Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

1. Серцем, розумом, душею : біобібліогр. покажч. до ювілею професора Незгоди Ірини Іванівни / уклад.: Л. В. Сухарєва, Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Наукова бібліотека ВНМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2020. – 100 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).