Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Акушерсько-гінекологічна допомога та збереження репродуктивного здоров’я жінок в умовах збройного конфлікту : монографія / Ю. Г. Антипкін [та ін.] ; ред. В. І. Цимбалюк. — Львів, 2020. — 160 с.

Колективна монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми щодо акушерсько-гінекологічної допомоги та збереження репродуктивного здоров’я у жінок в умовах збройного конфлікту. Розвиток цього напряму вимагає цілісного уявлення про здоров’я жінок, що проходять військову службу та з числа внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, висвічуються особливості захворюваності серед жінок - військовослужбовців, надання їм медичної допомоги, тендерні аспекти впливу умов військової служби та перебування у зоні бойових дій на їх психологічний стан. Питання про становлення та інволюцію репродуктивної функції у жінок з огляду на стрес- асоційований характер розладів репродуктивного здоров’я і досі залишається відкритим, а розробка підходів до їх профілактики потребує врахування комплексного впливу факторів воєнного середовища ще на етапі підготовки жінок до військової служби. Монографія висвітлює ці питання і позначає основні шляхи вирішення наявних проблем. Ця праця буде корисною у практичній роботі лікарів-гінекологів та інших фахівців амбулаторно-поліклінічної, госпітальної та санаторно-курортної ланки.