Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

1. Поспішайте робити добро! : біобібліогр. покажч. до ювілею д-ра мед. наук, проф. Ігоря Володимировича Сергети / уклад.: Г. А. Біловус, В. А. Коваленко ; відп. за вип. М. І. Мельник ; Наук. б-ка Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2022. – 181 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).