Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Економіка охорони здоров’я : підручник / В. Д. Парій [та ін.]. ; ред. В. Д. Парій ; Нац. МУ ім. О. О. Богомольця. — Житомир : Бук-друк, 2021. — 288 с.

У підручнику висвітлені основні економічні механізми в сфері охорони здоров’я, описані зміни у фінансуванні, запроваджені під час реформування галузі, окреслені питання оцінки медичних технологій, наведені нові організаційно-правові форми господарювання закладів охорони здоров’я, особливості формування ринкових відносин, організації маркетингової діяльності медичного закладу. Підручник розрахований для студентів, слухачів циклів безперервної професійної освіти, керівників медичних закладів, аспірантів, магістрів, інтернів, лікарів та менеджерів сфери охорони здоров’я.