Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Назва Посилання
Acta Medica Leopoliensia - Львів.мед.часопис https://amljournal.com/index.php/journal/issue/archive
Art of Medicine http://art-of-medicine.ifnmu.edu.ua/
Biomedical and Biosocial Anthropology (архів з 2015–2021) https://bba-journal.com/index.php/journal/issue/archive
Biomedical and Biosocial Anthropology (архів 2008–2017) https://www.vnmu.edu.ua/%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8/biomedical-and-biosocial-anthropology/%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2
Biotechnologia Acta https://biotechnology.kiev.ua/index.php/uk/arkhiv-zhurnaliv/2023-ua
Experimental oncology https://exp-oncology.com.ua/archive
Journal of Education, Health and Sport https://apcz.umk.pl/JEHS/issue/archive
Infusion & Chemotherapy https://infusion-chemotherapy.com/index.php/journal/issue/archive
International Journal of Medicine and Medical Research https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/ijmr
Georgian medical news (Медицинские новости Грузии) https://www.geomednews.com/ru/past-issues.html
Medical Science of Ukraine https://msu-journal.com/index.php/journal/issue/archive
Pain Medicine https://painmedicine.org.ua/index.php/pnmdcn/issue/archive
Perioperaciina Medicina https://perioperative.org.ua/index.php/prtmdc/issue/archive
Psychological journal https://www.apsijournal.com/index.php/psyjournal/issue/archive
Surgery, gastroenterology and oncology https://www.sgo-iasgo.com/archive/
Ukrainica Bioorganica Acta http://www.bioorganica.org.ua/UBAdenovo/archive_ukr.htm
Ukrainian Neurosurgical Journal http://theunj.org/issue/archive
Wiadomosci lekarskie https://wiadlek.pl/archive/
Актуальні питання біології, екології та хімії http://sites.znu.edu.ua/bio-eco-chem-sci/
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/act-pit-pediatr
Актуальні питання суспільних наук та історії медицини http://e-apsnim.bsmu.edu.ua/issue/archive
Актуальні питання фармацевтичної та медичної науки та практики http://pharmed.zsmu.edu.ua/issue/archive
Актуальні проблеми сучасної медицини https://visnyk-umsa.com.ua/index.php/journal
Аритмологія https://asar.org.ua/magazine/
Артеріальна гіпертензія http://www.mif-ua.com/archive/issue-33304/
Архів клінічної медицини http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=akm
Архів офтальмології України https://ophthalm.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/issue/archive
Астма та алергія http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa.htm
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія https://jpaic.aaukr.org/issue/archive
Біль. Суглоби. Хребет http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-bol-sustavyi-pozvonochnik/numbers
Буковинський медичний вісник http://e-bmv.bsmu.edu.ua/issue/archive
Військо України https://chtyvo.org.ua/authors/Viisko_Ukrainy/
Вісник клубу панкреатологів https://vkp.org.ua/index.php/journal/issue/archive
Вісник Вінницького національного медичного університету https://reports-vnmedical.com.ua/index.php/journal/issue/view/19
Вісник морської медицини http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vismormed
Вісник морфології https://morphology-journal.com/index.php/journal
Вiсник наукових дослiджень http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=vndt
Вісник проблем біології і медицини (Полтава) http://vpbm.com.ua/ua/
Вісник серцево-судинної хірургії http://cvs.org.ua/cvs-herald/
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-gigieny
Вісник стоматології http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=VSL
Вісник фармації http://nphj.nuph.edu.ua/
Галицький лікарський вісник https://ifnmujournal.com/index.php/gmj/issue/archive
Гастроентерологія http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=gastro
Гематологія і переливання крові http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=gipk
Гігієна населених місць http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=gnm
Гострі та невідкладні стани в практиці лікаря http://health-ua.com/journals/j_ons
Дерматологія та венерологія http://idvamnu.com.ua/journal
Дитячий лікар https://d-l.com.ua/ua/archive
Довкілля та здоров'я http://www.dovkil-zdorov.kiev.ua/Publ/dovkil.nsf/all/arhiv?opendocument
