019. – С. 25–32.

Доступно за посиланням

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці за 2018 рік / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Я. С. Бондарчук, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2019. – 48 с.

Читати повністю

Сучасні орієнтири університетських бібліотек : досвід роботи метод. об-ня б-к ЗВО м. Вінниці : дайджест / уклад. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця. – 2018. – Вип. 6. – 16 с.

Читати повністю

«Актуальні аспекти в діяльності бібліотек: сучасний погляд, практичний досвід» : матеріали науково-практичної конференції (20 березня 2018 р., м. Вінниця) / Бібліотека Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова ; уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2018. – 88 с.

 

Читати повністю

Мельник М. І. Популяризація книги в контексті інформаційних потреб сучасного студента / М. І. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. - 2018. - № 4. - С. 36.

Доступно за посиланням

Сучасні орієнтири університетських бібліотек : досвід роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці : дайджест. — 2018. — Вип. 5. — 19 с.

Читати повністю

Кравчук Н. М. Опановуємо… Творимо… Втілюємо… / Н. М. Кравчук // Бібл. форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 4. – С. 42.

Доступно за посиланням

Мельник М. І. Розвиток комфортного інформаційно-комунікаційного середовища бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова / М. І. Мельник // Стратегія розвитку медичних бібліотек України: пошук нових форматів : матеріали XVII Міжнар. наук.-практ. конф., (Тернопіль, 17-18 трав. 2018 р.) / Нац. наук. мед. б-ка України, Б-ка ДВНЗ «Терноп. держ. мед. у-т ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України», Терноп. обл. наук. мед. б-ка. – Вінниця : Нова Книга, 2018. – С. 80-85.

Доступно за посиланням

Кокус В. В. Перший завідувач кафедри біології Вінницького медичного інституту О. О. Савостьянов: ботанічні екскурсії і не тільки... / В. В. Кокус // Вісник Вінниц. нац. мед. ун-ту. - 2018. - Т. 22, № 3. - С. 572-576.

Доступно за посиланням

Гулик І. В. Принципи меритократії в бібліотеці / І. В. Гулик // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 7-8.

Доступно за посиланням

Кокус В. Олександр Кривицький – дослідник природи Середнього Придністер’я / В. Кокус // Перша Ямпіл. наук.-краєзн. конф. (Ямпіль, 28-29 вересня 2018 р.). – Ямпіль ; Вінниця, 2018. – С. 51-55.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. М. Університетська бібліотека як інформаційно-аналітичний сервіс / Н. М. Кравчук, В. Ю. Шаповалова // Бібліотеки закл. вищ. освіти: досвід та перспективи : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. б-к ЗВО, 4–6 лип. 2018 р., Одеса. – Одеса, 2018. – С. 80–90.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. Завершено будівництво бібліотеки університету: від зародження ідеї до її втілення / Н. Кравчук // Молодий медик. – 2018. – Трав. (№ 5). – С. 3–4.

Доступно за посиланням

Мельник М. І. Мистецькі заходи бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова, що об’єднують студентську молодь / М. І. Мельник // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2018. – № 3. – С. 22-23.

Доступно за посиланням

Публікації працівників бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова (1967–2017) / Б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад.: М. І. Мельник, О. В. Горбенко, Г. А. Біловус ; ред. бібліогр. Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 84 с.

 

Читати повністю

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Вінниці за 2017 рік / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2018. – 30 с.

Читати повністю

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ методичного об’єднання м. Вінниці за 2016 рік / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 31с.

Читати повністю

Дві грані однієї долі. Святитель Лука (В. Ф. Войно-Ясенецький) : біобібліогр. покажч. до 140-річчя від дня народж. / Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад.: М. І. Мельник, Т. І. Ліфанова ; ред. Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 76 с.

Читати повністю

Мельник М. І. Перлини душі / М. І. Мельник // Світлиця. – 2017. – № 1 (56). - С. 45-46.

