Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Крокуємо разом : підруч. з укр. мови для іноземців (початковий курс) / Г. Л. Василенко [та ін.] ; ред. Ю. Й. Гумінський [та ін.]. — Вінниця, 2017. — 123 с.

УДК:
811.161.2 К 83
Автор:

Підручник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Пропонована авторами підручника система уроків послідовно і в доступній формі розкриває основи української фонетики й граматики, формує базисний словниковий запас, навички усного і писемного мовлення. Приділяється увага складним випадкам українського формо- і словотворення, чергуванням голосних і приголосних, правилам побудови словосполучень і речень. Виклад матеріалу супроводжується текстами, присвяченими студентському життю, історії та культурі України. Додаються граматичні таблиці, українсько-англійсько-арабський словник граматичних термінів. Може бути використаний для роботи в студентській аудиторії, для самостійної роботи студентів.

Читати повністю

Клінічна анатомія верхньої кінцівки : посібник / В. І. Півторак [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2017. — 160 с.

УДК:
611.7 К 49
Автор:

Посібник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особлива увага звернута на топографо-анатомічне обгрунтування клінічних симптомів і синдромів при захворюваннях і травмах верхньої кінцівки. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі, прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням “Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010). Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, інтернів-травматологів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

Читати повністю

Шувалов С. М. Избранные работы по челюстно-лицевой хирургии : монография / С. М. Шувалов. — Винница : Виноблтипография, 2016. — 240 с.

УДК:
616.31-089 Ш 95
Автор:
Шувалов С. М.

Предлагаемая монография предназначена для челюстно-лицевых хирургов, онкологов отделений «Опухолей головы и шеи», ЛOP-врачей, стоматологов и студентов медицинских университетов. В книге представлены результаты научной и лечебной работы автора за более чем 40 лет практической деятельности. Описаны методики лечения гнойных ран, новые способы проводникового обезболивания и седации, топографо-анатомически проанализированы оперативные доступы к ротовому отделу глотки. Обсуждены проблемы костнопластических и ортогнатических операций. Описан ряд редко встречающихся заболеваний. В онто- и филогенезе рассмотрено формирование единой нейросекреторной системы челюстно-лицевой области, особенностей формирования подбородка, эпителиальных и неэпителиальных каналов лицевого черепа, значение околоносовых пазух.

Читати повністю

Мазорчук Б. Ф. Дорога в люди. Книга мого життя / Б. Ф. Мазорчук. — Вінниця : Віноблдрукарня, 2014. — 448 с.

УДК:
618.2(092) М 13
Автор:
Мазорчук Б. Ф.

В книзі — історія розвитку, зростання і втілення мрій одного з відомих на Україні акушер-гінекологів. На її сторінках безліч цікавих історій з дитинства, багато спогадів з студентських років, але одна дорога в життя, яка розпочалася з андрушівської середньої школи і продовжилася у Вінницькому медичному інституті. Рідна Альма-матер дала не лише путівку в життя, але й подарувала багатьом майбутнім поколінням студентів прекрасного учителя, наставника, а молодим сім’ям — лікаря, який з плачем немовляти приносить радість у кожну оселю. Для широкого кола читачів.

Читати повністю

Денесюк В. І. Аритмії та блокади серця : 30-річний науково-практичний досвід вивчення порушень ритму серця з урахуванням рекомендацій доказової медицини : практ. кер. / В. І. Денесюк, В. М. Мороз, О. В. Денесюк. — Київ : Центр ДЗК, 2017. — 560 с.

УДК:
616.12 Д 33
Автор:

Матеріали в практичному керівництві викладені на основі принципів доказової медицини та великого досвіду роботи авторів. Велика увага надається стандартам діагностики та тактиці лікування аритмій серця із застосуванням простих, доступних та інформативних алгоритмів. Доцільно відмітити, що в Україні сучасного практичного керівництва або монографії з порушень ритму серця немає. Практичне керівництво рекомендується аритмологам, науковцям, кардіологам, терапевтам, лікарям невідкладної медицини, сімейним лікарям, студентам, курсантам старших курсів та спеціалістам інших галузей медицини.

Читати повністю