Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Крокуємо разом : посіб. з укр. мови для іноземців (початковий курс) / Г. Л. Василенко [та ін.] ; рец.: Л. Є. Азарова, С. М. Луцак , М. І. Лісовий ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця, 2019. — 229 с.

УДК:
811.161.2’243 К 83
Автор:

Підручник повністю відповідає вимогам програми, рекомендованої Міністерством освіти і науки України. Пропонована авторами підручника система уроків послідовно і в доступній формі розкриває основи української фонетики й граматики, зормує базисний словниковий запас, навички усного і писемного мовлення. Приділяється увага складним випадкам українського формо- і словотворення, чергуванням голосних і приголосних, правилам побудови словосполучень і речень. Виклад матеріалу супроводжується текстами, присвяченими студентському життю, історії та культурі України. Додаються граматичні таблиці, українсько-англійсько-арабський словник граматичних термінів. Може бути використаний як для роботи в студентській аудиторії, так і для самостійної роботи студентів.

Читати повністю

Клінічна анатомія нижньої кінцівки : [навч. посіб. для студентів мед. ф-тів вищ. мед. навч. закл. ІV рівня акредитації] / В. І. Півторак [та ін.]. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 152 с.

УДК:
611.98 К 47
Автор:

Посібник створено у відповідності з новою навчальною програмою для медичних факультетів з урахуванням рекомендацій МОН та МОЗ України. Особливу увагу звернуто на топографоанатомічне обґрунтування клінічних симптомів і синдромів при захворюваннях і травмах нижньої кінцівки. Усі назви анатомічних елементів відповідають Міжнародній анатомічній номенклатурі. прийнятій у м. Сан-Паулу (Бразилія). Українські еквіваленти назв наведено за виданням «Міжнародна анатомічна термінологія (латинські, українські, російські та англійські еквіваленти)” за ред. В. Г. Черкасова (2010). Для студентів вищих медичних навчальних закладів IV рівня акредитації, ін- тернів-травматологів і молодих спеціалістів, що приступають до самостійної роботи та підвищують кваліфікацію.

Читати повністю

Смірнова О. В. Біоорганічна хімія : навч. посіб. / О. В. Смірнова, Н. В. Заічко, А. В. Мельник ; Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. — Вінниця : Твори, 2019. — 372 с

УДК:
612.015 С 50
Автор:
Смірнова О. В.

В навчальному посібнику викладені основні теоретичні поняття біоорганічної хімії на основі сучасної теорії будови органічних сполук. Багато уваги приділено реакційній здатності біологічно активних сполук як низькомолекулярних, так і високомолекулярних. Пояснюється механізм перебігу реакцій в живому організмі. Навчальний посібник відповідає програмі «Біологічна та біоорганічна хімія» курсу «Біоорганічна хімія», яка є складовою дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів І-ІІ курсу у рамках підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, кваліфікації освітньої «Магістр медицини», кваліфікації професійної «Лікар». Рекомендований для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації.

Читати повністю