Доспупно за посиланням

Гулик І. В. За завісою цензури / І. В. Гулик // Бібліотечний форум України. - 2017. - № 2. - С. 23-24.

Доступно за посиланням

Сучасні орієнтири університетських бібліотек : досвід роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці : дайджест / ред. колегія: М. І. Мельник, Н. С. Головко, М. П. Сахарова ; відп. за вип. Н. М. Кравчук - 2017. - Вип. 3. - 18 с.

Читати повністю

Організація відкритого доступу до бібліотечного фонду : метод. рек. / уклад. Н. П. Одінцова, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; наук. бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 24 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Читати повністю

Списання документів у програмі ІРБІС64 : метод. рек. / уклад. Н. В. Бойко, В. Ю.Шаповалова, Н. С. Головко ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; наук. бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 22 с. (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

 

Читати повністю

Вивчення потреб англомовних користувачів у навчальній літературі : аналітико-статистичний огляд / уклад. С. М. Лозан ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 31 с.

Читати повністю

Інтеграція у віртуальний простір як складова успіху наукової бібліотеки ВНМУ ім. М. І. Пирогова : метод. рек. / уклад. М. П. Сахарова ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наукова бібліотека. – Вінниця, 2017. – 16 с.

Читати повністю

Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. Якою їй бути? : аналіз анкетування / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наукова бібліотека; уклад. М. П. Сахарова, ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2017. – 36 с.

Читати повністю

Подих весни : збірник / Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, наук. б-ка, тв. об-ня "Літературна вежа" ; уклад., авт. передм. Л. Ф. Лізановська. - Вінниця, 2016. - 55 с.

«Поезія — це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі…» — ці слова належать відомій поетесі, нашій сучасниці — Ліні Костенко. І справді… Чому ж серед найкращих винаходів людства поезія займає одне з почесних місць? Століттями люди намагаються пояснити це диво. Писати вірші, картини — велике мистецтво, це — рідкісний дар, який дається Богом лише обраним. І тільки поетам та художникам дано створити такі рядки та полотна, які будуть вражати своєю мелодійністю, чарівністю, чуттєвістю…«Подих весни» — це третя збірочка членів творчого об’єднання «Літературна вежа», яка незабаром відзначатиме свій 20-річний ювілей. За роки існування «Вежу» відвідали сотні студентів, закоханих в літературу і мистецтво. І можливо, саме це їхнє захоплення, окрім обраної на все життя медицини, допоможе юним талантам краще пізнати себе і оточуючий світ. Тож, побажаємо їм відшукати побільше щирих, проникливих слів та неповторних відтінків, які торкнуться сердець та зможуть зачарувати, підбадьорити і надихнути.

Читати повністю

Портфоліо бібліотекаря – Ваша візитна картка : метод. рек. / уклад. М. І. Мельник, відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2016. – 36 с.

Читати повністю

Сучасні орієнтири університетських бібліотек : досвід роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці : дайджест / ред. колегія: М. І. Мельник, Н. С. Головко, М. П. Сахарова ; відп. за вип. Н. М. Кравчук - 2016. - Вип. 2. - 10 с.

Читати повністю

Літературно-медична парадигма: вивчаємо медицину разом з письменниками : реком. бібліогр. покажч. / уклад. Г. В. Стороженко, М. І. Кравцова, М. І. Шпукал, О. В. Горбенко ; ред. М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Наукова бібліотека Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. – Вінниця, 2016. – 88 с.

Читати повністю

Ректори ВНМУ ім. М. І. Пирогова: погляд крізь час (1930–2016) : біобібліогр. покажч. / наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; уклад. О. А. Юрчишина ; ред. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2016. – 60 с.

Читати повністю

Юрчишина О. А. / О. А. Юрчишина Олександру Іванову – 75! : [про колиш. зав. кафедри фіз. виховання та ЛФК ВНМУ ім. М. І. Пирогова О. Н. Іванова] / О. Юрчишина // Спорт ветеранів України. – 2016. – Лют. – № 2. – С. 4 : фот. – Режим доступу до газ. : https://avsu.files.wordpress.com/2016/03/svu_02-site.pdf.

