Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

2. Володимир Ізяславович Півторак: біографія, наукова та викладацька діяльність : біобібліогр. покажч. до ювілею / уклад.: В. А. Коваленко, Л. В. Сухарєва, Г. А. Біловус ; відп. за вип. Н. М. Кравчук ; Наук. б-ка Вінниц. НМУ ім. М. І. Пирогова. – Вінниця, 2022. – 88 с. : фот. – (Серія «Вчені нашого університету»).