Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Bobyrov, V. M. Bases of bioethics and biosafety = Основи біоетики та біобезпеки : study guide / V. M. Bobyrov, O. M. Vazhnicha, T. O. Devyatkina. — 2nd ed., stereotype. — Vinnytsia : Nova Knyha, 2019. — 248 p. : il.

Навчальний посібник для студентів 3-го курсу вищих медичних навчальних закладів МОЗ України складено згідно з програмою з біоетики та адресовано студентам з агломовною формою навчання. У посібнику викладено основні питання біомедичної етики та наведено тести для самоконтролю. . .