Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Blinder O. O. General Microbiology and Basics of Immunology [Text] : textbook / O. O. Blinder, L. Y. Sydorchuk, O. A. Olenovich ; Bukovinian State Medical University. — Chernivtsi : [s. n.], 2016. — 219 p.

У посібнику послідовно розглянуті питання загальної мікробіології: основні методи дослідження мікроорганізмів, їх морфологія, ультраструктура, класифікація, фізіологія бактерій, вплив окремих факторів зовнішнього середовища на мікробів, генетика мікроорганізмів, протимікробні препарати та поняття про інфекцію. Окрема частина посібника присвячена розгляду питань імунології: неспецифічна резистентність організму, вчення про антигени, імунна відповідь, алергія та інші види імунних реакцій, імунопрофілактика та імунотерапія. Посібник розрахований на студентів, магістрантів, аспірантів, лікарів-імунологів, мікробіологів, інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей, які опановують дисципліну англійською мовою.