Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

4. Пізнання життя у всіх його проявах : біобібліогр. покажч. до ювілею Віталія Івановича Денесюка / уклад.: Г. А. Біловус, В. А. Коваленко, В. Ю. Гаврілова ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Наук. б-ка Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця : Твори, 2023. – 122 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).

Біобібліографічний покажчик