Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Бойова травма серця, грудної аорти та магістральних судин кінцівок : посібник / [В. В. Лазоришинець та ін.] ; під заг. ред. акад. НАМН України, чл.-кор. НАН України, д-ра мед. наук, проф. Цимбалюка В. І. ; Нац. акад. мед. наук України, Терноп. НМУ ім. І. Я. Горбачевського. — Тернопіль : ТНМУ, 2019. — 428 с.

У посібнику детально висвітлено особливості вогнепальних поранень, епідеміологію, патофізіологію, діагностику та лікування закритої й відкритої травм серця, специфічні ускладнення, які виникають при пораненнях грудної клітки з ураженням судин. Особлива увага приділена хірургічному лікуванню травми серця, в тому чисті на високоспеціалізованому рівні надання медичної допомоги, особливостям анестезіологічної та післяопераційної підтримки і психологічній реабілітації перших годин. Значна увага приділена висвітленню патофізіології й балістики бойових травм магістральних судин кінцівок, діагностиці й веденню пацієнтів з таким пораненням. Описані операційні доступи до магістральних артерій і вен кінцівок, хірургічні та фармакологічні методи лікування, можливі ускладнення, а також супровід після виписки зі стаціонару. Видання призначене для лікарів-хірургів, інтернів, широкого кола спеціалістів охорони здоров’я.