Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Екстрена та невідкладна медична допомога в запитаннях і відповідях : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. МОЗ України / М. І. Швед [та ін.] ; ред. М. І. Швед. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. — 312 с.

У навчальному посібнику викладено матеріал з основ організації і надання екстреної та невідкладної медичної допомоги у вигляді запитань і відповідей. Видання відповідає типовій навчальній програмі «Екстрена і невідкладна медична допомога», затвердженій Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України (2013). У ньому подано основні протоколи з медицини невідкладних станів МОЗ України, які автори посібника адаптували до сучасних вимог, зокрема Європейської ради реанімації. Наведені діагностично-лікувальні алгоритми застосовують при більшості передбачених навчальною програмою невідкладних станів, вони дозволяють встановити головні типові синдроми в рамках діагностичних можливостей бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги і на їх основі вибрати протокол з медицини невідкладних станів, який необхідно реалізувати в процесі лікування. Видання призначене для студентів вищих медичних навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, лікарів з медицини невідкладних станів та загальної практики - сімейної медицини, викладачів профільних кафедр.