Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Передплата періодичних видань

Передплата  ВНМУ на 2016 рік

Назва видання Місцезнаходження
THE UKRAІNІAN BІOCHEMІCAL JOURNAL / УКРАЇНСЬКИЙ БІОХІМІЧНИЙ ЖУРНАЛ (рос., англ., укр.)   Інформаційно-бібліографічний відділ.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ (укр.)   Інформаційно-бібліографічний відділ
АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
БІБЛІОТЕЧНА ПЛАНЕТА (укр.) Методичний відділ
БІБЛІОТЕЧНИЙ ВІСНИК (укр., рос., англ.) Методичний відділ
БІЛЬ, ЗНЕБОЛЮВАННЯ І ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ВІСНИК НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ВІСНИК ОРТОПЕДІЇ, ТРАВМАТОЛОГІЇ ТА ПРОТЕЗУВАННЯ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ВІСНИК СОЦІАЛЬНОЇ ГІГІЄНИ ТА ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ВІСНИК СТОМАТОЛОГІЇ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ВІСНИК ФАРМАЦІЇ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ВІСНИК ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ВИЩА ШКОЛА (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ВСЕСВІТ (укр.) Художній відділ
ВСЕУКРАИНСКИЙ ЖУРНАЛ ЗДОРОВЬЕ (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ДЕРМАТОЛОГІЯ ТА ВЕНЕРОЛОГІЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ДИВОСЛОВО (УКРАЇНСЬКА МОВА Й ЛІТЕРАТУРА В НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ) (укр.) Кафедра українознавства
ДИТЯЧИЙ ЛІКАР (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ДНІПРО (укр.) Художній відділ
ДОВКІЛЛЯ ТА ЗДОРОВ’Я (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЕКОНОМІКА УКРАЇНИ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЕНДОКРИНОЛОГIЯ / ENDOKRYNOLOGIA (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЖІНКА (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЖУРНАЛ ВУШНИХ, НОСОВИХ І ГОРЛОВИХ ХВОРОБ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЖУРНАЛ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГІЇ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ЗБІРНИК НОРМАТИВНО-ДИРЕКТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ З ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЗДОБУТКИ КЛІНІЧНОЇ І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИНЫ (рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ІМПЛАНТОЛОГІЯ. ПАРОДОНТОЛОГІЯ. ОСТЕОЛОГІЯ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ В УКРАЇНІ (укр., рос.) Патентн. відділ
ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
КАЗНА УКРАЇНИ (укр.) Бухгалтерія
КАЛЕНДАР ЗНАМЕННИХ І ПАМ’ЯТНИХ ДАТ (укр.) Масовий відділ
КЛІНІЧНА ОНКОЛОГІЯ Інформаційно-бібліографічний відділ
КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЯ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
КЛІНІЧНА ФАРМАЦІЯ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
КЛІНІЧНА ХІРУРГІЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
КЛІНИЧНА ІМУНОЛОГІЯ. АЛЕРГОЛОГІЯ. ІНФЕКТОЛОГІЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ
КОЛЕСО ЖИЗНИ (рос., укр.) Художній відділ
ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЛІКАРСЬКА СПРАВА. ВРАЧЕБНОЕ ДЕЛО (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЛІКИ УКРАЇНИ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЛІТОПИС АВТОРЕФЕРАТІВ ДИСЕРТАЦІЙ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ЛИЧНОСТИ (рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МЕДИЦИНА НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МЕДИЦИНСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИНЫ (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
МЕДИЦИНСКИЕ АСПЕКТЫ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИНЫ (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
МЕДИЧНА ОСВІТА (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МЕДИЧНА ХІМІЯ (укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МЕДИЧНЕ ПРАВО (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МЕДИЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МІЖНАРОДНИЙ ЕНДОКРИНОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МІЖНАРОДНИЙ ЖУРНАЛ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МИСТЕЦТВО ЛІКУВАННЯ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
МОВОЗНАВСТВО (укр., англ.) Кафедра українознавства
НАДЗВИЧАЙНА СИТУАЦІЯ (укр.) Кафедра екстремальної медицини
НЕЙРОNEWS: ПСИХОНЕВРОЛОГИЯ И НЕЙРОПСИХИАТРИЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ., нім., франц.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ОПЛАТА ПРАЦІ (укр.) Бухгалтерія
ОРТОПЕДИЯ, ТРАВМАТОЛОГИЯ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ (рос., укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ОСТРЫЕ И НЕОТЛОЖНЫЕ СОСТОЯНИЯ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ОТКРЫТИЯ И ГИПОТЕЗЫ (рос., укр.) Художний відділ
ОФІЦІЙНИЙ ВІСНИК УКРАЇНИ (укр.) Плановий відділ
ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ (рос., укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ОХОРОНА ПРАЦІ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ: ІСТОРІЯ ТА КУЛЬТУРА (укр.) Масовий відділ
ПЕДІАТРІЯ, АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПРАКТИКУЮЧИЙ ЛІКАР (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПРАКТИЧНА АНГІОЛОГІЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПРОБЛЕМИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ ТА НАУКИ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПРОБЛЕМИ ЕНДОКРИННОЇ ПАТОЛОГІЇ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПРОБЛЕМЫ КРИОБИОЛОГИИ И КРИОМЕДИЦИНЫ, PROBLEMS OF CRYOBIOLOGY AND CRYOMEDICINE (рос., укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПРОМЕНЕВА ДІАГНОСТИКА, ПРОМЕНЕВА ТЕРАПІЯ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ПРОФІЛАКТИЧНА ТА ДИТЯЧА СТОМАТОЛОГІЯ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
РАДУГА (рос.) Художній відділ
РИНОЛОГІЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
СВІТОГЛЯД (укр.) Художній відділ
СЕРЦЕ І СУДИНИ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
СЕС. ПРОФІЛАКТИЧНА МЕДИЦИНА (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
СІМЕЙНА МЕДИЦИНА (рос., укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
СОВРЕМЕННАЯ ОРТОДОНТИЯ (рос., укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
СОВРЕМЕННАЯ СТОМАТОЛОГИЯ (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
СПЕЦВИПУСК ГАЗЕТИ «ОСВІТА УКРАЇНИ» (виходить замість АТЕСТАЦІЙНОГО ВІСНИКА) Інформаційно-бібліографічний відділ

