Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Державна Фармакопея України : у 3 т. / Держ. служба України з лік. засобів, Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів. — 2-ге вид. — Харків : Укр. наук. фармакоп. центр якості лік. засобів, 2014. — Т. 3. — 732 с.

Пропонуємо вашій увазі том 3 Державної Фармакопеї України 2-го видання (ДФУ 2.0). Том 3 включає розділи з монографіями на вакцини та імуносироватки для застосування людиною, а також імуносироватки для застосування у ветеринарії; радіофармацевтичні лікарські засоби; шовні матеріали для застосування людиною та у ветеринарії; лікарську рослинну сировину (ЛРС) та лікарські рослинні засоби (Л РЗ); гомеопатичні лікарські засоби; готові лікарські засоби (ГЛЗ); лікарські засоби, виготовлені в аптеках (екстем- поральні лікарські засоби — ЕЛЗ), і дієтичні добавки (ДД). Матеріали 3-го тому ДФУ 2.0 гармонізовані з Європейською Фармакопеєю (ЄФ) 8.2. У томі З ДФУ 2.0 зберігається послідовність гармонізованих з ЄФ розділів. Окрім гармонізованих з ЄФ розділів, у цьому томі зібрані статті, що містять значні національні частини або є виключно національні. Зокрема, значно розширений перелік монографій на ГЛЗ, в окремий розділ винесені матеріали із загальними вимогами щодо якості та контролю якості ЕЛЗ. Вперше у вітчизняній практиці до Фармакопеї введена інформаційна загальна стаття з рекомендаціями до стандартів якості ДД. Ці стандарти ґрунтуються на досвіді провідних фармакопей світу та включають національний досвід фармацевтичної науки, виробництва та контролю якості.