Юрчишина О. А. Спортсмен, тренер, науковець : до 75-річчя від дня народження О. Н. Іванова [колиш. зав. кафедри фіз. виховання та ЛФК ВНМУ ім. М. І. Пирогова] / О. Юрчишина // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2016. – № 1, т. 20, ч. 1. – С. 155–156 : фот.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. А. Радість і сум в одне переплелися : до 182-ї річниці від дня народження С. Руданського / О. А. Юрчишина // Слово Просвіти. – 2016. – 28 січ.-3 лют. (№ 4). – Режим доступу до газ. : http://slovoprosvity.org/2016/02/04/radist-i-sum-v-odne-pereplelisya/.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. Мандрівка до Буші – свято для душі / О. Юрчишина. – Режим доступу : http://nsku.org.ua/?p=6391. – Дата доступу : 28.01.2016. – Назва з екрана.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. А. І все мине, що гірко було, настануть дивнії роки; чого ж ви стали, мої діти? : [до 182-ї річниці від дня народження лікаря, поета і громадянина С. Руданського] / О. Юрчишина // Кримська світлиця. – 2016. – 5 лют. (№ 6). – Режим доступу до газ. : : фот. http://svitlytsia.crimea.ua/?section=article&artID=16622.

Доступно за посиланням

Юрчишина О. Лікар Степан Руданський: відомий і невідомий… : до 182-ї річниці від дня народження Степана Васильовича Руданського / О. Юрчишина // Приватний лікар. – 2016. – № 1. – С. 4–7 : іл. – Додаток до журн. «Участковый врач».

Доступно за посиланням

Юрчишина О. А. Київ вшанував класика : [до 182-ї річниці від дня народження лікаря, поета і громадянина С. Руданського] / О. Юрчишина // Літературна Україна. – 2016. – 18 лют. (№ 6). – С. 3–4 : фот.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. Пріорітети і орієнтири методичної роботи / Н. Кравчук // Місія медичних бібліотек в умовах реформування медичної галузі України : матеріали ХV Ювілейної міжнар. наук.-практ. конф., (Дніпропетровськ, 19-20 трав. 2016 р.) / Національна наукова медична бібліотекака, Бібліотека ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України». – Дніпропетровськ, 2016. – С. 29-31.

Текст виступу   

Презентація виступу 

Лізановська Л. Два крила любові : творче об’єднання «Літературна вежа» святкує своє 20-річчя / Л. Лізановська // Молодий медик. – 2016. – Квіт. (№ 4) – С. 5

Доступно за посиланням

Мельник М. Життєвий і творчий шлях Кобзаря крізь призму медицини : річницю смерті Тараса Шевченка відзначили тематичним виданням / М. Мельник // Молодий медик. – 2016. – Берез. (№ 3). – С. 7.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. Scopus у запитаннях і відповідях / Н.Кравчук // Молодий медик. – 2016. – Лют. (№ 2). – С. 6.

Доступно за посиланням

Сухарєва Л. Оформлюємо список літератури (References) для статті у журнал системи Scopus / Л. Сухарєва // Молодий медик. – 2016. – Лют. (№ 2). – С. 7.

Доступно за посиланням

Кривешко Т. Найрозумніші інтелектуали Вінниччини навчаються у ВНМУ / Т. Кривешко // Молодий медик. – 2015. – Груд. (№ 6). – С. 3.

Доступно за посиланням

Одінцова Н. «Іменини в бібліотечної родини» / Н. Одінцова, М. Мельник // Молодий медик. – 2015. – Листоп. (№ 5). – С. 3.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. З вдячністю вклоняємося Лесі Іванівні Шпукал / Н. Кравчук // Молодий медик. – 2015. – Листоп. (№ 5). – С. 8.

