Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Ataman O. Crash Course in Pathophysiology. Questions & Answers / O. Ataman. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. — 520 p.

У посібнику у формі запитань і відповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію.

.

.