Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Артефіціальний шлунок: пластика шлунку ілеоцекальним сегментом кишківника = Артефициальный желудок = Artificial stomach. Gastroplasty by ileocecal segment of small bovel : монографія / В. В. Бойко [та ін.] ; Ін-т загальної та невідкладної хірургії ім. В. Т. Зайцева НАМНУ. — Харків : Промінь, 2014. — 124 с. : іл.

У монографії узагальнено досвід застосування ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку після гастректомії, виконаної з приводу раку шлунка. Обговорено принципову можливість виконання цієї операції при злоякісних новоутвореннях шлунку з інвазією в поперечно-обвідну кишку. Обговорено загальні питання виконання гастректомії і лімфодисекції при раку шлунка. Підкреслено необхідність індивідуалізованого вибору обсягу операції при конкретній клінічній ситуації. Описано техніку різних хірургічних утручань з урахуванням місцевого поширення пухлини на прилеглі органи і тканини. Дано рекомендації з післяопераційного ведення таких хворих. Безпосередні і віддалені результати застосування ілеоцекальної пластики як відновлювального етапу після гастректомії свідчать про те, що ця операція супроводжується меншою кількістю післяопераційних ускладнень, більш сприятливими функціональними результатами у порівнянні з традиційними, що дозволяє рекомендувати її як операцію вибору. У монографії детально обговорюються показання до виконання ілеоцекальної гастропластики у якості відновлювального етапу операції після гастректомії. Розглянуто різні варіанти виконання комбінованих і розширених оперативних утручань при місцево розповсюдженому раку шлунка. Представлено рекомендації з ведення післяопераційного періоду, реабілітації оперованих пацієнтів із застосуванням ілеоцекального сегменту кишківника для створення артефіціального шлунку. Монографія розрахована на лікарів-хірургів і онкологів, гастроентерологів. У книзі атлас складає 53 рис., 5 табл., бібліографія - по назв.

  Indications for ileocecal gastroplasty as restoration stage.after gastrectomy are discussed in detail in monography. Different variants of combined and extended operations in locally spread gastric cancer are proposed. Recommendations regarding postoperative care, follow-up of patients after ileocecal gastroplasy are presented. For sungeons, oncologists, gastroenterologasts.