Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Фармакотерапія в педіатрії : навч. посіб. / О. М. Біловол [та ін.] ; ред. О. М. Біловол ; Харків. НМУ. — Львів : Новий Світ — 2000, 2023. — 324 с.

У посібнику представлені актуальні аспекти клінічної фармакології в педіатричній практиці. Підкреслюється специфіка підходів до розгляду багатьох практичних питань раціональної лікарської терапії у дітей і підлітків, пов'язаних з особливостями фізіології дитячого організму, включаючи фармакокінетику, в різні вікові періоди. Акцент зроблений на персоналізацію фармакотерапії на основі принципів доказової медицини. Представлена інформація є украй необхідною для студентів медичних факультетів медичних закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації, в практичній роботі лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів, лікарів загальної практики - сімейної медицини.