Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Екстрена медична допомога військовослужбовцям на догоспітальному етапі в умовах збройних конфліктів : навч. посіб. / М. І. Бадюк [та ін.] ; ред. М. І. Бадюк ; Укр. військово-мед. акад. МО України. — Київ : Чалчинська Н. В., 2018. — 204 с.

В навчальному посібнику вперше в Українї висвітлюються основні аспекти надання екстреної медичної допомоги військовослужбовцям в бойових умовах. Наведено алгоритми і протоколи екстреної медичної допомоги пораненим та хворим на догоспітальному етапі в умовах збройного конфлікту, для розробки яких використано стандарти НАТО, зокрема АМеdP - 24 (STANAG 2549) та окремі медико-технологічні документи Міністерства охорони здоров'я України. Навчальний посібник укладений відповідно до вимог Примірної програми модулю" Медична допомога пораненим на догоспітальному етапі" для здобувачів другого (магістерського) рівня, галузі знань 22 "Охорона здоров'я" за військово-обліковими спеціальностями. Навчальний посібник призначений для громадян України, які вивчають військову підготовку за програмою офіцерів запасу медичної служби на кафедрах Української військово-медичної академії і кафедрах медицини катастроф та військової медицини вищих медичних навчальних закладів України. Алгоритми і протоколи екстреної медичної допомоги військовослужбовцям можуть використовуватись у практичній роботі лікарів та медичного персоналу військових частин сил оборони України при наданні медичної допомоги пораненим на догоспітальному етапі як у повсякденній діяльності військ, так і в бойових умовах.

.