Доступно за посиланням

Кравчук Н. Роботи науковців ВНМУ стануть доступними усьому світу : [про створення університетського репозитарію на базі наук. б-ки ВНМУ ім. М. І. Пирогова розповідає її директор Н. М. Кравчук] / Кравчук Н. М. ; [підготувала] К. Баркалова // Молодий медик. - 2015. - Трав. (№ 2). - С. 3.

Доступно за посиланням

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2016. – 19 с.

Діяльність бібліотек методичного об’єднання м. Вінниці у 2015 році була спрямована на інформаційно-комунікаційну підтримку навчальної, наукової та виховної діяльності навчальних закладів, збереження інформаційних ресурсів, впровадження сучасних технологічних процесів у всі сфери діяльності, створення комфортного середовища для задоволення потреб користувачів, підвищення професійного рівня персоналу та ін.

Читати повністю

Форми і методи роботи з читачами: як привернути увагу до бібліотеки : метод. рек. / уклад. М. І. Мельник, Н. С. Головко, О. В. Горбенко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Видання підготовлено на основі вивчення досвіду роботи бібліотек щодо впровадження в практику роботи різних форм і методів роботи з користувачами. Також узагальнена інформація з професійної періодики, бібліотечних сайтів, інших ресурсів Інтернету.
Видання адресоване бібліотечним фахівцям для організації щоденної роботи з читачами.

Читати повністю

Етико-моральний аспект культури бібліотечного обслуговування : метод. рек. / уклад.: М. П. Сахарова, М. І. Мельник ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 32 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

У методичних рекомендаціях розглядаються базові аспекти культури спілкування з відвідувачами з погляду морально-етичних якостей працівників бібліотек як основоположного чинника сучасного бібліотечного обслуговування.

Читати повністю

Сучасні орієнтири університетських бібліотек (досвід роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці) : дайджест / уклад. Н. С. Головко; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 40 с.

Сучасні бібліотеки ВНЗ прагнуть постійного вдосконалення своєї діяльності відповідно до змін у суспільстві, освітянській і науковій галузях та потреб споживачів інформації. З плином часу виникають нові завдання, які вимагають постійного корегування традиційних та впровадження нових напрямків розвитку бібліотек. Постійний пошук нових підходів до організації роботи, форм і методів бібліотечної діяльності та безперервне професійне самовдосконалення – нагальні потреби часу. Кожна бібліотека має власний потенціал, який напрацьовувався десятиліттями, спираючись на власний і запозичений досвід, і який вартий уваги серед своїх колег. Бібліотеки ВНЗ м. Вінниці вирішили періодично обмінюватися власними напрацюваннями на сторінках започаткованого дайджесту «Сучасні орієнтири університетських бібліотек».

Читати повністю

Соціальні мережі в роботі бібліотек : метод. рек. / Метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. М. П. Сахарова ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 28 с.

У методичних рекомендаціях розглядаються аспекти грамотної роботи у найбільш розповсюджених соціальних мережах для забезпечення  поширення  інформації  про  діяльність бібліотек серед широкого кола потенційних відвідувачів та налагодження ефективного взаємозв’язку з власною цільовою аудиторією.

Читати повністю

Аналіз діяльності бібліотек ВНЗ м. Вінниці / метод. центр бібліотек ВНЗ м. Вінниці, наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова ; упоряд. Н. С. Головко ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2015. – 18 с.

Динамізм перетворень, необхідність швидкої адаптації до зовнішнього середовища формують на сучасному етапі нову стратегію діяльності бібліотек вищого навчального закладу. На тлі цих перетворень змінюється їх суспільна роль: розширюються завдання і функції, здійснюється пошук та освоєння нових напрямів, впроваджуються нові форми і методи роботи. Інноваційний клімат – невід’ємна умова розвитку бібліотек у різних аспектах. Тому основна суть методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці носила системний та багаторівневий характер.

