Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Назва Посилання
Acta Medica Leopoliensia -Львів.мед.часопис http://www.meduniv.lviv.ua/index.php?option=com_c tent&view=arti
Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології http://www.tdmu.edu.te.ua
Актуальні проблеми сучасної медицини http://www.morphology.dp.ua
Акушерство и гинекология http://www.medlit.ru
Аллергология и иммунология http://www.isir.ru
Анналы хирургии http://www.medlit.ru
Андрология и генитальная хирургия http://www.abvpress.ru/press/allpress/view/4
Анестезиология и реаниматология http://www.medlit.ru
Архив клинич. и эксперимент. медицины http://agp-unipo.dn.ua/?p=1792
Архив патологии http://www.mediasphera.ru/journals/arh.pat/
Астма и аллергия http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa.htm
Биотехнология http://www.genetika.ru/journal/index.jsp
Болезни сердца и сосудов http://con-med.ru/magazines/heart/
Буковинський медичний вісник http://www.bsmu.edu.ua/files/BMV
Бюлетень Української Асоціації Нейрохірургів http://library.odmu.edu.ua/catalog/1388
Бюллетень экспериментальной биологии и медицины http://www.iramn.ru
Валеология http://valeo.rsu.ru/?mi=3
Вестник аритмологии http://www.vestar.ru/text.jsp?id=1
Вестник дерматологии и венерологии http://www.mediasphera.ru
Вестник гигиены и эпидемиологии http://www.nhe.dsmu/edu.ua
Вестник интенсивной терапии http://vestint.ru/
Вестник оториноларингологии http://www.mediasphera.ru
Вестник офтальмологии http://www.medlit.ru
Вестник травмотологии и ортопедии им.Приорова Н.Н. http://www.medlit.ru
Вестник Рос.академии медицинских наук http://www.medlit.ru
Вісник наукових досліджень http://www.tdmu.edu.te.ua
Вісник проблем біології і медицини (Полтава) http://www.morphology.dp.ua
Вісник соціальної гігієни та організації здоров’я http://www.tdmu.edu.te.ua
Вісник стоматології (Одеса) http://www.ukrdental.com/lib/stomat_vestnik
Вісник Сумського державного університету http://visnyk.sumdu.edu.ua
Вісник фармації http://nphj.nuph.edu.ua/
Вопросы биологической, мед.и фарм.химии http://www.medlit.ru
Вопросы вирусологии http://www.medlit.ru
Вопросы курортологии, физиотерапии и лечебной физической культуры http://www.medlit.ru
Вопросы онкологии http://www.voprosu-oncologii.ru
Врач http://www.rusvrach.ru
Врач-аспирант http://www.vrach-aspirant.ru
Вища школа http://www.zhahhia.com.ua
Гематология и трансфузиология http://www.medlit.ru
Гигиена и санитария http://www.medlit.ru
Гинекология http://gazzzeta.com/гинекология/arhiv
Грудная и сердечно-сосудистая хирургия http://www.medlit.ru
Дент Арт http //www.dentart.org/
Детская хирургия http://www.medlit.ru
Довкілля та здоров'я http://www.dovkil-health.Kiev.ua
Доказательная кардиология http://www.mediasphera.ru
Доказательная медицина и клиническая эпидемиология http://www.zdrav.net
Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія http:http://ecpb.org.ua/
Журнал акушерства і жіночих хвороб http://www.jowd.ru
Журнал «Вопросы нейрохирургии им. Бурденко Н.» http://www.mediasphera.ru/journals/burdenko/
Журнал высшей нервной деятельности им.Павлова И. http://www.jvnd.ru
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии http://www.jmicrobiol.com
Журнал неврологии и психиатрии им.Корсакова http://www.mediasphera.ru
Журнал органічної та фармацевтичної хімії http://ophcj.nuph.edu.ua/
Журнал психиатрии и медицинской психологии http://www.psychiatry.dsmu.edu.ua
Журнал социологии и социальной антропологии http://www.jourssa.ru
Журнали Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського http://www.ojs.tdmu.edu.ua/
Здобутки клінічної і експериментальної медицини http://www.tdmu.edu.te.ua
Здоровье http://www.zdr.ru
Здоровье женщины http://www.medexpert.org.ua
Здоровье ребёнка http://www.mif-ua.com/archive/issue-34302/
Здоров’я України (газета) http://health-ua.com
Здравоохранение Российской Федерации http://www.medlit.ru
Зубное протезирование http://www.medexpert.org.ua
Иммунология http://www.medlit.ru
Институт стоматологии http://www.instom.ru/publish/magazine/
Инфекции и антимикробная терапия http://spravochnik-msk.ru
Инфекции в хирургии http://sia-r.ru/journal
Інфекційні хвороби http://www.tdmu.edu.te.ua
Кардиоваскулярная терапия и профилактика http://roscardio.ru
Кардиологический вестник http://www.cardioweb.ru
