Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Атаман О. В. Патологічна фізіологія в запитаннях і відповідях : навч. посіб. / О. В. Атаман. — 6-те вид., онов. і допов. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 568 с.

У посібнику у формі запитань і відповідей викладено основні розділи патологічної фізіології згідно з навчальною програмою для студентів вищих медичних навчальних закладів. Для студентів вищих медичних навчальних закладів. Може бути корисним для лікарів усіх спеціальностей під час підготовки до іспитів на кваліфікаційну категорію. . .