Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Ресурси відкритого доступу


Видавництво «НОВА КНИГА» пропонує

доступ до електронних навчальних видань

offers access to electronic educational book editions

на платформі Vilibri

.


.

Scopus                                                                                                                                                                                          Доступ до 31 грудня 2022 р.

.


 

Web of Science Core Collection                                                                                                                                           Доступ до 31 грудня 2022 р.

.


Видавництво McGraw-Hill  

Вільний доступ надається на основі IP-адрес університету.

Для віддаленого доступу необхідно отримати логін та пароль у науковій бібліотеці за адресою –  scopus@vnmu.edu.ua

AccessMedicine                                 

AccessSurgery                                                                                                                                                                           Доступ до 31 грудня 2022 р.

AccessEmergencyMedicine


 

ScienceDirect                                                                                                                                                                            Доступ до 31 грудня 2022 р.

.


Видавництво Elsevier «Медична підтримка України»

 ClinicalKey

Complete  Anatomy                                                                                                                                                                Доступ до 31 грудня 2022 р.

Osmosis

.


Медичні журнали Elsevier                                                                                                                                                  Доступ до 31 грудня 2022 р.

.


 

EBSCO

Доступ через ДНТБ України – https://bit.ly/3xjdAoF

 

DynaMed

Nursing Reference Center Plus                                                                                                                                         Доступ до 31 грудня 2022 р.

Rehabilitation Reference Center

.


 

Research4Life

Для доступу необхідно отримати логін та пароль у науковій бібліотеці за адресою scopus@vnmu.edu.ua

Hinari – дослідження в галузі біології та медицини;

AGORA – дослідження в галузі сільського господарства;

OARE – дослідження навколишнього середовища;                                                                                                       Доступ до 31 грудня 2022 р.

ARDI – доступ до науково-технічної інформації;

GOALI – дослідження в галузі права та соціальних наук.

.


 

British Medical Journal (онлайн- видання)

Ресурси BMJ Best Practice

BMJ Learning                                                                                                                                                                      Доступ до 31 грудня 2022 р.

.