Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Бойчак М. П. Гостра променева хвороба. Внесок українських вчених : монографія / М. П. Бойчак ; Укр. військово-мед. акад. — Київ, 2023. — 512 с.

Книга містить відомості щодо радіобіологічних досліджень, які проводились у багатьох науково-дослідних установах, медичних інститутах України у другій половині XX століття і були присвячені різним аспектам гострої променевої хвороби (питанням патогенезу, клініки, діагностики, лікування і профілактики), як в експерименті, так і в клініці (Чорнобильська катастрофа). Окремо висвітлені життя та діяльність відомих українських вчених та вчених українського походження у цій області.