Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

2. Батькам і Вчителям завдячую : біобібліогр. покажч. до ювілею заслуженого працівника освіти України, д-ра мед. наук, проф. Михайла Володимировича Йолтухівського / уклад. Л. В. Сухарєва ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Наук. б-ка ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2023. – 124 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).

Бібліографічний покажчик