Читати повністю

Світ медицини в художньому слові: реком.список. Вип. 2 / уклад. Г.В. Стороженко; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2014. – 13 с.

Рекомендаційний список літератури «Світ медицини в художньому слові» є продовженням попереднього видання, яке вийшло у 2011 р. Тут представлені твори різних років, вітчизняних та зарубіжних класиків, сучасних авторів та письменників-лікарів.

Читати повністю

Традиційні та нові підходи до обліку і зберігання бібліотечних ресурсів / уклад. Н. Головко, М. Димченко; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2013. – 8 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Перед бібліотеками стоїть завдання, з одного боку, надати користувачам можливість широкого доступу до бібліотечних фондів, а з другого – забезпечити їх збереження. Найважливішим елементом збереження є облік. Пропонуємо матерали, використані з досвіду роботи бібліотек МО щодо форм обліку бібліотечних ресурсів. Методичний матеріал розрахований на бібліотечних працівників.

Читати повністю

Автоматизована книговидача в науковій бібліотеці ВНМУ ім. М.І. Пирогова (з досвіду роботи) / уклад. Н. Головко, Н. Кравчук, В. Шаповалова; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2013. – 8 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Сучасні бібліотеки не можуть обійтися без застосування нових технологій та пов’язаних з ними нових форм бібліотечно-інформаційного обслуговування. Розширення сервісу автоматизованих бібліотечних процесів у практику призвело до впровадження і автоматизованої книговидачі. Пропонуємо досвід, який бібліотека накопичила та впроваджує в цьому напрямку. Методичний матеріал розрахований на бібліотечних працівників.

Читати повністю

Електронні ресурси в бібліотеках: проблеми доступу та збереження авторського права: інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2012. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Читати повністю

Культура користування комп’ютером : інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 8 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Однією із характерних особливостей сучасного розвитку суспільства є зростання сфер діяльності людини, в яких використовуються інформаційні технології. Широке розповсюдження отримали персональні комп’ютери. Однак їх використання загострило проблеми збереження власного та суспільного здоров’я, вимагає удосконалення існуючих та розробки нових підходів до організації робочих місць, проведення профілактичних заходів для запобігання розвитку негативних наслідків впливу ПК на здоров’я користувачів.

Читати повністю

Світ медицини в художньому слові: реком.список / уклад. Г.В. Стороженко; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 13 с.

Саме ця найдавніша і найгуманніша професія  представлена у даному рекомендаційному списку літератури «Світ медицини в художньому слові». Звернувшись до запропонованих видань, ви поринете в нелегкі будні медиків, сповнені радостями перемог і гірких хвилин розчарувань, пізнаєте виняткову цілеспрямованість та працездатність людей лікарського покликання, глибше усвідомите сенс вибраної професії.

Читати повністю

Читання в структурі культурно-дозвіллєвих програм бібліотек ВНЗ. Аналіз міжвузівського моніторингу : інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 12 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Книга як продукт людської думки, пройшовши всі процеси розвитку цивілізації, і на сучасному етапі залишається незмінно важливим елементом духовного розвитку людини. Саме книга і читання, як процес, позитивно впливають на формування особистості, незважаючи на розвиток інформаційних технологій та збільшення форм масової інформації. Популярність соціальних інтернет-сайтів, вплив телебачення призвели до різкого зменшення інтересу населення до художньої літератури. Під час читання відбувається повільне розгортання логіки, а в Інтернеті та на телебаченні є можливість «схопити» новину чи якийсь квант інформації, але не обдумати її. Тому помічено, що молодь стала гірше писати.

Читати повністю

Індивідуальне бібліотечне обслуговування : інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»).

Індивідуальне бібліотечне обслуговування розуміється як діяльність бібліотекаря на допомогу задоволення читацьких запитів конкретного читача. Вузівські бібліотеки окрім якісного надання інформації користувачам та просвітницької діяльності мають ще й виховну функцію.

