Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Gadzhula N. Preclinical operative dentistry = Пропедевтика терапевтичної стоматології : textbook / N. Gadzhula ; Vinnitsia National Pirogov Memorial Medical University, Therapeutic department. — Vinnytsia : Nilan, 2015. — 240 p.

The Preclinical Operative Dentistry course introduces the students to the basic principles of operative dentistry techniques, focusing on various cavity preparation designs and indications, and the correct manipulation of numerous restorative materials. They will be ready to apply those basic principles and techniques to clinical practice.

У навчальному посібнику викладено історію терапевтичної стоматології, висвітлено анатомічну та гістологічну будову зубів, розглянуто питання організації й обладнання стоматологічного кабінету, наведено дані про пломбувальні матеріали, методи препарування та пломбування каріозних порожнин.