Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Досвід застосування ендоваскулярних операцій в акушерсько-гінекологічній практиці України : зб. наук. праць присвяч. 30-річчю Нац. акад. мед. наук України / Нац. Ін-т хірургії та транплантології ім. О. О. Шалімова, Наук.-практ. центр ендоваскуляр. нейрорентгенхірургії, Ін-т педіатрії, акушерства і гінекології ім. акад. О. М. Лук’янової, Мед. центр ПМП «Видар» ; ред. В. В. Трегуб [та ін.]. — Вінниця : Друк плюс, Добрянська О. Г., 2023. — 460 с.

У збірнику висвітлено питання технології застосування ендоваскулярних операцій та ефективності емболізації маткових артерій в акушерсько-гінекологічній практиці, публікуються найцікавіші клінічні випадки за 26-річний період застосування ЕМА, які відображені в наукових статтях та опубліковані у медичних журналах України.

.

.