Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

3. Народжений служити людям : біобібліогр. покажч. до 100-річчя професора Дерепи Кузьми Петровича / уклад. О. А. Юрчишина, В. В. Кокус, М. І. Шпукал ; відп. за вип. Н. М. Кравчук. – Вінниця, 2022. – 102 с. – (Серія «Історія ВНМУ ім. М. І. Пирогова»).