Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Загальна хірургія : підруч. для студентів стомат. ф-тів вищ. мед. навч. закл. III-IV рівня акредитації / О. Є. Каніковський [та ін.] ; ред.: О. Є. Каніковський, С. В. Сандер, О. О. Фомін. — Вінниця : Рогальська І. О., 2019. — 268 с.

УДК:
617-089 З-14
Автор:

Підручник підготовлений колективом авторів для студентів стоматологічних факультетів вищих медичних навчальних закладів України згідно навчальних планів підготовки фахівців освітньо-профессіонального рівня «спеціаліст» за спеціальністю «Лікар-стоматолог» ВНЗ України III-IV рівня акредитації (спеціальність «Стоматологія» — 7.12010004). Може бути корисним для студентів інших факультетів.

Читати повністю

Нагайчук В. І. Сучасна тактика хірургічного лікування хворих з опіками : монографія / В. І. Нагайчук, Г. П. Козинець, Р. П. Чорнопищук. — Вінниця : Консоль, 2019. — 333 с.

УДК:
616.5-001.17-089 Н 16
Автор:
Нагайчук В. І.

У монографії на основі даних літератури, власних загальноклінічних, патоморфологічних, цитологічних, мікробіологічних, Імунологічних та статистичних методів аналізу і опрацювання цифрового матеріалу одержаних результатів дослідження обґрунтовано новий підхід до вирішення актуального наукового завдання — поліпшення результатів лікування хворих з опіками шляхом хірургічного видалення некротичних тканин в стадії опікового шоку з одномоментним закриттям поверхневих післяопераційних ран ліофілізованими ксенодермоімплантатами, наступним лікуванням післяопераційних ран в умовах вологої камери з використанням струму низької інтенсивності без зовнішніх джерел. Монографія розрахована на хірургів, травматологів, лікарів інтернів, молодих спеціалістів та студентів вищих навчальних закладів.

Читати повністю