Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Internal Medicine : textbook for English-speaking students of higher medical educational establishments / K. M. Amosova [et al.] ; eds.: M. A. Stanislavchuk, V. K. Sierkova. — Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. — (Національний підручник). — Pt. 2 : Pulmonology. Gastroenterology. Nephrology. Diseases of the internal organs in countries with hot climate. — 2019. — 360 p. : il.

УДК:
616.1/.9 I-69
Автор:

Textbook in Internal medicine consists of 37 chapters, in which the basis of cardiology, rheumatology, and nephrology are presented. This textbook is made up of text material and enough illustrations, including clinical findings and schematic figures. The textbook is intended for English-speaking students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine.

Підручник з внутрішньої медицини складається з 37 розділів, у яких представлені основи кардіології, ревматології та нефрології. Містить текстові матеріали та достатньо ілюстрацій, у тому числі клінічні матеріали та схематичні рисунки. Підручник призначений для англомовних студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.

Читати повністю

Internal Medicine : textbook for English-speaking students of higher medical educational establishments / K. M. Amosova [et al.] ; eds.: M. A. Stanislavchuk, V. K. Sierkova. — Vinnytsya : Nova Knyha, 2019. — (Національний підручник). — Pt. 1 : Cardiology. Rheumatology. Haematology. — 2019. — 408 p. : il.

УДК:
616.1/.9 I-69
Автор:

Textbook in Internal medicine consists of 30 chapters, in which the basics of cardiology, rheumatology, nephrology are presented. This textbook is made up of text material and enough illustrations, including clinical findings and schematic figures. The textbook is intended for English-speaking students of medical and pharmaceutical faculties of higher educational establishments of Ukraine.

Підручник з внутрішньої медицини складається з 30 розділів, у яких представлені основи кардіології, ревматології та нефрології. Містить текстові матеріали та достатньо ілюстрацій, у тому числі клінічні матеріали та схематичні рисунки. Підручник призначений для англомовних студентів медичних та фармацевтичних факультетів вищих навчальних закладів України.

Читати повністю

Infant and Young Child Nutrition (0-23 months) : recommendations / O. V. Katilov [et al.]. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. — 64 p.

УДК:
616-053.2:613.22 I-60
Автор:

Infant and Young Child Nutrition (0–23 months). Recommendations are written according to WHO and Ministry of Health of Ukraine recommendations on young child nutrition. Clinical standards, consensuses and guidelines of leading countries (USA, Switzerland, France, Netherlands, Great Britain, Australia, etc.) were used. Intended for medical interns, practicing paediatricians, family physicians, doctors of postgraduate education and senior students of medical universities.

Харчування дітей грудного і молодшого віку (0–23 місяців) (рекомендації) керівництво підготовлено з урахуванням останніх рекомендацій Всесвітньої Організації Охорони Здоров’я та Міністерства охорони здоров’я України із харчування для дітей грудного і молодшого віку. Використовувалися клінічні протоколи, консенсуси, гайдлайни провідних держав світу (США, Швейцарії, Франції, Нідерландів, Великої Британії, Австралії та ін.). Для лікарів-інтернів та практикуючих лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, лікарів-курсантів факультетів післядипломної освіти, студентів старших курсів вищих медичних закладів.

Читати повністю

Clinical pharmacology : manual for practical classes / О. В. Крайдашенко [et al.]. — 3rd. ed., updated. — Vinnytsya : Nova Knyha Publishers, 2019. — 232 p.

УДК:
615.03 C61
Автор:

У посібнику, відповідно до програми з клінічної фармакології, розглядаються головні теоретичні питання, необхідні для вивчення дисципліни, та подано навчальні завдання для контролю засвоєння матеріалу. Завдяки доступно викладеним основним принципам це видання допоможе студентам у розумінні та візуалізації клінічної фармакології. Книга розкриває принципи моніторингу фармакотерапії та взаємодії лікарських препаратів. Посібник призначений для використання студентами і випускниками вищих медичних навчальних закладів.

.

Читати повністю

General Surgery : textbook for students of higher medical education establishments / S. D. Khimich [et al.] ; eds.: S. D. Khimich, M. D. Zheliba ; рец.: V. P. Andryushchenko, O. V. Ligonenko, O. Ye. Kanikovskyi. — Kyiv : AUS Medicine Publishіng, 2019. — 536 p.

УДК:
617-089 G36
Автор:

The basic textbook consists of two parts. The first part covers the general issues of surgery, in particular the organization of surgical care, deontology and care of patients with a surgical profile, asepsis and antisepsis, bases of anesthesiology and resuscitation, hemostasis, blood transfusion, and surgical intervention. The second part deals with the issues of surgical pathology, surgical infection and surgical diseases. Numerous sections of general surgery, such as asepsis and antisepsis, anesthetics, blood transfusion, bleeding, shock, and the doctrine of wounds, are important for the study of not only surgery but also obstetrics, gynecology, urology, eye diseases, ear, throat and nose disorders. A separate section of the textbook is devoted to modern methods of diagnostics and surgical treatment. This textbook is useful for students of higher medical educational establishments — universities, institutes and academies.

Читати повністю