Читати повністю

Організація і проведення конкурсів у бібліотеці (з досвіду роботи наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова) / уклад. Л. Лізановська, В. Соколова ; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2010. – 12 с.

З метою покращення якості і ефективності роботи серед читачів та підвищення професійної майстерності працівників наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова протягом кількох років проводяться різноманітні конкурси. Про методику їх організації, форми проведення йдеться мова в даному виданні. Методичний матеріал розрахований на бібліотечних працівників.

Читати повністю

"Обличчя" бібліотеки в Інтернеті/ уклад. І. Гулик; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2009. – 5 с.

В умовах сучасної комп’ютеризації бібліотек в Україні та одержання ними доступу до глобальної міжнародної мережі, важливим питанням є професійно грамотне та повноцінне представлення бібліотеки в Інтернеті із своїми електронними продуктами та послугами. Створення веб-сайту не є «одноразовою» акцією. Це процес, що продовжується і який існує стільки часу, скільки веб-сайт знаходиться в Інтернеті і є доступним для широкого користування. Веб-сторінки повинні регулярно підтримуватися та оновлюватися, можливо, не тільки самими бібліотекарями, а й за допомогою користувачів. Рекомендуємо дані матеріали для тих, хто планує займатися або вже займається створенням та поповненням  бібліотечного веб-сайту.

Читати повністю

Просування бібліотеки в соціальний простір: форми та методи. Рекомендаційний список літератури / уклад. І. Гулик; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2009. – 4 с.

Про свою діяльність та ресурси бібліотека повинна інформувати суспільство. Подібно до бізнес-організацій вона використовує сучасні рекламні технології. Це дозволяє поліпшити шляхи взаємин бібліотеки з місцевим співтовариством і створює позитивний імідж для всієї бібліотечної справи в цілому.Система просування інформації охоплює сукупність різно­манітних заходів, зусиль, дій, які здійснюються з метою підвищення попиту в цілому. Комплекс просування бібліотечної продукції та послуг формують такі елементи як реклама та зв’язки з громадськістю. Даний рекомендований список публікацій дасть змогу бібліотечним працівникам розширити свій кругозір з питань покращення іміджу бібліотечної професії, реклами та просування бібліотечних послуг.

Читати повністю

Працюємо без боржників : метод. рек.- Вінниця, 2008 . – 7 с.- (Серія «Нові форми роботи в бібліотеках ВНЗ»).

Книжкові фонди є основним багатством бібліотек. Тому питання їх збереження надзвичайно актуальне. Одним із напрямків цієї діяльності є проблема боротьби з читацькою заборгованістю. Завдання бібліотек – зменшити відсоток боржників до мінімального. Бібліотечні працівники, які здійснюють обслуговування користувачів, знайдуть для себе корисні поради, познайомляться з досвідом інших бібліотек та зможуть організувати традиційну роботу по-новому.

Читати повністю

Впровадження нових технологій обслуговування користувачів бібліотек вищих навчальних закладів : метод. рек. – Вінниця, 2009. – 10 с. – (Серія «Нові форми роботи в бібліотеках»).

Сьогодні наші бібліотеки прагнуть зміцнити свої позиції в суспільстві, забезпечити вільний і необмежений доступ до інформації та зберегти її. Вони вирішують завдання інформаційного забезпечення навчального процесу, підвищення професійного та культурного рівня викладачів і студентів, виховання кожної молодої людини як всебічно розвиненої особистості. Наші користувачі хочуть бачити бібліотеку сучасним закладом, який зможе задовольнити їхні зростаючі потреби. Про використання сучасних технологій у обслуговуванні  користувачів і буде йти мова у представленому виданні. Бібліотечні працівники зможуть використати запропоновані методичні рекомендації з метою вдосконалення форм і методів обслуговування та в подальшій автоматизації бібліотечних процесів.

