Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Паламарчук В. І. Побічні ефекти кардіоваскулярної фармакотерапії : посіб. для лікарів / В. І. Паламарчук ; гол. ред. Ю. В. Савіцька ; рец. Н. Ю. Осовська. — Хмельницький, 2023. — 115 с.

УДК:
615.22 П 14
Автор:

В посібнику систематизовані і викладені сучасні наукові дані про побічні ефекти ліків, які широко застосовуються в лікарській практиці, переважно для лікування пацієнтів кардіологічного профілю. Книга побудована за принципом класифікації лікарських засобів із коротко викладеною інформацією про фармакологічні властивості як лікарських груп, так і окремих препаратів. Також відображені покази та протипокази до їх застосування. Деталізовані основні характеристики побічних дій ліків по їх частоті та впливу на органи і системи. Для цього була використана наукова інформація вітчизняних та закордонних публікацій, а також дані з інструкцій по застосуванню конкретних лікарських препаратів, затверджені відповідними наказами МОЗ України. Книга розрахована на широке коло практикуючих лікарів, в тому числі лікарів-інтернів та студентів медичних ЗВО.

Читати повністю

Гіперактивний сечовий міхур у жінок : навч. посібник / Л. І. Трифонюк [та ін.] ; ред.: B. I. Горовий, О. І. Яцина, А. І Мисак ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова, Вінниц. обл. клін. лікарня ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Твори, 2022. — 368 с.

УДК:
616.62-008.22 Г 50
Автор:

Колектив авторів ВНМУ: Трифонюк Л. І., Шапринський В. О., Чайка Г. В., Рудь В. О., Коньков Д. Г., Гомон M. Л., Шапринський Є. В., Барало І. В., Капшук О. М., Смолко Д. Г., Бевз Г. В., Кукуруза І. Л., Пролигіна І. В.Ночвіна О. А., Костюченко-Файфор О. С., Горовий B. I.\ред.\

Навчальний посібник висвітлює сучасну термінологію, патофізіологію, етіологію, діагностику та лікування гіперактивного сечового міхура у жінок. Описані анатомо-функціональні особливості сечового міхура та уретри, нейрофізіологія нижніх сечових шляхів, а також фізіологічні основи акту сечовипускання. Наведені захворювання головного та спинного мозку, які супроводжуються симптомами гіперактивного сечового міхура, а також патофізіологічні механізми розвитку нейрогенного та ідеопатичного гіперактивного сечового міхура. Висвітлена етапність, методики початкового та спеціалізованого лікування жінок із гіперактивним сечовим міхуром, а також власний досвід обстеження та ведення таких хворих. Пропонується для практичного використання урологам, гінекологам, невропатологам, нейрохірургам, хірургам, сімейним лікарям, лікарям-слухачам факультетів післядипломної освіти, інтернам, а також студентам вищих медичних закладів III-IV рівня акредитації.

Читати повністю

Хірургічні хвороби : підручник / Я. С. Березницький [та ін.] ; ред.: П. Д. Фомін, Я. С. Березницький. — 2-ге вид., випр. — Київ : Медицина, 2017. — 406 с. : іл.

УДК:
617-089 Х-50
Автор:

 Співавтори-викладачі ВНМУ: Вільцанюк О. А., Желіба М. Д., Конопліцький В. С.

 

Підручник відповідає програмі з підготовки лікаря загальної практики на етапі первинної післядипломної підготовки, затвердженій МОЗ України. Матеріал, викладений у підручнику, орієнтовано на засвоєння знань і навичок, необхідних лікарю загальної практики для виконання своїх професійних обов’язків. Усі теми розподілено залежно від основного клінічного синдрому. структуровано за змістом відповідно до професійно орієнтованих завдань, які повинен вирішувати лікар загальної практики під час надання медичної допомоги хворим хірургічного профілю. Кожний розділ підручника подано в алгоритмізованому вигляді, що, на думку авторів, має сприяти кращому засвоєнню матеріалу. Для студентів, лікарів-інтернів і лікарів-слухачів вищих медичних навчальних закладів (факультетів) за спеціальністю «Загальна практика — сімейна медицина”.

Читати повністю

Йолтухівський M. B. Історія кафедри нормальної фізіології Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова : до 90-річчя з часу заснування / M. B. Йолтухівський. — Вінниця, 2023. — 152 с. : фот., іл.

УДК:
612(091)(477.44-21) Й 75
Автор:
Йолтухівський M. B.

Біобібліографічне видання присвячене 90-річному ювілею кафедри нормальної фізіології. У ньому зібрано й систематизовано матеріали про завідувачів та співробітників кафедри, наукові та дослідницькі напрями роботи, а також основні здобутки та досягнення колективу. Автор видання представив багатогранну історію кафедри з власного погляду й досвіду роботи та доповнив книгу спогадами своїх вчителів і колег — професора Н. В. Братусь, доцентів Κ. П. Топчієвої і Г. М. Смолякової. У написанні «Історії…» також використано матеріали Державного архіву Вінницької області, архіву та наукової бібліотеки Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова. Історичний нарис побудовано за хронологічним принципом. Розповідь супроводжують світлини й ілюстративні матеріали. Видання доповнюють «Список літератури про кафедру» та «Іменний покажчик співробітників кафедри». Книга адресована фахівцям медичної галузі, краєзнавцям, бібліотечним працівникам та всім, хто цікавиться історією медицини й університету.

Читати повністю

Резанова В. Г. Програмне забезпечення для оптимізації складу багатокомпонентних сумішей : [монографія] / В. Г. Резанова, О. А. Вільцанюк, Н. М. Резанова ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну, Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Київ : АртЕк, 2022. — 315 с.

УДК:
61:004 Р 34
Автор:
Резанова В. Г., Вільцанюк О. А., Резанова Н. М.

В монографії наведені методи математичного планування експериментальних досліджень та оптимізації складу багатокомпонентних сумішевих систем. Узагальнені результати щодо розробки нових синтетичних волокнистих матеріалів шляхом введення в їх структуру нанонаповнювачів різної хімічної природи та форми. Детально розглянуте створене авторами програмне забезпечення для побудови плану експериментів в досліджуваній області факторного простору та оптимізації складу любих типів сумішевих систем три- і чотирикомпонентних гетерогенних композицій. Представлені конкретні приклади застосування ПЗ для встановлення взаємозв’язку склад-властивість з метою одержання із нанонаповнених полімерних сумішей волокнистих матеріалів з прогнозованими характеристиками. Монографія може бути корисною для викладачів, науковців, аспірантів, студентів зі спеціальностей: комп’ютерні науки, хімічні технології та медцина, а також для широкого кола спеціалістів, які працюють над дослідженнями і створенням нових композиційних матеріалів.

Читати повністю