Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Ресурси відкритого доступу


Наукові та освітні ресурси відкритого доступу

 


Видавництво «НОВА КНИГА» пропонує

доступ до електронних навчальних видань

offers access to electronic educational book editions

на платформі Vilibri

.


.

Scopus

.


 

Web of Science Core Collection

.


Видавництво McGraw-Hill  

Вільний доступ надається на основі IP-адрес університету.

Для віддаленого доступу необхідно отримати логін та пароль у науковій бібліотеці за адресою –  scopus@vnmu.edu.ua

AccessMedicine                                 

AccessSurgery                                                                                                                                                                          

AccessEmergencyMedicine


 

ScienceDirect                                                                                                                                                                           

.


Видавництво Elsevier «Медична підтримка України»

 ClinicalKey

Complete  Anatomy                                                                                                                                                                

Osmosis

.


Медичні журнали Elsevier                                                                                                                                                  

.


 

EBSCO

Доступ через ДНТБ України – https://bit.ly/3xjdAoF

 

DynaMed

Nursing Reference Center Plus

Rehabilitation Reference Center

.


 

Research4Life

Для доступу необхідно отримати логін та пароль у науковій бібліотеці за адресою scopus@vnmu.edu.ua

Hinari – дослідження в галузі біології та медицини;

AGORA – дослідження в галузі сільського господарства;

OARE – дослідження навколишнього середовища;                                                                                                       

ARDI – доступ до науково-технічної інформації;

GOALI – дослідження в галузі права та соціальних наук.

.


 

British Medical Journal (онлайн- видання)

Ресурси BMJ Best Practice

BMJ Learning                                           

.