Читати повністю

Використання комп’ютерних технологій у роботі з бібліотечними фондами. Рекомендаційний список літератури / уклад. І. Гулик; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2008. – 4 с.

Перспективи розвитку бібліотек пов’язані із впровадженням нових інформаційних технологій, що вимагає поступової та поетапної автоматизації більшості бібліотечних процесів. Вони полягають у впровадженні інноваційних комп’ютерних технологій в роботу відділу комплектування: від замовлення літератури до її передачі у фонд. Фундаментальною бібліотечною технологією є штрих-кодування, яке дозволяє контролювати систему обслуговування й забезпечувати зв’язок між інтегрованою системою автоматизації бібліотеки і фізичними потоками бібліотечних фондів. Методика застосування автоматизованих технологій в системі формування та використання бібліотечних фондів висвітлена у списку літератури, який рекомендується фахівцям відділу комплектування та інженерам-програмістам.

Читати повністю

Бібіліотека on-line. Рекомендаційний список літератури) / уклад. І. Гулик ; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2008. – 5 с.

Інформаційне забезпечення є важливою ланкою навчального процесу будь-якого ВНЗ. Ефективність інформативної функції бібліотек забезпечується, насамперед, шляхом вдосконалення дистанційних форм обслуговування, розширення асортименту інформаційних продуктів, надання доступу до них як через традиційні форми, так і через мережу Інтернет. Вихід бібліотек у світовий інформаційний простір сприятиме широкому розповсюдженню та використанню потенціалу світових наукових ресурсів, ефективному задоволенню запитів споживачів інформації та дасть можливість впроваджувати нові форми роботи з користувачами. Від реалізації цих найголовніших критеріїв діяльності бібліотеки залежить успішність навчальної та науково-дослідницької роботи закладу. Список літератури пропонує познайомитися із новітніми інформаційними технологіями, продуктами та ресурсами, які бібліотечні фахівці можуть використовувати у своїй професійній діяльності.

Читати повністю

Бібліотечний простір. Рекомендаційний список літератури / уклад. І. Гулик ; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2008 – 4 с.

Бібліотека ВНЗ — це науковий, інформаційний, освітній, навчальний, просвітницький, дозвілевий центр, який потребує відповідної організації внутрішнього простору та зовнішнього вигляду. Сучасні архітектурні та дизайнерські рішення все більше орієнтуються на створення умов, які б дозволили організувати комфортне середовище для отримання інтелектуальних знань та забезпечення високого рівня і якості обслуговування. Пріоритет у цьому напрямку роботи належить, безумовно, господарям книгозбірні — бібліотекарям. Рекомендований список літератури стане у нагоді тим, хто планує будівництво, реконструкцію або ж зміну дизайну бібліотеки.

Читати повністю

Про діяльність методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м.Вінниці : аналіз моніторингу / уклад. В.Соколова; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2008. – 9 с.

Сподіваючись покращити якість і ефективність організації роботи методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці та визначити перспективні напрямки, форми і методи удосконалення методичної взаємодії, працівникам бібліотек була запропонована анкета “Про діяльність методичного об’єднання бібліотек ВНЗ м. Вінниці”. Отримані висновки ляжуть в основу подальшої діяльності методичного об’єднання.

Читати повністю

Збережемо довкілля заради життя: Методичні рекомендації/ Уклад. Н.Кравчук, В.Соколова; Відп. за вип. Л. Шпукал.- Вінниця, 2007.- 8 с.

Екологічна обстановка, яка постійно змінюється і загострюється, ріст факторів, що негативно впливають на стан навколишнього середовища і людини, викликають підвищення читацького попиту до екологічної інформації. З метою його задоволення роль бібліотек ВНЗ, як інформаційних і просвітницьких закладів, полягає у пошуку нових підходів і напрямків в екологічній просвіті молоді.

