Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Dutau, Guy. Zakażenia układu oddechowego u dzieci : przewodnik / G. Dutau. — Wyd. 1. — Gdańsk : Via Medica, 2002. — 196 s.

Pomimo ogromnego postępu medycyny infekcje górnych i dolnych dróg oddechowych są wciąż jedną z najczęstszych chorób wieku dziecięcego. Ponieważ cechuje je skłonność do nawracania, przeważnie budzą niepokój rodziców, osłabiając ich wiarę w skuteczność terapii. Niniejsza książka jest przeznaczona przede wszystkim dla klinicystów, lekarzy rodzinnych i pediatrów, którzy muszą dbać o to, by utrzymać ciągłość leczenia małych pacjentów i dobry kontakt z ich rodzicami. Zawiera ona niezbędne informacje o patogenezie, rozpoznawaniu i leczeniu infekcji dróg oddechowych. Pomaga podjąć rozsądne decyzje diagnostyczno-terapeutyczne, tak by z jednej strony uniknąć wykonywania niepotrzebnych badań lub stosowania nieodpowiednich leków, a z drugiej nie przeoczyć objawów cięższego schorzenia. Przejrzysty układ książki oraz indeks haseł umożliwiają szybkie dotarcie do poszukiwanych tematów. Wszystkie te cechy powodują, że niniejszy podręcznik powinien stać się obowiązkową pozycją w biblioteczce każdego lekarza diagnozującego i leczącego małych pacjentów.