Досягнення біології та медицини http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=dbtm
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія http://ecpb.org.ua/archive
Ендокринологія https://endokrynologia.com.ua/index.php/journal/issue/archive
Журнал дерматовенерології та косметології ім. М. О. Торсуєва http://derma-kosm.dsmu.edu.ua/content.html
Журнал Національної академії медичних наук України http://journal.amnu.gov.ua/arkhiv
Журнал органічної та фармацевтичної хімії http://ophcj.nuph.edu.ua/
Збірник наукових праць Асоціації акушерів-гінекологів України http://aagu.com.ua/publisher/collection/archive.php
Збірник наукових праць НМАПО імені П. Л. Шупика https://nuozu.edu.ua/d/nd/naukova-diialnist/naukovi-vydannia/zbirnyk-naukovykh-prats-nmapo-imeni-p-l-shupyka
Запорожский медицинский журнал http://zmj.zsmu.edu.ua/issue/archive
Здобутки клінічної і експериментальної медицини https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med
Здоров’я жінки https://med-expert.com.ua/publishing-activity/zdorove-zhenshchiny/
Здоров’я чоловіка https://health-man.com.ua/
Здоров’я дитини http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-zdorove-rebenka/numbers
Здоров’я України (газета) http://health-ua.com
Інфекційні хвороби https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/inf-patol
Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія http://csic.com.ua/ua/nomery/arkhiv-nomeriv
Клінічна анатомія та оперативна хірургія http://kaos.bsmu.edu.ua/
Клінічна анестезіологія та інтенсивна терапія http://journals.ieu.kiev.ua/index.php/caic/issue/archive
Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія http://jcees.endocenter.kiev.ua/issue/archive
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія http://kiai.com.ua
Клінічна онкологія https://www.clinicaloncology.com.ua/archive
Клінічна стоматологія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/kl-stomat
Клінічна та профілактична медицина=Clinical and Preventive Medicine https://cp-medical.com/index.php/journal/issue/archive
Клінічна та експериментальна патологія http://cep.bsmu.edu.ua/issue/archive
Клінічна фармація http://cphj.nuph.edu.ua/
Кровообіг та гемостаз http://www.circhem.org.ua/archive.html
Ліки України http://lu-journal.com.ua/issue/archive
Лікарська справа https://liksprava.com/index.php/journal/issue/archive
Львівський клінічний вісник http://lkv.biz/uk/archiv/
Медицина невідкладних станів http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-meditsina-neotlozhnyih-sostoyanij/numbers
Медицина світу http://msvitu.com/pages/home.php
Медицина сьогодні і завтра https://msz.knmu.edu.ua/issue/archive
Медичні аспекти здоров'я жінки http://health-ua.com/journals/j_mazh
Медична інформатика та інженерія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/here
Медична освіта https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med_osvita
Медична та клінічна хімія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/MCC
Медична психологія http://www.mps.kh.ua/archive/volumes
Медична хімія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/med-chem
Медичні перспективи https://medpers.dmu.edu.ua/
Медсестринство https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/nursing
Міжнародний медичний журнал http://www.imj.kh.ua/
Міжнародний неврологічний журнал https://inj.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/issue/archive
Міжнародний ендокринологічний журнал https://iej.zaslavsky.com.ua/index.php/journal/issue/archive
Мікробіологічний журнал http://microbiolj.org.ua/ua/archiv
Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології http://ijpog.org/4.html
Морфологія https://morphology.dmu.edu.ua/pro-zurnal/arhiv-nomeriv
Наука і оборона http://nio.nuou.org.ua/issue/view/17320
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Медицина http://visnyk-med.uzhnu.edu.ua/issue/archive
Нейроnews https://neuronews.com.ua/#gsc.tab=0
Нирки http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-pochki/numbers
Новини медицини та фармації http://www.mif-ua.com/archive/gazeta-novosti-meditsinyi-i-farmatsii/numbers
Одеський медичний журнал https://journal.odmu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/512
Онкологія http://www.oncology.kiev.ua
Офтальмологія https://oculist.in.ua/arkhiv-uk-ua.html
