Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Анестезіологія, інтенсивна терапія та невідкладні стани : навч. посіб. для лікарів-інтернів і лікарів-слухачів закл. (ф-тів) післядип. освіти / І. Л. Басенко [та ін.] ; ред.: А. С. Владика, О. О. Тарабрін. — Суми : Університет. книга, 2018. — 584 с.

Навчальні плани МОЗ України та програма спеціалізації (інтернатури) випускників вищих медичних закладів освіти ІІІ–ІV рівнів акредитації зі спеціальностей «Анестезіологія та інтенсивна терапія» та «Медицина невідкладних станів» передбачають навчання інтернів на кафедрах анестезіології та інтенсивноі терапії й стажування в базових установах охорони здоров’я. Пропонований посібник містить короткі відомості про історію становлення та розвитку методів знеболювання, інтенсивної терапії, медицини невідкладних станів і організацію, зокрема в Україні, відповідних служб, а також фундаментальні відомості про клінічні методи анестезіології, інтенсивної терапії та невідкладних станів, їх наукову обґрунтованість, технічну та фармацевтичну оснащеність, що забезпечує знання та вміння для досягнення основної мети інтернатури – готовності випускників до позитивних результатів складання екзамену «Крок‑3» і до самостійної лікарської роботи.