Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Гіперандрогенні стани в практиці акушера-гінеколога : навч. посіб. / Ю. О. Дубоссарська [та ін.] ; ред. Ю. О. Дубоссарська ; Дніпров. ДМУ. — Львів : Новий Світ — 2000, 2023. — 175 с.

Навчальний посібник присвячений питанням патофізіології, діагностики та лікування синдрома полікістозних яєчників та поширених гіперандрогенних розладів, зокрема гірсутизму, акне, алопеції. Навчальний посібник призначений для лікарів-слухачів циклів підвищення кваліфікації, лікарів-інтернів, аспірантів за спеціальністю «акушерство та гінекологія», студентів медичних закладів вищої освіти III-IV рівнів акредитації.