Перинатологія та педіатрія https://med-expert.com.ua/ua/publishing-activity-uk/perinatologiya-i-pediatriya-publishing-activity-uk/perinatologija-ta-pediatrija-pip_04_2018/
Практикуючий лікар https://plr.com.ua/index.php/journal/issue/archive
Практична ангіологія http://angiology.com.ua/
Праці Наукового товариства імені Шевченка. Медичні науки https://mspsss.org.ua/index.php/journal/issue/archive
Проблеми безперервної медичної освіти та науки http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Psmno
Проблеми клінічної педіатрії http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=pkp
Проблеми харчування http://pronut.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues
Променева діагностика, променева терапія https://rdrt.com.ua/index.php/journal/issue/archive
Психіатрія, неврологія та медична психологія https://periodicals.karazin.ua/pnmp/issue/archive
Раціональна фармакотерапія http://rpht.com.ua/ru/archive
Світ медицини та біології http://womab.com.ua/ua/
Сімейна медицина http://family-medicine.com.ua/2412-8708/issue/archive
Сучасна медицина, фармація та психологічне здоров'я http://journals.maup.com.ua/index.php/psych-health/issue/archive
Сучасна педіатрія https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/
Сучасна фармація http://www.modern-pharmacy.com.ua/category/archive
Судово-медична експертиза http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=sme
Сучасна гастроентерологія http://sgastro.com.ua/issue/archive
Сучасна педіатрія. Україна https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/sovremennaya-pediatriya-ukraine-ua/
Сучасні проблеми токсикології http://protox.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues
Сучасна стоматологія https://dentalexpert.com.ua/index.php/stomatology/issue/archive
Травма http://www.mif-ua.com/archive/zhurnal-travma/numbers
Український біохімічний журнал http://ua.ukrbiochemjournal.org/magarchive
Український вісник психоневрології http://uvnpn.com.ua/arkhiv-nomeriv/2008/tom-16-vipusk-1-54
Український журнал військової медицини https://ujmm.org.ua/index.php/journal/issue/view/36
Український журнал дерматології, венерології, косметології http://ujdvc.com.ua/issue/archive
Український журнал дитячої ендокринології http://ujpe.com.ua/issue/archive
Український журнал здоров’я жінки https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/ukrainskij-zhurnal-zdorovja-zhinki/
Український журнал клінічної хірургії http://www.hirurgiya.com.ua
Український журнал з проблем медицини праці https://ua.ujoh.org/
Український журнал перинатологія і педіатрія https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/ukraine-journal-perinatologiya-i-pediatriya-ua/
Український журнал серцево-судинної хірургії https://cvs.org.ua/index.php/ujcvs/issue/archive
Український журнал сучасних проблем токсикології http://protox.medved.kiev.ua/index.php/ua/issues
Український журнал хірургії http://www.mif-ua.com/archive/ukrainskij-zhurnal-hirurgii/numbers
Український кардіологічний журнал http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9614660#gsc.tab=0
Український медичний часопис https://www.umj.com.ua/archive
Український науково-медичний молодіжний журнал https://mmj.nmuofficial.com/index.php/journal/issue/archive
Український пульмонологічний журнал http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj.htm
Український радіологічний та онкологічний журнал https://ukroj.com/index.php/journal/issue/archive
Український ревматологічний журнал https://www.rheumatology.kiev.ua/archive
Український терапевтичний журнал http://utj.com.ua/issue/archive
Український хіміотерапевтичний журнал http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj_ukr.htm
Фармакологія та лікарська токсикологія https://pharmtox-j.org.ua/index.php/pharmtox-j/issue/archive
Фармацевтичний часопис https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/pharm-chas
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві https://sport.vnu.edu.ua/index.php/sport/issue/archive
Хірургія дитячого віку https://med-expert.com.ua/journals/ua/publishing-activity-uk/hirurgiya-detskogo-vozrasta-publishing-activity-uk/
Хірургія України https://surgukraine.vitapol.com.ua/arhiv_nomeriv.php?j=1
Шпитальна хірургія https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/surgery