Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

“Чорні дошки” України. Чернігівська область : зб. док. і матеріалів / Нац. музей Голодомору-геноциду, Ін-т дослідження Голодомору ; упоряд. О. О. Стасюк [та ін.] ; відп. ред. С. В. Маркова. — Київ : Мельник М. Ю., 2021. — 944 с. : іл.

Пропоноване видання містить систематизований тематичний комплекс архівних та опублікованих джерел про використання «чорних дощок» на території Чернігівської області УСРР у 1931-1934 pp. їх введення до наукового обігу дозволить глибше дослідити процес запровадження режиму «чорних дощок» та осмислити його використання як одного з інструментів репресивного механізму Голодомору-геноциду, вчиненого комуністичним тоталітарним режимом в УСРР. Книга розрахована на науковців, викладачів, вчителів, студентів, краєзнавців, усіх, хто цікавиться історією України XX ст., регіоналістикою, аграрною історією та історичним краєзнавством.

  Занесення на «чорну дошку» - репресія, яку використав комуністичний тоталітарний режим у 1932-1933 pp. для вчинення злочину геноциду української нації. Спочатку до неї вдались як до засобу морального і психологічного терору під час колективізації. Поступове розширення переліку каральних дій змінило суть «чорної дошки» ί завершило її перетворення у 1932 р, на жорстокий репресивний елемент механізму Голодомору. Разом з іншими чинниками він забезпечив втілення задуму комуністичного тоталітарного режиму знищити будь-які прояви національного руху й упокорити тих українців, хто вижив, зокрема й на теренах Чернігівщини.