Наукова бібліотека

Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова

Гострі бронхіти у дітей : навч. посіб. / Л. С. Овчаренко [та ін.] ; Запоріз. МА післядиплом. освіти. — 2-ге вид., перероб. і допов. — Львів : Новий Світ — 2000, 2022. — 126 с.

Навчальний посібник рекомендовано для лікарів педіатрів, загальної практики-сімейної медицини, аспірантів, ординаторів, інтернів, студентів вищих навчальних закладів. . .