Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Біологічна хімія : підруч. для студентів закл. вищ. мед. освіти / Ю. І. Губський [та ін.] ; ред. І. В. Ніженковська. — Вінниця : Нова Книга, 2021. — 648 с. : іл. — (Національний підручник)

Підручник містить систематизований виклад курсу біологічної хімії відповідно до програми навчальної дисципліни "Біологічна хімія" затвердженої для студентів закладів вищої медичної (фармацевтичної) освіти. В тексті підручника на основі новітніх досягнень біохімії розглянуто структуру та ферментативні реакції перетворення основних класів біомолекул - білків, нуклеїнових кислот (ДНК і РНК), амінокислот, вуглеводів, ліпідів, нуклеотидів, порфіринів; висвітлено засади молекулярної біології та генетики, біохімічні основи фізіологічних функцій організму людини та їх нейрогуморальної регуляції. Значну увагу приділено сучасним даним про молекулярні механізми функціонування клітин крові, печінки, м’язів, кісток, нирок, імунної й нервової систем. Розглянуто біохімічні основи патогенезу атеросклерозу, цукрового діабету, ожиріння, хвороб ендокринної, нервової систем, імунодефіцитних станів та спадкових захворювань людини. Кожен розділ підручника містить, крім інформаційного матеріалу, набір тестових завдань та питань для самоперевірки і контролю рівня засвоєння знань студентами. Видання може використовуватися спеціалістами, аспірантами та науковцями, що працюють у галузі загальної і медичної біохімії, фізіології, фармакології, імунології та інших біомедичних наук.

.