Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Basis of the Structure and Reactivity of Biologically Active Compounds [Текст] : навч. посібник із біоорганічної хімії / O. V. Smirnova, V. S. Shunkov ; National Pirogov Memorial Medical University (Vinnytsya). — Вінниця : Нілан-ЛТД, 2017. — 212 p. — Гриф надано МОН України. Протокол № 1/11-10165 від 02.07.2014. — ISBN 978-617-7212-31-6

УДК:
612.015 S68
Автор:
Smirnova, O. V.

Навчальний посібник складається з двох частин, в яких висвітлюються основні теоретичні поняття органічної хімії та розглянуто основи реакційної здатності біологічно активних сполук, використовуючи механізми перебігу хімічних реакцій. В першій частині посібника даються теоретичні поняття та механізми реакцій, в яких беруть участь біологічно активні сполуки, коротко пояснюється роль в організмі людини. В другій частині посібника розглянуто методичні розробки до практичних занять: тестові завдання для перевірки знань, словник-мінімум основних формул органічних сполук та їх номенклатура. Посібник відповідає програмі «Біоорганічна хімія» для студентів вищих медичних закладів освіти III — IV рівнів акредитації, 5.05.2005р., м. Київ. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для англомовних студентів вищих медичних закладів IV рівнів акредитації.

Читати повністю

Лекції з клінічної вертебрології : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / П. Ф. Колісник ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Нова книга, 2017. — 184 с.

УДК:
616.77 К 60
Автор:
Колісник П. Ф.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні питання клінічної вертебрології, зокрема: клінічної морфології, патогенезу вертеброгенних захворювань внутрішніх органів та систем, патології хребта, вертебродіагностики  та вертебротерапії. Розроблені у формі лекцій теоретичні основи, в простій та зрозумілій формі, висвітлюють шляхи та механізми передачі патології хребта на інші органи та системи. Важливою також є спроба розкриття механізмів розвитку резистентності терапевтичних захворювань до лікування при патології хребта і його сегментів. Метою створення посібника є необхідність ознайомлення студентів вищих медичних навчальних закладів, лікарів-інтернів, широкого кола лікарів-практиків та науковців різних галузей медицини з актуальними проблемами вертебрології.

Читати повністю

Latin Language and the fundamentals of pharmaceutical terminology [Text] : [manual for English-speaking students of pharmaceutical faculty] / S. I. Tykholaz ; Vinnitsia National Pirogov Memorial Medical University, Department of Foreign languages. — 2nd ed., reworked and added. — Vinnytsia, 2014. — 273 p.

УДК:
81.461 L36
Автор:

The manual is to be used by foreign English-speaking pharmaceutical students (“Pharmacy” and “Clinical Pharmacy” specialties) of Vinnytsia National Medical Pirogov Memorial University. Counting the requirements of the Ukrainian Ministry of Health Programme ( Kyiv, 2010) and based on the directions of Bolon Educational System material of the manual is devided into 2 Final Modules and 6 Thematic Modules. The manual consists of 40 Lessons of theory and practice, Latin-English and English-Latin vocabulary, list of Latin sayings and aphorisms, preparing for the Final Modules, preparing for the Thematic Modules, list of theoretical questions which are going to be learned mastering the Course, list of practical skills. All the practical tasks are given with the examples of doing them. The author tries to do her best in order to help the students — future pharmacists and clinical pharmacists to master medical terminology

Читати повністю

Latin Language and medical terminology [Text] : [manual for English-speaking medical students] / S. I. Tykholaz ; Vinnitsia National Pirogov Memorial Medical University. — 3rd ed., reworked and added. — Vinnytsia, 2015. — 256 p.

УДК:
81.461 T99
Автор:
Tykholaz, Sophia

The manual is to be used by foreign English-speaking medical students of Vinnytsia National Medical Pirogov Memorial University. It contains information of anatomical, pharmaceutical and clinical terminology. Changed to the requirements of the Ukrainian Ministry of Health Programme for medical faculties students (Kyiv, 2013), counting the advices of the Ukrainian Ministry of Health Programme for stomatological faculties students ( Kyiv, 2010) and based on the directions of Bolon Educational System material of the manual is devided into 2 Final Modules and 6 Thematic Modules. The manual consists of 35 Lessons of theory and practice. Latin-English and English-Latin vocabulary, list of Latin sayings and aphorisms, preparing for the Final Modules, preparing for the Thematic Modules, list of theoretical questions which are going to be learned mastering the Course, list of practical skills. All the practical tasks are given with the examples of doing them. The author tries to do her best in order to help the students — future physicions to master medical terminology

Шевчук В. І. Медична реабілітація інвалідів за рубежем : монографія / В. І. Шевчук, Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко. — Вінниця : Рогальська І. О., 2014. — 96 с.

УДК:
610.23 Ш 37
Автор:
Шевчук В. І.

В монографії розглянуті питання організації реабілітації в провідних країнах світу (Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія, Швеція, США, Фінляндія та ін.). Представлені організаційно-правові засади медичної реабілітації, визначення та концепція реабілітації, порядок її призначення, структури реабілітації, контроль якості, джерела фінансування. Проведено порівняння системи медичної реабілітації в Україні з розвинутими країнами. Висвітлені напрямки й проблеми впровадження системи реабілітації в нашій державі. Монографія призначена для фахівців ЛПЗ, служби медико-соціальної експертизи і реабілітації, соціального захисту населення, центрів зайнятості, слухачів факультетів підготовки лікарів