Науковий відділ

СТОМАТОЛОГ ІНФО (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ
СУЧАСНА ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ТРАВМА (рос., укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ТУБЕРКУЛЬОЗ, ЛЕГЕНЕВІ ХВОРОБИ, ВІЛ-ІНФЕКЦІЯ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УКРАЇНСЬКА ВИШИВКА (укр.) Художній відділ
УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА (укр.) Художній відділ
УКРАЇНСЬКИЙ ЖУРНАЛ ДЕРМАТОЛОГІЇ, ВЕНЕРОЛОГІЇ, КОСМЕТОЛОГІЇ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) Кафедра суспільних наук
УКРАЇНСЬКИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УКРАЇНСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЧАСОПИС (рос., укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
УКРАЇНСЬКИЙ НЕВРОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УКРАЇНСЬКИЙ РАДІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УКРАЇНСЬКИЙ РЕВМАТОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
УКРАЇНСЬКИЙ РЕФЕРАТИВНИЙ ЖУРНАЛ «ДЖЕРЕЛО». СЕРІЯ 4 «МЕДИЦИНА. МЕДИЧНІ НАУКИ» (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УКРАЇНСЬКИЙ СТОМАТОЛОГІЧНИЙ АЛЬМАНАХ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕРАПЕВТИЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УРОЛОГІЯ (укр., рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ
УЧАСТКОВЫЙ ВРАЧ (рос.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ФАРМАКОЛОГІЯ ТА ЛІКАРСЬКА ТОКСИКОЛОГІЯ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ФАРМАЦЕВТ ПРАКТИК (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ ЖУРНАЛ (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ.
ФІЛОСОФСЬКА ДУМКА (укр.) Кафедра суспільних наук
ФІТОТЕРАПІЯ. ЧАСОПИС (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ХАРКІВСЬКА ХІРУРГІЧНА ШКОЛА (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ХІРУРГІЯ ДИТЯЧОГО ВІКУ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ХІРУРГІЯ УКРАЇНИ (укр., рос., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ЦИТОЛОГИЯ И ГЕНЕТИКА (рос., укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ
ШПИТАЛЬНА ХІРУРГІЯ (укр., англ.) Інформаційно-бібліографічний відділ.

