Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Шевчук В. І. Медична реабілітація інвалідів за рубежем : монографія / В. І. Шевчук, Н. М. Беляєва, О. Б. Яворовенко. — Вінниця : Рогальська І. О., 2014. — 96 с.

УДК:
610.23 Ш 37
Автор:
Шевчук В. І.

В монографії розглянуті питання організації реабілітації в провідних країнах світу (Німеччина, Франція, Швейцарія, Нідерланди, Великобританія, Швеція, США, Фінляндія та ін.). Представлені організаційно-правові засади медичної реабілітації, визначення та концепція реабілітації, порядок її призначення, структури реабілітації, контроль якості, джерела фінансування. Проведено порівняння системи медичної реабілітації в Україні з розвинутими країнами. Висвітлені напрямки й проблеми впровадження системи реабілітації в нашій державі. Монографія призначена для фахівців ЛПЗ, служби медико-соціальної експертизи і реабілітації, соціального захисту населення, центрів зайнятості, слухачів факультетів підготовки лікарів

Фізичний розвиток дітей і підлітків та сучасні підходи до оцінки ступеня його гармонійності : монографія / Н. І. Осадчук, Ι. Β. Сергета ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. — 188 с.

УДК:
613.9 О-72
Автор:
Осадчук Н. І., Ι. Β. Сергета

У монографії розглянуто питання гігієнічної оцінки динамічних зрушень з боку показників фізичного розвитку дітей і підлітків у віці від 6 до 17 років, які проживають у м. Вінниці. Наведено аналітичні вирази для розрахунку антропометричних та функціональних показників фізичного розвитку школярів. Науково обґрунтовано методику визначення комплексного показника гармонійності фізичного розвитку з урахуванням провідних соматометричних і фізіометричних показників, що дозволяє визначити основні закономірності розвитку школярів та провести їх розподіл на певні категорії, для виявлення індивідуальних особливостей їх фізичного розвитку, а також розроблено статистичні моделі ймовірнісного передбачення взаємозалежності критеріальних величин комплексного показника фізичного розвитку учнів з медико-соціальними та психофізіологічними особливостями організму дітей і підлітків протягом різних вікових періодів життя. Монографія розрахована на студентів медичних вищих навчальних закладів, сімейних лікарів, педіатрів, гігієністів, педагогів та психологів загальноосвітніх шкіл.

Потреби інвалідів в заходах медико-соціальної реабілітації : (посібник) / В. І. Шевчук [та ін.] ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, НДІ реабілітації інвалідів . — Вінниця : Рогальська І. О., 2014. — 392 с.

УДК:
610.23 П 64
Автор:
В. І. Шевчук [та ін.]

В посібнику представлені дані про потреби інвалідів з основними інвалідизуючими захворюваннями в заходах та засобах реабілітації, які сформовані МСЕК в індивідуальних програмах реабілітації. Проаналізований досвід роботи МСЕК по формуванню заходів медико-соціальної реабілітації та їх ефективність. Автори сподіваються, що представлений матеріал буде сприяти покращенню роботи МСЕК та підвищенню якості індивідуальних програм реабілітації. Робота адресована фахівцям Центрів та Бюро медико-соціальної експертизи, лікарям ЛКК лікувально-профілактичних установ, фахівцям-учасникам реабілітаційного процесу.

.

Місцевий больовий синдром ампутаційних кукс нижніх кінцівок : монографія / Ю. О. Безсмертний, В. І. Шевчук. — Вінниця : Рогальська І. О., 2014. — 192 с.

УДК:
617.34 Б 40
Автор:
Безсмертний Ю. О.

В монографії висвітлені раніше не описані форми місцевого больового синдрому ампутаційних кукс нижніх кінцівок: остеоміодистрофія, синдром кукси малогомілкової кістки, тунельні нейропатії, хронічний компартмент синдром. Приведено етіологію, патогенез, методи консервативного і хірургічного лікування. Монографія присвячена для лікарів-хірургів, ортопедо-травматологів, протезистів, фізіотерапевтів.

Фізичний розвиток дітей і підлітків та сучасні підходи до оцінки ступеня його гармонійності : монографія / Н. І. Осадчук, Ι. Β. Сергета ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2014. — 188 с.

УДК:
613.9 О-72
Автор:
Осадчук Н. І.

У монографії розглянуто питання гігієнічної оцінки динамічних зрушень з боку показників фізичного розвитку дітей і підлітків у віці від 6 до 17 років, які проживають у м. Вінниці. Наведено аналітичні вирази для розрахунку антропометричних та функціональних показників фізичного розвитку школярів. Науково обґрунтовано методику визначення комплексного показника гармонійності фізичного розвитку з урахуванням провідних соматометричних і фізіометричних показників, що дозволяє визначити основні закономірності розвитку школярів та провести їх розподіл на певні категорії, для виявлення індивідуальних особливостей їх фізичного розвитку, а також розроблено статистичні моделі ймовірнісного передбачення взаємозалежності критеріальних величин комплексного показника фізичного розвитку учнів з медико-соціальними та психофізіологічними особливостями організму дітей і підлітків протягом різних вікових періодів життя. Монографія розрахована на студентів медичних вищих навчальних закладів, сімейних лікарів, педіатрів, гігієністів, педагогів та психологів загальноосвітніх шкіл.