Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Чабан О. С. Медична психологія. Еталони практичних навичок : навч. посібник / О. С. Чабан, О. О. Хаустова, В. Ю. Омелянович ; Нац. МУ ім. О. О. Богомольця. — Львів : Магнолія 2006, 2023. — 352 с.

У навчальному посібнику детально описані та теоретично обґрунтовані основні принципи та механізми проведення процедур і маніпуляцій, пов’язаних з наданням медико-психологічної допомоги. Посібник містить 30 еталонів практичних навичок та Дидактичний матеріал, необхідний для їх засвоєння і відпрацювання. Наведені у навчальному посібнику еталони практичних навичок розроблені відповідно до програм та навчальних планів «Медична психологія» для підготовки студентів вищих медичних навчальних закладів України IV рівня акредитації за спеціальностями «Медицина», «Медична психологія», «Стоматологія», «Педіатрія», «Фізична терапія. Ерготерапія». Матеріали, які містяться в еталонах практичних навичок та дидактичних матеріалах, можуть використовуватись як під час практичних занять, так і в процесі самостійної роботи студентів.