Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Назва Посилання
Академічні студії. Серія: Педагогіка http://academstudies.volyn.ua/index.php/pedagogy/issue/archive
Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні науки) : зб. наук. пр. https://aqce.com.ua/povnij-perelik-zbirnikiv/
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка https://pedvisnyk.knu.ua/index.php/pedagogy/issue/archive
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Психологія https://bpsy.knu.ua/index.php/psychology/issue/archive
Вісник Львівського університету. Серія: Психологічні науки http://psy-visnyk.lnu.lviv.ua/uk/archive
Вісник Національного авіаційного університету. Серії: Педагогіка. Психологія https://jrnl.nau.edu.ua/index.php/VisnikPP
Вісник Національного університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка https://visnyk.chnpu.edu.ua/index.php/visnyk/issue/archive
Вісник Національної академії педагогічних наук України https://visnyk.naps.gov.ua/index.php/journal/issue/archive
Людинознавчі студії. Серія: Педагогіка http://pedagogy.dspu.in.ua/index.php/pedagogy/issue/archive
Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія https://sites.google.com/site/naukovizapiski/arhiv-nomeriv?authuser=0
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія: Психологія https://journals.oa.edu.ua/Psychology/issue/archive
Наукові записки. Серія: Психологія https://journals.cusu.in.ua/index.php/psychology/issue/archive
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Психологічні науки https://pj.journal.kspu.edu/index.php/pj/issue/archive
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Психологія http://psy-visnyk.uzhnu.uz.ua/index.php/psy/issue/archive
Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи http://nc-s5.npu.edu.ua/issue/archive
Науковий часопис УДУ імені Михайла Драгоманова. Серія 12: Психологічні науки https://sj.udu.edu.ua/index.php/pn/issue/archive
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології https://pedscience.sspu.edu.ua/?page_id=1326
Перспективи та інновації науки. Серія: Психологія http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/issue/archive
Психологічні перспективи=Psychological Prospects Journal https://psychoprospects.vnu.edu.ua/index.php/psychoprospects/issue/archive
Психологія та психосоціальні інтервенції http://ppsi.ukma.edu.ua/issue/archive
Слобожанський науковий вісник. Серія: Психологія https://journals.spu.sumy.ua/index.php/psy/issue/archive
Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми https://vspu.net/sit/index.php/sit/issue/archive
AERA Open journal (American Educational Research Association) https://www.aera.net/Publications/Journals
Canadian Journal of Education https://journals.sfu.ca/cje/index.php/cje-rce/issue/archive
Higher Education Pedagogies https://www.tandfonline.com/loi/rhep20
Hochschuldidaktik als Wissenschaft https://www.transcript-open.de/isbn/6180
Hochschule auf Abstand https://www.transcript-open.de/isbn/5690
International Journal of Education and Literacy Studies https://journals.aiac.org.au/index.php/IJELS/issue/archive
Journal of Psychology Research http://psyresearches.dp.ua/index.php/journal/issue/archive
Les Cahiers de l'APLIUT https://journals.openedition.org/cahiersapliut/
The Australian Educational Researcher https://link.springer.com/journal/13384/online-first
Pedagogies: An International Journal https://www.tandfonline.com/loi/hped20
ScienceRise: Pedagogical Education https://journals.uran.ua/sr_edu/issue/archive
Revue française de pédagogie Recherches en éducation https://journals.openedition.org/rfp/
Revue internationale de pédagogie de l’enseignement supérieur https://journals.openedition.org/ripes/
The Canadian Journal for the Scholarship of Teaching and Learning https://ojs.lib.uwo.ca/index.php/cjsotl_rcacea/issue/archive
The Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning https://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/ijpbl
The Journal of Open Educational Resources in Higher Education https://journals.uwyo.edu/index.php/joerhe/issue/archive