Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

1. На цьому стою і не можу інакше : біобібліогр. покажч. до ювілею Василя Васильовича Кіщука / уклад.: Г. А. Біловус, В. А. Коваленко ; відп. за вип. М. І. Мельник ; Наук. б-ка Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : Твори, 2023. – 112 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).

Бібліографічний покажчик