Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Германюк Тамара Андріївна : біобібліогр. покажч. / уклад.: Л. В. Сухарєва, Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2018. – 80 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).