Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Назва Посилання
Бібліотечний вісник https://bit.ly/2TFeRAB
Бібліотечний форум України: історія, теорія, практика http://www.libraryforum.info/archive
Вісник Книжкової Палати https://bit.ly/1rQHt6L
Мир библиографии http://www.lib.volsu.ru/site/NBO/magazine.html
Бібліотечна планета http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=3471
Научные и технические библиотеки http://www.gpntb.ru/win/ntb/
Международная конференция «Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек» («ЛИБКОМ») http://www.gpntb.ru/libkom.html
Международная конференция "КРЫМ" http://www.gpntb.ru/krym.html