Кардиология http://www.cardio-journal.ru
Кардиология и сердечно-сосудистая хирургия http://www.mediasphera.ru
Клиническая геронтология http://www.zdrav.net
Клиническая дерматология и венерология http://www.mediasphera.ru
Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология. http://kiai.com.ua
Клиническая лабораторная диагностика http://www.medlit.ru
Клиническая медицина http://www.medlit.ru
Клиническая стоматология http://www.kstom.ru
Клинические перспективы гастроэнтерологии, гепатологии http://www.m-vesti.ru
Клінічна анатомія та оперативна хірургія http://www.morphology.dp.ua
Клінічна та експериментальна патологія http://www.msa.cv.ua/cep/index.htm
Клінічна фармація http://cphj.nuph.edu.ua/
Клінічна хірургія http://www.hirurgiya.com.ua
Компендіум http://www.compendium.com.ua
Consilium medicum http://con-med.ru/magazines/consilium_medicum/
Consilium provisorum http://www.consilium-medicum.com/magazines/
Красота и здоровье http:www.kiz.ru
Кровообіг та гемостаз http://www.circhem.org.ua
Лабораторная диагностика http://www.ld.org.ua
Лечащий врач http://www.lvrach.ru
Лікарська справа http://www.vrachebnoedelo.com.ua
Ліки України http://www.health-medixs.com
Мануальная терапия http://www.mtj.ru/
Medix Anti-Aging http://www.health-medixs.com
Медико-социальная экспертиза и реабилитация http://www.medlit.ru
Медицина критических состояний http://www.anakharsis.ru
Медицина неотложных состояний http://www.mif-ua.com
Медицина світу http://www.msvitu.lviv.ua
Медицинская газета http:medgazeta.rusmedserv.com
Медицинская помощь http://www.medlit.ru
Медицинская сестра http://www.rusvrach.ru/journals/medsister
Медицинская техника http://www.medlit.ru
Медицинские аспекты здоровья женщины http://mazg.com.ua
Медична інформатика та інженерія http://www.tdmu.edu.te.ua
Медична освіта http://www.tdmu.edu.te.ua
Медична хімія http://www.tdmu.edu.te.ua
Медсестринство http://www.tdmu.edu.te.ua
Международный журнал медицинской практики http://www.mediasphera.ru
Международный медицинский журнал (Харьков) http://www.infomed.com.ua
Мікробіологічний журнал http://www.imv.kiev.ua/index.php/ru
Мистецтво лікування. Журнал сучасного лікаря http://www.m-l.com.ua
Молекулярная генетика, микробиология и вирусология http://www.medlit.ru
Молекулярная медицина http://www.medlit.ru
Морфологія http://www.morphology.dp.ua
Наука и жизнь http://www.nkj.ru
Неврологический журнал http://www.medlit.ru
Нейронауки: теоретические и клинические аспекты http://www.neuro.dsmu.edu.ua
Нейроnews http://neuronews.com.ua/
Нефрология http://jornal.nephrolog.ru
НМТ http://nmt-journal.com
Новое в стоматологии http://www.newdent.ru
Новости лучевой диагностики http://nld.by/
Новости медицины и фармации http://novosti.mif-ua.com/archive/issue-7992/
Обозрение психиатрии и медицинской психологии им. Бехтерева http://psychiatr.ru/magazine/obozr
Онкология http://www.oncology.kiev.ua
Ортопедия, травматология и протезирование http://www.sytenko.org.ua
Острые и неотложные состояния в практике врача http://urgent.health-ua.com
Пародонтология http //www.parodont.ru/
Патологическая физиология и экспериментальная терапия http://www.medlit.ru
Педиатрия. Журнал им.Г.Н.Сперанского http://www.pediatriajournal.ru
Педіатрія, акушерство та гінекологія http://www.frilismedlit.narod.ru/
Перинатология и педиатрия http://medexpert.org.ua
Практическая неврология и нейрореабилитация http://www.medlit.ru
Практична ангіологія http://angiology.com.ua/
Практична медицина http://meduniv.lviv.ua/
Проблеми екології та медицини http://www.umsa.edu.ua/journal1stat.html
Проблеми медичної науки та освіти http://promedosvity.in.ua
Проблемы репродукции http://www.mediasphera.ru
Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины http://www.medlit.ru
Проблемы стандартизации в здравоохранении http://www.zdrav.net/publisher/magazine/prinzdrav/
Проблемы туберкулеза и болезней легких http://www.medlit.ru
Проблеми харчування http://www.medved.kiev.ua/Mag_nutr/ntcur_ua.HTM
Проблемы эндокринологии http://www.medlit.ru
Провизор http:www.provisor.com.ua
Профилактика заболеваний и укрепление здоровья http://www.mediasphera.ru
Психиатрия и психофармакотерапия http://www.consilium-medicum.com
Психические растройства в общей медицине http://con-med.ru/
Пульмонология http://www.pulmonology.ru
