Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Голл Джон. Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом = Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology : підручник : у 2 т. Т. 1 / Д. Е. Голл, М. Е. Голл ; наук. ред. укр. вид. С. Вадзюк ; наук. ред. пер.: К. Тарасова, І. Міщенко. — пер. з 14-го англ. вид. — Київ : Медицина. — 2022. — 633 с. : іл.

Підручник «Медична фізіологія за Ґайтоном і Голлом» витримав уже 14 видань і відомий завдяки чіткому викладу матеріалу від імені одного автора. Основну увагу приділено інформації, найбільш корисній для студентів на клінічному й доклінічному етапах навчання. Такий формат забезпечує максимально ефективне вивчення й опанування складних понять. Базову інформацію надруковано великим шрифтом, а допоміжні дані, зокрема приклади з клінічної практики, — меншим шрифтом на блідо-бузковому тлі. Завдяки цьому читач може швидко переглянути основні відомості або глибше вивчити матеріал. Своєю популярністю серед студентів у всьому світі підручник завдячує саме такому підходу, а також іншим важливим особливостям. • Матеріал, що об’єднує фізіологію і патофізіологію, підготовлено з огляду на клінічну практику та орієнтовано переважно на студентів клінічного й доклінічного етапів навчання. • Основну увагу сфокусовано на фундаментальній інформації та особливостях підтримання гомеостазу в організмі людини з метою запобігання захворюванням, а також важливих принципах, які допоможуть ухвалювати рішення в подальшій клінічній практиці. • Матеріал стисло викладено в коротких розділах, стиль його подання легкий для вивчення та запам’ятовування. • Понад 1200 ретельно виконаних повнокольорових рисунків і схем, що полегшують розуміння фізіології. • Ширше охоплення клінічних випадків, включно з ожирінням, метаболічними й серцево-судинними захворюваннями, хворобою Альцгеймера та іншими дегенеративними станами. Для студентів медичних факультетів закладів вищої освіти, лікарів-інтернів, викладачів, аспірантів, науковців, фахівців-практиків.