Газети на 2016 рік

Аргументы и факты в Украине Читальна зала №1
Аргументы и факты. Здоровье Інформаційно-бібліографічний відділ
Баланс-бюджет Головний бухгалтер
Бюджетна  бухгалтерія Головний бухгалтер
Ваше здоров’я Інформаційно-бібліографічний відділ
Вінницька газета Читальна зала №1
Вінницький край Художній відділ
Вінничанка Художній відділ
Вінниччина Читальна зала №1
Вінниччина медична Інформаційно-бібліографічний відділ
Газета по – українськи. Вінниця Читальна зала №1
Головбух: бюджет Головний бухгалтер
Голос України Читальна зала №1
Країна Художній відділ
КП в Україне. Киевский вып. (пятница) Читальна зала №1
Літературна Україна Художній відділ
Медична газета «Здоров’я України     ХХІ сторіччя» Інформаційно-бібліографічний відділ
Медична освіта Інформаційно-бібліографічний відділ
Освіта України Інформаційно-бібліографічний відділ
Праця і зарплата Плановий відділ

Відділ кадрів

RIA   Відділ постачання
Урядовий  кур’єр Читальна зала №1

Кафедра суспільних наук


Передплата ВНМУ на 2015 рік

 

Назва видання Місцезнаходження
Concilium medicum Інформаційно-бібліографічний відділ
Акушерство и гинекология Інформаційно-бібліографічний відділ
Ангиология и сосудистая хирургия Інформаційно-бібліографічний відділ
Анестезиология и реаниматология Інформаційно-бібліографічний відділ
Антибиотики и химиотерапия Інформаційно-бібліографічний відділ
Артеріальна  гіпертензія Інформаційно-бібліографічний відділ
Архив патологии Інформаційно-бібліографічний відділ
 «Спецвипуск газети  Освіта України» «Атестаційний вісник» Інформаційно-бібліографічний відділ Науковий відділ
Биомедицинская химия Інформаційно-бібліографічний відділ
Бібліотечка для тих, хто вивчає англійську мову Сектор літератури іноземними мовами
Бібліотечна планета Відділ методичної роботи
Бібліотечний вісник Відділ методичної роботи
Бібліотечний форум України Відділ методичної роботи
Біль, знеболювання і інтенсивна терапія Інформаційно-бібліографічний відділ
Вестник травматологи и ортопеди  им. Н.Н. Приорова Інформаційно-бібліографічний відділ
Вестник дерматологии и венерологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Вестник интенсивной терапии Інформаційно-бібліографічний відділ
Вестник оториноларингологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Вестник офтальмологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Вестник хирургии им.Грекова Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища освіта України Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа Інформаційно-бібліографічний відділ
Вісник наукових досліджень Інформаційно-бібліографічний відділ
Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України Інформаційно-бібліографічний відділ
Вісник стоматології (Одеса) Інформаційно-бібліографічний відділ
Военно-медицинский журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Вокруг света Читальна зала
Вопросы наркологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Вопросы онкологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Вопросы питания Інформаційно-бібліографічний відділ
Врач Інформаційно-бібліографічний відділ
Гигиена и санитария Інформаційно-бібліографічний відділ
Глаз Інформаційно-бібліографічний відділ
Грудная и сердечно-сосудистая хирургия Інформаційно-бібліографічний відділ
Дерматологія  та венерологія Інформаційно-бібліографічний відділ
Детская хирургия Інформаційно-бібліографічний відділ
Дивослово Каф.українозн.
Дніпро Художній відділ
Довкілля та здоров’я Інформаційно-бібліографічний відділ
Економіка України Кафедра суспільних наук
Ендокринологія Інформаційно-бібліографічний відділ
Жінка Художній відділ
Журнал вопросы нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко Інформаційно-бібліографічний відділ
Журнал вушних, носових і горлових хвороб Інформаційно-бібліографічний відділ
Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Журнал Нац. Академії медичних наук України
Журнал неврологии и психиатрии    им. С. С. Корсакова. Інформаційно-бібліографічний відділ
Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я Інформаційно-бібліографічний відділ
Здобутки клінічної та експериментальної медицини Інформаційно-бібліографічний відділ
Здоровье Інформаційно-бібліографічний відділ
Иммунология Інформаційно-бібліографічний відділ
Імплантологія. Пародонтологія. Остеологія. Інформаційно-бібліографічний відділ
Інтелектуальна власність Патентн. відділ
Інфекційні хвороби (Тернопіль) Інформаційно-бібліографічний відділ
Казна України Плановий відділ
Календар знаменних і пам’ятних дат Відділ методичної роботи
Кардиология Інформаційно-бібліографічний відділ
Клиническая лабораторная диагностика Інформаційно-бібліографічний відділ
Клиническая медицина Інформаційно-бібліографічний відділ
Клиническая стоматология Інформаційно-бібліографічний відділ
Клиническая фармакология и терапия Інформаційно-бібліографічний відділ
Клінічна хірургія Інформаційно-бібліографічний відділ
Лабораторна діагностика Інформаційно-бібліографічний відділ
Лечащий врач Інформаційно-бібліографічний відділ
Лечебная физкультура и спортивная медицина Інформаційно-бібліографічний відділ
Лікарська справа. Врачебное дело Інформаційно-бібліографічний відділ
Ліки України Інформаційно-бібліографічний відділ
Літопис авторефератів дисертацій Інформаційно-бібліографічний відділ
Личности Художній відділ
Мануальная терапия Інформаційно-бібліографічний відділ
Медико-социальная экспертиза и реабилитация Інформаційно-бібліографічний відділ
Медицина катастроф Кафедра екстремальної медицини
Медицина невідкладних станів Інформаційно-бібліографічний відділ
Медицина. Сводный том ’’ РЖ’’ Інформаційно-бібліографічний відділ
Медична освіта (Тернопіль) Інформаційно-бібліографічний відділ
Медична хімія (Тернопіль) Інформаційно-бібліографічний відділ
Международный медицинский журнал (Харків) Інформаційно-бібліографічний відділ
Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології Інформаційно-бібліографічний відділ
Мікробіологічний журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Мистецтво лікування Інформаційно-бібліографічний відділ
Мовознавство Каф.українозн.
Морфология Інформаційно-бібліографічний відділ
Надзвичайна ситуація Кафедра екстремальної медицини
Наука и жизнь Інформаційно-бібліографічний відділ
Наука и религия Інформаційно-бібліографічний відділ
Научные и технические библиотеки Відділ методичної роботи
Неврологический журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Нейроnews: психоневрологія  та нейропсихиатрия Інформаційно-бібліографічний відділ
Нефрология Інформаційно-бібліографічний відділ
Новини стоматології Інформаційно-бібліографічний відділ
Новое в офтальмологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Новое в стоматологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Одеський медичний журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Ортопедия, травматология и протезирование (Харьков) Інформаційно-бібліографічний відділ
Офіційний вісник України Планов. відділ
Офтальмологический журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Охорона праці Інформаційно-бібліографічний відділ
Патологія (на рік) Інформаційно-бібліографічний відділ
Педиатрия. Журнал им.Сперанского Інформаційно-бібліографічний відділ
Педіатрія, акушерство і гінекологія Інформаційно-бібліографічний відділ
Перинатология и педиатрия Інформаційно-бібліографічний відділ
Подвиг Художній відділ
Практикуючий лікар Інформаційно-бібліографічний відділ
Проблеми безперервної медичної освіти та науки (укр.) Інформаційно-бібліографічний відділ
Проблеми ендокринної патології (Харків) Інформаційно-бібліографічний відділ
Проблемы эндокринологии Інформаційно-бібліографічний відділ