Репродуктивна ендокринологія http://reproduct-endo.com.ua/ru/arkhiv-nomerov.html
Російські журнали по стоматології http://gspcheb.ru/speczialistam/zhurnalyi-i-gazetyi-po-stomatologii.html
Российская педиатрическая офтальмология http://www.medlit.ru
Российская стоматология http://www.mediasphera.ru
Российские мед. вести http://www.m-vesti.ru
Российский вестник акушера-гинеколога http://www.mediasphera.ru
Российский вестник перинатологии и педиатрии http://www.pedklin.ru
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии http://www.m-vesti.ru
Российский журнал кожных и венерических болезней http://www.medlit.ru
Российский медицинский журнал http://www.medlit.ru
Российский онкологический журнал http://www.medlit.ru
Российский педиатрический журнал http://www.medlit.ru
Российский стоматологический журнал http://www.medlit.ru
Русский медицинский журнал http://www.rmj.ru/
Світ медицини та біології http://www.umsa.edu.ua/journal4stat232008.html
Серце і судини http://www.heartandvessels.com.ua
Системные гипертензии http://www.gipertonik.ru/journals
Современная онкология http://con-med.ru/magazines/contemporary/
Современная педиатрия http://med-expert.com.ua/
Современная стоматология http://www.medexpert.org.ua
Современная стоматология (Беларусь) http://www.mednovosti.by
Современные проблемы науки и образования http://www.science-education.ru
Соціальна фармація в охороні здоров’я http://sphhcj.nuph.edu.ua/
Социология медицины http://www.medlit.ru
Справочник поликлинического врача http://con-med.ru/magazines/physician/
Стоматолог http://journal-stomatolog.by/
Стоматолог инфо http://www.stomatologinfo.com
Стоматология http://www.mediasphera.ru
Стоматология (Москва) http://www.mediasphera.aha.ru/
Стоматология детского возраста и профилактика http //www.detstom.ru
Стоматология Сегодня http://www.dentoday.ru
Судебно-медицинская экспертиза http://www.medlit.ru
Сучасна гастроентерология http://www.sgastro.com.ua
Сучасні проблеми токсикології http://www.medved.kiev.ua/mag/arhiv.HTM
Теория и практика физической культуры http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/aa.htm
Терапевтический архив http://www.medlit.ru
Therapia (Український медичний вісник) http:www.therapia.com.ua
Травма http://www.nbuv.gov.ua/portal/Chem_Biol/Travma/
Україна. Здоров’я нації http://www.medexpert.org.ua
Українська Медична Стоматологічна Академія (Полтава) http://www.umsa.edu.ua
Український біофармацевтичний журнал http://ubphj.nuph.edu.ua/
Український вісник психоневрології http://psychiatry.org.ua/uvp/
Український журнал телемедицини і медичної телематики http://www.telemed.org.ua
Український журнал хірургії http://njs.dsmu.edu.ua
Український журнал екстремальної медицини http://www.infomed.com.ua
Український кардіологічний журнал http://www.ukrcardio.org
Український медичний часопис http://www.umj.com.ua
Український пульмонологічний журнал http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/upj_ukr/htm
Український радіологічний журнал http://www.imr.kharkov.ua
Український терапевтичний журнал http://www.utj.com.ua
Український хіміотерапевтичний журнал http://www.ifp.kiev.ua/doc/journals/uhj_ukr.htm
Ультразвуковая и функціональная діагностика http://www.usfd.ru
Управління, економіка та забезпечення якості в фармації http://uekj.nuph.edu.ua/
Урология http://www.medlit.ru
Фарматека http://www.pharmateca.ru/
Фармацевтичний часопис (Фармацевтичний вісник) http://www.tdmu.edu.te.ua
Фармация http://www.rusvrach.ru/journals/farmaciya
Физиотерапия, бальнеология и реабилитация http://www.medlit.ru
Фізіологічний журнал http://www.biph.kiev.ua/journals.html
Физиология человека http://www.maik.ru
Флебология http://www.mediasphera.ru
Химия и жизнь http://www.hij.ru
Хірургія.Журнал им.Н.И.Пирогова http://www.mediasphera.ru
ХИСТ http://www.bsmu.edu.ua/files/HIST
Шпитальна хірургія http://www.tdmu.edu.te.ua
Юридические аспекты фармации http://www.provisor.com.ua
Экспериментальная и клинич. дерматокосметология http://www.rusvrach.ru/journals/dermato
Экспериментальная и клиническая фармакология http://www.folium.ru
Экспериментальная онкология http://exp-oncology.com.ua
Эндодонтия today http //www.endodont.ru
Эндоскопическая хирургия http://www.mediasphera.ru
Эпидемиология и инфекционные болезни http://www.medlit.ru