Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Домашнє насильство в сім’ї над дітьми: междисциплінарний погляд на проблему : інформ.-метод. посіб. / С. О. Мокія-Сербіна [та ін.] ; ред. С. О. Мокія-Сербіна ; Дніпров. ДМУ, каф. педіатрії, сім. медицини та клін. лаб. діагностики.. — Львів : Новий Світ — 2000, 2021. — 129 с.

В інформаційно-методичному посібнику здійснено аналіз стану розробки проблеми домашнього насильства над дітьми у сучасній медико-психологічній та юридичній літературі, дана характеристика видів насильства та їх наслідків, висвітлено питання ранньої діагностики та профілактики. Посібник рекомендовано для лікарів, інтернів, студентів вищих медичних закладів.

.