Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Гнатишин Микола. Боротьба дзюдо як ефективний засіб самовдосконалення і професійного розвитку студентської молоді. Робота з тілом, мозком і енергією : [посібник] / М. Гнатишин. — Вінниця : Консоль, 2023. — 70 с. : іл.

УДК:
796.8 Г 56
Автор:
Гнатишин, Микола

Автор посібника «Боротьба дзюдо як ефективний засіб самовдосконалення і професійного розвитку студентської молоді: робота з тілом, мозком і енергією» — лікар-психіатр, академік, професор, доктор медичних наук М.С. Гнатишин, використовуючи історичний метод дослідження, описує свої спостереження за психологічним саморозвитком та професійними досягненнями групи осіб, які під час навчання в медичному інституті інтенсивно займались боротьбою дзюдо. Період спостереження — 50 років. Боротьбу дзюдо все частіше відносять до тілесної терапії, яка оптамізує функціональний стан організму. Вона відповідає концепції «три в одному» — це метод, що включає в себе роботу з тілом, мозком і енергією. Біомеханіка боротьби дзюдо відповідає концепції прикладної кінезіології, вона впливає на взаємозв’язки між станом м’язів, емоціями і внутрішніми органами. Практика дзюдо знімає м’язові затиски, дає можливість усвідомлення власного тіла та емоційного від реагування. При регулярних заняттях дзюдо фізичне тіло стає однією з головних фігур у психотерапевтичному процесі, безпосереднім ключем доступу до душевних переживань людини. Робота з тілом під час занять дзюдо створює унікальні можливості для дослідження закодованих пригнічених бажань в різних тілесних сегментах, що надає можливість доторкнутися до найглибших рівнів неусвідомлених переживань, представлених у тілі, та інтегрувати неусвідомлені процеси у свідомість. Багатовікова практика свідчить, що цей вид спорту навчає людину рухатись усвідомлено і правильно, змінює її психофізіологічний стан, і, таким чином, має надзвичайно благотворний вплив на центральну нервову систему, від функціонування якої залежить робота всіх систем організму. Автор у популярній формі знайомить читача зі складним і суперечливим світом людей, які поєднували навчання в медичному інституті з регулярним заняттям спортом. Використавши історичний метод дослідження, автор відслідкував їх подальший розвиток і професійні досягнення. На думку автора, спорт дав їм змогу зазирнути у свій духовний світ зсередини, активізувати приховані резерви психіки, вийти на нову стадію розвитку, і досягти успіхів в професійній діяльності. Книжка написана в науково-популярному стилі та призначена для широкого кола читачів. Вона також буде корисною для психологів, психотерапевтів, сімейних лікарів, реабілітологів та студентів вищих учбових закладів

  Згідно з легендою, засновник дзюдо Дзігоро Кано помітив, що на гілку сакури нападало багато снігу. Гілка вже мала зламатися, але в самий останній момент гілка схилилася, і сніг упав з неї на землю, і, гілка випросталася. Своє спостереження Дзігоро Кано застосував для боротьби дзюдо. Він винайшов такі прийоми, які дозволили за рахунок своєї гнучкості і за рахунок грубої сили противника перемагати його в найскладніших ситуаціях. Це і стало основою дзюдо. Щоб не зламатися під впливом життєвих труднощів, потрібно бути дуже гнучким. Гнучкість це різновидність сили. Будь гнучким і ніколи не зламаєшся. Дзюдо зробило нас такими.

Читати повністю

Операції при захворюваннях і ушкодженнях верхньої та нижньої кінцівок / В. І. Півторак [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2023. — 213 с. : іл.

УДК:
617.57/.58-089 О-60
Автор:

Колектив авторів-викладачів ВНМУ: Півторак В. І.Лазаренко Ю. В., Майко В. М., Фомін О. О., Шевчук Ю. Г.

.

У посібнику послідовно розглядаються принципи і техніка первинної хірургічної обробки ран кінцівок, загальні принципи та етапи хірургічного лікування гнійних захворювань кінцівок, оперативне лікування панариціїв, флегмон кінцівок, операції на сухожилках, ендопротезування суглобів. Книга включає навчання практичним діям: невідкладним оперативним втручанням в екстрених ситуаціях, малоінвазивної хірургічної допомоги, зупинки кровотечі, доступів до судин, техніки накладання судинного шва. Посібник містить велику кількість оригінальних малюнків та ілюстрацій, спільно створених авторським колективом і художниками видавництва. Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів, лікарів- травматологів, хірургів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

Читати повністю

Клініко-інструментальні предиктори прогнозування ускладнень серцево-судинних та коморбідних захворювань / В. І. Денесюк [та ін.]. — Вінниця : Едельвейс і К, 2023. — 448 с. : іл. — (Прогнозування ускладнень внутрішніх і коморбідних захворювань та їх лікування : засн. у 2023 р. ; Кн. 1).

УДК:
616.12 К 47
Автор:

Колектив авторів-викладачів ВНМУ: Денесюк В. І., Барська О. В., Шушковська Ю. Ю.

 

Головний автор професор В. І. Денесюк розробив удосконаленуу концепцію написання клінічної монографії з кардіології. На першому етапі приводяться електрокардіографічні, ехокардіографічні, коронароангіографічні дані при добовому моніторуванні ЕКГ та амбулаторному моніторуванні артеріального тиску; методи та критерії діагностики серцево-судинних захворювань; на другому — предиктори прогнозування кардіоваскулярних подій та інших ускладнень. Проведена значна пошукова та аналітична робота щодо досягнень кардіології за 15 років. Дані представлені на сучасному рівні з результатами власних досліджень. Аналогів такої монографії в доступній літературі ми не зустріли. Книга адресована кардіологам, реаніматологам, лікарям внутрішньої медицини, сімейним лікарям та спеціалістам інших медичних професій.

Читати повністю

Харчування військовослужбовців Збройних Сил України : навч. посіб. / У. Б. Лотоцька-Дудик [та ін.] ; Львів. НМУ ім. Данила Галицького, Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. медицини катастроф та військ. медицини. — Вінниця : Твори, 2023. — 76 с.

УДК:
613.2:355(477) Х
Автор:

Співавтори-викладачі ВНМУ: Чорна В. В.Подолян В. М., Івашкевич Є. М.

Рецензент: Матвійчук М. В.

.

У посібнику викладено проблеми організації харчування військовослужбовців ЗСУ. Наведено дані щодо складу раціонів харчування, порівняльна характеристика сухих пайків ЗСУ та країн-членів НАТО.

Читати повністю

Практикум з дисципліни «Первинна військово-професійна підготовка» : практикум для самост. роботи студентів мед. та фарм. ф-тів ВНМУ ім. М. І. Пирогова / М. В. Матвійчук [та ін.] ; ред. М. В. Матвійчук ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, каф. медицини катастроф та військ. медицини. — Вінниця : Твори, 2023. — 116 с.

УДК:
355.5 П 69
Автор:

Автори ВНМУ: Матвійчук М. В., Подолян В. М., Івашкевич Є.   М., Чорна В. В., Івашкевич М. С.

.

У практикумі наведено питання контролю основних положень з первинної військово-професійної підготовки. Практикум відповідає курсу первинна військово-професійна підготовка за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби, затверджений Військово-медичним департаментом Міністерства оборони України у 2017 році та призначений для громадян України, які проходять навчання за програмою військової підготовки з військово-обліковими спеціальностями 901010 “Лікувальна справа в наземних військах, авіації та на кораблях (помічник лікаря)” та 909000 “Фармація”. Практикум призначений для самостійної роботи.

Читати повністю