Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Формула успіху професора Ольги Яблонь : біобібліогр. покажч. / уклад.: Г. А. Біловус, Я. С. Бондарчук ; гол. ред. Л. В. Сухарєва ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2017. – 84 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).