В даному виданні зібрані найбільш цікаві інновації бібліотек України та ближнього зарубіжжя в екологічному просвітництві та вихованні. Видання розраховане на працівників бібліотек, які займаються популяризацією екологічних знань та всіх, кого цікавить майбутнє нашого навколишнього середовища.

Читати повністю

Пріоритети і напрямки виставкової діяльності бібліотеки. Методичні рекомендації/ Уклад. В.Соколова, Л.Лізановська; Відпов. за вип. Л. Шпукал.- Вінниця, 2007. - 8 с.

Візуальне облаштування бібліотеки – це стенди, картини, плакати і, безумовно, книжкові виставки.  Сучасну бібліотеку неможливо уявити без різноманітних книжкових експозицій. Виходячи із завдань, що стоять перед бібліотеками ВНЗ та побажаннями молодих бібліотекарів, які проходили навчання в “Школі професійної майстерності”, методичне об’єднання пропонує вашій увазі короткі рекомендації щодо організації книжкових виставок у практиці роботи бібліотек.  Для змістовності і наочності укладачі намагалися проілюструвати свої рекомендації прикладами з тематики, оформлення та змісту книжково – ілюстративних виставок, організованих в бібліотеці ВНМУ за 2002 – 2007 рр. Всім, хто прагне поглибити свої навички у цьому напрямку роботи , допоможе список літератури, що додається.

Читати повністю

Соціокультурна діяльність бібліотек: сучасний підхід до організації книжкових виставок: Методичні рекомендації/ Уклад. В.Соколова, Л.Лізановська; Відп. за вип. Л.Шпукал.- Вінниця, 2007.- 7 с.

Соціокультурна діяльність бібліотеки або просвітницько – виховна робота увібрала в себе багаторічні бібліотечні традиції. У творчих лабораторіях, методичних центрах, школах передового досвіду накопичений величезний досвід проведення заходів різних за змістом та методикою. Виходячи із завдань, що стоять перед бібліотеками ВНЗ та побажаннями молодих бібліотекарів, які проходили навчання в “Школі професійної майстерності”, методичне об’єднання пропонує вашій увазі короткі рекомендації щодо організації книжкових виставок у практиці роботи бібліотек.  Для змістовності і наочності укладачі намагалися проілюструвати свої рекомендації прикладами з тематики, оформлення та змісту книжково – ілюстративних виставок, організованих в бібліотеці ВНМУ за 2002 – 2007 рр. Всім, хто прагне поглибити свої навички у цьому напрямку роботи , допоможе список літератури, що додається.

Читати повністю

Удосконалення культури бібліотекаря, обслуговування користувачів і культури читання в бібліотеці. Бібліографічний рекомендаційний список літератури / уклад. В.Соколова; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2006. – 5 с.

Обслуговування в бібліотеці ВНЗ – це високий рівень спілкування бібліотекаря з науковцями і студентами, вміння надати необхідну інформацію, виявити зацікавленість і обізнаність у їх потребах. Бібліотечне середовище сьогодні стало комфортнішим для користувача і працівника. Це виявляється як в більш зручному і оперативному пошуку інформації , так і в покращанні інтер’єрів.

Читати повністю

Актуальні питання виховання студентської молоді на сучасному етапі. Попереджувальна бібліографічна довідка / уклад. Л. Шпукал. – Вінниця, 2004. – 16 с.

Згідно Національної доктрини розвитку освіти серед пріоритетних напрямків державної політики щодо розвитку освіти є виховання свідомого громадянина, патріота, набуття молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних взаємовідносин, формування у молоді потреби та уміння жити в громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, трудової, правової та екологічної культури. Сучасне виховання в Україні має забезпечувати прилучення молоді до світової культури і загальнолюдських цінностей. Процес виховання органічно поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням основами науки, багатством національної і світової культури.

Читати повністю

Методичні рекомендації для написання краєзнавчого нарису про бібліотеку ВНЗ / уклад. В.Соколова; відп. за вип. Л. Шпукал. – Вінниця, 2003. – 3 с.

Читати повністю