Бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Emergency and Urgent Medical Care : student training manual / О. Ю. Будулев [та ін.] ; ред. Д. А. Шкурупій. — Вінниця : Нова Книга, 2019. — 200 p. : іл., табл.

Посібник складається з 5 розділів, які відповідають вимогам програми з дисципліни “Екстрена та невідкладна медична допомога”, містить додатки з алгоритмами виконання дій з надання невідкладної допомоги на догоспітальному етапі. До кожного розділу розроблено контрольні питання, ситуаційні задачі і наведено перелік інформаційних посилань. Посібник підготований відповідно до вимог освітньо-професійної програми та освітньо-кваліфікаційної характеристики випускників спеціальності “Медицина”. Посібник може бути корисний студентам спеціальностей “Педіатрія”, “Стоматологія”.

.

.