Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Чугунов В. В. Психопатологічна синдромологія: психтерапевтичні підходи : навч. посіб. для студентів вищ. мед. навч. закл., лікарів-інтернів та слухачів закл. післядип. мед. освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації / В. В. Чугунов. — 6-те вид., допов. і розшир. — Львів : Марченко Т. В., 2020. — 360 с. — Бібліогр.: с. 307-335

Навчальний посібник присвячено діагностиці в психотерапії (як загальній психодіагностиці, так і спеціальним діагностичним способам) і психотерапевтичному діагнозу (особливостям його логіки й семіотики, параметрам алгоритмізації й структурування, правилам формулювання та дизайну). Видання адресується лікарям, перш за все психотерапевтам, психіатрам і представникам суміжних дисциплін, а також фахівцям в галузі клінічної та нейропсихології, психофізіології, історії медицини, соціології, філософії, наукознавства, культурології і педагогіки.