Променева діагностика, променева терапія Інформаційно-бібліографічний відділ
Профилактическая медицина Інформаційно-бібліографічний відділ
Профілактична та дитяча стоматологія Інформаційно-бібліографічний відділ
Психиатрия и психофармакотерапия Інформаційно-бібліографічний відділ
Психология в вузе Інформаційно-бібліографічний відділ
Пульмонология Інформаційно-бібліографічний відділ
Российский вестник акушера-гинеколога Інформаційно-бібліографічний відділ
Российский вестник перинатологии и педиатрии Інформаційно-бібліографічний відділ
Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии… Інформаційно-бібліографічний відділ
Российский кардиологический  журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Світогляд Художній відділ
Серце і судини Інформаційно-бібліографічний відділ
Серцева недостатність (на рік) Інформаційно-бібліографічний відділ
Сімейна медицина Інформаційно-бібліографічний відділ
Смена Інформаційно-бібліографічний відділ
Современная стоматология Інформаційно-бібліографічний відділ
Стоматолог-инфо Інформаційно-бібліографічний відділ
Стоматология Інформаційно-бібліографічний відділ
Сучасна гастроентерологія Інформаційно-бібліографічний відділ
Терапевтический архив Інформаційно-бібліографічний відділ
Туберкулез и болезни легких Інформаційно-бібліографічний відділ
Українська мова   Каф.українозн.
Укр. журнал дерматології, венерології, косметології Інформаційно-бібліографічний відділ
Укр. історичний журнал Кафедра суспільних наук
Укр. кардіологічний журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Укр. медичний часопис Інформаційно-бібліографічний відділ
Укр. радіологічний журнал (Харків) Інформаційно-бібліографічний відділ
Укр. ревматологічний журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Укр. реферативний журнал «Джерело», серия №4 «Медицина» Інформаційно-бібліографічний відділ
Укр. стоматологічний альманах Інформаційно-бібліографічний відділ
Укр. терапевтичний журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Ультразвуковая и функциональная  диагностика Інформаційно-бібліографічний відділ
Урология Інформаційно-бібліографічний відділ
Фармацевт практик Інформаційно-бібліографічний відділ
Фармацевтичний кур’єр Інформаційно-бібліографічний відділ
Фармация Інформаційно-бібліографічний відділ
Физиология человека Інформаційно-бібліографічний відділ
Фізіологічний журнал Інформаційно-бібліографічний відділ
Філософська думка Кафедра суспільних наук
Фітотерапія. Часопис Інформаційно-бібліографічний відділ
Хирургия. Журнал им. Пирогова Інформаційно-бібліографічний відділ
Хірургія дитячого віку Інформаційно-бібліографічний відділ
Шпитальна хірургія Інформаційно-бібліографічний відділ
Цитокины и воспаление Інформаційно-бібліографічний відділ
Эндоскопическая хирургия Інформаційно-бібліографічний відділ
Эпидемиология и инфекционные болезни Інформаційно-бібліографічний відділ

 

Газети на 2015 рік

 

 

Назва видання Місцезнаходження
Аргументы и факты в Украине Читальна зала
Аргументы и факты. Здоровье Інформаційно-бібліографічний відділ
Баланс-бюджет Гол. бухгалтер
Бюджетна  бухгалтерія Гол. бухгалтер
Ваше здоров’я Інформаційно-бібліографічний відділ
Вінницька газета Читальна зала
Вінницький край Художній відділ
Вінничанка Художній відділ
Вінниччина Читальна зала
Вінниччина медична Інформаційно-бібліографічний відділ
Газета по – українськи. Вінниця Читальна зала
Головбух: бюджет Гол. бухгалтер
Голос України Читальна зала
Країна Художній відділ
КП в Україне. Киевский вып. (пятница) Читальна зала
Літературна Україна Художній відділ
Медична газета «Здоров’я України     ХХІ сторіччя» Інформаційно-бібліографічний відділ
Медична освіта Інформаційно-бібліографічний відділ
Освіта України Інформаційно-бібліографічний відділ
Праця і зарплата Плановий відділВідділ кадрів
RIA   Відділ постачання
Урядовий  кур’єр Читальна залаКафедра суспільних наук