Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Червяк П. І. Медицина України та Польщі — поєднання долями : біобібліогр. довід. / П. І. Червяк ; ред. Т. А. Остапенко ; Нац. акад. мед. наук України, Нац. наук. мед. б-ка України, Польська мед. б-ка ім. проф. Збіґнєва Реліґи. — Київ : Фенікс, 2021. — 289 с.

Відносини та вазємодія між Польщею та Україною, зокрема в галузі медицини, обумовлені їх геополітичним становищем, глибокими історичними, культурними та економічними зв’язками. Книга містить короткі нариси життя й дані про внесок у медицину своїх країн та світову медицину лікарів та вчених-медиків України і Польщі, які упродовж свого життєвого шляху в різні часи працювали чи взаємодіяли на медичних теренах цих країн.

.