Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Галникіна Світлана. Хвороби шкіри. Хвороби, що передаються статевим шляхом / С. Галникіна. — 2-е вид., переробл. та допов. — Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. — 424 с. : цв. ил.

У другому виданні підручника висвітлено нову інформацію, напрацьовану з часу першого видання. Крім класичних знань з дерматовенерології описано новітні методи, які увійшли в практику нещодавно, - дерматоскопія, трихоскопія, панч-біопсія тощо. Наведено сучасну класифікацію дерматологічних і венерологічних захворювань та принципи їх лікування згідно з протоколами, затвердженими МОЗ України та міжнародними протоколами. Включено розділи з галузей дерматології, які отримали значний розвиток останніми роками - трихологія, косметологія. Значний обсяг матеріалу систематизовано у схемах і  таблицях, що суттєво полегшує його сприйняття. . Підручник призначеній дія лікарів-інтернів та студентів, які навчаються за фахом «Дерматовенерологія », лікарів загальної практики - сімейної медицини та інших спеціалістів.